Etkili Parlamenter Muhalefetin Anayasal Esasları

Denetim Verileri Işığında Önerge Eylemliliğine Çözümleyici Yaklaşım
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Seda Özkan
ISBN: 9786050517651
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Seda Özkan
Baskı Tarihi 2023/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 301

Seda Özkan

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ. 7

ÖNSÖZ.. 9

TABLOLAR.. 17

GRAFİKLER.. 19

KISALTMALAR.. 21

GİRİŞ. 23

 

BİRİNCİ BÖLÜM

MUHALEFET

I........ MUHALEFETE KURAMSAL BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞIM.. 35

A.... MUHALEFET KAVRAMININ ETİMOLOJİK İNCELEMESİ 35

B.... MUHALİF DÜŞÜNCENİN DIŞLAŞTIRILMASI VE MUHALEFET OLGUSUNUN BELİRMESİ 37

II...... MUHALEFETİN BİR GÖRÜNÜMÜ OLARAK SİYASAL MUHALEFET  43

A.... SİYASAL MUHALEFET OLGUSU.. 43

B.... SİYASAL MUHALEFET BİÇİMLERİ 45

1..... Anayasallık Ölçütüne Göre Siyasal Muhalefet 46

2..... Yapısallık Ölçütüne Göre Siyasal Muhalefet 51

3..... Parlamenterlik Ölçütüne Göre Siyasal Muhalefet 54

III..... SİYASAL MUHALEFETİN BİR BİÇİMİ OLARAK PARLAMENTER MUHALEFET  63

A.... PARLAMENTER MUHALEFETİN KAPSAMI 63

B.... İŞLERLİĞİ BAKIMINDAN PARLAMENTER MUHALEFET. 76

1..... Parlamenter Muhalefetin İşlevleri 77

2..... Parlamenter Muhalefetin Araçları 88

ARA SONUÇ.. 96

 

İKİNCİ BÖLÜM

1982 ANAYASASI ÇERÇEVESİNDE 
MUHALEFETİN NİTEL ANALİZİ

I........ ANAYASA’NIN TANIDIĞI ALAN İÇERİSİNDE PARLAMENTER MUHALEFET  99

A.... GENEL GÖRÜNÜM.. 99

B.... DENETİME ÖZGÜ GÖRÜNÜM.. 112

1..... Soru. 112

a.. Tanımı ve Amacı 112

b.. Türleri 119

c.. Sahibi ve Muhatabı 125

d.. Sorulma ve Cevaplanma Usulü. 130

2..... Meclis Araştırması 140

a.. Tanımı ve Amacı 140

b.. Araştırma Açılmasının Usulü. 143

c.. Komisyonun Oluşumu ve Çalışma Usulü. 144

d.. Komisyonun Yetkileri ve Araştırmanın Kapsamı 148

3..... Genel Görüşme. 156

a.. Tanımı ve Amacı 156

b.. Görüşme Açılmasının Usulü. 157

c.. Görüşmenin Kapsamı 159

4..... Gensoru. 163

a.. Tanımı ve Amacı 163

b.. Görüşme Usulü. 165

5..... Meclis Soruşturması 166

a.. Tanımı ve Amacı 166

b.. Soruşturma Açılmasının Usulü. 168

II...... İÇTÜZÜĞÜN TANIDIĞI ALAN İÇERİSİNDE PARLAMENTER MUHALEFET  171

A.... KOMİSYONLARDA MUHALEFET. 173

1..... Komisyonların İşleyişi 173

2..... Kapalı Oturum ve Görüşmelerin Sır Sayılması 176

B.... GENEL KURULDA MUHALEFET. 181

1..... Genel Kurulun İşleyişi 181

2..... Kapalı Oturum ve Görüşmelerin Devlet Sırrı Sayılması 193

3..... Yasa Yapım Süreci 196

C.... MUHALEFET ALANININ DARALTILMASI: DİSİPLİN CEZALARI 200

ARA SONUÇ.. 209

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1982 ANAYASASI ÇERÇEVESİNDE 
MUHALEFETİN NİCEL ANALİZİ

I........ SORU.. 214

II...... MECLİS ARAŞTIRMASI 225

III..... GENEL GÖRÜŞME. 232

IV..... GENSORU.. 239

V...... MECLİS SORUŞTURMASI 241

SONUÇ VE ÖNERİLER.. 247

KAYNAKÇA.. 261

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.