Evde Bebek Bakım Sözleşmesi

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Edanur ÇOMAKLI
ISBN: 9789750267826
Stok Durumu: Stokta var
54,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Edanur ÇOMAKLI
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 188

Günümüzde gerek ekonomik ve toplumsal gelişmeler, gerekse de öngörülemeyen bazı haller, bebek sahibi bireylerin yaşantılarında bir takım değişikliklere yol açmaktadır. Bu hususta her birey için oldukça önemli riskler barındıran Covid-19 salgını gibi yakından şahit olduğumuz öngörülemeyen haller, özellikle kadının çalışma hayatında aktif rol aldığı ailelerde bebeğin üçüncü bir kişi tarafından bakılıp gözetilmesi hususunda arayışlara gidilmesini zorunlu kılmaktadır. Yükselen hayat standartları, geleneksel aile yapılarının dağılması, bebeğin bilgili ve tecrübeli kişiler tarafından sağlıklı bir ev ortamında bakılmasının avantajları gibi birçok faktör de yine bebeğin üçüncü kişi tarafından bakılıp gözetilmesi hususunda, bebek sahibi bireylerin kararlarını önemli ölçüde etkilemektedir.

Ebeveynlerin bebeklerinin bakımında yardım alma istekleri ile çeşitli hayat şartlarının doğurduğu yardım alma zorunluluğu gerçeği, toplumun birçok kesiminde, evde bebek bakım sözleşmesi yapma ihtiyacını gündeme getirmektedir. Ancak ülkemizde belirtilen bu gelişmeler doğrultusunda evde bebek bakım sözleşmesi yapmak isteyen tarafların ve bakılan bebeğin karşılaşabileceği sorunların kaleme alındığı çalışmalar ne yazık ki azdır.

Evde bebek bakım sözleşmesi Türk hukukunda yeteri kadar incelenmediği; hukuki niteliği, unsurları, kapsamı, etkileri ve hukuki sonuçları gerektiği gibi ortaya konulmadığı için, ilgili sözleşmenin öneminin ve özelliklerinin tespiti amacıyla hazırlanan çalışmada, evde bebek bakım sözleşmesinin türleriyle ilgili Türk hukukundaki boşlukların doldurulması ve konuyla ilgili sorunların çözümüne katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Bakıcı ile Baktıran Arasındaki Bağımlılık İlişkisinin Değerlendirilmesi
Bebek Bakım ve Gözetim Ediminin İfa Yeri ve Şekline göre Sözleşme Türleri
Evde Bebek Bakım Sözleşmesinde Tarafların Borçları ile Bakılan Bebeğin Hakları
Bakıcının Özen ve Sadakat Borcunun Kapsamı
Bakıcının Video Kamera Yoluyla Gözetlenmesinin Kişilik Haklarına Etkisi
Sözleşmenin Askıya Alınması, Sona Ermesi ve Sözleşmedeki Diğer Özel Durumlar
İçindekiler
Ön Söz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK EVDE BEBEK BAKIM SÖZLEŞMESİ
1.1. EVDE BEBEK BAKIM SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  21
1.2. EVDE BEBEK BAKIM SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  22
1.2.1. Genel Olarak  22
1.2.2. İş Görme Unsuru (Bebek Bakım ve Gözetim Unsuru)  23
1.2.3. Bağımlılık Unsuru  24
1.2.4. Zaman Unsuru  28
1.2.5. Ücret Unsuru  29
1.2.6. Tarafların Anlaşmaya Varması  32
1.3. EVDE BEBEK BAKIM SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ  34
1.3.1. İvazlı Bir Borç Sözleşmesidir  34
1.3.2. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir  34
1.3.3. Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Bir Sözleşmedir  36
1.3.4. Taraflar Arasında Özel Bir Güven İlişkisine Dayanan Bir Sözleşmedir  37
1.3.5. 3. Kişi Yararına Bir Sözleşmedir  38
1.3.6. Edim Fiilinin Borçlanıldığı (Sonuca Yönelik Olmayan) Bir Sözleşmedir  45
1.4. EVDE BEBEK BAKIM SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ  45
1.4.1. Genel Olarak  45
1.4.2. Bakıcının Bakma Edimini Kendi Evinde İfa Ettiği Evde Bebek Bakım Sözleşmesi  46
1.4.3. Bakıcının Bakma Edimini Baktıranın Evinde İfa Ettiği Evde Bebek Bakım Sözleşmesi  49
1.4.4. Bakıcının Bakma Ediminin Baktıranın Evinde Yatılı Olarak İfa Ettiği Evde Bebek Bakım Sözleşmesi  62
1.5. EVDE BEBEK BAKIM SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  64
1.6. EVDE BEBEK BAKIM SÖZLEŞMESİNİN DİĞER BAZI SÖZLEŞMELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI  69
1.6.1. Evde Bebek Bakım Sözleşmesi–Evde Hizmet Sözleşmesi  69
1.6.2. Evde Bebek Bakım Sözleşmesi – Vekâlet Sözleşmesi  73
1.7. EVDE BEBEK BAKIM SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ  77
İkinci Bölüm
EVDE BEBEK BAKIM SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, TARAFLARIN BORÇLARI VE BAKILAN BEBEK KAVRAMI
2.1. EVDE BEBEK BAKIM SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI  79
2.1.1. Bakıcı  79
2.1.2. Baktıran  82
2.2. EVDE BEBEK BAKIM SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI  83
2.2.1. Bakıcının Borçları  85
2.2.1.1. Bizzat Çalışma (Bakım ve Gözetim) Borcu  85
2.2.1.2. Özen ve Sadakat Borcu  88
2.2.1.3. Teslim ve Hesap Verme Borcu  94
2.2.1.4. Fazla Çalışma Borcu  95
2.2.1.5. Düzenlemelere ve Talimatlara Uyma Borcu  98
2.2.1.6. Baktırana Ait Eşyayı Usulüne Uygun Kullanma ve Koruma Borcu  100
2.2.2. Baktıranın Borçları  102
2.2.2.1. Bakıcıya Ücret Ödeme Borcu  102
2.2.2.2. Bakıcıya Gerekli Araç ve Malzemeleri Verme Borcu  109
2.2.2.3. Bakıcının Giderlerini Karşılama Borcu  111
2.2.2.4. Bakıcının Kişiliğinin Korunması ile İlgili Borçları  111
2.2.2.5. Bakıcının Tatil ve İzin Hakkını Kullanması ile İlgili Borçları  123
2.2.2.6. Bakıcının İsteği Üzerine Hizmet Belgesi Verme Borcu  127
2.3. EVDE BEBEK BAKIM SÖZLEŞMESİNDE BAKILAN BEBEK KAVRAMI  128
2.3.1. Bakılan Bebeğin Tanımı ve Yaş Aralığı  128
2.3.2. Bakılan Bebeğin Hakları ve Haklarının Niteliği  129
2.3.2.1. Bakılan Bebeğin Hakları  130
2.3.2.1.1. Yeterince ve Doğru Bir Şekilde Beslenme ile Kişisel Bakımlarının Yerine Getirilmesini İsteme Hakkı  131
2.3.2.1.2. Gerekli Temel Eğitimlerin Verilmesini, Sevgi ve Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkı  132
2.3.2.1.3. Diğer Haklarının Düzenli Olarak Sağlanmasını İsteme Hakkı  132
2.3.2.2. Bakılan Bebeğin Haklarının Niteliği  133
Üçüncü Bölüm
EVDE BEBEK BAKIM SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI, SONA ERMESİ VE EVDE BEBEK BAKIM SÖZLEŞMESİNDEKİ DİĞER ÖZEL DURUMLAR
3.1. GENEL OLARAK  135
3.2. EVDE BEBEK BAKIM SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI  135
3.3. EVDE BEBEK BAKIM SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  139
3.3.1. Evde Bebek Bakım Sözleşmesinin Geçersizliği ve İptali  139
3.3.2. Evde Bebek Bakım Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması (İkale) Yoluyla Sona Ermesi  141
3.3.3. Belirli Süreli Evde Bebek Bakım Sözleşmelerinin Sürenin Bitiminde Kendiliğinden Sona Ermesi (Bebek Bakım ve Gözetim Borcunun İfası ile Sona Ermesi)  143
3.3.4. Bazı Belirli Süreli Evde Bebek Bakım Sözleşmelerinin Fesih Bildirimiyle Sona Ermesi  146
3.3.5. Belirsiz Süreli Evde Bebek Bakım Sözleşmelerinin Sona Ermesi  148
3.3.6. Evde Bebek Bakım Sözleşmelerinin Haklı Sebeplerle (Derhal) Fesih Yoluyla Sona Ermesi  154
3.3.7. Evde Bebek Bakım Sözleşmesinin Taraflardan Birinin veya Bakılan Bebeğin Ölümü Sebebiyle Sona Ermesi  159
3.4. EVDE BEBEK BAKIM SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  162
3.4.1. Borçların Muaccel Olması  162
3.4.2. Geri Verme Yükümlülüğü  163
3.5. EVDE BEBEK BAKIM SÖZLEŞMESİNDEKİ DİĞER ÖZEL DURUMLAR  166
3.5.1. Ücretsiz İzin  166
3.5.2. Ceza Koşulu ve İbra  167
3.5.3. Bebek Bakım ve Gözetim Ediminin Devri (Bakıcının Değişmesi) ile Evde Bebek Bakım Sözleşmesinin Devri Kavramları  169
Sonuç  171
Kaynakça  177
Kavram Dizini  187

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar