Fikri Mülkiyet Haklarında Kümülasyon

AB ve TÜRK HUKUKU KAPSAMINDA
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Önder Suat Uluçlar
ISBN: 9786050518863
340,00 TL 400,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Önder Suat Uluçlar
Baskı Tarihi 2024/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 360

Öğr. Gör. Dr. Önder Suat Uluçlar

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ...................................................................................................... 5

KISALTMALAR .................................................................................... 13

GİRİŞ ...................................................................................................... 17

I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ................................................. 23

1. Telif hakkı ............................................................................ 23

A. Unsurlar ........................................................................ 24

a) Hususiyet ............................................................... 25

b) Objektif şart ........................................................... 27

c) Tipe uygunluk ........................................................ 29

B. Türler ............................................................................ 30

a) İlim ve edebiyat eserleri ......................................... 30

i. Dil ile ifade olunan eserler .............................. 30

ii. Bilgisayar programları .................................... 30

iii. Raks Kareografi pandomimalar ve benzer sözsüz sahne eserleri ....................................... 31

iv. Bedi vasfı bulunmayan teknik ve ilmi fotoğraflar ile haritalar çizimler ve maketler .......................................................... 32

b) Musiki eserler......................................................... 32

c) Güzel sanat eserleri ................................................ 32

d) Sinema eserleri ....................................................... 33

C. İşleme ve derleme Eser .................................................. 34

a) İşleme .................................................................... 34

b) Derleme ................................................................. 37

c) Veri tabanları ......................................................... 38

D. Eser sahipliği ................................................................. 40

a) Genel olarak ........................................................... 40

b) Birlikte eser sahipliği.............................................. 41

E. Eser sahipliği hakları ..................................................... 42

a) Manevi haklar ........................................................ 43

i. Umuma arz ..................................................... 43

ii. Adın belirtilmesi ............................................. 43

İçindekiler

8

iii. Değişikliğin önlenmesi.................................... 44

iv. Eserin aslına dair haklar .................................. 46

b) Mali haklar ............................................................. 47

i. Genel olarak ................................................... 47

ii. Çoğaltma hakkı ............................................... 49

iii. Yayma hakkı................................................... 50

iv. Temsil hakkı ................................................... 51

v. Umuma iletim hakkı ....................................... 52

vi. Pay ve takip hakkı ........................................... 52

vii. Cayma hakkı ................................................... 53

2. Marka hakkı ......................................................................... 54

A. Genel olarak .................................................................. 54

B. İşlev .............................................................................. 55

C. Türleri ........................................................................... 55

D. Unsurlar ........................................................................ 56

a) İşaret ...................................................................... 56

b) Ayırt edicilik .......................................................... 57

c) Belirlilik ................................................................. 58

E. Tescil ............................................................................ 59

F. Tescil engelleri .............................................................. 60

a) Mutlak nedenler ..................................................... 60

b) Nispi nedenler ........................................................ 62

G. Koruma kapsamı ............................................................ 65

H. Sona erme...................................................................... 65

3. Tasarım hakkı ....................................................................... 66

A. Genel olarak .................................................................. 66

B. Türleri ........................................................................... 67

C. Hak sahipliği ................................................................. 68

D. Koruma Şartları ............................................................. 69

a) Genel olarak ........................................................... 69

b) Yenilik ................................................................... 71

c) Ayırt edicilik .......................................................... 72

E. Koruma kapsamı ............................................................ 74

F. Koruma dışı haller ......................................................... 74

G. Süre ............................................................................... 75

H. Sona erme...................................................................... 76

4. Patent hakkı .......................................................................... 76

A. Buluş ............................................................................. 76

B. Unsurları ....................................................................... 78

a) Yenilik ................................................................... 78

b) Buluş basamağı ...................................................... 79

c) Sanayiye uygulanabilirlik ....................................... 79

C. Hak sahipliği ................................................................. 80

D. Koruma kapsamı ............................................................ 81

E. Koruma dışı haller ......................................................... 82

F. Sona erme...................................................................... 84

II. HAKLARIN ÇOKLUĞU ............................................................ 87

1. Usul Hukuku Yönünden ........................................................ 87

A. Davaların yığılması ve kademelendirilmesi .................... 87

B. Hukuki sebep bildirme ................................................... 88

C. Seçimlik borç ve seçme hakkı ........................................ 89

D. Davaların yarışması ....................................................... 90

2. Maddi Hukuk Yönünden ....................................................... 91

A. Özel hüküm ilişkisi ........................................................ 91

B. Yarışma ......................................................................... 93

a) Kavram .................................................................. 93

b) Taleple bağlılık ...................................................... 94

c) En iyi giderim ........................................................ 97

d) Yarışan haklar ...................................................... 100

C. Yığılma ....................................................................... 103

3. Fikri Mülkiyet Hakları Yönünden........................................ 105

A. Bağımsızlık ................................................................. 105

B. Kümülasyon Alanı ....................................................... 112

C. Hakların Yarışması ...................................................... 123

III. KÜMÜLASYON ....................................................................... 129

1. Telif ve Tasarım Hakkı ....................................................... 130

A. Hukuk Çevreleri .......................................................... 131

a) Uluslararası Hukuk ............................................... 131

b) Birlik Hukuku ...................................................... 134

c) Hukuk Çevreleri ................................................... 140

i. Fransız Hukuku............................................. 140

ii. Benelux Hukuku ........................................... 142

iii. İsviçre Hukuku ............................................. 142

iv. Alman Hukuku ............................................. 143

v. Birleşik Krallık Hukuku ................................ 144

B. Mevzuat ...................................................................... 145

C. Hak alanı ..................................................................... 147

a) Kapsam ................................................................ 147

b) Nitelik .................................................................. 149

c) İspat ..................................................................... 151

d) Testler .................................................................. 152

e)Tükenme .................................................................. 154

D. Tasarım özgürlüğü ....................................................... 155

a)Fikir ve ifade ayrımı ................................................. 155

b) Ürün ........................................................................ 158

c) Sanatın birliği (Unité de l’art) ............................... 161

d) Teknik işlev ......................................................... 162

e) Görünüm .............................................................. 165

f) Tahdidilik (Numerus clausus) ............................... 169

E. Maddi kurallar ............................................................. 170

a) Yenilik ................................................................. 170

b) Ayırt edicilik ........................................................ 174

c) Hususiyet ............................................................. 178

d) Somutlaşma.......................................................... 183

F. Özel haller ................................................................... 184

a) Tescil ................................................................... 185

b) Sanatsallık ............................................................ 187

c) Yazılımlar ............................................................ 194

d) Dilsellik ............................................................... 194

e) Ufak işler (Small coin) ......................................... 195

f) Eşleşen (Must match) ........................................... 196

2. Telif ve Marka Hakkı .......................................................... 198

A. Hak alanı ..................................................................... 198

B. Maddi şartlar ............................................................... 201

a) Genel olarak ......................................................... 201

b) Hususiyet ............................................................. 203

c) Tahdidilik (Numerus clausus) ............................... 206

d) Nesnellik .............................................................. 208

e) Ayırt edicilik ........................................................ 211

f) Yenilik ................................................................. 212

C. İstisna .......................................................................... 213

a) Genel olarak ......................................................... 213

b) Ticarilik ............................................................... 214

c) Kullanma yükü ..................................................... 215

d) Şekil ..................................................................... 217

e) Sessiz kalma ......................................................... 219

f) Jenerikleşme......................................................... 220

D. Özel haller ................................................................... 222

a) Sulandırma ........................................................... 222

b) Parodi .................................................................. 223

c) Slogan .................................................................. 230

d) Eser adı ................................................................ 232

e) Caydırma (Chilling effect) .................................... 235

3. Marka ve Tasarım Hakkı ..................................................... 235

A. Hak alanı ..................................................................... 235

B. Maddi şartlar ............................................................... 238

a) Ayırt edicilik ........................................................ 238

b) Yenilik ................................................................. 243

C. Arayüz......................................................................... 244

a) Genel olarak ......................................................... 244

b) Görünüm .............................................................. 244

c) Eşleşen (Must match) ........................................... 246

D. Koruma dışı alan ......................................................... 248

a) Teknik işlev ......................................................... 248

b) Tasvir edicilik ...................................................... 253

c) Malın şekli ........................................................... 254

4. Marka ve Patent Hakkı ........................................................ 257

A. Hak alanı ..................................................................... 257

B. Sınırlama ..................................................................... 258

5. Patent ve Tasarım Hakkı ..................................................... 262

A. Hak alanı ..................................................................... 262

a) Kapsam ................................................................ 262

b) Nitelik .................................................................. 264

c) Maddi Kurallar ..................................................... 265

B. İstisnalar ...................................................................... 266

a) Estetik .................................................................. 266

b) İşlev ..................................................................... 267

c) Kullanım .............................................................. 268

d) Tükenme .............................................................. 270

e) Kamu düzeni ........................................................ 270

6. Telif ve Patent Hakkı .......................................................... 270

A. Hak alanı ..................................................................... 270

a) Kapsam ................................................................ 272

b) İstisna .................................................................. 274

B. Özel haller ................................................................... 276

a) Bilgisayar programları .......................................... 276

b) Teknik işlev ......................................................... 280

c) Estetik .................................................................. 281

d) Objektif şart ......................................................... 282

e) Yenilik ................................................................. 282

IV. SONUÇ ...................................................................................... 285

1. Kümülasyon ........................................................................ 285

2. Aşırı Korumacılık ............................................................... 292

3. Yaklaşımlar......................................................................... 294

4. Boşluk Doldurma ................................................................ 303

5. Hakların Yarışması ............................................................. 310

KAYNAKÇA .........................................................................................317

Eserler ............................................................................................. 317

Kararlar .......................................................................................... 333

Mevzuat ........................................................................................... 353

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.