Garanti Markası ve Helâl Sertifikası

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Beşir Abidin Hamarat
ISBN: 9786050517736
212,50 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Beşir Abidin Hamarat
Baskı Tarihi 2024/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 205

Beşir Abidin Hamarat

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ. 7

SUMMARY.. 9

KISALTMALAR CETVELİ 23

GİRİŞ. 27

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GARANTİ MARKASI KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ,  FONKSİYONLARI ve MARKA HUKUKUNDAKİ YERİ

1.... GARANTİ MARKASI KAVRAMI 31

1.1.     Garanti Markası Tanımı 31

1.2.     Garanti Markasının Anlamı 33

1.3.     Garanti Markasının Tarihçesi 36

1.4.     Garanti Markası Hakkındaki Hukuki Düzenlemeler 38

1.4.1.    Uluslararası Düzenlemeler 40

1.4.2.    Ulusal Düzenlemeler 46

1.4.3.    Terminoloji Sorunu. 48

2.... GARANTİ MARKASININ DOĞUMU VE MARKA NİTELİĞİ 50

2.1.     Garanti Markasının Doğumu. 50

2.2.     Garanti Markasının Marka Niteliği 54

3.... GARANTİ MARKASININ UNSURLARI 57

3.1.     SMK m. 4’te Yer Alan Şartları Taşıyan Bir İşaretin Varlığı 58

3.1.1.    Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olması 59

3.1.2.    Korumanın Konusunu Açık ve Kesin Olarak Göstermesi 61

3.2.     Teknik Şartname. 62

3.2.1.    Teknik Şartname Kavramı 63

3.2.2.    Teknik Şartnamenin Hukuki Niteliği ve Taraflar Arası İlişki 65

3.3.     Tescil 69

4.... GARANTİ MARKASININ ÖZELLİKLERİ 71

4.1.     Gayri Maddi Malvarlığı Niteliğinde Olması 71

4.2.     Mutlak Hak Olması 71

4.3.     Markanın İnhisarî İstifade Yetkisi 72

4.4.     Marka Hakkı Sahibinin Markayı Kullanamaması 73

4.5.     Marka Hakkı Sahibinin Denetim Yükümlülüğü. 74

5.... GARANTİ MARKASININ FONKSİYONLARI 76

5.1.     Garanti Markasının Ayırt Edicilik Fonksiyonu. 76

5.2.     Garanti Markasının Garanti Fonksiyonu. 77

5.3.     Garanti Markasının Reklam Fonksiyonu. 78

6.... GARANTİ MARKASININ DİĞER MARKA TÜRLERİ VE BENZER İŞARETLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI 79

6.1.     Garanti Markasının Ferdi Marka ile Karşılaştırılması 79

6.2.     Garanti Markasının Ortak Marka ile Karşılaştırılması 81

6.3.     Garanti Markasının Coğrafi İşaretler ile Karşılaştırılması 84

6.4.     Garanti Markasının Uygunluk İşaretler ile Karşılaştırılması 87

6.5.     Garanti Markasının Bilgilendirici İşaretler ile Karşılaştırılması 91

 

İKİNCİ BÖLÜM

GARANTİ MARKASININ TESCİL SÜRECİ

1.... GARANTİ MARKASININ TESCİLİ 95

1.1.     Genel Olarak. 95

1.2.     Marka Sicili 96

1.2.1.    Marka Tescilinde Hâkim Olan İlkeler 97

1.2.1.1. Aleniyet İlkesi 97

1.2.1.2. Belirlilik İlkesi 99

1.2.1.3. Tescilde Öncelik İlkesi 100

1.2.1.4. Ülkesellik İlkesi 102

1.3.     Tescil Başvurusu. 103

1.3.1.    Tescil Başvurusunda Bulunabilecekler 103

1.3.2.    Tescil Başvurusu İçin Gerekli Belgeler 106

1.3.3.    Teknik Şartnamenin İçeriği 106

1.3.4.    Garanti Markasının Uluslararası Tescil Başvurusu. 111

1.3.5.    Garanti Markası Tescil Başvurusunda Sınıflandırma Sorunu  114

1.3.6.    Başvurunun Kesinleşmesi 116

2.... TESCİL BAŞVURUSUNUN RET NEDENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 117

2.1.     Tescil Başvurusunun Mutlak Ret Nedenleri Açısından İncelenmesi 119

2.1.1.    SMK md. 4 Kapsamına Girmeyen İşaretler 120

2.1.2.    Herhangi Bir Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan İşaretler 122

2.1.3.    Tasviri İşaretler 124

2.1.4.    Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaretler 129

2.1.5.    Belirli Bir Meslek ve Ticaret Grubuna Ait İşaretler 132

2.1.6.    Malın Özgün Yapısından ya da Teknik Zorunluluktan Doğan İşaretler 133

2.1.7.    Halkı Yanıltacak İşaretler 135

2.1.8.    Paris Sözleşmesi 2. Mükerrer 6. Maddeye Göre Reddedilecek İşaretler 137

2.1.9.    Paris Sözleşmesi 2. Mükerrer 6. Madde Dışında Kalan Kamuya Mal Olmuş İşaretler 141

2.1.10. Dini Değerleri ve Sembolleri İçeren İşaretler 143

2.1.11. Kamu Düzenine ve Genel Ahlâka Aykırı İşaretler 147

2.1.12. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan ya da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler 149

2.2.     Tescil Başvurusunun Nispi Ret Nedenleri Açısından İncelenmesi 153

2.2.1.    Önceki Marka ile Karıştırma İhtimaline Yol Açan İşaretler 154

2.2.2.    Ticari Vekil veya Temsilci Tarafından Tescil Başvurusunda Bulunulan İşaretler 157

2.2.3.    Önceden Hak Elde Edilmiş Tescilsiz Marka veya Ticarette Kullanılan İşaretler 159

2.2.4.    Tanınmış Markaların Aynı Mal veya Hizmet Sınıflarında Tescili 160

2.2.5.    Tanınmış Markaların Farklı Mal veya Hizmet Sınıflarında Tescili 161

2.2.6.    Başkasına Ait İsim, Fotoğraf, Telif Hakkı veya Sınai Mülkiyet Hakkına İlişkin Tescil 161

3.... TESCİLİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 162

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HELÂL SERTİFİKASI KAVRAMI VE
MARKA OLARAK TESCİLİ

1.... “HELÂL” SERTİFİKASI KAVRAMI 165

1.1.     Helâl” Tanımı 165

1.2.     Helâl İşaretinin Kullanımı ve Belgelendirmenin Tarihçesi 166

1.2.1.    Genel Olarak Dini İşaretlerin Ticaret Hayatında Kullanımı 166

1.2.2.    İlk Denetim Uygulamaları ve “Kosher” Örneği 168

1.2.3.    Bir Belgelendirme Faaliyeti Olarak “Helâl. 170

1.2.4.    Helâl Sertifikasına İlişkin Düzenlemelerin Temelleri 171

1.3.     Helâl Sertifikası Hakkındaki Ulusal Düzenlemeler 174

1.3.1.    Standartların Belirlenmesi ve Akreditasyon Hakkındaki Düzenlemeler 174

2.... HELÂL SERTİFİKASININ MARKA OLARAK TESCİLİ 178

2.1.     “Helâl” Sözcüğünün Dini Değer ve Sembol Kapsamında Değerlendirilmesi 179

2.2.     Helâl İşaretinin Marka Türleri Açısından Değerlendirilmesi 183

2.2.1.    “Helâl” Kavramının Ferdi Marka ve Ortak Marka Olarak Tescili 183

2.2.2.    Helâl Kavramının Garanti Markası Olarak Tescili 185

2.2.2.1. “Helal” İşaretinin Garanti Markasında Zayıf Unsur Olarak Yer Alması 187

2.2.2.2. Teknik Şartnamenin Düzenlenmesi 189

2.2.2.3. Diğer Dini Değer ve Sembollere İlişkin İşaretlerin Kullanılması 191

SONUÇ.. 193

KAYNAKLAR.. 197

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.