Gerekçeli Ceza Kanunları

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Mehmet Emin ARTUK - Ahmet GÖKCEN
ISBN: 9786052644300
Stok Durumu: Tükendi
641,70 TL 713,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet Emin ARTUK, Ahmet GÖKCEN
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 25
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1301

“Gerekçeli Ceza Kanunları”nın 23 üncü baskısı tükendiği için bu baskıyı yapma zarureti doğmuştur. Kitapta, 25.02.2022 tarihine kadar mevzuatta yapılmış olan değişiklikler dikkate alınmış ve metne işlenmiştir.

 Türk Ceza Kanunu

 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

 Ceza Muhakemesi Kanunu

 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında

Kanun

 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

 Kabahatler Kanunu

 Çocuk Koruma Kanunu

 Adlî Sicil Kanunu

 Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev

ve Yetkileri Hakkında Kanun

 Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu

 Terörle Mücadele Kanunu

 Tanık Koruma Kanunu

 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu

 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun

 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

 Basın Kanunu

 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Cezai Hükümler)

 Sermaye Piyasası Kanunu (Cezai Hükümler)

 Bankacılık Kanunu (Cezai Hükümler)

 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun

 Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

 Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

 Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin

Tespiti Hakkında Yönetmelik

 Suç Eşyası Yönetmeliği

 Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği

 Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği

 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu


Yirmiüçüncü Baskıya Önsöz.................................................................................... VII

Önsöz .......................................................................................................................... IX

Kısaltmalar Cetveli ................................................................................................... XIII

TÜRK CEZA KANUNU.......................................................................................... 1-392

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Adalet Komisyonu Raporu.................................... 7

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu............................................................................. 25

5252 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

ŞEKLİ HAKKINDA KANUN .............................................................................. 393-400

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU ....................................................................... 401-598

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Adalet Komisyonu Raporu .................. 409

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ............................................................. 423

5320 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE

UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN......................................................... 589-598

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN

İNFAZI HAKKINDA KANUN ............................................................................. 599-685

KABAHATLER KANUNU.................................................................................. 687-706

ÇOCUK KORUMA KANUNU ............................................................................ 707-725

ADLÎ SİCİL KANUNU........................................................................................ 727-736

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE

MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ

HAKKINDA KANUN.......................................................................................... 737-759

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU......................................... 761-780

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU.................................................................... 781-812

TANIK KORUMA KANUNU .............................................................................. 813-825

POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU....................................................... 827-849


XII

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER

HAKKINDA KANUN .......................................................................................... 851-870

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU....................................... 871-886

BASIN KANUNU ............................................................................................... 887-899

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE

BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE

EDİLMESİ HAKKINDA KANUN........................................................................ 901-923

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU.......................................................... 925-948

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA

MÜCADELE KANUNU ...................................................................................... 949-959

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI

HAKKINDA KANUN.......................................................................................... 961-970

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (Cezai Hükümler)............................. 971-987

SERMAYE PİYASASI KANUNU (Cezai Hükümler)......................................... 989-998

BANKACILIK KANUNU (Cezai Hükümler).................................................. 9990-1013

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE

DAİR KANUN ................................................................................................ 1015-1035

YÖNETMELİKLER ........................................................................................ 1037-1135

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği ........................... 1039-1054

Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği.................................................... 1055-1072

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve

Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik............................................. 1073-1080

Suç Eşyası Yönetmeliği........................................................................... 1081-1093

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği ...................................... 1095-1119

Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği............................... 1121-1127

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği.................................. 1129-1135

ESKİ TÜRK CEZA KANUNU ........................................................................ 1137-1249

KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI.................................................................... 1251-1277

TCK. KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI...................................................... 1253-1265

CMK. KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI..................................................... 1267-1277

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: ceza kanunları
İlgili Yayınlar