Göçmen Kaçakcılığı Suçunun Hukuki Yönlerinin Araştırılması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Editör: Salih BORA
ISBN: 9786050516067
212,50 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Editör: Salih BORA
Baskı Tarihi 2023/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 222

Son dönemde dikkatleri üzerine çeken başlıca organize suçlardan

biri de insan ve göçmen kaçakçılığıdır. İnsan kaçakçılığı ve göçmen kaçakçılığı, dünyada uyuşturucu ve silah kaçakçılığından sonra üçüncü

sırada yer alıyor. Suçun şekli, türü ve bu tür suçların işleniş biçimleri

önem arz etmektedir. Bu suçun asıl hedefi mağdurdur.

Europol'e göre her yıl binlerce insan daha iyi bir yaşam sürmek ve

daha fazla para kazanmak için bir ülkeden diğerine (özellikle Avrupa

ülkelerine) göç ediyor. Ancak hedef ülkeye ulaştıktan sonra da yasal

yaşam ve çalışma hayatının düzen içinde sürdürülebildiğini gözlemlemek zor. Genellikle tacize ve şiddete (cinsel veya duygusal) veya ekonomik baskıya (işsizlik, uygun iş bulamama, güvencesiz, çok düşük ücretli, tehlikeli ve uygun olmayan ortamlarda çalışma) maruz kalıyorlar

ve o kaotik durum içinde yaşamlarını sürdürmekte güçlük çekiyorlar.

Göçmen kaçakçılığı suçu hakkında günümüzde yapılan yorumla birlikte, göçmen kaçakçılığının sahibine pek çok fayda sağlayan modern bir

kölelik biçimi olduğu söylenmelidir. Önceki yüzyıllarda, zengin ve güçlüler için köle ticareti ve köle sahibi olmak oldukça gelenekseldi. Kral ve

hükümdarlardan ticaretle uğraşan güçlü ve zengin kişilere kadar hepsinin şahsi hizmetkârları veya köleleri olmuş ve köle sahibi olmakla bir

bakıma güçlerini göstermiş olan bu zümre sıradan insanlardan ayrılmıştır.

Zaman içinde insanların düşünme biçiminin gelişmesiyle insan onuru anlaşılmaya başlamış, Allah'ın her insanı özgür yarattığını ve hiç kimsenin bir başkasına köle olamayacağını anlatan kitaplarda bu görüşler

dile getirilmiştir. İnsan hakları, farklı insan hakları kanunları bütünüdür.

Eğer birisi bir insanın şeref ve haysiyetini yok sayarsa, insan hakları

ihlali gerçekleştirmiş olur ve bu fiil cezalandırılır.

İnsan ve göçmen kaçakçılığı arasında temel farklılıklar vardır. Kölelik, bir kişiyi başka bir kişinin malına dönüştüren en ciddi insan hakları

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Hukuki Yönlerinin Araştırılması

10

ve onur ihlalidir. Örneğin; göçmen ve insan kaçakçılığında mağdur, kaçakçıya verdiği para karşılığında sınırı geçmek ister, ancak, köle para

ödemez ve sadece iş için kiralanır veya satılır.

Mağdurun en fazla zararı üstlendiği doğrudur, ancak hedef ülke de

kayıplara katlanmaktadır. Kaçak göçmenler emek piyasasına gizlice

girmekte, sigortasız, maaşsız, belirli hakları olmadan, devletin ve yasal

mercilerin gözünden uzakta, gizlice çalışmaktadır. Bu sahte piyasa hastalıklı bir ekonomi yaratır. Kayıtsız çalışma, hedef ülkenin ekonomisini

ciddi ölçüde etkiler. Kaçak göçmen ucuz iş gücünün cazibesi nedeniyle,

hedef ülkenin yetenekli ve vasıflı gençlerinin işini ellerinden alabilir. Bu

durumun yol açacağı işsizlik, bir ülke ekonomisi için olumsuzluklara

neden olabilir.

Ne yazık ki günümüzde yasadışı gruplar (suç örgütleri, kaçakçılar

v.b.) faaliyetlerini genişletmekte ve farklı ülkelerde daha fazla ayrıcalık

elde etmek için uluslararası düzeyde var olan boşlukları kullanmaya

çalışmaktadırlar. Bu yasadışı gruplar, sınır ötesi ihlallerle büyük mali

kazançlar elde etmektedir. Çünkü bu yollarla hiçbir çaba ve zorluk çekmeden büyük kazançlar elde edebilirler ve genellikle zarar da görmezler. En büyük zarar görenlerin de başta insan kaçakçılığı mağdurları ve

göçmenler, sonraki aşamada da hedef ülke olduğu söylenebilir.

Bu çalışmada, insan ve göçmen kaçakçılığı suçunu (göçmen kaçakçılığı suçu vurgulanarak), hukuki boyutlarını ve genel açılarını kısa ama

faydalı bir şekilde incelemeye çalıştık.

Son olarak bu kitabın basımını üstlenen Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.’nin yöneticisi Muharrem BAŞER’e ve kitabı titizlikle yayına hazırlayan Yetkin Basımevi’nin çalışanlarına teşekkür ederiz.

Fereshteh SHADEMANPOOR

Salih BORA

İÇİNDEKİLER

Önsöz .......................................................................................................................9

İÇİNDEKİLER......................................................................................................11

KISALTMALAR...................................................................................................15

1. ULUSLARARASI ORGANİZE SUÇLAR ..................................................17

1.1. Organize Suçun Yasal Tanımı .............................................................20

1.2. Sınıraşan Örgütlü Suçun Hukuki Boyutları ...................................26

2. GÖÇ................................................................................................................35

2.1. Göç Nedenleri............................................................................................36

2.2. Göçün Türleri ............................................................................................38

2.2.1. Düzenli Göç (Yasal Göçmenlik/Normal).........................38

2.2.2. Düzensiz Göç (Yasal Olmayan Göç/Yasadışı Göç)........39

2.2.3. Transit Göç ..................................................................................49

2.2.4. Mülteci Göçleri...........................................................................52

2.2.5. Zorunlu Göç.................................................................................52

2.2.6. Emek Göçleri..............................................................................53

2.2.7. Mübadele Göçleri .....................................................................54

2.2.8. Beyin Göçü...................................................................................54

2.2.9. Grup Göçü....................................................................................55

3. KÖLELİK TARİHİ (İNSAN KAÇAKÇILIĞI)...........................................57

4. İNSAN TİCARETİ (İNSANLAR VE GÖÇMENLER) ..............................63

4.1. İnsan Ticareti Suçu..................................................................................66

4.2. Göçmen Kaçakçılığı Suçu.......................................................................68

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Hukuki Yönlerinin Araştırılması

12

4.3. İnsan Ticareti Ve Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Hukuki

Yönlerine Kısa Bir Bakış .......................................................................71

4.4. İnsan Kaçakçılığının Temel Unsurları..............................................73

4.5. İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı Arasındaki Fark.............74

5. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ULUSLARARASI BOYUTU .........................77

6. İNSAN VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇLARIYLA İLGİLİ YASAL

MATERYAL .................................................................................................81

7. GÖÇMENLERE İLİŞKİN KARAR METODOLOJİSİ.............................85

8. ULUSLARARASI HUKUK KOMİSYONU'NUN GÖÇMEN

KAÇAKÇILIĞIYLA İLGİLİ SON HABERLERİ.......................................91

9. GÖÇMEN GÜZERGÂHLARI .....................................................................97

9.1. Afrika Güzergâhı ................................................................................... 100

9.2. Asya Güzergâhı ...................................................................................... 100

9.3. Amerika Güzergâhı .............................................................................. 102

9.4. Avrupa Güzergâhı ................................................................................. 102

10. MANOLADA VAKASI (YUNANİSTAN) ...............................................105

10.1. İlk Derece Mahkemesindeki İşlemler ........................................... 106

10.2. Temyiz Mahkemesi (Patras)............................................................ 106

10.3. Yargıtay'ın (Patras) Karar Verme Kararının Gerekçeleri .... 108

10.4 İkinci İddiaya Karşı Yasal İşlem (Amaliada) .............................. 109

10.5 Patras Temyiz Mahkemesinde Savcı Tarafından Davanın

Değerlendirilmesi (Birinci Grup İşçiler)..................................... 109

10.6 AİHM'deki Süreç .................................................................................... 109

10.7. Tarafların İddiaları............................................................................... 110

10.7.1. Başvurucu (İşçiler)............................................................... 110

10.7.2. Yunanistan (Hükümeti)...................................................... 111

10.7.3. Üçüncü Şahıslar...................................................................... 114

İçindekiler

13

10.7.3.1. Lund Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

İsveç ...................................................................... 114

10.7.3.2. Uluslararası Sendikalar

Konfederasyonu (ITUC)................................ 117

10.7.3.3. Köle Ticaretinin Yasaklanması Ve

Köleliğin Kaldırılmasına İlişkin

Sözleşme ............................................................. 117

10.7.3.4. Avrupa İnsan Hakları Danışma

Merkezi (AIRE) Ve Yasadışı

Göçmenlere İlişkin Uluslararası

İşbirliği Forumu (PICUM)............................ 119

10.8. Avrupa Mahkemesinin Değerlendirilmesi.................................. 120

10.9. Avrupa Mahkemesi'nin Nihai Kararı............................................. 122

11. BENZER VAKALARA GENEL BAKIŞ ...................................................125

11.1. Siliadin / Fransa.................................................................................... 125

11.2. C.N. ve V. / Fransa.................................................................................. 127

11.3. C.N. / Birleşik Krallık........................................................................... 130

11.4. Chitos / Yunanistan ............................................................................. 132

11.5. Rantsev / Kıbrıs Ve Rusya ................................................................. 140

12. YASADIŞI GÖÇÜNYIKICI ETKİLERİ...................................................143

13. İNSAN TİCARETİ VE GÖÇMENLİK SUÇLARIYLA MÜCADELE.....147

13.1. İnsan ticareti suçuyla ilgili uluslararası raporlar..................... 148

13.2. Bazı Ülkelerin Yasalarında Göçmen Kaçakçılığı ....................... 151

13.2.1. Almanya .................................................................................... 152

13.2.2. Amerika Birleşik Devletleri............................................... 153

13.2.3. İspanya ...................................................................................... 155

13.2.4. İtalya........................................................................................... 156

14. TÜRKİYE'DE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE GÖÇMENLİK

SUÇLARINA KISA BİR BAKIŞ...............................................................157

14.1. Prosedürler ............................................................................................. 165

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Hukuki Yönlerinin Araştırılması

14

14.2. Bir Göçmenlik Davasının İncelenmesi.......................................... 169

14.3. OLAY........................................................................................................... 169

14.4. HUKUKİ SORUN..................................................................................... 169

14.5. KARARLA İLGİLİ MERCİLERİN ÇÖZÜM ŞEKLİ .......................... 170

14.6. Değerlendirme....................................................................................... 177

15. İNSAN TİCARETİ KURBANI .................................................................181

16. İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARINA DESTEK..................................183

16.1. İkamet İzni............................................................................................... 186

16.2. İyileşme Süresi....................................................................................... 188

16.3 Mağdurların Fiziksel, Psikolojik, Tıbbi Ve Sosyal

İyileşmelerinin İzlenmesinde Yardım.......................................... 189

16.4. Barınma ve Barınmak ......................................................................... 192

16.5. Mesleki Eğitim ve İstihdam............................................................... 194

16.6. Maddi ve Mali Yardım ......................................................................... 195

16.7. Adli Yardım ve Mağdurun Yargılamaya Katılımının

Kolaylaştırılması ................................................................................... 196

16.8. Tercüme Hizmetleri............................................................................. 198

17. KAÇAKÇILIĞI ÖNLEMEK.......................................................................201

17.1 Durumu Önleme Politikası................................................................ 203

17.2. Kişi Merkezli Önleme Politikası ...................................................... 204

SONUÇ.................................................................................................................209

KAYNAKLAR.....................................................................................................215

A. Kitaplar ve makaleler .......................................................................... 215

B. Araştırma siteleri.................................................................................. 221

A. Kitaplar ve makaleler

1. J. Ianni, Francis, Formal and Social Organization in an Organized

Crime Family: A Case Study, Florida and law, 1971,S 33.

2. GÜNŞEN İÇLİ, Tülin, Kriminoloji, Seçkin Yay Ankara, 2021, S 304.

3. Hatamzade, Ali, Organize suçlar, Beşeri bilimler ve İslami bilimlerin çevrimiçi veritabanı, 2014.

4. A l b a n e s e , J ay S , 2 0 1 7 , Tra n s n a t i o n a l C r

i m e , oxfordbibliographies.com.

5. TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME.

6. Yaşar, Yusuf ve Güneş, Umut, Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuku Açısından Göçmen Kaçakçılığı Suçunda “Maddi Menfaat

Elde Etme Amacı” Kavramı, MÜHF-HAD, 2022, S 242.

7. Jones, Loring ve W. Engstrom, David,2007 , Globalization and

Human TrafAicking, San Diego State University, Social Work

School, S 114.

8. Miraglia, Paula ve Ochoa, Rolando ve Briscoe, Ivan, 2012,

Transnational organised crime and fragile states, OECD DEVELOPMENT CO-OPERATION, S 10.

9. YETİM, Mustafa ve ZORLU, Merve, Yasadışı Göçle Mücadele Bağlamında Avrupa Birliği ve Türkiye Politikalarının Karşılaştırması, Ortadoğu Etütleri, 2020, S 332.

10. Almanların çoğu Merkel'in “açık kapı” politikasını onaylamıyor,

https:// www.isna.ir, Haber No: 95050105446, 2015.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Hukuki Yönlerinin Araştırılması

216

11. Balyemez, Mehmet, Tehdit ve Umut Algısı Çıkmazına Sıkışan

Düzensiz Göçmenler ve KKTC'nin Göçmen Politikaları, IBAD

Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, S 524.

12. Khani, Hossein, Suriye krizi ve Avrupa'daki Müslüman diasporasının artması, İslam Dünyası Politik Araştırmalar Quarterly,

2016, S 3.

13. Balyemez, Mehmet, Tehdit ve Umut Algısı Çıkmazına Sıkışan

Düzensiz Göçmenler ve KKTC'nin Göçmen Politikaları, IBAD

Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, S 520.

14. Balyemez, Mehmet, Tehdit ve Umut Algısı Çıkmazına Sıkışan

Düzensiz Göçmenler ve KKTC'nin Göçmen Politikaları, IBAD

Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, S 520.

15. Şişman, Yener Ve Balun, Bora, Transit göç ve Türkiye, Anadolu

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S 64.

16. Barişik, Salih, GÖÇ KAVRAMI, TANIMI VE TÜRLERİ, Gaziosmanpasa, University 2020, S 5-11.

17. Vikipedi.

18. Babakhani, Erfan, Organize insan ticaretiyle mücadele (Fransız

hukukuna vurgu yaparak, dedektif dergisi, S 4.

19. Taheri, Azadeh Sadat ve Manteghi, Faezeh, 1369 Güz, Geçmişten

günümüze köleliğin kaldırılması Uluslararası mahkemelerin

belge ve kararlarında kölelik kavramının gelişimini, Hukuki Bilimsel Araştırmalar Dergisi İSC, S 256.

20. Jones, Loring ve W. Engstrom, David,2007, Küreselleşme ve İnsan Ticareti, San Diego Eyalet Üniversitesi

21. Sosyal Hizmet Okulu, S108.

22. Foroughi, Yaser, 2011, Modern insan ticareti veya kölelik; Nedenler ve yaralanmalar, (ISC) Uluslararası Polis Araştırmaları

Dergisi, S 19.

Kaynaklar

217

23. KÖŞK, Uğur Can, ÖZBEK, Çağlar, KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI GÖÇ İLİŞKİSİNDE DEĞİŞEN GÖÇMEN ALGISI, Researcher: Social Science Studies, 2017, S 252.

24. MIGRATIONSDATENPORTAL, Das große Ganze, 2021, Menschenschmuggel, migrationdataportal. org.

25. Haghayeghi, Zahra ve Moghadam ,Mohammad, 2021, Karşılaştırmalı çalışma ile insan ticaretinin durumsal önlenmesi, Beşeri

Bilimlerde Bölgesel Bilimsel Araştırma Konferansı, S 376.

26. Farshasaid, Parviz Ve İsazayi, Mehlegha, Sınır aşan kirliliğin neden olduğu zararları önleme ve tazmin etme konusunda hükümetlerin uluslararası sorumluluğu, SİD, S 3.

27. Hancani, Seyyid Ali Ve Farhadi, Saeed, Hükümetlerin terör gruplarının eylemlerine ilişkin uluslararası sorumluluğunun incelenmesi, SİD, 2017, S 81.

28. Biabani ,Gholam Hossein ve Roghani ,Abolfazl, 2011, İnsan ticareti, modern cinsel kölelikle aynı şeydir, Uluslararası Polis Araştırmaları Dergisi, S 80.

29. Mousavi ,Seyed Mojtaba, 2019, İran'da insan ticareti suçunun

uluslararası belgelerde ve iç hukukta araştırılması, Elektronik

Hukuk Üç Aylık Adli Yardım, S 136.

30. Doğan, koray, Göçmen Kaçakçılığı Suçu, Seçkin Yay Ankara,

2008, S 29.

31. Akbaş, Halil, Sınıraşan organize suçlar, Adalet Yay Ankara, 2013,

S 140.

32. Haghayeghi, Zahra ve Moghadam ,Mohammad, 2021, Karşılaştırmalı çalışma ile insan ticaretinin durumsal önlenmesi, Beşeri

Bilimlerde Bölgesel Bilimsel Araştırma Konferansı, S 376.

33. Çakır Kılıç, Gamze Gül, Avrupa Konseyi Göç Politika ve Mekanizmaları, Yetkin Basım Yayım, Ankara, 2022, 75-91.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Hukuki Yönlerinin Araştırılması

218

34. YİĞİTTEPE, Levent ve ÇAYKARA, Yusuf Halit, Göç ve Göçmen

Kaçakçılığı Suçları: Türkiye ve İtalya Örneği, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ,

2019, S 89.

35. Sayın, Hüdayi, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI: YÖNTEMLER, YOLLAR, GÜZERGÂHLAR, lectio socialis, 2017, S 20.

36. Yaşar, Yusuf ve Güneş, Umut, Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuku Açısından Göçmen Kaçakçılığı Suçunda “Maddi Menfaat

Elde Etme Amacı” Kavramı, MÜHF-HAD, 2022, S 248.

37. Triandafyllidou, Anna, Migration in Greece: People, Policies and

Practices, ELIAMEP and EUI, 2013, S 34.

A. Posner, Eric, O. Sykes, Economic Foundations of International

Law, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge,

Massachusetts, and London, England, 2013, S 140.

38. SOPEMI, 1999, TENDANCES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, Système d'observation permanente des migrations

RAPPORT ANNUEL.

39. Bose ,Madhuri (A.Zarghami), 1984, Bonded Labour Modern Slavery, Ph.D. Thesis, S 54.

40. Sotoudeh ,Mojtaba ve Dindar ,Roghayeh, 2015, İnsan ticareti

mağdurlarını destekleyen uluslararası belge ve sözleşmelerin

gözden geçirilmesi, Uluslararası Polis Araştırmaları Dergisi

(ISC), S 124.

41. ASAR, Aydoğan, Yabancılar Hukuku, Seçkin Yay Ankara, 2019, S

255.

42. Biabani, Gholam Hossein ve Mahmoudi,Mohammad Javad,

2010, Olağandışı göç veya insan ticareti, Sosyal Bilimler Derneği

Dergisi(ISC), S 100.

Kaynaklar

219

43. O'Connell, Michael (Commissioner for Victims Rights South

Australia), Victims Rights: Integrating victims in criminal proceedings, S 1.

44. Saydam, Mehmet, Türk ceza hukukunda göçmen kaçakçılığı suçu (TCK m.79) (Özeti), Erzincan Üniversitesi, Doktora Tezi,

2015, S 56-79.

45. Özbey, Kerem, Sınırların Gölgesinde Göç, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2020, S 403.

46. ASAR, Aydoğan, Yabancılar Hukuku, Seçkin Yay Ankara, 2019, S

252.

47. YENİDÜNYA, Ahmet Caner, ALŞAHİN, Mehmet Emin, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU, TBB Dergisi, 2009, S 2.

48. BAHADIR, BUSENAZ, 2019, TÜRK HUKUKU'NDA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUTCK Md. 79, KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ, S 10

49. VURAL, Devrim Gül, 2007, Uluslararası göçmen kaçakçılığı ve

insan ticaret, SÜLEYMAN DEMREL Üni, S 87.

50. Anadolu Ajansı, 2021,Türkiye modern zamanların köleliği' insan ticaretiyle mücadelesini kararlılıkla

51. ARSLAN, Çetin, Göçmen kaçakçılığı suçları, 2003,S 139.

52. Sever, HaniAi, Yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığı, Adalet Yay

Ankara, 2014, S 178.

53. Zare Nemati ,Roya, 2016, Uluslararası hukuk ışığında insan ticareti ve yasadışı göçmen krizi ve AB'nin bu krize tepkisi, İkinci

Uluslararası Beşeri Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar Konferansı, S 14.

54. Uluslararası Enstrümanlar İnsan Ticaretine İlişkin, 2014.

55. VURAL, DEVRM GÜL, 2007, ULUSLARARASI GÖÇMEN KAÇAKÇILIGI VE NSAN TCARET, SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES, S 90.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Hukuki Yönlerinin Araştırılması

220

56. GRETA Group of Experts on Action against TrafAicking in Human Beings, Council of Europe, S 32.

57. ABD İNSAN TİCARETİ RAPORLARINDA KAYIP ÇOCUKLAR, T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,2020,

S 94.

58. Töre, Nazlı, Uluslararası göç hukuku, Turhan Kitabevi Ankara, 2016, S132.

59. Material assistanc, Victim assistance, www.unodc.org, S 1.

60. Eini, Mohsen, 2012, Uluslararası belgelerde insan ticareti mağdurlarının korunması, Hukuk Araştırmaları Dergisi (ISC), S 150.

61. https://www.gcr.gr.

62. CASE OF CHOWDURY AND OTHERS v. GREECE, FIRST

SECTION, Application No. 21884/15, 2017.

63. İstanbul geri gönderme merkez raporu, Rapor NO: 2014/04, S

24.

64. Eslami, Rıza ve Ebuturabi, Fatemeh, 2020,Hukukta insan ticaretiyle mücadele için yasal önlemlerin, Uluslararası Hukuk

Dergisi, S 123.

65. Robinson ,Marie (Haut-Commissaire aux droits de l'homme),

Rapport du Comité économique et social (E/2002/68/Add.1).

66. EVİK, Ali Hakan, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU, AÜEHFD, 2005, S

133.

67. Biabani ,Gholam Hossein ve Roghani , Abolfazl, 2011, İnsan ticareti, modern cinsel kölelikle aynı şeydir, Uluslararası Polis Araştırmaları Dergisi, S 75.

68. Haghayeghi, Zahra ve Moghadam , Mohammad, 2021, Karşılaştırmalı çalışma ile insan ticaretinin durumsal önlenmesi, Beşeri

Bilimlerde Bölgesel Bilimsel Araştırma Konferansı, S 373.

Kaynaklar

221

69. FIZ Arbeitspapier, Menschenhandel zwecks Ausbeutung

der Arbeitskraft, S 5.

70. Jackson, Robert ve Sorenson ,Georg, 2015, Uluslararası İlişkilere

Giriş, Mizan Yayınları, S 173.

71. Mathilde Darley, Par, 2006, Le statut de la victime dans la lutte

contre la traite des femmes, Presses de Sciences Po, S 108.

72. Qiyasi, Celaleddin Ve Mohterem, Iman, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisindeki kasıtlı suçların manevi ayağının

merkezi unsurunun analizi, Ceza hukuku araştırması,2018, S

168.

73. TUNÇ, Gökçe, Göçmen Kaçakçılığı Suçuna İlişkin Yargıtay Karar

Tahlili, Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, S210.

B. Araştırma siteleri

73. https://www.ourmigrationstory.org.uk.

74. https://onkyo.com.

75. http://international1.blogfa.com.

76. https://www.ohchr.org.

77. http://www.iihsep.ir.

78. https://ec. europa. eu.

79. www.ecoi.net. (ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, 2021)

80. Website der Europäischen Kommission, Der Zoll sieht, was

Sie nicht sehen, und schützt Sie, ec. europa. eu.

81. http://www.tipheroes.org. (Esme Kisting Philip Hyldgaard Pierre Tami, SURVIVOR SKILLS: JOB TRAINING AND SURVIVORMADE GOODS)

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Hukuki Yönlerinin Araştırılması

222

82. https://obamawhitehouse.archives.gov. (National Security Council, Transnational Organized Crime:A Growing Threat to National and International Security)

83. https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund. (Flucht und

Migration über das Mittelmeer: Was tut die EU? , 2020)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.