Güvenliği Yeniden Okumak

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Harun Arıkan - Ali Gök
ISBN: 9786050518412
467,50 TL 550,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Harun Arıkan - Ali Gök
Baskı Tarihi 2024/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 497

Harun Arıkan - Ali Gök

GİRİŞ ........................................................................................................... 11 GÜVENLİĞİ YENİDEN OKUMAK ........................................................... 11

Prof. Dr. Harun ARIKAN

Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Ali GÖK

Gaziantep Üniversitesi

BİRİNCİ KISIM KAVRAMSAL VE KURAMSAL TARTIŞMALAR

BİRİNCİ BÖLÜM ...................................................................................... 19 Yeni Dünya Düzeni ve Güvenlik: Olguların Dünyasında Kavramsal Tartışmalar .................................................................................................... 19

Prof. Dr. Tarık OĞUZLU

İstanbul Aydın Üniversitesi

İKİNCİ BÖLÜM ........................................................................................ 37 Soğuk Savaş Sonrası Dönemdeki Uluslararası Güvenliğin Dönüşümü Dinamiklerinde Ortaçağlaşma İzleri: Vestfalya Öncesi Düzen İle Karşılaştırmalı Bir Analiz ............................................................ 37

Prof. Dr. Erhan BÜYÜKAKINCI

Galatasaray Üniversitesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ..................................................................................... 77 Ontolojik Güvenlik: Güvenliği (Yeniden) Okurken Kimlikler ve Duygular ....................................................................................................... 77

Prof. Dr. Aslı ILGIT

Çukurova Üniversitesi

6

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ............................................................................... 93 Güvenliğin Öznesinden Öznenin Güven(siz)liğine: Postkolonyali Tahayyül Etmek ............................................................................................ 93

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe KELLECİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

BEŞİNCİ BÖLÜM .................................................................................... 119 Güvenliğin Sosyolojisi: Güvenliği ‘Risk Toplumu’ Çerçevesinde Düşünmek ................................................................................................... 119

Prof. Dr. Cahit ASLAN

Çukurova Üniversitesi

İKİNCİ KISIM YENİ GÜVENLİK MEYDAN OKUMALARINA ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN/KURUMLARIN VE AKTÖRLERİN YAKLAŞIMLARI

ALTINCI BÖLÜM ................................................................................... 147 Küresel Krizler ve Bölgesel Aktörler: SADC ve AB Örneği .................... 147

Dr. Öğr. Üyesi Çağla MAVRUK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

YEDİNCİ BÖLÜM ................................................................................... 171 İnsani Güvenlik ve Avrupa Güvenlik Politikaları: Değişen Tehditler ve İnsan Odaklı Güvenlik Anlayışı ............................................................ 171

Arş. Gör. Dr. Gökçe YİĞİT CEYDİLEK

Çukurova Üniversitesi

SEKİZİNCİ BÖLÜM ............................................................................... 195 Feminist Güvenlik Çalışmaları Perspektifinden Kadın, Barış ve Güvenlik Gündemi ve NATO ..................................................................... 195

Doç. Dr. Marella BODUR ÜN

Çukurova Üniversitesi

7

DOKUZUNCU BÖLÜM .......................................................................... 219 Bir Güvenlik Sorunsalı Olarak İklim Değişikliği ve Avrupa Birliği’nin Yaklaşımı .................................................................................. 219

Sezen KAYA SÖNMEZ

Kadir Has Üniversitesi

ONUNCU BÖLÜM .................................................................................. 251 NATO’nun Operasyonel Kimliği Çerçevesinde İklim Değişikliği İle Mücadeledeki Rolü ............................................................................... 251

Doç. Dr. Sevgi BALKAN ŞAHİN

Çağ Üniversitesi

Arş. Gör. Özge ÇETİNER

Çağ Üniversitesi ON BİRİNCİ BÖLÜM ............................................................................. 277 İstihbarat ve Güvenlik: Değişen Güvenlik Algısında NATO’nun İstihbarat Kurumları ................................................................................... 277

Doç. Dr. Ali GÖK

Gaziantep Üniversitesi

ÜÇÜNCÜ KISIM ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL GÜVENLİK KONULARI

ON İKİNCİ BÖLÜM ............................................................................... 299 Eleştirel Terörizm Çalışmaları: Uluslararası Güvenlik Söylemi İle Devlet-Dışı Ontoloji Arasındaki Siyasal Uzlaşı ........................................ 299

Arş. Gör. Dr. Kasım TİMUR

Çukurova Üniversitesi

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ............................................................................ 323 Zorlayıcı Diplomasi ve Uluslararası Güvenlik ........................................... 323

Doç. Dr. Seçkin Barış GÜLMEZ

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

8

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ...................................................................... 339 Enerji Güvenliği Önceliği Adil ve Kapsayıcı Dönüşüme Engel Midir? Kritik Mineral ve Nadir Toprak Elementleri Vakası ....................... 339

Prof. Dr. Emre İŞERİ

Yaşar Üniversitesi

Sami Kaan ŞEN

Yaşar Üniversitesi

ON BEŞİNCİ BÖLÜM ............................................................................. 365 Bir Güvenlik Sorunsalı Olarak Nükleer Enerji ve Ceza Hukuku: Uluslararası Ceza Mahkemesi .................................................................... 365

Dr. Öğr. Üyesi Özge APİŞ

Çukurova Üniversitesi

ON ALTINCI BÖLÜM............................................................................. 393 Deniz Güvenliği ve Hukuku: Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlıkları ve Birleşmiş Milletler’in Rolü .................................................................... 393

Doç. Dr. Levent KIRVAL

İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Arda ÖZKAN

Ankara Üniversitesi

ON YEDİNCİ BÖLÜM ............................................................................ 427 Bir Güvenlik Sorunsalı Olarak Göç: Uluslararası Örgütler ve Devletler Bağlamında Eleştirel Bir Değerlendirme .................................... 427

Doç. Dr. Tuğba YOLCU

Tarsus Üniversitesi

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM ........................................................................ 451 Bir Güvenlik Sorunsalı Olarak Gıda Güvenliği ......................................... 451

Doç. Dr. Hakan BENLİ

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin ERTEN

Çukurova Üniversitesi

9

ON DOKUZUNCU BÖLÜM ................................................................... 473 Güvenlik ve İletişim Sorunsalına Yeni Bir Cephe: Bilgi Düzensizlikleri ............................................................................................ 473

Dr. Öğr. Üyesi Arda Umut SAYGIN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.