Hukuk Yargısı İle İlgili Bireysel Başvuruda İhlal Nedeni Sayılan Uygulamalar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Zeki Gözütok
ISBN: 9786050518689
680,00 TL 800,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Zeki Gözütok
Baskı Tarihi 2024/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 758

Zeki Gözütok


- Medeni Usul Hukuku Uygulamaları

- Maddi Özel Hukuk Uygulamaları

- İhlal Yaratan Kanun Hükümleri

- İdarenin İşlem ve Eylemleri

- Bireysel Başvuru Yolunun Usul ve Esasları

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ................................................................................................................ 7

1 ANAYASA MAHKEMESİNDE BİREYSEL BAŞVURU ...................... 31

1.1 BİREYSEL BAŞVURU YOLU ....................................................... 31

1.2 ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURU GÖREVİ VE İLGİLİ DÜZENLEMELER ...................................... 35

1.3 BİREYSEL BAŞVURU HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME ...................................................................... 36

1.4 ZAMAN BAKIMINDAN YETKİ ................................................. 41

1.5 YER BAKIMINDAN YETKİ ......................................................... 41

1.6 KONU BAKIMINDAN YETKİ..................................................... 44

1.7 ORTAK KORUMA ALANINDAKİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ........................................................................... 45

1.8 BİREYSEL BAŞVURU YAPILAMAYAN İŞLEM VE KARARLAR .................................................................................. 48

1.8.1 ORTAK KORUMA ALANI DIŞINDAKİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ............................................................... 48

1.8.2 YASAMA İŞLEMLERİ VE DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEMLER......................................................................... 52

1.8.3 ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI ......................... 53

1.8.4 ANAYASANIN YARGI DENETİMİ DIŞINDA BIRAKTIĞI İŞLEMLER ..................................................... 54

1.9 KİŞİ BAKIMINDAN YETKİ ......................................................... 61

1.10 MAĞDUR SIFATI ......................................................................... 62

1.11 GERÇEK KİŞİLERİN BAŞVURU HAKKI ................................... 67

1.12 ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN BAŞVURUSU ................ 70

1.13 YABANCILARIN BAŞVURUSU ................................................. 74

1.14 KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN BAŞVURAMAMASI .................. 75

1.15 ÖLÜ KİŞİ ADINA BAŞVURU ...................................................... 76

1.16 BİREYSEL BAŞVURU SÜRESİ VE BAŞLANGICI ...................... 78

1.17 OLAĞAN ETKİLİ HUKUK YOLLARININ TÜKETİLMESİ KOŞULU ........................................................................................ 85

1.18 BAŞVURU DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER....................................................................................... 96

1.19 BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER .................... 98

1.20 BAŞVURUNUN YAPILABİLECEĞİ YERLER .......................... 100

1.21 VEKALETNAME VE TEMSİL BELGESİ ................................... 100

1.22 BİREYSEL BAŞVURU HARCI ................................................... 102

12 İçindekiler

1.23 ADLİ YARDIM............................................................................ 102

1.24 TEDBİR TALEBİ VE İNCELENMESİ ........................................ 103

1.25 BİLGİ BELGE İSTEME, YAZIŞMALAR .................................... 107

1.26 BAŞVURU EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI ............ 107

1.27 KABUL EDİLEBİLİRLİK İNCELEMESİ .................................... 109

1.28 KABUL EDİLEBİLİRLİK İNCELEME SIRASI .......................... 110

1.29 AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN BAŞVURULAR ............ 111

1.30 ANAYASAL VE KİŞİSEL ÖNEMİ OLMAYAN BAŞVURULAR............................................................................ 114

1.31 BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI ........................................................................ 115

1.32 MÜKERRER BAŞVURU ............................................................. 117

1.33 BAŞVURUDAN FERAGAT EDİLMESİ .................................... 118

1.34 BAŞVURUNUN TAKİPSİZ BIRAKILMASI .............................. 119

1.35 İHLALİN VE SONUÇLARININ ORTADAN KALKMASI ...... 120

1.36 İNCELEMEYİ HAKLI KILAN BAŞKA BİR NEDEN KALMAMASI ............................................................................. 122

1.37 BAŞVURUCUNUN ÖLÜMÜ ..................................................... 125

1.38 ADALET BAKANLIĞINA BİLDİRİM ....................................... 131

1.39 DURUŞMA YAPILMASI ............................................................ 131

1.40 BAŞKAN VE ÜYELERİN REDDİ .............................................. 132

1.41 ESAS İNCELEMESİ .................................................................... 132

1.42 ESASA İLİŞKİN KARARLAR .................................................... 134

1.43 PİLOT KARARLAR .................................................................... 134

1.44 TAVZİH VE MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ............. 135

2 İHLAL NEDENİ SAYILAN MEDENİ USUL HUKUKU UYGULAMALARI.................................................................................. 137

2.1 İHTİYATİ TEDBİRE İTİRAZ ...................................................... 137

2.2 İHTİYATİ TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ .................................. 139

2.3 TEDBİR KARARINDA KANUN YOLUNUN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ .......................................................................... 139

2.4 TEDBİR KARARINDA ŞİDDET UYGULAYAN İFADESİ ...... 141

2.5 İHTİYATİ HACZİN UZUN SÜREDİR DEVAM ETMESİ ........ 142

2.6 İHTİYATİ TEDBİRİN UZUN SÜRMESİ ................................... 144

2.7 BAŞKA MAHKEMEDEN ŞAHSİ İLİŞKİ TEDBİRİ ................... 146

2.8 İLANEN TEBLİĞ ........................................................................ 149

2.9 YURT DIŞINDA YAŞAYAN KİŞİYE YURT İÇİNDE TEBLİĞ ........................................................................................ 150

2.10 AZLEDİLEN VEKİLE YAPILAN TEBLİĞİN ESAS ALINMASI .................................................................................. 152

2.11 YIKILAN AKS (MERNİS) ADRESİNE TEBLİGAT................... 154

2.12 ADLİ YARDIM............................................................................ 154

İçindekiler 13

2.13 ADLİ YARDIM............................................................................ 156

2.14 ADLİ YARDIM............................................................................ 157

2.15 ADLİ YARDIM............................................................................ 159

2.16 ADLİ YARDIM............................................................................ 161

2.17 ADLİ YARDIM / SERMAYE ŞİRKETİ YÖNÜNDEN .............. 163

2.18 ADLİ YARDIM / YABANCILAR İÇİN MÜTEKABİLİYET ŞARTI ARANMASI .................................................................... 163

2.19 BELİRSİZ ALACAK DAVASI / HUKUKİ YARAR ................. 163

2.20 SİYASİ PARTİ İL VE İLÇE TEŞKİLATI KONGRESİ / YAPILMAMIŞ OLMASI / DAĞILMIŞ SAYILMADA GÖREV ........................................................................................ 168

2.21 GİDER AVANSI .......................................................................... 170

2.22 TÜZÜK HÜKMÜNE DAYALI OLARAK DAVANIN USULDEN REDDİ ...................................................................... 172

2.23 DAVALIYA TEBLİĞ YAPILMADAN KARAR VERİLMESİ ................................................................................. 174

2.24 KÜÇÜĞÜ İLGİLENDİREN DAVA /ÇOCUKLARIN DİNLENMEMESİ........................................................................ 175

2.25 GİZLİLİK KARARI ..................................................................... 176

2.26 İHTİYATİ TEDBİR ...................................................................... 177

2.27 GİZLİLİK TALEBİNİN REDDİ .................................................. 179

2.28 BAŞÖRTÜLÜ AVUKATIN DURUŞMAYA ALINMAMASI ............................................................................ 183

2.29 BİRLEŞTİRME KARARI VERİLMEMESİ .................................. 185

2.30 KANUNİ SÜRELER / MAHKEMENİN YANILTMASI .......... 185

2.31 CEZA MAHKEMESİ KARARININ YOK SAYILMASI ............ 186

2.32 CEZA MAHKEMESİ KARARI .................................................. 188

2.33 CEZA MAHKEMESİNİN HAGB KARARI / HÜKME ESAS ALINMASI ........................................................................ 189

2.34 BİLDİRİLEN TEK TANIĞIN TANIKLIKTAN ÇEKİNMESİ ................................................................................ 190

2.35 VARLIĞI SABİT OLAN VAKIALARA AYKIRI KARAR ........ 191

2.36 VAKIATESPİTİ / FARKLI DELİL DEĞERLENDİRMESİ / GEREKÇE .................................................................................... 193

2.37 DEĞERLENDİRİLMEYEN DELİLLER...................................... 193

2.38 İSPAT YÜKÜ / DELİLLER / GEREKÇE .................................. 195

2.39 İSPAT YÜKÜNÜN YANLIŞ BELİRLENMESİ .......................... 195

2.40 DELİLE DAYALI İSPAT YERİNE DAVALI BEYANLARININ ESAS ALINMASI ......................................... 195

2.41 VAKIA TESPİTİ / DELİL DEĞERLENDİRMESİ / ASIL BAĞLAM KOPUKLUĞU ........................................................... 196

2.42 İSPAT YÜKÜ / DELİL DEĞERLENDİRMESİ / GEREKÇE .................................................................................... 196

2.43 YEMİN DELİLİNİ TOPLAMAMA ............................................ 196

14 İçindekiler

2.44 RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ....................................... 198

2.45 BİLİRKİŞİ RAPORU / AKSİNE NİTELİK BELİRLEME .......... 201

2.46 BİLİRKİŞİ RAPORU / MUĞLAK İFADELER İÇİREN RAPORA GÖRE KARAR ........................................................... 201

2.47 ESASLI İTİRAZLAR KARŞILANMAKSIZIN KARAR VERİLMESİ ................................................................................. 201

2.48 HAZIR EDİLEN TANIKLARIN DİNLENMEMESİ ................. 203

2.49 BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMEMESİ. ....................................................... 205

2.50 BİLİRKİŞİ RAPORU / AYDINLATICI OLMAYAN ZARAR HESABI ......................................................................... 207

2.51 TARAFIN BİLDİRDİĞİ DELİLLERİN İNCELENMEMESİ ...... 208

2.52 DAYANILAN DELİLE İTİBAR ETMEME GEREKÇESİNİN GÖSTERİLMEMESİ ...................................... 209

2.53 RAPORLAR ARASI ÇELİŞKİ .................................................... 210

2.54 YETERSİZ İNCELEME RAPORUYLA KARAR VERİLMESİ ................................................................................. 211

2.55 SOMUT BELLİ OLGULARIN VARLIĞINA AYKIRI KARAR ........................................................................................ 211

2.56 FESİHTE DAYANILMAYAN SEBEBE DAYANILARAK DAVANIN REDDİ ...................................................................... 213

2.57 KESİN HÜKÜM / VELAYET DAVASINDA ÇOCUĞUN DİNLENMESİ ............................................................................. 213

2.58 ISLAHTA SÜRE / MAHKEMENİN YANILTMASI ................ 213

2.59 BOZMADAN SONRA ISLAH ................................................... 215

2.60 ISLAH DİLEKÇESİNDE FAİZ TALEBİNİN BELİRTİLMEMESİ ...................................................................... 218

2.61 KISMİ DAVA / BELİRSİZ ALACAK DAVASI / MİKTAR ARTIRIMI .................................................................................... 219

2.62 ISLAHLA ARTIRILAN MİKTAR / ZAMANAŞIMI ................ 222

2.63 İSTİNAFTA BAŞKA DOSYADAKİ TANIK BEYANINIYLA KARAR ............................................................ 223

2.64 MAHKEMENİN DAVAYA BAKMAYA GÖREVLİ OLDUĞUNU GÖZETMEMESİ .................................................. 224

2.65 WHATSAP MESAJLARININ DELİL NİTELİĞİ ....................... 227

2.66 WHATSAPP PAYLAŞIMI / VAKIA TESPİTİ / DELİL DEĞERLENDİRMESİ ................................................................. 229

2.67 DELİLLER / CEP TELEFONU MESAJLARININ DELİL NİTELİĞİ ..................................................................................... 229

2.68 DAVANIN ESASININ İNCELENMEMESİ .............................. 230

2.69 PASİF HUSUMET ....................................................................... 232

2.70 AKTİF HUSUMET EHLİYETİ .................................................... 232

2.71 İSPAT YÜKÜNÜN KİMDE OLDUĞU ...................................... 233

İçindekiler 15

2.72 UYUŞMAZLIĞIN BÜTÜNÜYLE ELE ALINIP KARARA BAĞLANMAMASI ..................................................................... 235

2.73 HUKUKİ SEBEP / GEÇİCİ MADDENİN İLERİYE UYGULANMASI ........................................................................ 238

2.74 DAYANILAN VAKIANIN DEĞERLENDİRİLMEMESİ ......... 238

2.75 BOZMA GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ................... 238

2.76 GEREKÇEDE EKSİKLİK ............................................................ 240

2.77 GEREKÇE / BİLİRKİŞİ RAPORU AKSİNE VASIF BELİRLEME ................................................................................ 241

2.78 GEREKÇEDE EKSİKLİK ............................................................ 241

2.79 KANUN HÜKMÜ YORUMUNDAYETERSİZ GEREKÇE ...... 243

2.80 KANUNA VE VAKIALARA UYGUN OLMAYAN GEREKÇE .................................................................................... 243

2.81 KANUNA UYGUN OLMAYAN GEREKÇEYLE KARAR VERİLMESİ ................................................................................. 244

2.82 EMSAL İÇTİHATLARA AYKIRI KARAR / SOMUT GEREKÇESİNİN AÇIKLANMAMASI ...................................... 244

2.83 GEREKÇESİZ OLARAK KARŞI DAVANIN REDDİ ............... 244

2.84 GEREKÇE / ANAYASAYA UYGUN YORUM İLKESİ ........... 244

2.85 ANAYASAYA AYKIRI HÜKMÜN İPTALİ İÇİN BAŞVURMAMA ......................................................................... 245

2.86 DANIŞTAY KARARI / GÖREV VEYA İÇERİK OLARAK SORGULAMA ............................................................................. 245

2.87 İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI ........ 245

2.88 İTİRAZLA İLGİLİ KARARDA ESASLI İDDİALARIN KARŞILANMAMASI.................................................................. 245

2.89 TAPU KAYDI DEĞİŞİKLİĞİ GÖZETİLMEDEN KARAR VERİLMESİ ................................................................................. 247

2.90 DAYANILAN VAKIALARA GÖRE İNCELEMEME ............... 248

2.91 YETKSİZLİK SONRASI DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ................................................................................. 249

2.92 VEKÂLET ÜCRETİ / KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNDE................................................................................ 251

2.93 YARGILAMA GİDERİ / VEKÂLET ÜCRETİ / KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASINDA ........................................................ 252

2.94 DAVADAN FERAGAT / DAVANIN GERİ ALINMASI ........ 255

2.95 KESİN HÜKÜM .......................................................................... 257

2.96 HARÇLANDIRILMAMIŞ DEĞER ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİ ..................................................................... 259

2.97 KARARDA ŞİDDET MAĞDURU İFADESİ .............................. 261

2.98 VEKALET ÜCRETİ / TARİFEYE AYKIRILIK .......................... 262

2.99 KARAR HARCI YANLIŞLIĞI .................................................... 264

2.100 VEKALET ÜCRETİ / RET SEBEBİ ORTAK DAVALILAR ...... 265

16 İçindekiler

2.101 ALACAK DAVASINDA TAŞINMAZ DEĞERİNE GÖRE VEKALET ÜCRETİ ..................................................................... 266

2.102 NİSPİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ ..................... 268

2.103 VEKÂLET ÜCRETİ / KAMULAŞTIRMA BEDEL TESPİTİNDE................................................................................ 269

2.104 GEREKÇELİ KARARIN GEÇ YAZILMASI / İŞE İADE DAVASINDA .............................................................................. 269

2.105 TALEP KALEMİ HAKKINDA KARAR VERMEME ................ 271

2.106 BAZI TALEP UNSURLARI İNCELENMEKSİZİN KARAR VERİLMESİ ................................................................................. 272

2.107 DAVALININ TAZMİNAT TALEBİ (İİK 72/4) HAKKINDA KARAR VERMEME ............................................. 273

2.108 GEREKÇELİ KARARIN GEÇ YAZILMASI / TAHLİYE DAVASI ....................................................................................... 274

2.109 BAŞKA DOSYADA KESİNLEŞEN VAKIA .............................. 276

2.110 MAKUL SÜRE / YAKINININ ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT ................................................................................. 277

2.111 ÇOK AÇIK DELİLE AYKIRI VAKIA BELİRLEMESİ ............... 279

2.112 MAKUL SÜREDE YARGILANMA / BİREYSEL BAŞVURU ÖNCESİ ETKİLİ BİR YOL BULUNMAMASI ........ 280

2.113 MAKUL SÜRE / MUTAD MESKENE İADE DAVASI ............ 281

2.114 MAKUL SÜRE / AYRIMCILIK TAZMİNATI DAVASI .......... 283

2.115 MAKUL SÜRE / MUTAD MESKENE İADE DAVASINDA .............................................................................. 283

2.116 MAKUL SÜRE / TANINAN ÇOCUĞUN VELAYETİ DAVASINDA .............................................................................. 283

2.117 KARAR TEBLİĞİNİN SÜRÜNCEMEDE KALMASI ............... 283

2.118 KATILMALI İSTİNAF OLARAK İNCELEMEME .................... 285

2.119 BİR TARAFIN İSTİNAF İTİRAZLARININ İNCELENMEMESİ ..................................................................... 287

2.120 İSTİNAF NEDENİNİN İNCELENMEMESİ / VEKALET ÜCRETİ ........................................................................................ 288

2.121 İSTİNAFTA TEKRAR SUNULAN DELİLLERİN İNCELENMEMESİ ..................................................................... 288

2.122 İSTİNAF KESİNLİK SINIRINA UYULMAMASI ..................... 289

2.123 İLK DERECEDE İLERİ SÜRÜLDÜĞÜNÜN GÖRÜLMEMESİ ......................................................................... 290

2.124 CEVAP HAKKI TANINMADAN İSİNAF İNCELEMESİ ........ 291

2.125 İSTİNAF İNCELEMESİ / DELİLLERE İTİBAR ETMEME GEREKÇESİNİN GÖSTERİLMEMESİ ...................................... 292

2.126 İSTİNAF/ YENİDEN ESAS HAKKINDA KARAR / TARAFLARIN BİLGİLENDİRİLMEDİĞİ DELİLLERE DAYANILMASI .......................................................................... 292

2.127 MAKUL SÜRE / İSTİNAF AŞAMASINDA GECİKME ........... 293

İçindekiler 17

2.128 KANUN YOLU SÜRE BAŞLANGICI / İCRA HUKUK EKSİK TEFHİMDE ...................................................................... 293

2.129 KANUN YOLU SÜRE BAŞLANGICI / İCRA HUKUK EKSİK TEFHİMDE ...................................................................... 294

2.130 KANUN YOLU SÜRESİ VE BAŞLANGICI / MAHKEMENİN YANILTMASI ................................................ 296

2.131 KANUN YOLU SÜRE BAŞLANGICI / İCRA HUKUK EKSİK TEFHİMDE ...................................................................... 298

2.132 KANUN YOLU SÜRESİ / MAHKEMENİN YANILTMASI ............................................................................. 300

2.133 TEMYİZ SÜRESİ / MAHKEMENİN YANILTMASI................ 301

2.134 TEMYİZ SÜRESİ / MAHKEMENİN YANILTMASI................ 302

2.135 TEMYİZ SÜRESİ / MAHKMENİN YANILTMASI .................. 304

2.136 KESİN OLMAYAN KARARIN KESİN OLMAK ÜZERE VERİLMESİ ................................................................................. 305

2.137 TEBLİĞ USULSÜZLÜĞÜ İDDİASININ TEMYİZDE İNCELENMEMESİ ..................................................................... 307

2.138 İSTİNAF SÜRESİ / UYAPA GEÇ AKTARMA TARİHİNİN ESAS ALINMASI .................................................. 307

2.139 TEMYİZ SÜRESİ / UYAPA GEÇ AKTARILAN TARİHİN ESAS ALINMASI ........................................................................ 309

2.140 TEMYİZ SÜRESİNİN HATALI TEBLİGATTAN BAŞLATILMASI.......................................................................... 310

2.141 HATALI TEBLİGATA GÖRE TEMYİZ TALEBİNİN SÜREDEN REDDİ ....................................................................... 312

2.142 KANUN YOLU GİDERLERİ / PTT İLE GÖNDERME ............ 312

2.143 SİGORTA HAKEM HEYETİ KARARI TEMYİZ SÜRESİ BAŞLANGICI .............................................................................. 314

2.144 KANUN YOLU KESİNLİK SINIRI / TAŞINMAZIN GERÇEK DEĞERİ ....................................................................... 316

2.145 TEMYİZ KESİNLİK SINIRI MİKTARI ...................................... 318

2.146 TEMYİZDEN FERAGATA RAĞMEN TEMYİZ İNCELEMESİ............................................................................... 319

2.147 BİR TARAFIN TEMYİZ İTİRAZLARININ İNCELENMEMESİ ..................................................................... 320

2.148 TEMYİZ TİRAZLARININ CEVAPLANDIRILMAMASI ......... 321

2.149 DEĞERLENDİRİLMEYEN TEMYİZ İTİRAZI .......................... 321

2.150 TEMYİZ İTİRAZLARININ DEĞERLENDİRİLMEMESİ .......... 322

2.151 DOSYADA BULUNMAYAN DİLEKÇE / TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ .................................................................... 322

2.152 İLK BOZMADA İNCELENMEYEN HUSUSLAR / YİNE İNCELENMEMESİ ..................................................................... 324

2.153 BOZMA KARARI / BİLİRKİŞİ RAPORU AKSİNE VASIF BELİRLENMESİ .......................................................................... 325

18 İçindekiler

2.154 BOZMA KARARI / BİLİRKİŞİ RAPORU AKSİNE VASIF BELİRLEME ................................................................................ 327

2.155 KANUN YOLUAŞAMASINDAKARAR / GEREKÇE ............. 330

2.156 İÇTİHADI BİRLEŞTİRME YOLUNUN İŞLETİLMEMESİ ....... 331

2.157 İÇTİHADI BİRLEŞTİRME YOLU İŞLETİLMEKSİZİN FARKLI KARARLAR ................................................................. 334

2.158 DİRENMEYİ MÜMKÜN KILMAYAN ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ ................................................................................. 334

2.159 AYNI MADDİ OLAYLA İLGİLİ FARKLI KARARLAR VERİLMESİ ................................................................................. 334

2.160 FARKLI KARARLAR / HUKUKİ BELİRSİZLİĞİN GİDERİLMEMESİ ....................................................................... 336

2.161 TEMYİZDE DELİL DEĞERLENDİRMESİ / GEREKÇE .......... 336

2.162 MAHKEME SIFATI YAZIMINDA YANLIŞLIK / BOZMA NEDENİ YAPILMASI................................................................. 337

2.163 HÜKÜM VE GEREKÇE ÇELİŞKİSİ / TEMYİZDE İNCELENMEMESİ ..................................................................... 337

2.164 KISA KARAR VE GEREKÇELİ KARAR ÇELİŞKİSİ ................ 339

2.165 USUL BOZMASI SONRASI KARARIN TEMYİZİ / ESASI İNCELEMEME ............................................................................ 339

2.166 MADDİ HATA / ONAMAYLA KESİNLEŞEN HÜKMÜN BOZULMASI ............................................................................... 341

2.167 AYNI MADDİ OLAYDA FARKLI SONUÇ İÇEREN KARAR ........................................................................................ 344

2.168 DAVA TARİHİ SONRASI OLGULARA DAYALI KARAR ..... 345

2.169 FESİH TARİHİNDEN SONRAKİ VAKIANIN HAKLI FESHE GEREKÇE YAPILMASI ................................................. 350

2.170 YERLEŞİK İÇTİHATLARA AYKIRI KARAR ........................... 350

2.171 YERLEŞİK UYGULAMA AKSİNE YENİ İÇTİHAT GELİŞTİRİLMESİ ........................................................................ 353

2.172 YERLEŞİK İÇTİHATLARA AYKIRI KARAR ........................... 353

2.173 İSPAT YÜKÜ / HAVALE DEKONTUNDAKİ ŞERHTE ......... 353

2.174 GEÇERSİZLİK İDDİASININ DEĞERLENDİRİLMEMESİ ....... 355

2.175 TALEP TEMYİZ Mİ KARAR DÜZELTME Mİ SAYILMALI................................................................................. 357

2.176 HÜKMÜN GEREKÇESİZLİKTEN BOZULMAMASI .............. 358

2.177 KARAR DÜZELTME TALEBİNİN İNCELENMEMESİ ........... 360

2.178 KARAR DÜZELTMEDE KESİNLİK SINIRI ............................. 361

2.179 UYULAN BOZMA KARARI GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ........................................................................ 362

2.180 USULİ KAZANILMIŞ HAK / KAMULAŞTIRMA BEDELİ DAVALARINDA ........................................................................ 363

2.181 TAVZİH ....................................................................................... 363

İçindekiler 19

2.182 KESİNLEŞEN KARARIN İCRA EDİLMEMESİ İÇİN TAPUYA YAZI YAZILMASI ..................................................... 365

3 İHLAL NEDENİ SAYILAN MADDİ ÖZEL HUKUK UYGULAMALARI.................................................................................. 367

3.1 SOYADI DEĞİŞTİRME / İSİM DEĞİŞTİRME .......................... 367

3.2 SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ / VELAYETİ ANNEDE OLAN ÇOCUK ........................................................................................ 369

3.3 SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ / ÇİFTE VATANDAŞ ......................... 372

3.4 SOYADI DEĞİŞTİRME / EVLİLİK ÖNCESİ SOYADI ............. 374

3.5 SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ / VELAYETİ ANNEYE VERİLEN ÇOCUK ........................................................................................ 376

3.6 İSİM DEĞİŞTİRME ..................................................................... 379

3.7 KARDEŞİNİN NÜFUS KAYDINI KULLANMA ...................... 381

3.8 NAFAKA / AYLIK MAAŞININ ÜZERİNDE HÜKMEDİLMESİ ....................................................................... 382

3.9 KORUYUCU AİLEDEKİ ÇOCUK / TANIMA / VELAYET / KİŞİSEL İLİŞKİ ...................................................... 383

3.10 VELAYET / SALT YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜNE GÖRE BELİRLEME ................................................................................ 386

3.11 VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ / ÇOCUĞUN GÖRÜŞÜ ....... 388

3.12 BOŞANMA DAVASINDA ÇOCUKLARIN DİNLENMEMESİ........................................................................ 390

3.13 YETERSİZ İNCELEME RAPORUYLA KARAR VERİLMESİ ................................................................................. 390

3.14 KADINA KARŞI ŞİDDET /AİLE DIŞI KİŞİ / TEDBİR KARARI ....................................................................................... 390

3.15 ŞİDDETE UĞRAMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ KADIN / ÖNLEYİCİ TEDBİR..................................................................... 392

3.16 AİLENİN KORUNMASI / ZORLAMA HAPSİ KARARINA İTİRAZ ................................................................... 394

3.17 İKİ KİŞİYLE BİRDEN EVLİ OLMA SONUCUNA NEDEN OLMA .......................................................................................... 394

3.18 AİLENİN KORUNMASI / ÖNLEYİCİ TEDBİR / İTİRAZ İNCELEMESİ............................................................................... 396

3.19 MUTAD MESKENE İADE / ÇOCUĞUN VELAYETİ ............. 398

3.20 MUTAD MESKENE İADE / KANUNA AYKIRI DEĞERLENDİRME .................................................................... 400

3.21 MUTAD MESKENE İADE KARARININ İNFAZININ ENGELLENMESİ ........................................................................ 403

3.22 ORTAK VELAYET KARARI / ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI ....................................................................................... 403

20 İçindekiler

3.23 EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI / 18 YIL YAŞ FARKI KOŞULU ......................................................................... 406

3.24 MUTAD MESKENE İADEDE İSTİSNA HÜKMÜ .................... 408

3.25 MİRASÇILIK BELGESİ / KARŞILIKLILIK ESASI ................... 410

3.26 MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ / KARŞILIKLILIK ESASI ........................................................................................... 412

3.27 KISITLI ADINA ARAÇ ALINMASINA İZİN VERİLMEMESİ............................................................................ 414

3.28 TAPU KAYDINDA DÜZELTİM ÖNCESİ İDARİ BAŞVURU VE İTİRAZ................................................................ 417

3.29 TENKİS DAVASI / ENFLASYON OLGUSU / MAKUL SÜRE ............................................................................................ 417

3.30 ÖNALIM DAVASI / BEDELİN GEÇ DEPO ETTİRİLMESİ .... 419

3.31 ÖNALIM DAVASI / KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZDA ........................................................................... 420

3.32 AYNI SATIŞA İLİŞKİN FARKLI PAYDAŞLARCA AÇILAN ÖNALIM DAVALARI ................................................ 423

3.33 ÖNALIM DAVASI / KAMULAŞTIRMASIZ EL ATAN İDARECE AÇILAN .................................................................... 423

3.34 İPOTEĞİN KAPSAMI / BANKA KREDİ SÖZLEŞMESİ ......... 423

3.35 ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ /EL ATILAN TAŞINMAZ / ECRİMİSİL ............................................................................... 426

3.36 TAŞINMAZDAN FİBER KABLO GEÇİRİLMESİ / ECRİMİSİL .................................................................................. 428

3.37 TEMERRÜT FAİZİ / İHTİRAZİ KAYIT.................................... 430

3.38 ORTAKLİĞIN GİDERİLMESİ / AİLE KONUTU ŞERHİ ........ 432

3.39 YÜZÖLÇÜMÜNÜN DÜZELTİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ................................................................................. 434

3.40 ORMAN SINIRLARI İÇİNE ALINAN TAŞINMAZ / TAZMİNAT ................................................................................. 436

3.41 KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇİNDEKİ TAŞINMAZ / TAZMİNAT / DAVALI OLDUĞU BİLİNEREK SATIN ALINAN TAŞINMAZ ................................................................ 438

3.42 ORMAN SINIRLARI İÇİNE ALINAN TAŞINMAZ / TAZMİNAT ................................................................................. 441

3.43 ORMAN SAYILARAK TAPU İPTALİ / TAZMİNAT / ZAMANAŞIMI............................................................................ 443

3.44 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZDA YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİMİ / TAZMİNAT ....................................................... 445

3.45 TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜNÜN DÜZELTİLMESİ / TAZMİNAT ................................................................................. 447

3.46 ORMAN SINIRI İÇİNE ALINIP TAPUSU İPTAL EDİLMEYEN TAŞINMAZ / TAZMİNAT / ZAMANAŞIMI / HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ............................. 450

İçindekiler 21

3.47 HAZİNECE SATILAN TAŞINMAZ/ TESLİMİN SAĞLANMASI OLMAZSA BEDELİN İADESİ TALEBİ .......... 452

3.48 MUNZAM ZARAR ALACAĞI / SOMUT ZARARINİSPATI ........................................................................ 452

3.49 KAMU KURULUŞUNDAN OLAN ALACAKTA DEĞER KAYBI / FAİZ ............................................................................. 455

3.50 TESPİT DIŞI BIRAKILAN YERE İLİŞKİN TAPU İPTALİ / SÜRE KOŞULU ........................................................................... 458

3.51 TESPİT DIŞI BIRAKILAN TAŞINMAZ / HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ..................................................................... 460

3.52 KADASTRO KANUNU HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE / KAPSAMI .................................................................................... 461

3.53 İPTAL KARARININ (TMK 713) GEÇMİŞE YÜRÜTÜLMESİ .......................................................................... 462

3.54 TESCİLİ YOLSUZ HALE GETİREN İDARİ İŞLEM İPTAL EDİLDİĞİ HALDE TAPU İPTALİ KARARI VERİLMESİ ........ 462

3.55 TAPU TAHSİS / TAPU İPTALİ / İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ............................................................................... 463

3.56 HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE / SON GÜNÜN RESMİ TATİL OLMASI ....................................................................................... 466

3.57 ŞERHİN TERKİNİ / HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ........................ 467

3.58 MÜKERRER KADASTRO / TAPU İPTALİ / TAZMİNAT..... 469

3.59 MANEVİTAZMİNAT / HABERDEKİ İFADELER NEDENİYLE ............................................................................... 472

3.60 MANEVİ TAZMİNAT / ŞİKAYET DİLEKÇESİNDEKİ SÖZLER ....................................................................................... 474

3.61 MANEVİ TAZMİNAT / KÖŞE YAZISINDAKİ İFADELER ................................................................................... 476

3.62 MANEVİ TAZMİNAT / SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI NEDENİYLE ............................................................................... 479

3.63 MANEVİ TAZMİNAT / İNTERNET SİTESİNDEKİ HABER NEDENİYLE ................................................................. 481

3.64 MANEVİ TAZMİNAT / SİYASETÇİNİN BAŞKA SİYASETÇİYE SÖZLERİ ............................................................. 483

3.65 TAPU TAHSİS BELGESİ İPTAL EDİLEN YAPININ YIKILMASI / MADDİ TAZMİNAT .......................................... 486

3.66 EL KONULAN ARACIN MÜSADERE EDİLMEYEREK İADESİ SONRASI TAZMİNAT TALEBİ ................................... 488

3.67 MANEVİ TAZMİNAT / KİŞİSEL BİLGİLERİN AÇIKLANMASI .......................................................................... 490

3.68 İCRADA SATILANÇENÇ ARAÇ / İCRA MÜDÜRÜ KUSURU / TAZMİNAT TALEBİ .............................................. 491

3.69 USULSÜZ KIYMET TAKDİRİYLE İHALE / MADDİ TAZMİNAT TALEBİ .................................................................. 494

22 İçindekiler

3.70 İCRA SATIŞI / MÜSADERE ŞERHİ BELİRTMEME / TAZMİNAT DAVASI ................................................................. 496

3.71 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ÜZERİNE YAPILAN ATAMA NEDENİYLE MEMURA YAPILAN ÖDEMELERİN TAHSİLİ ............................................................ 496

3.72 GÖRME ENGELLİNİN KREDİ KULLANAMAMASI / MANEVİ TAZMİNAT ................................................................ 498

3.73 ALACAK DAVASI / DAVA SIRASINDA ÇIKAN KANUN HÜKMÜ ...................................................................... 501

3.74 HAYAT SİGORTASI / CAYMA HAKKI .................................. 503

3.75 ÖZEL FİNANS KURUMUNUN TASFİYESİ / ALACAK TALEBİ ........................................................................................ 503

3.76 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI / ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI ................................................... 506

3.77 TAŞ KÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ / MADENCİLİK FAALİYETİ NEDENİYLE DOĞAN ZARAR ........................................................................................ 509

3.78 MALULİYET ORANININ İTİRAZ ÜZERİNE DEĞİŞMESİ..... 509

3.79 BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMI ................ 509

3.80 ZAMANAŞIMI / ISLAHLA MİKTAR ARTIRIMINDA .......... 510

3.81 BAĞIŞTAN RÜCU / HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE BAŞLANGICI .............................................................................. 513

3.82 HAVALE DEKONTUNDAKİ BORÇ ŞERHİ ............................ 515

3.83 YEŞİL ALAN VE YOLA TERK / BELEDİYE BİNASI VE CAMİ YAPILMASI ..................................................................... 516

3.84 FORMA REKLAM GELİRİ / İDARE PAYI / ALACAK .......... 518

3.85 YEDİEMİNLİK ÜCRETİ / TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLAR ................................................................................... 519

3.86 KAMU KURULUŞUNDAN OLAN ALACAKTA DEĞER KAYBI .......................................................................................... 522

3.87 İLAN VE REKLAMLARIN KESİLMESİ KARARINA İTİRAZIN REDDİ........................................................................ 524

3.88 GAZETE HABERİ VE KÖŞE YAZILARI / RESMİ REKLAM VE İLANLARIN KESİLMESİ / İTİRAZI ................. 526

3.89 AMELİYAT ÖNCESİ AYDINLATMA VE ONAM / TAZMİNAT ................................................................................. 526

3.90 GALLE FAZLASI ALACAĞI / BAŞLAMA TARİHİ ............... 529

3.91 GALLE FAZLASI VAKIF EVLADI / KADIN ALT SOYLAR ...................................................................................... 530

3.92 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA / İLAMI ZAMANAŞIMI / İCRANIN GERİ BIRAKILMASI .................. 533

3.93 İDARİ YARGI KARARINA RAĞMEN TAŞINMAZIN VERİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT / ZAMANAŞIMI............................................................................ 536

İçindekiler 23

3.94 HAKSIZ TAKİP / MUHTIRA ÖNCESİ FAİZ ÖDENMEMESİ / TAZMİNAT .................................................. 540

3.95 AİLE KONUTU / MALİK OLMAYAN EŞİN MESKENİYET ŞİKAYETİ ........................................................... 543

3.96 İHALENİN FESHİ / PARA CEZASI ......................................... 545

3.97 KIYMET TAKDİRİ ...................................................................... 548

3.98 HACZEDİLMEZLİK / DEPREM NEDENİYLE KURULAN KOOPERATİF / MALLARININ HACZEDİLEMEMESİ ................................................................ 548

3.99 İCRA DAİRESİNE YATAN PARANIN NEMASI .................... 548

3.100 İŞE İADE DAVASI / AYNI KONUDA FARKLI KARARLAR VERİLMESİ ........................................................... 548

3.101 ŞİDDET GÖREN KADIN / İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ..... 551

3.102 İŞE İADE DAVASI / AYRIMCILIK İDDİASININ DEĞERLENDİRİLMEMESİ ........................................................ 553

3.103 HİV VİRÜSÜ NEDENİYLE FESİH ............................................ 555

3.104 DOĞUM YAPAN ÇALIŞAN /İSTİFAYA ZORLANMASI / TAZMİNAT TALEBİ ............................................................... 555

3.105 AYRIMCILIK TAZMİNATI / İSPAT YÜKÜNÜN KİMDE OLDUĞU ..................................................................................... 558

3.106 CEZAİ ŞARTIN ÇALIŞILAN SÜREYE GÖRE ORANLANMAMASI ................................................................. 558

3.107 İŞÇİLİK ALACAĞI / AYNI MADDİ OLAYDA FARKLI KARARLAR ................................................................................ 559

3.108 İŞE İADE DAVASININ HAGB KARARINA DAYANILARAK REDDEDİLMESİ ........................................... 561

3.109 İŞ AKDİNİN FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ / YENİ İŞÇİ ALIMI .......................................................................................... 563

3.110 TEBLİĞ TARİHİ OLMAYAN FESİH İHBARI / İŞE İADE DAVASINDA SÜRE ................................................................... 563

3.111 İŞE İDE DAVASI / HAKSIZ FESİH / WHATSAP MESAJLARI................................................................................. 565

3.112 KHK KAPSAMINDA İŞ AKDİNİN FESHİ / FESHİN HAKLILIĞI.................................................................................. 565

3.113 ŞÜPHE FESHİ / ŞÜPHENİN HAKLILIĞI ................................ 565

3.114 İŞE İADE KOŞULLARI ............................................................... 565

3.115 İLAVE TEDİYE ALACAĞI / FARKLI KARARLAR VERİLMESİ ................................................................................. 566

3.116 İŞE İADE DAVASI / FESHE DAYANAK İDARİ İŞLEMİN İPTAL EDİLDİĞİ GÖZETİLMEKSİZİN KARAR VERİLMESİ ................................................................................. 568

3.117 İŞE İADE DAVASI / GREV ERTELEME KARARI NEDENİYLE İŞ YAVAŞLATMA EYLEMİNE KTILLAN İŞÇİ............................................................................................... 571

24 İçindekiler

3.118 SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ / OHAL KOMİSYONUNDA SÜRECİ DEVAM EDİN KİŞİ HAKINDA................................................................................... 574

3.119 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ / ÇALIŞMA SONRASI MEVZUAT ESAS ALINARAK KARAR VERİLMESİ .............. 576

3.120 İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI / MAKUL SÜRE / ETKİLİ BİR YOL BULUNMAMASI ........................................................ 578

3.121 İKİ ÇALIŞAN ARASINDAKİ İLİŞKİ / FESİH NEDENİ DEĞERLENDİRMESİ ................................................................. 579

3.122 ŞÜPHE FESHİ / EŞ HAKKINDAKİ HUSUSLARIN YETERLİ KABUL EDİLMESİ ..................................................... 580

3.123 ŞÜPHE FESHİNE ESAS OLGULARIN FESHİ HAKLI KILIP KILMADIĞI ...................................................................... 582

3.124 ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ / FARKLI KARARLAR ................................................................................ 584

3.125 ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN / MUVAZAA / FARKLI KARARLAR ................................................................................ 586

3.126 ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ / FARKLI KARARLAR ................................................................................ 586

3.127 FESİHTE İLERİ SÜRÜLMEYEN NEDENE DAYALI KARAR ........................................................................................ 586

3.128 FESİH SONRASI OLGULARA DAYALI KARAR .................... 587

3.129 ŞÜPHE FESHİ / İŞE İADE DAVASI / FESİHTE DAYANILMAYAN SEBEP ........................................................ 587

3.130 İŞE İADE DAVASI / YAZILI TEBLİĞ KOŞULU / AKSİNE KARAR ......................................................................... 590

3.131 İŞE İADE DAVASI / SENDİKAL EYLEM / KATLANMA DÜZEYİ ....................................................................................... 593

3.132 SENDİKAL NEDENLERLE FESİH / DELİL VE OLGULAR ................................................................................... 596

3.133 BİMER ŞİKAYETİ / İŞE İADE DAVASINDA VAKIADEĞERLENDİRMESİ .................................................... 596

3.134 HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE / SON GÜNÜN RESMİ TATİL OLMASI ....................................................................................... 598

3.135 İŞE İADE DAVASI / KHK’YA DAYALI FESİHTEİNCELEME .................................................................. 600

3.136 İŞE İADE DAVASI / BAŞKA KİŞİYLE OLAN TELEFON MESAJLARI / DELİL NİTELİĞİ ............................................... 602

3.137 İŞE İADE DAVASI/ WHATSAPP PAYLAŞIMI / DELİL NİTELİĞİ ..................................................................................... 604

3.138 İŞE İADE DAVASI / WHATSAP GRUBU PAYLAŞIMI / DELİL DEĞERLENDİRMESİ ..................................................... 607

3.139 İŞE İADE DAVASI / SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI . ............ 610

İçindekiler 25

3.140 ORMANA DİKİLEN AĞAÇ / BARAJ YAPILMASI / TAZMİNAT ................................................................................. 612

3.141 KAMULAŞTIRMA BEDEL TESPİTİ / ALEYHE VEKÂLET ÜCRETİ ..................................................................... 614

3.142 KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ / RAPORA İTİRAZLAR ................................................................................. 616

3.143 KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ / TARAF EMSALLERİ ................................................................................ 616

3.144 KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ / RAPOR ÜSTÜN TUTMA GEREKÇESİ ................................................... 616

3.145 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA / ENERJİ NAKİL HATTI / ZARAR HESABI ......................................................... 617

3.146 KAMULAŞTIRMA / KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI / FARKLI KARAR ......................................................................... 619

3.147 KAMULAŞTIRMA BEDELİ / ARSA NİTELİĞİ / FARKLI KARARLAR ................................................................................ 621

3.148 KAMULAŞTIRMA / BİLİRKİŞİ RAPORU AKSİNE AĞAÇ YAŞI BELİRLEME .......................................................... 622

3.149 KAMULAŞTIRMA / BİLİRKİŞİ RAPORU AKSİNE VASIF BELİRLEME .................................................................... 623

3.150 KAMULAŞTIRMA BEDELİNDE SON TAPU KAYDI ............. 623

3.151 KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BAŞKA KİŞİYE ÖDENMESİ ................................................................................. 623

3.152 KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ / VEKÂLET ÜCRETİ ........................................................................................ 624

3.153 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA YARGILAMA GİDERİVE VEKÂLET ÜCRETİ İLE BEDELİN AZALMASI ................................................................................. 624

3.154 KAMULAŞTIRMA BEDELİ / İSTİNAF AŞAMASINDA BAŞKA DOSYA VERİLERİYLE KARAR .................................. 624

3.155 KAMULAŞTIRMA BEDELİ / İMAR UYGULAMA İŞLEMİNİN İPTALİ .................................................................... 625

3.156 ACELE KAMULAŞTIRMA / KOŞULLARININ BULUNMAMASI ........................................................................ 628

3.157 KAMULAŞTIRMA BEDELİ / DEĞER KAYBI ORANI / ÜST SINIR ................................................................................... 630

3.158 KAMULAŞTIRMA BEDELİ / ENFLASYON DEĞER KAYBI .......................................................................................... 632

3.159 TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA AMACI DIŞINDA KULLANIMI ............................................................................... 634

3.160 KAMULAŞTIRMA / AMACINA UYGUN KULLANMAMA / İADESİ OLMAZSA TAZMİNAT ÖDENMESİİSTEMİ .................................................................... 637

26 İçindekiler

3.161 KAMULAŞTIRMA/ AMACI DOĞRULTUSUNDA KULLANMAMA / TAPU İPTALİ TALEBİ .............................. 637

3.162 KAMULAŞTIRMA BEDELİ / ACELE EL KOYMADA ÖDENEN BEDEL ........................................................................ 638

3.163 YOLA TERK / KONUT ALANINA DÖNÜŞTÜRME / TAZMİNAT ................................................................................. 640

3.164 KAMULAŞTIRMA / AMAÇ DIŞI KULLANIM / TAZMİNAT ................................................................................. 642

3.165 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA / GEÇMİŞ DÖNEM ZARARI ....................................................................................... 644

3.166 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA / KAMULAŞTIRMA VAR İDDİASI .............................................................................. 646

3.167 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA / ÖNCESİ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ / SONRASI KADASTRO MAHKEMESİ KARARI .............................................................. 648

3.168 FAZLATAHSİL EDİLEN SGK PRİMLERİ / DAVANIN REDDİ .......................................................................................... 650

3.169 EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA / EMEKLİ AYLIKLARININ FAİZİYLE TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ ................................................................................. 652

3.170 YERSİZ ÖDENEN EMEKLİ AYLIĞI / SONRASI ÇIKAN KANUN GERİYE YÜRÜTÜLEREK KARAR VERİLMESİ ....... 655

3.171 ÇİFT EMEKLİ AYLIĞI / BELİRSİZ İÇERİKLİ HÜKME DAYALI KARAR ........................................................................ 657

3.172 YERSİZ SGK ÖDEMELERİNİN GERİ İSTENMESİ / İPTAL TALEBİ ............................................................................ 658

3.173 YERSİZ ÖDENEN ÖLÜM AYLIKLARININ GERİ İSTENMESİ / İPTAL TALEBİ .................................................... 659

3.174 İŞÇİLİK ALACAĞI HÜKMÜ / HİZMET TESPİTİ DAVASI İLİŞKİSİ ........................................................................ 659

3.175 SGK PRİMİ HAZİNE KATKI PAYININ İADESİ / HUSUMET .................................................................................. 661

3.176 EMEKLİ AYLIĞININ KURUMCA BANKADAN GERİ ALINMASI / ZAMANAŞIMI .................................................... 663

3.177 ASKERLİK BORÇLANMASI / İDARECE EKSİK HESAPLAMA ............................................................................. 664

3.178 VAKIF YARDIMININ KESİLMESİ / KOŞULLARIN VARLIĞI ...................................................................................... 667

3.179 YAŞLILIK AYLIĞI / DAVA SÜRMEKTE İKEN ÇIKAN KANUNA DAYANILARAK DAVANIN REDDİ ..................... 670

3.180 DEVLET ALEYHİNE KARAR / İLAM ZAMANAŞIMI .......... 671

3.181 İNTERNET KULLANIMI BİLGİLERİNİN VERİLMEMESİ NEDENİYLE TÜKETİCİ MAHKEMESİNE AÇILAN DAVANIN REDDİ ...................................................................... 672

İçindekiler 27

3.182 FİKRİ HAKLAR / İŞLEME ESER / KORUMA SÜRESİ .......... 674

3.183 ZORUNLU AŞI / SAĞLIK TEDBİRİ KARARI ......................... 677

3.184 ŞİRKETİN TEK TAŞINMAZININ SATILMASINDA ŞEKİL ........................................................................................... 679

3.185 TÜKETİCİ KREDİSİ MASRAF İADESİ / İLAMSIZ İCRADA İSTENEBİLMESİ ......................................................... 680

3.186 KHK İLE KAPATILAN OKULDAN OLAN ALACAĞIN ÖDENMEMESİ ........................................................................... 681

3.187 TASARRUFUN İPTALİ / İHTİYATİ HACİZ ........................... 683

3.188 MADDİ HUKUKUN UYGULANMASI / SUÇLU OLUNDUĞUNU ÇAĞRIŞTIRAN İFADELER ......................... 683

3.189 KANUNA DAYANMAYAN YÖNETMELİĞE DAYALI HÜKÜM ...................................................................................... 683

3.190 DANIŞTAY KARARI / GÖREV VEYA İÇERİK OLARAK SORGULAMA ............................................................................. 683

4 İDARİ İŞLEM VE İDARİ EYLEMLERDE İHLAL NEDENİ SAYILAN UYGULAMALAR ................................................................ 685

4.1 BU BÖLÜM HAKKINDA........................................................... 685

4.2 YERSİZ SGK ÖDEMELERİNİN GERİ İSTENMESİ / SEÇİLEN YÖNTEM .................................................................... 685

4.3 FAZLATAHSİL EDİLEN SGK PRİMLERİNİN İADE EDİLMEMESİ .............................................................................. 687

4.4 YERSİZ ÖDENEN ÖLÜM AYLIKLARININ GERİ İSTENMESİ / YÖNTEM ............................................................ 688

4.5 EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA / AYLIKLARIN FAİZİYLE GERİ İSTENMESİ ..................................................... 690

4.6 YERSİZ ÖDENEN EMEKLİ AYLIĞI / DAYANAĞI KANUN HÜKMÜ GÖSTERİLMEKSİZİN GERİ ALINMASI İŞLEMİ TESİS EDİLMESİ ....................................... 690

4.7 ÇİFT EMEKLİ AYLIĞI/ BELİRSİZ İÇERİKLİ HÜKME DAYALI İŞLEM YAPILMASI .................................................... 691

4.8 EMEKLİ İKRAMİYESİ / DEĞER KAYBINA UĞRATARAK ÖDEME .............................................................. 691

4.9 ORMANA DİKİLEN AĞAÇ / BARAJ YAPILMASI / AĞAÇ BEDELİ ............................................................................ 693

4.10 HAZİNE TAŞINMAZINDA YETİŞTİRİLEN AĞAÇLAR / SULAMA KANALI NEDENİYLE SÖKÜLMESİ / BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ..................................................... 694

4.11 TAPU TAHSİS BELGESİ İPTAL EDİLEN YAPININ BEDELİ ÖDENMEDEN YIKILMASI ......................................... 695

4.12 TEKZİP KARARINA DAYANILARAK İLAN VE REKLAMLARIN KESİLMESİ .................................................... 696

28 İçindekiler

4.13 TMSF BLOKE TEDBİRİ / KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ .......................................................................................... 696

4.14 TMSF / YÖNETİMİNE EL KONULAN BANKA / ÜÇÜNCÜ KİŞİ ALACAĞI / SIRA CETVELİ ........................... 698

4.15 İHALE BEDELİ / TEDBİR NEDENİYLE GEÇ ÖDEME / NEMALANDIRMAMA.............................................................. 701

4.16 İCRA DAİRESİNE YATAN PARANIN NEMASI .................... 703

4.17 SIRA CETVELİ KESİNLEŞME SÜRECİ / İHALE BEDELİNİ NEMALANDIRMAMA ........................................... 706

4.18 HAZİNECE SATILAN TAŞINMAZ/ TESLİM ETMEME ....... 709

4.19 KAMULAŞTIRMA / AMACINA UYGUN KULLANMAMA ........................................................................ 710

4.20 KAMULAŞTIRMA/ AMACI DOĞRULTUSUNDA KULLANILMAYAN TAŞINMAZIİADE ETMEME ................. 713

4.21 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ............................................. 715

4.22 KAMULAŞTIRMASI EL ATMA / İLAM ZAMANAŞIMI / ÖDEMEME .............................................................................. 717

4.23 ŞİDDET GÖREN EŞ / İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ ............. 717

4.24 İŞE GERİ DÖNME TALEBİ / SENDİKAYA GÖRE FARKLI UYGULAMA ................................................................ 717

4.25 TAZMİNAT KOMİSYONU / ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI / MAKUL SÜRE BAŞVURUSU........ 718

4.26 KAMU KURUMU / KESİNLEŞEN TAKİP / BORCU ÖDEMEME .................................................................................. 719

4.27 MAHKEME KARARININ İCRA EDİLMEMESİ ...................... 721

4.28 ÖLÜM AYLIĞIYLA İLGİLİ MAHKEME KARARI / GEÇ İCRA EDİLMESİ ......................................................................... 724

4.29 KAMU KURUMUNCA YARGI KARARININ İCRA EDİLMEMESİ .............................................................................. 726

4.30 KAMU KURUMU / İCRA TAKİBİ / İTİRAZ EDİLMEYEN BORCUN ÖDENMEMESİ .................................. 728

4.31 İCRA SATIŞI / TAKYİDATI BELİRTMEME ............................ 730

4.32 SONRADAN TÜRK VATANDAŞI OLANLAR / SOSYAL GÜVENLİK / YURTDIŞI BORÇLANMA ................................. 733

5 İHLAL YARATAN KANUN HÜKÜMLERİ ........................................ 735

5.1 RESMÎ İLAN VE REKLAMLARIN KESİLMESİ ....................... 735

5.2 MAKUL SÜREDE YARGILANMA ŞİKAYETİ / ETKİLİ BİR YOL BULUNMAMASI ........................................................ 738

5.3 KAMULAŞTIRMA İDARİ YARGI DENETİMİ / ADLİ YARGIDAKİ DAVADAN SONRA SONUÇLANMASININ YARATTIĞI ETKİSİZLİK .................. 740

İçindekiler 29

5.4 TAŞ KÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ / MADENCİLİK FAALİYETİ TASMAN ETKİSİNDEN DOĞAN ZARAR ........................................................................ 742

5.5 DEPREM NEDENİYLE KURULAN KOOPERATİF / MALLARININ DEVLET MALI SAYILMASI NEDENİYLE HACZEDİLEMEMESİ ................................................................ 746

5.6 VEKALET ÜCRETİNDEN PERSONELE PAY VERİLMESİ .... 749

5.7 SONRADAN TÜRK VATANDAŞI OLANLAR / SOSYAL GÜVENLİK / YURTDIŞI BORÇLANMA ................................. 751

5.8 ALACAK DAVASI / DAVA SIRASINDA ÇIKAN KANUN HÜKMÜ ...................................................................... 753

5.9 EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI / 18 YIL YAŞ FARKI KOŞULU ......................................................................... 753

5.10 ADLİ YARDIM / SERMAYE ŞİRKETİ YÖNÜNDEN .............. 754

5.11 ADLİ YARDIM / YABANCILAR İÇİN MÜTEKABİLİYET ŞARTI ARANMASI .................................................................... 756

KAYNAKLAR ................................................................................................. 759

KAYNAKLAR

AYDIN Öykü Didem, Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Mekanizma: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru (2011), Gazi Üniversi-tesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: XV, S: 4, s. 121-170.

BİRTANE Şermin, Etkili Bir Başvuru Yolu Olarak Bireysel Başvuru, Yetkin Yayınları, 1. Baskı (2019)

EKİNCİ Hüseyin & SAĞLAM Musa, 66 Soruda Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Dördüncü Baskı (2015), Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları

ERDİNÇ Tahsin, Karşılaştırmalı Olarak Türk Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı (Anayasa Şikâyeti)(2015), Türkiye Ada-let Akademisi Dergisi, Y: 6, S: 20, s. 87-138.

ERMAYASI Mustafa, Anayasa Mahkemesi’ne Yapılan Bireysel Başvuru-ların kabul Edilebilirlik Bakımından İncelenmesi, Birinci baskı, Adalet Yayınevi(2018)

GÖZTEPE Ece, Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkının (Anayasa Şikâyeti) 6216 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi(2011), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S: 95

HAMDEMİR Berkan, Anayasa Mahkemesine Bireysel başvuru, 1. Baskı, Seçkin Yayınevi 2015

KANADOĞLU Korkut, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Bi-rinci Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık (2015)

KARAMAN Ebru, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu, Birinci Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık (2013)

KILINÇ Bahadır, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru (Anayasa Şikâyeti) Kurumu ve Türkiye Açısından Uygulanabi-lirliği(2008), Anayasa Yargısı Dergisi, S: 25

ŞİRİN Tolga,Türkiye’de Anayasa Şikâyeti (Bireysel Başvuru) Birinci Baskı(2013),

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.