İdari Yargı İle İlgili Bireysel Başvuruda İhlal Nedeni Sayılan Uygulamalar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Zeki Gözütok
ISBN: 9786050518719
680,00 TL 800,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Zeki Gözütok
Baskı Tarihi 2024/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 758

Zeki Gözütok


- İdari Yargı Usul Uygulamaları

- İdare Hukuku Uygulamaları

- Vergi Hukuku Uygulamaları

- İhlal Yaratan Kanun Hükümleri

- İdarenin İşlem ve Eylemleri

- Bireysel Başvuru Yolunu Usul ve Esasları


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ................................................................................................................ 7

1 ANAYASA MAHKEMESİNDE BİREYSEL BAŞVURU ....................... 35

1.1 BİREYSEL BAŞVURU YOLU ....................................................... 35

1.2 ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURU GÖREVİ VE İLGİLİ DÜZENLEMELER ...................................... 39

1.3 BİREYSEL BAŞVURU HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME ...................................................................... 40

1.4 ZAMAN BAKIMINDAN YETKİ ................................................. 45

1.5 YER BAKIMINDAN YETKİ ......................................................... 45

1.6 KONU BAKIMINDAN YETKİ..................................................... 48

1.7 ORTAK KORUMA ALANINDAKİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ........................................................................... 49

1.8 BİREYSEL BAŞVURU YAPILAMAYAN İŞLEM VE KARARLAR .................................................................................. 52

1.8.1 ORTAK KORUMA ALANI DIŞINDAKİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ............................................................... 52

1.8.2 YASAMA İŞLEMLERİ VE DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEMLER......................................................................... 56

1.8.3 ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI ......................... 58

1.8.4 ANAYASANIN YARGI DENETİMİ DIŞINDA BIRAKTIĞI İŞLEMLER ..................................................... 58

1.9 KİŞİ BAKIMINDAN YETKİ ......................................................... 65

1.10 MAĞDUR SIFATI ......................................................................... 66

1.11 GERÇEK KİŞİLERİN BAŞVURU HAKKI ................................... 71

1.12 ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN BAŞVURUSU ................ 74

1.13 YABANCILARIN BAŞVURUSU ................................................. 78

1.14 KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN BAŞVURAMAMASI .................. 78

1.15 ÖLÜ KİŞİ ADINA BAŞVURU ...................................................... 79

1.16 BİREYSEL BAŞVURU SÜRESİ VE BAŞLANGICI ...................... 81

1.17 OLAĞAN ETKİLİ HUKUK YOLLARININ TÜKETİLMESİ KOŞULU ........................................................................................ 89

1.18 BAŞVURU DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER....................................................................................... 99

1.19 BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER .................. 101

1.20 BAŞVURUNUN YAPILABİLECEĞİ YERLER .......................... 102

12 İçindekiler

1.21 VEKALETNAME VE TEMSİL BELGESİ ................................... 103

1.22 BİREYSEL BAŞVURU HARCI ................................................... 104

1.23 ADLİ YARDIM............................................................................ 104

1.24 TEDBİR TALEBİ VE İNCELENMESİ ........................................ 106

1.25 BİLGİ BELGE İSTEME, YAZIŞMALAR .................................... 109

1.26 BAŞVURU EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI ............ 110

1.27 KABUL EDİLEBİLİRLİK İNCELEMESİ .................................... 111

1.28 KABUL EDİLEBİLİRLİK İNCELEME SIRASI .......................... 113

1.29 AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN BAŞVURULAR ............ 114

1.30 ANAYASAL VE KİŞİSEL ÖNEMİ OLMAYAN BAŞVURULAR............................................................................ 116

1.31 BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI ........................................................................ 117

1.32 MÜKERRER BAŞVURU ............................................................. 120

1.33 BAŞVURUDAN FERAGAT EDİLMESİ .................................... 121

1.34 BAŞVURUNUN TAKİPSİZ BIRAKILMASI .............................. 122

1.35 İHLALİN VE SONUÇLARININ ORTADAN KALKMASI ...... 123

1.36 İNCELEMEYİ HAKLI KILAN BAŞKA BİR NEDEN KALMAMASI ............................................................................. 125

1.37 BAŞVURUCUNUN ÖLÜMÜ ..................................................... 127

1.38 ADALET BAKANLIĞINA BİLDİRİM ....................................... 133

1.39 DURUŞMA YAPILMASI ............................................................ 134

1.40 BAŞKAN VE ÜYELERİN REDDİ .............................................. 134

1.41 ESAS İNCELEMESİ .................................................................... 135

1.42 ESASA İLİŞKİN KARARLAR .................................................... 136

1.43 PİLOT KARARLAR .................................................................... 136

1.44 TAVZİH VE MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ............. 138

2 İHLAL NEDENİ SAYILAN USUL HUKUKU UYGULAMALARI.................................................................................. 139

2.1 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ / YETERSİZ GEREKÇELERLE RED ............................................................... 139

2.2 YARGI YOLU / TUTUKLUNUN RESEN NAKLİ İŞLEMİNİN İPTALİ .................................................................... 139

2.3 YARGI YOLU / NEZARETHANEDE KÖTÜ KOŞULLARDA TUTULMA ....................................................... 141

2.4 YARGI YOLU / AYİM'İN KAPATILMASI / DERDESTLİK ..... 143

2.5 ZIMNİ RET /KAPSAM BELİRLEMESİ / ESASI İNCELEMEME ............................................................................ 145

İçindekiler 13

2.6 YARGI DENETİMİ / HSK GENEL SEKRETERLİĞİ İŞLEMİ / ESASI İNCELEMEME................................................. 147

2.7 DİLEKÇENİN REDDİ ÜZERİNE YENİ DAVA / İRTİBATLANDIRMA / DAVA TARİHİ / SÜRE AŞIMI ........... 149

2.8 ADLİ YARDIM TALEBİ / İNCELENMEMESİ / AÇILMAMIŞ SAYILMA ............................................................. 151

2.9 ADLİ YARDIM / SERMAYE ŞİRKETİ YÖNÜNDEN ............... 153

2.10 DİLEKÇENİN REDDİ / AYRI DAVALARIN GEREKMEMESİ/ AYNI KARARLA BİRDEN FAZLA DİSİPLİN CEZASI....................................................................... 153

2.11 PEŞİN HARÇ / DİLEKÇENİN REDDİ SONRASI AÇILAN DAVADA / AÇILMAMIŞ SAYILMA ........................................ 155

2.12 DERDESTLİK / TEK İŞLEMDEKİ FARKLI TALEPLER İÇİN AYRI DAVA ....................................................................... 156

2.13 TEMSİL BELGESİ EKSİKLİĞİ / SÜRE VERİLMEMESİ / AKTİF HUSUMET ...................................................................... 158

2.14 HUKUKİ SEBEBİN YANLIŞ BELİRLENMESİ / DAVA AÇMA SÜRESİ............................................................................ 160

2.15 HUKUKİ SEBEBİN YANLIŞ BELİRLENMESİ / TALEBE GÖRE İNCELEME YAPMAMA / .............................................. 162

2.16 HUKUKİ SEBEP / DOĞRU BELİRLEMEME ............................ 163

2.17 DEĞERLENDİRMEME / ÖNLENEBİLİR TERÖR EYLEMİ İDDİASI / SOSYAL RİSK ESASINA GÖRE İNCELEME .......... 163

2.18 YERLEŞİK UYGULAMAYA AYKIRI KARAR / DAVA AÇMA SÜRESİ............................................................................ 166

2.19 ANAYASA MAHKEMESİ İÇTİHADINA AYKIRI KARAR ........................................................................................ 167

2.20 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN EMSAL KARARLARI / AKSİNE UYGULAMA ............................................................. 168

2.21 ISLAH DİLEKÇESİ / İÇERİK VE SONUÇ KISMINDAKİ FARKLILIK ................................................................................. 168

2.22 SÜRE AŞIMI / ÖĞRENMEYİ SAĞLAYACAK VASITALARLA İLAN ................................................................ 170

2.23 DAVA AÇMA SÜRESİ / SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMİN İDARİLİĞİ ................................................................................... 172

2.24 SÜRE AŞIMI / AMELİYATTA HİZMET KUSURU / EYLEMİN İDARİLİĞİ ................................................................. 174

2.25 DAVA AÇMA SÜRESİ / İPTAL EDİLEN İŞLEM/ MESLEĞE GEÇ BAŞLAMA / TAZMİNAT ............................... 176

14 İçindekiler

2.26 SÜRE AŞIMI / İDAREYE BAŞVURU SÜRESİ / İLGİLİ RAPOR TARİHİ .......................................................................... 178

2.27 DAVA AÇMA SÜRESİ / SÜREGELEN MÜDAHALE / TAZMİNAT ................................................................................. 180

2.28 SÜRE AŞIMI / TAM YARGI DAVASI / İDARİ İŞLEME DAYANMAMA .......................................................................... 182

2.29 DAVA AÇMA SÜRESİ / ADLİ YARGI HUSEMETTEN RED KARARI SONRASI AÇILAN DAVA ............................... 184

2.30 SÜRE AŞIMI / MAAŞIN DÜZELTİLMESİ / GELECEĞE ETKİLİ TALEP ............................................................................ 187

2.31 DAVA AÇMA SÜRESİ / ZİMMET SUÇUNDAN BERAAT / YATIRILAN PARANIN İADESİ TALEBİ ............................... 188

2.32 DAVA AÇMA SÜRESİ / KESİN OLMAYAN CEVAP / BEKLEME SÜRESİ OLMASI ...................................................... 190

2.33 DAVA AÇMA SÜRESİ / HATALI BEYAN İLE FAZLA ÖDENEN MİKTARIN İADESİ TALEBİNİN REDDİ / İPTAL DAVASI ........................................................................... 192

2.34 DAVA AÇMA SÜRESİ / İDARİ İŞLEMİN İPTALİ KARARININ KESİNLEŞMESİ SONRASI AÇILANTAM YARGI DAVASINDA ................................................................. 194

2.35 DAVA AÇMA SÜRESİ / BAŞLANGICI / TIBBİ TEDAVİ / TAM YARGI DAVASI ................................................................ 196

2.36 DAVA AÇMA SÜRESİ / SÜREGELEN ZARARLARDA ......... 196

2.37 DAVA AÇMA SÜRESİ / TSK'DA GÖREV YAPMA NİTELİĞİNİ KAYBETME / TAM YARGI DAVASI .................. 196

2.38 DAVANIN İHBARI / İLGİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ BULUNMASI HALİNDE ........................................................... 196

2.39 DAVANIN İHBARI /ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AÇTIĞI İPTAL DAVASINDA .............................................................................. 198

2.40 ÜÇÜNCÜKİŞİNİN AÇTIĞI İMAR PLANIYLA İLGİLİ DAVA / TAŞINMAZ MALİKİNE DAVANIN İHBAR EDİLMEMESİ .............................................................................. 201

2.41 EMSAL DANIŞTAY KARARINDAN FARKLI SONUCA ULAŞMA / NEDENİNİ AÇIKLAMAMA ................................. 202

2.42 YERLEŞİK İÇTİHATLARA AYKIRI KARAR / GEREKÇE ...... 204

2.43 ÖZENLİ İNCELEME / YAPILDIĞINI GÖSTERMEYEN GEREKÇE .................................................................................... 205

2.44 HUKUKİ SEBEP KOŞULLARINA UYGUN ARAŞTIRMA EKSİKLİĞİ ................................................................................... 206

İçindekiler 15

2.45 EKSİK İNCELEME / KAZA TUTANAĞINDAKİ TESPİTLER ÜZERİNDE DURULMAMASI .............................. 208

2.46 EKSİK İNCELEME / GEREKÇE ................................................. 210

2.47 KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALEBİNİN REDDİ ........ 211

2.48 BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMAMASI / EKSİK İNCELEME...... 213

2.49 BİLİRKİŞİ RAPORU / UYULAN BOZMAYA UYGUN RAPOR ALINMAMASI.............................................................. 215

2.50 BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI / KURUM SEÇİMİ GEREKLİLİKLERİ....................................................................... 215

2.51 BİLİRKİŞİ RAPORU/ YETERLİ DEĞERLENDİRME İÇERMEYEN CEZA DOSYASINDAKİ RAPOR ESAS ALINARAK KARAR VERİLMESİ ............................................. 218

2.52 EKSİK İNCELEME / BİLİRKİŞİ RAPORU ................................ 219

2.53 BİLİRKİŞİ RAPORU / RAPORA İTİRAZ / GEREKÇE.............. 221

2.54 EKSİK ARAŞTIRMA / OLAYA UYGUN İNCELEME İÇERMEYEN RAPOR ................................................................. 222

2.55 GEREKEN ÖZEN VE DERİNLİKTE İNCELEME / TIBBİ İHMAL ........................................................................................ 223

2.56 BİLİRKİŞİ RAPORU ALMAMA / İDARE TESPİTİYLE YETİNME .................................................................................... 225

2.57 DAVACI DELİLLERİNİN TOPLANMAMASI / İDARE TUTANAĞININ ESAS ALINMASI ........................................... 227

2.58 İDARE TUTANAKLARININ ESAS ALINMASI / TERÖR ZARARI ....................................................................................... 230

2.59 RESEN ARAŞTIRMA İLKESİNİN GEÇERLİ OLMASI / İSPAT YÜKÜ ............................................................................... 232

2.60 HÜKME ESAS ALINAN DELİLE İTİRAZ ETME FIRSATI ..... 234

2.61 SAVUNMA HAKKINDA ZEDELENME / TEBLİĞ EDİLMEYEN DELİL ................................................................... 236

2.62 ESASA ETKİLİ İDDİALARIN KARŞILANMAMASI / İDARE GÖRÜŞÜNE ÜSTÜNLÜK TANIMA............................ 238

2.63 İDDİALARI VE RAPORDAKİ TESPİTLERİ(YANLIŞ PROTEZ SEÇİMİ) DEĞERLENDİRMEME ............................... 240

2.64 ESASLİ İDDİANIN ARAŞTIRILMAMASI / HASTANE ENFEKSİYONU .......................................................................... 242

2.65 TARAF İDDİALARINI İNCELEMEME .................................... 243

2.66 DAVACININ KARŞIT ARGÜMANLARI ÜZERİNDE DURMAMA ................................................................................ 243

2.67 İDDİALARININ İNCELENİP DEĞERLENDİRİLMEMESİ / HASTANEDE GEÇ MÜDAHALE ........................................... 246

16 İçindekiler

2.68 ESASLI İDDİANIN KARŞILANMAMASI / TEBLİĞ USULSÜZLÜĞÜ ......................................................................... 248

2.69 DELİLLER / RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ / TARAFA SÜRE VERME.............................................................................. 249

2.70 DELİLLER / KESİNLEŞMEMİŞ CEZA MAHKEMESİ KARARI ....................................................................................... 250

2.71 DELİLLER / HAGB KARARI VERİLEN CEZA DOSYASI....... 252

2.72 DELİLLER / BERAAT KARARI VERİLEN CEZA DOSYASI ..................................................................................... 253

2.73 DELİLLER / KHBE VE SONRA ORTADAN KALDIRILMIŞ KAMU DAVASI DOSYASI .............................. 255

2.74 DELİLLER / AKSİNİ ORTAYA KOYMAKSIZIN KABUL ETMEME ..................................................................................... 256

2.75 DELİLLER / KESİNLEŞMEMİŞ CEZA MAHKEMESİ KARARI ....................................................................................... 257

2.76 DELİLLER / İPTAL DAVASI / KESİNLEŞEN TAM YARGI DAVASINDAN FARKLI SONUCA VARMA ............. 257

2.77 İSPAT YÜKÜ / AKSİ İSPAT EDİLEMEZ İÇERİKTE KANUNİ KARİNE ...................................................................... 257

2.78 İSPAT YÜKÜ / ZOR KULLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN VARLIĞI ............................................ 260

2.79 GEREKÇE / YETERSİZ GEREKÇEYLE DAVANIN REDDİ .... 260

2.80 GEREKÇE / OLGULARIN İNCELENMEDİĞİNİ GÖSTEREN GEREKÇE............................................................... 262

2.81 GEREKÇE / TOPLANAN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİNİN GÖSTERİLMEMESİ .................... 264

2.82 GEREKÇE / BERAAT KARARINI TARTIŞMAYA AÇAN İFADELER ................................................................................... 264

2.83 GEREKÇE / TIBBİ İHMAL NEDENİYLE TAM YARGI DAVASI ....................................................................................... 265

2.84 GEREKÇE / ORTADAN KALDIRILAN KAMU DAVASINDAKİ SUÇUN İŞLENDİĞİ İZLENİMİNİ DOĞURAN İFADELER .............................................................. 267

2.85 GEREKÇE / KİŞİYE ÖZGÜ DEĞERLENDİRME İÇERMEYEN GEREKÇE / YAKINI HAKKINDAKİ TESPİTLERE DAYANMA .......................................................... 267

2.86 GEREKÇE / AMELİYAT OLAN HASTANIN / AZARLANMA AŞAĞILANMA İDDİALARINI DEĞERLENDİRMEME .............................................................. 267

İçindekiler 17

2.87 GEREKÇE / HAGB VE DÜŞME KARARINA RAĞMEN / SUÇ İŞLEDİĞİ İZLENİMİ OLUŞTURABİLECEK İFADELER ................................................................................... 268

2.88 GEREKÇE / DAVAYA KONU OLGUYU DEĞERLENDİRMEYEN GEREKÇE .......................................... 268

2.89 GEREKÇE / MOBBİNGİDDİASI / İLGİSİZ VE YETERSİZ GEREKÇE .................................................................................... 268

2.90 GEREKÇE / DİSİPLİN CEZASI TEKERRÜR / NEDENİ AÇIKLANMAKSIZIN YERLEŞİK UYGULAMAYA AYKIRI KARAR .......................................................................... 269

2.91 GEREKÇE / KANUNUN GEREKÇESİNE DAYANILARAK / KANUN HÜKMÜNE UYMAYAN KARAR ........................................................................................ 269

2.92 VEKALET ÜCRETİ / ISLAH YAPILAMAYAN DÖNEMDE AÇILAN DAVA ..................................................... 269

2.93 ESASI İNCELEMEME /KAMU GÖREVLİSİ STATÜSÜNÜN SONA ERMESİ / HUKUKİ YARAR ............... 271

2.94 ESASI İNCELEMEME / DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ / ZIMNİ RED ................................................................................. 273

2.95 ESASI İNCELEMEME / GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA / İPTAL DAVASI SONRASI GÖREVE İADE .............................. 273

2.96 FERAGAT ETMİŞ SAYILMA / DAVADAN SONRA ÇIKAN KANUN ......................................................................... 273

2.97 İDAREYE BAŞVURU ŞARTI ARANMASI / YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ / TAM YARGI DAVASI / SÜRE AŞIMI .............................................................. 275

2.98 İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİHESABI / BAŞLANGIÇ GÜNÜ .......................................................................................... 277

2.99 KANUN YOLU SÜRECİ / ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARINI DEĞERLENDİRMEME .............................. 279

2.100 İSTİNAF / TARAFIN HABERDAR OLMADIĞI DELİL /İTİRAZ ETME FIRSATI / HÜKME ESAS ALMA .................... 281

2.101 MAKUL SÜRE / İDARİ YARGILAMA SÜRESİ........................ 283

2.102 MAKUL SÜRE / TIBBİ İHMAL / TAM YARGI DAVASI ......... 284

2.103 MAKUL SÜRE / KİLİSE VAKFI YÖNETİM KURULUNDAN ÇIKARILMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ....................................................................................... 285

2.104 GEREKÇE / YERLEŞİK İÇTİHADA AYKIRI KARAR / NEDENLERİNİN AÇIKLANMAMASI..................................... 287

18 İçindekiler

2.105 TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILMA / ADLİ YARDIM TALEBİ ........................................................................................ 288

2.106 TEMYİZ -KARAR DÜZELTME / ARAŞTIRMA BOZMASI SONRASI ONAMADA GEREKÇE ............................................ 289

2.107 TEMYİZ AŞAMASINDA GEREK DUYULAN BİLGİ / CEVABI DEĞERLENDİRMEME / GEREKÇE .......................... 290

2.108 TEMYİZ İNCELEMESİ / USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN GÖZETİLMEMESİ ...................................................................... 292

2.109 KARAR DÜZELTME / İDDK BEKLETME KARARI / GEREKÇESİZ OLARAK VAZGEÇME ...................................... 295

2.110 İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ YOLUNUN İŞLETİLMEMESİ / SÜRE AŞIMI ................................................ 297

2.111 EKSİK İNCELEME / OTOYOL VİYADÜĞÜ / TAŞINMAZ DEĞER KAYBI ............................................................................ 299

2.112 SENDİKANIN HUSUMET EHLİYETİ / SENDİKAL FAALİYETİ ENGELLEME / SUÇ ŞİKAYETİ / İŞLEM YAPILMASINA YER OLMADIĞI KARARI / İPTAL DAVASI ....................................................................................... 301

2.113 SÜRELER / SON GÜNÜN RESMİ TATİL OLMASI ................. 303

2.114 TEBLİĞİN USULÜNE UYGUNLUĞU / ARAŞTIRMAMA ..... 304

2.115 BEKLETİCİ MESELE / KENTSEL DÖNÜŞÜM / RIZA GÖSTERMEYEN PAYDAŞ / PAY SATIŞI / İPTAL DAVASI / BİRLEŞTİRMENİN İPTALİ SONUCUNU BEKLEMEME .............................................................................. 305

3 İHLAL NEDENİ SAYILAN İDARE HUKUKU UYGULAMALARI.................................................................................. 309

3.1 HİZMET KUSURU / SAKAT KALMA / MADDİ TAZMİNAT ................................................................................. 309

3.2 ÇOCUK YUVASINA YERLEŞTİRİLEN ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ / TAM YARGI DAVASI .............................................. 311

3.3 TERÖR OLAYI / MANEVİ ZARAR........................................... 311

3.4 MAYIN PATLAMASI / KALICI SAKATLIK / EFOR TAZMİNATI / YERLEŞİK İÇTİHATLARA AYKIRI KARAR ........................................................................................ 313

3.5 TERÖR ZARARI / KISMEN BOŞALMIŞ YERLEŞİM YERİ / YAKINLARI ÖLDÜRÜLENLER ............................................. 314

3.6 TERÖR EYLEMİ / MANEVİ ZARAR / SOSYAL RİSK İLKESİ .......................................................................................... 317

İçindekiler 19

3.7 YOLDAKİ SU BİRİKİNTİSİ / KAZADA YARALANMA / İDARE KUSURU / MANEVİ TAZMİNAT................................ 319

3.8 CEZA İNFAZ KURUMU / OPERASYON SIRASINDA YARALANMA / TAM YARGI DAVASI ................................... 321

3.9 HİZMET KUSURU / TAŞINMAZI KULLANAMAMA ZARARI ....................................................................................... 324

3.10 SÜRE GELEN MÜDAHALE / TAZMİNAT / DAVA AÇMA SÜRESİ............................................................................ 325

3.11 VİYADÜK YAPILMASI / TAŞINMAZDA DEĞER KAYBI İDDİASI ....................................................................................... 325

3.12 HİZMET KUSURU /KONUT ZARARI/ RUHSATSIZ GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDİ......................................... 326

3.13 KUDUZ HASTALIĞI / YAYILMASININ ÖNLENMESİ / İMHA EDİLEN HAYVANLAR / TAZMİNAT / KANUNA AYKIRI YÖNETMELİK .............................................................. 326

3.14 YIKIM KARARI UYGULANMAMASI / DAĞAN ZARAR ..... 328

3.15 İHALEDE SATIN ALINAN ARAÇ / TESCİL ETMEME / KULLANAMAMA ZARARI ...................................................... 329

3.16 ECZANE AÇMA BAŞVURUSU / MUVAZAA / İPTAL KARARI/ MANEVİ ZARAR ...................................................... 329

3.17 HAKSIZ MEN KARARI (3091)İSTEYEN İDARENİN SORUMLULUĞU ....................................................................... 332

3.18 YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ / TAM YARGI DAVASI .......................................................................... 334

3.19 KESİNLEŞMİŞ İDARİ YARGI KARARI / GEREĞİNİN YERİNE GELMEMESİ / TAM YARGI DAVASI ....................... 334

3.20 KAMU KURUMUNDA MOBBİNG / HİZMET KUSURU / TAM YARGI D. ........................................................................... 335

3.21 PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) / TAM YARGI DAVASI .... 337

3.22 İDAREDEN TAZMİNAT TALEBİ / SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEM / DAVA AÇMA SÜRESİ ............................................... 338

3.23 ATIŞ ALANINDA BULUNAN PATLAYICI MADDE / YARALANMA / MANEVİ ZARAR .......................................... 338

3.24 TIBBİ HATA / BEBEĞİN KAYBEDİLMESİ / HUKUKİ SORUMLULUK .......................................................................... 340

3.25 NORMAL YOLLA DOĞUM / RIZA ALMA ÖDEVİ / ARAZ NEDENİYLE TAM YARGI DAVASI ............................. 342

3.26 TIBBİ İHMAL / KÜRTAJ SIRASINDA ÖLÜM / HİZMET KUSURU ...................................................................................... 342

20 İçindekiler

3.27 TIBBİ İHMAL / HASTANE KAYITLARI TUTULMASI, SAKLANMASI SUNULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ / KUSUR SORUMLULUĞUNA ETKİSİ ...................................... 345

3.28 TIBBİ İHMAL / RİSKLER HAKKIDA BİLGİLENDİRİP ONAM ALMA ............................................................................ 346

3.29 TIBBİ İHMAL/ HASTANIN AYDILATILMASI / DEĞERLENDİRİLMEMESİ ........................................................ 348

3.30 TIBBİ İHMAL / ELİNİ KULLANAMAMA / MADDİZARAR........................................................................... 348

3.31 İDAREDEN TAZMİNAT TALEBİ / AMELİYATTA KUSUR / DAVA AÇMA SÜRESİ ............................................... 350

3.32 HEKİMİN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ / HİZMET KUSURU / MADDİ VE MANEVİ ZARAR ............... 351

3.33 İDARİ YARGI KARARININ İCRA EDİLMEMESİ / TAZMİNAT YOLUNUN SEÇİLMESİ ....................................... 352

3.34 KHK İLE KAPATILAN KURULUŞUN SATTIĞI TAŞINMAZDA MUVAZAA...................................................... 355

3.35 MÜZEYE TESLİMİN İSTENMESİ / ÖZEL KOLEKSİYON/İPTAL DAVASI................................................. 355

3.36 BELEDİYE BAŞKANININ YIKIMA İZİN KARARI / İPTAL DAVASI ........................................................................... 357

3.37 HEYKELİN YIKILMASI KARARI / ESER SAHİBİNİN İPTAL DAVASI ........................................................................... 358

3.38 RUHSATSIZ YAPI/ İMAR SONRASI İDARECE YIKIM / TAZMİNAT ................................................................................. 358

3.39 BEDELSİZ YIKTIRILAN GECEKONDU / TAZMİNAT TALEBİ ........................................................................................ 360

3.40 ARABULUCULUK SİCİLİNDEN SİLİNME / İPTAL DAVASI ....................................................................................... 360

3.41 TARTI ALETLERİ / TİP VE SİSTEM ONAY BELGESİ İPTALİ / TAM YARGI DAVASI ................................................ 362

3.42 BARO LEVHASINA YAZILMA İŞLEMİNİN MAHKEMECE İPTALİ / KAMU HİZMETİ KAVRAMI .......... 364

3.43 BARO LEVHASINA YAZILMA İŞLEMİNİN MAHKEMECE İPTALİ / CEZA SORUŞTURMASI .................. 366

3.44 HAC KURASI ÇIKMASI / PASAPORT ÜZERİNDEKİ ŞERH ............................................................................................ 369

3.45 PASAPORT TALEBİNİN REDDİ / İPTAL DAVASI ................ 371

3.46 PASAPORT İPTALİ TEDBİRİ / İPTAL DAVASI ...................... 371

3.47 PASAPORT İPTALİ / MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ............. 373

İçindekiler 21

3.48 İDARİ PARA CEZASI / ÇEVRE KANUNU 23. MADDE / TEKERRÜR ................................................................................. 374

3.49 İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ / LEHE KANUN DEĞİŞİKLİĞİ............................................................................... 376

3.50 İPTAL EDİLEN İDARİ PARA CEZASI / FAİZSİZ GERİ ÖDEME / TAM YARGI DAVASI ............................................... 377

3.51 HAK SAHİPLİĞİ / KONUT TAHSİSİ ....................................... 378

3.52 İSKAN KANUNU / HAK SAHİPLİĞİ KARARININ İPTALİ / İPTAL DAVASI ........................................................... 379

3.53 AFET SEBEBİYLE HAK SAHİPLİĞİ / PREFABRİK KONUT VERİLEN KİŞİLER ....................................................... 382

3.54 İSKAN KANUNU / HAK SAHİPLİĞİNİN İPTALİ / İPTAL DAVASI /YENİ KANUN GERİYE YÜRÜTÜLEREK KARAR VERİLMESİ ..................................... 382

3.55 İSKAN KANUNU / KONUT YARDIMI / KARDEŞİ OLMAYAN TEK ÇOCUK .......................................................... 382

3.56 DEPREMDE HASAR GÖREN BİNA / HASAR TESPİT RAPORU / KESİNLEŞMESİ ....................................................... 382

3.57 RİSKLİ YAPI / MALİK HİSSESİNİN SATIŞI İŞLEMİNİN İPTALİ / BEDEL İTİRAZI ........................................................... 385

3.58 HAZİNE TAŞINMAZINDA YETİŞTİRİLEN AĞAÇLAR / SULAMA KANALI NEDENİYLE SÖKÜLMESİ / TAM YARGI DAVASI .......................................................................... 387

3.59 ŞUYULANDIRMANIN İPTALİ / BELEDİYECE SATILAN TAŞINMAZ / TAZMİNAT ......................................................... 389

3.60 İMAR PLANI / KAMU HİZMETİ ALANI / 5 YIL KAMULAŞTIRMAMA / TAM YARGI DAVASI ...................... 391

3.61 İMAR PLANI / KAMU HİZMETİ ALANINA AYRILAN TAŞINMAZ /KAMULAŞTIRMAMA / TAM YARGI DAVASI ....................................................................................... 392

3.62 KAMULAŞTIRMA / ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİSİ YARARINA /İPTAL DAVASI .................................................... 393

3.63 KAMULAŞTIRMA İDARİ YARGI DENETİMİ / ADLİ YARGIDAKİ DAVADAN SONRA SONUÇLANMASININ YARATTIĞI ETKİSİZLİK .................. 395

3.64 SU BASMASI / HİZMET KUSURU / TAM YARGI DAVASI ....................................................................................... 395

3.65 SU TAŞMASI SONUCU DOĞAN ZARAR ............................... 397

3.66 KIYI KENAR ÇİZGİSİ / TAPULU TAŞINMAZ / TAM YARGI DAVASI .......................................................................... 397

22 İçindekiler

3.67 DOĞAL SİT ALANI İÇİNDEKİ TAŞINMAZ / GEREKLİ İMAR PLANLARININN HAZIRLANMAMASI / TAZMİNAT İSTEMİ ................................................................... 400

3.68 TERÖR / MÜLKE ULAŞILAMAMASI / TAZMİNAT TALEBİ ........................................................................................ 402

3.69 DERE İŞLETME BANDINDA KALAN TAŞINMAZ / DOĞAN KISITLAMALAR / TAM YARGI DAVASI ................ 404

3.70 ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ ŞERHİ / İDARENİN SORUMLULUĞU ....................................................................... 406

3.71 TAŞINMAZIN DOĞAL SİT ALANINDAN ÇIKARILMASI TALEBİNİN REDDİ / İŞLEMİN İPTALİ / TAM YARGI DAVASI ................................................................ 408

3.72 BARAJ KISA MESAFELİ KORUMA KUŞAĞINDA KALAN TAŞINMAZ / İDARENİN SORUMLULUĞU ............ 410

3.73 SOKAĞIN TRAFİĞE KAPATILMASI / TAM YARGI DAVASI ....................................................................................... 412

3.74 BALIK TOPTANCI HALİ YAPILMASI KARARININ İPTALİ DAVASI.......................................................................... 414

3.75 ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZIN İADESİ / KOŞULLLARI ............................................................................. 417

3.76 GREV ERTELEME KARARININ İPTALİ DAVASI .................. 418

3.77 SENDİKA ÜYE TESPİT TOPLANTISININ YENİLENMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ......................... 421

3.78 SENDİKA / GÖREVE GELMEME ÇAĞRISI / DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ ................................................................... 423

3.79 SINAV İPTALİ / DİPLOMA VERMEME / İPTAL DAVASI..... 425

3.80 TIBBİ TEDAVİ / TAM YARGI DAVASI / SÜRE BAŞLANGICI .............................................................................. 427

3.81 TERÖR / MÜLKE ULAŞAMAMA ZARARI / ÖNCESİ DÖNEM SÜRE AŞIMI ................................................................ 429

3.82 TSK'DA GÖREV YAPMA NİTELİĞİNİ KAYBETME / TAM YARGI DAVASI / SÜRE AŞIMI ....................................... 431

3.83 GÜVENLİK SORUŞTURMASI (4045 SAYILI KANUN DÖNEMİ) / HÜKME ESAS ALINMASI .................................... 434

3.84 GÜVENLİK SORUŞTURMASI / YAKINI HAKKINDAKİ TESPİTLER / UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ / KİŞİYE ÖZGÜ OLMAYAN GEREKÇEYLE KARAR VERİLMESİ ................................................................................. 437

3.85 GÜVENLİK SORUŞTURMASI / ATAMA YAPILMAMASI / İPTAL DAVASI ............................................ 439

İçindekiler 23

3.86 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN / SÖZLEŞMENİN FESHİNİN İPTALİ / KESİNLEŞMEMİŞ CEZA MAHKEMESİ KARARINA DAYALI KARAR .................................................. 440

3.87 MESLEĞE KABUL EDİLMEME / İPTAL DAVASI / HAGB VE DÜŞME KARARI VERİLEN CEZA YARGILAMASINA DAYALI KARAR ...................................... 441

3.88 KAMU GÖREVLİSİNİNİPTAL DAVASI /STATÜSÜNÜN SONA ERMESİ NEDENİYLE KARAR VERİLMEMESİ ........... 443

3.89 MEMURLUKTAN ÇIKARILMA / SİYASİ PARTİ ÜYESİ İKEN DEVLET MEMURU OLAN KİŞİ / İPTAL DAVASI ....... 444

3.90 MEMURİYETTEN İHRAÇ / İPTAL DAVASI ........................... 444

3.91 GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA / İPTAL DAVASI ............ 444

3.92 BAŞKA YERDE GÖREVLENDİRME / BAKIMA MUHTAÇ ANNE / İPTAL DAVASI.......................................... 444

3.93 MİLLETVEKİLİ SEÇİLMEK İÇİN İSTİFA / FARKLI KADROYA ATANMASI / İPTAL DAVASI .............................. 447

3.94 ADAYLIKTAN İLİŞİK KESME / İPTALİ / GEÇ ATANMA / TAM YARGI DAVASI .............................................................. 447

3.95 KHK İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILAN KİŞİ / GÖREVE İADESİNİN YÖNETİCİLİK GÖREVİNE YAPILMAMASI / İPTAL DAVASI ............................................ 450

3.96 MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI / MÜFETTİŞLİĞE GEÇ ATAMA / PARASAL FARKLAR ............................................... 450

3.97 MESLEĞE GEÇ BAŞLAMA / TAZMİNAT / DAVA AÇMA SÜRESİ............................................................................ 453

3.98 NÖBET ÜCRETİ ÖDENMEMESİ / İPTAL DAVASI ................ 453

3.99 TUTUKLULUK / MAAŞ KESİNTİSİ / DEĞER KAYBI ............ 455

3.100 İDARİ SÖZLEŞMENİN FESHİ / İŞÇİLİK ALACAĞI / ZAMANAŞIMI / DAVA AÇMA SÜRESİ .................................. 456

3.101 YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / İŞ SONU TAZMİNATI ............................................................................... 457

3.102 MESLEKİ SİCİL NOTLARI / BAŞKALARINCA GÖRÜLMESİ / MANEVİ TAZMİNAT ...................................... 459

3.103 SİCİL RAPORU / YER ALAN İFADELER / MANEVİ TAZMİNAT ................................................................................. 459

3.104 YAZILI ŞEKİLDE UYARILMA / İPTAL DAVASI .................... 461

3.105 DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ / TOPLANTIYA KATILMA .................................................................................... 463

3.106 PARMAK İZİ KAYIT SİSTEMİ İLE MESAİ TAKİBİ / İPTAL DAVASI ........................................................................... 465

24 İçindekiler

3.107 MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ) / TAM YARGI DAVASI .... 465

3.108 AİLE HEKİMİ / İŞ BIRAKMA EYLEMİ / İHTAR PUANIYLA CEZALANDIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ .............. 468

3.109 DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ / TOPLANTIYA KATILMA .................................................................................... 470

3.110 TELEVİZYONDA TIBBİAÇIKLAMALAR / DİSİPLİN CEZASI / İPTAL DAVASI .......................................................... 472

3.111 BASIN AÇIKLAMASI / DİSİPLİN CEZASI / OKULDAN UZAKLAŞTIRMA / İPTAL DAVASI ......................................... 472

3.112 ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ / DİSİPLİN CEZASI / KANUNİLİK KOŞULU / İPTAL DAVASI ................................ 472

3.113 SANATÇI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİ / DİSİPLİN CEZASI / İPTAL DAVASI .......................................................... 473

3.114 TSK EMEKLİ PERSONELİ / DİSİPLİN CEZASI / İPTAL DAVASI ....................................................................................... 473

3.115 BAŞÖRTÜLÜ OLUNMASI / MEMURLUKTAN ÇIKARMA DİSİPLİN CEZASI / İPTAL DAVASI ..................... 473

3.116 EMNİYET MENSUBU / DİSİPLİN CEZASI / TÜZÜK HÜKMÜNE DAYANMASI / İPTAL DAVASI .......................... 474

3.117 DİSİPLİN CEZASI (OKULDAN ÇIKARMA) İPTALİ / TAM YARGI DAVASI ................................................................ 474

3.118 DİSİPLİN CEZASI / TEKERRÜR UYGULAMASI / İPTAL DAVASI ....................................................................................... 476

3.119 UZUN SÜRE SONRA ÜNVAN VE EK GÖSTERGE DEĞİŞİKLİĞİ / İPTAL DAVASI................................................. 478

3.120 WATSAP GRUBU ÜYELİĞİ / İDARECİLİK GÖREVİNDEN ALMA / İPTAL DAVASI ................................. 478

3.121 PERSONEL GÜVENLİK İNCELEMESİ (PERGİN) / İPTAL DAVASI ....................................................................................... 479

3.122 TSK'DAN AYIRMA İŞLEMİ / ÖZEL HAYAT / İPTAL DAVASI ....................................................................................... 479

3.123 TSK MEMURLUKTAN ÇIKARILMA / AHLAKİ DURUM / İPTAL DAVASI ......................................................................... 479

3.124 TSK'DAN AYIRMA İŞLEMİ / TAKDİR YETKİSİ SINIRI / İPTAL DAVASI ........................................................................... 481

3.125 DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ / UZAKLAŞTIRMA CEZASI ........................................................................................ 485

3.126 DİSİPLİN CEZASI / KAMU GÖREVLİSİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI / İPTAL DAVASI ................................... 487

İçindekiler 25

3.127 DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ / ZIMNİ RED / İPTAL DAVASI ....................................................................................... 490

3.128 DİSİPLİN CEZASI İPTALİ / KESİNLEŞMEYEN CEZA KARARI ESAS ALINARAK EYLEMİN SABİT KABUL EDİLMESİ .................................................................................... 492

3.129 DİSİPLİN CEZASI İPTALİ / HAGB KARARINA DAYANARAK RED / DİSİPLİN HUKUKUNA GÖRE DELİLLENDİRMEME ................................................................ 492

3.130 DİSİPLİN CEZASI /YURTTAN ÇIKARMA VE ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLMESİ / İPTAL DAVASI ............................ 492

3.131 DİSİPLİN CEZASI / AVUKATIN DİLEKÇESİNDEKİ BEYANLAR / İPTAL DAVASI ................................................... 493

3.132 GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA / İPTAL DAVASI SONRASI GÖREVE İADE .......................................................... 493

3.133 SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMİ / GÖREVE İADE / KESİLEN AYLIKLARININ ÖDENMEMESİ / İPTAL DAVASI ................ 495

3.134 YABANCI UYRUKLU ASİSTAN DOKTOR / DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPMAMA / İPTAL DAVASI ............. 495

3.135 TUTUKLU KALINAN SÜRE / MUHTARLIK MAAŞI ............ 495

3.136 EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENMEMESİ / MEMURLUKTAN ÇIKARILAN KİŞİ / İPTAL DAVASI ......... 495

3.137 İLKSAN EMEKLİ YARDIMI / ÖĞRETMENLİĞİ EMEKLİ OLMAKSIZIN SONA EREN KİŞİ ............................................. 498

3.138 EMEKLİ İKRAMİYESİ / DEĞER KAYBI / FAİZ TALEBİ......... 498

3.139 AÇIĞA ALINAN KAMU GÖREVLİSİ / KESİLEN AYLIKLAR / FAİZ İSTEĞİ ......................................................... 499

3.140 ECRİMİSİL TAHAKKUKUNUN İPTALİ / TESCİL KARARI BULUNMASI .............................................................. 499

3.141 TAPU TAHSİS BELGESİNİN İPTALİ İŞLEMİ / İKİ KATLI GECEKONDU / İPTAL DAVASI ............................................... 501

3.142 BİLGİ EDİNME TALEBİNİN REDDİ / İPTAL DAVASI .......... 503

3.143 FİİLİ EL KONULAN ARAÇ / SAHİBİNE TESLİMDE GECİKME / TAM YARGI DAVASI ........................................... 505

3.144 BURSLARIN GERİ İSTENMESİ İŞLEMİ / İPTAL DAVASI / BAŞÖRTÜSÜ NEDENİYLE ÜNİVERSİTEYE ALINMAYAN ÖĞRENCİ .......................................................... 507

3.145 YEDEKSUBAYLIK KARARININ ER OLARAK TADİLİ / İPTAL DAVASI ........................................................................... 509

3.146 ELEKTRİK ÇARPMASI ÖLÜM / SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ / İTİRAZIN REDDİ .......................................... 511

26 İçindekiler

3.147 SENDİKADAN AYRILMA / BASKI İDDİASI / SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ / İTİRAZIN REDDİ ..... 514

3.148 DENİZ KAZASINDA ÖLÜM / SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ / İTİRAZIN REDDİ .......................................... 516

3.149 İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ / MARKER SEVİYESİ GEÇERSİZ AKARYAKIT ........................................................... 518

3.150 BAŞARILI SPORCU ÖDÜLÜ / DEĞER KAYBI ........................ 521

3.151 BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN ÇOK DÜŞÜK OLMASI / GEÇ ÖDEMEDE DEĞER KAYBI ........................................................ 523

3.152 OKULUN KAPATILMASI / ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞMANIN YASAKLANMASI / İPTAL DAVASI ........................................................................... 525

3.153 SİNEMA FİLMİNİN KAYDI VE TESCİLİ TALEBİNİN REDDİ / İPTAL DAVASI ............................................................ 527

3.154 ÖSYM / EŞ DEĞER SINAVA ÇAĞIRMA / İPTAL DAVASI ....................................................................................... 528

3.155 KAMU İHALE KURUMU / İTİRAZEN ŞİKAYET / BAŞVURU BEDELİ ..................................................................... 528

3.156 TALİH OYUNLARI SALONU İŞLETİLMESİ / KATKI PAYI TAHAKKUKU / İPTAL DAVASI .................................... 528

3.157 TMSFBLOKE TEDBİRİ / KALDIRMA TALEBİNİN REDDİ / İPTAL DAVASI ............................................................ 528

3.158 HEKİM ÇALIŞMA İZİN BELGESİ İPTALİ / ERTELİ CEZAYA DAYANMAİPTAL DAVASI ..................................... 529

3.159 YENİ DİPLOMA TALEBİ / DOKTORUN İSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE /İPTAL DAVASI ......................................... 529

3.160 DİN KÜLTÜR VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ / MUAF TUTULMA TALEBİ / İPTAL DAVASI ...................................... 529

3.161 TAPU İPTALİ KARARININ İCRA EDİLMEMESİ / İPTAL DAVASI ....................................................................................... 530

3.162 YURDA GİRİŞ YASAĞI TAHDİT KARARI / İPTAL DAVASI ....................................................................................... 530

3.163 YURDA GİRİŞ YASAĞI / İPTAL DAVASI ............................... 532

3.164 SINIR DIŞI ETME KARARI / İPTAL DAVASI .......................... 532

3.165 SINIR DIŞI ETME VE TERKE DAVET KARARI / İPTAL DAVASI ....................................................................................... 534

3.166 ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE SINIR DIŞI ETME / ÖLÜM CEZASINA MAHKUM YABANCI / İPTAL DAVASI ............. 536

İçindekiler 27

4 VERGİ YARGISINDA İHLAL NEDENİ SAYILAN USUL HUKUKU UYGULAMALARI ............................................................... 539

4.1 DAVANIN AÇILMA TARİHİ / SÜRE AŞIMI........................... 539

4.2 İTİRAZ BAŞVURUSU / DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI.................................................................................... 540

4.3 ESASI İNCELEMEME / İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN DÜZELTME BEYANNAMESİ / VERGİ TARHI VE VERGİ ZİYAI CEZASI / İPTAL DAVASI .............................................. 543

4.4 GEREKÇE / TARH ZAMANAŞIMI DOLDUĞU HALDE İŞLEM YAPILDIĞI İDDİASININ İNCELENİP GEREKÇEDE KARŞILANMAMASI.......................................... 543

4.5 DAVA EHLİYETİ / İHYASINA KARAR VERİLEN ŞİRKET......................................................................................... 544

4.6 ANAYASAYA AYKIRILIK İTİRAZI / KARŞILANMAMASI.................................................................. 547

4.7 DELİLLER - GEREKÇE / AYNI MADDİ OLAYLA İLGİLİ DİĞER DAVALARDA VERİLEN KARARLAR / DEĞERLENDİRMEME VEFARKLI SONUCU GEREKÇELENDİRMEME .......................................................... 549

4.8 ESASA ETKİLİ İDDİALAR KARŞILANMAKSIZIN KARAR VERİLMESİ ................................................................... 551

4.9 İSPAT YÜKÜ / GÜMRÜK ALANINDA YANGIN / ZAYİ OLAN MALLAR / ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İADESİ İSTEĞİ ............................................................................ 553

4.10 RESEN ARAŞTIRMA İLKESİNİN GEREĞİ / HACZEDİLMEZLİK / HALİNE MÜNASİP EV ....................... 555

4.11 YENİ KANUN İLE KONUSUZ KALMA / DAVA TARİHİNDE HAKLILIK / ALEYHE VEKALET ÜCRETİ ........ 555

4.12 TEMYİZ KESİNLİK SINIRI / TEMYİZ İTİRAZLARINI İNCELEMEME ............................................................................ 556

4.13 YERLEŞİK UYGULAMAYA AYKIRI KARAR ......................... 558

4.14 FARKLI İÇTİHATLAR BULUNMASI ....................................... 558

4.15 İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMEMESİ ................................... 558

5 VERGİ YARGISINDA İHLAL NEDENİ SAYILAN MADDİ HUKUK UYGULAMALARI .................................................................. 559

5.1 KESİNLEŞTİRİLEN VERGİ CEZASI ALACAĞI / ÖDEME EMRİNİN İPTALİ / BİLİNEN ADRES TANIMI / İLANEN TEBLİĞ ........................................................................................ 559

28 İçindekiler

5.2 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI / ELEKTRONİK TEBLİĞ / O TARİHTE KANUNİ DAYANAĞI OLMAYAN TEBLİĞİN ESAS ALINMASI ..................................................... 561

5.3 DAVA AÇMA HAKKI / İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN DÜZELTME BEYANNAMESİ / VERGİ TARHI VE VERGİ ZİYAI CEZASI ............................................................................ 563

5.4 TASFİYE DIŞINDAKİ NEDENLE SONA EREN ŞİRKET / VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ / KANUNİ TEMSİLCİ ADINA TARH / İPTAL DAVASI ............................................................. 565

5.5 VERGİ İSTİSNASI BELGESİNİN İPTALİ / ULUSLARARASI İHALE / İPTAL DAVASI ............................. 567

5.6 VERGİ BORCU / HACZEDİLEMEYECEK MALLAR (6183)/ HALİNE MÜNASİP EV ................................................. 570

5.7 KDV VE VERGİ ZİYAI CEZASININ İPTALİ / MOTORİN KDV İSTİSNASI / KANUNA DAYANMAYAN TEBLİĞ ........ 571

5.8 ÇİFTE VERGİLENDİRME / FAZLA STOPAJ KESİNTİSİ / BELİRLİLİK TAŞIMAYAN KANUN / İADE İSTEĞİ ............... 573

5.9 DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ / VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ TARHİYATI / İPTAL İSTEMİ ............................................................................. 576

5.10 VERGİ İNCELEMESİ / ÜÇ KAT VERGİ ZİYALI CEZALI ÖTV / AYNI SEKTÖRDE FARKLI UYGULAMALAR ............. 578

5.11 OKUL AİLE BİRLİĞİNDEN KİRALANAN KANTİNLER / KİRA TUTARI ÜZERİNDEN KDV TALEBİ ........................... 580

5.12 BANKA KATILIM PAYLARI / VERGİLENDİRME / İPTAL DAVASI ........................................................................... 582

5.13 İHTİYACI İÇİN ÜRETİLEN ELEKTRİK VE KOK GAZI / VERGİLENDİRME / İPTAL DAVASI........................................ 582

6 İDARİ İŞLEM VE İDARİ EYLEMLERDE İHLAL NEDENİ SAYILAN UYGULAMALAR ................................................................ 583

6.1 BU BÖLÜM HAKKINDA........................................................... 583

6.2 EMEKLİ İKRAMİYESİ / DEĞER KAYBINA UĞRATARAK ÖDEME .............................................................. 583

6.3 TERÖR / MÜLKE ULAŞILAMAMASI / ZARARIN KARŞILANMASI TALEBİ .......................................................... 585

6.4 HİZMET KUSURU / RUHSATSIZ KONUT ZARARI/ KARŞILANMAMASI.................................................................. 585

6.5 GECEKONDUNUN BEDELSİZ YIKTIRILMASI ...................... 587

İçindekiler 29

6.6 RUHSATSIZ YAPI/ İMAR SONRASI İDARECE YIKIM / BEDEL ÖDENMEMESİ .............................................................. 589

6.7 HAZİNE TAŞINMAZINDA YETİŞTİRİLEN AĞAÇLAR / SULAMA KANALI NEDENİYLE SÖKÜLMESİ / BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ..................................................... 590

6.8 BELEDİYE BAŞKANININ YIKIMA İZİN KARARI ................. 590

6.9 İHALEDE SATIN ALINAN ARAÇ / TEDBİR ŞERHİ / TESCİL ETMEME ....................................................................... 592

6.10 NORMAL YOLLA DOĞUM / RIZA ALMA ÖDEVİ ................ 593

6.11 HAK SAHİPLİĞİ (DEPREM AĞIR HASAR) / YENİ KANUN /GERİYE YÜRÜTÜLEREK İPTALİ ............................ 595

6.12 ESER SAHİBİ OLUNAN HEYKELİN İDARECE YIKTIRILMASI ............................................................................ 597

6.13 GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA / MAZERETLERİ DEĞERLENDİRMEME .............................................................. 598

6.14 AÇIĞA ALINAN KAMU GÖREVLİSİ / KESİLEN AYLIKLAR / DEĞER KAYBI ..................................................... 601

6.15 SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMİ / GÖREVE İADE / KESİLEN AYLIKLARININ ÖDENMEMESİ .............................................. 603

6.16 MEMURLUKTAN ÇIKARILMA / SİYASİ PARTİ ÜYESİ İKEN DEVLET MEMURU OLAN KİŞİ ..................................... 605

6.17 ARABULUCULUK SİCİLİNDEN SİLME ................................. 607

6.18 YABANCI UYRUKLU ASİSTAN DOKTOR / DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPMAMA ........................................... 608

6.19 UZUN SÜRE SONRA ÜNVAN VE EK GÖSTERGE DEĞİŞİKLİĞİ............................................................................... 610

6.20 MUHTARLIK MAAŞI / TUTUKLU KALINAN SÜRE ............ 612

6.21 MEMURİYETTEN İHRAÇ ......................................................... 613

6.22 WATSAP GRUBU ÜYELİĞİ / İDARECİLİK GÖREVİNDEN ALMA ............................................................... 615

6.23 PERSONEL GÜVENLİK İNCELEMESİ (PERGİN) BAŞLATILMASI.......................................................................... 616

6.24 TSK'DAN AYIRMA İŞLEMİ / ÖZEL HAYAT / GEREKLİLİK NEDENLERİ ........................................................ 619

6.25 GÜVENLİK SORUŞTURMASI (4045 SAYILI KANUN DÖNEMİ) .................................................................................... 621

6.26 GÜVENLİK SORUŞTURMASI (4045 SAYILI KANUN DÖNEMİ) .................................................................................... 623

6.27 PSİKOLOJİK TACİZ / İDARİ SORUŞTURMA VE ÖNLEMLERDE YETERSİZLİK .................................................. 623

30 İçindekiler

6.28 KAMU KURUMUNDA MOBBİNG / ÖNLEMLER ALINMASINDA ÖZEN ............................................................. 626

6.29 PASAPORT İPTALİ TEDBİRİ .................................................... 626

6.30 PASAPORT TALEBİNİN REDDİ............................................... 626

6.31 HAC KURASI ÇIKMASI / PASAPORT ÜZERİNDEKİ ŞERH ............................................................................................ 630

6.32 GREV ERTELEME KARARI ...................................................... 630

6.33 SENDİKA ÜYE TESPİT TOPLANTISININ YENİLENMESİ............................................................................ 630

6.34 SİNEMA FİLMİNİN KAYDI VE TESCİLİ TALEBİNİN REDDİ .......................................................................................... 630

6.35 ÖSYM / EŞ DEĞER SINAVA ÇAĞIRMA.................................. 632

6.36 SINAV İPTALİ / TAMAMLANMIŞ EĞİTİM / DİPLOMA VERMEME .................................................................................. 635

6.37 SINIR DIŞI ETME / KÖTÜ MUAMELE RİSKİ .......................... 635

6.38 YURDA GİRİŞ YASAĞI ............................................................. 637

6.39 BARINMA MERKEZİNİ PROTESTO / İLİN TAMAMINDA ETKİNLİKLERİ YASAKLAMA ....................... 639

6.40 TAKSİM MEYDANI / 1 MAYIS ETKİNLİĞİNE MÜDAHALE ............................................................................... 642

6.41 ULUSAL RADYO YAYINI LİSANSI TALEBİNİN KARŞILANMAMASI.................................................................. 645

6.42 AMELİYAT OLAN HASTA / AZARLANMA AŞAĞILANMA İDDİALARI / DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILMAMASI ............................................. 648

6.43 BANKA KATILIM PAYLARI / VERGİLENDİRME ................. 650

6.44 KAMU İHALE KURUMU / İTİRAZEN ŞİKAYET / BAŞVURU BEDELİ ..................................................................... 651

6.45 TALİH OYUNLARI SALONU İŞLETİLMESİ / KATKI PAYI TAHAKKUKU .................................................................. 653

6.46 İHTİYACI İÇİN ÜRETİLEN ELEKTRİK VE KOK GAZI / VERGİLENDİRME...................................................................... 655

6.47 TMSFBLOKE TEDBİRİ / KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ .......................................................................................... 656

6.48 TMSF / YÖNETİMİNE EL KONULAN BANKA / ÜÇÜNCÜ KİŞİ ALACAĞI / SIRA CETVELİ ............................ 659

6.49 DEĞER KAYBINIGİDERMEYEN ÖDEME ............................... 661

6.50 İDARİ YARGI KARARIYLA VARLIĞI BELİRLENMİŞ HAKSIZLIK / ZARARIN KARŞILANMAMASI....................... 663

İçindekiler 31

6.51 İPTAL EDİLEN İDARİ PARA CEZASI / FAİZSİZ ÖDEMEYLE DEĞER KAYBINA UĞRATMA........................... 665

6.52 KAMULAŞTIRMA / ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİSİ YARARINA YAPILMASI ........................................................... 667

6.53 İMAR PLANI / KAMU HİZMETİ ALANINA AYRILAN TAŞINMAZ / KAMULAŞTIRMAMA ....................................... 667

6.54 İMAR PLANI / KAMU HİZMETİ ALANI / 5 YIL KAMULAŞTIRMAMA ............................................................... 669

6.55 BEDELSİZ MÜZEYE TESLİMİN İSTENMESİ / ÖZEL KOLEKSİYON ............................................................................. 669

6.56 PARMAK İZİ KAYIT SİSTEMİ İLE MESAİ TAKİBİ ................ 669

6.57 MESLEKİ SİCİL NOTLARI / GİZLİ VE KİŞİYE ÖZEL BİLDİRİM / İŞLEME ALINMA ŞEKLİ ....................................... 673

6.58 MİLLETVEKİLİ SEÇİLMEK İÇİN İSTİFA / FARKLI KADROYA ATANMASI ............................................................ 675

6.59 DİN KÜLTÜR VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ / MUAF TUTULMA TALEBİ .................................................................... 677

6.60 DİSİPLİN CEZASI /YURTTAN ÇIKARMA VE ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLMESİ .......................................................... 680

6.61 DİSİPLİN CEZASI / AVUKATIN DİLEKÇESİNDEKİ BEYANLAR ................................................................................. 682

6.62 AVUKATIN DERNEK ÜYELİĞİ / DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ................................................................................. 685

6.63 TELEVİZYONDA TIBBİAÇIKLAMALAR / DİSİPLİN CEZASI ........................................................................................ 686

6.64 BASIN AÇIKLAMASI / DİSİPLİN CEZASI / OKULDAN UZAKLAŞTIRMA ....................................................................... 689

6.65 ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ / DİSİPLİN CEZASI / KANUNİLİK KOŞULU .............................................................. 691

6.66 SANATÇI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİ / DİSİPLİN CEZASI ........................................................................................ 695

6.67 TSK EMEKLİ PERSONELİ / DİSİPLİN CEZASI ....................... 697

6.68 BAŞÖRTÜLÜ OLUNMASI / MEMURLUKTAN ÇIKARMA DİSİPLİN CEZASI ................................................... 699

6.69 EMNİYET MENSUBU / DİSİPLİN CEZASI / TÜZÜK HÜKMÜNE DAYANMASI ........................................................ 701

6.70 DİSİPLİN CEZASI / SENDİKANIN GÖREVE GELMEME ÇAĞRISINA UYMA ................................................................... 703

6.71 TSK YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARI / AHLAKİ DURUM / ETKİ VE RİSK TARTIŞMASI ................................... 703

32 İçindekiler

6.72 TSK MENSUBU / BİMER BAŞVURUSU / DİSİPLİN CEZASI ........................................................................................ 703

6.73 DİSİPLİN CEZASI / KAMU GÖREVLİSİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ................................................................. 705

6.74 KHK İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILAN KİŞİ / GÖREVE İADESİNİN YÖNETİCİLİK GÖREVİNE YAPILMAMASI .......................................................................... 705

6.75 ADLİ İŞLEM OLMAKSIZIN / KARAKOLA ÇAĞIRMA / KARAKOLDA TUTMA.............................................................. 708

6.76 TAZMİNAT KOMİSYONU / MAKUL SÜRE / DÜŞÜK TAZMİNAT ................................................................................. 709

6.77 TAZMİNAT KOMİSYONU / ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI / MAKUL SÜRE BAŞVURUSU ......... 711

6.78 HEKİM ÇALIŞMA İZİN BELGESİ İPTALİ / ERTELİ CEZA NEDENİYLE .................................................................... 712

6.79 ÇOCUK YUVASINA YERLEŞTİRİLEN ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ / TEDBİRLERİ ALMAMA .......................................... 714

6.80 KAMU KURUMU / KESİNLEŞEN TAKİP / BORCU ÖDEMEME .................................................................................. 716

6.81 İDARE MAHKEMESİ KARARI / İDARECE GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ......................................................... 718

6.82 MAHKEME KARARININ İCRA EDİLMEMESİ ...................... 721

6.83 KAMU KURUMUNCA YARGI KARARININ İCRA EDİLMEMESİ .............................................................................. 725

6.84 İDARİ YARGI KARARININ (MÜLKİYETE İLİŞKİN) İCRA EDİLMEMESİ ................................................................... 727

6.85 YARGI KARARINI YERİNE GETİRMEME .............................. 729

6.86 İDARİ YARGI KARARI / İDARİ İŞLEMİN İPTALİ / İCRA EDİLMEMESİ .............................................................................. 729

6.87 İDARİ YARGI KARARI (İPTAL DAVASI) / İCRA EDİLMEMESİ .............................................................................. 731

6.88 İDARİ YARGI KARARININ İCRA EDİLMEMESİ ................... 733

6.89 MESLEĞE KABUL ETMEME / HAGB VE DÜŞME KARARI VERİLEN CEZA YARGILAMASI .............................. 735

6.90 ADAYLIKTAN İLİŞİK KESME / İPTALİ / GEÇ ATANMA / PARASAL FARK HAKLAR ..................................................... 735

6.91 NÖBET ÜCRETİ / DOKTORLAR ARASINDA FARKLI UYGULAMA ............................................................................... 736

6.92 YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / İŞ SONU TAZMİNATI ............................................................................... 736

İçindekiler 33

6.93 DİSİPLİN CEZASI / KAMU GÖREVLİSİNİN KATILDIĞI TOPLANTI .................................................................................. 736

6.94 EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENMEMESİ / MEMURLUKTAN ÇIKARILAN KİŞİ ....................................... 737

6.95 ECRİMİSİL TAHAKKUKU/ MAHKEME KARARIYLA TESCİL EDİLENYER .................................................................. 737

6.96 TAPU TAHSİS BELGESİNİN İPTALİ / İKİ KATLI GECEKONDU ............................................................................. 737

6.97 BİLGİ EDİNME TALEBİNİN REDDİ ........................................ 738

6.98 BAŞÖRTÜSÜ NEDENİYLE ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE ALINMAMASI ............................................... 738

6.99 YENİ DİPLOMA TALEBİ / DOKTORUN İSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ...................................................................... 738

6.100 YEDEKSUBAYLIK KARARININ ER OLARAK TADİLİ ......... 740

6.101 OKULUN KAPATILMASI / ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞMANIN YASAKLANMASI .......... 740

6.102 SINIR DIŞI ETME VE TERKE DAVET KARARI ...................... 740

6.103 GÜMRÜK ALANINDA YANGIN / ZAYİ OLAN MALLAR / ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN İADESİ İSTEĞİNİN REDDİ ..................................................................... 741

6.104 BİLİNEN ADRES (VUK) / İLANEN TEBLİĞ ............................ 741

6.105 KANUNİ DAYANAĞI OLMAYAN DÜZENLEYİCİ İŞLEM .......................................................................................... 741

6.106 ÇİFTE VERGİLENDİRME / FAZLA STOPAJ KESİNTİSİ ........ 741

6.107 VERGİ İNCELEMESİ / EŞİTLİĞE AYKIRI UYGULAMA ........ 742

6.108 REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN / YERİNDE İNCELEME ................................................................ 742

7 İHLAL YARATAN KANUN HÜKÜMLERİ ........................................ 743

7.1 MAKUL SÜREDE YARGILANMA ŞİKAYETİ / ETKİLİ BİR YOL BULUNMAMASI ........................................................ 743

7.2 KAMULAŞTIRMA İDARİ YARGI DENETİMİ / ADLİ YARGIDAKİ DAVADAN SONRA SONUÇLANMASININ YARATTIĞI ETKİSİZLİK .................. 745

7.3 İSKAN KANUNU / KONUT YARDIMI / KARDEŞİ OLMAYAN TEK ÇOCUK .......................................................... 747

7.4 VEKALET ÜCRETİNDEN PERSONELE PAY VERİLMESİ .... 750

7.5 SONRADAN TÜRK VATANDAŞI OLANLAR / SOSYAL GÜVENLİK / YURTDIŞI BORÇLANMA .................................. 752

34 İçindekiler

7.6 REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN / YERİNDE İNCELEME ................................................................ 754

7.7 ADLİ YARDIM / SERMAYE ŞİRKETİ YÖNÜNDEN ............... 756

KAYNAKLAR ................................................................................................. 759

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.