III. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Kitabı Cilt 2 9 - 12 Ekim 2019 Antalya

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Hakan HAKERİ - Cahit DOĞAN
ISBN: 9786257088909
510,30 TL 567,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hakan HAKERİ, Cahit DOĞAN
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

III. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Kitabı Cilt 2 9 - 12 Ekim 2019 Antalya

Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan HAKERİ

2020/08 1. Baskı, 783 Sayfa

ISBN 978-625-708-890-9

Geleneksel hale gelen uluslararası tıp hukuku kongresinin üçüncüsünü gerçekleştirmiş ve bildirilerin bir kısmını da aynı yıl içinde yayınlıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Kongre esasen hukuk alanı içinde çok yan bir alan olan tıp hukukuna ilişkin olmasına rağmen büyük ilgi görmektedir. Hatta son bir ay içinde aynı alanda ikisi uluslararası olmak üzere üç kongre düzenlenmesine rağmen, kongrenin gördüğü ilgi bizi heyecanlandırmaktadır.

Kongrede toplam 119 bildiri sunulmuştur. Kongrede, aynı anda 5 salonda, 38 Türkçe ve 9 İngilizce olmak üzere toplam 47 oturum gerçekleştirilmiştir. Bunların dışında ayrıca 4 de kurs ve yine büyük ilgi gören uzmanlarına sorun oturumu yapılmıştır. Keza kongreye ilk kayıt yaptıran 50 katılımcıya sunulan vaka çalışması oturumu da ülkemizde bu alanda ilk defa yapılan bir çalışma olarak büyük ilgi görmüştür. Bu suretle kongre bilebildiğimiz kadarıyla ülkemizde gerçekleştirilmiş olan tüm zamanların en kapsamlı hukuk kongresi olmuştur.

Bodrum ve Antalya da yaptığımız tıp hukuku kongrelerin de bildirilerini yayınlamıştık; ancak bildirilerin toplanması bir yılı bulmuştu. Bu kez kongre öncesinde bildirilerin hazır olmasını istedik ve bunun da yararını gördük. Elimizdeki bildirilerle bu kitap ortaya çıktı. Böylece kongre ile aynı yıl içinde kongre kitabının da birinci cildini çıkarmak mümkün oldu. Sadece birinci cilt bile diğer iki kongre kitabı kadar oldu. Tıp hukukunun ülkemizdeki gelişimi açısından büyük katkılar sağlayacağına inandığımız bu yayın ile kongrede sunulan tebliğlerin geniş kitlelere de sunulması imkânı sağlanmış olmaktadır. Bu yayının bir başka önemi de, kongrede aynı anda birçok salonda yapılan sunumlar nedeniyle bütün sunumları takip edememiş olan katılımcılara sunumlara ulaşma imkânının sağlanmasıdır.


AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING SPEECHES

Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan HAKERİ (Kongre Başkanı)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları B. Başkanı

Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Refik KORKUSUZ

(Kongre Başkanı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

14.00 -

14.30 KEYNOTE SPEECH

Contemporary Dilemmas in the Integration of Ethics, Medicine and Law: A Need

for Legal Solutions

Prof. Dr. Puteri Nemie Jahn KASSIM

14.30 -

14.55 TARTIŞMA / DISCUSSION

15.00 -

16.00

SESSION / OTURUM I - İDARE HUKUKUNDA TAZMİNAT

Chair / Oturum Başkanı Prof. Dr. Refik KORKUSUZ

Danıştay Kararlarında Sağlık Çalışanlarının Tazminat Sorumluluğu

Danıştay Üyesi Yalçın EKMEKÇİ

Sağlık Hizmetlerinde Hizmetin Kusurlu Yürütülmesinin Tek Başına Manevi Zarar

Sebebi Olarak Görüldüğü Haller

Dr. Öğr. Üyesi Halil ALTINDAĞ

Kamu Görevlisinin Defansif Davranışları Dolayısıyla Ortaya Çıkan Hizmet Kusuru

Araş. Gör. Ahmet Sait YÜCESAN

Danıştay Kararlarında İdarenin Hizmet Kusuru

Av. Çiğdem ÖZMEN

16.00 -

16.20 TARTIŞMA / DISCUSSION

16.20 -

16.50

SESSION / OTURUM II - YAPAY DÖLLEME VE EMBRİYO

Chair / Oturum Başkanı Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

Yeni Kanuni Düzenleme Sonrasında Yapay Döllemelerde Ceza Sorumluluğu

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER

Embriyonun Yeniden Programlanması ve Yasal Yaklaşımlar

Araş. Gör. Kubilay Doğan KILIÇ - Emine Meliknur KILIÇ

 

6 Kongre Programı

16.50 -

17.00 TARTIŞMA / DISCUSSION

21.00 -

22.45

VAKA ÇALIŞMASI / CASE STUDY

Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan HAKERİ

9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - PROF. DR. FAİK ÇELİK SALONU / HALL

15.00 -

15.30

OTURUM I - SAĞLIK PERSONELİ

Oturum Başkanı Dr. Öğr. Ü. Reşit Karaaslan

KKTC'de Paramedikal Sınıfın Hukuki Konumu ve Mevcut Sorunları

Yrd. Doç. Dr. Turgay AKALIN

Almanya ile Mukayeseli Olarak Türkiye’de Hemşirelerin Görev Alanı

Ebe Kübra KARADENİZ

15.30 -

15.40 TARTIŞMA

15.40 -

16.25

OTURUM II - HUKUKİ VE ETİK İKİLEMLER

Oturum Başkanı Av. Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI

Tıp Hukukunda Hukuki ve Etik İkilemler

Araş. Gör. Şölen ÇAKIROĞLU

Rıza Olmaksızın Yapılabilen Tıbbi Müdahaleler

Av. Gizem KARAMAN

Zorunlu Tedavi

Av. Şule YILMAZ / Dr. Rıdvan BİLİCİ

16.25 -

16.35 TARTIŞMA

 

9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - AV. VEDAT AHSEN COŞAR SALONU

 

15.00 -

15.30

OTURUM I - HUKUKA UYGUNLUK

Oturum Başkanı Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER

Tıbbi Standart

Prof. Dr. Barbaros DOKUMACI

Türk ve Alman İçtihatları Işığında Ceza Hukukunda Rızanın Var Sayılma Koşulları

Doç. Dr. Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ UĞURLUBAY

15.30 -

15.40 TARTIŞMA

10 EKİM 2019 PERŞEMBE - PROF. DR. ERGUN ÖZSUNAY SALONU

09.00 -

09.45 OTURUM I - AİLE HEKİMLİĞİ / Oturum Başkanı Ecz. Hukukçu Rezzan GÜNDAY

Aile Hekimlerinin Raporlar Nedeniyle Sorumluluğu

Dr. Mustafa TAMUR

Aile Hekimliğinde Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Av. Hatice Gülümser Uğurlu ALAN

Aile Hekimliğinde Aydınlatma

Dr. Tolunay DEMİRDAMAR

 

Kongre Programı 7

09.45 -

10.00 TARTIŞMA

10.00 -

10.45 OTURUM II - ESTETİK CERRAHİ I / Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU

Estetik Cerrahide Hukuki Sorumluluklar ve Eser Sözleşmesi

Prof. Dr. Atilla ARINCI

Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalede İspat ve Somutlaştırma Yükü

Doç. Dr. Levent BÖRÜ

Yargıtay Kararları Işığında Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki

Sorumluluğu

Dr. Öğr. Ü. Şafak Parlak BÖRÜ

10.45 -

11.00 TARTIŞMA

11.00 -

11.15 ARA

11.15 -

12.00 OTURUM III - ESTETİK CERRAHİ II / Oturum Başkanı Prof. Dr. Atilla ARINCI

Estetik Operasyonlarda Endikasyon

Kamu Hukuku Bilim Uzm. Gülten DOST, Doç. Dr. Serkan ÇINARLI

Estetik Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu

Av. Gülce CANDEMİR

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahide Hekimin Hukuki Sorumluluğu ve Eser

Sözleşmesi İlişkisi

Araş. Gör. Aysu ÖZCAN

12.00 -

12.15 TARTIŞMA

12.15 -

13.15 UZMANINA SORUN OTURUMU

Danıştay Üyesi Yalçın EKMEKÇİ

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan HAKERİ

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER

Prof. Dr. Hüsnü Fahri OVALI

Prof. Dr. Barbaros DOKUMACI

 

Prof. Dr. Pervin SOMER

Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR

Doç. Dr. Yıldız ABİK

Dr. Öğr. Üyesi İpek Sevda SÖĞÜT

Dr. Av. Y. Gökhan DOĞRAMACI

Av. Sunay AKYILDIZ

 

12.15 -

13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

 

10 EKİM 2019 PERŞEMBE - PROF. DR. ERGUN ÖZSUNAY SALONU

 

13.30 -

14.00

OTURUM IV - AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ / Oturum Başkanı Doç. Dr. Gülsün

Ayhan AYGÖRMEZ UĞURLUBAY

Obezite Cerrahisinde Aydınlatılmış Onam

Ecz. Rezzan GÜNDAY

Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Aydınlatma Yükümlülüğü

Av. Merve Buse Kalaycı ÖLÇÜM

 

8 Kongre Programı

14.00-

14.10 TARTIŞMA

14.10-

14.40 OTURUM V - İDARE HUKUKU / Oturum Başkanı Doç. Dr. Erdal YERDELEN

Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Tam Yargı Davalarında Gerekçe: Gerekçeli Karar

Hakkı

Hâkim Ezgi Kızılkaya DOĞRU

 

Sağlık Hizmetlerindeki Kalitenin Geliştirilmesinde Sağlık Çalışanlarının İdari Dene-

timlerinin Rolü

 

Dr. Öğr. Ü. Mehmet HATİPOĞLU

14.40 -

14.50 TARTIŞMA

14.50 -

15.00 ARA

15.00 -

15.45 OTURUM VI - CEZA SORUMLULUĞU I / Oturum Başkanı Av. Cahid DOĞAN

Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirme Yükümlülüğü

Dr. Melik KARTAL

Tedavi Sürecinde Plasebo Kullanımının Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Ü. Reşit KARAASLAN

Sağlık Mesleği Mensuplarının İşledikleri Belgede Sahtecilik Suçlarında Menfaat

Sağlama ve Zarar Verme Bilinci Kriteri

Dr. Öğr. Ü. Derya TEKİN

15.45 -

16.00 TARTIŞMA

 

10 EKİM 2019 PERŞEMBE - PROF. DR. FAİK ÇELİK SALONU

 

09.00 -

09.30 OTURUM I - ACİL TIP / Oturum Başkanı Doç. Dr. Banu Karakuş YILMAZ

Acil Tıpta Etik Sorunlar

Dr. Adem AZ - Hakan ERTİN

Acil Tıbbi Müdahalelerde Varsayılan Rıza Kavramına, Tıbbi Etik ve Yasal Açıdan

Bakış

Dr. Arif Hüdai KÖKEN - Dr. Öğr. Ü. Ünsal DÖNMEZ

09.30 -

09.40 TARTIŞMA

09.40 -

10.25 OTURUM II - ÇOCUKLARDA RIZA / Oturum Başkanı Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI

Çocuklarda Tedavinin Reddi

Prof. Dr. Hüsnü Fahri OVALI

Kamu Denetçiliği Kurumunun Ayırt Etme Gücü Olan Bir Çocuğun Tedavisi ile İlgili

Vermiş Olduğu Bir Kararının Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Ü. Yasemin DURAK

Çocuklarda Rıza Yetkisi: Amerika Birleşik Devletler Örneği

Dr. Öğr. Ü. Özge Atıl KAYA

10.25 -

10.40 TARTIŞMA

 

Kongre Programı 9

10.40 -

11.00 ARA

11.00 -

11.45

OTURUM III - ÇOCUK VE KISITLI HAKLARI

Oturum Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Fahri OVALI

 

Lösemi Tanısıyla İzlenen Ergenlerin Aydınlatılmış Onam Sürecine Katılma Durumla-

rı: Ergenlerin, Ebeveynlerin ve Sağlık Çalışanlarının Algıları

 

Dr. Öğr. Ü. Hatice Demir KÜRECİ - Nüket Örnek BÜKEN

Tıp Hukuku Bağlamında Çocuk Hastanın Mahremiyet Hakkı

Araş. Gör. Neslihan CAN

AİHM Kararları Işığında Kısıtlılık Altına Alınan Akıl Hastalarına Hukuki Yaklaşım

Av. Dr. Nurhan DEMİRHAN

11.45 -

12.00 TARTIŞMA

12.00 -

13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

 

10 EKİM 2019 PERŞEMBE - PROF. DR. FAİK ÇELİK SALONU

 

13.30 -

14.15

OTURUM IV - ÇOCUKLARDA AŞI VE ÜRÜNLER

Oturum Başkanı Dr. Öğr. Ü. Halit KORKUSUZ

Bireysel Başvuru Kararlarında Zorunlu Aşı Uygulaması

Dr. Öğr. Ü., Anayasa Mahkemesi Raportörü Hilal YAZICI

 

Çocuk Aşı Programları Ve Aşı Karşıtı Söylemlerin Artması Karşısında Bu Programla-

ra Uyulmasına Yönelik İdari Tedbir Ve Faaliyetler

 

Dr. Öğr. Ü. Egemen FALCIOĞLU

Hasta Çocuklara Yönelik Ürün Tanıtımı Yapan Ürün Temsilcilerinin Hasta ve Çocuk

Haklarına İlişkin Görüşleri

Zübeyde CAN - Emine Yılmaz BOLAT

14.15 -

14.30 TARTIŞMA

14.30 -

15.15

OTURUM V - ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Oturum Başkanı Prof. Dr. Pervin SOMER

Hekimlerin İşlediği Taksirli Suçlarda Uzlaştırma

Yrd. Doç. Dr. Nebahat KAYAER

Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlarda Uzlaştırma

Araş. Gör. Veysel TOPUZ

Sağlık Hukukunda Arabuluculuk ve Avantajları

Av. Arb. Şebnem AKÇINAR

15.15 -

15.30 TARTIŞMA

15.30 -

16.30

OTURUM VI - HEKİM SORUMLULUĞU

Oturum Başkanı Doç. Dr. Yıldız ABİK

Hekimin Sorumluluğu Altındaki Asistan Hekimin Gerçekleştirdiği Tıbbi Uygulama

Hatasından Doğan Sorumluluğunun Sınırları

Av. Emine Meliknur KILIÇ

Mersin Tabip Odasına Yapılan Başvuru Dosyalarının Hak İhlali İddiası Yönünden

Değerlendirilmesi: 2003-2017

Dr. Ömer Özkan ÖZDEMİR

 

10 Kongre Programı

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Tıbbi Uygulama Hataları

Dr. Öğr. Ü. Meliha Sermin PAKSOY

 

Oftalmoloji Pratiğinde Göz Doktorlarının Hasta Yönlendirmelerinin Hukuki Değer-

lendirilmesi

 

Uzm. Dr. Delil ÖZCAN

16.30 -

16.50 TARTIŞMA

 

10 EKİM 2019 PERŞEMBE / OCTOBER 10, 2019 THURSDAY

PROF. DR. ÖMER ÖZKAN SALONU / HALL

 

09.30 -

10.00

SESSION / OTURUM I

Oturum Başkanı - Chair Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan HAKERI

The Criminal Responsibility of the Hospital Institution for Causing Death by

Negligence

Dr. Baharak SHAHED

10.00 -

10.10 DISCUSSION - TARTIŞMA

10.10 -

10.40

SESSION / OTURUM II

Oturum Başkanı - Chair Prof. Dr. Puteri Nemie Jahn KASSIM

Cultural Determinants and the Unlawful Consent to Medical Treatment. A

Comparative Law Analysis of Advance Directives in Germany and Poland

Prof. Dr. Joanna DLUGOSZ

10.40 -

10.50 DISCUSSION - TARTIŞMA

10.50 -

11.00 BREAK

11.00 -

11.45

SESSION / OTURUM III

Oturum Başkanı - Chair Dr. Zeynep Burcu AKBABA

Criminal Law Protection of Patient Autonomy in Poland

Dr. Malgorzata Kinga GALAZKA

The Legal Aspects of Chemical Castration

Dr. Attorney Mariya PETROVA DIMITROVA

11.45 -

12.00 DISCUSSION - TARTIŞMA

12.00 -

12.30

SESSION / OTURUM IV

Oturum Başkanı - Chair Prof. Dr. Joanna DLUGOSZ

Teaching Medical Law in the Contemporary Healthcare Setting: Challenges and

Opportunities

Prof. Dr. Puteri Nemie Jahn KASSIM

12.30 -

12.40 DISCUSSION - TARTIŞMA

12.40 -

13.30 LUNCH - ÖĞLE YEMEĞİ

 

Kongre Programı 11

 

10 EKİM 2019 PERŞEMBE - PROF. DR. ÖMER ÖZKAN SALONU

 

13.30 -

14.30 OTURUM V - SİGORTA VE TAZMİNAT / Oturum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay AKALIN

Tıbbi Zarar ve Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası

Av. Cahid DOĞAN

Yargıtay ve Hakem Kararlarına Göre Hekimin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Doç. Dr. Hacı KARA

Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Davaları

Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu)

Yargı Kararlarında Tıbbi Uygulama Hatasından Kaynaklanan Manevi Tazminat

Dr. Av. Yakup Gökhan DOĞRAMACI

14.30 -

14.50 TARTIŞMA

 

10 EKİM 2019 PERŞEMBE - Av. VEDAT AHSEN COŞAR SALONU

 

13.30 -

14.30 OTURUM I - YAŞAM HAKKI I / Oturum Başkanı Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI

Defansif Tıp Bağlamında Hekimin Cezai Sorumluluğu

Prof. Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL

Hasta ve Hekim Perspektifinden Defansif Tıp Uygulamaları

Av. Zeynep ALTUN

Defansif Tıbbi Uygulamaların Halk Sağlığı Üzerine Etkileri

Dr. Öğr. Ü. Buğra YÜCESAN - Araş. Gör. Ayşe Gül YÜCESAN

14.30 -

14.50 TARTIŞMA

14.50 -

15.20 OTURUM II - SAĞLIKTA ŞİDDET / Oturum Başkanı Doç. Dr. Levent BÖRÜ

Sağlıkta Şiddet ve Çözüm Önerileri

Doç. Dr. Banu Karakuş YILMAZ

Sağlıkta Şiddet ve Beyaz Kod Uygulaması

Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÜLER, Ahsen KAYA

15.20 -

15.30 TARTIŞMA

10 EKİM 2019 PERŞEMBE / PROF. DR. HANS LILIE KURS SALONU

10.00 -

13.00

İNSAN ZARARLARINDA TAZMİNAT KURSU

Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu)

13.00 -

14.00 ARA

14.00 -

16.00

İDARİ YARGIDA MALPRAKTİS ve

RÜCU DAVALARI SÜREÇLERİ KURSU

Av. Ömer KOCA

11 EKİM 2019 CUMA - PROF. DR. ERGUN ÖZSUNAY SALONU

 

09.00 -

10.00 OTURUM I - YAŞAM HAKKI II / Oturum Başkanı Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI

Yaşamın Son Dönemindeki Tıbbi Tedaviye Karar Verme Sürecine Hastanın Katılımı

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

 

12 Kongre Programı

Yoğun Bakımdaki Bilinci Kapalı Hasta Açısından Hekimin Aydınlatma ve Onam

Alma Yükümlülüğü

Doç. Dr. Yıldız ABİK

“Canlandırma Uygulanmasın Talimatı” nın Hukuki ve Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi

Uz. Dr. Gül BABACAN

Hasta Tasarrufları Bağlamında Tıbbi Vasiyet ve Tedbir Vekâletinin

Türk - Alman Medeni Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi Ve Bazı Sonuçlar

Dr. Merve Ürem ÇETİNEL

 

10.00 -

10.20 TARTIŞMA

10.20 -

11.05 OTURUM II - MEDENİ HUKUK / Oturum Başkanı Doç. Dr. Hayrunnisa Özdemir

 

Üç Ebeveynli Bebekler ve Hukuki Düzenlemeler

Doç. Dr. Sevtap METİN, Dr. Adem AZ

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Türk Medeni Kanunu’nun 40. Maddesine

Eleştirel Bir Yaklaşım

Dr. Öğr. Ü. Erika Biton SERDAROĞLU

Toplumsal Cinsiyet Eşit(siz)liği Perspektifinde Kadın Sağlığı Uygulamaları

Dr. Öğr. Ü. İpek Sevda SÖĞÜT

 

11.05 -

11.20 TARTIŞMA

11.20 -

11.30 ARA

11.30 -

12.00 OTURUM III - SAĞLIK TURİZMİ / Oturum Başkanı Prof. Dr. Barbaros DOKUMACI

 

Sağlık Turizminde Smart Sözleşmeler

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU

Sağlık Turizmi Kapsamında Yabancı Hastaların Aydınlatılması Üzerine Kısa Tartışma

Kamu Hukuku Bilim Uzm. Gülten Dost - Doç. Dr. Serkan ÇINARLI

 

12.00 -

12.10 TARTIŞMA

12.10 -

13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

13.30 -

14.15 4. OTURUM IV - İLAÇ ve PATENT / Oturum Başkanı Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

 

İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu

Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR

Tıbbi Cihaz Üreticisinin Taksirden Kaynaklanan Sorumluluğu

Doç. Dr. Erdal YERDELEN

İkinci Tıbbi Kullanım Patentlerinin İhlalinden Dolayı Hekimin Sorumluluğu

Dr. Öğr. Ü. Pelin KARAASLAN

 

14.15 -

14.30 TARTIŞMA

14.30 -

15.15 OTURUM V - RUHSAT VE PATENT / Oturum Başkanı Dr. Öğr. Ü. Gökhan ŞAHAN

 

Jenerik İlaç ve Kısaltılmış Ruhsat Başvurusu

Dr. Öğr. Ü. Cansu TOPAL

 

Kongre Programı 13

Biyoteknolojik Buluşların Patentlenmesine İlişkin Mevcut Hukuki Durum

Dr. Nüket Evrim KARATURP

Sinai Mülkiyet Kanunu Kapsamında İlaç Patentinin Değerlendirilmesi

Nuray ÇELİK - Melike YAMAN

 

15.15 -

15.30 TARTIŞMA

21.00 UTHK PARTİ

 

11 EKİM 2019 CUMA - PROF. DR. FAİK ÇELİK SALONU

 

09.00 -

10.00 OTURUM I - ÖZEL SAĞLIK SÖZLEŞMELERİ / Oturum Başkanı Av. Sunay AKYILDIZ

 

Hava Yoluyla Hasta Nakli

Doç. Dr. Hacı KARA

6098 Sayılı BK’daki Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Yeni Hükümlerin Özel Sektörde

Çalışan Hekimlere Etkisi

Dr. Öğr. Ü. M. Halit KORKUSUZ

Akıllı Hastaneye Kabul Sözleşmesi

Araş. Gör. Ecem KİRKİT

Özel Sağlık Kuruluşlarında Hekimlerin Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılmalarının İş

ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Sonuçları

Araş. Gör. Ebru KARABACAK

 

10.00 -

10.20 TARTIŞMA

10.20 -

10.50 OTURUM II - ORGAN VE DOKU NAKLİ I / Oturum Başkanı Doç. Dr. Hacı KARA

Organ Nakli ve Organ Nakli Turizmi ile Mücadele ve İstanbul Deklarasyonunun Rolü

Araş. Gör. Neslihan CAN - Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER

Organ Nakli Talebinin Etik Kurulda Reddi Karşısında, Hastanın İdari Dava Açma

Hakkı

Av. Sunay AKYILDIZ

 

10.50 -

11.00 TARTIŞMA

11.00 -

11.20 ARA

11.20 -

11.50 OTURUM III - ORGAN VE DOKU NAKLİ II / Oturum Başkanı Dr. Arif Hüdai KÖKEN

 

Dışkı Nakli Uygulamalarına Hukuki Bakış

Uzm. Dr. Meltem YALÇIN

Yüz Naklinin Hukuki ve Etik Yönü

Dr. Öğr. Ü. Gökhan ŞAHAN

 

11.50 -

12.00 TARTIŞMA

12.00 -

13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

 

14 Kongre Programı

13.30 -

14.00 OTURUM IV - KİŞİSEL VERİLER / Oturum Başkanı

 

Kişisel Verilerin Korunması

Dr. Seda Kara KILIÇASLAN

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

Av. Arb. Sabire Sanem YILMAZ

 

14.00 -

14.10 TARTIŞMA

14.10 -

14.40 OTURUM V - KİŞİSEL VERİLER II / Oturum Başkanı Hâkim Ezgi Kızılkaya DOĞRU

Hastanın Kendisi İle İlgili Kayıtlara Erişim Hakkı Ve İhlali Halinde Hukuki Yollar

Av. Zeynep REVA

Kişisel Verilerin Bilimsel Amaçlarla İşlenmesi

Dr. Öğr. Ü. Hande DENİZ

 

14.40 -

14.50 TARTIŞMA

21.00 UTHK PARTİ

 

11 EKİM 2019 CUMA / OCTOBER 11, 2019 FRIDAY

PROF. DR. ÖMER ÖZKAN SALONU / HALL

 

09.00 -

10.00 SESSION / OTURUM I - Oturum Başkanı / Chair Prof. Dr. Hasan Tahsin KECELIGIL

 

Violence Against Healthcare Workers

Prof. Dr. Refik KORKUSUZ

International Initiatives and Legislation on Adolescent Health

Kamala MAMMADOVA

 

10.00 -

10.10 TARTIŞMA / DISCUSSION

10.10 -

11.10 SESSION / OTURUM II - Oturum Başkanı / Chair Prof. Dr. Refik KORKUSUZ

Patient Rights Boards to Ensure the Patient's Rights in Turkish Hospitals

Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan HAKERI

Patients Rights in the European Union Law

Dr. Öğr. Ü. Tülay Yıldırım MAT

The Protection of Human Rights of Mental Health Patients

Dr. Öğr. Ü. Murat TÜMAY

An Evaluation and Criticism of Prisoners’ Reproductive Rights Under Turkish Law

in Light of The International Documents

Damla KAPISIZ

 

11.10 -

11.30 TARTIŞMA / DISCUSSION

11.30 -

11.45 ARA / BREAK

11.45 -

12.30 SESSION / OTURUM III - Oturum Başkanı / Chair Dr. Öğr. Ü. Zeynep Burcu AKBABA

 

Evidence-Based Medicine vs Pseudoscience

Dr. Attorney Mariya PETROVA DIMITROVA

 

Kongre Programı 15

12.30 -

12.45 TARTIŞMA / DISCUSSION

12.45 -

14.00 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH

14.00 -

14.30 SESSION / OTURUM IV - Oturum Başkanı / Chair Dr. Öğr. Ü. İpek Sevda SÖĞÜT

Is the Decriminalization of Assisted Suicide Compatible with the Protection of

the Right to Life?

Araş. Gör. Burhanettin Onur KIRECTEPE

Dying Wishes: Understanding the Advance Medical Directives from the

Malaysian and Islamic Law Perspectives

Dr. Fadhlina ALIAS - Prof. Dr. Puteri Nemie Jahn KASSIM

 

14.30 -

14.40 TARTIŞMA / DISCUSSION

14.40 -

15.00 ARA / BREAK

15.00 -

15.30 SESSION / OTURUM V - Oturum Başkanı / Chair Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

Organ Harvesting and Transplantation: Provisions of the New Healthcare Law in

Algeria

Dr. Lilia SAKER

The Analysis of the Donation of Embryo in Light of the Rights Protected under

the European Convention on Human Rights

Dr. Öğr. Ü. Zeynep Burcu AKBABA

 

15.30 -

15.40 TARTIŞMA / DISCUSSION

21.00 UTHK PARTİ / PARTY

 

11 EKİM 2019 CUMA - AV. VEDAT AHSEN COŞAR SALONU

 

09.00 -

09.45 OTURUM I - YAŞAM HAKKI III / Oturum Başkanı Doç. Dr. Sevtap METİN

 

İnsan Onuruna Aykırı Tıbbi Uygulamalar

Dr. Öğr. Ü. Ömer ERGÜN

Palyatif Bakım Hakkı ve Etiği

Dr. Öğr. Ü. Hatice Demir KÜRECİ

Kişiler Hukuku Açısından Ötanazi

Av. Mehmet Yusuf DAĞ

 

09.45 -

10.00 TARTIŞMA

10.00 -

10.45 OTURUM II - KADIN DOĞUM / Oturum Başkanı Dr. Öğr. Ü. Ömer ERGÜN

Acil Jinekolojik Vakalarda Aydınlatılmış Onam ve Hekimin Sorumluluğu

Uz. Dr. Emre MAT

Kızlık Zarı (Hymen) Dikilmesinin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi

Av. Ayşegül EKİNCİ

Doğum Komplikasyonları ve Doğumda Malpraktise Konu Olabilecek Durumlar

Uzm. Dr. Naci TATAÇ

10.45 - TARTIŞMA

 

16 Kongre Programı

11.00

11.00 -

11.20 ARA

11.20 -

11.50 OTURUM III - KLİNİK ARAŞTIRMALAR / Oturum Başkanı Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI

 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmaları Hakkında Yö-

netmeliğin Yasal ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi

 

Prof. Dr. Pervin SOMER

İlaç’ta Klinik çalışmalar

Av. Arb. Bilge Aydın TEMİZ

 

11.50 -

12.00 TARTIŞMA

12.00 -

13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

13.30 -

14.30

 

OTURUM IV - TEKNOLOJİK GELİŞMELER / Oturum Başkanı Dr. Öğr. Ü. Şafak Par-

lak BÖRÜ

 

Sağlık Alanında Tıbbi Robotlar ve Ortaya Çıkan Etik ve Hukuki Sorunlar

Doç. Dr. Sevtap METİN

Genoma Müdahalede Yeni Bir Dönem: CRISPR/Cas9 ve Hukuk

Doç. Dr. İbrahim AKALIN

Askeri ve Ticari Alanda İnsanı Geliştiren Biyoteknoloji Uygulamalarının Hukuki

ve Etik Boyutu

Sözleşme Uzmanı/Avukat Abdurrahman Ali YILDIRIM

Kordon Kanı Bankacılığına Dair Hukuki Sorunlar

Dr. Öğr. Ü. Arife Özge Yenice CEYLAN

 

14.30 -

14.50 TARTIŞMA

 

11 EKİM 2019 CUMA - PROF. DR. HANS LILIE KURS SALONU

 

09.00 -

13.00

 

SAĞLIK TURİZMİ HUKUKU KURSU

Prof. Dr. Ayfer UYANIK

 

13.00 -

14.00 ARA

21.00 UTHK PARTİ

 

12 EKİM 2019 CUMARTESİ - PROF. DR. HANS LILIE KURS SALONU

09.00 - 11.00 ADLİ KOZMETOLOJİ KURSU

Prof. Dr. Ülker GÜL

 

Kongre Programı 17

SUNUMLAR 15 DAKİKA, TARTIŞMA 5 DAKİKA OLACAK ŞEKİLDE PLANLAMA YAPILMIŞTIR.

EACH PRESENTATIONS WERE PLANNED TO BE 15 MIN. And DISCUSSIONS 5 MIN.

İNGİLİZCE SUNUMLARDA TERCÜME YAPILMAYACAKTIR.

THERE WILL BE NO TRANSLATION FOR TURKISH PRESENTATIONS.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.