Jürgen Habermas : Demokrasi ve Hukuk

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa YAYLALI
ISBN: 9786050508871
170,00 TL 200,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa YAYLALI
Baskı Tarihi 2021/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 98

Jürgen Habermas hakkındaki çalışmalarıma 2010’lu yıllarda Türkiye’de gerçekleşen bazı toplumsal gelişmeler için yaptığım gözlemler sonucunda ilgi duymaya başladım. Özellikle 2013 yılında “Law and Society Association” tarafından organize edilen yıllık konferansa, “değerler ve dönüşüm” hakkında bildiri örneği hazırlayıp gönderdikten sonra, bu bildiriyi 30 Mayıs 2013 tarihinde Boston kentinde (ABD) sunma imkânına eriştim. Birkaç ay sonrasında da Kasım 2013 gibi, bu bildiri “Glocalism” dergisinde makale olarak yayınlandı.1 O günlerde başlayan Jürgen Habermas çalışmalarım, günümüze kadar farklı aşamalarla gelişerek sürekli devam etti.

Jürgen Habermas’ın “hukuk ve demokrasi” hakkındaki görüşlerini Türkiye odaklı yaptığım çalışmalar doğrultusunda şekillendirdim. Özellikle Avrupa Birliği adaylığı çerçevesinde ele aldığım Habermas’ın fikirlerini, farklı aşamalarla inceledim. Çok kapsamlı olan bu çalışmanın en zor tarafı, bir hayli karmaşık olan bir kuramı anlaşılır bir şekilde ifade edebilmekti. Habermas’ın kuramının ağırlıklı olarak felsefi yönü olmasına rağmen, sosyolojik ve psikolojik yönleri de bulunmaktadır.

Her felsefe kuramında olduğu gibi Jürgen Habermas’ın kuramında da ortaya çıkan soyut kavramlar, uygulama aşamasında canlanmaktadır. Ancak bu kitapta, ağırlıklı olarak Habermas’ın soyut kuramını açıklamanın daha uygun olacağına karar verdim. Çünkü öncelikle oluşan bu soyut kavramların detaylı bir şekilde açıklanıp daha anlaşılır hale gelmesini hedefledim. Ve bu yüzden de kitabın son bölümünde ele almayı düşündüğüm Türkiye özelindeki analizlerimi bu kitaptan çıkartarak ilerleyen günlerde sadece bir makale olarak yayınlamasının daha uygun olacağına karar verdim.

Bu kitabı yazarken yaşadığım en büyük zorluk sade bir Türkçe ile kavramları doğru aktarabilmek ve anlaşılır bir metin ortaya koyabilmekti. Felsefi olarak kavramlaştırılan konuları aktarırken, herkesin kolay anlayabileceği bir hale dönüştürmek oldukça uzun zamanımı aldı.

1 YAYLALI, ‘VALUES, LAW AND “DISCURSIVE THEORY”’.

Bu kitapla ulaşmak istediğim amaç Jürgen Habermas’ın kuramını sadece aktarmak değil, eleştirisel boyutta içselleştirilmesini sağlamaktır. Bir başka deyişle Habermas’ın kuramının Türk toplumunda uygulanabilirliğini sınamak ve bir bilinç oluşturmayı hedefledim. Her felsefi kuramın pratikte uygulanması mümkün olmayabilir ancak burada önemli olan konu bu kavramları anlamak, içselleştirmek ve sonunda da ortaya topluma uygun bir sonuç çıkartmaktır. Umuyorum ki bu kitapla bu hedefime bir adım daha ulaşmış bulunmaktayım.

Sonuç olarak bu kitabın farklı yazım aşamalarında bana destek olan öncelikle eşime çok teşekkür ederim. Gösterdiği sabır ve desteğiyle her zaman benim yanımda olmuştur. Ayrıca asistanım Nurhayat Özcan ile öğrencilerimden Gökhan Ak ve Burak Saygılı’ya yardımlarından dolayı teşekkür ederim

GİRİŞ .......................................................................................................1

1. İletişimsel Akıl ve İletişimsel Eylem........................................................5

1.1 Giriş....................................................................................................5

1.2 Pratik Akıl ve Önermelerin Geçerliliği...............................................7

1.2.1 İmmanuel Kant ve Pratik Akıl.....................................................7

1.2.2 Jürgen Habermas’ın Pratik Aklı Eleştirisi.................................10

1.3 İletişimsel Eylem ve Hukuki Geçerlilik ..........................................13

1.3.1 Jürgen Habermas İletişimsel Kuram .........................................13

1.3.2 Sözsel Eylem.............................................................................16

1.3.3 Yaşam Alanının Koordinasyonu................................................22

1.3.4 “Etkileşim” Olarak “Koordinasyon”.........................................24

1.4 Sonuç................................................................................................27

2. Meşruiyet Krizi ve Hukuk.......................................................................28

2.1 Giriş..................................................................................................28

2.2 Meşruiyet Kavramı ve Hukukilik.....................................................29

2.2.1 Antik Yunan Çağında Meşruiyet ...............................................29

2.2.2 Jean Jacques Rousseau ve Apriori Meşruiyet............................32

2.2.3 Max Weber: Hukukilik ve Meşruluğun Eşdeğerliliği................34

2.4 Habermas’ın Meşruiyet Kavramı ....................................................39

2.5 Sistem Entegrasyon ve Sosyal Entegrasyon.....................................43

2.6 Yaşam Dünyası ve Yaşam Dünyasının Sömürgeleştirilmesi............45

2.7 Meşruiyet Krizinde Krizin Tanımı...................................................49

2.8 Sonuç................................................................................................50

3. Jürgen Habermas’ın Hak ve Hukuk Kuramı ............................................51

3.1 Giriş..................................................................................................51

3.2 Doğal Haklar....................................................................................53

3.2 Habermas ve Sübjektif Hak..............................................................60

3.3 Habermas’ın Hukuk Teorisine Ahlakın Yeniden Dahil Edilmesi.....62

3.4 Kamusal ve Özel Otonomi Arasındaki Haklar.................................66

3.5 Habermas’ın Hukuk Teorisinde “Temel Haklar”............................68

3.6 SONUÇ.............................................................................................73

4. DEMOKRATİK HUKUK VE DEMOKRATİK SİSTEM .......................74

İçindekiler

viii

4.1 GİRİŞ ...............................................................................................74

4.2 Jürgen Habermas ve Demokrasi Kuramı..........................................76

4.3 Özel Alan ve Kamusal Alan.............................................................80

4.3.1 Giriş ..........................................................................................80

4.3.2 Özel Alan ..................................................................................83

4.3.4 Kamusal alan.............................................................................84

4.4 Sivil Toplum Kuruluşları..................................................................87

4.5 Sonuç................................................................................................88

Sonuç .....................................................................................................89

Kaynakça .....................................................................................................91

Dizin .....................................................................................................97

Antonio, Robert J., and Douglas Kellner. ‘Communication, Modernity, and Democracy in Habermas and Dewey’. Symbolic Interaction 15, no. 3 (1992): 277–97.

Aristotle, cf. Nicomachean Ethics. ReadHowYouWant. com, 2006.

Bartninkas, Vilius. ‘THE PRE-POLITICAL AND THE POLITICAL IN ARISTOTLE’S POLITICS’. Problemos/Problems 85 (2014).

Baxter, Hugh. Habermas: The Discourse Theory of Law and Democracy. Stanford University Press, 2011.

———. ‘System and Life-World in Habermas’s” Theory of Communicative Action”’. Theory and Society, 1987, 39–86.

———. ‘System and Lifeworld in Habermas’s Theory of Law’. Cardozo L. Rev. 23 (2001): 473.

Baynes, Kenneth. ‘The Normative Grounds of Social Criticism: Kant, Rawls, and Habermas’, 1991.

Botha, Henk. ‘The Legitimacy of Legal Orders (2): Towards a Disruptive Concept of Legitimacy’. THRHR 64 (2001): 368.

Brint, M. E. ‘Jean-Jacques Rousseau and Benjamin Constant: A Dialogue on Freedom and Tyranny’. The Review of Politics, 1985, 323–46.

Brunnée, Jutta, and Stephen J. Toope. ‘Interactional International Law: An Introduction’. International Theory 3, no. 2 (2011): 307–18.

———. ‘International Law and Constructivism: Elements of an Interactional Theory of International Law’. Colum. J. Transnat’l L. 39 (2000): 19.

Calhoun, Craig J. Habermas and the Public Sphere. MIT press, 1992.

Chihara, Charles. ‘Nominalism’, 2005.

Chroust, Anton-Hermann. ‘Some German Definitions of Law and Legal Philosophy from Kant to Kelsen’. Notre Dame Law. 22 (1946): 365.

Cobben, Paul. ‘De Rechtstheorie van Jurgen Habermas: Ontwikkeling En Receptie’. R & R 20 (1991): 107.

92

Cohen, Joshua. ‘Reflections on Habermas on Democracy’. Ratio Juris 12, no. 4 (1999): 385–416.

Deflem, Mathieu. Habermas, Modernity and Law. 1st ed. Vol. 20. London: Sage Publications, 1996.

Delahunty, Robert J., and John Yoo. ‘Kant, Habermas and Democratic Peace’. Chi. J. Int’l L. 10 (2009): 437.

Duelund, Peter. ‘Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society’. International Journal of Cultural Policy 16, no. 1 (2010): 26–28.

Durkheim, Emile. Emile Durkheim on Morality and Society. University of Chicago Press, 1973.

Eberle, Edward J. ‘The German Idea of Freedom’. Or. Rev. Int’l L. 10 (2008): 1.

Fleming, Ted. ‘Habermas, Democracy and Civil Society: Unearthing the Social in Transformation Theory’, 2000.

———. ‘Habermas, Democracy and Civil Society: Unearthing the Social in Transformation Theory’, 2000.

———. ‘Habermas on Civil Society, Lifeworld and System: Unearthing the Social in Transformation Theory’. Teachers College Record, 2000, 1–17.

———. Habermas on Civil Society, Lifeworld and System: Unearthing the Social Transformation Theory 2002 [Cited November 18 2003], 2003.

Flynn, Jeffrey. ‘Habermas on Human Rights: Law, Morality, and Intercultural Dialogue’. Social Theory and Practice 29, no. 3 (2003): 431–57.

Fuller, Lon L. ‘Human Interaction and the Law’. Am. J. Juris. 14 (1969): 1.

———. ‘Law as an Instrument of Social Control and Law as a Facilitation of Human Interaction’. BYU L. Rev., 1975, 89.

George, William H. ‘Auguste Comte: Sociology and the New Politics’. American Journal of Sociology 33, no. 3 (1927): 371–81.

Grafstein, Robert. ‘The Failure of Weber’s Conception of Legitimacy: Its Causes and Implications’. The Journal of Politics 43, no. 2 (1981): 456–72.

———. ‘The Failure of Weber’s Conception of Legitimacy: Its Causes and Implications’. The Journal of Politics 43, no. 2 (1981): 456–72.

93

Grotius, Hugo. Mare Liberum. New York: Oxford University Press, 1916.

Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. MIT Press, 1996.

———. ‘From Kant to Hegel and Back Again: The Move towards Detranscendentalization’. European Journal of Philosophy 7 (1999): 129–57.

———. ‘Law and Morality’. The Tanner Lectures on Human Values 8 (1988): 217–79.

Habermas, Jurgen. Legitimation Crisis. Blackwell Publishers, 1992.

Habermas, Jürgen. ‘Postscript to between Facts and Norms’. Habermas, Modernity and Law, 1996, 135–50.

———. ‘Some Distinctions in Universal Pragmatics’. Theory and Society 3, no. 2 (1976): 155–67.

Habermas, Jurgen. The Theory of Communicative Action: Lifeworld and Systems: A Critique of Functionalist Reason. Vol. II vols. Boston: Beacon Press, 1987.

Habermas, Jürgen. ‘Three Normative Models of Democracy’. Constellations 1, no. 1 (1994): 1–10.

———. Truth and Justification, Barbara Fultner (Trans.). MIT Press, Cambridge, MA, 2003.

Hegel, Georg Wilhelm Fredrich. Hegel: Elements of the Philosophy of Right. New Ed edition. Cambridge England; New York: Cambridge University Press, 1991.

Hermann, Donald HJ. ‘Max Weber and the Concept of Legitimacy in Contemporary Jurisprudence’. DePaul L. Rev. 33 (1983): 1.

Hobbes, Thomas. Leviathan. The Project Gutenberg EBook., 2009.

———. LEVIATHAN OR THE MATTER, FORME, & POWER OF A COMMON-WEALTH ECCLESIASTICAL AND CIVILL. Produced by Edward White, and David Widger, 2009.

———. ‘Leviathan, or, The Matter, Forme, & Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civill’, 2010.

94

Holmwood, John. ‘From 1968 to 1951: How Habermas Transformed Marx into Parsons’. In 1968 in Retrospect, 59–72. Springer, 2009.

Kant, Immanuel. Pratik Aklın Eleştirisi (Çev. İoanna Kuçuradi). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 1994.

———. The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence as the Science of Right. Lawbook Exchange, 1887.

Kant, Immanuel, and J. M. D. Meiklejohn. The Critique of Pure Reason. The University of Adelaide Library Electronic Texts Collection., n.d.

Kellner, Douglas. ‘Habermas, the Public Sphere, and Democracy’. In Re-Imagining Public Space, 19–43. Springer, 2014.

Lutzker, Michael. ‘Max Weber and the Analysis of Modern Bureaucratic Organization: Notes toward a Theory of Appraisal’. The American Archivist 45, no. 2 (1982): 119–30.

Maurer, Armand A. ‘Method in Ockham’s Nominalism’. The Monist, 1978, 426–43.

Maus, Ingeborg. ‘Liberties and Popular Sovereignty: On Jurgen Habermas’s Reconstruction of the System of Rights’. Cardozo L. Rev. 17 (1995): 825.

Mead, George Herbert. Mind, Self and Society. Vol. 111. Chicago University of Chicago Press., 1934.

Mertens, Thomas. ‘Habermas En Searle: Kritische Beschouwingen Bij de Theorie van Het Communicatieve Handelen’. Tijdschrift Voor Filosofie, 1986, 66–93.

Miller, Lynn Burton. ‘FROM” LEGITIMACY” TO” LEGITIMATIONS”’. Kansas Journal of Sociology, 1972, 123–31.

Mouzelis, Nicos. ‘Social and System Integration: Habermas’ View’. British Journal of Sociology, 1992, 267–88.

———. ‘Social and System Integration: Lockwood, Habermas, Giddens’. Sociology 31, no. 1 (1997): 111–19.

Näsström, Sofia. ‘The Legitimacy of the People’. Political Theory 35, no. 5 (2007): 624–58.

Parsons, Talcott. The Social System. Psychology Press, 1991.

95

———. The Structure of Social Action; A Study in Social Theory with a Special Refernce to a Group of European Writers. 4th ed. New York, United States: The Free Press, 1966.

———. Toward a General Theory of Action. Harvard University Press, 1962.

Pereboom, Derk. ‘Kant on Transcendental Freedom 1’. Philosophy and Phenomenological Research 73, no. 3 (2006): 537–67.

Pihlström, Sami, and Arto Siitonen. ‘The Transcendental Method and (Post-) Empiricist Philosophy of Science’. Journal for General Philosophy of Science 36, no. 1 (2005): 81–106.

Priban, Jiri. ‘Beyond Procedural Legitimation: Legality and Its Infictions’. JL & Soc’y 24 (1997): 331.

Przeworski, Adam, and Fernando Limongi. ‘Modernization: Theories and Facts’. World Politics 49, no. 2 (1997): 155–83.

Rose, Nikolas, and Peter Miller. ‘Political Power beyond the State: Problematics of Government’. British Journal of Sociology, 1992, 173–205.

Rousseau, Jean-Jacques. Rousseau: The Social Contract and Other Later Political Writings. Cambridge University Press, 2018.

Russell, Matheson. ‘Habermas and the ‘Presupposition’of the Common Objective World’. Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy 5, no. 1 (2017).

Shelly, Robert. ‘The Discourse Concept of the Rule of Law and Democracy’. S. Cross UL Rev. 11 (2007): 59.

Stillman, Peter G. ‘The Concept of Legitimacy’. Polity 7, no. 1 (1974): 32–56.

Straumann, Benjamin. ‘Is Modern Liberty Ancient? Roman Remedies and Natural Rights in Hugo Grotius’s Early Works on Natural Law’. Law and History Review 27, no. 1 (2009): 55–86.

Tierney, Brian. ‘Natural Law and Natural Rights: Old Problems and Recent Approaches’. The Review of Politics 64, no. 3 (2002): 389–406.

Tönnies, Ferdinand. ‘Gemeinschaft Und Gesellschaft’. In Studien Zu Gemeinschaft Und Gesellschaft, 27–58. Springer, 2012.

Tuck, Richard. ‘Grotius, Carneades and Hobbes’. Grotiana 4 (1983).

96

———. Natural Rights Theories: Their Origin and Development. Cambridge University Press, 1979.

———. Philosophy and Government 1572-1651. 26. Cambridge University Press, 1993.

Turner, Jonathan H. ‘Extending the Symbolic Interactionist Theory of Interaction Processes: A Conceptual Outline’. Symbolic Interaction 34, no. 3 (2011): 330–39.

Uslu, Cennet. ‘Doğal Hukuk ve Doğal Haklar: İnsan Haklarının Felsefi Temelleri,(2. Baskı)’. Ankara: Liberte Yayınları, 2011.

Vieira, Mónica Brito. ‘Mare Liberum vs. Mare Clausum: Grotius, Freitas, and Selden’s Debate on Dominion over the Seas’. Journal of the History of Ideas 64, no. 3 (2003): 361–77.

Vitale, Denise. ‘Between Deliberative and Participatory Democracy: A Contribution on Habermas’. Philosophy & Social Criticism 32, no. 6 (2006): 739–66.

Wade, Ira O. ‘Rousseau and Democracy’. The French Review 49, no. 6 (1976): 926–37.

Weber, Max. ECONOMY AND SOClETY; AN OUTLINE OF INTERPRETIVE SOCIOLOGY. Berkely-Los angeles- London: University of California Press, 1978.

Whiteside, Kerry H. ‘Hobbes’s Ultranominalist Critique of Natural Right’. Polity 20, no. 3 (1988): 457–78.

Yaylalı, Mustafa. ‘Values, Law and “DIiscursive Theory”: How the Politization of Values Triggers Individualization in Society’, n.d.

Yaylalı, Mustafa. ‘Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları: Albert Venn Dicey ve Hans Kelsen’. Liberal Düşünce Dergisi 23, no. 9192 (n.d.): 95–111.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar