İnsansız Hava Araçları Makinelerin Yükselişi

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Hanifi SEVER - Ömer KUPLAY
ISBN: 9786052640913
Stok Durumu: Tükendi
405,00 TL 450,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hanifi SEVER, Ömer KUPLAY
Baskı Tarihi 2023/01
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 312

İnsansız Hava Araçlarının (İHA) gelişimi dünyadaki emsallerinden daha farklı bir şekilde Türkiye’de yaşanmıştır. 19. Yüzyıllarının sonları ve 20. yüzyılın ise tamamına yayılan tecrübe, fikir telakki, teknoloji geliştirme çalışmaları, yüksek maliyetli istenmeyen kazalar, hatta çoğu zaman maliyetler nedeniyle rafa kaldırılmak zorunda olan projelerden ziyade Türkiye’de 2000’lerden sonra ayakları yere basan, geçmiş küresel tecrübelerden ders çıkaran ve yüksek ivmeli bir İHA serüveni başlamıştır.

Her ne kadar Türkiye’de ürün ve teknoloji geliştirme süreçlerinde dünyadan farklı bir durum yaşansa da İHA sistemlerinin kabullenilmesi, sindirilmesi ve hatta bazı çevrelerce hazmedilmesi dünya ile benzer bir doğrusallık göstermiştir.

Dünya’da İHA’ların hava sahasına entegrasyonu, denetimi ve eğitim süreçlerinin tespiti kolay olmamıştır. En büyük zorluk ise aynı gökyüzünü paylaştıkları insanlı pilotlar tarafından bu sistemlere önyargı ile bakılması olmuştur. Hatta bir dönem ülkemizde bazı kesimlerce kibir, kabullenememe, kendi işini diğerlerinden üstün görme ya da kendi itibarını kaybetme korkusunu nedeniyle milyon dolarlar verilen İHA’lara üvey evlat muamelesi yapılarak depolarda nasıl kilitli kaldığını da bu çalışmada okuyacaksınız.

Genel olarak, dünyada İHA’ların gelişimi, insanlı hava aracı pilotlarını izafen tedirgin eden bir süreç ihtiva etmiştir. Havacılık alanında geleceğin “İnsansız Hava Araçları”nın çağı olacağı öngörülse de insanlı pilotların işsiz kalması da olası değildir. Makinelerin yükselişi devam ederken havacılıktaki insan faktörü asla yadsınamaz bir gerçek olarak devam edecektir. Otonom sistemlerin gelişmiş yapay zekalarının denetimi yine insan beyni ve fiziksel kontrolü ile devam etmek zorundadır. İnsan olmadan, insansız sistemlerin insan hayatına entegrasyonu mümkün değildir.

Dünyada terörle mücadele konsepti ile başlayan İHA geliştirme ve kullanma süreçleri bugün konvansiyonel savaşlarda oyun kurucu harp silahlarına dönüşmesine neden olmuştur.

Bu kitap, İnsansız Hava Araçlarının bir bütün olarak ele alındığı, pilot eğitimlerinde kullanılabilecek ve hemen hemen bütün havacılık alanlarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu bağlamda, bu çalışma ülkemizde İHA pilotlarının yetiştirilmesinde ihtiyaca hasıl ilk kitap olması özelliğini taşımaktadır.

Eserin hazırlanması aşamasında açık kaynak bilgileri kullanılmış olup bu eserler kitabın kaynakça kısmında belirtilmiştir.

KİTAP HAKKINDA VE TEŞEKKÜR.................................................................................... 7

İÇİNDEKİLER.................................................................................................................. 9

ŞEKİL, RESİM VE TABLOLAR ........................................................................................ 15

KISALTMALAR ............................................................................................................. 21


BİRİNCİ BÖLÜM

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI


1.1. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ TARİHÇESİ.....................................................23

1.2. İHA’LARIN DÜNYADAKİ SERÜVENİ................................................................24

1.3. İHA’LARIN TÜRKİYEDEKİ SERÜVENİ...............................................................33


İKİNCİ BÖLÜM

İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ


2.1. İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEM MİMARİSİ .....................................................66

2.1.1. Yer Kontrol İstasyonu........................................................................... 69

2.1.1.1. YKİ Bilgisayarı ve Yazılımı .................................................... 69

2.1.1.2. Yer Veri Terminali (YVT)...................................................... 71

2.1.1.3. El Kumandası ...................................................................... 71

2.2 İNSANSIZ HAVA ARACI .................................................................................72

2.2.1. Hava Aracı ............................................................................................ 72

2.2.2. Güç Kontrol Ünitesi.............................................................................. 72

2.2.3. Hava Veri Terminali (HVT).................................................................... 73

2.2.4. Otopilot................................................................................................ 74

2.2.5. Sensörler .............................................................................................. 74

2.2.6. Servolar ................................................................................................ 75

2.2.7. Rotor .................................................................................................... 75


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İHA SİSTEMLERİNİN TAKTİK UNSURLARI


3.1. TAKTİK ANALİZ.............................................................................................77

3.1.1. İnsansız Hava Aracı............................................................................... 77

3.1.2. Faydalı Yükler....................................................................................... 78

3.1.3. İnsan Unsuru ........................................................................................ 78


10 İçindekiler

3.1.4. Komuta Unsuru.....................................................................................79

3.1.5. Haberleşme ve Elektronik Sistemleri ....................................................79

3.1.6. Destek Unsuru ......................................................................................80

3.2. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ TAKTİK AVANTAJLARI VE

DEZAVANTAJLARI.........................................................................................80

3.3. İHA’LARIN UÇUŞ PROFİLLERİ.........................................................................83

3.3.1 Antenin Anteni Görme Prensibi............................................................83

3.3.2. Önceden Atanmış Noktalara Uçuş........................................................91


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İHALARIN SINIFLANDIRILMASI


4.1. KLASİFİKASYON............................................................................................93

4.1.1. NATO’nun İnsansız Hava Aracı Sistemleri Sınıflandırması ....................94

4.1.2. ABD’nin İnsansız Hava Aracı Sistemleri Sınıflandırması........................94

4.1.3. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Sınıflaması..................................96


BEŞİNCİ BÖLÜM

UÇUŞ MORFOLOJİSİ VE AERODİNAMİK


5.1. HAVA ARACININ EKSENLERİ........................................................................105

5.2. UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİ .......................................................................107

5.3. KANAT TİPLERİ ...........................................................................................123

5.4. KUYRUK TİPLERİ .........................................................................................135

5.5. İNİŞ TAKIMI TİPLERİ....................................................................................137

5.6. MOTOR TİPLERİ..........................................................................................139


ALTINCI BÖLÜM

MULTİKOPTER SİSTEMLERİ


6.1. HAREKET MEKANİZMASI ............................................................................144

6.1.1. Dikey Hareket Prensibi........................................................................146

6.1.2. Roll Hareket Prensibi ..........................................................................146

6.1.3. Pitch Hareketi Prensibi .......................................................................147

6.1.4. Yaw Hareketi Prensibi.........................................................................147

6.2. TEMEL PARÇALAR.......................................................................................148

6.2.1. Gövde (Şaşe) .......................................................................................148

6.2.2. Kontrol Kartı........................................................................................150

6.2.3. Rotor ve Pal.........................................................................................151

6.2.4. Motor Sürücü (ESC).............................................................................153

6.2.5. Batarya................................................................................................154


İçindekiler 11

6.2.6. Kumanda ............................................................................................ 155

6.2.7. GPS..................................................................................................... 155

6.2.8. Telemetri............................................................................................ 156

6.2.9. Encoder .............................................................................................. 156


YEDİNCİ BÖLÜM

HAVA HUKUKU


7.1. HAVACILIKTA ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE ORGANİZASYONLAR .......... 158

7.1.1. Şikago Sözleşmesi .............................................................................. 158

7.1.2. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) .......................................... 158

7.1.3. Uluslararası Hava Transit Geçiş ve Hava Nakliye Anlaşması .............. 159

7.1.4. Tokyo Sözleşmesi ............................................................................... 159

7.1.5. Lahey Sözleşmesi ............................................................................... 159

7.1.5. Montreal Sözleşmesi.......................................................................... 160

7.1.6. Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) ........................................... 160

7.1.7. Varşova Sözleşmesi ............................................................................ 160

7.1.8. Roma Sözleşmesi................................................................................ 160

7.1.9. Birleşik Havacılık Otoriteleri............................................................... 161

7.1.10. EUROCONTROL .................................................................................. 161

7.2. HAVACILIKTA ULUSAL MEVZUAT VE ORGANİZASYONLAR............................ 161

7.2.1. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu............................................... 161

7.3. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ STATÜSÜ VE DURUMU ................................ 162

7.3.1. İHA Sistemlerinin Kullanımı ve Boşluk Analizi .................................... 163

7.3.2. ICAO Cir328 Dokümanı....................................................................... 165


SEKİZİNCİ BÖLÜM

İHA TRAFİK USULLERİ


8.1. PİST (RUNWAY [RWY]) ............................................................................... 173

8.2. TAKSİ YOLU (RULE) VE ÇİZGİLERİ ................................................................. 178

8.3. HAVAALANI HAREKET BÖLGESİ IŞIKLANDIRMASI ........................................ 178

8.4. YOL GÖSTEREN İŞARETÇİLER (MARSHALLER)............................................... 181

8.5. TRAFİK PATERNİ......................................................................................... 185

8.6. TRAFİK USULLERİ ....................................................................................... 186

8.6.1. Hava Sahası Kontrolü ve Yetki............................................................ 186

8.6.2. Kullanılacak Pistin Seçimi ................................................................... 189

8.6.2. PAT Sahasının Kullanımı ..................................................................... 189

8.6.3. Hava Araçlarının Ayırma Usulleri ....................................................... 190

8.6.4. Uçuş Planı........................................................................................... 191


12 İçindekiler

8.7. OPERASYONEL HABERLEŞME TEKNİKLERİ ...................................................193

8.7.1. Readback (Geri bildirim) Zorunluluğu.................................................197

8.7.2. Motor Çalıştırma İzinleri .....................................................................198

8.7.3. Taksi / Rule İzinleri..............................................................................199

8.7.4. Kalkış İzinleri .......................................................................................200

8.7.5. Yaklaşma ve İniş Talimatları................................................................201

8.7.6. Acil Durum (Emergency) Protokolü ....................................................203


DOKUZUNCU BÖLÜM


SEYRÜSEFER ALETLERİ VE OPERASYONEL UÇUŞ


9.1. İHA’LARIN ALET AVİYONİKLERİ ...................................................................205

9.1.1. Pitot-Statik Göstergeler ......................................................................205

9.1.2. Airspeed Indicator ..............................................................................207

9.1.4. Varyometre (Vertical Speed Indicator)...............................................211

9.1.5. Pusula (Manyetometre)......................................................................213

9.1.6. İvmeölçer (Accelerometer).................................................................213

9.1.7. Jiroskop (Gyroscope) ..........................................................................213

9.1.8. Ataletsel Ölçüm Birimi (Inertial Measurement Unit)..........................214

9.1.9. Suni Ufuk göstergesi ...........................................................................215

9.1.10. İstikamet göstergesi............................................................................216

9.1.11. Dönüş Koordinatörü ...........................................................................216

9.1.12. GNSS (Global Navigation Satellite Systems) .......................................217

9.2. OPERASYONEL UÇUŞ GEREKLİKLERİ ............................................................220

9.3. YAKIT HAZIRLIĞI.........................................................................................222


ONUNCU BÖLÜM

İHALAR İÇİN METEOROLOJİ


10.1. ATMOSFERİN KATMANLARI...........................................................226

10.1.1. Troposfer ............................................................................................226

10.1.2. Stratosfer ............................................................................................227

10.1.3. Mezosfer.............................................................................................227

10.1.4. Termosfer ...........................................................................................228

10.2. STABİLİTE (KARARLILIK) VE INSTABİLİTE (KARARSIZLIK) ...............................230

10.3. YAĞIŞLAR...................................................................................................230

10.3.1. Konvektif Yağışlar ...............................................................................230

10.3.2. Orografik Yağışlar................................................................................231

10.3.3. Cephe/Siklon Yağışları ........................................................................231


İçindekiler 13

10.4. BULUTLAR ................................................................................................. 232

10.4.1. Bulutların Cinsleri............................................................................... 233

10.5. RÜZGARLAR............................................................................................... 236

10.5.1. Batı Rüzgarları .................................................................................... 237

10.5.2. Kutup Rüzgarları................................................................................. 238

10.5.3. Meydan Rüzgarı ................................................................................. 238

10.6. BUZLANMA................................................................................................ 239

10.6.1. Şeffaf buzlanma ................................................................................. 240

10.6.2. Kar tipi buzlanma ............................................................................... 240

10.6.3. Karışık buzlanma ................................................................................ 241

10.6.4. Buzlanmaya etki eden faktörler ......................................................... 241

10.6.4.1. Bulut yapısı ....................................................................... 241

10.6.4.2. Su muhteviyatı.................................................................. 242

10.6.4.3. Damlacıkların nevi ............................................................ 242

10.6.4.4. Aerodinamik yapı ve birikim............................................. 242

10.6.4.5. Aerodinamik ısınma.......................................................... 242

10.6.4.6. Kirlilik ................................................................................ 242

10.7. ATMOSFERİK BASINÇ ................................................................................. 242

10.8. METEOROLOJİ RAPORLARI ......................................................................... 248

10.8.1. METAR (Meteorological Terminal Air Report) ................................... 248

10.8.2. SPECI (Aviation Selected Special Weather Report)............................ 257

10.8.3. TAF (Terminal Aerodrome Forecast).................................................. 259

10.8.4. SIGMET (Significant Meteorological Information) ............................. 260

10.8.5. AIRMET (Airman's Meteorological Information)................................ 261

10.8.5. GAMET (General Aviation Meteorological Forecast)......................... 262


ONBİRİNCİ BÖLÜM


HAVACILIK YÖNETİMİ VE UÇUŞ-YER EMNİYETİ


11.1. REASON MODELİ........................................................................................ 268

11.2. SHEL MODELİ ............................................................................................. 270

11.3. İNSAN FAKTÖRLERİ ANALİZ VE SINIFLANDIRMA SİSTEMİ ............................ 271

11.3.1. Emniyetsiz davranışlar ....................................................................... 271

11.3.2. Emniyetsiz davranışlara zemin hazırlayan koşullar............................ 272

11.3.3. Emniyetsiz yönetim............................................................................ 272

11.3.4. Örgütsel etkiler .................................................................................. 272

11.4. HAVACILIKTA YÖNETİMSEL KARAR VERME ................................................. 273

11.4.1. Havacılıkta Karar Verme Hataları....................................................... 273

11.4.1.1. Kurban Etme..................................................................... 274


14 İçindekiler

11.4.1.2. İnatlaşma...........................................................................274

11.4.1.3. Tecrübe Egosu ...................................................................274

11.4.1.4. Kumarbaz Yanılgısı.............................................................275

11.4.1.5. İlk Düşüncede Israr............................................................275

11.4.1.6. Fikslenme ..........................................................................275

11.4.1.7. Genelleme .........................................................................275

11.4.1.8. Tehlikeli iyimserlik .............................................................275

11.4.1.9. Saplantılar .........................................................................276

11.4.1.10. Boşlukların Doldurulması ..................................................276

11.4.1.11. Aşırı Yüklenme...................................................................276

11.4.1.12. Duygusal karışıklık .............................................................276

11.5. ÖRGÜTSEL PANDEMİ OLARAK SESSİZLİK .....................................................276

11.5.1. Örgütsel sessizliğin nedenleri .............................................................278

11.5.1.1. Çalışanların yöneticilerine güvenmemesi..........................278

11.5.1.2. Konuşmanın Riskli Görülmesi............................................278

11.5.1.3. Dışlanma Korkusu..............................................................278

11.5.1.4. İlişkilerin Bozulacağı Korkusu ............................................278

11.5.2. Örgütsel Sessizlik Teorileri ..................................................................279

11.5.2.1. Beklenti teorisi.....................................................................279

11.5.2.2. Fayda Maliyet Analizi Teorisi.............................................279

11.5.2.3. Sessizlik Sarmalı Teorisi .....................................................280

11.5.2.4. Kendini Uyarlama Teorisi ..................................................281


ONİKİNCİ BÖLÜM


STRATEJİK YÖNETİM ..........................................................................................283


ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM


İNSANSIZ SİSTEMLERDE İNSAN FAKTÖRÜ ..........................................................299

SONUÇ.......................................................................................................................303

KAYNAKLAR ...............................................................................................................305


ŞEKİL, RESİM VE TABLOLAR


Şekil 1: İnsansız Hava Araçlarının Tarihsel Gelişimi (Newcome,2004)............... 24

Şekil 2: ABD'de Toplam İHA Sistemleri Sayıları (DoT, 2013).............................. 32

Şekil 3 : İHA Sistem Mimarisi.............................................................................. 66

Şekil 4: YKİ sistemi ............................................................................................. 69

Şekil 5: İHA Güç Mimarisi .................................................................................. 72

Şekil 6: İHA’nın Haberleşme Mimarisi ............................................................... 73

Şekil 7: Otopilot Mimarisi .................................................................................. 74

Şekil 8: Rotor Sistem Mimarisi........................................................................... 75

Şekil 8: Kullanıcı Görüş Hattı.............................................................................. 84

Şekil 9: İHA Sistemi ............................................................................................ 84

Şekil 10: İHA Sistemlerinin haberleşmesini engelleyen mania etkisi................... 85

Şekil 11: Haberleşme kaybı.................................................................................. 87

Şekil 12: YKİ- Yerel Anten – Uzak Anten – İHA..................................................... 89

Şekil 13: YKİ – Yerel Anten – Uydu – İHA............................................................. 90

Şekil 14: Önceden Atanmış Noktalara Uçuş ........................................................ 91

Şekil 15: Hava Aracına Etki Eden 4 Temel Kuvvet................................................ 97

Şekil 16: Kanat Profili (Airfoil).............................................................................. 98

Şekil 17: Hücum açısının farklı hızlardaki durumları............................................ 99

Şekil 18: Şekil sürüklenmesi (Form Drag) .......................................................... 100

Şekil 19: Sürtünme sürüklenmesi (Skin Friction Drag)....................................... 101

Şekil 20: Kant ucunda Vortex (Girdap) oluşumu................................................ 102

Şekil 21: Winglet (Kanatçık) Tipleri.................................................................... 102

Şekil 22: Winglet olan ve olmayan hava aracında girdap (vortex) oluşumu...... 103

Şekil 23: Sürüklenme ile hava hızı ilişkisi ........................................................... 103

Şekil 24: Aerodinamik bileşke ve hücum açısı ilişkisi......................................... 105

Şekil 25: Hava Aracının Eksenleri....................................................................... 106

Şekil 26: Eksen hareketleri................................................................................. 106

Şekil 27: Rudder, Elevator ve Aileron uçuş kontrol sistemleri........................... 107

Şekil 28: Adverse Yaw (Ters Sapma).................................................................. 108

Şekil 29: Diferansiyel Aileron............................................................................. 108

Şekil 30: Frise Tipi Aileron ................................................................................. 109

Şekil 31: Aileron ve rudder'ı ortak kullanan Aileron sistemi.............................. 109

Resim 46: Arcturus T-20 İHA................................................................................ 110

Resim 47: Canard kontrol yüzeyine sahip Eurofighter Typhoon.......................... 110

Şekil 32: Sola dönüş yapan hava aracının rudder konumu................................ 111

Resim 48: Elevon kontrol yüzeyine sahip Concorde ............................................ 112


16 Şekil, Resim ve Tablolar

Şekil 33: "Flap" çeşitleri......................................................................................116

Şekil 34: "Strake" ların hava aracı üzerindeki konumları ...................................118

Şekil 35: Strake, Chine ve Moustache aerodinamik yüzeylerinin hava aracı

üzerindeki konumları ...........................................................................119

Şekil 36: "Wing fence" ile "Dogtooth ve Notched leading edge" aerodinamik

yüzeylerinin kanat üzerindeki konumları.............................................120

Şekil 37: "Vortex Jenaratörleri" ve "Vortilons" yüzeylerinin kanat üzerindeki

konumları.............................................................................................120

Şekil 38: "Anti-Shock body", "Fairings" ve "Fillet" yüzeyleri ..............................122

Şekil 39: "Trim Tab" ikincil kontrol yüzeylerinin konumları ...............................122

Şekil 40: Kanatın yerleşimine göre kanat tipleri.................................................124

Şekil 41: Birden fazla kanata sahip hava araçlarının kanat tipleri ......................124

Şekil 42: Cantilevered ve Braced kanat tipleri....................................................127

Şekil 43: Closed Wing kanat çeşitleri..................................................................127

Şekil 44: Kanat açıklık oranına göre kanat tipleri ...............................................128

Şekil 45: Turbojet Motor ....................................................................................139

Şekil 46: Turbofan Motor ...................................................................................140

Şekil 47: Turboprop Motor.................................................................................141

Şekil 48: Multikopterin çalışma prensibi ............................................................145

Şekil 49: Multikopterin çalışma eksenleri ..........................................................145

Şekil 50 : Dikey hareket.......................................................................................146

Şekil 51: Quadcopterin hareket prensiplerinin rotor pozisyonlarına göre

gösterimi..............................................................................................148

Şekil 52: Pist şekilleri ..........................................................................................176

Şekil 53: Havaalanı Taksi Yolları .........................................................................179

Şekil 54: Yaklaşma ve Pist ışıkları .......................................................................179

Şekil 55: Yaklaşma ve Pist Işıkları .......................................................................180

Şekil 56: PAPI, VASI ve OLS.................................................................................181

Şekil 57: Trafik Paterni (Meydan turu) ...............................................................186

Şekil 58: Türkiye’nın FIR Sahaları........................................................................187

Şekil 59: Hava Sahası Sektörel Yapılanması........................................................188

Şekil 60: Hava Sahası Sektörel Yapılanması........................................................188

Şekil 61: Uçuş planının 1. kısmı ..........................................................................192

Şekil 62: Uçuş planının 2. kısmı ..........................................................................193

Şekil 63: Uçuş planının 3. kısmı ..........................................................................193

Şekil 64: Pitot tüplerinin çalışma şekli................................................................206

Şekil 65: Pitot tüplerinin çalışma şekli................................................................207

Şekil 66: Airspeed Indicator................................................................................208

Şekil 67: Altimetre..............................................................................................210

Şekil 68: Altimetrenin çalışması .........................................................................210


Şekil, Resim ve Tablolar 17

Şekil 69: Varyometre ......................................................................................... 211

Şekil 70: Alt sistemlerin bağlantısı..................................................................... 212

Şekil 71: Jiroskop ............................................................................................... 214

Şekil 72: Suni Ufuk Göstergesi (Durum Cayrosu)............................................... 215

Şekil 73: İstikamet Göstergesi ........................................................................... 216

Şekil 74: Dönüş Koordinatörü............................................................................ 216

Şekil 75: Uyduların küresel düzlemde cisimler ile kestirimi .............................. 218

Şekil 76: Mutlak konum belirleme..................................................................... 219

Şekil 77: Bağıl konum belirleme ........................................................................ 219

Şekil 78: Sıcaklığa göre Atmosferin katmanları ................................................. 226

Şekil 79: Sıcaklık eğrisi ....................................................................................... 228

Şekil 80: Sürekli Rüzgarlar ................................................................................. 237

Şekil 81: Rüzgar çorabı ...................................................................................... 238

Şekil 82: Şeffaf buzlanma .................................................................................. 240

Şekil 83: Kar tipi buzlanma ................................................................................ 240

Şekil 84: Karışık buzlanma ................................................................................. 241

Şekil 85: Basınç bölgelerinin yatayda incelenmesi ............................................ 243

Şekil 86: Basınç bölgelerinin yatayda incelenmesi ............................................ 243

Şekil 87: COL sahaları......................................................................................... 245

Şekil 88: METAR bölümleri ................................................................................ 248

Şekil 89: ICAO Havalimanı Kodlarının İlk Harflerine Göre Sınıflandırma ........... 249

Şekil 90: ICAO Annex-3 'e göre Hava Hadiseleri Kodları.................................... 251

Şekil 91: Minimum Sektör Yüksekliği ve CAVOK ilişkisi ..................................... 253

Şekil 92: TEMPO Örneği..................................................................................... 256

Şekil 93: BECMG Örneği..................................................................................... 256

Şekil 94: GAMET Saha Tahmin Sınırları.............................................................. 263

Şekil 95: GAMET Örneği..................................................................................... 264

Şekil 96: Reason’un İsviçre Peynir Modeli (Dönmez, 2017) .............................. 269

Şekil 97: Sessizlik Sarmalı Teorisi....................................................................... 280

Şekil 98: Asch Deneyi......................................................................................... 281

Resim 1: Bağımsız Olarak Uçan İlk Araç (Castillo, vd., 2005) 25

Resim 2: Bombalı balon sistemi........................................................................... 26

Resim 3: RAE Larynx............................................................................................. 27

Resim 4: Fairey Queen......................................................................................... 27

Resim 5: Queen Bee............................................................................................. 28

Resim 6: Model RP-71 Falconer........................................................................... 28

Resim 7: Vergeltungswaffen-1 jet itki sistemi ile çalışan seyir füzesi .................. 29

Resim 8: Scout ..................................................................................................... 30

Resim 9: Meggitt Banshee ................................................................................... 33


18 Şekil, Resim ve Tablolar

Resim 10: UAV-X1 Prototip.....................................................................................34

Resim 11: CL-89 İHA ...............................................................................................34

Resim 12: TSK Envanterine Giren İlk İHA "GNAT-750" ...........................................35

Resim 13: "Turna" İlk Yerli Hedef Uçak ..................................................................36

Resim 14: "Kırlangıç" İHA........................................................................................36

Resim 15: Fırlatma aracından atılan "Harpy" İHA (Haser, 2010) ............................36

Resim 16: "Baykuş" İHA ..........................................................................................37

Resim 17: "Güventürk" İHA (Yüksel, 2009).............................................................38

Resim 18: Vestel Savunma"Efe" İHA.......................................................................38

Resim 19: "Heron" İHA (Karaağaç,2016) ................................................................39

Resim 20: "Bayraktar" Mini İHA (Bayraktar ve Bayraktar, 2010)............................40

Resim 21: "Malazgirt" Döner Kanat Mini İHA (Bayraktar ve Bayraktar, 2010).......41

Resim 22: "Globiha" ...............................................................................................41

Resim 23: "Gözcü" İHA (Haser,2010)......................................................................42

Resim 24: "Şimşek" Yüksek Hızlı Hedef Uçak (Defence Turk,2010)........................43

Resim 25: "Karayel" İHA .........................................................................................45

Resim 26: "Bayraktar-Çaldıran" İHA (Bayraktar ve Bayraktar, 2010) .....................45

Resim 27: "Bayraktar TB2" İHA...............................................................................47

Resim 28: "Bayraktar TB2" SİHA.............................................................................48

Resim 29: "Anka" S .................................................................................................49

Resim 30: "Kargu" Döner Kanatlı Vurucu İHA (STM, 2021) ....................................51

Resim 31: "Alpagu" Döner Kanatlı Vurucu İHA (STM, 2021) ..................................52

Resim 32: "Togan" Otonom Döner Kanatlı Keşif İHA (STM, 2021) .........................53

Resim 33: "Serçe" Çok Rotorlu İnsansız Uçan Sistem (ASELSAN, 2021) .................53

Resim 34: "Songar" Silahlı Drone Sistemi ...............................................................54

Resim 35: "Albatros" Kargo İHA..............................................................................55

Resim 36: 2019 Yılı Katar Personeli Bayraktar TB2 Eğitimi.....................................56

Resim 37: Ukrayna Envanterinde Bulunan Bayraktar TB2 S/İHA'lar ve Yer

Kontrol İstasyonları................................................................................57

Resim 38: Bayraktar TB2 SİHA tarafından Libya'da vurulan Panstir Hava

Savunma Sistemi (Defence Turk, 2020) .................................................58

Resim 39: Bayraktar TB3 İnfografiği (Defence Turk, 2021).....................................60

Resim 40: Üstün Faydalı Yük Kapasitesine Sahip Bayraktar Akıncı TİHA

(Baykar Savunma, 2021) ........................................................................60

Resim 41: Bayraktar Akıncı TİHA (Baykar Savunma, 2021).....................................61

Resim 42: Bayraktar DİHA (Baykar Savunma, 2021)...............................................62

Resim 43: Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) (Baykar Savunma, 2021) ..........62

Resim 44: Aksungur S/İHA (TUSAŞ, 2021) ..............................................................63

Resim 45: Engel Sürüklenmesi (Interference Drag)..............................................101

Resim 49: F-16 savaş uçağı üzerinde Taileron kontrol yüzeyinin konumu ...........113


Şekil, Resim ve Tablolar 19

Resim 50: Bayraktar TB2 S/İHA'da kullanılan "V Kuyruk" ve Ruddervatör

kontrol yüzeyi...................................................................................... 114

Resim 51: "Slot" kontrol yüzeyi kanatlarda sabit biçimde bulunur ..................... 114

Resim 52: "Slat" kontrol yüzeyi kanatlarda hareketli biçimde bulunur ............... 115

Resim 53: "Flap" kontrol yüzeyi........................................................................... 116

Resim 54: F-16 Savaş Uçağı üzerinde yer alan "Speed brake" tipi Spoiler........... 117

Resim 55: İniş yapan bir yolcu uçağında "Ground Spoiler" ların konumu ........... 118

Resim 56: NASA Convair 990'da bulunan " Anti-shock body" yüzeyi .................. 121

Resim 57: Cessna 182 Skylane hava aracının sabit/kapanmayan iniş takımında

bulunan "fairings" yüzeyleri................................................................ 121

Resim 58: Tandem Kanat tipine sahip Scaled Composites Proteus hava aracı.... 125

Resim 59: MAM-L mühimmatı üzerinde yer alan Cruciform Wing tipi kanatlar.. 125

Resim 60: Sikorsky S-72 üzerinde yer alan Cruciform Wing tipi kanatlar ............ 126

Resim 61: Flexible Wing kanat tipine sahip "NASA Paresev" hava aracı ............. 128

Resim 62: Düz kanat tipinin kullanıldığı Piper PA-28 hava aracı.......................... 129

Resim 63: Tapered kanat tipinin kullanıldığı Cessna hava aracı .......................... 129

Resim 64: Eliptik kanat tipinin kullanıldığı Supermarine Spitfire hava aracı........ 130

Resim 65: Dairesel kanat tipinin kullanıldığı Vought V-173 hava aracı................ 130

Resim 66: Delta kanat tipinin kullanıldığı Concorde hava aracı........................... 131

Resim 67: Geriye Ok Açılı Kanatlara sahip Boeing 737-800 ................................. 131

Resim 68: İleriye Ok Açılı Kanatlara sahip Sukhoi Su-47 ...................................... 132

Resim 69: Değişken Ok Açılı Kanatlara sahip Dassault Mirage G......................... 133

Resim 70: Eğik Kanat tipi kullanan NASA Oblique Wing isimli İHA ...................... 133

Resim 71: Eğik Kanat tipi kullanan NASA AD-1 .................................................... 134

Resim 72: Pozitif dihedral kanatlara sahip Boeing 737........................................ 134

Resim 73: Negatif dihedral kanatlara sahip Antonov AN-124 ............................. 135

Resim 74: Polihedral kanatlara sahip Baykar Akıncı TİHA


(Baykar Savunma, 2021) ..................................................................... 135

Resim 75: Konvansiyonel kuyruğa sahip Airbus A380 ......................................... 136

Resim 76: Katamaran kuyruk tipine sahip Aksungur S/İHA ................................. 137

Resim 77: "T" kuyruk tipine sahip Beechcraft King Air 350i ................................ 137

Resim 78: Bütünleşik iniş takımına sahip Cessna Caravan................................... 138

Resim 79: Ön iniş takımı toplanabilen, arka iniş takımı sabit olan


Bayraktar TB2 S/İHA (Baykar Savunma, 2021) .................................... 138

Resim 80: 4 Silindirli Sıralı Motor......................................................................... 141

Resim 81: Yıldız Motor......................................................................................... 142

Resim 82: Tricopter.............................................................................................. 143

Resim 83: Quadcopter ......................................................................................... 143

Resim 84: Quadcopterin gövdesi......................................................................... 149

Resim 85: İnsansız Hava Aracı Kontrol Kartı ........................................................ 150

Resim 86: Fırçasız Motor ..................................................................................... 152


20 Şekil, Resim ve Tablolar

Resim 87: Motor Sürücü.......................................................................................153

Resim 88: Lityum Polimer Batarya........................................................................154

Resim 89: GPS modülü ve anteni..........................................................................155

Resim 90: Telemetri Sistemi .................................................................................156

Resim 91: Nokta gösterimi ...................................................................................175

Resim 92: Yön gösterimi.......................................................................................175

Resim 93: Pozsiyon ve uyarı bilgisi .......................................................................176

Resim 94: Pist şekilleri ..........................................................................................176

Resim 95: Statik portlar ........................................................................................206

Tablo 1. İHA Sistemi ve işlevleri...........................................................................68

Tablo 2: Ücretsiz arayüz ve açıklamaları..............................................................71

Tablo 3: İHA sınıflaması (Eisenbeiss (2004)) ........................................................93

Tablo 4: NATO’nun İHA Sınıflaması......................................................................94

Tablo 5: ABD’nin İHA Sınıflaması .........................................................................96

Tablo 6: Havaalanı sınıflaması ...........................................................................174

Tablo 7: Eşik ve pist genişliği ilişkisi ...................................................................177

Tablo 8: Havacılık Alfabesi .................................................................................194

Tablo 9: Havacılık Alfabesinde rakamlar............................................................195

Tablo 10: Örnek frezyler ......................................................................................195

Tablo 11: Örnek frezyler ......................................................................................196

Tablo 12: Telsiz Frekans devri..............................................................................197

Tablo 13: Readback gerekliliği .............................................................................197

Tablo 14: Readback gerekliliği .............................................................................198

Tablo 15: Muhabere örneği .................................................................................198

Tablo 16: Motor çalıştırma izinleri.......................................................................198

Tablo 17: Taksi/Rule izinleri.................................................................................199

Tablo 18: Taksi/Rule izinleri.................................................................................199

Tablo 19: Taksi/Rule izinleri.................................................................................200

Tablo 21: Yaklaşma ve iniş talimatları..................................................................202

Tablo 22: Yaklaşma ve iniş talimatları..................................................................202

Tablo 24: MAYDAY çağrısı....................................................................................203

Tablo 25: PANPAN çağrısı ....................................................................................203

Tablo 26: Acil durum ve göstergeler....................................................................212

Tablo 27: ISA Şartları ile ilgili faydalı bilgiler ........................................................229

Tablo 28: Katmanlarına göre bulut irtifaları ........................................................232

Tablo 29: Bulut cinsleri ........................................................................................235

Tablo 30: Hadiselere göre basınç farklılıkları.......................................................244

Tablo 31: Basınç Sistemleri ..................................................................................245

Tablo 32: Sıcaklığa bağlı basınç değişimleri .........................................................245

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.