İsmail ERCAN

Sırala:
Göster:
THEMIS - Ceza Hukuku Özel Hükümler
Yazar: İsmail ERCAN
SH002-2 THEMIS - Ceza Hukuku Özel Hükümler İsmail ERCAN 2019/11 15. Baskı, 384 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-34-3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SUÇLARIN SINIFLANDIRILMASI İKİNCİ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR BİRİNCİ BÖLÜM SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR İKİNCİ BÖLÜM GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ BİRİNCİ BÖLÜM YAŞAMA (= HAYATA) KARŞI SUÇLAR İKİNCİ BÖLÜM VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞKENCE VE EZİYET DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLAL...
45,00 TL
Themis - İdari Yargı
Yazar: Zehra ODYAKMAZ, Ümit KAYMAK, İsmail ERCAN
SH005 Themis - İdari Yargı Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ, Ümit KAYMAK, İsmail ERCAN 2019/10 14. Baskı, 280 Sayfa   ISBN 978-975-2449-22-0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi İKİNCİ BÖLÜM İdari Yargı Denetiminin Kapsamı ve Sınırları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İdari Yargı Örgütü DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İdari Yargı Görevlileri BEŞİNCİ BÖLÜM İdari Yargının Görev Alanı ALTINCI BÖLÜM Yargı Kolu Uyuşmazlıkları (Uyuşmazlık Yargısı) YEDİNCİ BÖLÜM İdari Davalar SEKİZİNCİ BÖLÜM İdari Davaların Açılması ve Y...
37,50 TL
THEMIS - Ceza Hukuku Genel Hükümler
Yazar: İsmail ERCAN
SH002-1 THEMİS - Ceza Hukuku Genel Hükümler İsmail ERCAN 2019/10 15. Baskı, 320 Sayfa, ISBN 978-975-2449-26-8 Ceza Hukuku adlı yapıtımızda ne yüzeysel geçilen bir konu ne de labirente dönüştürülen anlam açmazları bulunmaktadır. Amacımız ceza hukuku öğrenmek isteyenlere dolambaçtan uzak, yaşayan hukuku anlatan kesin ve net bilgiler verebilmektir. Bu basıda 2019 yılında 7188 sayılı Yasayla yapılan son mevzuat değişiklikleri kitaba işlenmiş, ayrıca kitap baştan sona gözden geçirilerek bazı konular ...
40,00 TL
THEMIS - Ceza Muhakemesi Hukuku
Yazar: İsmail ERCAN
SH003 THEMIS- Ceza Muhakemesi Hukuku İsmail ERCAN 2019/11 15. Baskı, 396Sayfa  ISBN 978-975-2449-36-7 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı İkinci Bölüm Ceza Muhakemesinin Temel İlkeleri Üçüncü Bölüm Ceza Mahkemelerinin Yargılama Yetkisi Dördüncü Bölüm Ceza Muhakemesinin Konusu Beşinci Bölüm Ceza Muhakemesi Koşulları (= Şartları) Altıncı Bölüm Ceza Muhakemesi İşlemleri ve Süreler Birinci Bölüm Muhakeme Makamları İkinci Bölüm Diğer Özneler (= Süjeler) Birinci Bölüm İspat Ka...
50,00 TL
THEMIS - İcra ve İflas Hukuku
Yazar: İsmail ERCAN
SH017 THEMIS - İcra ve İflas Hukuku  İsmail ERCAN 2019/08 15. Baskı, 434 Sayfa ISBN 978-605-7820-495 İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş Birinci Kitap İcra Hukuku Birinci Kısım Giriş İkinci Kısım Takip Yolları Birinci Bölüm Haciz Yoluyla Takip Birinci Ayrım İlamsız Takip Birinci Kesim Genel Haciz Yoluyla Takip İkinci Kesim Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip Üçüncü Kesim Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi İkinci Ayrım İlamlı Takip Birinci Kesim Giriş İkinci Kesim İlamların İcrası İkin...
50,00 TL
THEMIS - Medeni Usul Hukuku
Yazar: İsmail ERCAN
SH008  THEMIS – Medeni Usul Hukuku İsmail ERCAN 2018/10 15. Baskı, XXIV+473 Sayfa ISBN 978-605-9637-49-7...
68,00 TL
İcra ve İflas Hukuku El Kitabı Ücretsiz Kargo
Yazar: İsmail ERCAN
İİ220 Uygulamacılar İçin  İcra ve İflas Hukuku El Kitabı İsmail ERCAN 2019/10 5. Baskı, 1144 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5762-9 Takip hukuku özel hukuktan doğan hakların tesliminde son noktadır. Bir mahkeme kararı veya kambiyo senedi gibi haklılığı ortaya koyan güçlü kanıt bulunsa bile bunların doğru bir şekilde takibe konulmadığı durumlarda, haklılığın bir ilamla ya da diğer kanıtla saptanmasının hiçbir önemi kalmayabilir. Yine bir iflas tasfiyesinin yanlış yürütülmesi, tacirin ya da ala...
240,00 TL
İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Ücretsiz Kargo
Yazar: İsmail ERCAN
SH013 İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık İsmail ERCAN 2013/08 7. Baskı, XXXIV+982+VI+864+XVI+626 Sayfa Üç Cilt ISBN 978-605-152-037-7...
117,50 TL
JUSTICE - İdari Hâkimlik Özgün Sorular Ücretsiz Kargo
Yazar: İsmail ERCAN, Ümit KAYMAK
SH019 JUSTICE - İdari Hâkimlik Özgün Sorular ( 2 Cilt) Ümit KAYMAK - İsmail ERCAN 2019/08 9. Baskı, 1552 Sayfa, İki Cilt ISBN 978-605-9637-92-3 Konu Başlıkları 1. Cilt Anayasa Hukuku İdare Hukuku İdare Hukuku Genel Esaslar İdari Teşkilat Soruları Özel Mevzuat Soruları İdari Yargı Ceza Hukuku – Genel Hükümler Medeni Hukuk Giriş – Kişiler Hukuku – Aile Hukuku Eşya Hukuku Miras Hukuku 2. Cilt Borçlar Hukuku – Genel Hükümler Medeni Usul Hukuku Maliye Vergi Hukuku İktisat Makro İktisat Mikro İktisat...
180,00 TL
THEMIS – KPSS Hukuk Soruları
Yazar: Ümit KAYMAK, İsmail ERCAN
SH026 THEMIS – KPSS Hukuk Soruları Ümit KAYMAK – İsmail ERCAN 2015/12 9. Baskı, VIII+998 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-152-323-1...
85,00 TL
Tensip ''Yol Haritası'' Adli ve İdari Hakimlik Ücretsiz Kargo
Yazar: Ümit KAYMAK, İsmail ERCAN
SH031 Tensip ''Yol Haritası'' Adli ve İdari Hakimlik  (Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular) Ümit KAYMAK - İsmail ERCAN 2017/05 7. Baskı, 11 Kitap, 2046 Sayfa, Takım, ISBN 978-605-9637-30-5...
230,00 TL
Medeni Usul Hukuku El Kitabı Ücretsiz Kargo
Yazar: İsmail ERCAN
UH145 Uygulamacılar İçin Medeni Usul Hukuku   El Kitabı İsmail ERCAN 2019/04 4. Baskı, 1032 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-02-5411-6 Uygulamacılar için Medeni Usul Hukuku El Kitabı" adlı bu yapıtımız tamamen uygulayıcılar (hâkim, avukat, icra müdürü) için hazırlanmış, usul hukukunun kuramsal temeli ile uygulamadaki görünümünü yansıtan, zengin bilgi içeriği ile not, karşılaştırma ve içtihatlardan oluşan bir el kitabı niteliğindedir. Kitapta gereksiz bir bölüm veya yazı olmaması için büyük bir ça...
225,00 TL
JUSTICE – Adli Hâkimlik Çalışma Kitabı Ücretsiz Kargo
Yazar: İsmail ERCAN, Ümit KAYMAK
SH023 JUSTICE – Adli Hâkimlik Çalışma Kitabı Ümit KAYMAK – İsmail ERCAN 2019/08 15. Baskı, 1796 Sayfa, 2 Cilt ISBN 978-605-9637-91-6 CİLT 1 İÇİNDEKİLER ANAYASA HUKUKU İDARE HUKUKU İdare Hukuku Genel Esaslar İdari Teşkilat Soruları Özel Mevzuat Soruları İDARİ YARGI CEZA HUKUKU - GENEL HÜKÜMLER CEZA HUKUKU - ÖZEL HÜKÜMLER CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU MEDENİ HUKUK Giriş - Kişiler - Aile Hukuku Eşya Hukuku Miras Hukuku   CİLT 2 İÇİNDEKİLER BORÇLAR HUKUKU - Genel Hükümler BORÇLAR HUKUKU - Özel Hükümle...
220,00 TL
THEMIS - Medeni Hukuk I
Yazar: İsmail ERCAN
SH025 THEMIS - Medeni Hukuk I (Giriş ve Başlangıç Hükümleri) İsmail ERCAN 2017/09 3. Baskı, XII+111 Sayfa ISBN 978-605-9637-12-1 BİRİNCİ BÖLÜM / GİRİŞ I. HUKUK KAVRAMI II. HUKUKUN DEĞİŞİK GÖRÜNÜMLERİ III. KAMU HUKUKU - ÖZEL HUKUK AYIRIMI IV. MEDENÎ HUKUK İKİNCİ BÖLÜM / MEDENİ HUKUKUN KAYAKLARI I. YASA II. ÖRF VE ADET HUKUKU III. YARGICIN YARATTIĞI HUKUK IV. YARDIMCI KAYNAKLAR ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / HUKUKSAL OLGULAR (HUKUKSAL OLAY, EYLEM ve İşLEMLER) I. HUKUKSAL OLAYLAR II. HUKUKSAL EYLEMLER III. HUKUKSA...
18,00 TL
Karşılıksız Çek ve Cezai Sonuçları
Yazar: İsmail ERCAN
CHB60 Karşılıksız Çek ve Cezai Sonuçları İsmail ERCAN 2019/01 2. Baskı, 280 Sayfa, ISBN 978-975-02-5299-0 " Karşılıksız Çek ve Cezai Sonuçları" adlı bu yapıtımız, 5941 sayılı Çek Yasası'nda 6728 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonrası "karşılıksızdır işlemi yapılmasına neden olma" eyleminin adli para cezası ile cezalandırılması nedeniyle doğan hukuksal sorunları irdelemek amacıyla tamamen uygulayıcılar (hâkim, avukat, bankacı, tacir) için hazırlanmış bir kitaptır. Kitapta Yargıtay'ın ve bölge...
44,90 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 22 (2 Sayfa)