Kadın Emeği

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ebru IŞIK
ISBN: 978-605-05-0555-9
Stok Durumu: Stokta var
58,50 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ebru IŞIK
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Kadın Emeği ( (Farklı Feminizm ve Feminist İktisat Anlayışları Temelinde Bilgi Kuramsal Bir İrdeleme)

Ebru IŞIK

2020/03 1. Baskı, 289 Sayfa

ISBN 978-605-05-0555-9

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ11

BİRİNCİ BÖLÜM
ATAERKİ, TOPLUMSAL CİNSİYET VE BİLGİ

I. ATAERKİ15

A. Ataerki Kavramının Kökenine Tarihsel Bir Bakış16

B. Feminist Perspektifle Ataerki21

II. TOPLUMSAL CİNSİYET28

A.Cinsiyetten Toplumsal Cinsiyete: Toplumsal Cinsiyetin Yol Haritası29

B.Toplumsal Cinsiyete İlişkin Farklı Kuramlar36

1. Toplumsal cinsiyetin biyolojik temelleri36

2. Bir inşa olarak toplumsal cinsiyet40

3. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin inşası42

III.BİLGİ45

A. Ontoloji47

B. Epistemoloji49

C. Metodoloji53

D. Bilgiye İlişkin Farklı Yaklaşımlar54

1. Pozitivizm55

2. Non-Pozitivizm61

3. Yorumsamacı (hermeneutik) yaklaşım71

4. Postmodern yaklaşım(lar)77

İKİNCİ BÖLÜM
FARKLI FEMİNİST ANLAYIŞLAR VE
BİLGİYE YAKLAŞIMLARI

I. FARKLI FEMİNİST ANLAYIŞLAR85

A. Liberal Feminizm87

B. Radikal Feminizm96

C. Marksist Feminizm101

D. Sosyalist Feminizm106

E. Postmodern Feminizm110

II. FARKLI FEMİNİST BİLGİ ANLAYIŞLARI115

A. Feminist Deneycilik118

B. Feminist Duruş Kuramı124

C. Postmodern Feminist Yaklaşımlar130

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FEMİNİST İKTİSAT VE KADIN EMEĞİ

I. FEMİNİST İKTİSAT(LAR)139

A. Feminist İktisat(lar) Ne(değil)dir?140

B. Farklı Feminist İktisat Anlayışları144

1. Olumlu Ayrımcılık Yaklaşımı144

2. Feminist Deneycilik145

3. Feminist Farklılık145

4. Postmodern Feminist Yaklaşım146

5. Feminist Yapısallaştırmacılık147

C.Adam-akım İktisadın Konu, Model, Yöntem ve
Eğitiminin Feminist İktisat Perspektifiyle Eleştirisi148

D. Feminist İktisadın Yol Haritası151

1.1990’lar: Feminist iktisadın konusu ve kapsamına ilişkin arayışlar151

2.2000’ler: Feminist iktisat içinde bilgi kuramsal sorgulamalar158

II. KADIN EMEĞİ166

A. Niçin kadın emeği?167

B. Ücretli Kadın Emeği/ Kadın İşgücü173

1.Klasik/Neo-klasik ayrımcılık kuramları174

a. Beşeri Sermaye Kuramı174

b. Ayrımcılık Tercihleri Yaklaşımı177

2. Kurumcu iktisat ve ayrımcılık kuramları178

a. İçsel Piyasalar ya da Birincil ve İkincil İşler179

b. İkili İşgücü Piyasası180

c. Radikal Yaklaşım181

3. Marksist ayrımcılık kuramı182

a. Yedek İşgücü Ordusu Kuramı182

4. Feminist ayrımcılık/ayrışma kuramları183

a. Göreli Çekicilik ve İkili Derecelendirme Süreci184

b. Yatay ve Dikey Ayrışma186

c. Eğreti Çalışma ve Ücretli Kadın Emeği188

C. Ücretsiz/Karşılıksız Kadın Emeği193

1. 1930’lar: Eviçi üretim tartışmaları194

2. 1960’lar ve 1970ler: Eviçi kadın emeği tartışmaları195

3. 1990’lar ve sonrası, görünmeyeni görünür kılmak: Karşılıksız kadın emeği kavramsallaştırmaları198

4. Bakım emeği208

5. Duygusal ve duygulanımsal emek209

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KADIN EMEĞİ’NİN FEMİNİZM(LER) VE
FEMİNİST İKTİSAT(LAR) BAĞLAMINDA
BİLGİ KURAMSAL TEMELLERİ

I.1970’ler Öncesi: Kamusal Alan ve Eşit Haklar Talebi217

II.1970’ler: Özel Alan ve Yeniden Üretim Vurgusu221

A.Kapitalizm ve Yeniden Üretim221

III.1980’ler: İkili Sistem Analizi229

IV.1990’lar: Görünmeyeni Görünür Kılmak231

V.2000’ler ve Sonrası: Farklılıklara Saygı235

SONUÇ YERİNE245

KAYNAKÇA257


Öncelikle böyle bir konuda çalışmam için beni teşvik ettiği, ardından çalışmanın tüm süreçlerinde her zaman destek olduğu, tüm cümlelerimi satır satır okuyarak en az benim kadar emek harcadığı için tez annem Prof.Dr. Ufuk Serdaroğlu’na ne kadar teşekkür etsem az kalır. Bir başka büyük teşekkür ise kadın emeğinin ne anlama geldiğini öğrendiğim, üzerimdeki emeği çok büyük olan, canım babannem Narin Işık’a. Ayrıca bu süreçteki destekleri için çalışma arkadaşım Havva Serim’e, Boyabat’taki ailem olan Derya Tabiloğlu ve Fatma Taşdemir’e ve canım aileme sonsuz teşekkürler. Son olarak bu çalışmada yer alan tüm hata ve eksikliklerden elbette yalnızca kendimin meshul olduğunu belirtmek isterim. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar