Kamu Hukuku İncelemeleri

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Oktay UYGUN
ISBN: 9786054396344
Stok Durumu: Stokta var
75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Oktay UYGUN
Baskı Tarihi 2013/10
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Baskı Niteliği Tıpkı Basım

DE114
Kamu Hukuku İncelemeleri (İnsan Hakları – Demokrasi – Hukuk Devleti – Egemenlik)
Prof. Dr. Okay UYGUN
2013/10 2. Tıpkı Basım, X+948 Sayfa Ciltli
ISBN 978-605-4396-34-4

Kitabın Bölüm Başlıkları

 • İnsan Hakları: Kuramsal İncelemeler
 • İnsan Haklan Kuramı
 • Çağımızın İnsan Onuruna Yönelttiği Tehditler Karşısında İnsan Haklarının önemi
 • Are Universal Human Rİghts and Islamic Law Reconcilable?
 • Evrensel İnsan Hakları Öğretisi ve İslam Hukuku Uzlaşabilir mi?
 • İnsan Hakları: Pozitif Hukuk İncelemeleri
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda İfade Özgürlüğünün Sınırlanması
 • İnsan Hakları Açısından Yeni Anayasa Çalışmaları
 • Küreselleşme ve Değişen Egemenlik Anlayışının Sosyal Haklara Etkisi
 • 1982 Anayasasında Temel Hak ve Özgürlüklerin Anayasal Sınırları
 • Kanada Yüksek Mahkemesi Kararlarında Ölçülülük İlkesi
 • Demokrasi ve Hukuk Devleti
 • Demokrasinin Çoğunlukçu ve Çoğulcu Modelleri: İki Bin Beş
 • Yüz Yıllık Bir Tartışmanın Analizi
 • Türk Anayasa Hukuku Geleneğinde ve Özbudun Anayasa
 • Taslağında Hukuk Devleti Anlayışı
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bakımından Anayasaların Değiştirilemez Hükümleri
 • Siyaset Bilimi / Anayasa Hukuku İncelemeleri
 • Ulusal Kimlik ve Siyasal Sistem Tartışmaları
 • İki Toplumlu Siyasal Sistemler
 • Bosna-Hersek: İç Savaştan Konsensüs Demokrasisine
 • Üniter ve Federal Devlet Açısından Egemenliğin Bölünmezliği İlkesi. 599
 • Küreselleşme ve Avrupa Birliği
 • Ulusüstü Siyasal Birlikler ve Küreselleşme
 • Avrupa ve Türk Anayasası: Temel İlkeler Yönünden Genel Bir Değerlendirme
 • Ulusal Program ve Kopenhag Kriterleri
 • Internationalization of Public Law: Turkey
 • Kıbrıs Sorunu
 • Birleşik Kıbrıs Devleti Projesi
 • Cyprus Case; Historical and Current Perspectives
 • Kıbrıs Sorunu: Fırsatlar, Tuzaklar, Öneriler
 • Siyasal Partiler
 • Mücadeleci Demokrasi ve Siyasal Partilerin Kapatılması
 • Wehrhafte Demokratie und Parteienverbote
 • Siyasal Partilerin Kapatılması Rejiminin Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi
 • Demokratik Kitle Partisinin Kapatılması Davası

 

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.