Kriminoloji ve Hukuk Sosyolojisi Denemeleri

CRIMINOLOGY and LEGAL SOCIOLOGY ESSAYS
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa Tören Yücel
ISBN: 9786050518924
637,50 TL 750,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa Tören Yücel
Baskı Tarihi 2024/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 654

 Prof. Dr. Mustafa Tören Yücel

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ................................................................................................................... 9

I. KRİMİNOLOJİ

TÜRKİYE’NİN KRİMİNOLOJİK GÖRÜNÜMÜ (TÜRKİYE'S CRİMİNOLOGİCAL OUTLOOK) ...................................................................................................... 15

SOSYAL KONTROL (SOCİAL CONTROL) ................................................................. 37

SUÇLARIN ÖNLENMESİ (PREVENTİON OF CRİMES) .............................................. 59

CEZALANDIRMANIN AHLAKİ TEMELİ (THE MORAL BASİS OF PUNİSHMENT) ....... 81

HIRSIZLIĞIN ANALİZİ (ANALYSİS OF THEFT) ......................................................... 93

CİNSEL SUÇLULAR VE TOPLUM KORUNMASI (SEXUAL OFFENDERS AND COMMUNİTY PROTECTİON) .......................................................................... 109

PEDOFİLİNİN KRİMİNOLOJİK ANALİZİ (CRİMİNOLOGİCAL ANALYSİS OF PEDOPHİLİA) ................................................................................................ 133

ÇEVRE SUÇLARI KRİMİNOLOJİSİ (CRİMİNOLOGY OF ENVİROMENTAL CRİMES)........................................................................................................ 143

DOLANDIRICILIK PSİKOLOJİSİ VE KRİMİNOLOJİSİ (PSYCHOLOGY AND CRİMİNOLOGY OF FRAUD) ............................................................................ 163

SALDIRGANLIĞIN ANATOMİSİ (ANATOMY OF AGGRESSİON) ............................. 183

ŞİDDET VE ATEŞLİ SİLAHLAR (VİOLENCE AND FİREARMS) .................................. 211

KRİMİNOLOJİK NOT: SUÇ KORKUSU (CRİMİNOLOGİCAL NOTE: FEAR OF CRİME) ......................................................................................................... 227

GÜVEN/GÜVENSİZLİK DUYGUSU (FEELİNG OF TRUST/MİSTRUST) ..................... 245

SUÇ MAĞDURLARI (CRİME VİCTİMS)................................................................. 261

TEHLİKELİ SUÇLULAR (DANGEROUS OFFENDERS) .............................................. 277

CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ İLİŞKİSİ (THE RELATİONSHİP BETWEEN CRİMİNAL LAW AND CRİMİNOLOGY) ........................................................... 291

II. HUKUK SOSYOLOJİSİ

HÂKİMLİK VE SOSYAL GERÇEKLER (JUDGESHİP AND SOCİAL FACTS) .................. 313

CEZA YASALARININ RASYONELLİĞİ (RATİONALİTY OF CRİMİNAL LAWS) ............. 329

ADALET PSİKOLOJİSİNE ÖZGÜ PSİKOLOJİ (PSYCHOLOGY BEHİND FORENSİC PSYCHOLOGY) ............................................................................................... 347

YARGI REFORMU VE DEMOKRASİ (JUDİCİAL REFORM AND DEMOCRACY) ......... 369

HUKUK SOSYOLOJİSİ DERSİ (LESSON OF LEGAL SOCİOLOGY).............................. 399

HÂKİMLİK PSİKOLOJİSİ (PSYCHOLOGY OF JUDGESHİP) ....................................... 425

HÂKİMLER VE PSİKOLOJİK GERÇEKLER (JUDGES AND PSYCHOLOGİCAL FACTS) .......................................................................................................... 451

HUKUK TEORİLERİ (LEGAL THEORİES) ................................................................ 485

HUKUK KÜLTÜRÜ (LEGAL CULTURE) .................................................................. 501

SOSYOLOJİK AKIL VE HUKUK (SOCİOLOGİCAL MİND AND LAW) ......................... 519

YARGILAMA SOSYOLOJİSİ (THE SOCİOLOGY OF ADJUDİCATİON) ......................... 535

MAHKEME KARARLARINDA GEREKÇE (JUSTİFİCATİON OF COURT DECİSİONS) ................................................................................................... 553

SOSYAL MÜHENDİSLİK ARACI OLARAK HUKUK (SOCİAL ENGİNEERİNG THROUGH LAW) ........................................................................................... 569

HUKUKUN EKONOMİK ANALİZİ (ECONOMİC ANALYSİS OF LAW) ....................... 585

HAKİKATİ ANLAMA-ÖNYARGILAR (UNDERSTANDİNG THE TRUTH-PREJUDİCES) ................................................................................................. 601

HUKUK DEVLETİ SOSYAL TEORİSİ (SOCİAL THEORY OF THE RULE OF LAW) ......... 627

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.