Kutsal Canavar Devlet

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Abdurrahman SAYGILI
ISBN: 9786050508413
Stok Durumu: Stokta var
68,00 TL 80,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Abdurrahman SAYGILI
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Kutsal Canavar Devlet
Abdurrahman SAYGILI

İÇİNDEKİLER


İnsan Derisiyle Kaplı Kitap: Devlet 11

Bir Masal Olarak Devlet 13

Devletin Kubbesi: İktidar 15

Bir Tahakküm Olarak İktidar 20

Michael Mann’in İktidar Ağlari Teorisi: 21

Siyasal İktidar ve Şeytan Metaforu 23

Bir İsim Tashihi Davası: Kutsal Canavar Devlet 26

AYRIM BİR

İDEOLOJİK İKTİDAR: TEOLOJİ, KUTSALLIK ve DEVLET


BÖLÜM BİR

GÖKYÜZÜ KRALLIĞI

BAŞLIK BİR

TEOLOJİ VE DEVLET:  OMNIPOTENZ 33

BAŞLIK İKİ

KUTSALLIKLAR: TANRILARIN DÜZENİ 38

BAŞLIK ÜÇ 40

GÖKYÜZÜ KRALLIĞI’NDAN YERYÜZÜ KRALLIĞI’NA KUTSAL BİR EMANET:  ŞİDDET 40


BÖLÜM İKİ

RAGION DI STATO VEYAHUT “EN ATTENDANT GODOT”

BAŞLIK BİR

FİLOZOF-TİRAN 46

BAŞLIK İKİ

KUTSAL CANAVAR DEVLETİN GAYRİ-SAHİH NESEPLİ ÇOCUĞU: “RAGION DI STATO” 48

I. Ragion Di Stato’nun Lafzı Ve Ruhu 49

II. Yapışık İkizler: Ragion Di Stato-DEVlet 51

III. “Zavallı Machiavelli” 54

BAŞLIK ÜÇ

SİYASET’İN HUKUKU ASKIYA ALMA PRATİKLERİ- EVVEL VE AHİR…

I. Ragion Di Stato’nun Hukuk İçindeki Hali: 59

İstisna hali… 59

II. Zorunluluk ve Karar Veren 60


AYRIM İKİ

PASTORAL İKTİDAR’IN CEMÂZİYELEVVEL’İNDEN DEVLETİN KUTSALLIĞINA

BİR ÖN-İNCELEME: BİR METAFOR OLARAK ÇOBAN İLE SÜRÜ 68

I. Etimolojik Bir Bakış 68

II. Temel Bir Figür Olarak Çoban ve Görevi 69

1. Temel Figür: Çoban 69

2. Çobanın Görevi 71


BÖLÜM BİR

ESKİ DOĞU TOPLUMLARI, İBRANİLER ANTİK YUNAN VE PASTORALLİK

BAŞLIK BİR

KİPLİĞİN KÖKENİ:  GÜNEŞ DOĞUDAN YÜKSELİR 75

BAŞLIK İKİ

ANTİK YUNAN’DA PASTORAL İKTİDAR: 79

ÇOBAN-KRAL 79

I. Platon’un Harikalar Diyarı 80

1. Platon’un Bilgi Kuramı 82

2. İdealize Edilmiş Devlet: İdealar Evrenindeki Tanrı 83

II. Bir Filozof Yetişiyor 85

1. Kral Olarak Filozof 86

2. Filozofun Uyutulması: İkinci En İyi Devlet 87

3. İkinci En İyi Devletin Çobanı, İdeal Devletin Asıl Sahibi: Gece Konseyi 88

4. Platon’da Çoban-Sürü Metaforu: İdealize Edilmiş Devletten İkinci En İyi Devletin Çobanına 89


BÖLÜM İKİ

ÇOBAN ROMULUS’TAN İMPARATORLUĞA ROMA’NIN YOLU

BAŞLIK BİR

KURULUŞ: BİR EFSANE 95

BAŞLIK İKİ

KRALLIK DÖNEMİ ROMASI 98

BAŞLIK ÜÇ

ROMA CUMHURİYETİ KRAL ÖLDÜ, YAŞASIN PRAETOR’LAR… 100

I. Siyasal Yapı 100

II. Roma’nın Çobanı: Diktatör- Olağanüstü Halde Başa Geçen Çoban 102

BAŞLIK DÖRT

İMPARATORLAR’IN DÖNEMİ PRINCIPATUS 106


BÖLÜM ÜÇ

İLK GÜNAH’TAN TESLİSE HIRİSTİYANLIĞIN PASTORAL TEMALARI

BAŞLIK BİR 110

HIRİSTİYANLIĞIN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI BİR BAŞ ÇOBAN OLARAK KİLİSE 110

BAŞLIK İKİ

PECCATUM ORIGINALE TANRI İLE ŞEYTANIN RAKSI 115

BAŞLIK ÜÇ

PUZZEL’IN SON PARÇASI OĞUL İSA 126


BÖLÜM DÖRT

KARANLIK İLE AYDINLIĞIN ORTASI: ALACAKARANLIK ÇAĞI Feodal İktidar Çağına Bir Bakış

Girizgah… 132

BAŞLIK BİR

ŞAFAĞA YAKIN, GÜNDOĞUMUNA AZ KALA… 134

BAŞLIK İKİ

ALACAKARANLIKTA YENİ BİR TOPLUMSAL DÜZEN ve EKONOMİK SİSTEM Feodalizm ya da Bölgeselliğin Zaferi 136

BAŞLIK ÜÇ

GÜVENSİZLİĞİN NAM-I DİĞER ADI Feodalite 139

BAŞLIK DÖRT

AVRUPA’NIN GÜNAH KEÇİLERİ Ötekiler ve Üzerlerindeki Perde-i Zulmet: Engizisyon Mahkemeleri 144

AYRIM ÜÇ

MAX WEBER’İN RASYONELLEŞTİRİLMİŞ TANRISI

Devleti Modern Kıldığı İddia Edilen Unsurlar


BİR ÖN-İNCELEME

RASYONELLEŞTİRİLMİŞ TANRI’NIN DOĞUM SANCISI 151

I. Devletin Sezaryenle Doğumu 151

I. Sözleşme Dönemine Bir Yolculuk: Doğal Yasalar ve Mekanlar 152

1. Sözleşmecilerin Tahayyüllerinde Doğal Yasa ve Onun Hali 152

2. Doğal Yasaların Mekânında Bir Gezinti 153

2.1. Hobbes: Kurtlar Sisli Havayı Sever 154

2.2. John Locke: Locke Harikalar Diyarında 159

2.3. Jan Jacques’ın Vahşiliğe Övgüsü 159

II. Doğa Halindeki İnsanın Doğası 160

1. Hobbes: Kurtların Günü 161

2. Locke’un Akli Doğası 162

3. J. J. Rousseau’nun Vahşisi 163

1. Su’dan Gelen Canavar: Leviathan 165

2. Ara Bölgeden Kaçış: Burjuvazinin Yalancı Sözleşmesi 168

3. Uygar İnsanın İlk Günahı: Çit 169

II. Devlet Tüm Toplumların Yazgısı Mıdır? 172

1. İktidarsız Akil Büyücüler 172

2. Biz/Onlar: Düşman Olmayan Öteki 175


BÖLÜM BİR

FİZİKSEL ÖLÇÜTLER

BAŞLIK BİR

SİNEKLERİN TANRISI: ŞİDDETİN BİR ANATOMİSİ 180

I. Kötülüğün Soykütüğü 180

II. Kötülüğün Hıristiyanlığı: Ortaçağın Ruhundaki Şiddet 183

III. Max Weber’in Meşru Evladı: Modern Bir Mit Olarak Şiddet Tekeli 186

1. Uygarlaşmanın Edilginleştirdiği Toplum, Şiddetin Toplumdan Sökülmesi. 187

2. Şiddet Tekelinin Doğrudan ve Dolaylı Uygulanması 190

2.1. Şiddetin Estetize Edilmiş Biçimi: Gözün İktidarı 190

2.1.1. Disiplinci İktidarın Görünüm Biçimi: Panoptikon 191

2.1.2. Disiplinci İktidarın Postmodern Görünümü: Sinoptikon 195

2.2. Elin İktidarı: “Polis Devletin Dölyatağında Şekillenir” 196

BAŞLIK İKİ

EGEMENLİK KISKACI Negatif İktidarın Tesisi 200

I. İstisna Hali Alanı: çıplak hayat ile egemenliğin örtüştüğü alan 200

II. Bir Yapı Olarak Egemenlik 201

III. Egemenliğin Kuramsal Karşılığı 203

1.1. Doğaüstü Teolojik Hukuk Kuramı 204

1.2. Esnek Teolojik Hukuk Doktrini 204

2. Modern Egemenlik Kuramı 205

IV. Kuramdan Bir Önceki Durak: Niccolo Machiavelli 206

1. Şeytanın Uşağı 206

2. Machiavelli’nin Prensi 208

V. Six Livres De La Republique 209

1. Bodin’in Amat’ı 212

1.1. Mutlaklık 213

1.2. Süreklilik 213

1.3. Bölünemezlik, Devredilemezlik 214

2. Bodin’in Amat’ından Zamanda Yolculuğa: Ortaçağın Politik Teolojisi- Bir Kuram Olarak Kralın İki Bedeni 215

3. Amat’ın Güvertesindeki Çatlaklar 221

BAŞLIK ÜÇ

YEŞİL HATLAR VE DUVARLAR 224

I- Devlet İktidarının En Ucu: Sınır 224

II- Bir Mekân ve Metafor Olarak Sınırlar 225

III- Biz-Onlar İle Dost-Düşman Ayırımının Fiziksel Ve Zihinsel Aracı Olarak Sınır 226

IV- Ulus Yaratımı Olarak Sınır 230

V- Milliyetçiliğin Haritası: İçsel Sınırlar-Dışsal Sınırlar 233

VI- Kimlik Olarak Sınırlar 234

BÖLÜM İKİ

RASYONEL ÖLÇÜT:  BÜROKRASİ

BAŞLIK BİR

AYDINLANMANIN AKLI 243

BAŞLIK İKİ

WEBER’İN DEMİR KAFESİ BÜROKRASİ’NİN ANLAMI 244

I- Teknik 246

II- Bürokrasinin Temelleri, Tarihsel Gelişimi ve Ortaya Çıkışı 248

1. Para Ekonomisinin Gelişmesi- 249

2. İdari Görevlerin Çoğalması- 250

3. Teknik Üstünlük- 251

4. Yazılılık İlkesi- 252

BAŞLIK ÜÇ

HOLOCAUST’IN OLMAZSA OLMAZI: 253

BÜROKRASİ 253


BÖLÜM ÜÇ

HUKUKSAL ÖLÇÜTLER: KADİMDEN MODERNE BİR YOLCULUK

BAŞLIK BİR

HUKUKSAL (YASAL)-USSAL MEŞRUİYET 260

BAŞLIK İKİ

BİR ÖZNE OLARAK YURTTAŞ’IN İNŞASI 262

I. Yurttaşın Statüsü 262

II. Antik Yunan’da Yurttaşlığın Esbabı Mucibesi 266

1. Sparta 266

2. Platon’un Hayal Dünyasında ve Aristo’nun Atina’sında Yurttaşlık 267

2.1. Platon 267

2.2. Aristo 268

III. Roma’da Yurttaşlık 269

IV.  “Karanlıklar Diyarında“ Yurttaşlık 271

V. Mutlak Monarşi Çağı 272


BİTİRİRKEN… 275


Genel Kaynakça 279


İÇİNDEKİLER


İnsan Derisiyle Kaplı Kitap: Devlet 11

Bir Masal Olarak Devlet 13

Devletin Kubbesi: İktidar 15

Bir Tahakküm Olarak İktidar 20

Michael Mann’in İktidar Ağlari Teorisi: 21

Siyasal İktidar ve Şeytan Metaforu 23

Bir İsim Tashihi Davası: Kutsal Canavar Devlet 26

AYRIM BİR

İDEOLOJİK İKTİDAR: TEOLOJİ, KUTSALLIK ve DEVLET


BÖLÜM BİR

GÖKYÜZÜ KRALLIĞI

BAŞLIK BİR

TEOLOJİ VE DEVLET:  OMNIPOTENZ 33

BAŞLIK İKİ

KUTSALLIKLAR: TANRILARIN DÜZENİ 38

BAŞLIK ÜÇ 40

GÖKYÜZÜ KRALLIĞI’NDAN YERYÜZÜ KRALLIĞI’NA KUTSAL BİR EMANET:  ŞİDDET 40


BÖLÜM İKİ

RAGION DI STATO VEYAHUT “EN ATTENDANT GODOT”

BAŞLIK BİR

FİLOZOF-TİRAN 46

BAŞLIK İKİ

KUTSAL CANAVAR DEVLETİN GAYRİ-SAHİH NESEPLİ ÇOCUĞU: “RAGION DI STATO” 48

I. Ragion Di Stato’nun Lafzı Ve Ruhu 49

II. Yapışık İkizler: Ragion Di Stato-DEVlet 51

III. “Zavallı Machiavelli” 54

BAŞLIK ÜÇ

SİYASET’İN HUKUKU ASKIYA ALMA PRATİKLERİ- EVVEL VE AHİR…

I. Ragion Di Stato’nun Hukuk İçindeki Hali: 59

İstisna hali… 59

II. Zorunluluk ve Karar Veren 60


AYRIM İKİ

PASTORAL İKTİDAR’IN CEMÂZİYELEVVEL’İNDEN DEVLETİN KUTSALLIĞINA

BİR ÖN-İNCELEME: BİR METAFOR OLARAK ÇOBAN İLE SÜRÜ 68

I. Etimolojik Bir Bakış 68

II. Temel Bir Figür Olarak Çoban ve Görevi 69

1. Temel Figür: Çoban 69

2. Çobanın Görevi 71


BÖLÜM BİR

ESKİ DOĞU TOPLUMLARI, İBRANİLER ANTİK YUNAN VE PASTORALLİK

BAŞLIK BİR

KİPLİĞİN KÖKENİ:  GÜNEŞ DOĞUDAN YÜKSELİR 75

BAŞLIK İKİ

ANTİK YUNAN’DA PASTORAL İKTİDAR: 79

ÇOBAN-KRAL 79

I. Platon’un Harikalar Diyarı 80

1. Platon’un Bilgi Kuramı 82

2. İdealize Edilmiş Devlet: İdealar Evrenindeki Tanrı 83

II. Bir Filozof Yetişiyor 85

1. Kral Olarak Filozof 86

2. Filozofun Uyutulması: İkinci En İyi Devlet 87

3. İkinci En İyi Devletin Çobanı, İdeal Devletin Asıl Sahibi: Gece Konseyi 88

4. Platon’da Çoban-Sürü Metaforu: İdealize Edilmiş Devletten İkinci En İyi Devletin Çobanına 89


BÖLÜM İKİ

ÇOBAN ROMULUS’TAN İMPARATORLUĞA ROMA’NIN YOLU

BAŞLIK BİR

KURULUŞ: BİR EFSANE 95

BAŞLIK İKİ

KRALLIK DÖNEMİ ROMASI 98

BAŞLIK ÜÇ

ROMA CUMHURİYETİ KRAL ÖLDÜ, YAŞASIN PRAETOR’LAR… 100

I. Siyasal Yapı 100

II. Roma’nın Çobanı: Diktatör- Olağanüstü Halde Başa Geçen Çoban 102

BAŞLIK DÖRT

İMPARATORLAR’IN DÖNEMİ PRINCIPATUS 106


BÖLÜM ÜÇ

İLK GÜNAH’TAN TESLİSE HIRİSTİYANLIĞIN PASTORAL TEMALARI

BAŞLIK BİR 110

HIRİSTİYANLIĞIN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI BİR BAŞ ÇOBAN OLARAK KİLİSE 110

BAŞLIK İKİ

PECCATUM ORIGINALE TANRI İLE ŞEYTANIN RAKSI 115

BAŞLIK ÜÇ

PUZZEL’IN SON PARÇASI OĞUL İSA 126


BÖLÜM DÖRT

KARANLIK İLE AYDINLIĞIN ORTASI: ALACAKARANLIK ÇAĞI Feodal İktidar Çağına Bir Bakış

Girizgah… 132

BAŞLIK BİR

ŞAFAĞA YAKIN, GÜNDOĞUMUNA AZ KALA… 134

BAŞLIK İKİ

ALACAKARANLIKTA YENİ BİR TOPLUMSAL DÜZEN ve EKONOMİK SİSTEM Feodalizm ya da Bölgeselliğin Zaferi 136

BAŞLIK ÜÇ

GÜVENSİZLİĞİN NAM-I DİĞER ADI Feodalite 139

BAŞLIK DÖRT

AVRUPA’NIN GÜNAH KEÇİLERİ Ötekiler ve Üzerlerindeki Perde-i Zulmet: Engizisyon Mahkemeleri 144

AYRIM ÜÇ

MAX WEBER’İN RASYONELLEŞTİRİLMİŞ TANRISI

Devleti Modern Kıldığı İddia Edilen Unsurlar


BİR ÖN-İNCELEME

RASYONELLEŞTİRİLMİŞ TANRI’NIN DOĞUM SANCISI 151

I. Devletin Sezaryenle Doğumu 151

I. Sözleşme Dönemine Bir Yolculuk: Doğal Yasalar ve Mekanlar 152

1. Sözleşmecilerin Tahayyüllerinde Doğal Yasa ve Onun Hali 152

2. Doğal Yasaların Mekânında Bir Gezinti 153

2.1. Hobbes: Kurtlar Sisli Havayı Sever 154

2.2. John Locke: Locke Harikalar Diyarında 159

2.3. Jan Jacques’ın Vahşiliğe Övgüsü 159

II. Doğa Halindeki İnsanın Doğası 160

1. Hobbes: Kurtların Günü 161

2. Locke’un Akli Doğası 162

3. J. J. Rousseau’nun Vahşisi 163

1. Su’dan Gelen Canavar: Leviathan 165

2. Ara Bölgeden Kaçış: Burjuvazinin Yalancı Sözleşmesi 168

3. Uygar İnsanın İlk Günahı: Çit 169

II. Devlet Tüm Toplumların Yazgısı Mıdır? 172

1. İktidarsız Akil Büyücüler 172

2. Biz/Onlar: Düşman Olmayan Öteki 175


BÖLÜM BİR

FİZİKSEL ÖLÇÜTLER

BAŞLIK BİR

SİNEKLERİN TANRISI: ŞİDDETİN BİR ANATOMİSİ 180

I. Kötülüğün Soykütüğü 180

II. Kötülüğün Hıristiyanlığı: Ortaçağın Ruhundaki Şiddet 183

III. Max Weber’in Meşru Evladı: Modern Bir Mit Olarak Şiddet Tekeli 186

1. Uygarlaşmanın Edilginleştirdiği Toplum, Şiddetin Toplumdan Sökülmesi. 187

2. Şiddet Tekelinin Doğrudan ve Dolaylı Uygulanması 190

2.1. Şiddetin Estetize Edilmiş Biçimi: Gözün İktidarı 190

2.1.1. Disiplinci İktidarın Görünüm Biçimi: Panoptikon 191

2.1.2. Disiplinci İktidarın Postmodern Görünümü: Sinoptikon 195

2.2. Elin İktidarı: “Polis Devletin Dölyatağında Şekillenir” 196

BAŞLIK İKİ

EGEMENLİK KISKACI Negatif İktidarın Tesisi 200

I. İstisna Hali Alanı: çıplak hayat ile egemenliğin örtüştüğü alan 200

II. Bir Yapı Olarak Egemenlik 201

III. Egemenliğin Kuramsal Karşılığı 203

1.1. Doğaüstü Teolojik Hukuk Kuramı 204

1.2. Esnek Teolojik Hukuk Doktrini 204

2. Modern Egemenlik Kuramı 205

IV. Kuramdan Bir Önceki Durak: Niccolo Machiavelli 206

1. Şeytanın Uşağı 206

2. Machiavelli’nin Prensi 208

V. Six Livres De La Republique 209

1. Bodin’in Amat’ı 212

1.1. Mutlaklık 213

1.2. Süreklilik 213

1.3. Bölünemezlik, Devredilemezlik 214

2. Bodin’in Amat’ından Zamanda Yolculuğa: Ortaçağın Politik Teolojisi- Bir Kuram Olarak Kralın İki Bedeni 215

3. Amat’ın Güvertesindeki Çatlaklar 221

BAŞLIK ÜÇ

YEŞİL HATLAR VE DUVARLAR 224

I- Devlet İktidarının En Ucu: Sınır 224

II- Bir Mekân ve Metafor Olarak Sınırlar 225

III- Biz-Onlar İle Dost-Düşman Ayırımının Fiziksel Ve Zihinsel Aracı Olarak Sınır 226

IV- Ulus Yaratımı Olarak Sınır 230

V- Milliyetçiliğin Haritası: İçsel Sınırlar-Dışsal Sınırlar 233

VI- Kimlik Olarak Sınırlar 234

BÖLÜM İKİ

RASYONEL ÖLÇÜT:  BÜROKRASİ

BAŞLIK BİR

AYDINLANMANIN AKLI 243

BAŞLIK İKİ

WEBER’İN DEMİR KAFESİ BÜROKRASİ’NİN ANLAMI 244

I- Teknik 246

II- Bürokrasinin Temelleri, Tarihsel Gelişimi ve Ortaya Çıkışı 248

1. Para Ekonomisinin Gelişmesi- 249

2. İdari Görevlerin Çoğalması- 250

3. Teknik Üstünlük- 251

4. Yazılılık İlkesi- 252

BAŞLIK ÜÇ

HOLOCAUST’IN OLMAZSA OLMAZI: 253

BÜROKRASİ 253


BÖLÜM ÜÇ

HUKUKSAL ÖLÇÜTLER: KADİMDEN MODERNE BİR YOLCULUK

BAŞLIK BİR

HUKUKSAL (YASAL)-USSAL MEŞRUİYET 260

BAŞLIK İKİ

BİR ÖZNE OLARAK YURTTAŞ’IN İNŞASI 262

I. Yurttaşın Statüsü 262

II. Antik Yunan’da Yurttaşlığın Esbabı Mucibesi 266

1. Sparta 266

2. Platon’un Hayal Dünyasında ve Aristo’nun Atina’sında Yurttaşlık 267

2.1. Platon 267

2.2. Aristo 268

III. Roma’da Yurttaşlık 269

IV.  “Karanlıklar Diyarında“ Yurttaşlık 271

V. Mutlak Monarşi Çağı 272


BİTİRİRKEN… 275


Genel Kaynakça 279


Abdurrahman Saygılı, “Modern Devletin Çıplak Sureti”, AÜHFD, Cilt: 59, No: 1, 2010.

Anthony Giddens, Ulus Devlet ve Şiddet, çev. Cumhur Atay, Kalkedon Yay., İstanbul 2008.

Antony Giddens, Modernliğin Sonuçları, çev. Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yay., İstanbul 2012.

Aristoteles, Atinalıların Devleti, çev. Şemsettin Yeltekin, Araf Yay. İstanbul 2013.

Aristoteles, Politika, çev. Mete Tunçay, Remzi Kitabevi Yay., İstanbul 1993.

Artur Keaveney, Sulla: The Last Republican, Taylor&Francis, 2005.

Augustinus, City of God, trs. Marcus Dods, The Christian Literature Publishing, New York 1890.

Augustinus, İtiraflar, çev. Çiğdem Dürüşken, Kabalcı Yay., İstanbul 2010.

Barış Çoban, “’Gözün İktidar’”, Panoptikon-Gözün İktidarı, haz. Barış Çoban/Zeynep Özarslan, Su Yay., İstanbul 2008.

Barry Hindess, Discourses Of Power: From Hobbes To Foucault, Wiley-Blackwell Pub., 1995.

Carl Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, çev. Emre Zeybekoğlu, Dost Yay. Ankara 2010.

Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat- Egemenlik Kuramı Üzerine Dört Bölüm, çev. Emre Zeybekoğlu, Dost Yay., Ankara 2002.

Catherine Pease-Watkin, “Bentham’ın ‘Panaptikon’u ve Dumont’un ‘Panoptique’i”, Panoptikon-Gözün İktidarı, Haz. Barış Çoban / Zeynep Özarslan, Su Yay., İstanbul 2008. 

Cem Kaptanoğlu, “Panoptikondan F Tipine Tecrit”, Birikim Dergisi, Sayı: 136. 

Cemal Bali Akal, “Kutsal Canavar-Cemal Bali Akalla Söyleşi”, Kimlik Bedenin Hapishanesidir (Spinoza Üzerine Yazılar ve Söyleşiler, haz. Reyda Ergün/Cemal Bali Akal, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul 2011.

Cemal Bali Akal, İktidarın Üç Yüzü, 3. Baskı, Dost Yay. Ankara 2005.

Cemil Meriç, “Zavallı Machiavelli”, Umrandan Uygarlığa, haz. Mahmut Ali Meriç, Bütün Eserler 7, İletişim Yay., İstanbul 2009.

Cengiz Batuk, Mitoloji ve Tarihsellik-Hıristiyanlığın Asli Günah Mitinin Tarihsel Dönüşümü, İz Yay., İstanbul 2006.

Christian Delacampagne, Filozof ve Tiran-yanılsamanın tarihi, çev. İnci Malak Uysal, Epos Yay., Ankara 2003.

Christofher Pierson, Modern Devlet, çev. Dilek Hattatoğlu, Çivi Yazıları Yay., Ankara 2000. 

Christopher W. Morris, An Essay on the Modern State, Cambridge University Press, 2002. 

Colette Estin/Helene Laporte, Yunan ve Roma Mitolojisi, çev. Musa Eran, Tübitak Yay., Ankara 2002.

Cynthia Cockburn, Hat, çev. Selda Somuncuoğlu, İletişim Yay., İstanbul 2005.

Derek Heater, Yurttaşlığın Kısa Tarihi, çev. Meral Delikara Üst, İmge Yay., Ankara 2007.

Ebu Mansur Es–Sealibi, Hükümdarlık Sanatı, çev. Said Aykut, İnsan Yay., 1997. 

Eflatun, Theaitetos, çev. Macit Gökberk, MEB Yay., İstanbul 1997. 

Emine Saadet Öner, Augustinus’un Tanrı Devleti, MÜSBÜ Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2008.

Ernst H. Kantorowicz, “Ortaçağ Düşüncesinde Vatan İçin Ölmek”, Devlet Kuramı, der. Cemal Bali Akal, Dost Yay., Ankara 2000. 

Ernst H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology, Princeton University Press, 1997.

Fatih Yeşilyaprak, Aziz Agustinus Ve Asli Günah Anlayışı, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, AÜSBE, Ankara 2008.

Fatma Günsoy Kaya, Felsefe ve Teolojinin Kavşağında Schmitt ve Strauss’ta Politik Olan, Paradigma Yay., İstanbul 2010. 

Ferda Keskin, “Özne ve İktidar”, Özne ve İktidar, Michel Foucault, Seçme Yazılar 2, haz. Ferda Keskin, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000.

Ferda Keskin, “Büyük Kapatılma", Büyük Kapatılma, Michel Foucault, çev. Işık Ergüden, Seçme Yazılar 3, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000.

Françoise Dreyfus, Bürokrasinin İcadı, çev. Işık Ergüden, İletişim Yay., İstanbul 2007.

Friedrich Meinecke, Machiavellism: The Doctrine of Raison d’Etat and its Place in Modern History, Transaction Publishers, New York, 1997.

Frederich Copleston, Platon, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yay., İstanbul 1995. 

Gaius Sallustius Crispus, Catilina Tertibi, çev. Güngör Varınlı-oğlu, Remzi Yay., İstanbul 1973.

Georges Dumezil, Mit ve Destan I, çev. Ali Berktay, YKY., İstanbul 2012.

Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi-Sosyolojik Bir Yaklaşım, çev. Şule Kut/Binnaz Toprak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul 2001.

Gianfranco Poggi, “Yurttaşlar ve Devlet: Geçmişe Bakış ve Muhtemel Gelecek”, Devletler ve Yurttaşlar, ed. Quentin Skinner/Bo Strath, çev. Gökhan Aksoy, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul 2011.

Gianfranco Poggi, Devlet: Doğası, Gelişimi ve Geleceği, çev. Aysun Babacan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul 2007.

Gianfranco Poggi, Forms of Power, Polity Press, 2001.

Giorgio Agamben, İstisna Hali, çev. Kemal Atakay, Otonom Yay., İstanbul 2006. 

Giorgio Agamben, Kutsal İnsan-Egemen İktidar ve Çıplak Hayat, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yay., İstanbul 2001.

Giovanni Botero, Della Ragione di Stato, Donzelli, Roma 1997.

Guy Testas/Jean Testas, Engizisyon, çev. Ali Erbaş, İnsan Yay. İstanbul 2003.

H. Bahadır Türk, Çoban ve Kral-Siyasetnamelerde İdeal Yönetici İmgesi, İletişim Yay., İstanbul 2012.

H. Gökçe Zabunoğlu, Kamu Hukuk Açısından Mülteciler -Modern Devletin Bir Anomalisi-, Yetkin Yay., Ankara, 2020.

H. Gökçe Zabunoğlu, “Günümüzde Ulus Devlet”,  Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2018. 

H. Gökçe Zabunığlu, “Toplum Sözleşmesi Bakımından John Locke’un Devlet Anlayışı”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7 Sayı 2, 2016.

Halil Cibran, Gezgin, çev. Sibel Özbudun, Anahtar Kitapları, İstanbul1995.

Hans Von Der Loo/Williem Van Reijen, Modernleşmenin Paradoksları, çev. Kadir Canatan, İnsan Yay., İstanbul 2003.

Hastings Donnan/Thomas M. Wilson, Sınırlar- Kimlik, Ulus ve Devletin Uçları, Ütopya Yay., Ankara 2002.

İlhan F. Akın, Kamu Hukuku, Beta Yay., İstanbul 1993.

J.J.Gleizal/J.G.Domenach/C.Journes, Batı Demokrasilerinde Polis, çev. Mustafa Kandemir, Temiz Yay., Ankara 2000.

Jacques Ellul, Teknoloji Toplumu, çev. Musa Ceylan, Bakış Yay., İstanbul 2003. 

Jan Assmann, Tektanrıcılık ve Şiddetin Dili, çev. Mesut Keskin, Avesta Yay., İstanbul 2011.

Jan Jacques Rousseau, Emile, çev. Yaşar Avunç, Türkiye İş Bankası Yay, İstanbul 2009.

Jan Jacques Rousseau, İnsanlar Arası Eşitsizliğin Kaynağı, çev. Rasih Nuri İleri, Say Yay., İstanbul 1996.

Jan Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi, çev. Vedat Günyol, Adam Yay., İstanbul 1994.

Jaques Le Goff, “Ortaçağda Batı Avrupa”, Ortaçağ Aydınlığı, Doğu-Batı Dergisi, Sayı: 33, 2005.

Jaques Le Goff/Jean Louis Schlegel, Çocuklar İçin Ortaçağ, çev. Orçun Türkay, YKY, İstanbul 2012.

Jean Bodin, On Sovereignty, çev. Lulian H. Franklin, Cambridge University Press, GB 1992.

John Locke, Hükümet Üzerine İkinci İnceleme, çev. Fahri Bakırcı, Ebabil Yay., İstanbul 2004.

John Milton, Kayıp Cennet, çev. Enver Günsel, Pegasus Yay., İstanbul 2006.

Jürgen Habermas, “Modernity: An Unfinished Project”, Habermas and the Unfinished Project of Modernity, eds. M. P. D’Entreves / S. Benhabib, Politiy Press, UK 1996.

Kaan Atalay/Ömer Albayrak, “Sözleşme Teorileri”, Michel Foucault, Cogito Dergisi, Sayı: 70-71, 2012.

Karen Armstrong, İncil, çev. Ilgın Yıldız, Versus Yay., İstanbul 2008.

Kasım Karaman, “Ritüellerin Toplumsal Etkileri”, SDÜFEFSlBD, Sayı:21, Mayıs 2010.

Ladis L. D. Kristof, “The Nature Of Frontiers And Boundaries”, Annals of the Association of American Geographers, Volume: 49, Issue: 3, September 1959.

Lucien Jaume, “Fransız Devriminde Yurttaş ve Devlet”, Devletler ve Yurttaşlar, ed. Quentin Skinner/Bo Strath, çev. Gökhan Aksoy, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul 2011.

Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, çev. Murat Belge, İletişim Yay., İstanbul 2011.

Levent Köker/Mehmet Ali Ağaoğulları, İmparatorluktan Tanrı Devletine, İmge Yay., Ankara 2004.

Lewis Mumford, Makine Efsanesi, çev. Fırat Oruç, İnsan Yay., İstanbul 1996.

Lois Martin, Cadılığın Tarihi (Ortaçağda Bilge Kadının Katli), çev. Kalkedon Yay., İstanbul 2009.

Mehmet Ali Ağaoğulları (ed.), Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler, İletişim Yay.; İstanbul 2011.

Mehmet Ali Ağaoğulları, “Halk Ya Da Ulus Egemenliğinin Kuramsal Temelleri Üzerine Birkaç Düşünce”, AÜSBFD, Cilt: XLI, No: 1-4, Ocak-Aralık 1986.

Mehmet Ali Ağaoğulları, Kent Devletinden İmparatorluğa, İmge Yay., Ankara 1994.

Mehmet Ali Ağaoğulları, Ulus Devlet Ya da Halkın Egemenliği, İmge Yay., Ankara 2010.

Mark Neocleous, Toplumsal Düzenin İnşası (Polis Erkinin Eleştirel Teorisi), çev. Ahmet Berkmen, Boğaziçi Üniversitesi Yay., İstanbul 2006.

Max Weber, Sosyoloji Yazıları, çev. Taha Parla, İletişim Yay., İstanbul 2003.

Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, çev. Zeynep Aruoba, Hil Yay., İstanbul 1997.

Max Horkeimer, Akıl Tutulması, çev. Orhan Koçak, 4. Basım, Metis Yay., İstanbul 1998.

Mehmet Akad/Bihterin Dinçkol, Genel Kamu Hukuku, Der Yay, İstanbul 2013.

Metin Heper, Modernleşme ve Bürokrasi (Karşılaştırmalı Kamu Yönetimine Giriş), Sosyal Bilimler Derneği Yay., Ankara 1973.

Michael Foucault, Hapishanenin Doğuşu, çev. M. Ali Kılıçbay, İmge Yay., Ankara 

Michael Stolleis, Yasanın Gözü (Bir Metaforun Tarihi), çev. Arif Çağlar, Kitap Yay., İstanbul 2010.

Michel Foucault, “Hapishane ve Hapishane İsyanları”, Büyük Kapatılma,  Michel Foucault, çev. Işık Ergüden, Seçme Yazılar 3, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000.

Michel Foucault, “Büyük Kapatılma”, Büyük Kapatılma, Michel Foucault, çev. Işık Ergüden, Seçme Yazılar 3, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000.

Michel Foucault, “Omnes et Singulatim (Siyasi Aklın Bir Eleştirisine Doğru)”, Özne ve İktidar, çev. I. Ergüden-O. Akınhay, Ayrıntı Yay.,  İstanbul, 2000.

Michel Foucault, “Özne ve İktidar”, Özne ve İktidar, Michel Foucault, çev. I. Ergüden/O. Akınhay, Seçme Yazılar 2, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000.

Michel Foucault, Toplumu Savunmak Gerek, çev. Şeyhsuvar Aktaş, Yapı Kredi Yay., İstanbul 2002.

Michel Foucault, “Cezaevlerine Kapatılma Hakkında”, Büyük Kapatılma, Michel Foucault, çev. Işık Ergüden, Seçme Yazılar 3, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000.

Michel Foucault, Bilginin Arkeolojisi, çev. Veli Urhan, Birey Yay., İstanbul 1999.

Michel Foucault, “Entelektüelin Siyasi İşlevi”, Entelektüelin Siyasi İşlevi, Seçme Yazılar 1, der. O. Akınhay/I. Ergüden, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000.  

Mithat Sancar, “Devlet Aklı” Kıskacında Hukuk Devleti, 3. Baskı, İletişim Yay., Ankara 2004.

Mithat Sancar, Hukuk Devletinin Genel Teorisi, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Ankara 1999.

Mithat Sancar, “Şiddet, Şiddet tekeli ve Demokratik Hukuk Devleti”, Doğu-Batı, Hukuk Ve Adalet, Sayı: 13, 2000.

Mustafa Erdoğan, “Hikmet-i Hükümetten Hukuk Devletine Yol Var mı?”, Doğu Batı Dergisi, Yıl:4, Sayı:3, Ocak 2000.

Mustafa Koçak, Batı'da ve Türkiye'de Egemenlik Anlayışının Değişimi, Devlet ve Egemenlik (Eski Kavramlar-Yeni Anlamlar), Seçkin Yay., Ankara 2006.

Muvaffak Akbay, Umumi Amme Hukuku Dersleri, C. I, 4. Bası, Ankara 1961.

Muvaffak Akbay, “Kelsen’in Hukuk ve Devlet Teorisi”,  AÜHFM, Cilt: 4, sayı: 1-4, 1947.

N. P. Mouzelis, Örgüt ve Bürokrasi-modern teorilerin analizi, çev. H. Bahadır Akın, Çizgi Yay., İstanbul 2001. 

Nazım Hikmet Ran, La Fontaine’den Masallar, YKY, İstanbul 2012.

Nermin Abandan, Bürokrasi, AÜSBF Yay., Ankara 1959.

Niccolo Machiavelli, Prens, çev. Anita Tatlıer, Doruk Yay., Ankara 2010.

Norbert Elias, Uygarlık Süreci, C. I, çev. Ender Ateşman, İletişim Yay., İstanbul 2013.

Oğuz Atay, Korkuyu Beklerken, İletişim Yay., İstanbul 2004.

Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yay., İstanbul 2012.

Orhan Tekelioğlu, Michel Foucault ve Sosyolojisi, çev. İbrahim Sirkeci, Bağlam Yay., İstanbul 1999.

Ozan Erözden, “Makyevellizm, Hikmet-i Hükümet ve Modern Devlet”, Machiavelli, Makyevellizm ve Modernite, haz. Cemal Bali Akal, Dost Yay., Ankara 2012.

Özcan Karadeniz-Çelebican, Roma Hukuku, AÜHF Yay., Ankara 1982.

Paul Connerton, Toplumlar nasıl anımsar?, çev. Alaettin Şener, Ayrıntı Yay., İstanbul 1999.

Pierre Clastres, Devlete Karşı Toplum, çev. Mehmet Sert/Nedim Demirtaş, Ayrıntı Yay., İstanbul 2011.

Platon, Sokrates’in Savunması, çev. Ali Şan, Cem Yay., İstanbul 2006.

Platon, Yasalar, çev. Candan Şentuna/Saffet Babür, Kabalcı Yay., İstanbul 2007.

Platon, Devlet, çev. Salahaddin Eyuboğlu/M.Ali Cimcoz, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 1999. 

Platon, Devlet Adamı, çev. Behice Boran/Mehmet Karasan, Sosyal Yay., İstanbul 2001.

Recai Galip Okandan, Umumî Amme Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1968.

Richard Sennett, Ten ve Taş-Batı Uygarlığında Beden ve Şehir, çev. Tuncay Birkan, Metis Yay., İstanbul 2011.

Ross King, Machiavelli-İktidarın Filozofu, çev. Volkan Atmaca, Alfa Yay., İstanbul 2007.

Saime Tuğrul, Ebedi Kutsal Ezeli Kurban- Çok Tanrılılıktan Tek Tanrılığa Kutsal ve Kurbanlık Mekanizmaları, İletişim Yay., İstanbul 2010.

Sergio Bertelli, The King's Body: Sacred Rituals of Power in Medieval and Early Modern Europe, Pennsylvania State University Press, 2003.

Simon Roberts, Hukuk Antropolojisine Giriş (Düzen ve Kargaşa), çev. A. Erkan Koca, Birleşik Yay., Ankara 2010.

T.Tolga Gümüş, “Ortaçağ Avrupa’sında Şiddet: Toplumsal Değişim ve Şiddetin Yeniden Yapılanışı”, Doğu-Batı Dergisi, Şiddet, Sayı: 43, 2007-2008.

Terry Eagleton, Kötülük Üzerine Bir Deneme, çev. Şenol Bezci, İletişim Yay., İstanbul 2011.

Titius Livius, Roma Tarihi: Şehrin Kuruluşundan İtibaren, Arkeoloji ve Sanat Yay., İstanbul 2002.

Th. N. Mitchell, “Cicero and the Senatus Consultum Ultimum”, Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 1971 (1).

Thomas Hobbes, De Cive-Yurttaşlık Felsefesinin Temelleri, çev. Deniz Zarakolu, Belge Yay, İstanbul 2007.

Thomas Hobbes, Leviathan, çev. Semih Lim, YKY, İstanbul 2005. 

Thomas Lemke, Biyopolitika, çev. Utku Özmakas, İletişim Yay., İstanbul 2013.

Umberto Eco, Gülün Adı, çev. Şadan Karadeniz; Can Yay., İstanbul 2007.

Vecdi Aral, Kelsen'in Saf Hukuk Teorisinin Metodu ve Değeri, İ.Ü.H.F. Yay., İstanbul 1978.

Walter Benjamin, “Şiddetin Eleştirisi Üzerine”, Şiddetin Eleştirisi Üzerine, haz. Aykut Çelebi, Metis Yay., İstanbul 2010. 

William Golding, Sineklerin Tanrısı, çev. Mina Urgan, Türkiye İş Bankası Yay., 2012.

Yehuda Bauer, Soykırımı Yeniden Düşünmek, çev. Onur Yakın, Pheonix Yay., Ankara 2002.

Yusuf Şevki Hakyemez, Mutlak Monarşilerden Günümüze Egemenlik Kavramı: Doğuşu, Gelişimi, Kavramsal Çerçevesi ve Dönüşümü, Seçkin Yay., Ankara 2004.

Zeliha Hacımuratlar, “Mekanik Dünyanın Tıkır Tıkır İşleyen Makinası: Bürokrasi”, AÜHF Zabunoğlu Armağanı, Ankara 2011.

Zeliha Etoz, “Mitos ve İktidar”, AÜSBFD, Cilt: 66, No: 3, 2011.

Ziya Paşa, Ortaçağın Karanlık Çehresi: Engizisyon Mahkemeleri, çev. Cahit Külekçi, İlk Harf Yay., İstanbul 2011.

Zygmunt Bauman, Küreselleşme (Toplumsal Sonuçları), çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yay., İstanbul 2012.

Zygmunt Bauman, Yasa Koyucuları ve Yorumcuları- Modernite, Postmodernite ve Entelektüeller Üzerine, çev. Kemal Atakay, Metis Yay., İstanbul 2012.

Zygmunt Bauman, Modernite ve Holocaust, çev. Süha Sertabib-oğlu, Versus Yay., İstanbul 2007.

Zygmunt Bauman, Modernite ve Müphemlik, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yay., İstanbul 2003


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.