Mali Hukuk Perspektifinden Güncel Gelişmeler - 2 (2021- 2023)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Numan Emre Ergin
ISBN: 9786050518016
510,00 TL 600,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Numan Emre Ergin
Baskı Tarihi 2024/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 610

Av. Dr. Numan Emre Ergin

İÇİNDEKİLER

İkinci Cilt İçin Önsöz ..................................................................................... 7

Birinci Cilt İçin Önsöz.................................................................................... 9

İçindekiler..................................................................................................... 11

Sermaye Kaybı Ve Borca Batıklığa İlişkin Yeni Düzenlemeler ................. 17

Matrah Artırımı Taksitleri Ödenmezse Vergi Dokunulmazlığı

Kalkar Mı?.................................................................................................... 21

Sorularla Değerli Konut Vergisi................................................................... 25

Aym, Sahte Belge Kullananlar İçin Kararını Ver(me)di.............................. 34

Hukukta Uzmanlaşma: Vergi Hukuku – Fırsatlar Ve Zorluklar ................. 37

İletişime Bindirim, Kentsel Dönüşüme İndirim ........................................... 45

İnşaat Sektörüne Ve Yabancı Kaynak Kullananlara Vergi

Sürprizi ......................................................................................................... 49

Sosyal Medya Fenomenlerinin Ve Youtuberların

Vergilendirilmesi.......................................................................................... 54

İzaha Davete Özel Esaslara Alma Yetkisi.................................................... 59

Tevkif Edin Şu Kadeve’yi!........................................................................... 62

Kar Dağıtmama Stopajı ................................................................................ 67

Beyaz Yakalılar: Gelir Vergisi Beyannamesini Unutmayın! ...................... 72

Hukuk Ve Ekonomi Reformu Paketlerinde Vergi........................................ 80

Finansman Gider Kısıtlamasında Detaylar Netleşiyor, Ama… .................. 87

Maliye Ölümü Gösterdi, Sıtmaya Razı Etti.................................................. 95

Avukatların Kdv İle İmtihanı ....................................................................... 98

Merkez Bankası’nın Kripto Düzenlemesi: Yassak Hemşerim!................. 104

Özel İletişim Vergisi Gider Yazılabilir Mi? ............................................... 112

Çek İbraz Ve Alkol Yasağı, Masak’ın Kripto Düzenlemesi İle

Sosyal Ağ Temsilcisi.................................................................................. 116

12

Evde Ürettiği Malları İnternetten Satanlara Vergi Muafiyeti.................... 122

Af, Yeniden!............................................................................................... 127

Finansman Gider Kısıtlamasında Son Durum Ve Sorunlar....................... 139

Abd'den Türkiye’ye Dijital Hizmet Vergisi Misillemesi Ve

Asgari Küresel Kurumlar Vergisi............................................................... 147

Matrah Artıran Mükellefler Dokunulmaz Mı? ........................................... 151

Karşı Vekalet Ücreti Bsmv'ye Tabi Midir? ................................................ 156

Kentsel Dönüşümde Tapu Harcı Bilmecesine Son! .................................. 160

Aftan Yararlanma Zımnen Kabul Müdür? ................................................. 165

Maliye Gerçek (Gizli) Ortakların Peşinde.................................................. 169

Uluslararası Vergilendirmede Kartlar Yeniden Dağıtılıyor. ...................... 175

Yangın, Sel Ve Vergi ................................................................................. 179

Matrah Artırımında Maliye'den Mükellefe Oran Çelmesi ........................ 184

Emlak Vergisinde Dava Açma İçin Yarın (7 Eylül) Son Gün! ................. 188

Yeniden Değerlemede Mükellefin Hakkı Kısıtlanıyor Mu? ..................... 191

Şirket Birleşme Ve Satın Almalarında Damga Vergisi ............................. 197

Vergi Paketinde Neler Var?........................................................................ 202

Vergi Paketinin Etkisi Nasıl Olacak? ......................................................... 210

Mükellef Mükellefin Bekçisi Midir?.......................................................... 217

Sosyal Medya Kazançlarının Vergilendirilmesinde Yeni

Dönem Ve Sorunlar.................................................................................... 220

Yapılandırma Ödemeleri Gider Yazılabilir Mi?......................................... 226

Enflasyon Ve Vergi (Enflasyon Düzeltmesi Vs. Yeniden

Değerleme) ................................................................................................. 231

Enflasyon Ve Asgari Ücretin Vergisi Meselesi.......................................... 236

Elektronik Tebligatta Bildirim Bilmecesi................................................... 240

Abd İle Türkiye Anlaştı! ............................................................................ 244

Geliyor Gelmekte Olan: Enflasyon Muhasebesi ....................................... 249

Finansal Raporlama Ve Enflasyon Muhasebesi ......................................... 252

Asgari Ücrette Kaş Yaparken Göz Çıkarmak............................................ 255

13

Kur Farkından Münezzeh Tl Mevduatı ...................................................... 260

Seni Yenileyebilme İhtimalini Sevdim....................................................... 268

İhracatçı Ve Sanayiciye Kurumlar Vergisi İndirimi Geliyor .................... 273

Enflasyon Muhasebesine Erteleme, Kur Korumalı Mevduata

İstisna.......................................................................................................... 277

Kur Korumalı Mevduata Yönelik Teşvikler............................................... 283

Kkm Vergi İstisnası Tebliğ Taslağı İçin Öneriler ...................................... 289

Kanun Değişikliğinin Mevcut Davalara Etkisi Ne Olur? ........................... 293

Kur Korumalı Mevduatta Vergi İstisnası Mahkemede Biter..................... 298

Gıda Ürünlerinde Kdv İndirimi Kime Yarar? ............................................ 301

İthalattan Sonraki Ödemelerde Kdv Beyanı Sorunu: Maliye Vs.

Gümrük....................................................................................................... 305

Verginin Vergisinin Vergisi ....................................................................... 309

Ukrayna, Rusya İhracatı İçin Tavsiyeler.................................................... 313

Aym: Ceza Yargılaması İle Vergi Yargılaması Bağlantılı

Olmalıdır. ................................................................................................... 316

Yeni (Yine) Torba Kanun Teklifindeki Vergisel Düzenlemeler ............... 321

Torba Yasa Teklifinde Kaçakçılık Cezası ................................................. 326

Yeni Kdv Oranları ...................................................................................... 331

Maliye’den İki Yeni Kdv Güzellemesi....................................................... 336

Maliye’nin Zencileri................................................................................... 340

2021 Yılı Kurumlar Vergisi İçin Dava Konuları....................................... 345

Sanayiciye Ve İhracatçıya Kurumlar Vergisi İndiriminde

Sorunlar ...................................................................................................... 350

Kurumlar Vergisi İndiriminde Son Durum Ve Hizmet İhracı

Üzerine ....................................................................................................... 357

Geri Dönüşümcülerin Ötv İle İmtihanı....................................................... 364

Maliye İnternetteki İlanların Peşinde ......................................................... 368

Vergi Uzlaşmasında Sınır Getirilmesi Anayasa’ya Aykırı Mı? ................ 374

İdare Dava Açma Süresini Göstermezse Ne Olur?..................................... 378

14

Tatil Yapmayan Vergi Gündemi ................................................................ 383

Ödeme Emrine İtirazda Haksız Çıkma Zammı İptal Edildi ...................... 388

Nakit Sermaye Artırımı Teşvikine Kısıtlama ............................................. 392

Defter, Kayıt Ve Belgeleri Gizleme Suçu Anayasa'ya Aykırı

mı? .............................................................................................................. 397

Varlık Barışı 7.0 ......................................................................................... 402

Aym’nin İstinaf Kararı ............................................................................... 409

Kanun Yolu Kapalı Mahkeme Kararları .................................................... 413

Finansman Gider Kısıtlamasında Bir Yargı Kararı Eleştirisi .................... 417

Sermaye Azaltım Vergisi Geliyor .............................................................. 421

Ücretlinin Cefası, Maliye’nin Sefası .......................................................... 426

Anayasa Mahkemesi’nin Tartışmalı Kdv Kararı........................................ 430

Yeni Torba Yasada Çalışanlar İçin Neler Var? .......................................... 436

Maliye Özelge Telebine Cevap Vermek Zorunda Mı?............................... 440

Otomobil Ötv’sinde Gelişmeler.................................................................. 444

Korona Virüs Cezalarının Silin(Me)Mesi Anayasa’ya Uygun

Mu?............................................................................................................. 448

Yargıda Süre Tutum Uygulaması............................................................... 451

Konaklama Vergisi Yeni Yılda Başlıyor.................................................... 455

Maliye’nin Kkm Hesabı Danıştay’a Takıldı .............................................. 461

Kar Yedeklerinin Sermayeye Eklenmesi Kar Dağıtımı Mıdır?................. 465

Yatırım Fonu Kazançlarında İstisna Ve Kdv Bilmecesi............................ 471

Maliye’ye Bildirimlerde Değişiklik Ve Pos Cihazı Kullanma

Zorunluluğu ................................................................................................ 475

Yeni Yapılandırma Kanun Teklifi Ve Pushed Debt Down ........................ 480

Depremle Mücadele Ve Sonrası................................................................. 485

Hisse Geri Alımı Stopajında İndirim.......................................................... 490

Deprem Sonrası İçin Vergiye İlişkin Tavsiyeler ....................................... 494

İptal Edilen Kamu İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisi......................... 499

Şapkadan Çıkan Tavşan: Ek Vergi............................................................. 503

15

2022 Matrah Artırımı Anayasa’ya Aykırı Mı?........................................... 510

Afet Yeniden İmar Fonu............................................................................. 514

Adalete Hasret Bir Ülkede Avukatlar Günü............................................... 519

Aym’nin İthalatta Gözetim Kararı.............................................................. 522

Deprem Vergisinde Netleşen Ve Açıkta Kalan Konular............................ 527

Danıştay’ın Vergi Hatası Konusundaki En Son Kararı .............................. 532

Emlak Vergisinde Takdir Komisyonu Kararlarına Dava Açma

Süresi.......................................................................................................... 536

Mükellefiyetin Maliye Tarafından Resen Terkini Anayasa’ya

Uygun Mu?................................................................................................. 540

Covid Cezalarını Ödeyenlere Aym’den Müjde .......................................... 544

Ek Vergiye Dava Açma Konusu ................................................................ 548

Vergi Yağmuru........................................................................................... 552

Petrol Ve Doğalgazda Ötv Artışının Anayasa’ya Aykırılığı ..................... 555

Yeni Vergisel Düzenlemeler – 7456 Sayılı Kanun..................................... 560

Danıştay’dan Altın Hesaplarındaki Haksız Vergilemeye Fren! ................ 564

Danıştay’ın Emlak Vergisi Ve Aym İptal Kararına İlişkin İki

Kararı.......................................................................................................... 568

Maliye’den 2022 Yılı Matrah Artırımı Yapanlara Kanca ......................... 572

Anayasa Mahkemesi’nin Dijital Hizmet Vergisi Kararı ............................ 574

Anayasa Mahkemesi’nin Ek Mtv Kararı.................................................... 578

Bir Cisim Yaklaşıyor: Enflasyon Muhasebesi............................................ 581

Aym’den Temyiz Sınırına Neşter............................................................... 585

Airbnb Yasası Ve Anayasa’ya Aykırılıkları............................................... 589

İthalatçıların Kdv İndirimine Kısıtlama ..................................................... 596

Aym’nin Vergi Kaçakçılığında Etkin Pişmanlık Ve Matrah

Artırımı Kararı............................................................................................ 599

Enflasyon Düzeltmesi Ve Kar Dağıtımı..................................................... 605

İkinci Cilt için Önsöz    


İKİNCİ CİLT İÇİN ÖNSÖZ

Bir devam kitabı olan bu ikinci ciltte, 2021-2023 yılları arasında ülkemizde yaşanan gelişmeleri mali hukuk gözünden değerlendirdiğim makalelerim yer almaktadır. Yazılarımın basılı bir kitap halinde olmasını topluca erişim sağlamak ve tarihe not düşmek adına önemli bulmaktayım.

Disiplinler arası bir alan olan vergi hukuku konusunda okuyucuyu sıkmadan, akademik bir ağırlığa boğmadan, eskilerin deyimiyle “efradını cami ağyarını mani” düsturuyla yazmaya gayret ettim ve bugüne kadar aldığım geri

bildirimler beni bu konuda başarılı olduğuma inandırdı; inandıkça da yazmaya

devam ettim.

Makalelerimi herşeyden önce kendim için yazıyorum; zira insan başkasına öğretirken öğreniyor ve ben de yazarken öğrenmeye devam ettim. Yazılarımda sorunları tespit etmekle yetinmeyip çözüm önerileri getirmeye, mağduriyet yaşayanlara yol göstermeye çalıştım. Kimi zaman otoriteleri eleştirip

zülf-ü yare dokunduğumu biliyorum ama yazılarımla bazı düzenlemelerin değiştirilmesinde veya hazırlanmasında dolaylı olarak mütevazi katkımın olduğunu düşünüyorum. Adalete bu şekilde etki ve hizmet edebilmek yazmakta en

büyük motivasyon kaynaklarımdan biri oldu.

Bu kitaptaki yazıların kapsadığı yıllar ülkemiz ve dünyamız açısından zor

bir dönem oldu. Pandemi, ekonomik kriz, bölgesel savaşlar, bitmek bilmeyen

seçimler, deprem, enflasyon...Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen hayat yaşanması gereken bir armağan insana.

Resmî Gazete’nin gece yarısı yayınlanması nedeniyle bizleri etkileyen

hukuki metinler “bir gece ansızın” hayatlarımıza girmeye başladı. Bu nedenle

bazı geceleri uykusuz geçirdik ama hep sabah oldu.

Gece gelen güzeldir, zira ardından güneş açar…

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.