Medeni Usul Hukuku Açısından İşe İade Davası

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Muhammet Fatih Yıldız
ISBN: 9786050517835
212,50 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Muhammet Fatih Yıldız
Baskı Tarihi 2024/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 203

Muhammet Fatih Yıldız

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ. 5

KISALTMALAR LİSTESİ 11

GİRİŞ. 13

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞE İADE DAVASI YOLUNA BAŞVURU

I....... İŞE İADE DAVASININ ÖN ŞARTLARI 15

A... Genel Olarak. 15

B.... İşçinin İş Kanunu veya Basın İş Kanunu Kapsamında İş Güvencesine Tabi Olması 15

C.... Fesihte Geçerli Bir Nedene Dayanma Zorunluluğu. 17

D... Fesihte İzlenecek Usul 20

II...... İŞE İADE DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ 22

III..... İŞE İADE DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME. 32

IV..... İŞE İADE DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME. 38

V...... İŞE İADE DAVASINDA TARAFLAR.. 44

A... Davacılar 44

B.... Davalılar 48

VI..... SENDİKANIN DAVADA YER ALMASI 53

VII.DAVA ÖNCESİ ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU.. 57

A... Genel Olarak. 57

B.... Arabulucuya Başvurunun Dava Şartı Niteliği 61

C.... Dava Şartı Arabuluculuğun Usuli Açıdan Değerlendirilmesi 62

VIII.. DAVA AÇMA SÜRESİ 65

IX..... İŞE İADE TALEBİNİN TAHKİME ELVERİŞLİLİĞİ 68

 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞE İADE DAVASINDA YARGILAMA

I....... İŞE İADE DAVASINDA YARGILAMA USULÜ.. 73

II...... İŞE İADE DAVASININ YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 73

A... Genel Olarak. 73

B.... İşe İade Davasında Önem Arz Eden HMK’daki Yargılama İlkeleri 75

1.... Taraflarca Getirilme İlkesi 75

2.... Taleple Bağlılık İlkesi 79

C.... İşe İade Davasına Özgü Yargılama İlkeleri 81

1.... Çabukluk İlkesi 81

2.... Basitlik İlkesi 83

3.... Ucuzluk İlkesi 84

4.... Zayıfın (İşçinin) Korunması İlkesi 85

III..... DAVANIN AÇILMASI 88

A... Genel Olarak. 88

B.... Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda İşe İadeye Dair Anlaşılması veya Anlaşılmaması 89

C.... Anlaşılan Hususlarda Dava Açma Yasağı (HUAK m. 18/5) 95

D... Alt İşverenlikte Arabuluculuk Sürecine Birlikte Katılım İlkesi (İMK m. 3/15) 98

IV..... DİLEKÇELER TEATİSİ AŞAMASI 105

A... Dava Dilekçesi 105

1.... Genel Olarak. 105

2.... İşe İade Talebiyle İşçilik Alacağı Taleplerinin Birlikte İleri Sürülmesi 107

B.... Cevap Dilekçesi 115

1.... Genel Olarak. 115

2.... İşe İade Davasının Karşı Dava Olarak Açılması 116

V...... ÖN İNCELEME AŞAMASI 120

IV..... TAHKİKAT AŞAMASI 126

A... Genel Olarak. 126

B.... İşe İade Davasında Özellik Gösteren Tahkikat İşlemleri 128

1.... Islahla Dava Konusunun Değiştirilmesi 128

2.... İşe İade Davasında İspat Yükü ve Deliller 130

a.... Genel Olarak İspat Yükü ve Deliller 130

b.... İşe İade Davalarında İspat Yükü ve Deliller 132

c.... İşverenin Vakıaların Aydınlatılmasına Katılma Yükü. 138

3.... Tahkikat Sırasında Bir İhtiyati Tedbir Olarak İşçinin İşe İadesi 139

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞE İADE DAVASININ SONUÇLANMASI, HÜKÜM, KANUN YOLLARI VE HÜKMÜN İCRASI

I....... YARGILAMA SÜRECİNDE GERÇEKLEŞEN BAZI OLAYLARIN DAVANIN SONUCUNA ETKİSİ 145

A... İşçinin Ölümü. 145

B.... İşyerinin Kapanması 147

C.... İşçinin İşe Başlatılması 150

II...... DAVANIN SONUNDA MAHKEMENİN VEREBİLECEĞİ KARARLAR VE SONUÇLARI 152

A... Genel Olarak. 152

B.... İşe İade Davasında Sözlü Yargılama Aşaması ve Hükmün Verilmesi 153

C.... Davanın Esastan Reddi Kararı 156

D... Davanın Kabulü Kararı 157

III..... İŞE İADE DAVASINDA KANUN YOLLARI 160

A... İstinaf Kanun Yolu. 160

B.... Temyiz Kanun Yolu. 165

C.... Yargılamanın Yenilenmesi 167

IV..... HÜKMÜN İCRASI 167

A... Genel Olarak. 167

B.... Hükmün İlamlı İcraya Konu Edilebilirliği 171

SONUÇ.. 177

KAYNAKÇA.. 183

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.