Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında

Milletlerarası Özel Hukuk Kongresi

Eskişehir 18 - 20 Ekim 2023 Kongre Bildirileri ve Tartışmaları
Kitap Künyesi
Yazar Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU - Prof. Dr. Mesut AYGÜN - Dr. Öğr. Üyesi A. Kübra ALTIPARMAK ELMAS - Dr. Öğr. Üyesi Cansu Kaya Ülken - Arş. Gör. G. Banu Uslu YİĞİT
Baskı Tarihi 2024/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 17x25
Cilt Sert kapak
Sayfa Sayısı 1096

Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU - Prof. Dr. Mesut AYGÜN - Dr. Öğr. Üyesi A. Kübra ALTIPARMAK ELMAS - Dr. Öğr. Üyesi Cansu Kaya Ülken - Arş. Gör. G. Banu Uslu YİĞİT


CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KONGRESİ

Kongre Takvimi:

16 Mayıs 2023 : Kongre için çağrıya çıkma

31 Temmuz 2023 : Tebliğ özeti gönderimi için son tarih

15 Ağustos 2023 : Kabul edilen tebliğlerin duyurulması

20 Ağustos 2023 : Kongre programının ilân edilmesi

10 Ekim 2023 : Tebliğ tam metin gönderimi için son tarih

18-20 Ekim 2023 : Kongre

5 Kasım 2023 : Tebliğ tam metin gönderimi için son tarih

Kongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Fuat ERDAL (Anadolu Üniversitesi Rektörü)

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Recai DÖNMEZ (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Kongre Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Mesut AYGÜN (Anadolu Üniversitesi)

Bilim Komitesi

Prof. Dr. Ayfer UYANIK (MEF Üniversitesi)

Prof. Dr. Bahattin Bahadır ERDEM (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Bahar Ceyda SÜRAL EFEÇINAR (Piri Reis Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Burak HUYSAL (Bahçeşehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemal ŞANLI (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemile DEMİR GÖKYAYLA (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Emre ESEN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Esra Gül DARDAĞAN KİBAR (Atılım Üniversitesi)

Prof. Dr. Faruk Kerem GİRAY (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR (Çankaya Üniversitesi)

Prof. Dr. Fügen SARGIN (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Prof. Dr. Gülin GÜNGÖR (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hacı CAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL (Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM ARNİNG (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Işıl ÖZKAN (Yaşar Üniversitesi)

Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Milletlerarası Özel Hukuk Kongresi

Prof. Dr. M. Tuğrul ARAT (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Prof. Dr. Mesut AYGÜN (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Turgut TURHAN (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Musa AYGÜL (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ERKAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Naciye Günseli GELGEL (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Necla ÖZTÜRK (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Nuray EKŞİ (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi em.)

Prof. Dr. Pınar KARACAN (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

Prof. Dr. Rifat ERTEN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Sema ÇÖRTOĞLU KOCA (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Sibel ÖZEL (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Süheyla BALKAR (Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Vahit DOĞAN (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf ÇALIŞKAN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeynep Derya TARMAN PEKBEY (Koç Üniversitesi)

Prof. Dr. Ziya AKINCI (Galatasaray Üniversitesi)

Düzenleme Komitesi

Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Mesut AYGÜN (Anadolu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi A. Kübra ALTIPARMAK ELMAS (Anadolu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Cansu KAYA ÜLKEN (Anadolu Üniversitesi)

Arş. Gör. Gülser Banu USLU YİĞİT (Anadolu Üniversitesi)

Necati BAYRAM (Fakülte Sekreteri)

Tarih: 18-20 Ekim 2023

Yer: Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Salon Anadolu

Yunus Emre Kampüsü / Eskişehir

İÇİNDEKİLER

CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KONGRESİ ............................................................................................................ 5

KONGREMİZİN GERÇEKLEŞMESİ VE KİTAPLAŞTIRILMASI SÜRECİNDE EMEĞİ GEÇEN ÖĞRENCİLER ................................................................................. 7

CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KONGRESİ PROGRAMI ........................................................................................................... 9

ÖN SÖZ .............................................................................................................. 15

BİRİNCİ GÜN / 18 EKİM 2023

CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KONGRESİ Kongre Bildirileri ve Bilimsel Tartışmalar .......................................................................27

AÇILIŞ MERASİMİ VE KONUŞMALAR ..............................................................................29

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

PRIVATE INTERNATIONAL LAW: THE PAST, THE PRESENT AND THE FUTURE

Prof. Dr. M. Tuğrul ARAT ............................................................................................................... 33

Birinci Oturum TÂBİİYET HUKUKU I

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necla ÖZTÜRK

DEVLETLERİN VERGİLENDİRME YETKİLERİNİ VATANDAŞLIK VE YERLEŞİKLİK TEMELİNDE KULLANMALARININ KİŞİLERİN GÖÇ VE VATANDAŞLIKTAN ÇIKMA KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ

THE IMPACT OF STATES' EXERCISE OF TAXING POWERS ON THE BASIS OF CITIZENSHIP AND RESIDENCE ON PEOPLE'S DECISIONS TO MIGRATE AND RENOUNCE CITIZENSHIP

Doç. Dr. Doğan GÖKBEL ................................................................................................................ 47

OSMANLI TABİİYET KANUNU VE MİRAS SORUNLARI .........................................................59

OTTOMAN NATIONALITY LAW AND INHERITANCE PROBLEMS

Doç. Dr. Hilal ORTAÇ ..................................................................................................................... 59

ULUSLARARASI HUKUKTA DİPLOMATİK HİMAYE HAKKI VE İSVİÇRE UYGULAMASI

THE RIGHT TO DIPLOMATIC PROTECTION IN INTERNATIONAL LAW AND THE CASE OF SWITZERLAND

Dr. Öğr. Üyesi Belkıs VURAL ÇELENK ...............................................................................................73

AVRUPA VATANDAŞLIĞI KAVRAMININ BREXIT SONRASI BİRLEŞİK KRALLIK VATANDAŞLARI İÇİN VERİLEN C-499/21 P | SILVER AND OTHERS V COUNCIL C-501/21 P, SHINDLER AND OTHERS V COUNCIL VE C-502/21 P | PRICE V COUNCIL KARARLARI DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE CONCEPT OF EUROPEAN CITIZENSHIP IN ACCORDANCE WITH THE C-499/21 P | SILVER AND OTHERS V COUNCIL C-501/21 P, SHINDLER AND OTHERS V COUNCIL VE C-502/21 P | PRICE V COUNCIL DECISIONS MADE FOR UNITED KINGDOM CITIZENS AFTER BREXIT

Dr. Öğr. Üyesi Özlem İNANÇ ŞENSES ...............................................................................................83

UZAYDA YAŞAMIN SONUCU: UZAY VATANDAŞLIK HUKUKU

RESULT OF LIFE IN SPACE: SPACE CITIZENSHIP LAW

Av. Egemen DEMİRER ....................................................................................................................95

İkinci Oturum TÂBİİYET HUKUKU II

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esra Gül DARDAĞAN KİBAR

KAN ESASINDAN TOPRAK ESASINA KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ AÇISI İLE SON GELİŞMELER

A COMPARATIVE ANALYSIS TO THE LATEST DEVELOPMENTS FROM JUS SANGUINIS TO JUS SOLI

Dr. Öğr. Üyesi Ekin Deniz İLHAN ................................................................................................... 119

TÜRK VATANDAŞLIĞININ SONRADAN KAZANILMASININ DÜZENLENME MAHİYETİ VE TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSTİSNAİ YOLDAN KAZANILMASI YOLUNUN BU KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ

THE REGULATORY NATURE OF THE SUBSEQUENT ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP AND EVALUATION OF THE EXTRAORDINARY ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP IN THIS SCOPE

Dr. Öğr. Üyesi Cansu KAYA ÜLKEN ................................................................................................ 133

12 MAYIS 2022 TARİHİNDE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLERDEN SONRA TAŞINMAZ EDİNİMİ YOLUYLA İKAMET ŞARTI ARANMAKSIZIN İSTİSNAİ YOLDAN KAZANILAN TÜRK VATANDAŞLIĞINDA SON DURUM VE DÜNYADAKİ GÜNCEL UYGULAMALAR

AFTER THE LATEST AMENDMENTS ON MAY 12, 2022 THE CURRENT STATUS OF EXTRAORDINARY ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP THROUGH IMMOVABLE PROPERTY ACQUISITION WITHOUT RESIDENCE REQUIREMENT AND GLOBAL PRACTICES

Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Zeynep ERDEN ......................................................................................... 147

YATIRIM YOLUYLA VATANDAŞLIK KAZANILMASINDA EŞ VE ÇOCUKLARIN DURUMU, KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

STATUS OF SPOUSES AND CHILDREN IN ACQUISITION CITIZENSHIP THROUGH INVESTMENT, PROBLEMS AND CHALLENGES

Arş. Gör. Gökçen Elif TOKSOY ....................................................................................................... 177

Üçüncü Oturum YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA HUKUKU I

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ ORTAKLIĞINDA KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI-AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANININ C‑194/20 SAYILI VE 3 HAZİRAN 2021 TARİHLİ BY, CX, FU, DW, EV – DUISBURG ŞEHRİ KARARI

FREE MOVEMENT OF PERSONS IN THE TÜRKİYE-EUROPEAN UNION PARTNERSHIP - DECISION OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION NO. C‑194/20 DATED 3 JUNE 2021 BY, CX, FU, DW, EV – CITY OF DUISBURG

Prof. Dr. Hacı CAN ....................................................................................................................... 197

NİTELİKLİ YABANCI YATIRIMCI KAVRAMI VE BUNA BAĞLANAN HÜKÜM VE SONUÇLAR

THE CONCEPT OF QUALIFIED FOREIGN INVESTOR AND THE PROVISIONS AND CONSEQUENCES THEREOF

Dr. Ömür KARAAĞAÇ .................................................................................................................. 223

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU YABANCI KURALININ YABANCILARA İLİŞKİN SINIRLAMALAR BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

REVIEW OF THE FOREIGN PLAYER QUOTA OF TURKISH FOOTBALL FEDERATION FROM THE PERSPECTIVE OF RESTRICTIONS IMPOSED TO FOREIGNERS

Dr. Banu AYKAN KURT ................................................................................................................ 245

Dördüncü Oturum YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA HUKUKU II

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuray EKŞİ

TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDA BULUNAN SURİYE VATANDAŞLARININ TÜRK MAHKEMELERİNDE TARAF OLDUKLARI BOŞANMA DAVALARINDA KARŞILAŞILAN MİLLETLERARASI USÛL HUKUKU SORUNLARI

ISSUES OF INTERNATIONAL PROCEDURE IN DIVORCE ACTIONS BEFORE THE TURKISH COURTS TO WHICH THE SYRIANS UNDER TEMPORARY PROTECTION ARE PARTIES

Doç. Dr. Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK................................................................................... 271

GÜNCEL MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNÜN BİREYSEL OLARAK SONA ERMESİ VE İPTALİ

INDIVIDUAL TERMINATION AND CANCELLATION OF TEMPORARY PROTECTION STATUS IN THE LIGHT OF CURRENT COURT DECISIONS

Doç. Dr. Neşe BARAN ÇELİK ......................................................................................................... 289

İSTİHBARATA DAYALI TAHDİT KODLU İDARİ İŞLEMLERİN HUKUKİ DENETİMİ

LEGAL AUDIT OF ADMINISTRATIVE TRANSACTIONS WITH RESTRICTION CODE BASED ON INTELLIGENCE

Arş. Gör. Müşerref Gülsüm ÖZDEMİR ............................................................................................ 325

SINIR DIŞI KARARLARININ YARGISAL DENETİMİNDE SINIR DIŞI EDİLECEK ÜÇÜNCÜ ÜLKENİN BELİRLENMESİ SORUNU

ABSCHIEBUNGSBESCHLÜSSE UND DAS PROBLEM DER FESTLEGUNG EINES DRITTEN LANDES BEI DER GERICHTLICHEN ÜBERPRÜFUNG VON ABSCHIEBUNGEN

Av. Süreyya CAN .......................................................................................................................... 341

İKİNCİ GÜN / 19 EKİM 2023

Birinci Oturum KANUNLAR İHTİLAFI HUKUKU I

Oturum Başkanı: Prof. Dr. N. Günseli GELGEL

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ALANINDA “ONLINE” YAPILAN EVLENMELERİN GEÇERLİLİĞİ MESELESİ BAKIMINDAN “TEMSİLCİ VASITASIYLA YAPILAN EVLENMELER” HAKKINDA GELİŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLERİN KIYASEN TATBİKİ

‘PROXY MARRIAGES’ AND ‘ONLINE MARRIAGES’ FROM A PERSPECTIVE OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Doç. Dr. İnci ATAMAN FİGANMEŞE ............................................................................................... 375

TİCARİ KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİNDE UYGULANACAK HUKUK

APPLICABLE LAW TO THE INFRINGEMENT OF PUBLICITY RIGHTS

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ESENYEL HANAZ .......................................................................................... 389

TÜRKİYE’DE YABANCILARIN ERGİN KILINMASI DAVALARINDA UYGULANACAK HUKUK

THE LAW APPLICABLE TO THE CASES REGARDING JURIDICIAL MATURITY DECISIONS OF FOREIGNERS IN TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi Burcu İRGE ERDOĞAN............................................................................................. 417 YABANCI UNSURLU TIBBÎ MÜDAHALELERDE RIZAYA VE RIZA EHLİYETİNE UYGULANACAK HUKUK LAW APPLICABLE TO CONSENT AND CAPACITY TO CONSENT IN MEDICAL INTERVENTIONS WITH FOREIGN ELEMENTS

Dr. Ranegül CAMIZ ...................................................................................................................... 431

İkinci Oturum KANUNLAR İHTİLAFI HUKUKU II

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rifat ERTEN

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA TRANSNASYONAL KAMU DÜZENİ

TRANSNATIONAL PUBLIC ORDER IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Doç. Dr. Kazım Sedat SİRMEN ...................................................................................................... 463

TAŞINIR DONANIM ÜZERİNDEKİ ULUSLARARASI TEMİNATLARA İLİŞKİN CAPE TOWN KONVANSİYONU’NUN TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKU’NDAKİ YERİ

THE STATUS OF THE CAPE TOWN CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT IN TURKISH PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Dr. Öğr. Üyesi Barış MESCİ ........................................................................................................... 473

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN DAVALARDA MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUN ROLÜ

THE ROLE OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN CLIMATE CHANGE LITIGATIONS

Öğr. Gör. Dr. Neriman KILIÇ ......................................................................................................... 487

MİLLETLERARASI TİCARİ UYUŞMAZLIKLARA TİCARİ ÂDET VE TEAMÜLLERİN UYGULANMASI

APPLICATION OF TRADE USAGE AND PRACTICES TO INTERNATIONAL COMMERCIAL DISPUTES

Dr. Cansu YENER KESKİN ............................................................................................................. 503

KÜLTÜR VARLIKLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA UYGULANACAK HUKUKA İLİŞKİN GELİŞMELER

DEVELOPMENTS RELATED TO THE LAW APPLICABLE TO DISPUTES ARISING FROM CULTURAL PROPERTIES

Arş. Gör. Döndü KUŞCU ............................................................................................................... 533

Üçüncü Oturum KANUNLAR İHTİLÂFI HUKUKU III

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vahit DOĞAN

MÖHUK M. 38 HÜKMÜNDEKİ EKSİKLİKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

DEFICIENCIES IN THE ART. 38 OF CPIPL AND SOLUTION PROPOSALS

Doç. Dr. Cahit AĞAOĞLU ............................................................................................................. 563

YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN UZAKTAN ÇALIŞMA VE UYGULANACAK HUKUK MESELESİNE GENEL BİR BAKIŞ

A GENERAL OVERVIEW OF REMOTE WORKING AND APPLICABLE LAW IN TERMS OF EMPLOYMENT CONTRACTS CONTAINING FOREIGN ELEMENTS

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Defne KIRLI AYDEMİR ................................................................................... 611

EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNDE MÖHUK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNCE HUKUK SEÇİMİ

CHOICE OF LAW IN CONTRACTS OF CARRIAGE OF GOODS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE TURKISH CODE OF PIL

Dr. Öğr. Üyesi Melis AVŞAR .......................................................................................................... 631

E-TİCARET PLATFORMLARININ MARKA İHLALİNDEN SORUMLULUĞUNA UYGULANACAK HUKUK

APPLICABLE LAW TO E-COMMERCE PLATFORMS’ LIABILITY FOR TRADEMARK INFRINGEMENTS

Dr Öğr. Üyesi A.Kübra ALTIPARMAK ELMAS .................................................................................. 643

TÜRK HUKUKUNDA SORUMLULUK SEBEPLERİNİN ÇOKLUĞU HALİNDE BAĞLAMA KONUSUNUN VASIFLANDIRILMASI

QUALIFICATION OF THE SUBJECT MATTER IN CASE OF MULTIPLICITY OF CAUSES OF LIABILITY UNDER TURKISH LAW

Arş. Gör. Ahmet Kaan YILSELİ ....................................................................................................... 657

Dördüncü Oturum KANUNLAR İHTİLAFI HUKUKU IV

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR

MİRASA UYGULANACAK HUKUKUN BELİRLENMESİNDE BAŞVURULAN TAŞINIR VE TAŞINMAZ AYRIMININ ANALİZİ

ANALYSIS OF THE DISTINCTION BETWEEN MOVABLES AND IMMOVABLES USED IN DETERMINING THE APPLICABLE LAW TO SUCCESSION

Doç. Dr. Hüseyin Akif KARACA ...................................................................................................... 677

DİJİTAL VARLIKLARA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA YABANCILIK UNSURU

FOREIGN ELEMENT IN DISPUTES RELATED TO DIGITAL ASSETS

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Doğan TAKAVUT........................................................................................ 693

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA KRİPTO VARLIKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ

DETERMINATION OF APPLICABLE LAW TO DISPUTES ARISING FROM CRYPTO ASSETS IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Dr. Öğr. Üyesi Ekin ÖMEROĞLU .................................................................................................... 713

AKDÎ BORÇ İLİŞKİLERİNE DAİR KANUNLAR İHTİLAFI KURALLARI BAKIMINDAN YAPAY ZEKÂNIN EHLİYETİ, MİLLÎ HUKUKU VE MUTAD MESKENİ HUKUKU

THE LEGAL CAPACITY, NATIONAL LAW, AND HABITUAL RESIDENCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE WITH RESPECT TO THE CONFLICT OF LAW RULES ON CONTRACTUAL RELATIONS

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DÜLGER ...................................................................................................... 727

DİJİTAL TEREKEYE UYGULANACAK HUKUK

THE LAW APPLICABLE TO DIGITAL ESTATE

Arş. Gör. Hilal Büşra OSMANLI ..................................................................................................... 747

ÜÇÜNCÜ GÜN / 20 EKİM 2023

Birinci Oturum MİLLETLERARASI USUL HUKUKU I

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fügen SARGIN

YABANCI ÇEKİŞMESİZ YARGI KARARLARININ TANINMASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMENİN TAYİNİ İLE HARÇ MESELESİ

COMPETENCE, VENUE AND FEE IN RECOGNITION OF FOREIGN NON-CONTENTIOUS JURISDICTION DECISIONS

Doç. Dr. Cemil GÜNER ................................................................................................................. 777

TÜRK MAHKEME KARARLARININ KKTC’DE TANINMASI VE TENFİZİ

RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF TURKISH COURT DECISIONS IN TRNC

Doç. Dr. Arzu ALİBABA ................................................................................................................ 805

TENFİZDE KARŞILIKLILIK ZİNCİRİNİN “KIRILMASI”

“BREAKING” THE CHAIN OF RECIPROCITY IN ENFORCEMENT

Doç. Dr. Cemal Fazıl KARAKAŞ ..................................................................................................... 825

TANINMIŞ VEYA TENFİZ EDİLMİŞ YABANCI MAHKEME KARARLARI HAKKINDAKİ AİHM BAŞVURULARININ VE İHLAL KARARLARININ TÜRK HUKUKUNDAKİ ETKİSİ

THE EFFECT OF THE ALLEGED VIOLATIONS AND THE JUDGMENTS FINDING VIOLATION OF THE ECHR ON THE FOREIGN COURT DECISIONS THAT ARE RECOGNIZED OR ENFORCED IN TURKISH LAW

Dr. Işıl S. TEKDOĞAN BAHÇIVAN .................................................................................................. 837

YABANCI UNSURLU TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN TOPLULUK DAVALARINDA TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİNİN VE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ

DETERMINATION OF INTERNATIONAL JURISDICTION OF TURKISH COURTS AND APPLICABLE LAW IN COLLECTIVE REDRESS ARISING FROM CONSUMER CONTRACTS WITH FOREIGN ELEMENTS

Dr. Ogün Erşan AYDINLI .............................................................................................................. 845

BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİNDE MİLLETLERARASI YETKİ

INTERNATIONAL JURISDICTION IN CLOUD COMPUTING CONTRACTS

Arş. Gör. Barış ARSLAN ................................................................................................................ 857

İkinci Oturum MİLLETLERARASI USUL HUKUKU II

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL

TEKNOLOJİ YATIRIMLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR VE TAHKİM

DISPUTES ARISING FROM TECHNOLOGY INVESTMENTS AND ARBITRATION

Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR .................................................................................................. 911

ULUSLARARASI TAHKİM AÇISINDAN ÇEVRESEL, SOSYAL VE YÖNETİŞİM KLOZLARI

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE CLAUSES FROM AN INTERNATIONAL ARBITRATION PERSPECTIVE

Doç. Dr. Talat KAYA ..................................................................................................................... 925

AVRUPA BİRLİĞİNDE ÇEVRİMİÇİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ (ODR)

ONLINE DISPUTE RESOLUTION METHOD (ODR) IN THE EUROPEAN UNION

Doç. Dr. Aziz Serkan ARSLAN ........................................................................................................ 937

PARİS İKLİM ANLAŞMASI TEMELİNDE ENERJİ ŞARTI ANLAŞMASI’NIN MODERNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİNİN ENERJİ SEKTÖRÜNE MUHTEMEL ETKİLERİ

THE POSSIBLE IMPACTS OF THE STRATEGY OF THE EUROPEAN UNION REGARDING THE MODERNISATION OF THE ENERGY CHARTER TREATY ON THE BASIS OF THE PARIS AGREEMENT TO THE ENERGY SECTOR

Dr. Öğr. Üyesi Halil ÇEÇEN ............................................................................................................ 945

İNTERNET YOLUYLA İŞLENEN SINIR AŞAN HAKSIZ REKABET HÂLLERİNDE ZARARIN MEYDANA GELDİĞİ VE GELME İHTİMALİNİN BULUNDUĞU YERİN TESPİTİ

DETERMINATION OF THE PLACE WHERE THE DAMAGE OCCURRED AND MAY OCCUR IN CASES OF CROSS-BORDER UNFAIR COMPETITION THROUGH THE INTERNET

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZGENÇ ..................................................................................................... 981

AKILLI SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA MİLLETLERARASI YETKİ SORUNLARI VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

INTERNATIONAL JURISDICTION ISSUES WITHIN THE SCOPE OF SMART CONTRACTS AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION METHODS

Elçin AKTAN .............................................................................................................................. 1005

Üçüncü Oturum MİLLETLERARASI USUL HUKUKU III

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf ÇALIŞKAN

TAHKİM YERİNİN TÜRKİYE OLMADIĞI VE TÜRK MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUN UYGULANMASININ TARAFLARCA SEÇİLDİĞİ DURUMLARDA ORTAYA ÇIKABİLECEK BAZI SORUNLAR

SOME ISSUES THAT MAY ARISE WHERE TURKEY IS NOT THE SEAT OF ARBITRATION AND TURKISH INTERNATIONAL ARBITRATION ACT IS CHOSEN BY THE PARTIES

Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU ..................................................................................................... 1035

FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ

RESOLVING INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES THROUGH ARBITRATION

Doç. Dr. Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL .......................................................................................... 1053

TAHKİM ANLAŞMASINA UYGULANACAK HUKUK OLARAK VİYANA SATIM ANTLAŞMASI

VIENNA SALES CONVENTION AS THE APPLICABLE LAW TO ARBITRATION AGREEMENTS

Dr. Öğr. Üyesi Ebru AKDUMAN .................................................................................................. 1061

MİLLETLERARASI TAHKİMDE DELİLLERİN TOPLANMASI HAKKINDA PRAG KURALLARI’NDA YER ALAN DÜZENLEMELER

REGULATIONS IN THE PRAGUE RULES ON THE TAKING OF EVIDENCE IN INTERNATIONAL ARBITRATION

Dr. Öğr. Üyesi Rumeysa PARTALCI.............................................................................................. 1079

KONGREMİZİN GERÇEKLEŞMESİ VE KİTAPLAŞTIRILMASI SÜRECİNDE EMEĞİ GEÇEN ÖĞRENCİLER


• Abdurrahman Can Uçar • Arda Kızılyar • Aslı Akçal 

• Asuman Şengül • Aslıhan Çelik • Bengisu Karaman

• Berfin Eren • Ceyda Topçuoğlu • Ebru Oral

• Eda Ataman • Efekan Kurul • Ela Nur Akbulut

• Elif Ilgım Oğuz • Elif Yıldız • Emine Dinç

• Emine Sena Öner • Emine Yurduseven • Emre Nebi

• Enes Bedir İlhan • Fatma Sulhan • Fatmanur Kandemir

• Ferdi Eraslan • Galip Puse • Gamze Güneri

• Gizem Akbaş • Gökalp Koşar • Gülşa Kaya

• Hayriye Nur Acar • Hicran Nur Yılmaz • İrem Sude Dönmez

• Jale Öykü Akın • Koray Yorgun • Mahmut Emre Arslan

• Mehmet Cemal Keleş • Melisa İrem Gök • Menşure Nur Dirican

• Merve Baltaş • Musa Ağhan • Nazife Saldamlı

• Neslihan Aydın • Nisanur Maskan • Özge Sadık

• Resmiye Aslan • Sena Sarı • Sinem Özcan

• Tuğçe Şen • Yaprak Durhasan • Yaren Ceylan

• Zahidenur Yaslı • Zaim Ali Karalar • Zeynep Kesiciler

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.