Örselenen Çocuklar Çocuğun Aile İçi İstismarı ve İhmali

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: M. Tevfik ODMAN - Lütfiye ODMAN
ISBN: 9786050507942
63,75 TL 75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar M. Tevfik ODMAN, Lütfiye ODMAN
Baskı Tarihi 2021/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 299

SUNUŞ ..................................................................................................... 7

KISALTMALAR .............................................................................................. 17

GİRİŞ ................................................................................................... 21

BİRİNCİ BÖLÜM

ŞİDDET, AİLE İÇİ ŞİDDET VE AİLE İÇİ ÇOCUK İSTİSMARI

KAVRAMLARI, İSTİSMARA ZEMİN HAZIRLAYAN RİSK

FAKTÖRLERİ VE AİLE İÇİ İSTİSMAR TÜRLERİ

1. GENEL .................................................................................................. 25

1.1. ŞİDDET KAVRAMI ......................................................................... 26

1.2. AİLE İÇİ ŞİDDET KAVRAMI .......................................................... 27

1.3. ÇOCUK İSTİSMARI VE AİLE İÇİ ÇOCUK İSTİSMARI

KAVRAMLARI.................................................................................. 29

1.4. AİLE İÇİ ÇOCUK İSTİSMARINA ZEMİN HAZIRLAYAN

RİSK FAKTÖRLERİ.......................................................................... 30

1.4.1. ÜLKELERİN SOSYO-EKONOMİK VE SİYASAL

YAPISINDAN KAYNAKLANAN RİSK FAKTÖRLERİ..... 31

1.4.2. KÜLTÜREL DEĞERLERE BAĞLI AİLELERDEN

KAYNAKLANAN RİSK FAKTÖRLERİ............................... 31

1.4.3. AİLELERİN YOKSUL OLMASINDAN KAYNAKLANAN

RİSK FAKTÖRLERİ............................................................... 33

1.4.4. AİLE İÇİNDE MEYDANA GELEN OLAYLARDAN

KAYNAKLANAN RİSK FAKTÖRLERİ............................... 34

1.4.5. EBEVEYNLERDEN VE DİĞER AİLE BİREYLERİNDEN

KAYNAKLANAN RİSK FAKTÖRLERİ............................... 35

1.4.6. ÇOCUKLARDAN KAYNAKLANAN RİSK FAKTÖRLERİ.....37

1.5. ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ İSTİSMAR TÜRLERİ ................... 38

İKİNCİ BÖLÜM

ÇOCUĞUN AİLE İÇİ FİZİKSEL İSTİSMARI

2. GENEL .................................................................................................. 40

2.1. ÇOCUĞUN AİLE İÇİ FİZİKSEL İSTİSMARI KAVRAMI............. 42

8 İçindekiler

2.2. ÇOCUĞUN AİLE İÇİ FİZİKSEL İSTİSMARI KAPSAMINA

GİREN TUTUM VE DAVRANIŞLAR ............................................. 43

2.3. AİLE İÇİ FİZİKSEL İSTİSMARA MARUZ KALAN

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN FİZİKSEL BELİRTİLER .................. 44

2.4. ÇOCUKLARINI FİZİKSEL OLARAK İSTİSMAR

EDEN EBEVEYNLERİN İSTİSMAR SONRASI DAVRANIŞLARI . 47

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MUNCHAUSEN BY PROXY SYNDROME

(ÇOCUĞUN TIBBİ İSTİSMARI)

3. GENEL .................................................................................................. 48

3.1. MUNCHAUSEN SENDROMU......................................................... 50

3.2. MUNCHAUSEN BY PROXY SENDROMU- ÇOCUĞUN

TIBBİ İSTİSMARI ............................................................................. 51

3.3. MUNCHAUSEN BY PROXY SENDROMU VAKALARINA

İLİŞKİN TESPİTLER......................................................................... 53

3.4. MUNCHAUSEN BY PROXY SENDROMU VAKALARINDA

ANNELERİN HASTANELERDE UYGULADIKLARI TAKTİKLER...55

3.5. MUNCHAUSEN BY PROXY SENDROMU

VAKALARININ YAŞANDIĞI AİLELERİN VE ANNELERİN

ÖZELLİKLERİ................................................................................... 58

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇOCUĞUN AİLE İÇİ DUYGUSAL İSTİSMARI

4. GENEL .................................................................................................. 60

4.1. DUYGUSAL ŞİDDET VE ÇOCUĞUN DUYGUSAL İSTİSMARI

KAVRAMLARI ................................................................................. 61

4.1.1. DUYGUSAL ŞİDDET KAVRAMI ......................................... 61

4.1.2. ÇOCUĞUN DUYGUSAL İSTİSMARI KAVRAMI.............. 62

4.2. ÇOCUĞUN AİLE İÇİ DUYGUSAL İSTİSMARI KAPSAMINA

GİREN TUTUM VE DAVRANIŞLAR ............................................. 63

4.3. ÇOCUĞUN AİLE İÇİ DUYGUSAL İSTİSMARI KAPSAMINA

GİREN DİĞER UYGULAMALAR................................................... 65

İçindekiler 9

4.3.1. ÇOCUĞUN AİLE İÇİNDE ŞİDDETE TANIK OLMASI...... 65

4.3.2. ÇOCUĞUN DİĞER EBEVEYNE KARŞI

YABANCILAŞTIRILMASI .................................................... 66

4.3.2.1. YABANCILAŞTIRILMANIN ÇOCUKLAR

ÜZERİNDE ETKİLERİ............................................. 68

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇOCUĞUN İHMAL EDİLMESİ

5. GENEL .................................................................................................. 70

5.1. ÇOCUK İHMALİNİN TANIMI ........................................................ 71

5.2. ÇOCUK İHMALİNİN TÜRLERİ ...................................................... 72

 5.2.1. FİZİKSEL İHMAL VE YETERSİZ GÖZETİM...................... 72

5.2.2. TIBBİ İHMAL: ÇOCUĞUN KORUYUCU VE

TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN

YOKSUN BIRAKILMASI...................................................... 73

 5.2.3. DUYGUSAL İHMAL.............................................................. 73

5.2.4. EĞİTSEL İHMAL.................................................................... 73

5.3. ÇOCUK İHMALİNE ZEMİN HAZIRLAYAN NEDENLER........... 74

5.4. ÇOCUKLARINI İHMAL EDEN EBEVEYNLERDE

GÖRÜLEN BENZER ÖZELLİKLER................................................ 76

5.5. ÇOCUĞUN İHMAL EDİLMESİ KAPSAMINA

GİREN TUTUM VE DAVRANIŞLAR ............................................. 76

5.6. İHMAL EDİLEN ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN BELİRTİLER ....... 78

ALTINCI BÖLÜM

ÇOCUĞUN AİLE İÇİ İSTİSMARI KAPSAMINA GİREN DİĞER

İSTİSMAR UYGULAMALARI

6. GENEL .................................................................................................. 80

6.1. CİNSİYETİ KIZ OLAN FETÜSÜN DÜNYAYA GELMESİNİN

ÖNLENMESİ VEYA DÜNYAYA GELDİKTEN SONRA

ÖLDÜRÜLMESİ................................................................................ 81

6.2. NAMUS VE TÖRE CİNAYETLERİ.................................................. 83

6.3. KIZ ÇOCUKLARINA BEKÂRET KONTROLÜ YAPILMASI........ 87

10 İçindekiler

6.4. KADIN SÜNNETİ: KIZ ÇOCUKLARININ CİNSİYET

ORGANINA YAPILAN OPERASYON ............................................ 93

6.4.1 KADIN SÜNNETİNİN UYGULANMA YÖNTEMLERİ...... 94

6.4.2 KADIN SÜNNETİNİN UYGULANDIĞI ÜLKELER ........... 95

6.4.3 KADIN SÜNNETİNİN ÖNLENEBİLMESİ

İÇİN ULUSLARARASI KURULUŞLAR TARAFINDAN

ALINAN TEDBİRLER............................................................ 96

6.4.4. DİN VE İNANÇ TEMELİNDE KADIN SÜNNETİNE

YAKLAŞIM .......................................................................... 100

6.5. ÇOCUK EVLİLİKLERİ................................................................... 102

6.5.1. ÇOCUK EVLİLİKLERİ YAPILMASININ TEMELİNDE

YATAN NEDENLER............................................................ 103

6.5.1.1.EKONOMİK KOŞULLARDAN VE GELENEKSEL

UYGULAMALARDAN KAYNAKLANAN NEDENLER.. 104

 6.5.1.2.SİYASAL ERKİN GELENEKSEL UYGULAMALARA

BAKIŞ AÇISINDAN KAYNAKLANAN NEDENLER....... 106

6.5.1.3.AİLE İÇİNDE MEYDANA GELEN OLAYLARDAN

KAYNAKLANAN NEDENLER........................................... 108

 6.5.1.4.DİĞER NEDENLER ................................................. 109

6.5.2. ÇOCUK EVLİLİKLERİNİN KIZ ÇOCUKLARI

ÜZERİNDE YARATABİLECEĞİ ETKİLER ...................... 109

6.6. ÇOCUK TİCARETİ VE ÇOCUKLARIN EVLATLIK

OLARAK VERİLMELERİ .............................................................. 111

6.7. ÇOCUKLARIN SEKS ENDÜSTRİSİNDE

KULLANILMALARI VE PORNOGRAFİ YOLUYLA

İSTİSMAR EDİLMELERİ............................................................... 115

6.8. ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRILMALARI VE DİLENDİRİLMELERİ 117

YEDİNCİ BÖLÜM

AİLE İÇİ FİZİKSEL VE DUYGUSAL İSTİSMAR İLE İHMALE MARUZ

KALAN ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİLER

7. GENEL ................................................................................................ 120

7.1. İSTİSMARA UĞRAYAN VE İHMAL EDİLEN ÇOCUKLARDA

GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİLER ........................................ 123

İçindekiler 11

7.2. KOMPLEKS TRAVMA MAĞDURU ÇOCUKLARDA

GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİLER ........................................ 125

7.3. İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLARIN KENDİLERİNİ

YARALAMALARI VE İNTİHAR ETMELERİNE İLİŞKİN

BULGULAR..................................................................................... 127

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇOCUĞUN AİLE İÇİ CİNSEL İSTİSMARI

8. GENEL ................................................................................................ 130

8.1. CİNSEL ŞİDDET VE CİNSEL TACİZ KAVRAMLARI................. 133

8.1.1. CİNSEL ŞİDDET KAVRAMI ............................................... 134

8.1.2. CİNSEL TACİZ KAVRAMI.................................................. 135

8.2. ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI KAVRAMI............................... 136

8.3. ÇOCUĞUN AİLE İÇİ CİNSEL İSTİSMARI KAVRAMI .............. 136

8.4. ÇOCUĞUN AİLE İÇİ CİNSEL İSTİSMARI KAPSAMINA ......... 137

GİREN DAVRANIŞLAR VE EYLEMLER..................................... 139

8.4.1. TEMAS İÇEREN CİNSEL İSTİSMAR DAVRANIŞ VE

EYLEMLERİ......................................................................... 139

8.4.2. TEMAS İÇERMEYEN CİNSEL İSTİSMAR DAVRANIŞ VE

EYLEMLERİ......................................................................... 140

8.5. ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR UYGULAMA POTANSİYELİ

OLAN KİŞİLER ............................................................................... 141

8.6. CİNSEL İSTİSMARCILAR TARAFINDAN UYGULANAN

TAKTİKLER..................................................................................... 142

8.7. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARA AÇIK OLMALARINI

ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ................................................. 144

8.8. ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN CİNSEL İSTİSMAR

OLAYLARINI GİZLEMELERİNİN NEDENLERİ........................ 145

8.9. CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALAN ÇOCUKLARDA

GÖRÜLEN FİZİKSEL BELİRTİLER.............................................. 149

8.10.CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALAN ÇOCUKLARDA

GÖRÜLEN DAVRANIŞLAR VE PSİKOLOJİK BELİRTİLER .... 150

12 İçindekiler

8.11.ÇOCUĞU CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN AİLELERİN

TUTUM VE DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 153

8.12.ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARA KARŞI

KORUNABİLMESİ İÇİN EBEVEYNLER VEYA ÇOCUĞA BAKIM

VERENLERİN BİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR ...... 155

 8.12.1. CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHESİ HALİNDE

ALINABİLECEK TEDBİRLER........................................... 157

 8.12.2. CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHESİNİN DOĞRULANMIŞ

OLMASI HALİNDE ALINABİLECEK TEDBİRLER ....... 159

DOKUZUNCU BÖLÜM

ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE YER ALAN ÇOCUĞUN AİLE

İÇİ İSTİSMARI VE İHMALİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

9. GENEL ................................................................................................ 161

9.1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TARAFINDAN KABUL EDİLEN

DÜZENLEMELERDE YER ALAN HÜKÜMLER......................... 162

9.1.1. MİLLETLER CEMİYETİ CENEVRE ÇOCUK HAKLARI

BEYANNAMESİ .................................................................. 162

9.1.2. İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ ............. 163

9.1.3. İNSAN TİCARETİNİN VE İNSANLARIN FUHUŞ

YOLUYLA SÖMÜRÜLMESİNİN YASAKLANMASINA

İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.................................................... 164

9.1.4. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ ..165

9.1.5. EVLİLİĞE RIZA GÖSTERİLMESİ, ASGARİ EVLENME

YAŞI VE EVLİLİĞİN TESCİLİNE DAİR SÖZLEŞME...... 165

9.1.6. EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARA

İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME ............................ 166

9.1.7. MEDENİ VE SİYASİ HAKLAR ULUSLARARASI

SÖZLEŞMESİ........................................................................ 167

9.1.8. KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN

ÖNLENMESİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ ............... 167

9.1.9. İŞKENCEYE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİİNSANİ

VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ ......................... 169

İçindekiler 13

9.1.10.ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME VE

  SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK HAZIRLANAN

PROTOKOLLER .................................................................. 170

9.1.10.1.ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞMEYE EK

ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK

PORNOGRAFİSİ İLE İLGİLİ İHTİYARİ PROTOKOL ..... 177

9.1.10.2. ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞMENİN

BAŞVURU USULÜNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOL 181

9.1.11.ÇOCUKLARIN TİCARİ AMAÇLI CİNSEL SÖMÜRÜYE

KARŞI DÜNYA KONGRESİ STOCKHOLM BİLDİRİSİ.. 182

9.1.12.182 NO’LU EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN

YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN ACİL EYLEM SÖZLEŞMESİ .............................. 184

9.1.13.SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ

MİLLETLER SÖZLEŞMESİ ............................................... 184

9.1.13.1. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK İNSAN

TİCARETİNİN ÖZELLİKLE KADIN VE ÇOCUK

TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE, DURDURULMASINA VE

CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ............ 188

9.1.14.BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULUNUN ÇOCUK

HAKLARINA İLİŞKİN 19 ARALIK 2016 TARİHLİ KARARI..189

9.1.15.ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ SÖZLEŞMELERİ.....190

9.1.16.ÇALIŞMA YAŞAMINDA ŞİDDET VE TACİZİN

ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME .... 191

9.2. AVRUPA KONSEYİ VE AVRUPA BİRLİĞİ

DÜZENLEMELERİNDE YER ALAN HÜKÜMLER..................... 193

9.2.1. İNSAN TİCARETİNE KARŞI AVRUPA KONSEYİ

EYLEM SÖZLEŞMESİ ........................................................ 193

9.2.2. AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARIN CİNSEL SÖMÜRÜ VE

İSTİSMARA KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİ .......... 194

9.2.3. KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN

ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN

AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ .................................... 198

14 İçindekiler

9.2.4. AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESI

TARAFINDAN ALINAN KARARLAR............................... 201

9.2.4.1.AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN

ÇOCUKLARIN KÖTÜ MUAMELEYE KARŞI

KORUNMASINA İLİŞKİN KARARI ................................. 202

9.2.4.2.AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN

AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN KARARI .............................. 203

9.2.4.3.AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN

AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN SOSYAL TEDBİRLER

KARARI ............................................................................... 204

9.2.4.4.AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN

CİNSEL AMAÇLARLA İNSAN TİCARETİ YAPILMASINA

İLİŞKİN EYLEM KARARI ................................................. 205

9.2.4.5.AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARA KARŞI

KORUNMASINA İLİŞKİN KARARI ................................. 205

9.2.5. KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

EDİLMESİ KAPSAMINDAAVRUPA BİRLİĞİ

POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİNE VE GENEL

ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN AVRUPA PARLAMENTOSU

KARARI ............................................................................... 206

9.2.6. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI İLE SUİSTİMALİNE

KARŞI MÜCADELE EDİLMESİNE VE ÇOCUK

PORNOGRAFİSİNE İLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİ

DİREKTİFİ ............................................................................ 207

ONUNCU BÖLÜM

ÇOCUĞUN AİLE İÇİ İSTİSMARI VE İHMALİ KAPSAMINDA TÜRK

HUKUKUNDA YER ALAN HÜKÜMLER

10. GENEL ......................................................................................... 210

10.1. SOSYAL HİZMETLER KANUNUNDA YER ALAN

HÜKÜMLER................................................................................. 211

10.2. TÜRK MEDENİ KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLER..... 211

10.3. TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLER ......... 213

İçindekiler 15

10.3.1. CİNSEL DOKUNULMAZLIK....................................... 213

 10.3.2. ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI................................. 214

 10.3.3. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ......................... 220

 10.3.4. CİNSEL TACİZ............................................................... 222

10.3.5. MÜSTEHCENLİK.......................................................... 224

10.3.6. FUHUŞ............................................................................ 226

10.3.7. GENİTAL MUAYENE SUÇU-ZORLA BEKÂRET

KONTROLÜ................................................................... 228

10.3.8. TÖRE SAİKİYLE KASTEN ÖLDÜRME .................... 231

 10.3.9. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN ÇOCUĞA

KARŞI İŞLENMESİ....................................................... 232

10.3.10. KASTEN İHMALİ DAVRANIŞLA ÇOCUĞUN

ÖLDÜRÜLMESİ ............................................................ 233

 10.3.11. TAKSİRLE ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMA. 234

10.3.12. ÇOCUĞUN KASTEN YARALANMASI ..................... 235

 10.3.13. ÇOCUĞA EZİYET EDİLMESİ ..................................... 235

 10.3.14. ÇOCUĞUN TERK EDİLMESİ...................................... 237

10.3.15. ÇOCUĞUN HÜRRİYETİNDEN YOKSUN

BIRAKILMASI............................................................... 237

10.3.16. ÇOCUĞA DİLENCİLİK YAPTIRILMASI.................... 238

 10.3.17. ÇOCUĞA KÖTÜ MUAMELELERDE BULUNULMASI

VE DİSİPLİN YETKİSİNİN KÖTÜYE

KULLANILMASI........................................................... 239

 10.3.18. AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN

YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ........................................ 243

10.3.19. ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI.... 244

10.3.20. ÇOCUK TİCARETİ........................................................ 246

10.4. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA

YER ALAN HÜKÜMLER............................................................ 248

10.5. ÇOCUK KORUMA KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLER.....250

10.6. AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN

ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA

YER ALAN HÜKÜMLER............................................................ 251

16 İçindekiler

10.7. ÇOCUK İZLEM MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN

BAŞBAKANLIK GENELGESİNDE ÖNGÖRÜLEN

HUSUSLAR .................................................................................. 253

10.8. ÇOCUK DESTEK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE YER

ALAN HÜKÜMLER..................................................................... 256

10.9. İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE VE MAĞDURLARIN

KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN

HÜKÜMLER................................................................................. 256

10.10. ADLİ GÖRÜŞME ODALARI YÖNETMELİĞİ ......................... 258

10.11 7188 SAYILI KANUNLA CEZA MUHAKEMESİ

KANUNUNUN 236 NCI MADDESİNDE YAPILAN

DEĞİŞİKLİK................................................................................. 261

10.12. SUÇ MAĞDURLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR

63 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ............ 262

SONUÇ VE ÖNERİLER ............................................................................... 265

KAYNAKÇA ......................................................................................... 270

College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York, USA,

2002.

Gemalmaz Mehmet Semih, İşkence Yasağına İlişkin Ulusalüstü Belgeler, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2002.

Gök Şemsi, Adli Tıp, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Kürsüsü, Dördüncü

Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1980.

Herman Lewis Judith (Çev. Tamer Tosun), Travma ve İyileşme: Şiddetin Sonuçları Ev İçi İstismardan Siyasi Teröre, Gözden Geçirilmiş 5. Basım,

Ekim 2017.

Hodgkin Rachel, Newell Peter (Haz.), Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama Elkitabı, İkinci Baskı, 1211 Geneva 10, Switzerland, 2003, https://

www.unicef.org/turkey/media/2321/file/TURmedia_Uygulama%20Elkitabi%20TR.pdf.pdf

İnci Yusuf (Doktora Tezi), Çocukların Cinsel Suistimali ve İstismarının Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Boyutları, TC Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2010, file:///C:/

Users/user/Downloads/yusuf.inci.doktora.tez.pdf

Kadın Ticareti İle Mücadele Bilgilendirici Kitapçık, Kadın Dayanışma Vakfı,

Ankara, Temmuz 2010, https://siginaksizbirdunya.org/images/files/kadin-ticareti-ile-mucadele-2010.pdf

Kök Hilmi, Türkiye’de Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklara Yönelik Hizmet

ve Uygulamaların Değerlendirilmesi: Bir Model Önerisi, (Doktora Tezi),

Ankara, 2019, http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/7170/H%C4%B0LAL%20K%C3%96K%20TEZ-PDF.

pdf?sequence=1&isAllowed=y

Odman M.Tevfik, Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk Mülteciler, Çağ Üniversitesi Yayınları, No. 9, Birinci Baskı, Mayıs 2008.

Odman M. Tevfik, Odman Lütfiye, Erkekler de Şiddet Mağduru: Hikâyeleriyle Erkeklere Karşı Kadın Şiddeti, Karahan Kitabevi, Kasım 2017.

Odman M. Tevfik, Odman Lütfiye, Kadına Karşı Şiddet Bağlamında Cinsel

Şiddet, Çağ Üniversitesi Yayınları, No. 20, Birinci Baskı, Şubat 2017.

Özgenç İzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Genel Hükümler, Ankara, 2005.

Kaynakça 273

Özkaya Nesrin, Genital Muayene Suçu (Doktora Tezi), İstanbul, 2011, http://

ed.ogren-sen.com/dogru/964/index.html

Polat Oğuz, Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı-1: Tanımlar, Genişletilmiş,

Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Seçkin Hukuk, No. 782, Ankara, Eylül 2017.

Soyaslan Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Güncelleştirilmiş 12. Baskı,

Ankara, 2018.

Tezcan Durmuş, Erdem Mustafa Ruhan, Önok R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza

Özel Hukuku, Güncellemiş 12. Baskı, Ankara, Ekim 2016.

Tezcan Durmuş, Erdem Mustafa Ruhan, Önok R. Murat Teorik ve pratik Ceza

Özel Hukuku, Güncellenmiş 16. Baskı, Ankara, Eylül 2018.

Türk Ceza Hukuku Mevzuatı¸ Güncelleştirilmiş 17. Bası, Cilt 1, (Kanunlar)

Gazi Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, Ağustos 2016.

Türk Ceza Mevzuatı (Kanunlar), Gazi Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Cilt 1, Güncellenmiş 12. Bası, Ağustos 2014.

Türk Hukukunda İnsan Ticareti Suçu El Kitabı, 2. Baskı, Kasım 2009 Ankara, https://abgm.adalet.gov.tr/yayinlar/belgeler/e-kutuphane/TurkHukukundaInsanTicaretiSucuElKitabi.pdf

Yurtcan Erdener, Yargıtay Kararları Işığında Cinsel Suçlar, Türkiye Barolar

Birliği, 3. Bası, Mart 2018.

MAKALELER

Adak Nurşen, “Medyada Namus Adına İşlenen Cinayetler: Erkek Kurbanlar

Üzerine Bir Çalışma-Depiction of Honour Killings in the Media: A Study

of Male Victims”, Mediterranean Journal of Humanities, VII/2 (2017), 15-25,

https://www.researchgate.net/publication/322128143_Medyada_Namus_

Adina_Islenen_Cinayetler_Erkek_Kurbanlar_Uzerine_Bir_Calisma

Ahmad Nehaluddin, “Female Feticide in India”, 2010 Summer, 26(1):13-29,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20879612

Aksoy Ercüment, Çetin Gürsel, (v.d.), “Çocuk İstismarı ve İhlali”, t.y., http://

www.ttb.org.tr/eweb/adli/7.html

Aktepe Evrim, Atay İnci Meltem, “Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları-Child Marriages and Psychosocial Outcomes”, Psikiyatride Güncel 

Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 2017, http://dergipark.gov.

tr/download/article-file/300086

Aktepe Evrim, “Çocukluk Çağı Cinsel İstismarı”, Psikiyatride Güncel

Yaklaşımlar, Dergi Park, Cilt 1, Sayı 2, 01 Haziran 2009https://dergipark.

org.tr/tr/pub/pgy/issue/11165/133462

Aşırdizer Mahmut, Yavuz M. Sunay, “Evlilik İçi Irza Geçme”, Adli Tıp

Dergisi, Cilt 23, Sayı. 2, 2009, http://www.journalagent.com/adlitip/pdfs/

ADLITIP_23_2_35_42.pdf

Aral Neriman, Gürsoy Figen, “Çocuk Hakları Çerçevesinde Çocuk İhmal ve

İstismarı”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 151, 2001.

Awwad M. Amani, “Virginity Control and Gender-Based Violence in Turkey:

Social Constructionism of Patriarchy, Masculinity, and Sexual Purity”,

International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1, No. 15

[Special Issue: October 2011], http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_1_

No_15_Special_Issue_October_2011/13.pdf

Aysev Ayla, “İntihar Girişimi Olan Çocuklarda Yaşam Olayları”, AÜTF

Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı, Kriz Dergisi, 1(1): 17-21, t.y. http://dergiler.

ankara.edu.tr/dergiler/21/61/582.pdf

Bader Aynur Eryiğit, “Sünnet Olma ve Kadın Sünneti”, Dergi Park, 07 Kasım

2018, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/587563

Boran Perran, Gökçay Gülbin, Devecioğlu Esra, Eren Tijen, “Çocuk Gelinler,

Child Brides”, Marmara Medical Journal 2013,26:58-62, http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/4953/__ocuk%20gelinler%-

5B%233207%5D-2644.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Centel Nur (Tebliğ), “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Saldırı Suçu

ve Cinsel Suçlar Değişiklik Tasarısı’nın Değerlendirilmesi”, t.y., http://

tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2012-99-1160

Cimete Güler, “Gebelikte Madde Kullanımının Anne, Fetüs ve Yenidogan

Üzerine Etkisi”, Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 5,

Sayı: 1, 2002, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/29169

Davidson Julia O’Connell, “Moving Children? Child Trafficking, Child

Migration and Child Rights”, 2011, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/

download?doi=10.1.1.867.4182&rep=rep1&type=pdf

274 Kaynakça

Dinç Hüsniye, Şahin Nevin Hotun, “Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Töre ve Namus

Cinayetleri-A Women Health Problem: Custom and Honor Killings”,

İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2009), Cilt 17, Sayı 2: 123-132, https://dergipark.org.

tr/download/article-file/95186

Dülger Murat Volkan, “Evlilik Birliği İçinde Gerçekleşen Nitelikli Cinsel

Saldırı Suçu, Bu Suçun Mağdur Üzerinde Etkileri ve Mağduru

Korumaya Yönelik Alınabilecek Önlemler”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt.

80, Sayı. 2, Mart 2006, https://jurix.com.tr/article/17397

Erkut Erdoğan, “Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu Örnek Raporlamaları”,

t.y., http://www.babac-der.org.tr/wp-content/uploads/2014/01/erkut-erdogan-eys-ornek-raporlar.pdf

Ertuğ Kaygısız Zeliha, “Individual Differences on The Importance of Virginity

in Turkish Society: An Application on Turkish University Students”,

Journal of Human Sciences, Volume: 10, Issue: 1, 2013, https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2544/1080

Eşiyok Burcu, Hancı İ. Hamit, “Yapay Bozukluk: Munchausen Sendromu”,

sted 2001, Cilt 10, Sayı 9, http://www.ttb.org.tr/STED/sted0901/yapay.pdf

Fitzgerald F. Louise Shullman L. Sandra and at all, “The Incidence and Dimensions of Sexual Harassment in Academia and the Workplace”, Journal

of Vocational Behavior 32, Department of Educational Psychology, University of Illinois, 1988, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/

pii/0001879188900127

Hakan Erdal, “Organize Bir Suç Türü Olarak İnsan Ticareti ve Türkiye Örneği, Human Trafficking as an Organised Crime and Case of Turkey”,

Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:10 (2) Turkish Journal of Police Studies Vol: 10

(2).

Hancı İ. Hamit, Eşiyok Burcu, “Munchausen by Proxy Sendromu: Vekâleten

Hastalık”, Haziran 2000, http://www.ttb.org.tr/STED/sted0600/8.html

J. Hassanali, P. Kibet, “Complex Factors Associated with Illnesses and Oral

Mutilation in a Vulnerable African Infant”, Austin Journal of Anatomy,

2014;1(4): 1017, September 04, 2014, https://www.austinpublishinggroup.

com/anatomy/fulltext/Anatomy-v1-id1017.php

Karatay Abdullah, “Türkiye’de Koruyucu Aile: Kökenleri, Gelişimi ve

Bugünü-Foster Family in Turkey: Origins, Development and Today”,

Kaynakça 275

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 5, 389-427, 2017, https://dergipark.org.tr/download/article-file/509870

Kazancı Dilara, “Şiddet Nedir? Aile İçi Şiddet”, Şubat 2012, http://www.tavsiyeediyorum.com/makale_8337.htm

Kızılsümer Deniz, “İnsan Ticareti ile Mücadele: Uluslararası Belgeler ve

Türkiye’nin Çabaları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62.1, t.y., http://

dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/929/11586.pdf

Koca Mahmut, “Çocuk İstismarında İhbar Yükümlülüğü”, İnönü Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:3, Sayı:1, 2012, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/208410

Kurt Sevil Lale, “Çocuk Haklarına İlişkin Temel Uluslararası Belgeler ve

Türkiye Uygulaması”, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, Yıl: 16, Sayı:

36, Ocak-Haziran 2016.

Nuhoğlu Ayşe, “Genital Muayene Suçu (TCK m. 287)”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan, C.21, Özel S.

Okumuş Ejder, “Sokak Çocuklarının Sosyolojisi, Diyarbakır Örneği”, Din

Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, IX Sayı: 1, 2009, http://dergipark.

gov.tr/download/article-file/52365

Özbesler Cengiz, Çoban İçağasıoğlu Arzu, “Ebeveyn Yoluyla Munchausen

Sendromu Olgularında Sosyal Hizmetin Rolü”, Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, Yıl: 11, Cilt: 6, Sayı: 22, Nisan-Mayıs-Haziran 2010, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/197988

Paine L. Mary, Hansen J. David, “Factors Influencing Children to Self-Disclose Sexual Abuse”, University of Nebraska-Lincoln,Faculty Publications,

Department of Psychology, June 2002, https://digitalcommons.unl.edu/cgi/

viewcontent.cgi?referer=http://scholar.google.com.tr/&httpsredir=1&article=1058&context=psychfacpub

Sezen Lütfi, “Türkiye’de Evlenme Biçimleri”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları

Enstitüsü Dergisi, Sayı 27, Erzurum, Prof. Dr. Şinasi Tekin Özel Sayısı,

2005, https://dergipark.org.tr/download/article-file/32920

276 Kaynakça

Tacoğlu Poyraz Tuğça, “Türkiye’de Gerçekleştirlen Geleneksel Evlilik Çeşitlerinin Nedenleri ve Evlilikler Üzerinde Törenin Etkisi-The Reasons for

Traditional Marriages in Turkey and the Effects of Custom on Marriages”, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 4, Aralık 2011, https://dergipark.org.tr/download/article-file/273573

Tıraşçı Yaşar, Gören Süleyman, “Çocuk İstismarı ve İhmali”, Dicle Tıp Dergisi,

Cilt:34, Sayı: 1, 2007, http://www.diclemedj.org/upload/sayi/54/Dicle%20

Med%20J-02602.pdf

Tiryaki Aybüke Yurteri, Baran Gülen, “Bir Çocuk İstismarı Türü Olarak Munchausen By Proxy Sendromu”, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 2017 (1-2-

3), 107-124, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/72/2237/23222.pdf

Torun Fuat, “Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu-Parental Alienation Syndrome”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry,

2011, 3(3):466-482, http://www.cappsy.org/archives/vol3/no3/cap_03_21.

pdf

Tümer Ali Rıza, Odabaşı Aysun Balseven, Özdemir Dilşad Foto (v.d.), “Çocuk

İstismarının Ağır Bir Türü: Bakım Verenin Yapay Bozukluğu’na (Munchausen by Proxy Syndromu) Hukuki ve Tıbbi Bakış”, t.y., https://dergipark.org.tr/download/article-file/155606

Uytun Salih, Uytun Merve Çıkılı, Torun Yasemin Altuner (v.d.), “Munchausen

by Proxy Sendromu: Olgu Sunumu Munchausen Syndrome by Proxy:

Case Report”, Güncel Pediatri, The Journal of Current Pediatrics, J Curr

Pediatr, 2015, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903773

Vatandaş Celalettin, “Dilenciler ve Dilencilik (Sosyolojik Bir Araştırma)”,

Sosyal Bilimler Dergisi, t.y., http://www.sbd.aku.edu.tr/IV1/15CelalettinVatandas.pdf

Yıldız M. Cengiz, “Türkiye’de Töre Baskısına Bağlı İntiharlar ve Töre Cinayetleri”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:1, Yıl:9, Sayı:16, 2008,

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/15469

Yiğit Rana, “Çocukların Cinsel İstismarı ve Ensest”, Mersin Üniv. Sağlık

Yüksekokulu, 05.11.2004, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29286

Kaynakça 277

Yiğitoğlu Mustafa, “Yahudilikte Kadınların Regl Dönemi /Niddah”, EKEV

Akademi Dergisi, ICOAEF Özel Sayısı 2019, http://www.ekevakademi.org/

Makaleler/323900514_12%20MUSTAFA%20YIGITOGLU.pdf

RESMİ GAZETELER

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun,

Resmi Gazete, 20 Mart 2012, Sayı: 28239 Mükerrer.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna

İlişkin Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete,18 Ocak 2013, Sayı: 28532.

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması

Sözleşmesi, Resmi Gazete, 10 Eylül 2011, Sayı: 28050.

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Resmi Gazete,

19.12.2006, Sayı: 26381.

Birleşmiş Milletler Antlaşması, Resmi Gazete, 24 Ağustos 1945, Sayı: 6902.

Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Küçültücü Muamele ya da Cezaya Karşı Sözleşmenin Seçmeli Protokolü, Resmi

Gazete, 12 Mart 2011, Sayı: 27872.

Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve

Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol, Resmi Gazete, 18 Mart 2003, Sayı: 25052.

Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi,

Resmi Gazete, 9 Aralık 2003, Sayı: 2531.

Ceza Muhakemesi Kanunu, Resmi Gazete, 17 Aralık 2004, Sayı:25673.

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun, Resmi Gazete, 24 Ekim 2019, Sayı: 30928.

Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği, Resmi Gazete, 29 Mart 2015, Sayı:

29310.

Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete, 4 Ekim

2012, Sayı: 28431.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Resmi Gazete, 27 Ocak 1995, Sayı: 22184.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol,

Resmi Gazete, 07 Aralık 2017, Sayı: 30263.

278 Kaynakça

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk

Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokol, Resmi Gazete, 14 Mayıs 2002,

Sayı: 24755.

Çocuk Koruma Kanunu, Resmi Gazete, 15 Temmuz 2005, Sayı: 25876.

Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa

Konseyi Sözleşmesi, Resmi Gazete, 10 Eylül 2011, Sayı: 28050.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme, Resmi

Gazete, 11 Ağustos 2003, Sayı 25196.

Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi

Gazete, 7 Kasım 2017, Sayı: 18921.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Resmi Gazete, 27 Mayıs 1949,Sayı: 7217.

İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Eylem Sözleşmesi, Resmi Gazete, 7

Nisan 2016, Sayı: 29677.

İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik,

Resmi Gazete, 17 Mart 2016, Sayı: 29656.

İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Resmi Gazete, 29 Nisan 1988,

Sayı: 19799.

İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek İhtiyari Protokol, Resmi

Gazete, 05 Temmuz 2011, Sayı: 27985.

Kabahatler Kanunu, Resmi Gazete, 31 Mart 2005, Sayı: 25772 Mükerrer.

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi, Resmi Gazete, 14 Ekim 1985, Sayı: 18898.

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Resmi Gazete, 29 Kasım 2011,

Sayı: 28127.

Kölelik, Köle Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulama ve Geleneklerin Ortadan

Kaldırılmasına Dair Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu

Hakkında Kanun, Resmi Gazete, 6 Ocak 1964, Sayı: 11599.

Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, Resmi Gazete, 21 Temmuz 2003, Sayı:

25175.

Kaynakça 279

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği, Resmi

Gazete, 13 Temmuz 2001, Sayı: 24461.

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Resmi

Gazete, 4 Şubat 2003, Sayı: 25014.

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek insan Ticaretinin Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine,

Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol, Resmi Gazete,

4 Şubat 2003, Sayı: 25014.

Sosyal Hizmetler Kanunu, Resmi Gazete, 27 Mayıs 1983, Sayı: 18059.

Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

Kararname Numarası: 63, Resmi Gazete, 10 Haziran 2020, Sayı: 31151.

Türk Ceza Kanunu, Resmi Gazete, 12 Ekim 2004, Sayı:25611.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Resmi Gazete, 9 Kasım 1982, Sayı: 17863.

Türk Medeni Kanunu, Resmi Gazete, 8 Aralık 2001, Sayı: 24607.

182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan

Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi, Resmi Gazete, 27 Haziran

2001, Sayı: 24445.

ULUSAL VE ULUSLARARASI RESMİ YAYINLAR VE RAPORLAR

About the Convention, Council of Europe, t.y., https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/about-the-convention

About Adverse Childhood Experiences, t.y., https://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy/about_ace.html

Adli Görüşme Odaları, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

t.y., https://magdur.adalet.gov.tr/adli-gorusme-odalari-01252

Adli Görüşme Odaları Yönetmeliği, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi

Başkanlığı, t.y., https://magdur.adalet.gov.tr/adli-gorusme-odalari-yonetmeligi-01563

AGO Nedir?, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, t.y., https://

magdur.adalet.gov.tr/ago-nedir-01587

Beijing Declaration and Platform for Action, 15 September 1995, http://www.

un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf

280 Kaynakça

Breiding J. Matthew, Basile C. Kathleen and at al. (Ed.), Intimate Partner Violence Surveillance Uniform Definitions and Recommended Data Elements, National Center for Injury Prevention and Control Division of Violence Prevention, 2015, https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/ipv/

intimatepartnerviolence.pdf

CCPR General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), 10 March

1992, http://www.refworld.org/docid/453883fb0.html

Cenevre Çocuk Hakları Beyannamesi, Leauge of Nations, Nisan 15, 2019,

http://haberdecocuk.org/mevzuat/uluslararasi-mevzuat/geriye-donuk-2/

Child Maltreatment 2016, U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children and Families, Administration on Children, Youth

and Families, Children’s Bureau, 27th Edition, 2018, https://www.acf.hhs.

gov/sites/default/files/cb/cm2016.pdf#page=29

Child Maltreatment 2017, Released by the U.S. Department of Health and

Human Services (in Feb 2019), Feb 16, 2019, https://www.nccasp.org/

post/2019/02/15/child-maltreatment-2017-released

Child Marriage in the Middle East and North Africa, United Nations Children’s Fund (UNICEF) Middle East and North Africa Regional Office in Collaboration with the International Center for Research on Women (IRCW),

2017, https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2018/04/Full-Report-FINAL.pdf

Child Marriage is a Violation of Human Rights, But is All Too Common,

March 2018, https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/

Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects, Unicef for Every

Child, July 2018, https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects/, e.t. 13.09.2020.

Child Sexual Abuse, t.y., http://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/guidelines_chap7.pdf

Children Make up Almost One-Third of All Human Trafficking Victims

Worldwide, 2018, https://www.unicef.org/stories/children-make-almost-one-third-all-human-trafficking-victims-worldwide

Kaynakça 281

Complex Trauma, The National Child Traumatic Stress Network, t.y., https://

www.nctsn.org/what-is-child-trauma/trauma-types/complex-trauma

Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage

and Registration of Marriages, t.y., http://www.ohchr.org/EN/

ProfessionalInterest/Pages/MinimumAgeForMarriage.aspx

Convention on the Rights of the Child, t.y., http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme,

t.y., https://www.ilo.org/ankara/publications/WCMS_719975/lang--tr/index.

htm

Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Tavsiye

Kararı 2019, t.y., https://www.ilo.org/ankara/publications/WCMS_719976/

lang--tr/index.htm

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk

Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokol, t.y., https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4755.html?ref=Klasistanbul.Com

Çocuklar İçin ve Çocuklarla Birlikte Bir Avrupa İnşası, Councilof Europe,

t.y., https://rm.coe.int/1680471b53

Çocukların Ev İçinde Yaşadıkları Şiddet Araştırması, Genç Hayat Vakfı, Genç

Hayat Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Mart 2012, http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/evicisiddet-arastirma.pdf

Declaration of the Rights of the Child, General Assembly Resolution 1386

(XIV), November 1959, t.y., https://www.refworld.org/docid/3ae6b38e3.

html

Declaration on the Elimination of Violence Against Women, 20 Aralık 1993,

https://www.refworld.org/docid/3b00f25d2c.html

Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council

of 13 December 2011 on Combating the Sexual Abuse and Sexual

Exploitation of Children and Child Pornography, Official Journal of the

European Union, 17.12.2011,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/

TXT/?uri=CELEX:32011L0093

Early Childhood Trauma, The National Child Traumatic Stress Network, t.y.,

https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/trauma-types/early-childhood-trauma

282 Kaynakça

Ending Child Marriage: Progress and Prospects, United Nations Children’s

Fund, UNICEF, New York, 2014, https://www.unicef.org/media/files/Child_

Marriage_Report_7_17_LR..pdf

Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, at al. (Ed.), World Report on Violence

and Health, World Health Organization, Geneva, 2002, http://www.who.int/

violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf

Ertürk Yakın, Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, its Causes and Consequences, Yakin Ertürk, Mission to Turkey, A/

HRC/4/34/Add.2, 5 January 2007.

European Parliament Resolution of 5 April 2011 on Priorities and Outline of

a New EU Policy Framework to Fight Violence Against Women, Strasbourg, 5 April 2011, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/european-parliament-resolution-5-april-2011-priorities-and-outline-new-eu-policy-framework_en

European Parliament Resolution of 6 February 2013 on the 57th session on

UN CSW: Elimination and Prevention of all Forms of Violence Against Women and Girls, Strasbourg, 06 February 2013, http://www.europarl.

europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0045&language=EN

European Parliament Resolution of 6 February 2013 on the 57th Session

on UN CSW: Elimination and Female Infanticide Worldwide: The Case

for Action by the UN Human Rights Council, Asian Centre for Human

Rights, June 2016, http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/

Femalefoeticideworldwide.pdf

Gender Discrimination Across the Life Cycle, t.y., https://www.unicef.org/

sowc07/docs/sowc07_panel_1_1.pdf

Global Monitoring: Status of Action Against Commercial Sexual Exploitation

of Children-Turkey, ECPAT International, Second Edition, 2015, https://

www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/A4A_V2_EU_Turkey_FINAL.

pdf

Gündüz Olgun (Haz.), Türkiye’de Çocuklara Yönelik Koruyucu ve Önleyici

Politikaları Değerlendirme Çalıştayı Raporu, Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığı, Yayın No: 10, Ankara, 2017, https://www.ailevecalisma.gov.tr/

media/2498/turkiye-de-cocuklara-yonelik-koruyucu-ve-onleyici-politikalari-degerlendirme-calistayi-raporu.pdf

Kaynakça 283

Implemantation Handbook for the Convention on the Right of the Child,

Revised Third Edition, United Nations Children’s Fund, September 2007 https://www.unicef.org/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_

the_Rights_of_the_Child.pdf

İnsan Ticaretinin ve İnsanların Fuhuş Yoluyla Sömürülmesinin Yasaklanmasına

Dair Sözleşme, 2 Aralık 1949, http://www.insanhaklarisavunuculari.org/ihlal/files/ticaret/insan_ticaretinin_yasaklanmas_szlemesi.pdf

Kadına Karşı Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportörü Yakın Ertürk,

Türkiye Raporu, İnsan Hakları Ortak Platformu, Human Rights Joint

Platform, t.y., https://docplayer.biz.tr/6804569-Kadina-karsi-siddet-nedenleri-ve-sonuclari-ozel-raportoru-yakin-erturk-turkiye-raporu.html

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi,

UNICEF Türkiye, 2003, https://www.unicef.org/turkey/cedaw/_gi18.html

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Genel Tavsiye Kararları

(1986-2013), t.y., https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/ayrimcilik/CEDAW/tavsiye_kararlari/CEDAW%20Komitesi%20Tavsiye%20Kararlar%C4%B1_(1-29).pdf

Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların

Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla

Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, Temmuz 2010, Dönem:

23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 589), https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss589.pdf

Optional Protocol the Convention on the Rights of the Child on the Sale of

Children, Child Prostitution and Child Pornografy, t.y., https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc-sale.pdf

Parliaments United in Resolution 1512 (2006), t.y., http://assembly.coe.int/

nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17464&lang=en

Physical Abuse, t.y., The National Child Traumatic Stress Network, https://www.

nctsn.org/what-is-child-trauma/trauma-types/physical-abuse

Prevention of all Forms of Violence Against Women and Girls, 6 February

2013, Strasbourg, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=-

TA&reference=P7-TA-2013-0045&language=EN

Prostitution under International Human Rights Law: An Analysis of States’

Obligations and the Best Ways to Implement Them, Coalition Abolotion

Prostitution (CAP), February 2016, http://www.cap-international.org/

284 Kaynakça

wp-content/uploads/2016/11/ProstitutionUnderIntlHumanRightsLawEN.

pdf

Recommendation No. R (79) 17 of the Committee of Ministers to Member

States Concerning the Protection of Children Against Ill-Treatment, 13

September 1979, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/

DisplayDCTMContent?documentId=09000016804eaae6

Recommendation No. R (85) 4 of the Committee of Ministers to Member

States on Violence in The Family, 26 March 1985, https://rm.coe.

int/16804f120d

Recommendation No. R (90) 2 of the Committee of Ministers to Member

States on Social Measures Concerning Violence within the Family, 15

January 1990, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/

DisplayDCTMContent?documentId=09000016804e91bc

Recommendation Rec(2001)16 of the Committee of Ministers to Member

States on the Protection of Children Against Sexual Exploitation, 31

October 2001, http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/CE_recommendation_2001_EN.pdf

Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to Member

States on the Protection of Women Against Violence, 30 April 2002, https://

search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2612

Responding to Children and Adolescents Who Have Been Sexually Abused:

WHO Clinical Guidelines, World Health Organization, 2017, https://www.

who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/

Rights of the Child, Resolution Adopted by the General Assembly on 19

December 2016, A/RES/71/177, 30 January 2017, http://www.un.org/en/

development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_71_177.pdf

Rights of the Child, A/RES/74/133, Resolution Adopted by the General

Assembly on 18 December 2019, 20 January 2020, https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/2020-01/A_RES_74_133_E.pdf

Risks and Child Protection, t.y., http://www.unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=22&-

dil=en&d=1

Sexual Abuse, The National Child Traumatic Stress Network, t.y., https://www.

nctsn.org/what-is-child-trauma/trauma-types/sexual-abuse

Kaynakça 285

Sexual Exploitation and Prostitution and its Impact on Gender Equality,

European Parliment, Directorate General for Internal Policies Policy

Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 2014, http://

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493040/IPOLFEMM_ET(2014)493040_EN.pdf

Sexual Violence Against Children, UNICEF, 3 January 2018, https://www.unicef.org/protection/57929_58006.html

Sexual Violence: Definitions, 22 March 2017, https://www.cdc.gov/violenceprevention/sexualviolence/definitions.html

Study on Child Abuse and Domestic Violence in Turkey Summary Report,

UNICEF, 2010, http://panel.unicef.org.tr/vera/app/var/files/c/o/cocuk-istismari-raporu-eng.pdf

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, t.y., https://islamansiklopedisi.org.

tr/mendup

Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin

Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi

Amacıyla Kurulan (10/148, 182, 187, 284, 285) Esas Numaralı Meclis

Araştırması Komisyonu Raporu, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, https://www.

tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss1140m.htm

Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığı, Ankara, 2015, https://kadininstatusu.aile.gov.tr/uploads/pages/kadina-yonelik-aile-ici-siddet-arastirmasi/2014-yili-arastirmasi.

pdf

Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri, t.y., ILO Türkiye Ofisi, http://www.

ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/lang--tr/index.htm

Violence Against Children, February 2018, https://www.who.int/mediacentre/

factsheets/violence-against-children/en/

Violence Against Children in the Home and Family, t.y., https://www.unicef.

org/violencestudy/3.%20World%20Report%20on%20Violence%20against%20Children.pdf

Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190), 21 Jun 2019), https://

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_

ILO_CODE:C190

286 Kaynakça

UN: WHO Condemns Virginity Tests: Degrading, Discriminatory,

Unscientific Procedure Should be Banned, 1 December 2014, https://

www.hrw.org/news/2014/12/01/un-who-condemns-virginity-tests

UNICEF-The State of The World’s Children 2017, December 2017, https://

data.unicef.org/resources/state-worlds-children-2017-statistical-tables/

What is Sexual Harassment, t.y., http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/

whatissh.pdf

World Health Organization Says Violence Against Children Can and Must

be Prevented, 16 October 2006, http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr57/en/

İNTERNET HABER SİTELERİ

Arslan Rengin, “Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarda Hukuk Nasıl İşler?”,

BBC Türkçe, İstanbul, 7 Nisan 2016, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160407_cocuk_istismari_hukuk

Arslan Rengin,“8 soruda: Çocukları Cinsel İstismardan Korumak İçin Ne

Yapmalı?”, BBC Türkçe, İstanbul, 30 Mart 2016, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160330_sekiz_soruda_cocukistismar

“Çocuk Gelinler Fiziksel İstismar Uygulamaya Meyilli”, 29.12.2014, https://

www.sabah.com.tr/yasam/2014/12/29/cocuk-gelinler-fiziksel-istismar-uygulamaya-meyilli

“Çocuk Yaşta Gelinler Böyle Satılıyor”, Milliyet Gazetesi, 16.08.2011,

http://www.milliyet.com.tr/cocuk-yasta-gelinler-boyle-satiliyor-gundem-1427512/

“Diyanet Kız Çocuklarının Erken Yaşta Evlenebileceği Haberine Açıklama

Yaptı”, 3 Ocak 2018, https://www.mynet.com/diyanetten-bir-aciklama-daha-evlilik-yasi-en-az-110103599269

“Diyanet İşleri Başkanı’ndan Küçük Yaşta Evlilik Açıklaması”, NTV,

18.01.2018,

https://www.ntv.com.tr/turkiye/diyanet-isleri-baskanindan-kucuk-yasta-evlilik-aciklamasi,xEzGGB8PBUGWl7bliSFfEg

Kaynakça 287

“Diyanet’in Çocuk Evliliği Açıklaması Pedofiliyi Meşrulaştırma Girişimidir”, Pir Haber Ajansı, 4 Ocak 2018, https://www.pirha.net/diyanetin-cocuk-evliligi-aciklamasi-pedofiliyi-mesrulastirma-girisimidir-99770.

html/04/01/2018/

“Diyanet’ten Bulûğ Çağı Tanımlamasına Açıklama: Erken Yaşta Evliliklere Onay Vermiyoruz”, BBC News Türkçe, 2 Ocak 2018, https://www.bbc.

com/turkce/haberler-turkiye-42544425

Dutta Sukanya Sumi, “Female Foeticide: British Journal Hints India Has a

Long Way to Go”, 13th January 2018, http://www.newindianexpress.com/

thesundaystandard/2018/jan/13/female-foeticide-british-journal-hints-india-has-a-long-way-to-go-1753139.html

“Evlatlık Almak İsteyen Varmı?”, t.y. http://www.cerkezkoy.com.tr/comment-read-haber-13795.html

“Evlilikte Tecavüz”, 06.11.2012, http://www.hurriyet.com.tr/evlilikte-tecavuz-21853856

Ertürk Ali Ekber, “Diyanet’e Göre 9 Yaşına Giren Kız Evlenebilir”, Sözcü

Gazetesi, 2 Ocak 2018, https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/diyanete-gore-9-yasina-giren-kiz-evlenebilir-2156867/

Gökçen Erdoğan, “Taciz ve Tecavüzün Yıllar Süren Psikolojik Etkisi”, t.y.,

http://www.hurriyetaile.com/cocuk/cocuk-psikolojisi/taciz-ve-tecavuzun-yillar-suren-psikolojik-etkisi_13368.html

“Hollanda’da Irkçı Partiden Diyanete Çocuk Evlilik Tepkisi”, Kazete,

03.01.2018, https://kazete.com.tr/haber/hollandada-irkci-partiden-diyanete-cocuk-evlilik-tepkisi-55346

“İzmir’in Ödemiş İlçesi, Genç Bir Kızın Hayatına Mal Olan İnanılması Güç

Bir Drama Sahne Oldu”, İnternet Haber, 29.04.2006, http://www.internethaber.com/bekaret-kontrolu-intihar-ettirdi-16097h.htm

“Kan Donduran Olay! Miray Bebeğe Öz Annesinden Çamaşır Sulu İşkence”,

15.02.2019, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kan-donduran-olay-miray-bebege-oz-annesinden-camasir-sulu-iskence-41118359

“Kiralık Dilenci Çocuklara 100 Lira İşkencesi”, Sözcü Gazetesi, 02.10.2020,

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kiralik-dilenci-cocuklara-100-lira-iskencesi-6064873/

288 Kaynakça

“Kürt İnsan Hakları Projesi Temsilcisi: Türkiye’de Kadın Sünneti Vakaları Rapor Edildi”, 23.05.2009, Haberler Com, https://www.haberler.com/

kurt-insan-haklari-projesi-temsilcisi-turkiye-de-haberi/

“Naile Bir Hiç Uğruna Ölüme Gitmiş”, Radikal, 10.09.2009, http://www.radikal.com.tr/turkiye/naile-bir-hic-ugruna-olume-gitmis-953831/

“Satılık Bebek Blogu”. t.y., https://eksisozluk.com/satilik-bebek-blogu--4844163

Sevdi Umut, “Çocuk İstismarı: Zoraki Evlilik”, 2 Şubat 2014, http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/cocuk-istismari-zoraki-evlilik

“Son Dakika Haberi Suriyeli Çocukları Dilendiren Çete Çökertildi! 24

Gözaltı!”, Habertürk, 28.09.2020, https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-suriyeli-cocuklari-dilendiren-cete-cokertildi-24-gozalti-2817236

“Ya İntihar ya Cinayet”, Birgün, 24.09.2006, https://www.birgun.net/haber-detay/ya-intihar-ya-cinayet-29188.html

“Zorla Bekâret Kontrolü Olur mu?”, Habertürk, 11.05.2013, Güncelleme:

17.02.2016, http://www.haberturk.com/gundem/haber/843536-zorla-bekret-kontrolu-olur-mu

“120 Milyon Çocuk Fuhuşa Zorlanıyor”, 5 Eylül 2014, http://www.aljazeera.

com.tr/haber/120-milyon-cocuk-fuhusa-zorlaniyor

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/

meetingdocument/wcms_711570.pdf

YARARLANILAN DİĞER İNTERNET SİTELERİ

“About Child Abuse and Neglect”, t.y., http://www.joyfulheartfoundation.org/

learn/child-abuse-neglect/about-issue

Babbel Susanne, “Who are the Perpetrators of Child Abuse?”, 6 May 2011,

https://www.psychologytoday.com/us/blog/somatic-psychology/201105/

who-are-the-perpetrators-child-abuse

“Berdel Nedir?”, 16 Ekim 2018, https://trakademi.com/berdel-nedir/

“Bir Utanç Raporu Daha: Türkiye Çocuk İstismarında Hem Kaynak Hem

Transit Ülke”, 06.03.2016, http://www.diken.com.tr/turkiyenin-cocuk-istismari-somuru-karnesi-suriyeli-kizlar-yasa-gore-siparis-ediliyor/

Kaynakça 289

“Child Marriage-Devastating Consequences”, t.y., https://www.unchainedatlast.org/child-marriage-devastating-consequences/

“Child Marriage Around the World”, 2017, https://www.girlsnotbrides.org/

where-does-it-happen/

“Child Neglect”, 02.22.2019, https://www.psychologytoday.com/us/conditions/

child-neglect

“Different Types of Violence”, t.y., http://family.findlaw.com/domestic-violence/types-of-domestic-violence.html

“Different Types of Violence”, t.y., http://www.taoscav.org/cms-view-page.

php?page=different-types-of-violence

“Diyanet: Türkiye’de ‘Kadın Sünneti’ Hayal Ürünü: Diyanet, Kadınların

Sünnet Edilmesinin İslam Öğretisinde Bulunmadığını Açıkladı”,

4.7.2009, https://www.sabah.com.tr/gundem/2009/07/04/diyanet_turkiyede_kadin_sunneti_hayal_urunu

“Emotional Abuse: What is Emotional Abuse”, t.y., https://www.nspcc.org.uk/

preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/emotional-abuse/what-is-emotional-abuse/

“Evlat Ayrımı Yapmak Günah Mıdır?”, 11.11.2016, https://www.mumsema.

org/diger-soru-ve-cevaplari/282003-evlat-ayrimi-yapmak-gunah-midir.html

“Female Foeticide in China and India”, 01 Jun 2015, https://www.sbs.com.au/radio/

fragment/female-foeticide-china-and-india

“Grooming: What It is, Signs and How to Protect Children”, t.y., https://www.

nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/grooming/

Haelle Tara, “Doctors Devise A Better Way to Diagnose Shaken Baby

Syndrome”, July 29, 2015, https://www.npr.org/sections/health-shots/2015/07/29/427449852/doctors-devise-a-better-way-to-diagnose-shaken-baby-syndrome

“Kızlık Zarı İlk Cinsel İlişkide Mutlaka Kanar Mı?”, 05 Ağustos 2015,

HTTP://JINEKOLOJI.COM/KIZLIK-ZARI-ILK-CINSEL-ILISKIDE-MUTLAKA-KANAR-MI

Kugler Mary, “Munchausen Syndrome by Proxy”, 19 September 2018, https://

www.verywellhealth.com/munchausen-syndrome-by-proxy-2860410

290 Kaynakça

Lyness D’Arcy, “Child Abuse”, August 2015, https://kidshealth.org/en/parents/

child-abuse.html

“Memories of Childhood Abuse”, American Pshcyological Association, t.y.,

http://www.apa.org/topics/trauma/memories.aspx

“Munchausen Sendromu”, t.y., https://www.hemensaglik.com/makale/munchausen-sendromu

“Neglect: What is Neglect”, t.y., https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/

child-abuse-and-neglect/neglect/

“Neglect, Signs, Indicators and Effects”, 2009, https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/neglect/signs-symptoms-effects-neglect/

“On the Economic and Cultural Implications of Losing Your Only Child

in China”, February 1, 2016, https://www.npr.org/2016/02/01/465124337/

how-chinas-one-child-policy-led-to-forced-abortions-30-million-bachelors

“Overview Munchausen’s Syndrome”, 20.12.2018, https://www.nhs.uk/conditions/munchausens-syndrome/

Öselmiş Mustafa, “İslam Dininde Kız Erkek Ayrımı Var mıdır?”, t.y., http://

www.mustafaoselmis.com.tr/islam-dininde-kiz-erkek-ayrimi-var-midir/?

“Öz Annesi Tarafından Satılan Genç Kız!”, 16 Ağustos 2017, http://www.urfanatik.com/kadin/oz-annesi-tarafindan-satilan-genc-kiz-h69090.html

Özderin Metin, “Adli Tıp Ders Notları”, 17 Ekim 2006, http://adlitip.blogspot.

com/2006/10/20-adli-pediatri.html

Peker Hüseyin, “Çocuklar Arasında Ayrım Yapma”, 16.08.2015, http://www.

sorularlaaile.com/cocuklar-arasinda-ayrim-

“Peygamber Efendimiz Kız Babası Olmakla İftihar Ediyordu”, 02 Ağustos

2013, http://www.cerkezkoybakis.com.tr/peygamber-efendimiz-kiz-babasi-olmakla-iftihar-ediyordu-makale,265.html

“Possible Signs of Child Abuse”, t.y., https://www.webmd.com/children/child-abuse-signs#2

“Preventing Emotional Abuse”, t.y., http://preventchildabuse.org/resource/preventing-emotional-abuse/

“Protection of the Family: A Human Rights Response”, Association of Women’s

Rights in Development, 4 March 2015, https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/ProtectionFamily_Final_0.pdf

Kaynakça 291

Seyhan Ahmet Emin, “Envârul-Âşikîn’de Bulunan Bazı Hadislerin

Müslümanların Dinî Anlayışlarına Etkileri Üzerine”, Atatük Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 39, Erzurum, 2013, https://dergipark.org.tr/

en/download/article-file/31168

“Shaken Baby Syndrome”, t.y., https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/shaken-baby-syndrome/symptoms-causes/syc-20366619

“Signs and Symptoms-Munchausen’s Syndrome”, 22.06.2016, https://www.

nhs.uk/conditions/munchausens-syndrome/symptoms/

“Sizce Bir Babanın Kızını Kucağına Alması Sakıncalı mı?”, t.y., https://www.

kizlarsoruyor.com/anne-bebek/q10037502-sizce-bir-babanin-kizini-kucagina-almasi-sakincali-mi

“The Issue of Child Abuse”, t.y., https://www.childhelp.org/child-abuse/

“Töre Cinayeti de Göç Etti”, 3 Mart 2006, http://www.birgun.net/haber-detay/

tore-cinayeti-de-goc-etti-26304.html

“Trafficking of Women and Girls into Forced Prostitution and Coerced

Marriage”, Human Rights Watch, t.y., https://www.hrw.org/legacy/about/

projects/womrep/general-116.htm

Türksoy Ayla, 15 Nisan 2017, “Zorla Bekâret Muayenesine İstinaf Mahkemesi

de Hayır Dedi”, https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/185507-zorla-bekaret-muayenesine-istinaf-mahkemesi-de-hayir-dedi

Türkiye’de 0-8 Yaş Arası Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, Mayıs

2014, İstanbul, http://www.ailecocuksiddet.info/RAPOR.pdf

“Types of Violence”, t.y., http://www.ashaprojects.org.uk/violence

Yüzer Esra Demir, “Kızlık Zarı Türleri”, t.y., https://www.esrademiryuzer.com/

kizlik-zari-turleri/

“What is Psychological Abuse of a Child?”, 16 November 2016, https://www.

healthyplace.com/abuse/child-psychological-abuse/what-is-psychological-abuse-of-a-child/

“What is Sexual Harassment”, t.y., https://au.reachout.com/articles/

what-is-sexual-harassment

“Why Does Child Marriage Happen?”, 2017, https://www.girlsnotbrides.org/

why-does-it-happen/

“63 Sayılı Kararname ile ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün

Açıklamaları”, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-suc-magdurlari-icin-kararname/1871440

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.