Prof . Dr. Galip Sermet Akman'a Armağan

Yayınevi: Filiz Kitabevi
Yazar: Saibe OKTAY ÖZDEMİR - Azra ARKAN SERİM - Atilla ALTOP
ISBN: 9789753686136
Stok Durumu: Tükendi
750,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Saibe OKTAY ÖZDEMİR, Azra ARKAN SERİM, Atilla ALTOP
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 868

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne görece eski tarihlerde dahil olarak bu Fakültedeki geleneksel yapının da parçası olduğumuzdan, Fakültemizin en önemli geleneklerinden olan "Hocalara Armağan" hazırlanmasının elbette hem tanığı hem de sahibiyiz. Hayatlarının önemli kısmını ve emeklerini Fakültemize adayan Hocalarımızın gerek kurum için gerekse her birimiz için değerli olduğu, Fakülteden ayrılmaları halinde de Fakültemizin değeri olmaya devam ettiklerine dair yaşatılan ortak bilinçle Fakültemiz ve meslektaşlarımızın minnettarlıklarını ifade etmek üzere Armağan hazırlanması geleneğini bu kez Hocamız Prof. Dr. Sermet Akman için gerçekleştirmekten duyduğumuz onuru ve mutluluğu fakültemiz ve Medeni Hukuk Anabilim Dalındaki tüm meslektaşlarımız adına ifade etmek isteriz.

Prof. Dr. Sermet Akman Hocamız asistan olarak göreve başladığı 1970 yılından emekliliği nedeniyle ayrıldığı 2014 yılına kadar Fakültemizde görev yapmış ve tüm mesaisini kurumumuza vermiştir. Ayrıca Hocamızın İstanbul Asliye ve Ticaret Mahkemelerinde en zor uyuşmazlıklara ilişkin yargılama faaliyetlerinde büyük mesai harcadığını belirtmeliyiz. Kendisine Fakültemize verdiği hizmetler, bizlere verdiği güven, destek ve onur için teşekkür ediyoruz.

(Önsözden)

Konu Başlıkları
Arş. Gör. Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK–Arş. Gör. Abdullah Furkan KORKMAZ, Tapu Sicilinin (Sicil Kaydının) Düzeltilmesi Kararının Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Sanem AKSOY DURSUN, Ölüme Bağlı Tasarrufla Vakıf Kurulmasına İlişkin Özellikler
Prof. Dr. Atilla ALTOP, Aşırı İfa Güçlüğü'nü Düzenleyen TBK. m. 138 Hükmü İle İlgili Bazı Tartışmalı Hususlara İlişkin Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM, Dil ve Yazı İle İfade Olunan Koruma Süresi Dolmuş Eserlerin Dil Bakımından Güncelleştirilmesi
Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA, AB'nin Bir Hukuk ve Değerler Topluluğu Olarak Geleceği
Av. Dr. Zehra Gizem ATEŞ, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na Göre Finansal Kiralama Sözleşmesinin Şekli
Dr. Öğr. Üyesi Tülay AYDIN ÜNVER, Satılanın Ayıplı İfasında Tüketicinin Yenisi İle Değiştirme Hakkı
Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU, Türk Medeni Kanunu'nun 763. maddesinin 2. fıkrası ve Zilyetlik Hükümlerine Göre Mülkiyet İktisabı
Arş. Gör. Muhammed Ali ÇOBAN, Destekten Yoksun Kalma Zararlarında İntikal Eden Mirasın Zararın Denkleştirilmesine Etkisi
Arş. Gör. Seda KÖKGÖR–Arş. Gör. İsmail DEDE, Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk Sürecinin Borçlu Temerrüdü Üzerindeki Etkileri
Arş. Gör. Canberk DEĞERLİYURT, Tam Üçüncü Kişi Yararına Akit Bağlamında Milletlerarası Ticari Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişiye Teşmili
Av. Banu DEMİR, Sürekli Eser Sözleşmesinin Özellikleri ve Benzer Sözleşmelerden Ayrılması
Arş. Gör. Rıdvan Abdurrahman DEMİRTAŞ, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Kaynakları ve Sistematiği Üzerine Cevdet Ferit Basman'ın Erken Dönem Değerlendirmeleri
Dr. Şeyda DURSUN KARAAHMETOĞLU, Kişisel Mal Niteliğinde Olan Aile Konutunun TMK. m. 240 Uyarınca Sağ Kalan Eşe Özgülenmesine İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN, Zümrede Halefiyet İlkesi Işığında Mirastan Feragatin Altsoya Etkisi (TMK 528 III Kuralının Anlamı)
Arş. Gör. Aylin HEKİM, Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Borcun Kötü İfa Edilmesinde Kusursuz Sorumluluk Örnekleri
Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN, Medeni Hukuk Bakımından Pervasızca Hareket
Dr. Öğr. Üyesi Cansu KAYA KIZILIRMAK, İstanbul Sözleşmesi'nin 31. Maddesi ve 6284 Sayılı Kanun'un Düzenlemeleri Çerçevesinde Velayet Hakkı ve Kişisel İlişki Kurma Hakkına Dair Değerlendirmeler
Prof. Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL, Özel Tüketim Vergisi ve Alkollü İçecekler Üzerindeki Vergi Yükü
Arş. Gör. Merve KESKİN ORHAN, Mali Hak Devir Sözleşmesi
Prof. Dr. Haluk Nami NOMER–Doç. Dr. Pakize Ezgi AKBULUT, Kamu Düzenine Aykırılığa Dayanan Geçersizliklerde Hakkın Kötüye Kullanımı Yasağının Sınırlayıcı Rolü Olabilir mi? –Yargıtay'ın Konuya İlişkin İçtihadı ve Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR, Tıbbi Müdahaleler Alanında Önceden Verilmiş Talimatlara (Hasta Vasiyeti) İlişkin Gelişmeler ve Türk Hukukundaki Geçerliliği
Prof. Dr. Turgut ÖZ, İnşaat Sözleşmelerinde İmkansızlık
Prof. Dr. Burak ÖZEN, Hukuk Uygulamasında "Aleniyet" ve "İyiniyet" Nasıl Algılanıyor?
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt PEKMEZ, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşler Arasında Envanter Düzenlenmesi (MK m. 216)
Arş. Gör. Simge SARAÇOĞLU, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin 43140–08 Başvuru Nolu 04.11.2019 Tarihli Kararı Işığında Tek Başına Evlat Edinmede Evlat Edinilenin Nüfus Kaydındaki Ebeveyn Adı Sorunu
Prof. Dr. Sami SELÇUK, Suç Hukukunda Üçüncü (Bireşimci) Okul ve Başka Öğretiler
Arş. Gör. Yasemin YALÇIN, Kısıtlama Sebebi Olarak Savurganlığın Tespiti
Prof. Dr. Hamdi YASAMAN, Tanınmış Markadan Haksız Yararlanılması Halinde Avrupa Birliği Adalet Divanının Tespit Ettiği Kriterler
Arş. Gör. İmge Hazal YILMAZ, Türk ve Roma Hukukunda Alacaklının Temerrüdü Hakkında Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Önsöz            IX

Yayına Hazırlayanlar Adına XI

Armağana Hakem Sıfatıyla Katkıda Bulunanlar           XIII

İçindekiler   XV

Prof. Dr. Sermet Akman’ın Özgeçmişi              XIX

Prof. Dr. Sermet Akman’ın Yayın Listesi         XXI

MESLEKTAŞ DOSTLARININ GÖZÜNDEN

Hocam, Ağabeyim, Dostum Sermet AKMAN

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU    XXV

Sermet Abi ile 43 Yıl

Prof. Dr. Atilla ALTOP   XXVII

Akademik Babam, Saygıdeğer Hocam, Prof. Dr. Sermet AKMAN’A

Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM   XXIX

Prof. Dr. Sermet AKMAN Hakkında

Prof. Dr. Hamdi YASAMAN         XXXI

Sermet AKMAN

Prof. Dr. Turgut ÖZ        XXXIII

Prof. Dr. Sermet AKMAN Hocam

Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR           XXXV

Genel Kısaltma Cetveli              XXXVII

MAKALELER

Araş. Gör. Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK-Araş. Gör. Abdullah Furkan KORKMAZ

Tapu Sicilinin (Sicil Kaydının) Düzeltilmesi Kararının Değerlendirilmesi     1

Doç. Dr. Sanem AKSOY DURSUN

Ölüme Bağlı Tasarrufla Vakıf Kurulmasına İlişkin Özellikler          19

Prof. Dr. Atilla ALTOP

Aşırı İfa Güçlüğü’nü Düzenleyen TBK. m. 138 Hükmü İle İlgili Bazı

Tartışmalı Hususlara İlişkin Bir Değerlendirme   43

Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM

Dil ve Yazı İle İfade Olunan Koruma Süresi Dolmuş Eserlerin Dil

Bakımından Güncelleştirilmesi                67

Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA

AB’nin Bir Hukuk ve Değerler Topluluğu Olarak Geleceği              85

Av. Dr. Zehra Gizem ATEŞ

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na Göre

Finansal Kiralama Sözleşmesinin Şekli  105

Dr. Öğr. Üyesi Tülay AYDIN ÜNVER

Satılanın Ayıplı İfasında Tüketicinin Yenisi İle Değiştirme Hakkı 127

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU

Türk Medeni Kanunu’nun 763. maddesinin 2. fıkrası ve Zilyetlik

Hükümlerine Göre Mülkiyet İktisabı     155

Araş. Gör. Muhammed Ali ÇOBAN

Destekten Yoksun Kalma Zararlarında İntikal Eden Mirasın Zararın

Denkleştirilmesine Etkisi           195

Araş. Gör. Seda KÖKGÖR-Araş. Gör. İsmail DEDE

Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk Sürecinin Borçlu Temerrüdü Üzerindeki

Etkileri           221

Araş. Gör. Canberk DEĞERLİYURT

Tam Üçüncü Kişi Yararına Akit Bağlamında Milletlerarası Ticari Tahkim

Anlaşmasının Üçüncü Kişiye Teşmili     253

Av. Banu DEMİR

Sürekli Eser Sözleşmesinin Özellikleri ve Benzer Sözleşmelerden Ayrılması             283

Araş. Gör. Rıdvan Abdurrahman DEMİRTAŞ

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Kaynakları ve Sistematiği Üzerine Cevdet

Ferit Basman’ın Erken Dönem Değerlendirmeleri               335

Dr. Şeyda DURSUN KARAAHMETOĞLU

Kişisel Mal Niteliğinde Olan Aile Konutunun TMK. m. 240 Uyarınca Sağ

Kalan Eşe Özgülenmesine İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi   365

Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN

Zümrede Halefiyet İlkesi Işığında Mirastan Feragatin Altsoya Etkisi

(TMK 528 III Kuralının Anlamı)            379

Araş. Gör. Aylin HEKİM

Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Borcun Kötü İfa Edilmesinde Kusursuz

Sorumluluk Örnekleri 403

Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN

Medeni Hukuk Bakımından Pervasızca Hareket 437

Dr. Öğr. Üyesi Cansu KAYA KIZILIRMAK

İstanbul Sözleşmesi’nin 31. Maddesi ve 6284 Sayılı Kanun’un

Düzenlemeleri Çerçevesinde Velayet Hakkı ve Kişisel İlişki Kurma Hakkına

Dair Değerlendirmeler                461

Prof. Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL

Özel Tüketim Vergisi ve Alkollü İçecekler Üzerindeki Vergi Yükü              501

Araş. Gör. Merve KESKİN ORHAN

Mali Hak Devir Sözleşmesi      553

Prof. Dr. Haluk Nami NOMER-Doç. Dr. Pakize Ezgi AKBULUT

Kamu Düzenine Aykırılığa Dayanan Geçersizliklerde Hakkın Kötüye

Kullanımı Yasağının Sınırlayıcı Rolü Olabilir mi? -Yargıtay’ın Konuya

İlişkin İçtihadı ve Değerlendirilmesi        579

Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR

Tıbbi Müdahaleler Alanında Önceden Verilmiş Talimatlara (Hasta Vasiyeti)

İlişkin Gelişmeler ve Türk Hukukundaki Geçerliliği           601

Prof. Dr. Turgut ÖZ

İnşaat Sözleşmelerinde İmkansızlık       631

Prof. Dr. Burak ÖZEN

Hukuk Uygulamasında “Aleniyet” ve “İyiniyet” Nasıl Algılanıyor?              661

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt PEKMEZ

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşler Arasında Envanter Düzenlenmesi

(MK m. 216) 681

Araş. Gör. Simge SARAÇOĞLU

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin 43140/08 Başvuru Nolu 04.11.2019

Tarihli Kararı Işığında Tek Başına Evlat Edinmede Evlat Edinilenin Nüfus

Kaydındaki Ebeveyn Adı Sorunu            701

Prof. Dr. Sami SELÇUK

Suç Hukukunda Üçüncü (Bireşimci) Okul ve Başka Öğretiler         723

Araş. Gör. Yasemin YALÇIN

Kısıtlama Sebebi Olarak Savurganlığın Tespiti    749

Prof. Dr. Hamdi YASAMAN

Tanınmış Markadan Haksız Yararlanılması Halinde Avrupa Birliği Adalet

Divanının Tespit Ettiği Kriterler              783

Araş. Gör. İmge Hazal YILMAZ

Türk ve Roma Hukukunda Alacaklının Temerrüdü Hakkında Karşılaştırmalı

Bir İnceleme 819

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar