Prof. Dr. Saim Üstündağ'a Vefa Andacı (Cilt I – II)

Yayınevi: Filiz Kitabevi
Yazar: Saim ÜSTÜNDAĞ
ISBN: 9789753685788
Stok Durumu: Tükendi
750,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Saim ÜSTÜNDAĞ
Baskı Tarihi 2020/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Prof. Dr. Saim Üstündağ'a Vefa Andacı (Cilt I – II)

2020/06 1. Baskı, 743 Sayfa

ISBN 978-975-368-578-8

CİLT I

Prof. Dr. Huriye KUBİLAY
Sigorta Uyuşmazlıklarının Çözümünde Dava Şartı Olarak Arabuluculuk.1

Av. Prof. Dr. H. Tamer İNAL
Tüketici İşlemi Kapsamında Avukatlık Vekâlet Sözleşmesi .19

Titri Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI
Covid-19 Küresel Salgın Hastalığına Yönelik Tedbirler Kapsamında Sermaye Şirketlerinde Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yasak ve Sınırlamalara İlişkin Düzenlemenin Değerlendirilmesi.64

Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI
Covid 19 İle Birlikte KKTC’de Gündeme Gelen Sağlık Hukuku Problemleri 82

Yargıtay 9. HD. Onursal Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KILIÇOĞLU
Yargıtay Kararları Işığında Muris Muvazaası Kavramı ve Diğer kavramlarla İlişkisi . 93

Av. Çelik Ahmet Çelik
Belirsiz Alacak Davasında Dava Değeri Birkaç Kez Artırılabilir mi?127

Dr. Öğretim Üyesi Özge VARIŞ
Unıformity, Consistency & Coherence in The International Investment Law: Mind The Gap  140

Dr. Öğretim Üyesi Coşkun KOÇ
Hukuk Davalarında Cumhuriyet Savcısının Görevleri166

Dr. Öğretim Üyesi Hasan ORAL
E-Defter Uygulaması ve E-Defter Uygulamasına Geçişin Avantajlı ve Zayıf Yönleri  . 178

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DÖNMEZ
6718 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme: Yasama Dokunulmazlığı Kurumunun Askıya Alınması  188

Av. Alev Elif BELLER-Av. Dr. Sema YERLİKAYA
Denizcilik’de (Armatör Firmalar İçin) Konkordato Uygulaması Olur Mu? .199

Av. Dr. Sema YERLİKAYA
Geminizin Değeri, Kıymet Takdiri, Nasıl Belirleniyor? .203

Av. Alev BELLER
Futbolun Tarihi .206

Cumhuriyet Savcısı Dr. Remzi DEMİR-Cumhuriyet Savcısı Alperen ALKILINÇ
Kendisini Bedenen Savunamayacak Durumda Olan Mağdureyle İsteği Dışında Cinsel İlişkiye Girmek Suçuna Dair, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararının Değerlendirilmesi  207

Adana 5. İcra Mahkemesi Hakimi Dr. Gökhan TANERİ
Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi.215

Adana 5. İcra Mahkemesi Hakimi Dr. Gökhan TANERİ
Aşama Aşama Seri Muhakeme .259

Adana 5. İcra Mahkemesi Hakimi Dr. Gökhan TANERİ
Yargıtay Kararları Işığında Meskeniyet Şikayetinde Bulunmaya Hakkı Olanlar . 273

Adana 5. İcra Mahkemesi Hakimi Dr. Gökhan TANERİ
Cezaevleri Aleyhine Düşünceler ve Cezaevlerinin Mahkum Üzerindeki Etkileri  308

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Dr. Soner ALTAŞ
Belediyenin Borçları Nedeniyle Belediye Şirketindeki Paylarının ve Pay Senetlerinin Haczedilmesi.325

Dr. Öğretim Üyesi Serhan DİNÇ
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre ve Yargıtay Kararları Işığında Anonim Şirketin Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi 335

 

CİLT II

Dr. Öğr. Üyesi Orhan EROĞLU
Zamanaşımı Sebebiyle İcranın Geri Bırakılması Kararının Kesin Hüküm Teşkil Etmesi Ve Genel Mahkemede Açılacak Dava (İik M. 33/A-2, 71/2) . 381

Em.Baş.Vak.Genel Müd. Hukuk Müşaviri-Noter M. Serhat YENER
Vakıf Davalarında Medeni Usul Hukuku Kurumlarından Görev-Yetki ve Kanun Yolları . 414

SPK Başuzmanı Yavuz AKBULAK
Ülkemizde Koronavirüs Salgınının Ekonomik Etkilerine İlişkin Alınan Başlıca Önlemler . 429

Ankara BAM Ceza Dairesi Üyesi Gürsel YALVAÇ
İstinaf Mahkemelerinin Kuruluş ve İşleyişi 489

Ankara 6. Tüketici Mahkemesi Hakimi Mehmet Akif TUTUMLU
6502 Sayılı TKHK Hükümleri Bakımından Ayıbı İhbar Yükümlülüğü İhbarın Hukuki Niteliği, Şekli ve İspatı . 537

Av. Doğan KOCABEY
Koronavirüs (Covid-19) İş Kazası mı Meslek Hastalığı mı Kabul Edilmelidir? 566

Av. Şafak TÜRKEN
Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Sorumluluğunun Düzenleyen Emredici Hükümlerin Uygulanmadığı Haller (TTK m. 1244) . 593

ICC Türkiye Bankacılık Komisyon Başkanı Abdurrahman ÖZALP

ICC Kuralları ve Mücbir Sebep Halleri  608

Av. A. Ece KAYA
Are “Creations” By Artificial Intelligence Eligible To Copyright Protection? .616

Tıp Hukuku Uzmanı Nuray ÇELİK-Araş. Gör. Oğuz ERSÖZ
Kişilerin Organları ve Dokuları Üzerindeki Mülkiyet Hakkı 634

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Başmüfettişi Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Çalışma Yaşamına Etkileri .651

İş Hukuku Uzmanı Av. Hamit TİRYAKİ
İş Davalarında Islaha Karşı Zamanaşımı Def’i .669

Av. M. İhsan DARENDE
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Delil Sunma Zamanı .676

Av. M. İhsan DARENDE
Belirsiz Alacak Davası-Kısmi Dava İlişkisi 689

Av. Necdet KAPLAN
Covid-19 Genelgesi Kapsamında İcra ve İflas Hukuku Uygulamaları .715

Av. Şevket Günay BİGAT
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşçinin, İşini Gördüğü Esnada, İşverene Verdiği Zararlar  733

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN
Türkiye’de Ceza Muhakemesinde Kabul Edilen Seri Muhakeme Usulü’nün Fransa Serüveni Hakkında Kısa Bir Değerlendirme  751

Doç. Dr. Hüseyin SELİMLER
Türk Bankacılık Sektörü’nde Krediler ve Takipteki Krediler .759

Av. Celal ÜLGEN
Özgürlük mü Güvenlik mi Konusunda Bir Deneme .775

 Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar