Prof. Dr. Necla Giritlioğlu'na Armağan

297,00 TL 330,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Emrehan İnal, Şükran Şıpka, Tufan Öğüz, Hasan Erman, Başak Baysal
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Prof. Dr. Necla Giritlioğlu'na Armağan

Prof. Dr. Hasan ERMAN, Prof. Dr. Tufan ÖĞÜZ, Prof. Dr. Şükran ŞIPKA, Prof. Dr. Emrehan İNAL, Prof. Dr.Başak BAYSAL

2020/03 1. Baskı, 652 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-625-7953-56-6

Prof. Dr. Necla Giritlioğlu için çıkardığımız Armağanın, Hocamızın kısa bir süre önce vefat etmesi nedeniyle kendisine takdim edilememesi hepimizde büyük üzüntü yaratmıştır. Ancak her ne kadar kendisine takdim edemesek de Armağanın Fakültemizin Hocamıza olan bağlılık duygusunun ifadesi olduğu gibi Hocamızın adının yaşatılması ve ileri nesillere aktarılması bakımından da önemli olacağını düşünmekteyim. Prof. Dr. Necla Giritlioğlu 1957 yılında Fakülteye girişinden kendi isteği ile emekli olduğu 1999 yılı Ekim ayına kadar aralıksız Fakülteye hizmet etmiştir. 1961 yılında Asistan olarak atandığı Medeni Hukuk kürsüsünde uzun yıllar akademik çalışmalarda bulunmuştur. Son olarak Prof. Dr. Ataay kürsüsünde görev almış ve Prof. Dr. Aytekin Ataay'ın emekli olmasından sonra bu kürsünün başkanı olarak görevini emekliliğine kadar sürdürmüştür.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   ÖZGEÇMİŞ


    ANI YAZILARI


     Yargıtay Uygulamasında İntifadan Men Koşulu ve İstisnaları
     Doç. Dr. Cem AKBIYIK


      Bir Mülkiyet Hakkı Sınırlaması Olarak: TBK M. 603
      Araş. Gör. Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK


       Kriz mi? Çöküş mü? İstikrarsızlık mı? Belirsizlik mi? Fikret Başkaya'nın Bir Eleştirisinin Düşündürdükleri
       Dinç ALADA


        Yayım Sözleşmesinde Basım Sayısı ve Baskı Adedinin Belirlenmesi
        Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM


         Teoriler Işığında Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Hukuk Düzeni İçerisindeki Yeri
         Araş. Gör. E. Aksın ATAR


          Tasarruf Mevduatı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
          Dr. Öğr. Üyesi Tülay AYDIN ÜNVER


           Yerel Topluluk Örgütlenmesinde 'Muhtarlık'tan 'Mahalle Meclisleri'ne…
           Adalet BAYRAMOĞLU ALADA


            Kişisel İlişkilere Hukuki Bir Müdahale: Ahlaka Aykırılık
            Prof. Dr. Başak BAYSAL


             Konkordato Projesinin Kabulü İsviçre'de Niçin Daha Kolay?
             Prof. Dr. Ali Cem BUDAK


              Nişanlanmada Şekil Konusu ve Yargıtay İçtihadı
              Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU


               Dernekler Örneğinde Tüzel Kişi Temsil Organının Temsil Gücünün/Yetkisinin Sınırlanması
               Prof. Dr. Bilgehan ÇETİNER


                Kentsel Adalet Ekseninde İmar Afları: "İmar Barışı" Üzerine Bir Değerlendirme
                Doç. Dr. P. Pınar GİRİTLİOĞLU
                Kardelen ÖZDEN


                 Yazılı Olmayan Kamu Düzeni Kuralı
                 Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ


                  Riskli Yapıda Azınlığın Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Karardaki Boşluğun Hakim Tarafından Doldurulmasına İlişkin Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi
                  Prof. Dr. Emrehan İNAL


                   Genel İşlem Koşulları Kapsamında Düzenlenen Götürü Tazminatın İçerik Denetimi
                   Dr. Öğr. Üyesi Nurten İNCE AKMAN
                   Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÖCAL APAYDIN


                    Boşanmada Yoksulluk Nafakasının Miktarı ve Süresi
                    Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN


                     1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yayılmasına Dair Karar Bunun Uygulanması Hakkında Tebliğ Hakkında Değerlendirme
                     Prof. Dr. Zekeriya KURŞAT


                      TBK m. 598, f. 3'te Yer Alan Gerçek Kişilerin Kefaletine İlişkin 10 Yıllık Sürenin Hukuki Niteliği ve 818 Sayılı (Eski) Borçlar Kanunu Zamanında Kurulmuş Kefaletlere Etkisi
                      Prof. Dr. Haluk Nami NOMER


                       Ölüm Anının Belirlenmesi ve Beyin Ölümü ile Ölüm Anı Arasındaki Sürece İlişkin Hukuki Durum
                       Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR


                        Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Birbirlerine Yaptığı Karşılıksız Kazandırmalar
                        Prof. Dr. Turgut ÖZ


                         Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesine İlişkin Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Yürürlük Hukuku Bakımından Durumunu Ele Alan Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 02.12.2015 Tarihli ve E: 2015/6276 K: 2015/16034 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi
                         Prof. Dr. Burak ÖZEN


                          Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi'ne Yönelik İki Tartışma: Sözleşme'nin Kapsadığı Kişiler ve Geri Göndermeme İlkesinin Bağlayıcılığı
                          Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM


                           Yargıtay Kararları Işığında Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Eşler Arasında Paylı Mülkiyete Konu Malvarlığında Aynî Talep Hakkı (TMK. m.226/f.2)
                           Prof. Dr. Şükran ŞIPKA
                           Araş. Gör. Melisa GÜNDOĞDU ÖZBEK


                            Erginlerin veya Kısıtlıların Evlat Edinilmesi
                            Dr. Tuğçe TEKBEN, Dr. Semih YÜNLÜ


                             Sözleşmeden Doğan Sorumluluk ile Haksız Fiil Sorumluluğunun Karşılaştırılması
                             Yasemin YILMAZ


                              İsviçre Federal Mahkemesi'nin Kira Sözleşmesinde Bedelin Belirlenmemiş Olmasına İlişkin 24 Eylül 1974 ve 15 Eylül 1993 Tarihli Kararlarının (BGE 100 II 330, 119 II 347) Çevirisi
                              Çeviren: Araş. Gör. Caner TAŞATAN


                              Yorum Yap

                              Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
                              İlgili Yayınlar