Ticari İşletmede Şube Kavramı ve Şube Olmaya Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Ferhat KAYIŞ
ISBN: 9786057622259
Stok Durumu: Tükendi
125,10 TL 139,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ferhat KAYIŞ
Baskı Tarihi 2019/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Ticari İşletmede Şube Kavramı ve Şube Olmaya Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar

Dr. Ferhat KAYIŞ

2019/03 1. Baskı, 370 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-7622-25-9

Günümüz ticaret hayatındaki işletmeler arası rekabet, işletme ağını daha geniş pazarlara taşıma ihtiyacı doğurur. İşletmelerin iktisadi açıdan büyüyüp gelişmesi, yeni pazarlara açılma ve müşterilerinin çoğalmasıyla doğru orantılıdır. Bu ihtiyaç vesilesiyle ortaya çıkan şubeler, merkezle birlikte ticari işletmeyi meydana getiren asli birimlerdendir. Ticari işletme organizasyonunun önemli bir parçasını teşkil eden şubelere, bu yüzden kanun koyucu tarafından özel birtakım hüküm ve sonuçlar bağlanmıştır. Şube kavramı, Türk Ticaret Kanunu yerine uygulama alanı sınırlı bazı kanunlarla Ticaret Sicil Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır. Bu durum, bir birimin şube niteliğinde olup olmadığının tayini bakımından şüphesiz farklı görüşlerin ortaya atılması sonucunu doğurmuştur. Bu çalışmada, doktrin ve uygulamadaki tartışmalar da dikkate alınarak, ticari işletme olarak adlandırılan bütünsel yapıda şube kavramının ne anlama geldiği ve esaslı unsurları ortaya konmuştur. Ayrıca şube kavramıyla birlikte bu kavrama özel hukukun birçok alanında bağlanan hüküm ve sonuçlar çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, ticaret hukuku bakımından geri plana atılmış bir konunun ilk defa monografik düzeyde ele alınması bakımından, şube konusunda bir başvuru kaynağı olarak tasarlanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   Birinci Bölüm 
   TİCARİ İŞLETME KAVRAMI, TİCARİ İŞLETMEDE ŞUBENİN TARİHSEL GELİŞİMİ, ŞUBEYE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER, ŞUBENİN TANIMI, ESASLI UNSURLARI VE BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
   §1. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI, TİCARİ İŞLETMENİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ
   I. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI VE UNSURLARI
   II. TİCARİ İŞLETMENİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
   III. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
   IV. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ KAVRAMI VE ÖNEMİ
   §2. TİCARİ İŞLETMEDE ŞUBENİN TARİHSEL GELİŞİMİ, ŞUBENİN TANIMINA İLİŞKİN MEVCUT YASAL DÜZENLEMELER 
   I. TİCARİ İŞLETMEDE ŞUBENİN TARİHSEL GELİŞİMİ
   II. TİCARİ İŞLETMEDE ŞUBENİN TANIMINA YÖNELİK MEVCUT YASAL DÜZENLEMELER
   §3. TİCARİ İŞLETMEDE ŞUBE KAVRAMI, ŞUBENİN ESASLI UNSURLARI, BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI VE ŞUBEYLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR
   I. ÖN AÇIKLAMALAR 
   II. ŞUBENİN TİCARİ İŞLETME İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
   III. TİCARİ İŞLETMEDE ŞUBE KAVRAMI
   IV. TİCARİ İŞLETMEDE ŞUBENİN ESASLI UNSURLARI
   V. ŞUBENİN BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
   VI. ŞUBEYLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR


    İkinci Bölüm 
    TİCARİ İŞLETMEDE ŞUBENİN KURULUŞU, SONA ERMESİ, YÖNETİMİ VE ÖZELLİKLERİ 
    §1. TİCARİ İŞLETMEDE ŞUBENİN KURULUŞU VE SONA ERMESİ 
    I. TİCARİ İŞLETMEDE ŞUBENİN KURULUŞU
    II. ŞUBENİN SONA ERMESİ VE TİCARET SİCİLİNDEN TERKİNİ
    §2. TİCARİ İŞLETMEDE ŞUBENİN YÖNETİMİ VE ÖZELLİKLERİ
    I. ŞUBENİN YÖNETİMİ
    II. TİCARİ İŞLETMEDE ŞUBENİN ÖZELLİKLERİ


     Üçüncü Bölüm 
     ŞUBE OLMAYA BAĞLANAN HÜKÜM VE SONUÇLAR 
     §1. ŞUBE OLMANIN TİCARET HUKUKU YÖNÜNDEN SONUÇLARI
     I. ŞUBENİN TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ 
     II. ŞUBENİN TİCARET UNVANI
     III. MERKEZİ YURTDIŞINDA BULUNAN İŞLETMELERİN ŞUBELERİNE TAM YETKİLİ TİCARİ TEMSİLCİ ATANMASI 
     IV. TİCARİ İŞLETMEYİ İLGİLENDİREN HUKUKÎ İŞLEMLERDE ŞUBENİN DURUMU
     §2. ŞUBE OLMAYA BAĞLANAN DİĞER HÜKÜM VE SONUÇLAR 
     I. ŞUBELERİN ODALARA KAYIT ZORUNLULUĞU
     II. TEMSİL YETKİSİNİN ŞUBE İŞLERİYLE SINIRLANDIRILMASI
     III. ŞUBENİN BULUNDUĞU YERDE DAVA VE TAKİPLERİN AÇILABİLMESİ
     IV. ÇEKİN BAŞKA ŞUBEYE CİROSUNUN MAKBUZ HÜKMÜNDE SAYILMAMASI
     V. ŞUBENİN İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN İŞYERİ KABUL EDİLMESİ
     VI. ŞUBENİN İFA YERİ BAKIMINDAN ÖNEMİ
     SONUÇ


      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar