Bütününe Etki Eden Hukuki İşlemler Bakımından

Ticari İşletmeye Özgülenen Malvarlığı

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Sümeyye Erkalan COŞKUNSU
ISBN: 9789750268144
Stok Durumu: Tükendi
225,00 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Sümeyye Erkalan COŞKUNSU
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 122

Ticari işletme, kendisini meydana getiren unsurlarla birlikte bir bütün oluşturmaktadır. Buna göre, içerdiği malvarlığı unsurlarının her birinin tasarrufu için zorunlu olan hukukî işlemlerin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın, ticari işletme bir bütün olarak devir ve diğer hukukî işlemlere konu olabilir.

Öğretide, ticari işletmenin içerdiği malvarlığının bir "özel malvarlığı" olup olmadığına ilişkin çeşitli tartışmalar görülmektedir. Bir malvarlığının özel malvarlığı olarak nitelendirilmesinin ticari işletme ve bu işletmeyi işleten tacir açısından çeşitli hukukî sonuçları vardır. Konu, özellikle sorumluluk hukuku bakımından incelenmeye değer bulunmaktadır. Bu yüzden elinizdeki çalışmada önce ticari işletmeye özgülenen malvarlığı ticari işletmenin bütün halinde hukukî işlemlere konu edilmesi bakımından incelenerek, ticari işletme işleten gerçek kişi tacirin işletme faaliyeti dolayısıyla sorumluluğu tartışmaya açılacaktır.

Konu Başlıkları
Gerçek Kişi Tacirin Sorumluluğuna Etkisi
Gerçek Kişi Tacirin Sorumluluğunu Sınırlandırma Yolları
İçindekiler
Teşekkür  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
BİRİNCİ BÖLÜM:
TİCARİ İŞLETMENİN MALVARLIĞINA DAİR
TEMEL KAVRAMLAR
1. Malvarlığı Kavramı  19
2. Özel Malvarlığı  20
2.1. Genel Olarak  20
2.2. Türk Hukukunda Özel Malvarlığı Olarak Kabul Edilen Malvarlıkları  21
2.2.1. Miras Bırakanın Malvarlığı  22
2.2.2 İflas Masası  22
2.2.3 Yatırım Ortaklığı Portföyü ve Yatırım Fonu  23
2.2.4. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Ortak Olduğu Edinilmiş Mallar  24
3. Ticari İşletme Kavramı  25
3.1 Genel Olarak  25
3.2. Ticari İşletme İçin Kanunda Öngörülen Ölçütler  27
3.2.1. Esnaf İşletmesi İçin Öngörülen Sınırı Aşan Düzeyde Gelir Sağlama Hedefi  27
3.2.2. Devamlılık  28
3.2.3. Bağımsızlık  28
4. Ticari İşletmenin Hukukî Niteliğini Açıklayan Görüşler  29
4.1. Genel Olarak  29
4.2. Tacirin “Ticari Malvarlığı” ile “Kişisel Malvarlığı” Arasında Ayrım Yapan Görüş  29
4.2.1. Tüzel Kişi Varsayımından Hareket Eden Görüş  29
4.2.2. Bağımsız Malvarlığı Kavramına Dayanan Görüş  30
4.3. Bütünlük Kavramından Hareket Eden Görüş  31
4.3.1. Hukukî Bütünlük (Universalité Juridiqe) Olarak Niteleyen Görüş  31
4.3.2. Fiili Bütünlük (Universalité de Fait) Olarak Niteleyen Görüş  32
4.4. Özel Malvarlığı Görüşü  33
5. Türk Hukukunda Yer Alan Görüşler  33
6. Değerlendirme  35
İKİNCİ BÖLÜM:
TİCARİ İŞLETMENİN İÇERDİĞİ MALVARLIĞI UNSURLARININ
BÜTÜNÜNE UYGULANABİLECEK HUKUKÎ İŞLEMLER
1. Ticari İşletmenin İçerdiği Malvarlığı Unsurları  37
1.1. Maddi Unsurlar  37
1.1.1. Duran Malvarlığı  37
1.1.2. Dönen Malvarlığı  38
1.2. Gayri Maddi Unsurlar  38
1.2.1. Ticari Adlar  38
1.2.2. Fikrî Mülkiyet Hakları  39
1.2.3. Hak ve Alacaklar  40
1.2.4. Müşteri Çevresi  40
1.2.5. Kiracılık Hakkı  43
2. Ticari İşletmenin İçerdiği Malvarlığı Unsurlarının Kendisine Bir Bütün Olarak Uygulanabilen Hukukî İşlemler Bakımından Değerlendirilmesi  44
2.1. Genel Olarak  44
2.2. Ticari İşletmenin Devri  45
2.2.1. Ticari İşletmenin Devri Sözleşmesinin Kuruluşu  45
2.2.2. Ticari İşletmenin Devri Sözleşmesinin Hukukî Niteliği ve Kapsamı  47
2.2.2.1. Hukuki Niteliği  47
2.2.2.2. Kapsamı  49
2.2.2.3. İsviçre Hukuku Bakımından  53
2.2.3. Ticari İşletmenin Devrinde Sözleşme Konusu Mal, Hak ve Borçların Geçişi  54
2.2.4. Ticari İşletmenin Devrinde Sözleşme Sonrası Sicile Tescilin Etkisi  59
2.3. Ticari İşletme Rehni  64
2.3.1. Genel Olarak  64
2.3.2. Ticari İşletme Rehni Sözleşmesinin Kuruluşu  66
2.3.3. Ticari İşletme Rehni Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Kapsamı  67
2.3.3.1. Hukuki Niteliği  67
2.3.3.2. Kapsamı  69
2.3.4. Ticari İşletme Rehni Sonrası Sicile Tescilin Etkisi  74
2.3.5. Ticari İşletme Rehninin Sona Ermesi ve Sonuçları  75
2.3.5.1. Rehin Hakkının Sona Ermesi  76
2.3.5.2. Rehin Hakkının Sona Ermesinin Sonuçları  77
2.4. Ticari İşletme Kirası  78
2.4.1. Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinin Kuruluşu  80
2.4.2. Ticari İşletme Kirasının Sicile Tescili  82
2.4.3. Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Kapsamı  82
2.4.3.1. Hukuki Niteliği  82
2.4.3.2. Kapsamı  83
2.4.4. Ticari İşletme Kirasında Tarafların Hak ve Borçları  83
2.4.4.1. Kiralayanın Ticari İşletmeyi Kullanıma Hazır ve Ürün Elde Etmeye Elverişli Halde Bulundurma Borcu  84
2.4.4.2. Kiralayanın Rekabet Yasağı  84
2.4.4.3. Kiracının Kiralanan Ticari İşletmeyi “İşletme” ve Bakım Borcu  85
2.4.4.4. Kiracının Kira Bedelini Ödeme Borcu  88
2.4.5. Ticari İşletme Kirasının Sona Ermesi ve Sonuçları  90
2.4.5.1. Sona Erme Nedenleri  90
2.4.5.2. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi  91
2.4.5.2.1. Sözleşmenin Fesih Bildirimi Yoluyla Sona Ermesi  91
2.4.5.2.2. Sözleşmenin Haklı Nedenle Feshi  92
2.4.5.2.3. Diğer Sebepler Dolayısıyla Sözleşmenin Sona Ermesi  92
2.4.5.3. Kiralananın İadesi  93
2.4.5.4. Kiralananın İadesinin Ticaret Hukuku Bakımından Sonuçları  94
2.5. Hukukî İşlemlerin Ticari İşletmenin Bütününe Uygulanabilmesinin Değerlendirilmesi  95
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TİCARİ İŞLETMENİN BÜTÜNÜNE ETKİ EDEN
HUKUKÎ İŞLEMLERİN GERÇEK KİŞİ TACİRİN SORUMLULUĞUNA ETKİSİ
1. Gerçek Kişi Tacirin Ticari İşletme Faaliyetleri Kapsamında Sorumluluğu  97
1.1. Tacirin Sorumluluğuna İlişkin Kabul Edilen Görüş: Malvarlığının Tekliği ve Sınırsız Sorumluluk  98
2. Sorumluluğun Sınırlandırılması Sorunu  99
3. Gerçek Kişi Tacirin Sorumluluğunu Sınırlandırma Yolları  101
3.1. Sorumluluğun Tüzel Kişiliğe Geçiş Yoluyla Sınırlandırılması  102
3.2. Sorumluluğun Ticari Defterler Yoluyla Tespiti  103
3.2.1. Ticari Defter Tutmakla Yükümlü Olması Bakımından Gerçek Kişi Tacir  105
3.2.2. Defter Tutma Yükümlülüğünün Başlangıcı ve Sona Ermesi  106
3.2.3. Tutulacak Defterler  106
3.2.3.1. Ticari İşletmeye Özgülenen Malvarlığını Tespit Etmesi Bakımından Envanter Defteri  107
4. Sorumluluğun Sınırlandırılması Halinde İkinci Derecede Sorumluluğun Öngörülmesi  109
SONUÇ  113
Kaynaklar  115
Kavram Dizini  121

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar