Türk Borçlar Hukuku Açısından İsimsiz Sözleşmeler Sempozyumu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İpek Yücer AKTÜRK
ISBN: 9786050511543
170,00 TL 200,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İpek Yücer AKTÜRK
Baskı Tarihi 2022/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 159

Türk Borçlar Hukuku Açısından İsimsiz Sözleşmeler Sempozyumu

Editör ve Düzenleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. İpek Yücer AKTÜRK

Dünya’da her geçen gün ortaya çıkan sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, kanunlarda düzenlenmeyen yeni sözleşme ilişkilerinin doğmasına sebep olmaktadır. Gerçekten, günümüz şartlarında, kişilerin 

ihtiyaçları yalnız Türk Borçlar Kanunu ve diğer kanunlarda düzenlenen sözleşmelerle giderilememektedir. Türk Borçlar Hukuku’na hakim olan irade özgürlüğü ve bu özgürlüğün kişilere sağladığı sözleşme, özellikle 

de tip serbestliği ilkesi, kişilere özel hukuk ilişkilerini diledikleri gibi düzenleme imkanı sunar. Böylece, kişiler TBK m.27’de hükme bağlanan sözleşme özgürlüğü sınırlarına bağlı kalarak, kanunlarda düzenlenmeyen yeni ve bağımsız sözleşmeler akdedebilirler. Sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde ortaya çıkan bu sözleşmeler, isimsiz sözleşmeler olarak adlandırılır. Uygulamada isimsiz sözleşmeler, sayısı bilinmeyecek kadar çoktur. Bu durum, isimsiz sözleşmelere ilişkin sayısız hukuki uyuşmazlığın da var olabileceğini gösterir. Söz konusu hukuki uyuşmazlıkların çözümü, isimsiz sözleşme genel teorisi ile birlikte tipikleşmiş veya tipikleşmeye aday olan isimsiz sözleşmelerin incelenmesini gerektirir. “Türk Borçlar Hukuku Açısından İsimsiz Sözleşmeler” başlığını taşıyan bu sempozyum, isimsiz sözleşmelere ilişkin genel esaslar ve yeni gelişen bazı isimsiz sözleşmelere yönelik güncel sorunları değerlendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.................................................................................................5

İÇİNDEKİLER ...................................................................................7

I. OTURUM

İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN GENEL TEORİSİ

Prof. Dr. Fikret EREN

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim 

Dalı .............................................................................................13

İsimsiz Ve Atipik Sözleşme Kavramları Ve Sınıflandırması 

Açısından Yargıtay Uygulaması.................................................37

Prof. Dr. Faruk ACAR................................................................37

II. OTURUM

FRANCHİSE SİSTEMİNDE FRANCHİSE ALANIN AMORTİ 

EDİLMEMİŞ YATIRIMLARININ KORUNMASI SORUNU

Prof.Dr.Ayşe HAVUTCU

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi...........................................56

BAYİLİK SÖZLEŞMESİNDE BAYİNİN ASGARİ SATIN 

ALMA YÜKÜMÜ

Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim

Üyesi...........................................................................................80

8

III. OTURUM

TÜRK BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN İSİMSİZ 

SÖZLEŞMELER Hastaneye Kabul Sözleşmesi

Zafer Zeytin ..............................................................................107

BULUT BİLİŞİM SÖZLEŞMESİ

Prof. Dr. Hayrunnisa Özdemir..................................................135

OTOMAT SÖZLEŞMESİ 

(AUTOMATENAUFSTELLUNGSVERTRAG)

Doç. Dr. İpek Yücer Aktürk .....................................................159

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.