Türk Ceza Kanunu'nda İmar Suçları ve Düzenlenmesi Gereken Yaptırımlar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ercan Tekin
ISBN: 9786050518702
212,50 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ercan Tekin
Baskı Tarihi 2024/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 134
Açıklama İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ...................................................................................................... 5 KISALTMALAR .................................................................................... 11 GİRİŞ ...................................................................................................... 13 BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKUNA İLİŞKİN KAVRAMLAR 1. KAVRAMLAR (İMAR HUKUKUNA İLİŞKİN TANIMLAR) ................................................................................... 17 1.1. Suç ve Ceza Kavramları ........................................................... 19 1.1.1. Suç Kavramı, Politikası ve Temel İlkeler...................... 21 1.1.2. Ceza Kavramı ve Teoriler ................................................. 23 1.2. İmar ve Çevre Tanımı ............................................................... 26 1.3. İmar Planı ve İmar Plan Türlerinin Genel Kapsamı ............... 27 1.3.1. Bölge Planları ...................................................................... 29 1.3.2. İmar Programları ................................................................. 30 1.4. İmar Planlarının Yapılması ve Değiştirilmesi ......................... 31 1.4.1. İmar Planlarının Yapılma Usulü ...................................... 33 1.4.2. İmar Planlarının Onaylanması, İlanı ve Kesinleşmesi ........................................................................ 36 1.4.3. İmar Planlarında Değişiklik Yapılması .......................... 37 1.5. İmar Yönetiminde Belediyeye İlişkin Temel Kavramlar .................................................................................. 38 1.5.1. Belediye Sınırı Kavramı .................................................... 38 1.5.2. Mücavir Alan Kavramı ...................................................... 40 8 1.5.3. Özel İmar Rejimi Kapsamında Alan Kavramı ................................................................................ 40 2. TARİHÇE ........................................................................................ 41 3. ÇEVRE HAKKI .............................................................................. 43 3.1. Çevre Hakkının İmar Hukuku ile İlişkisi ................................. 45 3.2. Çevre Hakkının Geliştirilmesi ve Niteliği Açısından İmar Hukuku .............................................................................. 46 4. ULUSLARARASI DÜZEYDE İMAR KİRLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNA YÖNELİK İNCELEMELER .............. 48 4.1. Avrupa Konseyi Kararlarına Yönelik Değerlendirmeler ....................................................................... 48 4.2. Uluslararası Ölçekte Koruma Örneklerinin İncelenmesi (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) .................... 50 4.3. Soyut Tehlike Suçu Olarak Birleşmiş Milletler Değerlendirmesi ........................................................................ 51 5. İMAR HUKUKU VE İMAR PLANLARININ HUKUKSAL NİTELİĞİ ................................................................. 52 5.1. İmar Hukuku Kavramı ve Kapsamı ......................................... 55 5.2. Yapı ve Bina Kavramı .............................................................. 57 5.3. Yapı Kullanma İzni ve İmar Yönetmeliğine Aykırı Yapı ............................................................................................ 59 5.4. Yapı Kayıt Belgesi ve Bedeli Kavramı .................................... 61 İKİNCİ BÖLÜM İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇLARI 1. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER .................................. 63 2. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇ UNSURLARI VE CEZA KANUNUNDA YERİ ............................ 65 2.1. Yapı Ruhsatı Olmadan veya Ruhsata Aykırı Yapı Yapmak ...................................................................................... 73 2.2. Ruhsatsız İnşaat Şantiyelerine Elektrik, Su veya Telefon Bağlantısının Yapılması .............................................. 78 9 2.3. Yapı Kullanma İzni Olmayan Binalarda Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Edilmesi ..................................... 82 2.4. Suç Yerinin Fiiline Bağlı Olarak İmar Plan Kapsamı ..................................................................................... 85 3. İMAR KİRLİLİĞİNDE SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ..................................................................................... 88 3.1. Teşebbüs .................................................................................... 89 3.2. İştirak ......................................................................................... 90 3.3. İçtima ......................................................................................... 91 4. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUYLA İLGİLİ DÜZENLEMELERİN CEZA HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMİ ..................................................................... 92 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇLARINDA YAPTIRIMLAR VE TAVSİYE EDİLEN DÜZENLEMELER 1. CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI ............................................... 95 1.1. Cezalar ....................................................................................... 97 1.2. Güvenlik Tedbirleri ................................................................... 98 2. SUÇ TİPLERİNDEKİ YAPTIRIMLAR (TCK 184/1-184/2-184/3-184/4) .......................................................................... 99 3. ETKİN PİŞMANLIK (TCK 184/5) ............................................... 100 4. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNDA DÜZENLENMESİ GEREKEN YAPTIRIMLAR ......................... 106 4.1. Çevrenin Korunması Bilincinin Geliştirilmesi ...................... 106 4.2. Tüzel Kişilere Cezai Sorumlulukların Getirilmesi ................ 108 4.3. İmar Yaptırım Kavramı ve TCK Açısından Ceza Sorumluluğunun Yaptırımda Önemi ...................................... 109 4.4. İmar Kirliliğine Neden Olma Suç Yaptırımına İlişkin Unsurlar ........................................................................ 111 4.4.1. Suça Bağlı Olarak Müteahhit İçin Genel Yaptırımlar ......................................................................... 112 10 4.4.2. Kamu Çalışanlarının ve Belediye Meclislerinin İşlediği Suçlara İlişkin Yaptırımlar ......................................................................... 113 4.4.3. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Mahkemelerin Kurulmasına İlişkin Yaptırımlar ......................................................................... 116 4.4.4. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Kentsel Dönüşümün, Doğayı Korumanın ve Yaşanabilir Çevre Odaklı Yaptırımlar ......................... 117 4.4.5. Suçun Kültürel Mirasın Korunması Zararına İlişkin Yaptırımlar ............................................................ 119 SONUÇ ................................................................................................. 121 KAYNAKÇA ........................................................................................ 129 Yorumlar (0)

Av. Ercan Tekin

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ...................................................................................................... 5

KISALTMALAR .................................................................................... 11

GİRİŞ ...................................................................................................... 13

BİRİNCİ BÖLÜM

İMAR HUKUKUNA İLİŞKİN KAVRAMLAR

1. KAVRAMLAR (İMAR HUKUKUNA İLİŞKİN TANIMLAR) ................................................................................... 17

1.1. Suç ve Ceza Kavramları ........................................................... 19

1.1.1. Suç Kavramı, Politikası ve Temel İlkeler...................... 21

1.1.2. Ceza Kavramı ve Teoriler ................................................. 23

1.2. İmar ve Çevre Tanımı ............................................................... 26

1.3. İmar Planı ve İmar Plan Türlerinin Genel Kapsamı ............... 27

1.3.1. Bölge Planları ...................................................................... 29

1.3.2. İmar Programları ................................................................. 30

1.4. İmar Planlarının Yapılması ve Değiştirilmesi ......................... 31

1.4.1. İmar Planlarının Yapılma Usulü ...................................... 33

1.4.2. İmar Planlarının Onaylanması, İlanı ve Kesinleşmesi ........................................................................ 36

1.4.3. İmar Planlarında Değişiklik Yapılması .......................... 37

1.5. İmar Yönetiminde Belediyeye İlişkin Temel Kavramlar .................................................................................. 38

1.5.1. Belediye Sınırı Kavramı .................................................... 38

1.5.2. Mücavir Alan Kavramı ...................................................... 40

1.5.3. Özel İmar Rejimi Kapsamında Alan Kavramı ................................................................................ 40

2. TARİHÇE ........................................................................................ 41

3. ÇEVRE HAKKI .............................................................................. 43

3.1. Çevre Hakkının İmar Hukuku ile İlişkisi ................................. 45

3.2. Çevre Hakkının Geliştirilmesi ve Niteliği Açısından İmar Hukuku .............................................................................. 46

4. ULUSLARARASI DÜZEYDE İMAR KİRLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNA YÖNELİK İNCELEMELER .............. 48

4.1. Avrupa Konseyi Kararlarına Yönelik Değerlendirmeler ....................................................................... 48

4.2. Uluslararası Ölçekte Koruma Örneklerinin İncelenmesi (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) .................... 50

4.3. Soyut Tehlike Suçu Olarak Birleşmiş Milletler Değerlendirmesi ........................................................................ 51

5. İMAR HUKUKU VE İMAR PLANLARININ HUKUKSAL NİTELİĞİ ................................................................. 52

5.1. İmar Hukuku Kavramı ve Kapsamı ......................................... 55

5.2. Yapı ve Bina Kavramı .............................................................. 57

5.3. Yapı Kullanma İzni ve İmar Yönetmeliğine Aykırı Yapı ............................................................................................ 59

5.4. Yapı Kayıt Belgesi ve Bedeli Kavramı .................................... 61

İKİNCİ BÖLÜM

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇLARI

1. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER .................................. 63

2. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇ UNSURLARI VE CEZA KANUNUNDA YERİ ............................ 65

2.1. Yapı Ruhsatı Olmadan veya Ruhsata Aykırı Yapı Yapmak ...................................................................................... 73

2.2. Ruhsatsız İnşaat Şantiyelerine Elektrik, Su veya Telefon Bağlantısının Yapılması .............................................. 78

2.3. Yapı Kullanma İzni Olmayan Binalarda Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Edilmesi ..................................... 82

2.4. Suç Yerinin Fiiline Bağlı Olarak İmar Plan Kapsamı ..................................................................................... 85

3. İMAR KİRLİLİĞİNDE SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ..................................................................................... 88

3.1. Teşebbüs .................................................................................... 89

3.2. İştirak ......................................................................................... 90

3.3. İçtima ......................................................................................... 91

4. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUYLA İLGİLİ DÜZENLEMELERİN CEZA HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMİ ..................................................................... 92

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇLARINDA YAPTIRIMLAR VE TAVSİYE EDİLEN DÜZENLEMELER

1. CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI ............................................... 95

1.1. Cezalar ....................................................................................... 97

1.2. Güvenlik Tedbirleri ................................................................... 98

2. SUÇ TİPLERİNDEKİ YAPTIRIMLAR (TCK 184/1-184/2-184/3-184/4) .......................................................................... 99

3. ETKİN PİŞMANLIK (TCK 184/5) ............................................... 100

4. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNDA DÜZENLENMESİ GEREKEN YAPTIRIMLAR ......................... 106

4.1. Çevrenin Korunması Bilincinin Geliştirilmesi ...................... 106

4.2. Tüzel Kişilere Cezai Sorumlulukların Getirilmesi ................ 108

4.3. İmar Yaptırım Kavramı ve TCK Açısından Ceza Sorumluluğunun Yaptırımda Önemi ...................................... 109

4.4. İmar Kirliliğine Neden Olma Suç Yaptırımına İlişkin Unsurlar ........................................................................ 111

4.4.1. Suça Bağlı Olarak Müteahhit İçin Genel Yaptırımlar ......................................................................... 112

4.4.2. Kamu Çalışanlarının ve Belediye Meclislerinin İşlediği Suçlara İlişkin Yaptırımlar ......................................................................... 113

4.4.3. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Mahkemelerin Kurulmasına İlişkin Yaptırımlar ......................................................................... 116

4.4.4. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Kentsel Dönüşümün, Doğayı Korumanın ve Yaşanabilir Çevre Odaklı Yaptırımlar ......................... 117

4.4.5. Suçun Kültürel Mirasın Korunması Zararına İlişkin Yaptırımlar ............................................................ 119

SONUÇ ................................................................................................. 121

KAYNAKÇA ........................................................................................ 129

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.