Türk Gıda Hukukunun Temel Terimleri

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Prof. Dr. Gökçe TÜRKOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Fehmi KEREM, Dr. Öğr. Üyesi Güven SÜSLÜ
Baskı Tarihi 2023/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 140

Gıda hukuku kamu sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumak sûretiyle gıda güvenilirliğini sağlamayı amaçlayan hukukî kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. 

İlk çağdan beri gıdalara ilişkin hukukî düzenlemelerin yapılmış olmasına rağmen, gıda hukukunun ayrı bir hukuk dalı olarak yapılanması ve tanınması nispeten yakın zamana âit bir gelişmedir. 

XX. asırda gıda üretim teknolojilerinin hızlı gelişimine bağlı olarak çağdaş gıda hukuku sistemlerinin şekillenmesinde kimyâ, biyoloji, toksikoloji, diyetetik ve farmakoloji gibi bilim dallarının bulguları belirleyici olmuştur. 

Gıda işleme tekniklerinin yanı sıra pazarlama yöntemlerinin gelişimi sebebiyle tüketicilerin gıda ürünleri hakkında doğru ve sistematik sûrette bilgilendirilmelerinin önemi artmıştır. 

Bu bağlamda gıda üretimi gelişmiş ülkelerde en yoğun biçimde düzenlenmiş sâhalardan biri hâline gelmiştir.

Gıda hukuku hakkında bütüncül bir kavrayış kazanmayı güçleştiren başlıca etkenlerden biri bu hukuk alanının teknik terimlerinin çokluğu ve karmaşıklığıdır. 

Kendilerine özgü bir hukukî rejime yaslanan bu terimlerin tanımlanmalarının ötesinde anlaşılmaları muhtelif yasal düzenlemelerin incelenmesini gerektirmektedir.

İdâreye geniş kapsamlı bir düzenleme yetkisinin tanındığı gıda sâhasında yasal metinlerin çokluğunun yanı sıra çeşitliliği dikkat çekicidir. 

Nitekim bu gözlemlerin etkisiyle tasarlanan bu kitabın amacı ulusal mevzûata dayalı olarak Türk gıda hukukunun temel terimlerini incelemektir.

Güncel Türk gıda hukukunun şekillenmesi Avrupa Birliği gıda hukuku normlarının Türk hukukuna aktarılmasıyla gerçekleşmiştir. 

Bu nedenle Türk gıda hukuku esas yönünden Avrupa Birliği gıda hukukuyla büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. 

Bununla berâber kapsam ve tarza ilişkin tercihlerimiz sebebiyle bu kitapta Avrupa gıda hukukuna dayanan karşılaştırmalı tahlil unsurları son derece sınırlı bir yer bulmaktadır.

Çalışmamıza Doç. Dr. Anıl Çamyamaç iki başlık ile katkıda bulunmuş olup kendisine desteği için teşekkür ederiz. Genişletilmeye

ve geliştirilmeye elverişli bir yapısı olan bu çalışmanın gıda hukukuyla ilgili farklı kesimlere faydalı olmasını temenni ederiz.

Ayrıca kitabın basımında emeği geçen YETKİN Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş. sahibi Muharrem BAŞER başta olmak üzere tüm çalışanlarına da teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Gökçe Türkoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Kerem Bilgin

Dr. Öğr. Üyesi Güven Süslü

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ .....................................................................................................5

ALKOLLÜ İÇKİ......................................................................................9

ALKOLSÜZ İÇECEK ...........................................................................13

AROMA VERİCİ...................................................................................14

BESLENME BEYANI ...........................................................................16

BESLENME BİLDİRİMİ.......................................................................17

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ...................................................................18

BİTKİ PASAPORTU .............................................................................23

BİTKİ SAĞLIĞI .....................................................................................25

BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI..............................................................29

BİTKİ.......................................................................................................31

BİTKİSEL ÜRÜN...................................................................................34

BULAŞAN..............................................................................................35

CODEX ALİMENTARİUS...................................................................36

ETİKETLEME........................................................................................44

GIDA ENZİMİ.......................................................................................46

GIDA KATKI MADDESİ.....................................................................49

GIDA.......................................................................................................52

I) Genel Kapsamlı Unsur..............................................................53

II) Dâhil Edilmiş Unsurlar ...........................................................54

III) Hâriç Tutulmuş Unsurlar......................................................55

GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO) ...................................................56

GÖZETİM BÖLGESİ ............................................................................64

HAYVAN...............................................................................................65

I) Hayvanların Hukukî Statüsü...................................................66

II) Hayvanların Korunması .........................................................67

III) Hayvan Kategorileri...............................................................69

IV) Hayvanların Gıda Kaynağı Teşkil Etmesi...........................81

İÇKİ.........................................................................................................82

İŞLEM YARDIMCISI............................................................................84

KALINTI ................................................................................................86

KARANTİNA........................................................................................89

I. Bitki ve Bitkisel Ürünler Bakımından.....................................89

II. Hayvan ve Hayvansal Ürünler Bakımından........................90

KORDON...............................................................................................91

KORUMA BÖLGESİ.............................................................................92

KORUNMUŞ BÖLGE...........................................................................93

KOZMETİKLER....................................................................................95

NARKOTİK VEYA PSİKOTROPİK MADDELER ...........................96

RİSK ANALİZİ....................................................................................101

SAĞLIK BEYANI................................................................................105

SAKIZ...................................................................................................109

SU..........................................................................................................110

I) Kategoriler................................................................................110

II) Suyun Gıda Teşkil Etmesi.....................................................112

TAKVİYE EDİCİ GIDA......................................................................113

TEDÂVİ AMAÇLI KULLANILAN TIBBÎ ÜRÜNLER..................115

TÜTÜN VE TÜTÜN MÂMULLERİ.................................................119

KAYNAKÇA .......................................................................................123

I-Öğreti

Aginam, Obijiofar, “Food Safety, South-North Asymmetries,

and the Clash of Regulatory Regimes”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 40/4, 2007

Agresti, Olivia Rossetti, David Lubin: A Study in Practical Idealism, Boston, 1922.

Aytaç, Selim / Yiğen, Çiğdem, “Tıbbi ve Aromatik Bilgilerin

Önemli Kullanım Alanları”, in Çınar, Orçun / Gölükcü, Muharrem

(editörler), III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu Tam Metin Bildirileri Kitabı, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, Antalya, 2017.

Ayverdi, İlhan, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, 3. baskı, İstanbul, 2008.

Bevilacqua, Dario, “The Codex Alimentarius Commission:

Increasing Accountability through Transparency”, 2019 via

https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2019/03/BevilacquaCodex.pdf

Bobo, Jack A., “The Role of International Agreements in Achieving Food Security: How Many Lawyers Does It Take to Feed a

Village?”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 40/4, 2007

Buthe, Tim / Harris, Nathaniel, “Codex Alimentarius Commission”, in Handbook of Transnational Governance: Institutions and

Innovations, edited by Hale & Held, Cambridge, 2011

Collins English Dictionary, 2023, [https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/psychotropic].

Çağbayır, Yaşar, Ötüken Türkçe Sözlük, C. 2, Ötüken, İstanbul, 2007.

Çağbayır, Yaşar, Ötüken Türkçe Sözlük, C. 4, Ötüken, İstanbul, 2007.

Çağbayır, Yaşar, Ötüken Türkçe Sözlük, C. 5, Ötüken, İstanbul, 2007.

Çamyamaç, Anıl, “Bir Uluslararası Hukuk Müessesesi Olarak

Uluslararası Örgütler Arasında Ardıllık”, Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 24 Sayı: 1, 2022

Çamyamaç, Anıl, “Gıda Alanında Roma’da Konumlanan

Uluslararası Temel Örgütlenmelere İlişkin Kısa Bir Değerlendirme”, İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 3 Sayı: 6, 2022

Çopuroğlu Gizem / Kasımoğlu Doğru Aylin ve Ayaz Naim

Deniz, ‘Türk Gıda Mevzuatında Risk Analizi’, 26 (1) Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 2015

Daintith, John / Martin, Elizabeth (eds.), A Dictionary of Science, 6th ed., Oxford University Press, Oxford, 2010.

Dictionary.com, 2023, [https://www.dictionary.com/browse/psychotropic].

Direction de l’information légale et administrative, “Animal

domestique, sauvage, apprivoisé, de compagnie : quelles différences ?”, Service-Public.fr, 2023, [https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34904]

Fontanelli, Filippo, “ISO and Codex Standards and International Trade Law: What Gets Said Is Not What’s Heard”, International

& Comparative Law Quarterly, vol. 60/4, 2011

Hambidge, Gove, The Story of FAO, New York, 1955.

İleri Tedavi Tıbbi Ürünlerinin İyi Klinik Uygulamalarına Yönelik İlke ve Esaslara İlişkin Kılavuz (06/02/2019), 2.8., Türkiye İlaç

ve Tıbbi Cihaz Kurumu, [https://titck.gov.tr/storage/Archive/2019/legislation/03755afb-f9c7-4b51-9ee2-1bb2b9dd9ff5.pdf].

Klabbers, Jan, An Introduction to International Institutional Law, Cambridge, 2002.

Klein, Eckart, “United Nations, Specialized Agencies”, Max

Planck Encyclopedia of Public International Law, on-line edition,

edited by Wolfrum, August 2006 via https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law9780199231690-e562.

Koppell, Jonathan, “International Organization for Standardization”, in Handbook of Transnational Governance: Institutions and Innovations, edited by Hale & Held, Cambridge, 2011

Kuert, Willy, “The Foundation of ISO”, in Friendship among

Equals: Recollection from ISO’s First Fifty Years, edited by Eicher, Genève, 1997

Kurt, Nevin / Tatlı Çankaya, İ. İrem, “Aromaterapi Uygulamaları ve Uçucu Yağlar”, Lokman Hekim Dergisi, C. 11, S. 2, 2021.

Lambers, Hans / Schmid, Rudolf / Woodwell, George M.,

“plant”, Encyclopædia Britannica, 2023, [https://www.britannica.com/plant/plant]

Larousse, “narcotique”, Dictionnaire de français, 2023,

[https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/narcotique/ 53801]

Larousse, “psychotrope”, Dictionnaire de français, 2023,

[https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/psychotrope/64895]

Le Dictionnaire, “narcotique”, Le Dictionnaire de définitions

et synonymes, 2023, [https://www.le-dictionnaire.com/definition/narcotique]

Le Dictionnaire, “psychotrope”, Le Dictionnaire de définitions et synonymes, 2023, [https://www.le-dictionnaire.com/definition/psychotrope]

Le Robert, “narcotique”, Le Robert dico en ligne, 2023,

[https://dictionnaire.lerobert.com/definition/narcotique]

Le Robert, “psychotrope”, Le Robert dico en ligne, 2023,

[https://dictionnaire.lerobert.com/definition/psychotrope]

Lepeintre, Jérôme, “Food Processing Aids in the European

Union”, International Symposium on Processing Aid Substances, 29

July 2016, Taipei Taiwan, [http://ilsi.org/taiwan/wp-content/uploads/sites/19/2017/02/Dr.Je%CC%81ro% CC% 82me-Lepeintre-.pdf]

Maiorana, Virginia C. / Van Valen, Leigh M., “animal”, Encyclopædia Britannica, 2023, [https://www.britannica.com/animal/animal]

Marchisio, Sergio R. & di BLASE Antonietta, The Food and

Agriculture Organization (FAO), Dordrecht, 1991.

Matthee, Maria Elisabeth Dominica, The Codex Alimentarius

Commission and Its Standards, Maastricht, 2007

Mechlem, Kerstin, “Food and Agriculture Organization of the

United Nations (FAO)”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, on-line edition, edited by Wolfrum, November 2006

via https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/

9780199231690/law-9780199231690-e462.

Myers, Patrick R., Succession between International Organizations, London, 1993.

Phillips, Ralph W., FAO: Its Origins, Formation and Evolution 1945-1981, Rome, 1981.

Ramsingh, Brigit Lee Nadia, The History of International

Food Safety Standards and the Codex Alimentarius (1955-1995),

University of Toronto (PhD Thesis on Doctor of Philosophy), Toronto, 2011.

Savov, A.V. / Kouzmanov, G.B., “Food Quality and Safety

Standards at a Glance”, Biotechnology & Biotechnological Equipment, vol. 23/4, 2009

Shermers, Henry G. / Blokker, Niels M., International Institutional Law: Unity within Diversity, 6th Revised Edition, Leiden, 2018.

Schütz, Hans-Joachim, “FAO-Food and Agriculture Organization”, in United Nations: Law, Politics and Practice, vol. I (Revised

English Edition), edited by Wolfrum, 1995

Shubber, Sami, “The Codex Alimentarius Commission under

International Law”, International & Comparative Law Quarterly, vol. 21/4, 1972

Starke, Joseph Gabriel, Introduction to International Law,

10th Edition, London, 1989.

Talbot, Robert B., The Four World Food Agencies in Rome:

FAO, WFP, WFC, IFAD, Ames, 1990.

The American Heritage Dictionary of the English Language,

2022, [https://ahdictionary.com/word/search.html?q=psychotropic]

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, 11. baskı, Ankara, 2019.

Uvin, Peter, The International Organization of Hunger, London, 1994.

Uysal, Ezgi / Gökçay, Elif İdil, “Aromaterapi”, İstanbul Üniversitesi Tıbbi Bitkisel Ürünler Araştırma ve Danışma Platformu,

2023, [https://tibuad.istanbul.edu.tr/tr/content/blog/aromaterapi-(antiviral-ucucu-yaglar)].

Van der Muelen, Bernd / Wernaart, Bart, “Food and Agriculture Organization (FAO) and Codex Alimentarius Commission:

The Impact of the Codex Alimentarius and the Right to Food on

European Union Food Law”, in Research Handbook on the European

Union and International Organizations, edited by Wessel & Odermatt, Cheltenham, 2019

Veggeland, Frode / Borgen, Svein Ole, “Negotiating International Food Standards: The World Trade Organization’s Impact on

the Codex Alimentarius Commission”, Governance, vol. 18/4, 2005

Vojir, Franz / Sshübl, Erwin / Elmadfa, İbrahim, “The Origins

of a Global Standard for Food Quality and Safety: Codex Alimentarius Austriacus and FAO/WHO Codex Alimentarius”, International

Journal of Vitamine Nutrition & Restitution, vol. 82/3, 2012

Zumdahl, Steven S., “water”, Encyclopædia Britannica, 2023,

[https://www.britannica.com/science/water]

II- Mevzûat Listesi Kanunlar

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, Kanun №: 3285, Kabul

Tarihi: 08.05.1986, RG 16.05.1986 / 19109 (Mülga).

Hayvanları Koruma Kanunu, Kanun №: 5199, Kabul Tarihi:

24.06.2004, RG 01.07.2004 / 25509.

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun №: 7332, Kabul Tarihi:

09.07.2021, RG 14.07.2021 / 31541.

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, Kanun №: 4250,

Kabul Tarihi: 08.06.1942, RG 12.06.1942 / 5130.

İspirto ve Meşrûbât-ı Küûliyye İnhisârı Hakkında Kanun,

Kanun №: 790, Kabul Tarihi: 22.03.1926, RC 03.04.1926 / 338 (Mülga).

İspirto ve Meşrûbât-ı Küûliyye İnhisârının Sûret-i İdâresi

Hakkında Kanun, Kanun №: 1071, Kabul Tarihi: 28.05.1927, RC 18.06.1927 / 610 (Mülga).

Kara Avcılığı Kanunu, Kanun №: 4915, Kabul Tarihi: 01.07.2003, RG 11.07.2003 / 25165.

Kozmetik Kanunu, Kanun №: 5324, Kabul Tarihi: 24.03.2005, RG 30.03.2005 / 25771.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Kanun №: 4760, Kabul Tarihi: 06.06.2002, RG 12.06.2002 / 24783.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun,

Kanun №: 6222, Kabul Tarihi: 31.03.2011, RG 14.04.2011 / 27905.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Kanun №: 6502,

Kabul Tarihi: 07.11.2013, RG 28.11.2013 / 28835.

Türk Ceza Kanunu, Kanun №: 5237, Kabul Tarihi: 26.09.2004, RG 12.10.2004 / 25611.

Türk Medenî Kanunu, Kanun №: 4721, Kabul Tarihi: 22.11.2001, RG 08.12.2001 / 24607.

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun, Kanun №: 4733, Kabul Tarihi: 03.01.2002, RG 09.01.2002 / 24635.

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü

Hakkında Kanun, Kanun №: 4207, Kabul Tarihi: 07.11.1996, RG 26.11.1996 / 22829.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Kanun №: 1593, Kabul Tarihi: 24.04.1930, RG 06.05.1930 / 1489.

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, Kanun №: 2313, Kabul Tarihi: 12.06.1933, RG 24.06.1933 / 2435.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

Kanun №: 5996, Kabul Tarihi: 11.06.2010, RG 13.06.2010 / 27610.

Tüzükler Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve

Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük, Karar №: 3/15481,

Kabul Tarihi: 04.08.1952, RG 18.10.1952 / 8236.

Gıda Maddelerinin ve Umumî Sıhhati İlgilendiren Eşya ve

Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Nizamname, Kararname

№: 2/18542, Kabul Tarihi: 11.08.1942, RG 07.09.1942 / 5204 (Mülga).

Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü, Karar №: 6/10314, Kabul Tarihi: 09.07.1968, RG 27.07.1968 / 12961. 

Yönetmelikler

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken

Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, RG 26.09.2002 / 24888.

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, RG 06.06.2003 / 25130.

Av ve Yaban Hayvanı Üretme Yeri ve İstasyonları ile Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, RG 30.11.2004 / 25656.

Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik, RG 16.06.2005 / 25847.

Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği, RG 21.10.2017 / 30217.

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği, RG 11.12.2021 / 31686.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği, RG 25.04.2017 / 30048.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, RG 03.07.2015 / 29405.

Bitki Karantinası Yönetmeliği, RG 03.12.2011 / 28131.

Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, RG 06.07.2011 / 27986.

Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği, RG 20.05.2011 / 27939.

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya

Arzı Hakkında Yönetmelik, RG 09.11.2017 / 30234.

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik, RG 25.03.2011 / 27885.

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması

ile Depolanması Hakkında Yönetmelik, RG 13.02.2019 / 30685.

Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik, RG 03.12.2014 / 29194.

Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik, RG 12.01.2011 / 27813.

Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair

Yönetmelik, 

RG 17.12.2011 / 28145.  Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği, RG 25.11.2011 / 28123.

Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Uygulanacak

Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik, RG 20.01.2012 / 28179.

Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, RG 18.01.2012 / 28177.

Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler

ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik, RG 17.12.2011 / 28145.

Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik, RG 15.06.2022 / 31867.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik, RG 12.04.2014 / 28970.

Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro

Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, RG 13.04.2001 / 24372.

Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde

Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik, RG 05.12.2011 / 28133.

Ev Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri

Hakkında Yönetmelik, RG 22.01.2011 / 27823.

Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim

Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, RG 06.04.2022 / 31801.

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği, RG 06.10.2010 / 27721.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik

Araştırmaları Hakkında Yönetmelik, RG 09.03.2019 / 30709.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezleri ile

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri Yönetmeliği, RG 29.11.2022 / 32028.

Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı

Hakkında Yönetmelik, RG 20.04.2023 / 32169.

Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY 65-01), RG 31.01.2007 / 26420.

Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik, RG 18.07.2013 / 28711.

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği, RG 15.03.1989 / 20109.

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, RG 24.12.2011 / 28152.

Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik, RG 05.12.2011 / 28133.

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, RG 12.05.2006 / 26166.

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği, RG 24.12.2011 / 28152.

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, RG 27.12.2011 / 28155.

Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik, RG 22.12.2017 / 30278.

Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği, RG 24.12.2022 / 31669.

İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik, RG 15.04.2014 / 28973.

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, RG 17.02.2005 / 25730.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik, RG 11.04.2017 / 30035.

İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik, RG 27.10.2010 / 27742.

Kozmetik Yönetmeliği, RG 23.05.2005 / 25823.

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, RG 11.12.2013 / 28848 Mükerrer.

Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelik, RG 18.02.2022 / 31693.

Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, RG. 22.12.2017 / 30278.

Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan

Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik, RG 22.05.2014 / 29007.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, RG 21.12.2012 / 28505.

Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları İle Hastalıklarına Karşı

Korunma ve Mücadele Yönetmeliği, RG 31.01.2012 / 28190.

Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik, RG 02.05.2013 / 28635.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, RG 02.06.2021 / 31499.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, RG 10.01.2015 / 29232.

Tren Makinist Yönetmeliği, RG 31.12.2016 / 29935.

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Gıda ve Takviye Edici

Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu, [https://

www.titck.gov.tr/duyuru/gida-ve-takviye-edici-gidalarda-saglikbeyani-kullanimi-kilavuzu-

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği, RG 29.12.2011 / 28157 (3. Mükerrer).

Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği, RG 20.04.2023 / 32169.

Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği, RG 26.01.2017 / 29960 Mükerrer [Mülga].

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği, RG 29.12.2011 / 28157 (3. Mükerrer).

Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği, RG 24.02.2017 / 29989.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği, RG 26.01.2017 / 29960 Mükerrer.

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik, RG 05.04.2018 / 30382.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, RG 30.06.2013 / 28693.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri

ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik, RG 24.02.2017 / 29989.

Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek

Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum

Kalıntı Limitleri Yönetmeliği, RG 07.03.2017 / 30000.

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği, RG 27.09.2021 / 31611 Mükerrer.

Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik, RG 23.11.2011 / 28121.

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/19), RG 07.01.2011 / 27808.

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve

Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Hakkında Yönetmelik, RG 01.03.2019 / 30701.

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik, RG 04.11.2010 / 27749.

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik, RG 10.07.2010 / 27637.

Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair

Yönetmelik, RG 03.04.2004 / 25422.

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik, RG 24.12.2011 / 28152.

Yem Hijyeni Yönetmeliği, RG 27.12.2011 / 28155.

Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik, RG 27.12.2011 / 28155.

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri

Hakkında Yönetmelik, RG 17.12.2011 / 28145. Tebliğler

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ, RG 22.05.2014 / 29007.

İlaçlı Yem Tebliği (Tebliğ №: 2005/12), RG 24.03.2005 / 25765.

Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve

Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında

Tebliğ (Tebliğ №: 2003/18), RG 19.06.2003 / 25143.

Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliği (Tebliğ №: 2007/26), RG 15.06.2007 / 26553.

Türk Gıda Kodeksi Bira Tebliği (Tebliğ №: 2006/33), RG 07.07.2006 / 26221.

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ №: 2016/55), RG 21.03.2017 / 30014.

Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği (Tebliğ №: 2017/4), RG 30.06.2017 / 30110.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği

(Tebliğ №: 2013/45), RG 18.08.2013 / 28739

Türk Gıda Kodeksi Şarap Tebliği (Tebliğ №: 2008/67), RG 04.02.2009 / 27131.

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ №: 2013/49), RG 16.08.2013 / 28737.

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi

Esaslarına İlişkin Genel Tebliği (Seri №: 1), RG 08.08.2008 / 26961.

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ № 2014/9), RG 14.12.2014 / 29205. Antlaşmalar

Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by

the Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs,

1961, 08.08.1975, UNTS, vol. 976 (1975), pp. 106-137.

Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, 30.03.1961,

UNTS, vol. 520 (1964), pp. 204-392. RG 12.05.1967 / 12596.

25/03/1972, Protocol amending the Single Convention on

Narcotic Drugs, 1961, UNTS, vol. 976 (1975), pp. 4-15. RG 30.06.2001 / 24448.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arab Cumhuriyeti Arasında

Narkotik ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığı ile Savaşımda İş birliği Protokolü, RG 22.09.1978 / 16412.

Convention on Psychotropic Substances, 21.02.1971, UNTS,

vol. 1019 (1976), pp. 176-196 and pp. 328-329, RG 07.03.1981 / 17272.

Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye ekli “Gümrük Giriş Tarife Cetveli İzahnamesi. RG 19.01.1989 / 20054.

Birleşmiş Milletler Şartı. RG 24.08.1945 / 6902.

Gıda ve Tarım Örgütü Anayasası https://www.fao.org/about/about-fao/en/

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası. RG. 17.06.1947 / 6634.

Codex Alimentarius Komisyonu Statüsü. https://www.

fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk= 1& url=

https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-01%252Fal 63_12e.pdf

Codex Alimentarius Komisyonu İç Tüzüğü. https:// www.

fao.org/fao-who- codexalimentarius/sh-proxy/ en/ ?lnk =

1&url=https% 253A%252F%252Fworkspace. fao. org% 252Fsites%

252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-01% 252Fal63_ 12e.pdf

Kodeks Alimentarius Komisyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/ DB_

Gida_Isletmeleri/kodeks_alimentarius_komisyonu.pdf

Uzmanlık Kuruluşlarının Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına

Dâir Sözleşme. RG. 16.02.2009 / 27143. AB Mevzuatı

Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective

measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread

within the Community

Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and

of the Council of 28 January 2002

Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of

the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests

of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No

652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and

of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC,

74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.