Türk Medeni Kanunu'nda

Velayet ve Ortak Velayet

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İlay ÇATALBAŞ
ISBN: 9789750270192
Stok Durumu: Tükendi
256,50 TL 285,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İlay ÇATALBAŞ
Baskı Tarihi 2021/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 172

Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölüm, velayet kavramının günümüze gelirken değişerek ve gelişerek geçirdiği evreleri açıklanmış. Bu doğrultuda İslamiyet'ten önceki Türk toplulukları dönemi, Osmanlı İmparatorluğu dönemi, Roma İmparatorluğu dönemi ve yirminci yüzyıldaki gelişmeler dönemi ile son değişikler çerçevesinde velayet kavramının hukuki sürecine yer verilmiştir.

İkinci bölüm, velayetin tanımına, kapsamına, ilkelerine, günümüzdeki yeni velayet yaklaşımına göre velayet kavramının bir hak mı yoksa bir sorumluluk mu olduğu konularından detaylı olarak bahsedilmiştir. Bunların yanı sıra velayet hakkına ebeveynlerden birisinin sahip olduğu tüm haller ebeveynlerin medeni durumları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Aynı minvalde Yargıtay kararları doğrultusunda velayet hakkının kaldırılması ve bu hakkın değiştirilmesini gerektiren koşullar Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda ele alınmıştır.

Üçüncü bölüm, ortak velayet kavramı ana başlığı altında, Türk Medeni Kanunu'nda ortak velayet kavramı ile İsviçre Medeni Kanunu'nda ortak velayet kavramına yer verilmiştir. Türk Medeni Kanunu'nda yer alan velayete ilişkin hükümlerin ortak velayet hakkına imkân tanıması için değiştirilmesi ya da kaldırılması gereken noktaları geniş bir perspektifle incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Ortak velayet hakkının iç hukukumuzda uygulanması halinde her iki ebeveynin medeni durumları çerçevesinde velayet hakkını nasıl kullanacağı konuları ele alınmıştır. Ülkemizde ortak velayete ilişkin yabancı mahkeme kararlarının kamu ihlalini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tanınması ve tenfizi mümkün olmamasının getirdiği hukuki sorunlar ve çözüm süreci inceleme konusu yapılmıştır.

Konu Başlıkları
Velayet Hakkının Tarihi Süreçteki Gelişimi
Türk Medeni Kanunu'n da Velayet Kavramı
Ortak Velayet Kavramı
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
VELAYET HAKKININ TARİHİ SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ
A. GENEL BİLGİ  19
1. İslamiyet’ten Önceki Türk Toplulukları Dönemi  19
2. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi  21
3. Roma İmparatorluğu Dönemi  25
4. Yirminci Yüzyıldaki Gelişmeler Dönemi  29
İkinci Bölüm
TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA VELAYET KAVRAMI
A. VELAYET HAKKI  35
1. Tanımı  35
2. Hukuki Niteliği  38
3. Kapsamı  42
B. VELAYET HAKKINA HÂKİM OLAN İLKELER  52
1. Çocuğun Üstün Yararı (Menfaati) İlkesi  52
2. Çocuğun Görüşünün Dikkate Alınması İlkesi  58
3. Ölçülülük İlkesi  61
4. Orantılılık İlkesi  62
5. Tamamlayıcılık İlkesi  63
6. Re‘sen Araştırma İlkesi  63
C. VELAYET HAKKINA EBEVEYNLERDEN BİRİNİN SAHİP OLMASI  64
1. Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuklar Bakımından Velayet Hakkı  64
2. Evlilik Dışı Doğan Çocuklar Bakımından Velayet Hakkı  65
3. Birlikte Yaşamaya Ara Verme–Boşanma–Ayrılık Halinde Velayet Hakkı  69
4. Evlat Edinilmesi Halinde Velayet Hakkı  75
5. Gaiplik Halinde Velayet Hakkı  77
6. Velayet Hakkına Sahip Olmayan Tarafın Kişisel İlişki Kurma Hakkı  77
D. VELAYETİN KALDIRILMASI  81
1. Velayetin Kaldırılmasını Gerektiren Haller  89
a. Ana–Babanın Velayet Görevini Yerine Getirememesi  89
aa. Hastalık Nedeniyle Velayet Hakkının Kaldırılması  89
bb. Coğrafi Uzaklık Nedeniyle Velayetin Kaldırılması  91
cc. Kısıtlılık Halinde Velayet Hakkının Kaldırılması  93
dd. Mahkûmiyet Halinde Velayet Hakkının Kaldırılması  97
b. Ana–Babanın Geçerli Sebebi Olmaksızın Velayet Görevini Ağır İhmali  99
2. Ana veya Babanın Başkası ile Evlenmesi Halinde Velayetin Durumu  101
3. Velayetin Kaldırılmasının Sonuçları  103
E. VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ  105
Üçüncü Bölüm
ORTAK VELAYET KAVRAMI
A. ORTAK VELAYET KAVRAMININ İNCELENMESİ  107
1. Tanımı  107
2. Hukuki Niteliği  114
3. Amacı  116
B. ORTAK VELAYETİN UYGULANACAĞI HALLER  120
1. Evlilik Birliği Devam Ederken Ortak Velayet  120
2. Birlikte Yaşamaya Ara Verme ve Ayrılık Halinde Ortak Velayet  122
3. Ana–Babanın Boşanması Halinde Ortak Velayet  123
a. Türk Hukuku’nda Boşanmadan Sonra Ortak Velayeti Kabul Eden Görüşler  125
aa. Türk Medeni Kanunu’ndaki Hükümlerle Ortak Velayete Karar Verilemeyeceği Yönündeki Görüşler  126
bb. Ortak Velayet Konusunda Kanun Boşluğu Olduğu Yönündeki Görüşler  127
cc. Türk Medeni Kanunu’ndaki Hükümlerle Ortak Velayete Karar Verilebileceği Yönündeki Görüşler  128
b. Türk Hukuku’nda Boşanmadan Sonra Ortak Velayeti Kabul Etmeyen Görüşler  129
c. Boşanma Sonucunda Ortak Velayeti Düzenleyen Ülkelerde Velayetin Kullanılması  129
d. Boşanma Sonucunda Ortak Velayete Karar Verilmesi Halinde Çocuğun İkametgâhının Belirlenmesine İlişkin Modeller  132
4. Ana–Babanın Evli Olmaması Halinde Ortak Velayet  134
C. YABANCI MAHKEMELERİN ORTAK VELAYET KARARLARININ TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ  138
1. Yabancı Mahkemelerin Ortak Velayet Kararlarının Tanınması ve Tenfizi  138
2. Yabancı Mahkemelerin Ortak Velayet Kararlarının Tenfizinde Kamu Düzeni Engeli  147
a. Yargıtay ve Doktrinin Görüşü  147
b. Kamu Düzeni Engelinin Çocuğun Üstün Yararı İlkesi ile Çatışması  151
Sonuç  155
Kaynakça  163
Kavram Dizini  171

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar