Vergi Anlaşmazlıklarının Çözüm Yolu Olarak Uzlaşma

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Burcu Demirbaş AKSÜT
ISBN: 9786257293747
Stok Durumu: Stokta var
81,00 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Burcu Demirbaş AKSÜT
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 417

Çalışmada, Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenen tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma kurumları ele alınmaktadır. Gümrük vergilerinden doğan anlaşmazlıkların idari aşamada çözüm yolu olan uzlaşmaya ise, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşmadan farklı yerlerine vurgu yapılarak yer verilmektedir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, uzlaşma kurumunun genel yapısı üzerinde durulmakta; uzlaşma kurumunun vergi hukukuna hakim temel ilkeler açısından değerlendirilmesine, karşılaştırmalı hukukta vergi anlaşmazlıklarının uzlaşma ve diğer alternatif anlaşmazlık çözüm yollarıyla çözümlenmesine ve uzlaşmanın vergi hukukundaki önemine yer verilmektedir. İkinci bölümde ise, Türk Vergi Hukuku'nda uzlaşma kurumunun nasıl uygulandığı açıklanarak, uzlaşmanın uygulanması sırasında ortaya çıkan tartışmalı noktalar ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu bölümde son olarak, çalışmanın bütününden ortaya çıkan sonuçlar dikkate alınarak, uzlaşmanın sistemde var olması gerekliliği ve mevcut yapısında yapılması gereken değişiklikler tartışılmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   I. KONUNUN TANITILMASI
   II. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ


    BİRİNCİ BÖLÜM
    VERGİ HUKUKUNDA UZLAŞMA KURUMUNUN GENEL YAPISI VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VERGİ ANLAŞMAZLIKLARININ ALTERNATİF ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARIYLA ÇÖZÜMLENMESİ
    I. GENEL ÇERÇEVE
    II. UZLAŞMA KURUMUNUN ÖNEMİ, AMACI VE UZLAŞMA KURUMUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
    A. Genel Açıklama
    B. Uzlaşma Kurumunun Önemi ve Amacı
    C. Uzlaşma Kurumuna İlişkin Düzenlemelerde Yapılan Değişiklikler
    III. UZLAŞMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ
    IV. UZLAŞMA KURUMUNUN BENZER KAVRAM VE KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
    A. Genel Açıklama
    B. Alternatif Anlaşmazlık/Uyuşmazlık Çözüm Yolları
    C. Borçlar Hukuku Anlamında Sözleşme
    D. Ceza Hukukundaki Uzlaştırma Kurumu
    E. Kamu Denetçiliği Kurumu
    F. İdarenin Taraf Olduğu Anlaşmazlıkların Sulh Yolu ile Çözümü
    G. Vergi Usul Kanunundaki Diğer/Benzer Kavram ve Kurumlarla Karşılaştırılması
    V. Vergi Hukukuna Hakim Temel İlkeler Açısından Uzlaşma Kurumunun Değerlendirilmesi
    A. Genel Açıklama
    B. Kanunilik İlkesi Açısından
    C. Eşitlik İlkesi Açısından
    D. Hak Arama Özgürlüğü Açısından
    VI. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VERGİ ANLAŞMAZLIKLARININ UZLAŞMA VE DİĞER ALTERNATİF ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARIYLA ÇÖZÜMLENMESİ
    A. Genel Açıklama
    B. Amerika Birleşik Devletleri
    C. İngiltere
    D. Avustralya
    E. Hollanda
    F. Almanya
    VII. UZLAŞMANIN VERGİ HUKUKUNDAKİ ÖNEMİ
    A. Genel Açıklama
    B. Uzlaşma Kurumunun Sağladığı Kolaylıklar
    C. Uzlaşma Kurumuna İlişkin Eleştiriler


     İKİNCİ BÖLÜM
     TÜRK VERGİ HUKUKUNDA UZLAŞMANIN ŞARTLARI VE UYGULANMASI
     I. GENEL ÇERÇEVE
     II. UZLAŞMANIN ŞARTLARI
     A. Genel Açıklama
     B. Uzlaşmanın Kişi Açısından Şartları
     C. Uzlaşmanın Zaman Açısından Şartları
     D. Uzlaşmanın Yer Açısından Şartları
     E. Uzlaşmanın Konu ve Kapsam Açısından Şartları
     III. UZLAŞMANIN UYGULANMASI
     A. Genel Açıklama
     B. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
     C. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma
     IV. GÜMRÜK VERGİLERİNDE UZLAŞMA
     A. Genel Açıklama
     B. Gümrük Vergilerinde Uzlaşma Usulü
     C. Gümrük Vergilerinde Uzlaşmanın Sonuçları
     V. MAHALLİ İDARELER TARAFINDAN YAPILACAK UZLAŞMA
     A. Genel Açıklama
     B. Mahalli İdareler Tarafından Yapılacak Uzlaşmanın Usulü
     C. Mahalli İdareler Tarafından Yapılacak Uzlaşmanın Sonuçları
     VI. UZLAŞMA KURUMUNA YÖNELİK ÖNERİLER
     A. Uzlaşma Kurumunun Sistemde Var Olması Gerekliliği
     B. Uzlaşma Kurumunun Mevcut Yapısında Yapılması Gereken Değişikliklere İlişkin Öneriler
     SONUÇ


      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.