Yargı ve Yargılama Etiği

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Salih Akgül - Vedat Ahsen Coşar
ISBN: 9786050518931
297,50 TL 350,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Salih Akgül - Vedat Ahsen Coşar
Baskı Tarihi 2024/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 230

Salih Akgül - Vedat Ahsen Coşar

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ........................................................................................................ 5

BÖLÜM I YARGI ETİĞİ

I- GİRİŞ .................................................................................................. 11

a- Etik ............................................................................................. 13

b- Etiğin Kategorileri........................................................................ 15

c- Ahlak .......................................................................................... 17

d- Ahlakın Kategorileri ..................................................................... 19

e- Etik ile Ahlak Arasındaki Fark ....................................................... 22

II. GENEL ANLAMDA YARGI ETİĞİ ........................................................... 23

III- YARGININ ASLİ ÖZNELERİ İLE YARGI PERSONELİ VE DİĞER YARGI GÖREVLİLERİ YÖNÜNDEN YARGI ETİĞİ İLKELERİ ................................. 24

A- YARGIÇLIK VE SAVCILIK MESLEĞİ YÖNÜNDEN ETİK İLKELER ......... 24

a- Ulusal Belgeler ..................................................................... 25

1- Türk Yargı Etiği Bildirgesi ............................................... 25

2- Yargıtay Yargı Etiği Bildirgesi .......................................... 35

B- Yargı Personeli ve Diğer Yargı Görevlileri Yönünden Etik İlkeler .........45

1- Yargıtay Personeline İlişkin Yargı Etiği İlkeleri ................ 45

2- Sayıştay Denetçilerine İlişkin Yargı Etiği İlkeleri .............. 50

b- Uluslararası Belgeler ............................................................ 56

1- Bangolar Yargı Etiği ....................................................... 56

2- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargı Etiği Kuralları ..........64

3- Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargı Etiği Kuralları .......... 67

C- Savcılık Mesleği Yönünden Uluslarüstü Belgeler .......................... 70

D- Avukatlık Mesleği Yönünden Etik Kurallar .................................... 74

1- Tarihçe ................................................................................. 74 2- Ulusal Nitelikteki Avukatlık Meslek Etiği Kuralları ................. 78 3- Uluslararası Nitelikteki Avukatlık Meslek Etiği Kuralları ......... 85

a- Avrupa Birliği Barolar Konseyi Meslek Kuralları .............. 85

b- Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrasında Özgürlükler Hakkında Dokuz Numaralı Tavsiye Kararı ............................................................................ 88

c- Havana Kurulları .......................................................... 108

4- Avrupa Birliği Bakanlar Komitesinin Avukatların Özgürlüğü Metni ................................................................ 114

d- Yirmi Birinci Yüzyılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair Turin İlkeleri ......................................................... 119

IV- Avukatların Reklam Yasağı Konusundaki Ulusal ve Uluslararası Kurallar ile Reklam ve Tanıtım Arasındaki Farklar .......................................... 125

a- Türkiye Uygulaması Yönünden Avukatların Reklam Yasağı ......... 127

b- Amerika Birleşik Devletleri Uygulaması Yönünden Avukatların Reklam Yasağı (Legal Ethics – Prof.Dr.Ronald D.Rotunda, Thomson West 2007) .............................................. 133

c- Kıta Avrupası Ülkeleri Uygulaması Yönünden Avukatların Reklam Yasağı (Birinci Avukatlık Hukuku Konferansı-TBB Yayınları, 05.06 Nisan 2011) ...................................................... 135

V- KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ ................................... 138

VI- YARGININ, ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLIKLARI BÜNYESİNDE YER ALAN YARDIMCI KURUMLARI YÖNÜNDEN ETİK İLKELER ............................. 142

a- Adli Tıp Kurumu Yönünden Etik İlkeler....................................... 142

b- İcra ve İflas Müdürlükleri Yönünden Etik İlkeler ......................... 144

c- Jandarma ve Polis Yönünden Etik İlkeler .................................... 145

d- Cezaevi Personeli Yönünden Etik İlkeler .................................... 149

VII. YARGI ÖRGÜTLENMESİ İÇİNDE YER ALAN DİĞER KURUMLAR VE KİŞİLERYÖNÜNDEN ETİK İLKELER ...................................................... 163

a- Arabulucular İçin Olan Etik İlkeler .............................................. 163

b- Uzlaştırıcılar İçin Olan Etik İlkeler............................................... 178

c- Hakemler İçin Olan Etik İlkeleri .................................................. 181

d- Bilirkişiler İçin Olan Etik İlkeler................................................... 189

e- Noterler İçin Olan Etik İlkeler..................................................... 193

BÖLÜM II YARGILAMA ETİĞİ ...................................................... 203

YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ ......................................................................... 219

SALİH AKGÜL.................................................................................... 219

VEDAT AHSEN COŞAR....................................................................... 221

KAYNAKÇA .............................................................................................. 225

DİZİN ...................................................................................................... 227

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.