2002 Atina Sözleşmesi Çerçevesinde Deniz Yolu İle Yolcu Taşımalarında Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Güneş Karol IŞIKLAR
ISBN: 978-605-7542-54-0
Stok Durumu: Tükendi
64,81 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Güneş Karol IŞIKLAR
Baskı Tarihi 2018/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

2002 Atina Sözleşmesi Çerçevesinde Deniz Yolu İle Yolcu Taşımalarında Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Güneş Karol IŞIKLAR

2018/10 1.Baskı,524 Sayfa

ISBN 978-605-7542-54-0

2002 Atina Sözleşmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 1247 vd.'de düzenlenen Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi hükümlerinin kaynağını teşkil etmektedir. 1974 yılında kabul edilen Sözleşme'ye 1/11/2002 tarihli Protokol'ün getirdiği en önemli yenilikler, taşıyanın ölüm veya bedensel zararlarda kusursuz sorumlu tutulabilmesi ve bu zararların zorunlu sorumluluk sigortasına konu edilmesidir. Bu çalışmada; zorunlu sorumluluk sigortasının Deniz Ticaret Hukuku alanındaki milletlerarası sözleşmelerde ortaya çıkışı ve gelişimi, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi hakkındaki kuralların milletlerarası boyutta birleştirilmesi konusunda yürütülen çalışmaların tarihsel süreci ve zorunlu sigortanın bu çalışmalardaki önemi ile birlikte, Türkiye'nin de yakın bir gelecekte tarafı olması beklenen 2002 Atina Sözleşmesi'nin uygulanma koşulları ve Sözleşme'nin Türkiye hakkında yürürlüğe girmesi sonrasında zorunlu sorumluluk sigortasının ne şekilde işlerlik kazanacağı incelenmeye çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   I. DENİZ TİCARETİ HUKUKU'NDA ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI VE DİĞER TAŞIMA TÜRLERİNDE YOLCUNUN ÖLÜMÜNDEN VEYA BEDENSEL ZARARA UĞRAMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK
   A. Deniz Ticareti Hukuku'nda zorunlu sorumluluk sigortası
   B. Diğer taşıma türlerinde yolcunun ölümü veya bedensel zarara uğramasından doğan sorumluluk

    II. 2002 YOLCULARIN VE BAGAJLARIN DENİZ YOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN ATİNA SÖZLEŞMESİ'NİN UYGULANMA KOŞULLARI
    A. Deniz yolu ile yolcu taşımalarına ilişkin milletlerarası düzenin gelişimi
    B. 1974 Atina Sözleşmesi ve Protokolleri
    C. 2002 Atina Sözleşmesi'ne taraf olunması ile uygulanacak kanunlar ihtilafı kuralları 
    D. 2002 Atina Sözleşmesi'nin uygulama alanı

     III. 2002 ATİNA SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ UYARINCA KURULACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI SÖZLEŞMESİ
     A. Sorumluluk sigortasının deniz yolu ile yapılan yolcu taşımalarında zorunlu hâle gelme süreci
     B. Sigorta sözleşmesinin tarafları ve ilgilileri
     C. Sigortanın kapsamı
     D. İstemlerin sigortacıya karşı ileri sürülmesi
     E. Sorumluluk sigortasının temin edildiğinin belgelenmesi

      SONUÇ

       KAYNAKÇA
       EK – 1: ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974
       EK – 2: PROTOCOL TO THE ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA OF 13 DECEMBER 1974
       EK – 3: PROTOCOL OF 1990 TO AMEND THE ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974
       EK – 4: PROTOCOL OF 2002 TO THE ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974
       EK – 5: IMO RESERVATION AND GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF THE ATHENS CONVENTION
       EK – 6: 1974, YOLCULARIN VE BAGAJININ DENİZ YOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN ATİNA SÖZLEŞMESİ
       EK – 7: 1974, YOLCULARIN VE BAGAJLARININ DENİZ YOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN ATİNA SÖZLEŞMESİNE AİT 2002 PROTOKOLÜ
       EK – 8: TÜRK TİCARET KANUNU
       EK – 9: DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
       EK – 10: DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

       Yorum Yap

       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.