Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkının Kamu Görevlilerine Uygulanabilirliği

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Ceren Burçak KIR
ISBN: 9786257293020
81,00 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ceren Burçak KIR
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 178

Hukuk devletinin temel unsurlarından biri olan adil yargılanma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiştir. Hem başlı başına bir hak hem de temel hak ve özgürlüklerin korunması ve kullanılması için koruyucu bir kalkan görevi görmesi sebebiyle adil yargılanma hakkının uygulama alanının belirlenmesi önem arz etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin lafzına bakıldığında hakkın uygulama alanı medeni hak ve yükümlülükler ile suç isnadı olarak belirtilmiştir. Peki medeni hak ve yükümlülükler ile suç isnadı kavramları ne ifade etmektedir? Bir tarafın idare olduğu kamu görevlileri ile ilgili uyuşmazlıklar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının korumasından faydalanabilecek midir? Bu kitapta adil yargılanma hakkının kamu görevlilerine uygulanabilirliği meselesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında incelenerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zaman içerisinde değişen yaklaşımı ve kullandığı kriterler mercek altına alınmıştır. Mahkeme kararları hem dönemsel açıdan hem de uyuşmazlığın çeşidi ve kamu hizmetinin çeşidi yönlerinden ele alınarak meseleye farklı açılardan ışık tutulmak istenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin konuyla ilgili kilit içtihatlarına geniş olarak yer verilerek kitabın uygulayıcılar açısından faydalı bir kaynak olması ümit edilmiştir.

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE ADİL YARGILANMA HAKKININ KORUMA ALANI
I. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkı ve Kapsamı
A. Adil Yargılanma Hakkı Kavramı
B. Adil Yargılanma Hakkının Kapsamı
1. Adil Yargılanma Hakkının Kapsamının Belirlenmesinde Kullanılan İlkeler ve Yorum Yöntemleri
2. Medeni Hak ve Yükümlülükler
3. Suç İsnadı
4. Kamu Görevlilerine İlişkin Uyuşmazlıkların Adil Yargılanma Hakkı Kapsamındaki Yeri


  İKİNCİ BÖLÜM
  ADİL YARGILANMA HAKKININ KAMU GÖREVLİLERİNE UYGULANABİLİRLİĞİNİN AİHM İÇTİHADINDAKİ SEYRİ
  I. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Genel Yaklaşımı
  II. Adil Yargılanma Hakkının Kamu Görevlilerine Uygulanabilirliğine Dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Temel İçtihatları
  A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1999 Öncesi Yaklaşımı
  1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6'ncı Maddesi Kapsamı Dışında Değerlendirilen Uyuşmazlıklar
  2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6'ncı Maddesi Kapsamında Değerlendirilen Uyuşmazlıklar
  B. 1999 Yılında Verilen Pellegrin Kararı
  1. Dava Konusu Olay
  2. AİHM'in Değerlendirmesi
  3. Pellegrin Kriterlerinin Uygulaması
  C. 2007 Yılında Verilen Vilko Eskelinen Kararı
  1. Dava Konusu Olay
  2. AİHM'in Değerlendirilmesi
  3. Vilho Eskelinen Kriterlerinin Uygulaması
  D. 2016 Yılında Verilen Baka Kararı
  1. Dava Konusu Olay
  2. AİHM'in Değerlendirmesi


   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA ADİL YARGILANMA HAKKININ UYGULANABİLİRLİĞİ
   I. Kamu Görevlisi Kavramı
   A. Türk Hukuku Açısından Kamu Görevlisi Kavramı
   B. AİHM İçtihatları Çerçevesinde Kamu Görevlisi Kavramı
   1. Kamu Hizmeti Kavramının Özerk Yorumu
   2. Kamu Görevlisinin Görevlerinin Niteliği
   II. Kamu Görevlilerine İlişkin Uyuşmazlıklarda Adil Yargılanma Hakkının Uygulanabilirliği Meselesinin Uyuşmazlığın Çeşidi ve Kamu Hizmetinin Çeşidi Yönlerinden İncelenmesi
   A. Uyuşmazlığın Çeşidi Yönünden
   1. Kamu Görevine Kabulden Kaynaklı Uyuşmazlıklar
   2. Kamu Görevlisinin Görev Süresi İçerisinde Meydana Gelen Uyuşmazlıklar
   3. Kamu Görevinin Sona Ermesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
   B. Kamu Hizmetinin Çeşidi Yönünden
   1. Devlete Özel Bir Sadakat Yükümlülüğü ile Bağlı Olan Kamu Görevlileri
   2. Diğer Kamu Görevlileri
   SONUÇ


    KAYNAKÇA
    ÇEVRİMİÇİ KAYNAKLAR
    EKLER AİHM KARARLARI LİSTESİ

    Yorum Yap

    Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
    İlgili Yayınlar