Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları

Yayınevi: Filiz Kitabevi
Yazar: Melek BİLGİN YÜCE
ISBN: 9789753686198
Stok Durumu: Stokta var
70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Melek BİLGİN YÜCE
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 584

BH404
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları
Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma

No.1: İsimsiz Sözleşmeler-Karma Sözleşmeler    1

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar

No.1: İsimsiz Sözleşmeler-Karma Sözleşmeler    3

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma

No.2: Tek Satıcılık Sözleşmesi, Kendine Özgü Sözleşmeler, Uygulanacak

Hükümler          17

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar

No.2: Tek Satıcılık Sözleşmesi, Kendine Özgü Sözleşmeler, Uygulanacak

Hükümler Yanıtlar          19

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma

No.3: Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi            24

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar

No.3: Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi Yanıtlar           26

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma

No.4: Satış Sözleşmesinde Satıcının Zapttan Doğan Sorumluluğu  36

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar

No.4: Satış Sözleşmesinde Satıcının Zapttan Doğan Sorumluluğu  38

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma

No.5: Satış Sözleşmesinde Ayıptan Doğan Sorumluluk    59

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar

No.5: Satış Sözleşmesinde Ayıptan Doğan Sorumluluk    61

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma

No.6: Ticarî Satışta Ayıp, Kısmî Ayıp, Ayıplı Malın Kullanılması veya Telef

Olması, Ayıptan Dolayı Meydana Gelen Zararlar               88

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar

No.6: Ticarî Satışta Ayıp, Kısmî Ayıp, Ayıplı Malın Kullanılması veya Telef

Olması, Ayıptan Dolayı Meydana Gelen Zararlar               90

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma

No.7: Satıcının ve Alıcının Temerrüdü  99

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar

No.7: Satıcının ve Alıcının Temerrüdü  101

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma

No.8: Satış Sözleşmesinin Kurulması, Satıcının ve Alıcının Temerrüdü, Aliud

Teslim, Kısmî Temerrüt, Satılanın Yeniden Satılmasından Sonra Ortaya

Çıkan Ayıp       125

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar

No.8: Satış Sözleşmesinin Kurulması, Satıcının ve Alıcının Temerrüdü, Aliud

Teslim, Kısmî Temerrüt, Satılanın Yeniden Satılmasından Sonra Ortaya

Çıkan Ayıp       127

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma

No.9: Taşınmaz Satışı, Taşınmaz Satış Vaadi, Taşınmaz Satış Vaadinde

Temerrüt, Taşınmaz Satışında Hasar, Taşınmaz Satışında Ayıptan

Doğan Sorumluluk, Taşınmaz Satışında Ölçü Eksikliği, Satış Bedelinin

Ödenmesinde Temerrüt  131

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar

No.9: Taşınmaz Satışı, Taşınmaz Satış Vaadi, Taşınmaz Satış Vaadinde

Temerrüt, Taşınmaz Satışında Hasar, Taşınmaz Satışında Ayıptan

Doğan Sorumluluk, Taşınmaz Satışında Ölçü Eksikliği, Satış Bedelinin

Ödenmesinde Temerrüt  133

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma

No.10: Taksitli Satış, Geçerliliği, Satış Bedelinde Temerrüt, Satış Bedelinin

Tümünün Muaccel Olması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna

Tabi Taksitli Satış Sözleşmesi     144

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar

No.10: Taksitli Satış, Geçerliliği, Satış Bedelinde Temerrüt, Satış Bedelinin

Tümünün Muaccel Olması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna

Tabi Taksitli Satış Sözleşmesi     146

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma

No.11: Satış Türleri, Örnek Üzerine Satış, Örneğin İspatı, Satıcının Temerrüdü,

Beğenme Koşuluyla Satış, Gözden Geçirmenin Alıcının Yanında

Yapılması, Gözden Geçirmenin Satıcının Yanında Yapılması,

Karineler          152

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar

No.11: Satış Türleri, Örnek Üzerine Satış, Örneğin İspatı, Satıcının Temerrüdü,

Beğenme Koşuluyla Satış, Gözden Geçirmenin Alıcının Yanında

Yapılması, Gözden Geçirmenin Satıcının Yanında Yapılması,

Karineler          154

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma

No.12: Mal Değişimi, Şekil, Ayıp ve Zapt Sorunları, Karma Mal Değişim

Sözleşmesi       161

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar

No.12: Mal Değişimi, Şekil, Ayıp ve Zapt Sorunları, Karma Mal Değişim

Sözleşmesi       163

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma

No.13: Bağışlama Vaadi, Elden Bağışlama, Bağışlamada Şekil, Olağan Hediye,

Ahlaki Ödevin Yerine Getirilmesi, Ehliyet, İfasının Ölüme Bağlandığı

Bağış Sözleşmesi, Koşula Bağlı Bağış, Dönme Koşullu Bağışlama,

Yükleme          169

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar

No.13: Bağışlama Vaadi, Elden Bağışlama, Bağışlamada Şekil, Olağan Hediye,

Ahlaki Ödevin Yerine Getirilmesi, Ehliyet, İfasının Ölüme Bağlandığı

Bağış Sözleşmesi, Koşula Bağlı Bağış, Dönme Koşullu Bağışlama,

Yükleme          171

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma

No.14: Kiralananın Tesliminde Temerrüt, Kiralananın Ayıplı Teslimi,

Kiralananda Teslimden Sonra Ayıp Çıkması, Ayıptan Doğan Haklar,

Tazminat Talebi             176

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar

No.14: Kiralananın Tesliminde Temerrüt, Kiralananın Ayıplı Teslimi,

Kiralananda Teslimden Sonra Ayıp Çıkması, Ayıptan Doğan Haklar,

Tazminat Talebi             178

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma

No.15: Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Hâlleri, Kiralananın Tesliminde

Temerrüt, Kiraya Verenin Zapttan Sorumluluğu, Kiraya Verenin

Ayıptan Dolayı Sorumluluğu, Kira Bedelinin Ödenmesinde Temerrüt,

Önemli Nedenle Fesih   187

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar

No.15: Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Hâlleri, Kiralananın Tesliminde

Temerrüt, Kiraya Verenin Zapttan Sorumluluğu, Kiraya Verenin

Ayıptan Dolayı Sorumluluğu, Kira Bedelinin Ödenmesinde Temerrüt,

Önemli Nedenle Fesih   189

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma

No.16: Konut Kirası Sözleşmesinin Sona Ermesi Hâlleri, Gereksinim Nedeniyle

Tahliye, Yeni Malikin Tahliye İmkânları, Kiracının Kendisine Ait

Konutunun Bulunması Nedeniyle Tahliye, Kiralananda Tadilat

Nedeniyle Tahliye         202

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar

No.16: Konut Kirası Sözleşmesinin Sona Ermesi Hâlleri, Gereksinim Nedeniyle

Tahliye, Yeni Malikin Tahliye İmkânları, Kiracının Kendisine Ait

Konutunun Bulunması Nedeniyle Tahliye, Kiralananda Tadilat

Nedeniyle Tahliye         204

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma

No.17: Çatılı Olmayan Taşınmaz Kirası, Ayıptan Doğan Sorumluluk, Kira

Bedelinin Ödenmesinde Temerrüt, Kiralananın Kamulaştırılması,

Kiralananın Satılması, Kiralananın Kullanılmaması, Kiralananın İade

Borcu                210

Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar

No.17: Çatılı Olmayan Taşınmaz Kirası, Ayıptan Doğan Sorumluluk, Kira

Bedelinin Ödenmesinde Temerrüt, Kiralananın Kamulaştırılması,

Kiralananın Satılması, Kiralananın Kullanılmaması, Kiralananın İade

Borcu                211

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I

SINAV SORULARI

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Vize Sınavı 23.03.2015            217

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Vize Sınavı Yanıtlar 23.03.2015           219

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Yaz Okulu Vize Sınavı 14.07.2015      224

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Yaz Okulu Vize Sınavı Yanıtlar 14.07.2015     226

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Vize Sınavı 19.03.2017            231

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Vize Sınavı Yanıtlar 19.03.2017           233

 

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Yaz Okulu Vize Sınavı 14.07.2017      238

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Yaz Okulu Vize Sınavı Yanıtlar 14.07.2017     240

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Final Sınavı 27.05.2015           244

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Final Sınavı Yanıtlar 27.05.2015         246

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Bütünleme Sınavı 10.06.2015 251

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Bütünleme Sınavı Yanıtlar 10.06.2015              253

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Yaz Okulu Vize Sınavı 13.07.2016      258

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Yaz Okulu Vize Sınavı Yanıtlar 13.07.2016     260

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel

Hükümler I Vize Sınavı 12.11.2018    265

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel

Hükümler I Vize Sınavı Yanıtlar 12.11.2018   267

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Yaz Okulu Final Sınavı 29.07.2016     271

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Yaz Okulu Final Sınavı Yanıtlar 29.07.2016   273

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Final Sınavı 22.05.2017           278

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Final Sınavı Yanıtlar 22.05.2017         280

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Bütünleme Sınavı 07.06.2017 285

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Bütünleme Sınavı Yanıtlar 07.06.2017              287

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel

Hükümler I Final Sınavı 03.01.2019   291

 

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel

Hükümler I Final Sınavı Yanıtlar 03.01.2019 293

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II

PRATİK ÇALIŞMALARI

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları

No.1: Eser Sözleşmesi, Diğer İşgörme Sözleşmelerinden Ayırt Edilmesi, İş

Bedelinin Tespiti, Alt Eser Akdedilmesi ve Yardımcı Şahıs

Kullanılması     301

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar

No.1: Eser Sözleşmesi, Diğer İşgörme Sözleşmelerinden Ayırt Edilmesi, İş

Bedelinin Tespiti, Alt Eser Akdedilmesi ve Yardımcı Şahıs

Kullanılması     303

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları

No.2: İş Sahibinin Erken Müdahale İmkânları, Yüklenicinin Temerrüdü, Aşırı

İfa Güçlüğü, İş Sahibinin Temerrüdü         320

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar

No.2: İş Sahibinin Erken Müdahale İmkânları, Yüklenicinin Temerrüdü, Aşırı

İfa Güçlüğü, İş Sahibinin Temerrüdü         322

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları

No.3: Eser Sözleşmesi, Malzeme Sağlama Borcu, Yüklenicinin Malzemeyi

Kontrol Borcu, Hasar Problemi, Malzemeden Kaynaklanan Hasar,

Alacaklı Temerrüdünde Hasar, Yüklenicinin Temerrüdü, İş Sahibinin

Temerrüdü, Kazadan Sorumluluk, Ayıp ve Tazminat            336

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar

No.3: Eser Sözleşmesi, Malzeme Sağlama Borcu, Yüklenicinin Malzemeyi

Kontrol Borcu, Hasar Problemi, Malzemeden Kaynaklanan Hasar,

Alacaklı Temerrüdünde Hasar, Yüklenicinin Temerrüdü, İş Sahibinin

Temerrüdü, Kazadan Sorumluluk, Ayıp ve Tazminat            338

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları

No.4: Esere Muacceliyetten Önce Müdahale İmkânı, İş Sahibinin Hazırlık

Fiillerini Yapmaması, Yüklenicinin Teslim Borcu, Yüklenicinin

Malzemelere İlişkin Özen Borcuna Aykırılığı, Yaklaşık İş Bedeli, İş

Sahibinin İş Bedelini Ödeme Borcu            347

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar

No.4: Esere Muacceliyetten Önce Müdahale İmkânı, İş Sahibinin Hazırlık

Fiillerini Yapmaması, Yüklenicinin Teslim Borcu, Yüklenicinin

Malzemelere İlişkin Özen Borcuna Aykırılığı, Yaklaşık İş Bedeli, İş

Sahibinin İş Bedelini Ödeme Borcu            349

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları

No.5: İş Sahibinin Hazırlık Fiillerini Yapmaması, Yüklenicinin Özen Borcuna

Aykırılığı, Esere Muacceliyetten Önce Müdahale İmkânı, Yüklenicinin İşi

Bizzat Yapma Borcu, Alt Yüklenici ve Sonuçları, Yüklenicinin Teslim

Borcu 356

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar

No.5: İş Sahibinin Hazırlık Fiillerini Yapmaması, Yüklenicinin Özen Borcuna

Aykırılığı, Esere Muacceliyetten Önce Müdahale İmkânı, Yüklenicinin İşi

Bizzat Yapma Borcu, Alt Yüklenici ve Sonuçları, Yüklenicinin Teslim

Borcu 358

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları

No.6: İfa İmkânsızlığı, İş Bedelinin Ödenmesinde Temerrüt, Sözleşmede

Değişiklik, Yüklenicinin Temerrüdü, Yüklenicinin Ayıptan Dolayı

Sorumluluğu     365

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar

No.6: İfa İmkânsızlığı, İş Bedelinin Ödenmesinde Temerrüt, Sözleşmede

Değişiklik, Yüklenicinin Temerrüdü, Yüklenicinin Ayıptan Dolayı

Sorumluluğu     367

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları

No.7: Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi Hâlleri    378

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar

No.7: Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi Hâlleri    381

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları

No.8: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Niteliği, Uygulanacak Hükümler,

Şekli, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Arsa Malikinin Bağımsız Bölümleri Devretmede Temerrüdü, Alt

Yükleniciden Kaynaklanan Borca Aykırılıklar        388

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar

No.8: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Niteliği, Uygulanacak Hükümler,

Şekli, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Arsa Malikinin Bağımsız Bölümleri Devretmede Temerrüdü, Alt

Yükleniciden Kaynaklanan Borca Aykırılıklar        391

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları

No.9: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı İnşaat

Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Yüklenicinin Bağımsız Bölümleri

Üçüncü Kişilere Satışı, Arsa Malikinin Bağımsız Bölümleri Devretmede

Temerrüdü        401

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar

No.9: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı İnşaat

Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Yüklenicinin Bağımsız Bölümleri

Üçüncü Kişilere Satışı, Arsa Malikinin Bağımsız Bölümleri Devretmede

Temerrüdü        403

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları

No.10:Vekâlet Sözleşmesi, Kurulması, Çeşitleri, Ücret     407

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar

No.10:Vekâlet Sözleşmesi, Kurulması, Çeşitleri, Ücret     409

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları

No.11: Kefalet Sözleşmesi, Geçerlilik Koşulları, Eşin Rızası, Kefalette Temsil

Yetkisi Verilmesi, Kefilin Ehliyeti             415

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar

No.11: Kefalet Sözleşmesi, Geçerlilik Koşulları, Eşin Rızası, Kefalette Temsil

Yetkisi Verilmesi, Kefilin Ehliyeti             417

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları

No.12: Kefalet Sözleşmesi, Müteselsil Kefalet, Müteselsil Kefalette

Savunmalar, Kefilin Borcunun Kapsamı, Birlikte Kefalet, Birlikte

Kefalette Savunmalar   421

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar

No.12: Kefalet Sözleşmesi, Müteselsil Kefalet, Müteselsil Kefalette

Savunmalar, Kefilin Borcunun Kapsamı, Birlikte Kefalet, Birlikte

Kefalette Savunmalar   423

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları

No.13: Garanti Sözleşmesi (Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt), Garanti

Sözleşmesinin Bağımsızlığı, Kusursuz İfa İmkânsızlığı, Asıl

Borçlunun Borca Aykırılığının Etkisi, Garanti Sözleşmesinde Rücû 427

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar

No.13: Garanti Sözleşmesi (Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt), Garanti

Sözleşmesinin Bağımsızlığı, Kusursuz İfa İmkânsızlığı, Asıl

Borçlunun Borca Aykırılığının Etkisi, Garanti Sözleşmesinde Rücû 429

 

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları

No.14: Saf Garanti Sözleşmesi, Kâr Garantisi     436

Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar

No.14: Saf Garanti Sözleşmesi, Kâr Garantisi     438

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II

SINAV SORULARI

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Vize Sınavı 01.11.2014            441

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Vize Sınavı Yanıtlar 01.11.2014           444

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Yaz Okulu Vize Sınavı 14.07.2015      451

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Yaz Okulu Vize Sınavı Yanıtlar 14.07.2015     453

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Yaz Dönemi Mazeret Vize Sınavı 21.07.2015  457

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Yaz Dönemi Mazeret Vize Sınavı Yanıtlar 21.07.2015 459

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Yaz Okulu Vize Sınavı 13.07.2016      463

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Yaz Okulu Vize Sınavı Yanıtlar 13.07.2016     465

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel

Hükümler II Vize Sınavı 10.04.2019  469

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel

Hükümler II Vize Sınavı Yanıtlar 10.04.2019 471

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Final Sınavı 28.12.2014           476

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Final Sınavı Yanıtlar 28.12.2014         478

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Bütünleme Sınavı 16.01.2015 484

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Bütünleme Sınavı Yanıtlar 16.01.2015              486

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Yaz Okulu Final Sınavı 04.08.2015     492

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Yaz Okulu Final Sınavı Yanıtlar 04.08.2015   494

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel

Hükümler II Final Sınavı 20.05.2019 498

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel

Hükümler II Final Sınavı Yanıtlar 20.05.2019 500

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER (I – II)

818 SAYILI BORÇLAR KANUNU DÖNEMİNE İLİŞKİN

(SENELİK SİSTEMDEKİ) SINAV SORULARI

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri

Vize Sınavı 06.02.2003            507

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri

Vize Sınavı Yanıtlar 06.02.2003           510

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri

Final Sınavı 21.06.2002           516

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri

Final Sınavı Yanıtlar 21.06.2002         519

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri

Final Sınavı 12.06.2003           526

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri

Final Sınavı Yanıtlar 12.06.2003         529

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri

Bütünleme Sınavı 04.09.2003 537

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri

Bütünleme Sınavı Yanıtlar 04.09.2003              540

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri

Final Sınavı 09.06.2004           548

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri

Final Sınavı Yanıtlar 09.06.2004         551

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri

Bütünleme Sınavı 03.09.2004 560

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri

Bütünleme Sınavı Yanıtlar 03.09.2004              563

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar