Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi (CMK)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Erdener YURTCAN - Begüm İRTİŞ
ISBN: 9786050518351
1.487,50 TL 1.750,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erdener YURTCAN - Begüm İRTİŞ
Baskı Tarihi 2024/04
Baskı Sayısı 11
Boyut 17x25
Cilt Sert kapak
Sayfa Sayısı 1686

Prof. Dr. Erdener Yurtcan - Av. Begüm İRTİŞ

İÇİNDEKİLER

11. BASIYA ÖNSÖZ ...................................................................................................................7

YARGI REFORMU STRATEJİSİ İLE 2022 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI ÇALIŞMA PROGRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER.....................................................................9 CEZA YARGILAMASI HUKUKU ............................................................. 35

Birinci Kesim .......................................................................................... 35

CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI .................................. 35

Birinci Bölüm .......................................................................................... 35

CEZA YARGILAMASI HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ ........................................ 35

§ 1. CEZA YARGILAMASI HUKUKU KAVRAMI ................................................................ 35 I. Terim ................................................................................................................. 35 II. Ceza Yargılaması Hukuku Kavramı ............................................................... 37

III. Ceza Yargılaması Hukukunun Amacı............................................................ 38

IV. Ceza Hukuku ile Ceza Yargılaması Hukuku Arasındaki İlişki ..................... 39

§ 2. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN ANAYASA DÜZENİ İLE İLİŞKİSİ .................... 40

I. Siyasal Düşünce ve Güçlerin Ceza Yargılaması Hukukuna Etkisi.................................................................................................................. 40

II. Türk Ceza Yargılaması Hukukunun Bu Açıdan Değerlendirilmesi ............................................................................................ 41

§ 3. CEZA YARGILAMASININ YÜRÜYÜŞÜNE KISA BİR BAKIŞ...................................... 43

I. Birinci Derece Yargılama ................................................................................ 43

II. İkinci Derece Yargılama.................................................................................. 44

İkinci Bölüm ........................................................................................... 45

CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ ................................... 45

§ 4. CEZA YARGILAMASINA TARİHSEL BAKIŞ ............................................................... 45

I. Roma’da Ceza Yargılaması ............................................................................ 45

II. Türklerde Ceza Yargılamasının Tarihsel Gelişimi ........................................ 47

III. İslamda Ceza Yargılaması .............................................................................. 47

IV. Osmanlı’da Ceza Yargılaması........................................................................ 49

1. Osmanlı Ceza Yargılamasının Temel İlkeleri...................................... 49

14

2. Osmanlı Ceza Yargılamasında Mahkemeler Teşkilatı....................... 51

3. Osmanlı Ceza Yargılamasında Yargılama Süjeleri ............................ 52

4. Osmanlı’nın Son Dönemlerindeki Ceza Yargılamasına İlişkin Kanuni Düzenlemeler................................................................. 55

§ 5. ALMAN CEZA YARGILAMASI YASASININ ALINMASINA KADAR GEÇEN DEVRE........................................................................................................... 56

§ 6. ALMAN CEZA YARGILAMASI YASASININ ALINMASI.............................................. 56

Üçüncü Bölüm ........................................................................................ 58

TÜRK CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN UYGULANMA ALANI ........................... 58

§ 7. MADDE BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI ........................................................... 58

I. Medeni Yargılama Hukuku Alanına Giren Uyuşmazlıklar ........................... 58

II. Disipliner Ceza Hukuku Uyuşmazlıkları ....................................................... 59

1. Genel Olarak........................................................................................... 59

2. Suçlar ile Disiplin Suçları arasındaki Farklar...................................... 59

a) Yaptırımı uygulayacak organ bakımından farklar: ............................. 59

b) Güvence ve yöntem farkları:................................................................. 59

c) Uygulanan hükümler ve yaptırımlar bakımından farklar: ................. 60

§ 8. YER BAKIMINDAN UYGUNLAMA ALANI.................................................................. 60

I. Yasama Dokunulmazlığı ................................................................................. 62

1. Yasama Sorumsuzluğu ......................................................................... 62 a) Genel olarak. .......................................................................................... 62

b) Yasama sorumsuzluğunun kapsamı. .................................................. 63

2. Nispi Dokunulmazlık ............................................................................. 64

II. Yabancı Askerlerin Dokunulmazlığı .............................................................. 66

III. Diplomasi Dokunulmazlığı ............................................................................. 66

§ 9. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI............................................................................... 68

§ 10. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI........................................................................... 68

I. İşlemlerin Yürürlükteki Yasaya Göre Yapılması .................................................... 70

II. Eski Yasa Zamanında Yapılmamış İşlemlerin Yeni Yasaya Göre Yapılması ................................................................................................................... 70

III. Eski Yasa Zamanındaki İşlemlerin Geçerliliğini Koruması .................................. 70

15

IV. Yeni Yasanın Kurallarının Lehte ya da Aleyhte Olup Olmamasının Etkili Olmaması ......................................................................................................... 71

V. Hemen Uygulama İlkesinin İstisnası ...................................................................... 72

Dördüncü Bölüm ..................................................................................... 73

CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN TEMEL İLKESİ OLARAK ADİL YARGILANMA HAKKI ....................................................................... 73

§ 11. ADİL YARGILANMA HAKKI ........................................................................................ 73 I. Kavram .............................................................................................................. 73

II. Adil Yargılanma Hakkının İçeriği .................................................................... 74

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU ..................................................................... 77 BİRİNCİ KİTAP GENEL HÜKÜMLER

Birinci Kısım ........................................................................................... 79

KAPSAM, TANIMLAR, GÖREV VE YETKİ.......................................................... 79

Birinci Bölüm .......................................................................................... 79

KAPSAM VE TANIMLAR .............................................................................. 79

MADDE 1 : KANUNUN KAPSAMI .................................................................... 79

MADDE 2 : TANIMLAR...................................................................................... 79

İkinci Bölüm ........................................................................................... 82

GÖREV ................................................................................................... 82

MADDE 3 : GÖREV ........................................................................................... 82

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULUNUN BAZI SUÇLARDA GÖREV YAPACAK OLAN İHTİSAS MAHKEMELERİNİ BELİRLEMESİNE İLİŞKİN KARARLAR ............................................................. 85

MADDE 4 : RE’SEN GÖREV KARARI VE GÖREVDE UYUŞMAZLIK .................................................................................................... 95

MADDE 5 : GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKEN HÂL VE SONUCU ..................................................................................................... 97

MADDE 6 : GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEK HÂL ......................... 106

MADDE 7 : GÖREVLİ OLMAYAN HÂKİM VEYA MAHKEMENİN İŞLEMLERİ....................................................................................................... 111

Üçüncü Bölüm .......................................................................................118

BAĞLANTILI DAVALAR ..............................................................................118

MADDE 8 : BAĞLANTI KAVRAMI ................................................................... 118

16

MADDE 9 : DAVALARIN BİRLEŞTİRİLEREK AÇILMASI................................ 121

MADDE 10 : GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI .................................................................. 127

MADDE 11 : GENİŞ BAĞLANTI SEBEBİYLE BİRLEŞTİRME ......................... 127

Dördüncü Bölüm ....................................................................................133

YETKİ ..................................................................................................133

MADDE 12 : YETKİLİ MAHKEME ................................................................... 133

MADDE 13 : ÖZEL YETKİ................................................................................ 137

MADDE 14 : YABANCI ÜLKEDE İŞLENEN SUÇLARDA YETKİ .................... 139

MADDE 15 : DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞITLARINDA VEYA BU TAŞITLARLA İŞLENEN SUÇLARDA YETKİ .................................... 140

MADDE 16 : BAĞLANTILI SUÇLARDA YETKİ ............................................... 142

MADDE 17 : YETKİDE OLUMLU VEYA OLUMSUZ UYUŞMAZLIK ............... 144

MADDE 18 : YETKİSİZLİK İDDİASI................................................................. 145

MADDE 19 : DAVANIN NAKLİ........................................................................ 146

MADDE 20 : YETKİLİ OLMAYAN HÂKİM VEYA MAHKEMENİN İŞLEMLERİ....................................................................................................... 154

MADDE 21 : GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HÂLLERDE YAPILAN İŞLEMLER........................................................................................ 155

Beşinci Bölüm ........................................................................................156

HÂKİMİN DAVAYA BAKAMAMASI VE REDDİ...................................................156

MADDE 22 : HÂKİMİN DAVAYA BAKAMAYACAĞI HÂLLER ........................ 156

MADDE 23 : YARGILAMAYA KATILAMAYACAK HÂKİM ............................... 160

MADDE 24 : HÂKİMİN REDDİ SEBEPLERİ VE RET İSTEMİNDE BULUNABİLECEKLER .................................................................................... 174

MADDE 25 : TARAFSIZLIĞINI ŞÜPHEYE DÜŞÜRECEK SEBEPLERDEN DOLAYI HÂKİMİN REDDİ İSTEMİNİN SÜRESİ .................. 176

MADDE 26 : RET İSTEMİNİN USULÜ ............................................................ 177

MADDE 27 : HÂKİMİN REDDİ İSTEMİNE KARAR VERECEK MAHKEME....................................................................................................... 178

MADDE 28 : RET İSTEMİ ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR VE BAŞVURULACAK KANUN YOLLARI .............................................................. 180

MADDE 29 : REDDİ İSTENEN HÂKİMİN YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER........................................................................................................ 181

MADDE 30 : HÂKİMİN ÇEKİNMESİ VE İNCELEME MERCİİ ........................ 182

17

MADDE 31 : RET İSTEMİNİN GERİ ÇEVRİLMESİ ......................................... 183

MADDE 32 : ZABIT KÂTİBİNİN REDDİ VEYA ÇEKİNMESİ............................ 183

İkinci Kısım............................................................................................185

KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ, SÜRELER VE ESKİ HÂLE GETİRME ......................................................................................185

Birinci Bölüm .........................................................................................185

KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ .........................................................185

MADDE 33 : KARARLARIN VERİLMESİ USULÜ............................................ 185

MADDE 34 : KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI ......................................... 185

MADDE 35 : KARARLARIN AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ ............................... 190

MADDE 36 : TEBLİGAT VE YAZIŞMA USULÜ ............................................... 205

MADDE 37 : TEBLİGAT USULLERİ ................................................................ 205

MADDE 38 : CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA YAPILAN TEBLİGAT ........................................................................................................ 206

MADDE 38/A : ELEKTRONİK İŞLEMLER ....................................................... 206

İkinci Bölüm ..........................................................................................212

SÜRELER VE ESKİ HÂLE GETİRME ...............................................................212

MADDE 39 : SÜRELERİN HESAPLANMASI .................................................. 212

MADDE 40 : ESKİ HÂLE GETİRME ................................................................ 213

MADDE 41 : ESKİ HÂLE GETİRME DİLEKÇESİ............................................. 215

MADDE 42 : ESKİ HÂLE GETİRME DİLEKÇESİ ÜZERİNE VERİLECEK KARAR......................................................................................... 215

Üçüncü Kısım.........................................................................................221

TANIKLIK, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE KEŞİF...................................................221

Birinci Bölüm .........................................................................................221

TANIKLIK ...............................................................................................221

MADDE 43 : TANIKLARIN ÇAĞRILMASI ....................................................... 221

MADDE 44 : ÇAĞRIYA UYMAYAN TANIKLAR .............................................. 224

MADDE 45 : TANIKLIKTAN ÇEKİNME ........................................................... 225

MADDE 46 : MESLEK VE SÜREKLİ UĞRAŞILARI SEBEBİYLE TANIKLIKTAN ÇEKİNME ................................................................................ 226

MADDE 47 : DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERLE İLGİLİ TANIKLIK ......................................................................................................... 227

18

MADDE 48 : KENDİSİ VEYA YAKINLARI ALEYHİNE TANIKLIKTAN ÇEKİNME ................................................................................ 228

MADDE 49 : TANIKLIKTAN ÇEKİNME SEBEBİNİN BİLDİRİLMESİ ................................................................................................. 229

MADDE 50 : YEMİN VERİLMEYEN TANIKLAR .............................................. 229

MADDE 51 : TANIKLIKTAN ÇEKİNEBİLECEK KİMSENİN ÇEKİNMEMESİ................................................................................................ 230

MADDE 52 : TANIKLARIN DİNLENMESİ....................................................... 230

MADDE 53 : TANIĞA GÖREVİNİN ÖNEMİNİ ANLATMA ............................. 236

MADDE 54 : TANIKLARA YEMİN VERİLMESİ................................................ 236

MADDE 55 : YEMİNİN BİÇİMİ........................................................................ 237

MADDE 56 : YEMİNİN YERİNE GETİRİLMESİ, SAĞIR VEYA DİLSİZİN YEMİNİ ............................................................................................ 238

MADDE 57 : TANIĞIN TEKRAR DİNLENMESİ .............................................. 238

MADDE 58 : TANIĞA İLK ÖNCE SORULACAK HUSUSLAR VE TANIĞIN KORUNMASI ................................................................................... 238

MADDE 59 : TANIĞA SÖYLENECEK ŞEYLER VE SORULACAK SORULAR ........................................................................................................ 241

MADDE 60 : TANIKLIKTAN VE YEMİNDEN SEBEPSİZ ÇEKİNME ............... 241

MADDE 61 : TANIĞA VERİLECEK TAZMİNAT VE GİDERLER ...................... 242

İkinci Bölüm ..........................................................................................244

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ .............................................................................244

MADDE 62 : BİLİRKİŞİLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER......................... 244

MADDE 63 : BİLİRKİŞİNİN ATANMASI.......................................................... 245

MADDE 64 : BİLİRKİŞİ OLARAK ATANABİLECEKLER.................................. 248

MADDE 65 : BİLİRKİŞİLİĞİ KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ................................... 252

MADDE 66 : ATAMA KARARI VE İNCELEMELERİN YÜRÜTÜLMESİ................................................................................................ 253

MADDE 67 : BİLİRKİŞİ RAPORU, UZMAN MÜTALAASI ............................... 259

MADDE 68 : DURUŞMADA BİLİRKİŞİNİN AÇIKLAMASI.............................. 268

MADDE 69 : BİLİRKİŞİNİN REDDİ................................................................. 269

MADDE 70 : BİLİRKİŞİLİKTEN ÇEKİNME, BİLİRKİŞİ OLARAK DİNLENEMEYENLER...................................................................................... 270

MADDE 71 : GÖREVİNİ YAPMAYAN BİLİRKİŞİ HAKKINDAKİ İŞLEM .............................................................................................................. 270

19

MADDE 72 : BİLİRKİŞİ GİDER VE ÜCRETİ .................................................... 271

MADDE 73 : SAHTE PARA VE DEĞERLER ÜZERİNDE YAPILACAK İNCELEMELER ........................................................................... 271

Üçüncü Bölüm .......................................................................................273

GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE, KEŞİF VE OTOPSİ...................................273

MADDE 74 : GÖZLEM ALTINA ALINMA ........................................................ 273

MADDE 75 : ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUDUNDAN ÖRNEK ALINMASI .............................................................. 274

MADDE 76 : DİĞER KİŞİLERİN BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI...................................................................... 276

MADDE 77 : KADININ MUAYENESİ .............................................................. 277

MADDE 78 : MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELER................................... 292

MADDE 79 : HÂKİMİN KARARI VE İNCELEME YAPILMASI ......................... 293

MADDE 80 : GENETİK İNCELEME SONUÇLARININ GİZLİLİĞİ .................. 294

MADDE 81 : FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ ............................................................ 294

MADDE 82 : YÖNETMELİK............................................................................. 295

MADDE 83 : KEŞİF.......................................................................................... 295

MADDE 84 : KEŞİFTE, TANIK VEYA BİLİRKİŞİNİN DİNLENMESİNDE BULUNABİLECEKLER..................................................... 296

MADDE 85 : YER GÖSTERME........................................................................ 297

MADDE 86 : ÖLÜNÜN KİMLİĞİNİ BELİRLEME VE ADLÎ MUAYENE ....................................................................................................... 297

MADDE 87 : OTOPSİ ...................................................................................... 298

MADDE 88 : YENİ DOĞANIN CESEDİNİN ADLÎ MUAYENESİ VEYA OTOPSİ.................................................................................................. 299

MADDE 89 : ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM .............................................................................................................. 299 YARGILAMASI ÖNLEMLERİNİN (Koruma Tedbirleri) TEMEL İLKELERİ.......................................................................................................... 300

Dördüncü Kısım......................................................................................307

KORUMA TEDBİRLERİ...............................................................................307

Birinci Bölüm .........................................................................................307

YAKALAMA VE GÖZALTI ............................................................................307

MADDE 90 : YAKALAMA VE YAKALANAN KİŞİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER ................................................................................... 307

20

MADDE 91 : GÖZALTI .................................................................................... 308

MADDE 92 : GÖZALTI İŞLEMLERİNİN DENETİMİ........................................ 315

MADDE 93 : YAKALANAN VEYA TUTUKLANAN KİŞİLERİN NAKLİ............................................................................................................... 315

MADDE 94 : YAKALANAN KİŞİNİN MAHKEMEYE GÖTÜRÜLMESİ............................................................................................... 316

MADDE 95 : YAKALANAN VEYA GÖZALTINA ALINANIN DURUMUNUN YAKINLARINA BİLDİRİLMESİ............................................... 318

MADDE 96 : YAKALAMANIN İLGİLİLERE BİLDİRİLMESİ ............................. 319

MADDE 97 : YAKALAMA TUTANAĞI ............................................................. 320

MADDE 98 : YAKALAMA EMRİ VE NEDENLERİ ........................................... 335

MADDE 99 : YÖNETMELİK............................................................................. 336

İkinci Bölüm ..........................................................................................337

TUTUKLAMA ...........................................................................................337

MADDE 100 : TUTUKLAMA NEDENLERİ ...................................................... 337

MADDE 101 : TUTUKLAMA KARARI .............................................................. 350

MADDE 102 : TUTUKLULUKTA GEÇECEK SÜRE ........................................ 362

MADDE 103 : CUMHURİYET SAVCISININ TUTUKLAMA KARARININ GERİ ALINMASINI İSTEMESİ..................................................... 365

MADDE 104 : ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN SALIVERİLME İSTEMLERİ....................................................................................................... 366

MADDE 105 : USUL........................................................................................ 366

MADDE 106 : SALIVERİLENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ..................................... 374

MADDE 107 : TUTUKLANANIN DURUMUNUN YAKINLARINA BİLDİRİLMESİ ................................................................................................. 374

MADDE 108 : TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ.......................................... 375

Üçüncü Bölüm .......................................................................................378

ADLÎ KONTROL .......................................................................................378

MADDE 109 : ADLÎ KONTROL....................................................................... 378

MADDE 110 : ADLÎ KONTROL KARARI VE HÜKMEDECEK MERCİLER....................................................................................................... 384

MADDE 110/A : ADLÎ KONTROL ALTINDA GEÇECEK SÜRE...................... 385

MADDE 111 : ADLÎ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI ........................ 386

MADDE 112 : TEDBİRLERE UYMAMA........................................................... 387

21

MADDE 113 : GÜVENCE ............................................................................... 389

MADDE 114 : ÖNCEDEN ÖDETME .............................................................. 389

MADDE 115 : GÜVENCENİN GERİ VERİLMESİ ........................................... 389

Dördüncü Bölüm ....................................................................................391

ARAMA VE ELKOYMA................................................................................391

MADDE 116 : ŞÜPHELİ VEYA SANIKLA İLGİLİ ARAMA ............................... 391

MADDE 117 : DİĞER KİŞİLERLE İLGİLİ ARAMA........................................... 401

MADDE 118 : GECE YAPILACAK ARAMA ..................................................... 402

MADDE 119 : ARAMA KARARI....................................................................... 402

MADDE 120 : ARAMADA HAZIR BULUNABİLECEKLER.............................. 406

MADDE 121 : ARAMA SONUNDA VERİLECEK BELGE................................ 406

MADDE 122 : BELGE VEYA KÂĞITLARI İNCELEME YETKİSİ....................... 406

MADDE 123 : EŞYA VEYA KAZANCIN MUHAFAZA ALTINA ALINMASI VE BUNLARA ELKONULMASI ..................................................... 413

MADDE 124 : İSTENEN EŞYAYI VERMEYENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM.......................................................................................... 413

MADDE 125 : İÇERİĞİ DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELERİN MAHKEMECE İNCELENMESİ ................................................ 413

MADDE 126 : ELKONULAMAYACAK MEKTUPLAR, BELGELER ................. 414

MADDE 127 : ELKOYMA KARARINI VERME YETKİSİ ................................... 415

MADDE 128 : TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA ELKOYMA ........................................................................................................ 418

MADDE 129 : POSTADA ELKOYMA .............................................................. 422

MADDE 130 : AVUKAT BÜROLARINDA ARAMA, ELKOYMA VE POSTADA ELKOYMA ...................................................................................... 424

MADDE 131 : ELKONULAN EŞYANIN İADESİ ............................................. 424

MADDE 132 : ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI ..................................................................................... 425

MADDE 133 : ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ ............................... 426

MADDE 134 : BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE ELKOYMA................................................................................................... 430

İLETİŞİMİN DENETLENMESİNİN TEMEL İLKELERİ ........................ 440

Beşinci Bölüm ........................................................................................442

TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ ..............442

22

MADDE 135 : İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI ........................................................................................................ 442

MADDE 136 : MÜDAFİİN BÜROSU VE YERLEŞİM YERİ.............................. 458

MADDE 137 : KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ, İLETİŞİM İÇERİKLERİNİN YOK EDİLMESİ .................................................................... 458

MADDE 138 : TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER.................................. 459

Altıncı Bölüm .........................................................................................464

SORUŞTURMACI VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME ...........................................464

MADDE 139 : GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ................... 464

MADDE 140 : TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME................................................. 493

MADDE 140/A : YÖNETMELİK....................................................................... 511

Yedinci Bölüm ........................................................................................512

KORUMA TEDBİRLERİ NEDNİYLE TAZMİNAT..................................................512

MADDE 141 : TAZMİNAT İSTEMİ ................................................................... 524

MADDE 141 – (8. Yargı Paketi ile değişik) (1) Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; ......................................................... 524

TAZMİNAT İSTEMİNİN KOŞULLARI............................................................... 526

TAZMİNATIN GERİ ALINMASI........................................................................ 528

TAZMİNAT İSTEYEMEYECEK KİŞİLER ........................................................... 528

Beşinci Kısım .........................................................................................559

İFADE VE SORGU.....................................................................................559

Birinci Bölüm .........................................................................................559

İFADE VEYA SORGU İÇİN ÇAĞRI .................................................................559

MADDE 145 : İFADE VEYA SORGU İÇİN ÇAĞRI.......................................... 559

MADDE 146 : 5560 SAYILI YASAYLA DEĞİŞİK) ZORLA GETİRME ......................................................................................................... 560

İkinci Bölüm ..........................................................................................563

İFADE VE SORGU USULÜ ..........................................................................563

MADDE 147 : İFADE VE SORGUNUN TARZI ................................................ 563

MADDE 148 : İFADE ALMA VE SORGUDA YASAK USULLER ..................... 572

Altıncı Kısım ..........................................................................................579

SAVUNMA..............................................................................................579

Birinci Bölüm .........................................................................................579

23

MÜDAFİ SEÇİMİ, GÖREVLENDİRİLMESİ, GÖREV VE YETKİLERİ .........................579

MADDE 149 : ŞÜPHELİNİN VEYA SANIĞIN MÜDAFİ SEÇİMİ .................... 579

MADDE 150 : MÜDAFİİN GÖREVLENDİRİLMESİ ........................................ 585

MADDE 151 : MÜDAFİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİNDE YAPILACAK MADDE İŞLEM VE MÜDAFİLİK GÖREVİNDEN YASAKLANMA ................................................................................................. 605

MADDE 152 : ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BİRDEN FAZLA OLMASI HÂLİNDE SAVUNMA ....................................................................... 612

MADDE 153 : MÜDAFİİN DOSYAYI İNCELEME YETKİSİ............................. 616

MADDE 154 : MÜDAFİ İLE GÖRÜŞME ......................................................... 620

MADDE 155 : KANUNÎ TEMSİLCİ VEYA EŞİN DURUŞMADA HAZIR BULUNMASI........................................................................................ 622

MADDE 156 : MÜDAFİİN GÖREVLENDİRİLMESİNDE USUL ..................... 622 İKİNCİ KİTAP SORUŞTURMA

Birinci Kısım ..........................................................................................625

SUÇLARA İLİŞKİN İHBARLAR VE SORUŞTURMA .............................................625

Birinci Bölüm .........................................................................................625

SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ, SUÇLARIN İHBARI............................................625

MADDE 157 : SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ ................................................ 625

MADDE 158 : İHBAR VE ŞİKÂYET ................................................................. 644

MADDE 159 : ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN İHBARI ................................................... 648

İkinci Bölüm ..........................................................................................649

SORUŞTURMA İŞLEMLERİ .........................................................................649

MADDE 160 : BİR SUÇUN İŞLENDİĞİNİ ÖĞRENEN CUMHURİYET SAVCISININ GÖREVİ ............................................................ 649

MADDE 161 : CUMHURİYET SAVCISININ GÖREV VE YETKİLERİ........................................................................................................ 659 HÂKİM VE SAVCI YARDIMCISININ;.................................................... 673

MADDE 162 : SORUŞTURMADA CUMHURİYET SAVCISININ HÂKİM KARARI İSTEMİ ................................................................................... 681

MADDE 163 : SORUŞTURMANIN SULH CEZA HÂKİMİ TARAFINDAN YAPILMASI .............................................................................. 681

MADDE 164 : ADLÎ KOLLUK VE GÖREVİ...................................................... 682

24

MADDE 165 : DİĞER KOLLUK BİRİMLERİNİN ADLÎ KOLLUK GÖREVİ ........................................................................................................... 683

MADDE 166 : DEĞERLENDİRME RAPORU YETKİSİ.................................... 683

MADDE 167 : YÖNETMELİK .......................................................................... 683

MADDE 168 : ADLÎ KOLLUĞUN OLAY YERİNDE ALDIĞI TEDBİRLERE UYULMAMASI HALİNDE YETKİSİ ........................................... 683

MADDE 169 : SORUŞTURMA EVRESİNDE YAPILAN İŞLEMLERİN TUTANAĞA BAĞLANMASI....................................................... 684

İkinci Kısım............................................................................................687

KAMU DAVASININ AÇILMASI .....................................................................687

Birinci Bölüm .........................................................................................687

KAMU DAVASININ AÇILMASI .....................................................................687

MADDE 170 : KAMU DAVASINI AÇMA GÖREVİ .......................................... 687

MADDE 171 : KAMU DAVASINI AÇMADA TAKDİR YETKİSİ ........................ 702

İkinci Bölüm ..........................................................................................708

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR, İTİRAZ VE İDDİANAMENİN İADESİ ...................................................................708

MADDE 172 : KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ............................................................................................................. 708

MADDE 173 : CUMHURİYET SAVCISININ KARARINA İTİRAZ .................... 714

MADDE 174 : TAKİPSİZLİK KARARI (KOVUŞTURMAMA KARARI) VE BU KARARA İTİRAZ .................................................................... 714

İDDİANAMENİN İADESİ ................................................................................. 720 ÜÇÜNCÜ KİTAP KOVUŞTURMA EVRESİ

Birinci Kısım ..........................................................................................725

KAMU DAVASININ YÜRÜTÜLMESİ ...............................................................725

Birinci Bölüm .........................................................................................725

DURUŞMA HAZIRLIĞI ...............................................................................725

MADDE 175 : İDDİANAMENİN KABULÜ VE DURUŞMA HAZIRLIĞI ....................................................................................................... 725

ÖNSORUŞTURMA AŞAMASI AÇISINDAN TÜRK SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER........................................................... 745

25

MADDE 176 : İDDİANAMENİN SANIĞA TEBLİĞİ VE SANIĞIN ÇAĞRILMASI................................................................................................... 749

MADDE 177 : SANIĞIN SAVUNMA DELİLLERİNİN TOPLANMASI İSTEMİ ..................................................................................... 756

MADDE 178 : ÇAĞRILMASI REDDEDİLEN TANIĞIN VE UZMAN KİŞİNİN DOĞRUDAN MAHKEMEYE GETİRİLMESİ...................................... 756

MADDE 179 : ÇAĞRILAN TANIKLARIN AD VE ADRESLERİNİN SANIĞA VE CUMHURİYET SAVCISINA BİLDİRİLMESİ................................ 757

MADDE 180 : TANIK VE BİLİRKİŞİNİN NAİPLE VEYA İSTİNABE YOLUYLA DİNLENMELERİ............................................................................. 758

MADDE 181 : TANIK VE BİLİRKİŞİNİN DİNLENECEĞİ GÜNÜN BİLDİRİLMESİ ................................................................................................. 761

İkinci Bölüm ..........................................................................................763

DURUŞMA .............................................................................................763

MADDE 182 : DURUŞMANIN AÇIKLIĞI........................................................ 763

MADDE 183 : SES VE GÖRÜNTÜ ALICI ALETLERİN KULLANILMASI YASAĞI................................................................................. 764

MADDE 184 : AÇIKLIĞIN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR .................... 765

MADDE 185 : ZORUNLU KAPALILIK............................................................. 765

MADDE 186 : KAPALILIK KARARININ VE NEDENLERİNİN YAZILMASI....................................................................................................... 765

MADDE 187 : KAPALI DURUŞMADA BULUNABİLME ................................. 765

MADDE 188 : DURUŞMADA HAZIR BULUNACAKLAR ............................... 767

MADDE 189 : BİRDEN ÇOK CUMHURİYET SAVCISI VE AVUKATIN DURUŞMAYA KATILMASI............................................................ 777

MADDE 190 : ARA VERME ............................................................................. 777

MADDE 191 : DURUŞMANIN BAŞLAMASI................................................... 778

MADDE 192 : BAŞKAN VEYA HÂKİMİN GÖREVİ ......................................... 779

MADDE 193 : SANIĞIN DURUŞMADA HAZIR BULUNMAMASI ................. 784

MADDE 194 : SANIĞIN MAHKEMEDEN UZAKLAŞMASI............................. 796

MADDE 195 : SANIĞIN YOKLUĞUNDA DURUŞMA.................................... 796

MADDE 196 : SANIĞIN DURUŞMADAN BAĞIŞIK TUTULMASI ..................................................................................................... 796

MADDE 197 : SANIĞIN MÜDAFİ GÖNDEREBİLMESİ ................................. 801

26

MADDE 198 : SANIK HAZIR BULUNMAKSIZIN YAPILAN DURUŞMADA ESKİ HÂLE GETİRME KOŞULU ............................................. 801

MADDE 199 : SANIĞIN ZORLA GETİRİLEBİLMESİ ...................................... 801

MADDE 200 : SORGU SIRASINDA SANIĞIN MAHKEME SALONUNDAN ÇIKARILABİLMESİ ............................................................... 802

MADDE 201 : DOĞRUDAN SORU YÖNELTME............................................ 802

MADDE 202 : TERCÜMAN BULUNDURULACAK HALLER.......................... 820

Üçüncü Bölüm .......................................................................................826

DURUŞMANIN DÜZEN VE DİSİPLİNİ ............................................................826

MADDE 203 : HÂKİM VEYA BAŞKANIN YETKİSİ .......................................... 826

MADDE 204 : SANIĞIN DIŞARI ÇIKARILMASI ............................................. 827

MADDE 205 : DURUŞMA SIRASINDA İŞLENEN SUÇ HAKKINDA İŞLEM........................................................................................... 827

Dördüncü Bölüm ....................................................................................829

DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI .......................................829

MADDE 206 : DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE REDDİ ..................... 829

MADDE 207 : DELİL VE OLAYIN GEÇ BİLDİRİLMESİ .................................. 842

MADDE 208 : TANIĞIN DURUŞMA SALONUNDAN AYRILMASI ................ 842

MADDE 209 : DURUŞMADA ANLATILMASI ZORUNLU BELGE VE TUTANAKLAR ............................................................................................ 842

MADDE 210 : DURUŞMADA OKUNMAYACAK BELGELER......................... 853

MADDE 211 : DURUŞMADA OKUNMASIYLA YETİNİLEBİLECEK BELGELER....................................................................................................... 855

MADDE 212 : TANIĞIN ÖNCEKİ İFADESİNİN OKUNMASI ......................... 855

MADDE 213 : SANIĞIN ÖNCEKİ İFADESİNİN OKUNMASI ........................ 856

MADDE 214 : RAPOR, BELGE VE DİĞER YAZILARIN OKUNMASI ..................................................................................................... 856

MADDE 215 : DİNLEME VE OKUMADAN SONRA DİYECEĞİN SORULMASI.................................................................................................... 859

MADDE 216 : DELİLLERİN TARTIŞILMASI.................................................... 859 MADDE 217 : DELİLLERİ TAKDİR YETKİSİ.................................................... 865

MADDE 218 : CEZA MAHKEMELERİNİN EK YETKİSİ................................... 877

Beşinci Bölüm ........................................................................................905

DURUŞMA TUTANAĞI ...............................................................................905

27

MADDE 219 : DURUŞMA TUTANAĞI............................................................ 905

MADDE 220 : DURUŞMA TUTANAĞININ BAŞLIĞI ...................................... 905

MADDE 221 : DURUŞMA TUTANAĞININ İÇERİĞİ ...................................... 906

MADDE 222 : DURUŞMA TUTANAĞININ İSPAT GÜCÜ .............................. 906

İkinci Kısım............................................................................................907

KAMU DAVASININ SONA ERMESİ................................................................907

Birinci Bölüm .........................................................................................907

DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM .....................................................907

MADDE 223 : DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM .......................... 907

MADDE 224 : KARAR VE HÜKÜMLERDE GEREKLİ OY SAYISI ................... 931

MADDE 225 : HÜKMÜN KONUSU VE SUÇU DEĞERLENDİRMEDE MAHKEMENİN YETKİSİ ............................................ 932

İkinci Bölüm ..........................................................................................947

SUÇ NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ...................................................................947

MADDE 226 : SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ........................................ 947

Üçüncü Bölüm .......................................................................................951

KARAR VE HÜKÜM ...................................................................................951

MADDE 227 : MÜZAKEREYE KATILACAK HÂKİMLER ................................. 951

MADDE 228 : MÜZAKERENİN YÖNETİMİ .................................................... 952

MADDE 229 : OYLARIN TOPLANMASI ......................................................... 952

MADDE 230 : HÜKMÜN GEREKÇESİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ................................................................................... 953

MADDE 231 : HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

MADDE 232 : HÜKMÜN GEREKÇESİ VE HÜKÜM FIKRASININ İÇERECEĞİ HUSUSLAR...............................................................................1022 DÖRDÜNCÜ KİTAP MAĞDUR, ŞİKAYETÇİ MALEN SORUMLU, KATILAN

Birinci Kısım ........................................................................................ 1027

SUÇUN MAĞDURU İLE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI........................................... 1027

MADDE 233 : SUÇUN MAĞDURU İLE ŞİKÂYETÇİNİN ÇAĞIRILMASI................................................................................................1027

28

MADDE 234 : MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI ..............................1028

MADDE 235 : MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN DAVETE UYMAMALARI ...............................................................................................1032

MADDE 236 : MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN DİNLENMESİ .......................1032

İkinci Kısım.......................................................................................... 1051

KAMU DAVASINA KATILMA ...................................................................... 1051

MADDE 237 : KAMU DAVASINA KATILMA .................................................1051

MADDE 238 : KATILMA USULÜ...................................................................1067

MADDE 239 : KATILANIN HAKLARI ............................................................1072

MADDE 240 : KATILMANIN DAVAYA ETKİSİ ..............................................1073

MADDE 240. - (1) Katılma davayı durdurmaz. ..........................1073

MADDE 241 : KATILMADAN ÖNCEKİ KARARLARA İTİRAZ .......................1074

MADDE 242 : KATILANIN KANUN YOLUNA BAŞVURMASI ......................1074

MADDE 243 : KATILMANIN HÜKÜMSÜZ KALMASI ...................................1075 BEŞİNCİ KİTAP ÖZEL YARGILAMA USULLERİ

Birinci Kısım ........................................................................................ 1077

GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI, TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ, BAZI SUÇLARA İLİŞKİN MUHAKEME USULÜ ........................................................... 1077

Birinci Bölüm ....................................................................................... 1077

GAİPLERİN YARGILANMASI ..................................................................... 1077

MADDE 244 : GAİBİN TANIMI VE YAPILABİLECEK İŞLEMLER......................................................................................................1077

MADDE 245 : GAİBE İHTAR .........................................................................1078

MADDE 246 : SANIĞA VERİLECEK GÜVENCE BELGESİ..........................1078

İkinci Bölüm ........................................................................................ 1080

KAÇAKLARIN YARGILANMASI .................................................................. 1080

MADDE 247 : KAÇAĞIN TANIMI .................................................................1080

MADDE 248 : ZORLAMA AMAÇLI ELKOYMA VE TEMİNAT BELGESİ ........................................................................................................1098

Üçüncü Bölüm ..................................................................................... 1102

TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ ................... 1102

29

MADDE 249 : TÜZEL KİŞİNİN TEMSİLİ .......................................................1102

Dördüncü Bölüm .................................................................................. 1103

BAZI SUÇLARA İLİŞKİN MUHAKEME .......................................................... 1103

MADDE 250 : SERİ MUHAKEME USULÜ....................................................1103

MADDE 251 : BASİT YARGILAMA USULÜ ..................................................1193

MADDE 252 : BASİT YARGILAMA USULÜNDE İTİRAZ ..............................1277

BASİT YARGILAMADA İTİRAZ ......................................................................1278

İkinci Kısım.......................................................................................... 1281

UZLAŞMA VE MÜSADERE ........................................................................ 1281

Birinci Bölüm ....................................................................................... 1281

UZLAŞMA ............................................................................................ 1281

MADDE 253 : UZLAŞTIRMA .........................................................................1281

MADDE 254 : MAHKEME TARAFINDAN UZLAŞTIRMA .............................1309

MADDE 255 : BİRDEN ÇOK FAİL BULUNMASI HÂLİNDE UZLAŞMA ......................................................................................................1310 MÜSADERE YARGILAMASININ İLKELERİ...................................................1310

İkinci Bölüm ........................................................................................ 1315

MÜSADERE USULÜ ................................................................................ 1315

MADDE 256 : BAŞVURU ..............................................................................1315

MADDE 257 : DURUŞMA VE KARAR...........................................................1322

MADDE 258 : KANUN YOLU........................................................................1323

MADDE 259 : SUÇ KONUSU OLMAYAN EŞYANIN MÜSADERESİ................................................................................................1323 ALTINCI KİTAP GENEL HÜKÜMLER

Birinci Kısım ........................................................................................ 1325

GENEL HÜKÜMLER ................................................................................ 1325

MADDE 260 : KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI ............................1325 YASAL ÇARELER VE KANUN YOLLARI .......................................................1326

MADDE 261 : AVUKATIN BAŞVURMA HAKKI ............................................1331

MADDE 262 : YASAL TEMSİLCİNİN VE EŞİN BAŞVURMA HAKKI ............................................................................................................1337

30

MADDE 263 : TUTUKLUNUN KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI................................................................................................1337

MADDE 264 : KANUN YOLUNUN BELİRLENMESİNDE YANILMA .......................................................................................................1337

MADDE 265 : CUMHURİYET SAVCISININ BAŞVURU SONUCUNUN KAPSAMI..............................................................................1338

MADDE 266 : BAŞVURUDAN VAZGEÇİLMESİ VE ETKİSİ .........................1343

İkinci Kısım.......................................................................................... 1345

OLAĞAN KANUN YOLLARI ....................................................................... 1345

Birinci Bölüm ....................................................................................... 1345

İTİRAZ ................................................................................................ 1345 İtiraz Yargılaması .........................................................................................1345 Konusu ve niteliği.........................................................................................1345 İtiraz yoluna başvurma................................................................................1346 İtiraz Yargılaması .........................................................................................1346

MADDE 267 : İTİRAZ OLUNABİLECEK KARARLAR....................................1348

MADDE 268 : İTİRAZ USULÜ VE İNCELEME MERCİLERİ .........................1358

MADDE 269 : İTİRAZIN KARARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE ETKİSİ ............................................................................................................1360

MADDE 270 : İTİRAZIN CUMHURİYET SAVCISINA VE KARŞI TARAFA TEBLİĞİ İLE İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPILMASI...................1360

MADDE 271 : KARAR ...................................................................................1360

İkinci Bölüm ........................................................................................ 1362

İSTİNAF ............................................................................................... 1362

MADDE 272 : İSTİNAF..................................................................................1362

MADDE 273 : İSTİNAF İSTEMİ VE SÜRESİ..................................................1362

MADDE 274 : ESKİ HÂLE GETİRME SÜRESİ İÇİNDE İSTİNAF SÜRESİNİN İŞLEMESİ ..................................................................................1363

MADDE 275 : İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ETKİSİ ......................................1363

MADDE 276 : İSTİNAF İSTEMİNİN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE REDDİ....................................................................................1363

MADDE 277 : İSTİNAF İSTEMİNİN TEBLİĞİ VE CEVABI ............................1364

MADDE 278 : DOSYANIN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE TEVZİİ.............................................................................................................1364

31

MADDE 279 : DOSYA ÜZERİNDE ÖN İNCELEME .....................................1364

MADDE 280 : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İNCELEME VE KOVUŞTURMA ..............................................................................................1365

MADDE 281 : DURUŞMA HAZIRLIĞI ..........................................................1365

MADDE 282 : İSTİSNALAR...........................................................................1366

MADDE 283 : SANIK LEHİNE BAŞVURMA HÂLİNDE VERİLECEK HÜKÜM.....................................................................................1366

MADDE 284 : DİRENME YASAĞI.................................................................1366

MADDE 285 : ÖZEL KANUNLARIN TEMYİZE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ..................................................................................................1367 İSTİNAF KANUN YOLU.................................................................................1368

Üçüncü Bölüm ..................................................................................... 1457

TEMYİZ................................................................................................ 1457

MADDE 286 : TEMYİZ, .................................................................................1457

MADDE 287 : HÜKÜMDEN ÖNCEKİ KARARLARIN TEMYİZİ ....................1473

MADDE 288 : TEMYİZ NEDENİ....................................................................1473

MADDE 289 : HUKUKA KESİN AYKIRILIK HÂLLERİ...................................1478

MADDE 290 : SANIĞIN YARARINA OLAN KURALLARA AYKIRILIK ......................................................................................................1488

MADDE 291 : TEMYİZ İSTEMİ VE SÜRESİ...................................................1489 MADDE 292 : ESKİ HÂLE GETİRME SÜRESİ İÇİNDE TEMYİZ SÜRESİNİN İŞLEMESİ ..................................................................................1494

MADDE 293 : TEMYİZ BAŞVURUSUNUN ETKİSİ .......................................1494

MADDE 294 : TEMYİZ BAŞVURUSUNUN İÇERİĞİ ....................................1494 295 inci madde 8. Yargı Paketi ile kaldırılmıştır. .....................................1497

MADDE 296 : TEMYİZ İSTEMİNİN KABULE DEĞER SAYILMAMASINDAN DOLAYI HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE REDDİ ............................................................................................................1498

MADDE 297 : TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ VE CEVABI, YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ GÖREVİ .............................1499 BAŞSAVCILIĞIN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI................................................1508

MADDE 298 : TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ ...................................................1518

MADDE 299 : DURUŞMALI İNCELEME ......................................................1520

MADDE 300 : DURUŞMADA USUL .............................................................1523

32

MADDE 301 : TEMYİZDE İNCELENECEK HUSUSLAR ..............................1523

MADDE 302 : TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ VEYA HÜKMÜN BOZULMASI ................................................................................1544

MADDE 303 : YARGITAYCA DAVANIN ESASINA HÜKMEDİLECEK HÂLLER, HUKUKA AYKIRILIĞIN DÜZELTİLMESİ .............................................................................................1547

MADDE 304 : YARGITAY KARARININ GÖNDERİLECEĞİ MERCİ .............1551

MADDE 305 : YARGITAYDA HÜKMÜN AÇIKLANMASI..............................1555

MADDE 306 : HÜKMÜN BOZULMASININ DİĞER SANIKLARA ETKİSİ ............................................................................................................1556

MADDE 307 : DAVAYA YENİDEN BAKACAK MAHKEMENİN İŞLEMLERİ.....................................................................................................1558

Üçüncü Kısım....................................................................................... 1571

OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI................................................................ 1571

Birinci Bölüm ....................................................................................... 1571

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ ............................. 1571

MADDE 308 : YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ ..............................................................................................1571

MADDE 308/A : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İTİRAZ YETKİSİ .............................................................1586

İkinci Bölüm ........................................................................................ 1600

KANUN YARARINA BOZMA ...................................................................... 1600

MADDE 309 : KANUN YARARINA BOZMA .................................................1600

MADDE 310 : YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ KANUN YARARINA BAŞVURMASI...............................................................1610

Üçüncü Bölüm ..................................................................................... 1612

YARGILAMANIN YENİLENMESİ ................................................................. 1612

MADDE 311 : HÜKÜMLÜ LEHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİ .........................................................................1612

MADDE 312 : İNFAZIN GERİ BIRAKILMASI VEYA DURDURULMASI..........................................................................................1620

MADDE 313 : YARGILAMANIN YENİLENMESİNE ENGEL OLMAYAN HÂLLER ......................................................................................1620

MADDE 314 : SANIK VEYA HÜKÜMLÜNÜN ALEYHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİ.............................................1621

33

MADDE 315 : YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KABUL EDİLMEYECEĞİ HÂL ....................................................................................1621

MADDE 316 : BİR SUÇA DAYANAN YENİLEME İSTEMLERİNİN KABULÜ KOŞULLARI ...................................................................................1622

MADDE 317 : YENİLEME İSTEMİ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER...................................................................................................1622

MADDE 318 : YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI KARARI VE MERCİİ....................................................................1623

MADDE 319: YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER GÖRÜLMEMESİ NEDENLERİ VE KABULÜ HÂLİNDE YAPILACAK İŞLEM........................................................................................1624

MADDE 320 : DELİLLERİN TOPLANMASI ..................................................1624

MADDE 321 : YENİLEME İSTEMİNİN ESASSIZ OLMASINDAN DOLAYI REDDİ, AKSİ TAKDİRDE KABULÜ .................................................1626

MADDE 322 : DURUŞMA YAPILMAKSIZIN YENİLEME İSTEMİNİN İNCELENMESİ...........................................................................1626

MADDE 323 : YENİDEN DURUŞMA SONUCUNDA VERİLECEK HÜKÜM .........................................................................................................1627 YARGILAMA GİDERLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR ................................1628 YEDİNCİ KİTAP YARGILAMA GİDERLERİ VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Birinci Kısım ........................................................................................ 1631

YARGILAMA GİDERLERİ .......................................................................... 1631

MADDE 324 : YARGILAMA GİDERLERİ ......................................................1631

MADDE 325 : SANIĞIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ...................................................1632

MADDE 326 : BAĞLANTILI DAVALARDA GİDERLER.................................1634

MADDE 327 : BERAAT VEYA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI VERİLMESİ HÂLİNDE GİDER......................................1635

MADDE 328 : KARŞILIKLI HAKARET HÂLLERİNDE GİDER.......................1635

MADDE 329 : SUÇ UYDURMA VE İFTİRA GİBİ HÂLLERDE GİDER ............................................................................................................1635

MADDE 330 : KANUN YOLLARINA BAŞVURU SONUCUNDA GİDER ............................................................................................................1636

İkinci Kısım.......................................................................................... 1637

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ............................................................................... 1637

34

MADDE 331 : ADLÎ TATİL .............................................................................1637

MADDE 332 : BİLGİ İSTEME ........................................................................1637

MADDE 333 : YÖNETMELİK ........................................................................1638

KOLLUK GÖREVLİLERİNE YÖNELİK ÖZEL HÜKÜMLER...........................1638

MADDE 334YÜRÜRLÜK...............................................................................1639

MADDE 335 : YÜRÜTME ..............................................................................1639 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN .. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN .................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (ŞERH)Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUHata! Yer işareti tanımlanmamış.

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNA (3628 SAYILI YASA) GÖRE GÖREV SUÇLARINDA SORUŞTURMAHata! Yer işareti tanımlanmamış.

CEZA YARGILAMASINDA SEGBİS UYGULAMASIHata! Yer işareti tanımlanmamış.

CEZA MUHAKEMESİNDE SERİ MUHAKEME YÖNETMELİĞİHata! Yer işareti tanımlanmamış.

YARARLANILAN KAYNAKLAR ................................................................... 1645

11. BASIYA ÖNSÖZ

Yeni bir basıda buluştuk. Bu bizemutluluk veriyor, sizlerle yenilikleri paylaşacağımız için.

Bu basıyı hazırlarken nasıl çalıştık, neler yaptık, basının yenilikleri nelerdir, sorularının cevaplarını birazdan sizlerle paylaşacağız.

Bu basının baş aktörü elbette 8. Yargı Paketi. Bu paketdediğerlerindeolduğu

gibi, bir torbakanun. Bu kavramTürk hukukuna yerleşti.Daha doğrusu yerleştirildi.

Özellikle öğretide ve TBMM’deki yasama çalışmalarında bu yöntemin yanlış olduğu, hukukçulara güçlükler çıkardığı, bitmez tükenmez bir azimveiradeileanlatılsa

da, ne yazık ki, siyasal iktidar 2000’li yılların başından itibaren bu yöntemden vazgeçmiyor.

Bu konuda kullanılan terminoloji şöyle: Filan kanun ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi.

8. Yargı Paketi de bundan nasibini aldı. Nasıl almasın ki. Ceza Muhakemesi

Kanunu ile başlayan yasa teklifinin içine emekliye dini bayramlarda verilecek ikramiye dahi yerleştirildi. O da yasalaştı. Sorarsanız, bunun 8. Yargı Paketinin içinde ne işi var? Cevap hazır. Geciksin istemedik. 2024 Mart’ının son günü ülkede

yerel seçimler var. TBMM Şubat 2024 günü bu nedenle tatile girecek. Nisan başı

da bayram. Emeklileri sevindirmek istedik.

Biz ana konumuza dönelim ve 8. Yargı Paketinin ülkenin yargı reformu stratejisine ne gibi katkılar getirdiğine bakalım.

Bu pakette, bugüne kadar çıkarılan paketlerden farklı bir içerik var. Bu içerik

şudur: Anayasa Mahkemesi(AYM) yakın dönemdeTürkCeza adaletsistemi ileilgili

yasaları anayasaya aykırı bularak iptal etti. Kararlarda siyasal iktidara süreler tanıdı, anayasayaaykırıhükümleriortadankaldırmak için, yeni yasalar yapması için.

Bu bağlamda, 8. Yargı Paketi içinde bu niteliği taşıyan yasa değişiklikleri var.

Bunları biz çalıştık vekitabımıza yerleştirdik. Bu noktada bu nitelikteki yeni madde

teklifleri özellikle TBMM Adalet Komisyonunda haklı eleştiriler aldı. Ama teklifte

hiçbir değişiklik yapılmadı.

Zaten bu konuda temel bir tespitimiz var. Şöyle ki, yasa teklifleri Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan kadrolar tarafından hazırlanıyor. Bunlar milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunuluyor. Tekliflerde hiçbir değişiklik yapılması uygun

görülmüyor ve yeni yasa çıkıyor ve pozitif hukuktaki yerini alıyor.

Bizce 8. Yargı Paketi de yakın gelecekteAYM’nin süzgecinden geçecek veyeni

iptaller gelecektir.

8

Bu bağlamda, bir başka konuya geçiyoruz.

Cumhurbaşkanı konuşmalarında ceza yargılaması teriminikullanıyor. Busözleri okuduğumda, ceza yargılaması alanında çalışan bazı hukukçuların kulaklarını

çınlatıyorum ve ne zaman doğruyu göreceksiniz sorusunu soruyorum.

Çok öncelerden başlayarak, 1977 yılından beri yazıyorum vesöylüyorum.Çalıştığınız hukuk dalının ismi ceza yargılaması hukukudur. Bırakınız artık ceza muhakemesi hukuku terimini. Anayasadan başlayarak, yürürlükteki bazı yargılama

yasalarının başlıkları bu terimi taşımaktadır. Yüksek mahkemeler, ağırlıklı olarak

uygulamacı kesim, giderek artan sayıda bu hukuk dalında çalışan öğreti mensubu,

ceza muhakemesi terimini çoktan terk etti. Prof. Dr. Nurullah Kunter ceza muhakemesi terimini kullandığında, takvimler 1960’lı yılların başını gösteriyordu. Şimdi

yenilenmezamanıdır.Helehelereformhareketi içinde bu tavır daha da yakışır.

Bu satırları kaleme alırken, 82 yaşında, 58 yıldır ülkesinin hukukuna hizmet

eden bir kişi olarak, çağın gereklerine uygun, insan hak ve özgürlüklerini benimsemiş veözümsemiş, açık vebelirgin normlarla örülmüş bir ceza adaletsistemine

ulaşmak hedefinden başka bir amacım olabilir mi? Olamaz elbet.

Bir şerh yenilendiği zaman elbette yeni kararları eklemek kaçınılmazdır. Yeni

kararlarla11. basızenginleşti;uygulamacılara ensonkaynaklar sunulmuş oldu.

Ressamlarla konuşursanız sizebir resim bitmez derler. Bu teşhisi sanırım ülkemizdeki hukukun akışı içindesizlere sunduğumuz kitaplarımıziçin desöylemek

uygun olacak.

Bu basının Önsözüne son verirken, yasama boyutunda üzüldüğümüz bir konuyu belirtmek istiyoruz.

Ne yazık k, ülkemizin ceza adalet sistemi 8. Yargı Paketindeki fırsatı kullanmamış, bu konuda önemli bir adımı atmamıştır.

Sizi daha fazla merakta bırakamayız.

İstinaf kanun yolu kaldırılmalıydı. Bu yol yeteri kadar süre aldı ve uygulandı.

Fakat adaletin sağlanmasına katkısı olmadı. Zaten CMK’da yer bulan istinaf yolu

değildi. Bu yol bir alt temyizdi adeta.

Fırsatkaçtı; yazık oldu. Kitabımızım ilgili bölümlerinde istinafla ilgili açıklamalar, yorumlar vedeğerlendirmeler yer almaktadır. Sizlere, o denli yakınlar ki.

Yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle..

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar