Yargıtay Kararları Işığında

Uyuşturucu Suçları

(Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar)
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Erdener YURTCAN - Begüm İRTİŞ
ISBN: 9786050511031
680,00 TL 800,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erdener YURTCAN, Begüm İRTİŞ
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 7
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 981

Kitap, Yargıtay uygulaması ile çok zenginleştirilmiştir.

Kitapta Ceza Genel Kurulu kararları ağırlıklıdır. Bunlar kitaba yerleştirilirken tasniften geçirilip , aynı nitelikteki kararların yalnızca tarih ve numaraları liste olarak verilmiştir.

Kararlarla ilgili küçük bir açıklama yapmak gerekir. Kitabın bazı bölümlerinde CGK kararlarının önünde daire kararları yer almaktadır.

Bu daire kararları CGK kararlarından daha yeni tarihlidirler. Bu bakımdan Yargıtay'ın son uygulamasını yansıtmaktadırlar. Okuyucular için zengin ve eksiksiz bir kaynak olması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları
Madde 185: Zehirli Madde Katma
Madde 186: Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti
Madde 187: Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlâç Yapma veya Satma
Madde 188: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (6545 Sayılı Yasayla Değişik)
Madde 189: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması
Madde 190: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma
Madde 191: Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak yada Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak (6545 Sayılı Yasayla Değişik)
Madde 192: Etkin Pişmanlık
Madde 193: Zehirli Madde İmal ve Ticareti
Madde 194: Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini
Madde 195: Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma
Madde 196: Usulsüz Ölü Gömülmesi

İçindekiler

7. BASIYA ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR

MADDE 185 : Zehirli Madde Katma 11

YARGITAY UYGULAMASI 14

MADDE 186 : Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti 23

YARGITAY UYGULAMASI 25

MADDE 187 : Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlâç Yapma veya Satma 107

YARGITAY UYGULAMASI 108

MADDE 188 : Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (6545 Sayılı Yasayla Değişik) 125

YARGITAY UYGULAMASI 139

MADDE 189 : Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 518

YARGITAY UYGULAMASI 519

MADDE 190 : Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma 548

YARGITAY UYGULAMASI 552

MADDE 191 : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak (6545 Sayılı Yasayla Değişik) 569

YARGITAY UYGULAMASI 577

MADDE 192 : Etkin Pişmanlık 763

YARGITAY UYGULAMASI 769

MADDE 193 : Zehirli Madde İmal ve Ticareti 858

YARGITAY UYGULAMASI 858

MADDE 194 : Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini 872

YARGITAY UYGULAMASI 872

MADDE 195 : Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma 876

YARGITAY UYGULAMASI 876

MADDE 196 : Usulsüz Ölü Gömülmesi 902

YARGITAY UYGULAMASI 902

EKLER 903


İlk belirtmemiz gereken nokta şudur: Kısa süre önce 6. Basıya yapı-lan ek bası da tükenince, bu basıyı hazırladık. Yazarlar için bu sevindi-rici bir sonuçtur.

7. bası ile ilgili olarak sizlerle paylaşmak istediğimiz hususlar var.

Kitabı güncelledik. İlgili bölümlerde örneklere yer veriyoruz. Bun-lardan çok faydalandığınızı ifade ediyorsunuz. Bu nedenle bu basıda bunları çoğalttık.

Kitap, yer verdiğimiz Uygulama ile çok zenginleşti.

Kararları 4 kaynaktan sağladık. Yargıtayın Web Sitesinde emsal ka-rarlar; TBB Karartek; adalet.org Web Sitesi ve Kazancı Otomasyonda yer alan kararlar.

Bu bağlamda kısa bir not daha. Kitapta yer verdiğimiz kararlar Ceza Genel Kurulu ağırlıklı kararlardır. Bunları kitaba yerleştirirken tasniften geçirdik; en yeni kararlara yer verdik. Aynı nitelikteki kararların yalnız-ca tarih ve numaralarını liste olarak vermekle yetindik. Kitabın sayfa sayısının kabarmasını engellemek istedik.

Kararlarla ilgili küçük bir açıklama: Kitabın bazı bölümlerinde CGK kararlarının önünde daire kararları yer almaktadır. Bunun anlamı şudur: Bu daire kararları CGK kararlarından daha yeni tarihlidirler. Bu bakım-dan Yargıtayın son uygulamasını yansıtmaktadırlar. Bu nedenle en önde yer almışlardır.

Bu basıda kitabın Ekler bölümünde, Uyuşturucu Maddeler 1961 ta-rihli TEK Sözleşmesinin son metni, Sözleşmenin onaylanması hakkın-daki kanunun metni, Sözleşmenin onaylanması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının metni, ayrıca 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleş-mesinin metni ve onaylanmasına ilişkin belgeler yer almaktadır.

Yargıtay kararlarından söz ederken bir hakkı teslim etmeyi görev sayarız. Yargıtay’da görev yapan yargıçlar ve savcılar, onların hizmeti olmasa, kitapta sizlerin faydalanmasına sunduğumuz kararlar elbette olamaz. Bu konuyla bağlantılı olarak bir gerçeği daha ifade etmemiz şarttır. 

Ülkemiz AB’ye giriş sürecinde çok önemli bir ilke kararına imza atmıştır. O ilke kararı şudur: temel yasaları yeniden yapmak. Bunun dünya ölçeğinde bir başka örneği yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu cesareti göstermiştir. Kısa sürede ortaya konulan büyük çaba ve ça-lışma sonucu, yeni yasalar yapılmıştır. Bunlar pozitif hukukumuzdaki yerlerini almışlardır. Bu bağlamda TCK, CMK bu sürecin amiral gemile-ridirler.

Yasalar yapılırken elbette hatalar olmuştur. Bunu ilk günden yadır-gamadığımızı ifade ettik. Bu denli kapsamlı bir çalışmada bu hataların ortadan kaldırılması mümkündür. Ulaşılan olumlu sonuçlar bunu gös-termektedir. Önemli olan ilk günün azmiyle yola devam etmektir.

Ancak terk edilmesi gereken bir tavır var yasama boyutunda. Bir yasada değişiklik çalışması yapılırken, o yasa ile ilgisi olmayan bir başka yasa değişikliğini o araya “sıkıştırmak”, hele hele o yasaya bir geçici madde eklemek, bu konuları çalışanların önüne barikatlar kurmak değil de nedir.

Bir başka kitabın önsözüne yazdığımızı hatırladığımız bir başka önemli konu da şudur. Yeri geldi; tekrarında fayda var. Sesimizi belki duyanlar olur.

Bir dokun, bin ah işit: Yasa değişiklikleri yapılırken, filan maddenin filan fıkrasında yer alan, filan ibare şu şekilde değiştirilmiş, fıkrada yer alan şu kelime çıkarılmış, yerine şu kelime konulmuştur. Bu format son dönemde o denli kullanılıyor ki, saç, baş yolduruyor. Oysa yöntem çok basittir. Sözü geçen değişikliğin yeni içeriğini tam olarak belirtirsiniz, bu konuyu çalışanlar da bu açıklık içinde bu işin içinden çıkarlar.

2004 yılından başlayan süreçte, yeni yasalar uygulanırken elbette en büyük görevlerden biri Yargıtay’a düşmüştür. Yargıtay “ekibi” hiçbir duraksamaya yer vermeden görevi yerine getirmeye başlamış ve sür-dürmektedir. İşte elinizdeki kitapta yer alan kararlar bu tür bir çabanın eseridir.

Bu hukuki süreci ülkemizin şeri hukuktan laik hukuka geçişteki sü-rece benzetiyoruz. O dönemdeki hukukçular bu konuda üstün başarı göstermişlerdi, yaşadığımız süreçte de aynı üstün başarı söz konusudur. Bunu başaranları yürekten kutluyoruz.

Bu arada sözü gelmişken, küçük bir serzeniş de akademik takıma. Olur olmaz durumlarda Yargıtayı “taşlarken”, bu yazdıklarımıza kulak vermeyi ihmal etmeyiniz.

Yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle…


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar