Demokrasi ve Muhalefet Hakkı Üzerine Bir Deneme

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Semih Batur KAYA
ISBN: 9786050512205
38,25 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Semih Batur KAYA
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 13,5x21 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 91

Demokrasi ve Muhalefet Hakkı Üzerine Bir Deneme

Semih Batur KAYA


İÇİNDEKİLER

Giriş .......................................................................................... 1

BİRİNCİ BÖLÜM

KURAMSAL TARTIŞMA

I. Demokrasideki Cevher ............................................................. 5

II. Anayasal Demokrasiye Semantik Yaklaşım ............................ 9

III. Bir Siyasal Program Olarak Demokrasi ve Muhalefet ......... 11

IV. Devlet-Demokrasi Etkileşimi ve Muhalefetin Fonksiyonu... 12

V. Toplum ve Demokrasi............................................................. 15

VI. Demokrasideki Toplum ve Muhalefet................................... 18

VII. Muhalefet Temelli Demokrasi.............................................. 20

VIII. Demokrasinin Kurucu Hedefi: Özgürlük ........................... 21

IX. Demokrasinin Ahlaki Temeli: Çoğulculuk ........................... 24

X. Muhalefetin Demokratik İradeyi Düzenleyici Gücü.............. 27

İKİNCİ BÖLÜM

DEMOKRASİ ALTERNATİFLERİ BAKIMINDAN

MUHALEFET HAKKI VE TÜRKİYE

I. Anayasa Hukuku Konusu Olarak Siyaset ............................ 29

II. Politik Çoğulculuk ve Hukuksal Kurumsallaşma ................ 32

III. Demokrasinin Farklılaşması ve Muhalefet Hakkı ............... 34

A. Temsili Demokrasi......................................................... 34

B. Katılımcı Demokrasi ..................................................... 42

C. Müzakereci Demokrasi .................................................. 49

D. Otoriterizm ve Muhalefet............................................... 54

IV. Muhalefet Hakkının Kapsamı, Gerçekleştirilmesi ve

Sorunları............................................................................... 57

viii İçindekiler

A. Muhalefet Hakkı ........................................................... 57

B. Muhalefet Hakkının Fonksiyonel Değeri ve Türkiye .... 62

1. Siyasal Çoğulculuğun Gerçekleştirilmesi ve

Katılım ..................................................................... 62

2. Siyasal Rekabet ......................................................... 65

3. Siyasal İktidarın Sınırlandırılması: Denge ve

Denetim Değeri ........................................................ 69

C. Muhalefetin Çifte Sorunu .............................................. 74

1. Lider Kültü................................................................. 74

2. Otorite ....................................................................... 77

Kaynakça..................................................................................... 83


Demokrasilerin önemli bir sorunu, tüm vatandaşların seçim katılımına eşit erişime sahip olmasına rağmen, seçim sonuçlarının vatandaşlar arasında eşitsizlikler üretmesidir.1 Sonuç olarak, demokrasi sadece

seçimleri kazanmakla ilgili değil, aynı şekilde onları kaybetmekle de

ilgilidir.2 Bununla birlikte, bugüne kadar siyasal iktidara yönelik muhalefet hakkı çalışmaları alanında yalnızca nispeten az sayıda katkı

öğretisel anlamda söz konusu olmuştur. İşte bu deneme mahiyetindeki

çalışma, demokrasiyi çift kanatlı bir yapı olarak iktidar hakkı ve muhalefet hakkı üzerinde kurgulayarak demokrasinin muhalefet hakkı

bakımından fonksiyonel değerini sorgulamaktadır. Çalışma konuyu

tüketme iddiasında olmayıp, konuya ilişkin bir ön taslak karalamalar

mahiyetindedir. Böyle olmakla amaç, muhalefet hakkının demokrasinin yapısal taşlarından birini teşkil ettiğini göstermektir.

Anderson C. J. ve S. M. Mendes, “Leraning to Loose: Election

Outcomes, Democratic Exeperience and Political Protest Potential”,

British Journal of Political Science, C. 36, S. 1, 2006, 91-111.

Arendt Hannah, On Revolution, Penguin Books, New York 2006.

Barber B. R., Strong Democracy: Participatory Politics for a New

Age, University of California Press, 20. Edition, London 2003.

Beck Thorsten, Thorsten, George Clarke, Alberto Groff, Philip Keefer ve Patrick Walsh, New Tools in Comparative Political Economy:

The Database of Political Institutions, World Bank, Washington 2002.

Beetham David, “Democracy: Key Principles, Institutions and

Problems”, içinde Democracy: Its PRinciples and Achievement, Inter-Parliamentary Union, Geneva 1998, 21-30.

Bellamy Richard ve Dario Castiglione, “Three Models of Democracy, Political Community and Representation in yhe EU”, Journal of

European Public Policy, C. 20, S. 2, 2013, 206-223.

Bellamy Richard, “Dealing with Difference: Four Models of Pluralist Politics”, http://www.reading.ac.uk/AcaDepts/ce/GSEIS-Dreamweaver/Content/research/tser/papers/plurpaff.pdf, erişim 25.04.2022.

Bernstein R. J., The Pragmatic Turn, John Wiley & Sons, Cambridge 2010.

Bohman James, “Survey Article: The Coming of Age of Deliberative Democracy,” Journal of Political Philosophy, C. 6, S. 4, 1998, s.

400–425.

Buchanan James M. ve Tullock Gordon, The Calculus of Consent:

Logical Foundations of Constitutional Democracy, University of Michigan Press, Ann Arbor 1962.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar