Dijital Demokrasi

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Alper IŞIK
ISBN: 9786257953054
Stok Durumu: Stokta var
54,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Alper IŞIK
Baskı Tarihi 2020/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Dijital Demokrasi

Dr. Öğr. Üyesi Alper IŞIK

2020/05 1. Baskı, 303 Sayfa

ISBN 978-625-7953-05-4

Eserde, günümüzde anlamı farklılaşmaya başlayan demokrasi kavramının dijitalleşmeyle birlikte geçirdiği dönüşüm ele alınmaktadır. Bu bağlamda eserin ilk bölümünde demokrasi kavramının temeli sayılan Atina sitesinden yola çıkılarak demokrasinin zaman içinde geçirdiği değişim incelenmiştir. Dijitalleşmenin demokrasi üzerindeki olası etkileri, ihtimaller göz önüne alınarak ortaya konmuştur. İkinci bölümde ise dijital demokrasinin gerçekleşmesi amacıyla kullanılan yöntemler, bir başka deyişle dijital demokrasi araçları, amaç ve ülke ayrımları ile birlikte incelenmiştir. Bu bağlamda özellikle önem taşıyan e-oy, e-siyasi partiler, sosyal medyanın siyasete etkisi gibi konular hakkında dünyadan örneklere ve güncel gelişmelere yer verilmiştir. Bu bölümde ayrıca dünyada gün geçtikçe önem kazanan e-devlet hizmetleri ve dijital demokrasinin altyapısını ölçen çeşitli endeksler inceleme konusu yapılmıştır. Eserin son bölümü ise Türkiye'ye ayrılmıştır. Bu bölümde Türkiye'de dijital demokrasinin durumu ele alınmıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan dijital demokrasi araçlarının bir değerlendirmesi yapılmış ve Türkiye'nin dijital demokrasi konusunda uluslararası alanda nerede olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Son olarak ise Türkiye'nin bu alandaki eksikliklerine yapıcı önerilerde bulunulması amaçlanmıştır.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ VE DİJİTAL ÇAĞ
   I. Demokrasinin Antik Kökeni
   A. Atina Sitesinde Demokrasi Kavramı
   B. Atina Demokrasisinin Kurumları
   C. Atina Demokrasisinin Özellikleri
   II. Demokrasinin Yeniden Doğuşu
   A. Modernizm Sürecinde Demokrasinin Yeniden Doğuşuna Katkı Sağlayan Kuram ve Düşünceler
   B. Liberal Demokrasi ve Unsurları
   C. Demokrasiye Farklı Bir Bakış Açısı Olarak Marksist Demokrasi
   III. Dijital Çağ ve Dijital Demokrasi
   A. Dijital Çağ ve İnternet Kavramları
   B. Dijital Çağın Potansiyeli
   C. Dijitalleşmenin Demokrasiye Olası Etkileri
   D. İnternet İçin Devlet Politikaları
   E. Dijital Demokrasi


    İKİNCİ BÖLÜM
    DİJİTAL DEMOKRASİNİN UYGULANMASI
    I. Dijital Demokrasinin Gerçekleşme Araçları
    A. Siyasal Katılım Alanında Dijital Demokrasi Araçları
    B. Devlet-Yurttaş İlişkisini Güçlendiren Dijital Demokrasi Araçları
    II. Dijital Demokrasi Altyapısını Ölçen Endeksler
    A. Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Yapılan Ölçümler
    B. Özel Kuruluşlar Tarafından Yapılan Ölçümler


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     DİJİTAL DEMOKRASİ VE TÜRKİYE
     I. Türkiye'de Dijital Demokrasi Araçları
     A. Türkiye'de Demokrasi ve İnternetin Gelişimi
     B. Siyasal Katılım Alanında Dijital Demokrasi Araçları
     C. Devlet-Yurttaş İlişkisini Güçlendiren Dijital Demokrasi Araçları
     D. Dijital Dünyada Bireyin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler
     II. Türkiye'nin Dijital Demokrasi Altyapısını Ölçen Endekslerdeki Konumu
     A. Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Yapılan Ölçümler
     B. Özel Kuruluşlar Tarafından Yapılan Ölçümler
     III. Türkiye'nin Dijital Demokrasi Hedefleri ve Öneriler
     A. Türkiye'nin Dijital Demokrasi Hedefleri
     B. Dijital Demokrasi Alanında Türkiye'nin Eksikleri ve Öneriler
     SONUÇ


      KAYNAKÇA


      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar