Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Özen Borcu

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: İsa AKANSEL
ISBN: 9786257656719
77,40 TL 86,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İsa AKANSEL
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 184

Eser sözleşmesinde yüklenicinin özen borcu, borçlar hukuku alanında daha önceden yeterince incelenmemiş, nispeten bakir kalmış bir konudur. Oysaki özen borcu, yüklenicinin diğer tüm borçlarının harcını oluşturan genel nitelikli bir borç olması bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple eserin meydana getirilip teslimine kadar, her aşamada bulunması gerekli en önemli borcun, incelenmeye değer bir konu olduğu ve gerek öğreti gerekse uygulamaya bir katkı sağlanmasının gerektiği açıktı.

Çalışmanın kitap olarak basılmasına kadar neredeyse bir buçuk sene geçtiğinden, o zamandan bu yana çıkan güncel içtihatlar taranarak, bir kısmı ilgili yerlere işlenmiştir.

ÖNSÖZ ...................................................................................................................... 7

İÇİNDEKİLER.............................................................................................................. 9

KISALTMALAR......................................................................................................... 13

GİRİŞ ...............................................................................................................15


BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL OLARAK ESER SÖZLEŞMESİ, ÖZEN KAVRAMI VE

ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİDEN BEKLENEN ÖZEN


I. Genel Olarak Eser Sözleşmesi.......................................................................... 17

A. Tanımı ....................................................................................................... 17

B. Unsurları ................................................................................................... 18

1. Eser Meydana Getirme ...................................................................... 18

2. Bedel (Ücret) Ödeme ......................................................................... 22

3. Tarafların Anlaşması........................................................................... 22

C. Şekli........................................................................................................... 23

D. Tarafları..................................................................................................... 26

E. Tarafların Borçları ..................................................................................... 27

F. Hukuki Niteliği........................................................................................... 28

G. Benzer Sözleşmelerden Ayırt Edilmesi...................................................... 29

II. Özen Kavramı................................................................................................... 31

A. Günlük Dilde ............................................................................................. 31

B. Teknik Anlamda ........................................................................................ 34

C. Türk Borçlar Kanunu’nda .......................................................................... 35

III. Eser Sözleşmesinde Yükleniciden Beklenen Özen ........................................... 38

A. Genel Olarak ............................................................................................. 38

B. Özenin Ölçüsü........................................................................................... 40

C. Özen Borcunun Hukuki Niteliği................................................................. 47

D. Başlıca Özen Yükümlülükleri..................................................................... 51

1. Koruma Yükümlülüğü......................................................................... 51

2. Aydınlatma ve Bilgi Verme Yükümlülüğü ........................................... 55

3. Diğer Özen Yükümlülükleri................................................................. 59


10 İçindekiler

a) Genel Olarak ............................................................................... 59

b) Yapı Malikinin Sorumluluğu Bakımından .................................... 59

c) Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu Bakımından ............................ 63

E. Uygulama Halleri ...................................................................................... 67

1. İşi Bizzat Yapma veya Gözetimi Altında Yaptırma.............................. 67

a) Genel Olarak ............................................................................... 67

b) İşi Başkasına Yaptırma................................................................. 68

aa) Alt Yüklenicilik İlişkisi........................................................... 68

bb) Asıl Yüklenici ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki .................... 70

cc) İş sahibi ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki ............................ 71

dd) Asıl Yüklenicinin Alt Yüklenicinin Fiillerinden Dolayı

İşsahibine ve Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu................ 74

aaa) İş Sahibine Karşı ........................................................ 74

bbb) Üçüncü Kişilere Karşı................................................. 75

2. Araç ve Gereçleri Sağlama ................................................................. 83

3. Malzeme Sağlama.............................................................................. 85

4. İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme ........................................... 89

5. Ek İş ve İş Değişikliği........................................................................... 90

a) Genel Olarak ............................................................................... 90

b) Ek İş ............................................................................................. 91

c) İş Değişikliği................................................................................. 96

d) Ek İş ve İş Değişikliği ile Yüklenicinin Özen Borcu Arasındaki

İlişki ............................................................................................. 97


İKİNCİ BÖLÜM


ÖZEN BORCUNA AYKIRILIĞIN HUKUKİ SONUÇLARI


I. Genel Olarak.................................................................................................... 99

II. Eserin Tamamlanmasından Önce.................................................................. 100

A. İşin Yapımı Sırasında Eserin Kararlaştırılan Zamanda

Bitirilemeyeceğinin Açıkça Anlaşılması................................................... 101

1. Şartları ............................................................................................. 102

a) Yüklenici İşe Zamanında Başlamamalı veya İşin Yapımı

Sözleşme Hükümlerine Aykırı Olarak Geciktirilmelidir ............. 102

b) Yüklenicinin İşi Kararlaştırılan Zamanda Bitiremeyeceği

Açıkça Anlaşılmalıdır ................................................................. 105

c) Gecikme Haklı Bir Sebebe Dayanmamalıdır.............................. 105


İçindekiler 11

2. Sonuçları .......................................................................................... 108

B. İşin Yapımı Sırasında Eserin Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı Olarak

Meydana Getirileceğinin Açıkça Görülmesi ........................................... 111

1. Genel Olarak .................................................................................... 111

2. Şartları.............................................................................................. 112

a) Eserin Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı Olarak Meydana

Getirileceği Açıkça Görülmelidir................................................ 112

b) Eserin Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı Olması Yüklenicinin

Kusurundan İleri Gelmelidir ...................................................... 114

c) İşsahibi Ayıbı Gidermesi İçin Yükleniciye Uygun Bir Süre

Vermeli ve Yükleniciye İhtarda Bulunmalıdır ............................ 115

3. Sonuçları .......................................................................................... 117

III. Eserin Tamamlanmasından Sonra ................................................................. 121

A. Yüklenicinin Ayıp Sebebiyle Sorumluluğu............................................... 122

1. Genel Olarak .................................................................................... 122

2. Şartları.............................................................................................. 123

a) Genel Olarak.............................................................................. 123

b) Eser Teslim Edilmiş Olmalıdır .................................................... 124

c) Eser Ayıplı Olmalıdır .................................................................. 131

d) Ayıp İşsahibine Yüklenememelidir ............................................ 137

e) İşsahibi Eseri Kabul Etmemiş Olmalıdır ..................................... 142

f) İşsahibi Eseri Gözden Geçirme (Muayene) ve Ayıbı

Bildirme (İhbar) Külfetini Yerine Getirmiş Olmalıdır ................. 143

3. İşsahibinin Seçimlik Hakları.............................................................. 150

a) Genel Olarak.............................................................................. 150

b) Sözleşmeden Dönme Hakkı....................................................... 152

c) Bedelden İndirim İsteme Hakkı ................................................. 158

d) Eserin Onarılmasını İsteme Hakkı.............................................. 161

e) Tazminat İsteme Hakkı .............................................................. 164

4. Zamanaşımı...................................................................................... 168

SONUÇ .......................................................................................................... 171

KAYNAKÇA .................................................................................................... 177

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.