Fikrî (ve Sınai) Mülkiyet Hukuku

Sırala:
Göster:
Fikri Mülkiyet Hukuku (2 Ciilt) Ücretsiz Kargo
Yazar: Mevci ERGÜN
Fikri Mülkiyet Hukuku (2 Ciilt) Dr. Jur. Mevci ERGÜN 2020/01 1. Baskı, 1479 Sayfa 2 Cilt ISBN 978-625-7042-02-4 Sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmiş kabul edilen ülkelerin en önemli öngörülerinden biri, bilgiye verdikleri önem gelmektedir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için, fikri ve sınaî mülkiyet haklarla ilgili hukuki düzenleme ve alt yapının kurulması ile beraber, araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmek ve bunun ekonomiye kazandırılması için teknoloji transferini gerçekleştirmek ic...
250,00 TL
Marka Hukukunda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları ve Yorumu
Yazar: Deniz ÇELİKEL
Marka Hukukunda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları ve Yorumu Deniz ÇELİKEL 2020/01 1. Baskı, 133 Sayfa ISBN 978-975-02-5832-9 Marka tescili, her ülkede öncesi ve sonrasında takip gerektiren farklı uygulamalara konu olsa da genel ilkeleri değişmeyen bir kavramdır. Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları, bu alandaki genel ilkelerle ilgili önemli saptamalar içeren bilgi kaynaklarıdır. Bu kitapta, Türkiye'deki uygulamalara da etkisi olan özellikle belirli konulara yönelik bu kararlardan ö...
48,00 TL
Marka Hakkının Korunması
Yazar: Hayri BOZGEYİK
Marka Hakkının Korunması Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK 2019/12 1. Baskı, 244 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-60-2 Marka hukuku, fikri mülkiyet hukukunun ülkemizde en hızlı gelişen alanı olmuştur. Bu alanı, tescil ve koruma şeklinde iki başlık altında incelemek mümkündür. Elinizdeki kitap, şimdilik tescil sürecine odaklanmadan, marka hakkının ihlali ve buna bağlı hukuk davalarını konu edinmektedir. Kitap ayrıca, marka hakkı, hukuki niteliği ve bu haktan doğan yetkilerin kapsamını incelemektedir. Kitab...
60,00 TL
Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukuku Çerçevesinde Korunması
Yazar: E. Sena YAZICI
Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukuku Çerçevesinde Korunması Arş. Gör. E. Sena YAZICI 2019/11 1. Baskı, 166 Sayfa ISBN 978-975-2449-30-5 Eserde bilgisayar programlarının fikri mülkiyet hukuku çerçevesinde ne şekilde korunacağı hususu açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Eser, temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde bilgisayar programlarına ve unsurlarına ilişkin teknik bilgiler verilmiş olup, ikinci bölümde Amerikan ve AB hukukunda yer alan korumaya ve konuya ilişkin öneml...
27,00 TL
-10%
Ticari Form Olarak Duygusal Doku Markaları
Yazar: Sibel HACIMAHMUTOĞLU
FM221 Ticari Form Olarak Duygusal Doku Markaları Doç. Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU 2019/10 1. Baskı, 257 Sayfa ISBN 978-605-05-0485-9 İÇİNDEKİLER KAYNAKÇAxııı KISALTMALARxxvıı BİRİNCİ BÖLÜM DUYUSAL DOKU MARKASININ NİTELİĞİ VE SİCİLDE GÖSTERİLEBİLİR OLMASI I.Giriş1 II. Marka ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları5 A.Fikir ve Sanat Eseri 6 B.Patent 7 C.Tasarım (Tasarım Patenti)9  D. Fikri Mülkiyet Haklarının Tekelci Niteliği ve Rekabet Hukuku İlişkisi14 III.ABD Hukukunda Genel Olarak Marka ve  &nbs...
70,00 TL 63,00 TL
Marka Hukukunda Karıştırılma Tehlikesi
Yazar: Hazal MİNTAŞ
Marka Hukukunda Karıştırılma Tehlikesi Av. Hazal MİNTAŞ (LLM) 2019/09 1. Baskı, 192 Sayfa ISBN 978-975-02-5608-0 Günümüz şartları ve piyasalarında, marka hukukunda tecavüz çokça yaşanmaktadır. Marka hakkına yönelik bu tecavüz ise büyük ölçüde iltibas yani karıştırılma tehlikesiyle gerçekleşmektedir. Karıştırılma tehlikesinin, kötü niyetli mal veya hizmet sahibi tarafından yaratılması ise markalar arasında karışıklığa yol açıp, ilgili markanın statüsüyle tüketicileri yanıltarak, tercih edilen ola...
55,00 TL
Marka Vekilliği ve Patent Vekilliği Sınavlarına Hazırlık Çözümlü Soru Bankası
Yazar: Osman Umut KARACA, Poyraz DENİZ, Görkem GÖKÇEN
Marka Vekilliği ve Patent Vekilliği Sınavlarına Hazırlık Çözümlü Soru Bankası Av. Osman Umut KARACA, Poyraz DENİZ, Görkem GÖKÇEN 2019/09 2. Baskı, 213 Sayfa ISBN 978-605-81108-9-2 Sınai mülkiyet haklarına ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde işlem yapma yetkisi hak sahipleri dışında münhasıran marka vekilleri ile patent vekillerine aittir. Marka vekili ve/veya patent vekili olabilmenin olmazsa olmaz koşulu ise her iki yılda bir yapılan sınavda başarılı olmaktır. Kitap, marka vekilliği ve...
60,00 TL
Fikrî Mülkiyet Ve Arabuluculuk
Yazar: İhsan BERKHAN
Fikrî Mülkiyet Ve Arabuluculuk Av. Arb. İhsan BERKHAN 2019/09 1. Baskı, 62 Sayfa ISBN 978-605-7615-48-0 Somut, elle tutulur, gözle görünür, taşınır ya da taşınmaz mülkiyetin yanında, hatta onun üzerinde bir mülkiyet türü daha vardır ki, bu tür yeniliği, yaratıcılığı, akli ve fikri temsil eder, soyuttur. Her ne kadar, marka, patent, tasarım, coğrafi işaret gibi sınai alanda, telif hakları gibi fikri alanda yer alsa da bu hakların ortak adı fikri mülkiyet haklarıdır. Bir insanın, bir şirketin, bir...
24,00 TL
Fikri Mülkiyet Hukuku
Yazar: Cahit SULUK, Rauf KARASU, Tamer NAL
FM039 HY740 Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları Prof. Dr. Rauf KARASU, Dr. Öğr. Üyesi Cahit SULUK, Av. Tamer NAL 2019/09  3. Baskı, 520 Sayfa ISBN  978-975-02-5717-9 Kitap, fikri mülkiyet hukukuna ilişkin temel bilgileri içermektedir. Ders kitabı formatında kaleme alınan eser, hukukçuların yanında fikri mülkiyet hukukuna ilgi duyan meslek birliklerinin çalışanları ile marka-patent vekili, mimar, mühendis, işletmeci, iktisatçı, tasarımcı ve yazılımcı gibi tüm kesimlere hitap etmektedir. E...
62,00 TL
Marka Hukukunda İdari İptal
Yazar: Mine AKARSU
Marka Hukukunda İdari İptal Mine AKARSU 2019/09 1. Baskı, 100 Sayfa ISBN 978-605-80429-2-6 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu markaların idari karar ile iptal edilmesine imkân tanımış ve bu yetkiyi Türk Patent ve Marka Kurumu'na vermiş. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunmayan bu idari prosedür Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 26. maddesinde "iptal halleri ve iptal talebi" olarak yer almış. Bu çalışmada hem iptal ve hükümsüzlük usulleri karşılaştırmalı olar...
29,00 TL
Markanın İptali ve İptal Halleri
Yazar: Meltem ARAS
Markanın İptali ve İptal Halleri Meltem ARAS 2019/09 1. Baskı, 156 Sayfa ISBN 978-605-7820-65-5 Markanın iptali ve iptal halleri, 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname düzenlemesinden farklı olarak ayrı hükümler altında düzenlenerek idari iptal müessesesi getirilmiş, böylece mehaz Avrupa Birliği mevzuatı ile uyum artırılmıştır. Bu çalışma kapsamında marka kavramı, ulusal ve uluslararası d...
25,00 TL
Marka ve Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Soru Bankası
Yazar: İhsan BERKHAN, Eylem KAHRAMAN, Gül Banu KIRTOK, Şeyma Hazal KIRTOK, Hazal ERENLER
Marka ve Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Soru Bankası Av. İhsan BERKHAN, Av. Eylem KAHRAMAN, Av. Gül Banu KIRTOK, Şeyma Hazal ERENLER 2019/09 1. Baskı, 372 Sayfa ISBN 978-605-7615-55-8 Mülkiyetin elle tutulamayanları kategorisinde yer alan fikri ve sınai mülkiyet, emek ve yatırım yapıldıkça genel mülkiyet içindeki konumunu güçlendiren hatta kimi zaman elle tutulur mülkiyeti gölgede bırakan bir özelliğe sahiptir ve ülke ekonomisinin önemli gelişmişlik göstergeleri arasındadır. O halde, bilinme...
85,00 TL
Marka ve Patent Vekilliği Sınavı Tamamı Çözümlü Soru Bankası
Yazar: Melis ABACIOĞLU VİSKUŞENKO, Barış ATALAY, Nihan GÜNELİ, Irmak YALÇINER
Marka ve Patent Vekilliği Sınavı Tamamı Çözümlü Soru Bankası Av. Melis ABACIĞLU VİSKUŞENKO, Av. Nihan GÜNELİ, Barış ATALAY, Irmak YALÇINER 2019/09 1. Baskı, 404 Sayfa ISBN 978-605-7615-53-4 Bu kitap, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2019 yılında düzenlenecek olan Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği sınavlarına katılacak olan vekil adaylarına bir çalışma kitabı olması amacıyla örnek sorular ve açıklamalı cevaplarını kapsar bir içerikle hazırlanmıştır. Çözümlü Soru Bankası, 6769 sayılı Sınai...
95,00 TL
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
Yazar: Tamer PEKDİNÇER, R. Eda GİRAY, Kadir BAŞ
Gerekçeli – Notlu – İçtihatlı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Dr. Öğr. Üyesi Tamer PEKDİNÇER, Dr. Öğr. Üyesi R. Eda GİRAY, Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ 2019/09 2. Baskı, 895 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5702-5 "Sınai mülkiyet hakları, teşebbüslerin ticari hayattaki başarısını doğrudan etkileyen gayri maddi varlıklardır. Bu haklara sağlanan hukuki koruma, teşebbüslerin yeniliğe ve kaliteye yatırım yapma motivasyonunun artırılması, böylece ekonomik gelişmişliğin sağlanması açısından önemlidir. 6769...
82,00 TL
Marka Hukukunda Birlikte Var Olma
Yazar: Buket GÜN
Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Buket GÜN 2019/09 1. Baskı, 348 Sayfa, Cilti ISBN 978-605-7820-81-5 İçindekiler Giriş Birinci Bölüm Markanın Niteliği ve Birlikte Var Olma I. Markanın Gelişim Sürecinde Kazandığı Fonksiyonlar II. Sınai Mülkiyet Hakları A. Sınai Mülkiyet Hakkının Konusu Olarak "Marka" B. Sınai Mülkiyet Hakkının Hukuki Niteliği III. Markada Teklik İlkesi Karşısında Birlikte Var Olma A. Markanın Tekliği İlkesi B. Markada teklik ilkesinin dayanağı IV. Markada Teklik İlkesi ve Birlik...
70,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 214 (15 Sayfa)