Fikrî (ve Sınai) Mülkiyet Hukuku

Sırala:
Göster:
İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz Suçu
Yazar: Özkan Burak ÖZMEN
İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz Suçu Av. Özkan Burak ÖZMEN 2020/07 1. Baskı, 160 S ayfa ISBN 978-6252-708-855-8 Ticaret ve ekonomi hayatının bir parçası olması nedeniyle marka kavramı, özel hukuk düzenlemeleri ile daha sık anılmaktadır. Sadece hukuk boyutu kapsamında değerlendirilmesi böylesine önemli bir konunun eksik incelenmesine sebebiyet verecektir. Marka ihlallerine yönelik caydırıcılığın sağlanabilmesi için kanuni düzenleme zorunlu olduğundan 6769 Sayılı Sınai Mülkiye...
45,00 TL
-10%
Fikri ve Sınai Haklar Sempozyumu
Yazar: Ayşe Kübra ALTIPARMAK
Fikri ve Sınai Haklar Sempozyumu Editör : Ayşe Kübra ALTIPARMAK 2020/06 1. Baskı, 135 Sayfa ISBN 978-605-05-0598-6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 AÇILIŞ KONUŞMALARI 9 İÇİNDEKİLER 13 TEBLİĞLER 15 I. OTURUM I. OTURUM 19 FİKRÎ MÜLKİYET VE HAKSIZ REKABET HUKUKU  İLİŞKİSİ 21 Prof. Dr. Nedret Füsun NOMER ERTAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE KORUNMASI 29 Prof. Dr. Mustafa AKSU BİYOTEKNOLOJİK VE GENETİK BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASI KONUSUNDA DÜNYADAKİ&nb...
40,00 TL 36,00 TL
-10%
Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2019 Ücretsiz Kargo
Yazar: Tekin MEMİŞ
Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2019 Editör : Prof. Dr. Tekin MEMİŞ 2020/06 1. Baskı, 377 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0593-1...
120,00 TL 108,00 TL
Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Fikri Mülkiyet Hakkı Sahibinin Yayma Hakkının Tükenmesi
Yazar: Canan KÜÇÜKALİ
Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Fikri Mülkiyet Hakkı Sahibinin Yayma Hakkının Tükenmesi Dr. Canan KÜÇÜKALİ 2020/06 1. Baskı, 235 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7899-45-1 Bu kitapta ilk bölümde fikri hak ve eser kavramlarına genel bakış sonrasında ikinci bölümde hak sahibinin yayma hakkının tükenmesi ele alınmıştır. Burada önce yayma hakkının tanımı, şartları, ihlali halinde açılacak davalar ele alınmış ardından yayma hakkının tükenmesi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ülkemizde fikri haklar yönünden ü...
75,00 TL
-10%
Fikri Mülkiyet Suçları ve Soruşturma Usulü Ücretsiz Kargo
Yazar: Ali Osman KAYNAK
İçtihatlı Uygulamalı Örnekleriyle  Fikri Mülkiyet Suçları ve Soruşturma Usulü Ali Osman KAYNAK 2020/04 2. Baskı, 756 Sayfa ISBN 978-605-05-0574-0 Fikri mülkiyet hakları toplumların ekonomik, sosyal ve kültürelalanlarda gelişmesinde çok önemli pay sahibidir. Bu nedenle toplumlarıngelişmelerini sürdürebilmelerinin ön koşulu, fikri ve sınai hakları yeterlioranda geliştirebilmek ve bu hakların korunmasını sağlayabilmekten geçmektedir. Bütün hukuk sistemleri fikri mülkiyet haklarını korumak üzer...
175,00 TL 157,50 TL
-10%
Yasal Önalım Hakkının Markada Uygulanması
Yazar: Gözdenur GÜLLÜ
Yasal Önalım Hakkının Markada Uygulanması Gözedenur GÜLLÜ 2020/03 1. Baskı, 155 Sayfa ISBN 978-605-05-0557-3 Akademik yaşamın ilk durağı olan yüksek lisans aşaması,nihayetinde tezin savunulmasıyla birlikte sona ermektedir. Yaşanan bu heyecanınen önemli sebebi, akademisyenin uzun süren çalışmaları neticesinde ortaya bireser çıkarması ve bilimsel fikirler sunması ve jüri heyetinin önünde tezleriniileri sürmesidir. Savunmanın başarıyla bitmesi durumunda alınan bilim uzmanıunvanı akademik hayatın ba...
50,00 TL 45,00 TL
Marka Tescil Süreci
Yazar: A. Alper DURMUŞ
Türk Patent ve Marka Kurumu Uygulamaları ve Yargıtay Kararları Işığında Marka Tescil Süreci Av. Taner SVAŞ , Murat SAYGIN 2020/03 1. Baskı, 278 Sayfa ISBN 978-975-02-5998-2 Marka ile ilgili sorunların mahkemeye taşınmadan Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde çözülmesi gerek zaman gerekse masraf açısından büyük bir kazanım sağlamaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki en zorlu itiraz süreci dahi birkaç ay içerisinde sonuçlanırken marka ile ilgili davalar yıllarca sürebilmektedir. Bununla ...
70,00 TL
Software License Agreements
Yazar: Elif Ezgi SIVACIOĞLU
Software License Agreements Av. Elif Ezgi SIVACIOĞLU 2020/03 1. Baskı, 186 Sayfa ISBN 978-605-300-792-0 “Software License Agreements” yani Yazılım Lisans Sözleşmeleri isimli bu çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı, Fikri Mülkiyet Hukuku (İngilizce) Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Bu tezli yüksek lisans programı, Ankara Üniversitesi, Dünya F...
48,00 TL
Türk Hukukunda Marka Hakkı ve Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar
Yazar: Dilan ENSARİ
Türk Hukukunda Marka Hakkı ve Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar Av. Dilan ENSARİ 2020/03 1. Baskı, 275 Sayfa ISBN 978-625-7067-02-7 Konu Başlıkları - Türk Hukukunda Marka Kavramı ve Marka Hakkı - Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar -  Sınai Mülkiyet Kanununda Düzenlenen Marka Suçları...
69,00 TL
Marka Davalarında Yargılama Usulü
Yazar: Serdar KALE
Marka Davalarında Yargılama Usulü Doç. Dr. Serdar KALE 2020/02 1. Baskı, 335 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-957-3 Medeni usul ve icra iflas hukukçusu olarak fikri mülkiyet hukuku alanındaki çalışmalarımın başlangıcı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki asistanlık yıllarıma dayanmaktadır. Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığımda, Kıymetli Hocalarım Prof. Dr. Selçuk Öztek ve Prof. Dr. Nevhis DerenYıldırım, kürsü dersleriyle birlikte o...
90,00 TL
Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi
Yazar: Cibrail UĞUR
Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi Cibrail UĞUR 2020/02 1. Baskı, 221 Sayfa ISBN 978-605-300-972-6 İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, düşünce kabiliyetidir. Düşüncenin bir sonucu olan fikir, karşılığında gözle görünür bir bedel ödenmediği için bazı toplumlarda basit bir olgu olarak görünür ve hatta kimi zaman hiç önemsenmez. Oysa insanın en değerli sermayesi olan fikir sayesinde toplum oluşur ve hayatını idame ettirir. Kimi fikir, diğerlerinden daha işlevseldi...
54,00 TL
Uygulamalı Marka Hukuku (Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında) Ücretsiz Kargo
Yazar: İlhami GÜNEŞ
Uygulamalı Marka Hukuku (Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında) İlhami GÜNEŞ 2020/02 2. Baskı, 595 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-966-5 “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku” adını taşıyan elinizdeki bu kitap, 1989 yılında Kars / Arpaçay’da birlikte başladığımız yargı kariyerine halen İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi yargıcı olarak devam eden dostum İlhami Güneş’in, Türk fikri mülkiyet hukukuna verdiği katkılar içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu önem sadece...
145,00 TL
Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: İlhami GÜNEŞ
Uygulamada Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları İlhami GÜNEŞ 2020/02 6. Baskı, 656 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5887-9 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017'den beri yürürlükte olup Türk Fikri ve Sınai Haklar sisteminde ciddi yenilikler sağladığından kitabın güncellenmesi gerekmiştir. Önceki baskılardaki bilgilere ek olarak, kitaba yeni içtihatlar ve yeni yaklaşımlar yansıtılmış bulunmaktadır. Kitap, gerek sınai haklar gerekse haksız rekabet çekişmelerini yasa, uy...
165,00 TL
Marka Hukukunda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları ve Yorumu
Yazar: Deniz ÇELİKEL
Marka Hukukunda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları ve Yorumu Deniz ÇELİKEL 2020/01 1. Baskı, 133 Sayfa ISBN 978-975-02-5832-9 Marka tescili, her ülkede öncesi ve sonrasında takip gerektiren farklı uygulamalara konu olsa da genel ilkeleri değişmeyen bir kavramdır. Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları, bu alandaki genel ilkelerle ilgili önemli saptamalar içeren bilgi kaynaklarıdır. Bu kitapta, Türkiye'deki uygulamalara da etkisi olan özellikle belirli konulara yönelik bu kararlardan ö...
48,00 TL
Fikri Mülkiyet Hukuku (2 Ciilt) Ücretsiz Kargo
Yazar: Mevci ERGÜN
Fikri Mülkiyet Hukuku (2 Ciilt) Dr. Jur. Mevci ERGÜN 2020/01 1. Baskı, 1479 Sayfa 2 Cilt ISBN 978-625-7042-02-4 Sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmiş kabul edilen ülkelerin en önemli öngörülerinden biri, bilgiye verdikleri önem gelmektedir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için, fikri ve sınaî mülkiyet haklarla ilgili hukuki düzenleme ve alt yapının kurulması ile beraber, araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmek ve bunun ekonomiye kazandırılması için teknoloji transferini gerçekleştirmek ic...
250,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 226 (16 Sayfa)