Fikrî (ve Sınai) Mülkiyet Hukuku

Sırala:
Göster:
-10%
Yasal Önalım Hakkının Markada Uygulanması
Yazar: Gözdenur GÜLLÜ
Yasal Önalım Hakkının Markada Uygulanması Gözedenur GÜLLÜ 2020/03 1. Baskı, 155 Sayfa ISBN 978-605-05-0557-3 Akademik yaşamın ilk durağı olan yüksek lisans aşaması,nihayetinde tezin savunulmasıyla birlikte sona ermektedir. Yaşanan bu heyecanınen önemli sebebi, akademisyenin uzun süren çalışmaları neticesinde ortaya bireser çıkarması ve bilimsel fikirler sunması ve jüri heyetinin önünde tezleriniileri sürmesidir. Savunmanın başarıyla bitmesi durumunda alınan bilim uzmanıunvanı akademik hayatın ba...
50,00 TL 45,00 TL
Marka Tescil Süreci
Yazar: A. Alper DURMUŞ
Türk Patent ve Marka Kurumu Uygulamaları ve Yargıtay Kararları Işığında Marka Tescil Süreci Av. Taner SVAŞ , Murat SAYGIN 2020/03 1. Baskı, 278 Sayfa ISBN 978-975-02-5998-2 Marka ile ilgili sorunların mahkemeye taşınmadan Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde çözülmesi gerek zaman gerekse masraf açısından büyük bir kazanım sağlamaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki en zorlu itiraz süreci dahi birkaç ay içerisinde sonuçlanırken marka ile ilgili davalar yıllarca sürebilmektedir. Bununla ...
70,00 TL
Marka Davalarında Yargılama Usulü
Yazar: Serdar KALE
Marka Davalarında Yargılama Usulü Doç. Dr. Serdar KALE 2020/02 1. Baskı, 335 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-957-3 Medeni usul ve icra iflas hukukçusu olarak fikri mülkiyet hukuku alanındaki çalışmalarımın başlangıcı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki asistanlık yıllarıma dayanmaktadır. Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığımda, Kıymetli Hocalarım Prof. Dr. Selçuk Öztek ve Prof. Dr. Nevhis DerenYıldırım, kürsü dersleriyle birlikte o...
90,00 TL
Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi
Yazar: Cibrail UĞUR
Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi Cibrail UĞUR 2020/02 1. Baskı, 221 Sayfa ISBN 978-605-300-972-6 İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, düşünce kabiliyetidir. Düşüncenin bir sonucu olan fikir, karşılığında gözle görünür bir bedel ödenmediği için bazı toplumlarda basit bir olgu olarak görünür ve hatta kimi zaman hiç önemsenmez. Oysa insanın en değerli sermayesi olan fikir sayesinde toplum oluşur ve hayatını idame ettirir. Kimi fikir, diğerlerinden daha işlevseldi...
54,00 TL
Uygulamalı Marka Hukuku (Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında) Ücretsiz Kargo
Yazar: İlhami GÜNEŞ
Uygulamalı Marka Hukuku (Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında) İlhami GÜNEŞ 2020/02 2. Baskı, 595 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-966-5 “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku” adını taşıyan elinizdeki bu kitap, 1989 yılında Kars / Arpaçay’da birlikte başladığımız yargı kariyerine halen İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi yargıcı olarak devam eden dostum İlhami Güneş’in, Türk fikri mülkiyet hukukuna verdiği katkılar içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu önem sadece...
145,00 TL
Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: İlhami GÜNEŞ
Uygulamada Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları İlhami GÜNEŞ 2020/02 6. Baskı, 656 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5887-9 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017'den beri yürürlükte olup Türk Fikri ve Sınai Haklar sisteminde ciddi yenilikler sağladığından kitabın güncellenmesi gerekmiştir. Önceki baskılardaki bilgilere ek olarak, kitaba yeni içtihatlar ve yeni yaklaşımlar yansıtılmış bulunmaktadır. Kitap, gerek sınai haklar gerekse haksız rekabet çekişmelerini yasa, uy...
165,00 TL
Marka Hukukunda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları ve Yorumu
Yazar: Deniz ÇELİKEL
Marka Hukukunda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları ve Yorumu Deniz ÇELİKEL 2020/01 1. Baskı, 133 Sayfa ISBN 978-975-02-5832-9 Marka tescili, her ülkede öncesi ve sonrasında takip gerektiren farklı uygulamalara konu olsa da genel ilkeleri değişmeyen bir kavramdır. Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları, bu alandaki genel ilkelerle ilgili önemli saptamalar içeren bilgi kaynaklarıdır. Bu kitapta, Türkiye'deki uygulamalara da etkisi olan özellikle belirli konulara yönelik bu kararlardan ö...
48,00 TL
Fikri Mülkiyet Hukuku (2 Ciilt) Ücretsiz Kargo
Yazar: Mevci ERGÜN
Fikri Mülkiyet Hukuku (2 Ciilt) Dr. Jur. Mevci ERGÜN 2020/01 1. Baskı, 1479 Sayfa 2 Cilt ISBN 978-625-7042-02-4 Sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmiş kabul edilen ülkelerin en önemli öngörülerinden biri, bilgiye verdikleri önem gelmektedir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için, fikri ve sınaî mülkiyet haklarla ilgili hukuki düzenleme ve alt yapının kurulması ile beraber, araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmek ve bunun ekonomiye kazandırılması için teknoloji transferini gerçekleştirmek ic...
250,00 TL
Marka Hakkının Korunması
Yazar: Hayri BOZGEYİK
Marka Hakkının Korunması Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK 2019/12 1. Baskı, 244 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-60-2 Marka hukuku, fikri mülkiyet hukukunun ülkemizde en hızlı gelişen alanı olmuştur. Bu alanı, tescil ve koruma şeklinde iki başlık altında incelemek mümkündür. Elinizdeki kitap, şimdilik tescil sürecine odaklanmadan, marka hakkının ihlali ve buna bağlı hukuk davalarını konu edinmektedir. Kitap ayrıca, marka hakkı, hukuki niteliği ve bu haktan doğan yetkilerin kapsamını incelemektedir. Kitab...
60,00 TL
Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukuku Çerçevesinde Korunması
Yazar: E. Sena YAZICI
Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukuku Çerçevesinde Korunması Arş. Gör. E. Sena YAZICI 2019/11 1. Baskı, 166 Sayfa ISBN 978-975-2449-30-5 Eserde bilgisayar programlarının fikri mülkiyet hukuku çerçevesinde ne şekilde korunacağı hususu açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Eser, temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde bilgisayar programlarına ve unsurlarına ilişkin teknik bilgiler verilmiş olup, ikinci bölümde Amerikan ve AB hukukunda yer alan korumaya ve konuya ilişkin öneml...
27,00 TL
-10%
Ticari Form Olarak Duygusal Doku Markaları
Yazar: Sibel HACIMAHMUTOĞLU
FM221 Ticari Form Olarak Duygusal Doku Markaları Doç. Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU 2019/10 1. Baskı, 257 Sayfa ISBN 978-605-05-0485-9 İÇİNDEKİLER KAYNAKÇAxııı KISALTMALARxxvıı BİRİNCİ BÖLÜM DUYUSAL DOKU MARKASININ NİTELİĞİ VE SİCİLDE GÖSTERİLEBİLİR OLMASI I.Giriş1 II. Marka ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları5 A.Fikir ve Sanat Eseri 6 B.Patent 7 C.Tasarım (Tasarım Patenti)9  D. Fikri Mülkiyet Haklarının Tekelci Niteliği ve Rekabet Hukuku İlişkisi14 III.ABD Hukukunda Genel Olarak Marka ve  &nbs...
70,00 TL 63,00 TL
Marka Hukuku
Yazar: Sevilay UZUNALLI
Marka Hukuku Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI 2019/10 1. Baskı, 255 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-846-0 Bu kitap doktrin ve yargı kararları dikkate alınarak yazılan genel eserdir. Eserin temel amacı, marka hukukuna ilişkin temel bilgilerin verilmesidir. Bu nedenle kitabın yazılmasında bu amacın dışına çıkılmamasına gayret gösterilmiştir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte fikri mülkiyet hukukuna önemli yenilikler getirilmiştir. Marka Hukuku Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Birinci Kitab...
38,00 TL
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
Yazar: Tamer PEKDİNÇER, R. Eda GİRAY, Kadir BAŞ
Gerekçeli – Notlu – İçtihatlı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Dr. Öğr. Üyesi Tamer PEKDİNÇER, Dr. Öğr. Üyesi R. Eda GİRAY, Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ 2019/09 2. Baskı, 895 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5702-5 "Sınai mülkiyet hakları, teşebbüslerin ticari hayattaki başarısını doğrudan etkileyen gayri maddi varlıklardır. Bu haklara sağlanan hukuki koruma, teşebbüslerin yeniliğe ve kaliteye yatırım yapma motivasyonunun artırılması, böylece ekonomik gelişmişliğin sağlanması açısından önemlidir. 6769...
82,00 TL
Marka Hukukunda Birlikte Var Olma
Yazar: Buket GÜN
Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Buket GÜN 2019/09 1. Baskı, 348 Sayfa, Cilti ISBN 978-605-7820-81-5 İçindekiler Giriş Birinci Bölüm Markanın Niteliği ve Birlikte Var Olma I. Markanın Gelişim Sürecinde Kazandığı Fonksiyonlar II. Sınai Mülkiyet Hakları A. Sınai Mülkiyet Hakkının Konusu Olarak "Marka" B. Sınai Mülkiyet Hakkının Hukuki Niteliği III. Markada Teklik İlkesi Karşısında Birlikte Var Olma A. Markanın Tekliği İlkesi B. Markada teklik ilkesinin dayanağı IV. Markada Teklik İlkesi ve Birlik...
70,00 TL
Marka Hukukunda Karıştırılma Tehlikesi
Yazar: Hazal MİNTAŞ
Marka Hukukunda Karıştırılma Tehlikesi Av. Hazal MİNTAŞ (LLM) 2019/09 1. Baskı, 192 Sayfa ISBN 978-975-02-5608-0 Günümüz şartları ve piyasalarında, marka hukukunda tecavüz çokça yaşanmaktadır. Marka hakkına yönelik bu tecavüz ise büyük ölçüde iltibas yani karıştırılma tehlikesiyle gerçekleşmektedir. Karıştırılma tehlikesinin, kötü niyetli mal veya hizmet sahibi tarafından yaratılması ise markalar arasında karışıklığa yol açıp, ilgili markanın statüsüyle tüketicileri yanıltarak, tercih edilen ola...
55,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 219 (15 Sayfa)