Hava Hukuku

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: İlyas GÖLCÜKLÜ
ISBN: 9786257334280
121,50 TL 135,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İlyas GÖLCÜKLÜ
Baskı Tarihi 2021/02
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 508

Hava Hukuku

Dr.Öğretim Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ

Hava Hukuku adlı kitabımızın ilk basısı, kısa bir süre içerisinde tükenmiştir. Birçok üniversitenin hukuk fakültelerinde alan seçimlik ders olarak okutulmakta olan Hava Hukuku dersine ilgi duyan öğrenciler ile uygulamacılar için hazırlanan elinizdeki bu kitap hem konu anlatımı hem de uygulama çalışmaları ve güncel mahkeme kararları ile yardımcı bir ana kaynak olmayı hedeflemiştir.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ


    Birinci Bölüm
    ULUSLARARASI HAVA TAŞIMA HUKUKU


     Birinci Kısım
     Taşıyıcının Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Doğan Sorumlululuğu
     I. Hukuki Düzenlemeler
     II. Yolcu Taşıma Sözleşmesi
     A. Tanımı
     B. Hukuki Niteliği
     C. Sonuç ve Değerlendirme
     D. Montreal Sözleşmesi Kapsamında Yolcu Taşıma Sözleşmesinin Niteliği
     III. Montreal Sözleşmesi'nin Uygulanma Şartları
     A. Taraflar Arasında Yolcu Taşıma Sözleşmesi Olmalıdır
     B. Yolcu Taşıma Sözleşmesi Uluslararası Olmalıdır
     C. Sözleşme, Ücret Karşılığında Yapılmalıdır
     D. Taşıma Hava Aracı ile Yapılmalıdır
     E. Sözleşmenin Konusu Canlı İnsan Olmalıdır
     IV. Montreal Sözleşmesi'nde Yolcu Taşıma Sözleşmesinin Tarafları
     A. Yolcu
     B. Taşıyıcı
     V. Taşıyıcının Çalışanları ve Yardımcıları (carrier, its servants or agents)
     A. Genel Olarak
     B. Kavram
     C. Kapsam
     VI. Taşıyıcının Sorumluluğu
     A. Sorumluluk Kavramı
     B. Sorumluluk Türleri: "ile sorumluluk" ve "den sorumluluk"
     C. Montreal Sözleşmesi'nde Sorumluluğun Türü ve Kapsamı
     VII. Madde 17/f.1 Kapsamında Taşıyıcının Sorumluluğu
     A. Genel Olarak
     B. Kaza
     C. Ölüm veya Bedensel Zarar
     D. Kazanın Belirli Bir Zaman Diliminde Meydana Gelmesi
     E. Kaza ile Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı
     VIII. Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtuluş İmkanları
     A. Genel Olarak
     B. Sorumluluktan Kurtuluş İmkanları
     C. Montreal Sözleşmesi'nde "Kusur" Kavramı
     D. Mücbir Sebep Halinde Sorumluluktan Kurtulma İmkanı
     E. Müterafik Kusur
     IX. Montreal Sözleşmesi'nin Münhasır Uygulanması Sorunu
     A. Kavramı ve Önemi
     B. Münhasırlık Kavramına İlişkin Örnek Yabancı Kararlar
     C. Türk Hukuku'nda Münhasırlık Tartışması
     D. Münhasırlık Sorunu ve Üçüncü Kişiler
     E. Değerlendirme
     X. Yolcunun Tazminat Talepleri
     A. Giriş
     B. Manevi Tazminat Talebi
     C. Maddi Tazminat Talebi
     XI. Yolcu Dışındaki Üçüncü Kişilerin (Yakınlar ile Destekten Yoksun Kalanlar) Tazminat Talepleri
     A. Manevi Tazminat Talepleri
     B. Maddi Tazminat Talepleri
     XII. Montreal Sözleşmesi'nin Yeknesaklık Amacı Doğrultusunda Üçüncü Kişilerin Tazminat Talepleri
     A. Genel Olarak
     B. Montreal Sözleşmesi'nde Üçüncü Kişi Talepleri
     C. Yeknesaklık Amacı Doğrultusunda Değerlendirme
     XIII. TAZMİNAT DAVASINA İLİŞKİN BAZI MESELELER
     A. Tarafların Belirlenmesi
     B. Dava Açma Süresi
     C. Görevli Mahkeme
     D. Milletlerarası Yetkili Mahkeme
     E. İspat Yükü
     F. 128.821 ÖÇH Sınırının Belirlenmesi
     G. Montreal Sözleşmesi'nde Ön Ödeme İmkanı
     H. Müterafik Kusur ve Taleple Bağlılık İlkesi
     XIV. Yolcu Başına Sorumluluk Kavramı ve Önemi
     A. Özel Çekme Hakkı'nın Kur Değerinin Hesaplanması
     XV. Taşıyıcının Yolcunun Gecikmesinden Doğan Sorumluluğu
     A. Gecikme Kavramı
     B. Sorumluluğun Niteliği
     C. Sorumluluk Şartları
     D. Uçuşun İptali, Overbooking ile Diğer Gecikme Halleri
     E. Gecikme Halinde Sorumluluk Miktarı
     F. Gecikme Halinde Yetkili Mahkemeler
     G. Sorumluluktan Kurtuluş İmkanları
     H. 261/2004 Sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü ve Uygulamadaki Sorunlar


      İkinci Kısım
      Taşıyıcının Yük ve Bagaj Taşıma Sözleşmelerinden Doğan Sorumlululuğu
      XVI. Bagaj Taşımacılığı
      A. Bagaj
      B. Bagaj Sorumluluğu
      C. Sorumluluğun Kapsamı
      D. Yolcunun Bildirim Yükümlülüğü
      XVII. Yük (Kargo) Taşımacılığı
      A. Yük
      B. Yük Sorumluluğu
      C. Sorumluluğun Kapsamı


       İkinci Bölüm
       İÇ HATLAR HAVA TAŞIMA HUKUKU
       I. Yasal Mevzuat
       II. Tanımlar
       III. Genel Hususlar
       IV. Sicil İşlemleri
       V. Hava aracı ipoteği
       VI. İç Hat Taşıma Sözleşmesi
       VII. Taşıyıcının Sorumluluğu
       VIII. Taşıyıcının Sigorta Yükümlülüğü
       IX. Tazminat Davaları ve Başlıca Yargıtay Kararları


        Üçüncü Bölüm
        UZAY HUKUKU
        I. Genel
        II. Temel Kavramlar
        III. Yasal Mevzuat
        A. Uluslararası Düzenlemeler ve BM'nin Rolü
        B. Türk Uzay Hukuku Mevzuatı
        IV. Uzay Hukukunda Sorumluluk


         KAYNAKÇA
         EKLER
         PRATİK ÇALIŞMALAR
         TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU
         ICAO LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ KARARI
         MONTREAL SÖZLEŞMESİ (İngilizce & Türkçe)

         Yorum Yap

         Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.