HMK ve İlgili Mevzuat

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: L. Şanal GÖRGÜN - Levent BÖRÜ - Mehmet KODAKOĞLU
ISBN: 9786050516685
382,50 TL 450,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar L. Şanal GÖRGÜN, Levent BÖRÜ, Mehmet KODAKOĞLU
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 2
Boyut 13,5x21 cm (Roman Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 388

İÇİNDEKİLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

Madde Sayfa

BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler................... 1-104 ......15

BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, yetki ve

yargı yeri belirlenmesi……...............................1-23 15

Birinci Ayırım: Görev.................................. 1-4......15

İkinci Ayırım: Yetki .................................. 5-19......17

Üçüncü Ayırım: Görevsizlik veya yetkisizlik

kararı üzerine yapılacak işlemler ve

yargı yeri belirlenmesi ............................ 20-23......23

İKİNCİ BÖLÜM: Yargılamaya hâkim olan

ilkeler......................................................... 24-33......27

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hâkimin yasaklılığı,

reddi ve hukuki sorumluluğu..................... 34-49......35

Birinci Ayırım: Hâkimin davaya bakmaktan

yasaklılığı ve reddi.................................. 34-45......35

İkinci Ayırım: Hâkimin hukuki

sorumluluğu............................................... 46-49......43

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taraflar ve

Davaya Katılan Üçüncü Kişiler................. 50-83......45

Birinci Ayırım: Tarafların ehliyetleri ...... 50-56......45

İkinci Ayırım: Dava arkadaşlığı .............. 57-60......47

Üçüncü Ayırım: Davanın ihbarı ve

davaya müdahale .................................... 61-70......49

Dördüncü Ayırım: Davaya vekâlet ......... 71-83......53

BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat....................... 84-89......57

6

Madde Sayfa

ALTINCI BÖLÜM: Süreler, eski hale getirme

ve adli tatil............................................... 90-104......57

Birinci Ayırım: Süreler............................ 90-94......57

İkinci Ayırım: Eski hâle getirme ........... 95-101......60

Üçüncü Ayırım: Adli tatil.................... 102-104......63

İKİNCİ KISIM: Dava çeşitleri, dava şartları ve

ilk itirazlar................................................. 105-117 ......65

BİRİNCİ BÖLÜM: Dava çeşitleri .......... 105-113......65

İKİNCİ BÖLÜM: Dava şartları ve ilk

itirazlar............................................................. 114-117......69

Birinci Ayırım: Dava şartları............... 114-115......69

İkinci Ayırım: İlk itirazlar ................... 116-117......71

ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı yargılama usulü... 118-186 ......73

BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın açılması..... 118-125......73

İKİNCİ BÖLÜM: Cevap dilekçesi.......... 126-135......79

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba cevap ve

ikinci cevap dilekçesi ................................... 136......83

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön inceleme..... 137-142......85

BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve tahkikat

sırasındaki özel durumlar ...................... 143-183......89

Birinci Ayırım: Tahkikat ..................... 143-146......89

İkinci Ayırım: Duruşma....................... 147-162......91

Üçüncü Ayırım: Ön sorun ve

bekletici sorun..................................... 163-165......99

Dördüncü Ayırım: Davaların birleştirilmesi

ve ayrılması......................................... 166-168....101

Beşinci Ayırım: İsticvap ...................... 169-175....103

6

Madde Sayfa

ALTINCI BÖLÜM: Süreler, eski hale getirme

ve adli tatil............................................... 90-104......57

Birinci Ayırım: Süreler............................ 90-94......57

İkinci Ayırım: Eski hâle getirme ........... 95-101......60

Üçüncü Ayırım: Adli tatil.................... 102-104......63

İKİNCİ KISIM: Dava çeşitleri, dava şartları ve

ilk itirazlar................................................. 105-117 ......65

BİRİNCİ BÖLÜM: Dava çeşitleri .......... 105-113......65

İKİNCİ BÖLÜM: Dava şartları ve ilk

itirazlar............................................................. 114-117......69

Birinci Ayırım: Dava şartları............... 114-115......69

İkinci Ayırım: İlk itirazlar ................... 116-117......71

ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı yargılama usulü... 118-186 ......73

BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın açılması..... 118-125......73

İKİNCİ BÖLÜM: Cevap dilekçesi.......... 126-135......79

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba cevap ve

ikinci cevap dilekçesi ................................... 136......83

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön inceleme..... 137-142......85

BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve tahkikat

sırasındaki özel durumlar ...................... 143-183......89

Birinci Ayırım: Tahkikat ..................... 143-146......89

İkinci Ayırım: Duruşma....................... 147-162......91

Üçüncü Ayırım: Ön sorun ve

bekletici sorun..................................... 163-165......99

Dördüncü Ayırım: Davaların birleştirilmesi

ve ayrılması......................................... 166-168....101

Beşinci Ayırım: İsticvap ...................... 169-175....103

7

Madde Sayfa

Altıncı Ayırım: Islah ve maddi hataların

düzeltilmesi......................................... 176-183....107

Yedinci Ayırım: Toplu mahkemelerde

tahkikat .................................................. 183/A....113

ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın sona ermesi

ve sözlü yargılama................................. 184-186....115

DÖRDÜNCÜ KISIM: İspat ve deliller ........ 187-293 117

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel hükümler....... 187-198 117

İKİNCİ BÖLÜM: Belge ve senet............ 199-224 125

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yemin .................... 225-239 141

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tanık................ 240-265 147

BEŞİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi incelemesi. 266-287 159

ALTINCI BÖLÜM: Keşif....................... 288-292 169

YEDİNCİ BÖLÜM: Uzman görüşü............... 293 173

BEŞİNCİ KISIM: Hüküm ve davaya son veren

taraf işlemleri ............................................ 294-315 175

BİRİNCİ BÖLÜM: Hüküm..................... 294-303 175

İKİNCİ BÖLÜM: Hükmün tashihi tavzihi ve

tamamlanması ....................................... 304-306 181

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Davaya son veren

taraf işlemleri ........................................ 307-315 183

ALTINCI KISIM: Basit yargılama usulü..... 316-322 189

YEDİNCİ KISIM: Yargılama giderleri ve

adli yardım ................................................ 323-340 193

BİRİNCİ BÖLÜM: Yargılama giderleri . 323-333 193

8

İKİNCİ BÖLÜM: Adli yardım................ 334-340 199

SEKİZİNCİ KISIM: Kanun yolları ............. 341-381 203

BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf ...................... 341-360 203

İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz....................... 361-373 215

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın iadesi 374-381 223

DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz yargı... 382-388 227

ONUNCU KISIM: Geçici hukuki korumalar 389-406 235

BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati tedbir........... 389-399 235

İKİNCİ BÖLÜM: Delil tespiti ve diğer

geçici hukuki korumalar........................ 400-406....243

ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim ...................... 407-444 ....247

ONİKİNCİ KISIM: Son hükümler............... 445-452 ....265

BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE

MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI

İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN

YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

MaddeSayfa

BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler....................... 1-7 ....271

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Tanımlar ...........................……...............................1-7....271

İKİNCİ KISIM: Bölge Adliye Mahkemeleri İdarî İşler ve

Yazı İşleri Hizmetleri ......................................... 8-104 ....279

8

İKİNCİ BÖLÜM: Adli yardım................ 334-340 199

SEKİZİNCİ KISIM: Kanun yolları ............. 341-381 203

BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf ...................... 341-360 203

İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz....................... 361-373 215

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın iadesi 374-381 223

DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz yargı... 382-388 227

ONUNCU KISIM: Geçici hukuki korumalar 389-406 235

BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati tedbir........... 389-399 235

İKİNCİ BÖLÜM: Delil tespiti ve diğer

geçici hukuki korumalar........................ 400-406....243

ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim ...................... 407-444 ....247

ONİKİNCİ KISIM: Son hükümler............... 445-452 ....265

BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE

MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI

İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN

YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

MaddeSayfa

BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler....................... 1-7 ....271

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Tanımlar ...........................……...............................1-7....271

İKİNCİ KISIM: Bölge Adliye Mahkemeleri İdarî İşler ve

Yazı İşleri Hizmetleri ......................................... 8-104 ....279

9

BİRİNCİ BÖLÜM: Müdürlükler .................. 8-10....279

İKİNCİ BÖLÜM: Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı

Yazı İşleri Hizmetleri .......................................... 11-13....289

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Bölge Adliye Mahkemesi

Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürlüğü

Hizmetleri ............................................................ 14-27....291

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bölge Adliye Mahkemesi

Ceza Daireleri Yazı İşleri Hizmetleri .................. 28-47....297

BEŞİNCİ BÖLÜM: Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk

Daireleri Yazı İşleri Hizmetleri ........................... 48-69....307

ALTINCI BÖLÜM: Bölge Adliye Mahkemesi Adalet

Komisyonu Yazı İşleri Hizmetleri....................... 70-88....319

YEDİNCİ BÖLÜM: Ortak Tutulacak

Kayıtlar................................................................ 89-95 325

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler.. 96-104 329

ÜÇÜNCÜ KISIM: Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî

Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri ve Hakimlikleri Yazı

İşleri Hizmetleri .................................... 105-168 337

BİRİNCİ BÖLÜM: Müdürlük................. 105-106 337

İKİNCİ BÖLÜM: Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı

İşleri Hizmetleri............................................... 107-138 341

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ceza Mahkemeleri ve

Hâkimlikleri Yazı İşleri Hizmetleri................. 139-168 357

DÖRDÜNCÜ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece Hukuk

Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri .............. 169-220 371

BİRİNCİ BÖLÜM: Müdürlük................. 169-170 371

İKİNCİ BÖLÜM: Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri

Hizmetleri............................................ 171-211 375

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler.... 212-220 397

10

BEŞİNCİ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları. 221-251 403

BİRİNCİ BÖLÜM: Komisyonun Oluşumu, Görevleri,

Toplanması, Karar Verme ve Çalışma

Usulleri ............................................................ 221-228 403

İKİNCİ BÖLÜM: Komisyon Yazı İşleri

Hizmetleri ....................................................... 229-251 411

ALTINCI KISIM: Ortak, Çeşitli ve Son

Hükümler ....................................................... 252-265 419

BİRİNCİ BÖLÜM: Ortak Hükümler ...... 252-261 419

İKİNCİ BÖLÜM: Son Hükümler............ 262-265 423

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ

İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN

KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ

HAKKINDA KANUN

MaddeSayfa

BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler....................... 1-3 ....427

İKİNCİ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece

Mahkemeleri .............................................4-24 ....429

BİRİNCİ BÖLÜM: Hukuk Mahkemeleri ....... 4-7....429

İKİNCİ BÖLÜM: Ceza Mahkemeleri........... 8-15....433

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cumhuriyet

Başsavcılığı.......................................................... 16-22....439

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler... 23-24....443

10

BEŞİNCİ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları. 221-251 403

BİRİNCİ BÖLÜM: Komisyonun Oluşumu, Görevleri,

Toplanması, Karar Verme ve Çalışma

Usulleri ............................................................ 221-228 403

İKİNCİ BÖLÜM: Komisyon Yazı İşleri

Hizmetleri ....................................................... 229-251 411

ALTINCI KISIM: Ortak, Çeşitli ve Son

Hükümler ....................................................... 252-265 419

BİRİNCİ BÖLÜM: Ortak Hükümler ...... 252-261 419

İKİNCİ BÖLÜM: Son Hükümler............ 262-265 423

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ

İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN

KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ

HAKKINDA KANUN

MaddeSayfa

BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler....................... 1-3 ....427

İKİNCİ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece

Mahkemeleri .............................................4-24 ....429

BİRİNCİ BÖLÜM: Hukuk Mahkemeleri ....... 4-7....429

İKİNCİ BÖLÜM: Ceza Mahkemeleri........... 8-15....433

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cumhuriyet

Başsavcılığı.......................................................... 16-22....439

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler... 23-24....443

11

ÜÇÜNCÜ KISIM: Bölge Adliye Mahkemeleri 25-48 445

BİRİNCİ BÖLÜM: Kuruluş........................ 25-32 445

İKİNCİ BÖLÜM: Görevler......................... 33-42 449

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Nitelik ve Atama ....... 43-45 457

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler... 46-48 459

DÖRDÜNCÜ KISIM: Son Hükümler.............. 49-56 463

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA

ARABULUCULUK KANUNU

Madde Sayfa

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve

Tanımlar……................. ............... ..............1-2....469

İKİNCİ BÖLÜM: Arabuluculuğa İlişkin Temel

İlkeler .......................................................... 3-5....471

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Arabulucuların Hak ve

Yükümlülükleri ......................................... 6-12....473

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Arabuluculuk Faaliyeti

Arabulucuya Başvuru.............................. 13-18....475

BEŞİNCİ BÖLÜM: Dava Şartı Olarak

Arabuluculuk............................................ 18/A....481

ALTINCI BÖLÜM: Arabulucular Sicili Arabulucular

Sicilinin Tutulması.................................. 19-21....485

YEDİNCİ BÖLÜM: Arabuluculuk Eğitimi ve Eğitim

Kuruluşları............................................... 22-27....487

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Kuruluş ve

Görevler................................................... 28-32....489

DOKUZUNCU BÖLÜM: Ceza Hükümleri .....33 ...495

ONUNCU BÖLÜM: Son ve Geçici Hükümler.....34-38.....497

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.