İcra İflas Hukukunda Harç ve Vergiler

Yayınevi: Aristo Yayınları
Yazar: Atilla GÜNDOĞAN
ISBN: 9786258385045
Stok Durumu: Tükendi
144,00 TL 160,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Atilla GÜNDOĞAN
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 2
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 220

İcra İflas Hukukunda Harç ve Vergiler

Atilla GÜNDOĞAN

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ................................................................................................................ i

BAŞLARKEN - İCRA TAKİP İŞLEMLERİNDE HARÇ VE

GİDERLER........................................................................................................ 1

BİRİNCİ KISIM

İCRA HARÇ ve GİDERLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

İCRA HARÇLARI

A- İCRA HARÇLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ................... 11

B- İCRA HARÇLARI .................................................................................... 11

1- Tanımı................................................................................................ 11

2- Türleri ................................................................................................ 11

3- Harç Oranları (Genel Olarak)............................................................. 12

4- Dosya Safahatına Göre Alınması Gereken Harçlar ile Miktarları ..... 13

5- Harç Muafiyet ve İstisnaları............................................................... 16

a- Tanım ......................................................................................... 16

b- Muafiyet Halleri ......................................................................... 16

c- İstisna Halleri ............................................................................. 18

d- Sorumluluk................................................................................. 19

İKİNCİ BÖLÜM

İCRA HUKUKUNDA ALINMASI GEREKEN VERGİLER

A- İCRA HUKUKUNDA ALINMASI GEREKEN VERGİLER İLE İLGİLİ

MEVZUAT................................................................................................ 20

B- İCRA HUKUKUNDA TAHSİL EDİLMESİ GEREKEN VERGİLER.... 20

1- Katma Değer Vergisi ......................................................................... 20

a- Tanım ......................................................................................... 20

b- Oranları....................................................................................... 21

c- İcra İflas Hukukunda Uygulama Alanları .................................. 21

d- Muafiyet ve İstisna Halleri......................................................... 22

İçindekiler

iv

e- Sorumluluk ................................................................................. 22

f- Çeşitli Durumlar......................................................................... 23

g- Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi

Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına

Dair 29.03.2022 Tarihli Cumhurbaşkanı Kararı......................... 24

2- Damga Vergisi ................................................................................... 25

a- Tanımı ........................................................................................ 25

b- Oranları....................................................................................... 25

c- İcra İflas Hukukunda Uygulama Alanı....................................... 25

d- Muafiyet ve İstisnalar................................................................. 26

e- Sorumluluk ................................................................................. 26

3- Gelir Vergisi....................................................................................... 27

a- Tanımı ........................................................................................ 27

b- Oranı........................................................................................... 27

c- İcra İflas Hukukunda Uygulama Alanı....................................... 27

d- Sorumluluk ................................................................................. 27

4- Veraset ve İntikal Vergisi................................................................... 27

a- Tanımı ........................................................................................ 27

b- Oranları....................................................................................... 27

c- İcra İflas Hukukunda Uygulama Alanı....................................... 28

d- Sorumluluk ................................................................................. 28

5- Emlak Vergisi..................................................................................... 28

a- Tanımı ........................................................................................ 28

b- Oranları....................................................................................... 28

c- İcra İflas Hukukunda Uygulama Alanı....................................... 28

d- Sorumluluk ................................................................................. 29

6- Motorlu Taşıtlar Vergisi..................................................................... 29

a- Tanım.......................................................................................... 29

b- Oranı........................................................................................... 29

c- İcra İflas Hukukunda Uygulama Alanı....................................... 29

d- Sorumluluk ................................................................................. 29

İçindekiler

v

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İCRA HUKUKUNDA ALINMASI GEREKEN MASRAFLAR

A- İCRA MASRAFLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT....................................... 30

B- İCRA MASRAFLARI............................................................................... 30

C- İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA UYGULAMA ALANLARI............... 31

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CEZAEVİ YAPI PULU BEDELİ

A- CEZAEVİ YAPI PULU BEDELİ İLE İLGİLİ MEVZUAT..................... 34

B- CEZAEVİ YAPI PULU BEDELİ ............................................................. 34

1- Tanımı................................................................................................ 34

2- Oranları .............................................................................................. 34

3- İcra ve İflas Hukukundaki Uygulamaları........................................... 34

İKİNCİ KISIM

RESMİ KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞ YAZILARI ve

HARÇ/VERGİLERDEN İSTİSNA TUTULAN KURUMLAR

1- TMSF Başkanlığı’nın Yargı Harçları ve Cezaevi Yapı Pulu Harcı

Muafiyeti Konulu Görüş Yazıs.................................................................. 37

2- Adalet Bakanlığı’nın Muvafakatname ve Yetki Belgeleri Hakkında

Yazısı......................................................................................................... 39

3- Vakıfbank Harç Muafiyetinin Kaynağı ve Kapsamı Hakkında

Değerlendirme ........................................................................................... 40

4- Tarım Kredi Kooperatifi Harç Muafiyeti Hakkında Bir Değerlendirme ... 41

5- Yedieminlik Ücretine KDV Uygulanıp Uygulanmayacağı Hakkında

Özelge ........................................................................................................ 42

6- Hazineye Taşınmaz Üzerinde Şirket Lehine Tesis Edilen Üst Hakkı ve

Mütemmim Cüzlerinin İcra Müdürlüğünce Satışında KDV Uygulaması . 43

7- İcra Takipleri Açısından Hazine’nin Cezaevi Harcından Muaf Olmadığına

İlişkin Bir Değerlendirme .......................................................................... 44

8- Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’nin İcra Harçları Açısından Değerlendirilmesi 44

İçindekiler

vi

9- İlamsız İcra Takiplerinde Alınan Peşin Harcın İtirazın İptali Davasında ya

da Tasarrufun İptali Davasında Mahsuplaşma İşlemine Tabi Tutulmuş ise

Dosya Kapak Hesabında Dikkate Alınmaması Gerektiği Hakkında ......... 45

10- Huzur Hakkı Ödemelerinde Gelir Vergisi ve Damga Vergisi

Uygulamaları ............................................................................................. 46

11- Sözleşme Hükmü Uyarınca Düzenlenen Taahhütnameye Vergi, Resim ve

Harç İstisnası Belgesi Kapsamında Harç ve Damga Vergisi İstisnası

Uygulanıp Uygulanmayacağı..................................................................... 49

12- Resmi Daire Tarafından Verilen Beyannamelerin Damga Vergisinden

Muaf Olup Olmadığı.................................................................................. 53

13- İcra Dairelerinin SGK Adına Yaptığı Ödemelerde Damga Vergisi

Uygulaması ................................................................................................ 55

14- Birden Fazla Müteselsil Kefil Bulunan Sözleşmenin Damga Vergisinin

Kefil Sayısına Göre Alınmayacağı Hakkında Özelge................................ 56

15- Varlık Yönetim Şirketinin Beş Yıllık İstisna Süresi Dolmuş Olan Varlık

Yönetim Şirketi ile Birleşmesi Hk. Harç Muafiyeti Hakkında Özelge...... 58

16- Varlık Yönetim Şirketlerinin Elde Ettiği Ayni ya da Nakdi Tahsilat

Üzerinden İcra Tahsil Harcı Ödemesi Yapılıp Yapılmayacağı.................. 63

17- İkinci El Örgü Makinesi ve Dokuma Tezgâhlarının Satışında KDV

Oranı .......................................................................................................... 65

18- Bazı Vergilerin Tahsilinde Yaşanan Sorunların Önlenmesi Hakkında

Görüş Yazısı .............................................................................................. 67

19- Kamu Bankalarının Takipten Vazgeçmesi Halinde Vazgeçme Harcı

Alınmaması İstisnası.................................................................................. 75

20- İİK 153. Madde Uygulaması Harç Sorunsalı Analiz

Çalışması.................................................................................................... 80

21- Alacağa Mahsuben Satışlarda Kamu Bankaları ve Özel Banka Ayrımına

Gitmeden Tüm Bankaların Taşınır veya Taşınmaz Satın Alırsa Tahsil

Harcı Ödeme Zorunluluğu Hakkında İnceleme ......................................... 85

22- Haciz Teslim Harcının Birden Fazla Alınması

Uygulaması ............................................................................................... 87

23- İcra Dairesince Satışı Yapılan Taşınmazın KDV Oranı ............................ 93

24- İcra ve İflas Dairelerine 2018 Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

Tarafından Hazırlanan Öneriler................................................................. 95

İçindekiler

vii

ÜÇÜNCÜ KISIM

Konuya İlişkin Güncel Yargıtay İçtihat Özetleri............................................ 109

DÖRDÜNCÜ KISIM

İLGİLİ MEVZUAT

A- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018 Sayılı Kanun).............. 151

B- 2022 Yılı Damga Vergisi Tutarları.......................................................... 168

C- 2022 Yılı Yargı Harçları Tarifesi............................................................. 173

D- 2022 Yılı Lisanlı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi .......... 181

E- 2022 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi .............................................. 183

F- 2021 Yılı Konkordato Gider Avansı Tarifesi .......................................... 189

G- 2022 Yılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği .................................... 190

H- 2022 Yılı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ............................................... 197

KAYNAKÇA ................................................................................................. 205

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.