İcra ve İflas Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ejder YILMAZ - Ramazan ARSLAN - Sema TAŞPINAR AYVAZ - Emel HANAĞASI
ISBN: 978-605-05-0464-4
Stok Durumu: Stokta var
76,50 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İİ003
İcra ve İflas Hukuku
Prof. Dr. Ramazan ARLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Doç. Dr. Emel HANAĞASI
2019/09 5. Baskı, 686 Sayfa
ISBN 978-605-05-0464-4İÇİNDEKİLER

Sayfa

Önsöz7

İçindekiler9

Kısaltmalar cetveli15


2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu'nun

değiştiren kanunlar listesi17

1. Bölüm

 MaddeSayfa

İCRA ve İFLÂS KANUNU1-37019

Birinci Bap

Teşkilât ve Muhtelif Hükümler1-2321

İkinci Bap

İlâmların İcrası24-4136


I -Para ve teminattan başka 

borçlar hakkında ilâmların  icrası24-3136

II -Para ve teminat verilmesi 

hakkındaki ilâmların icrası32-33/a46

III -Müşterek hükümler34-4148

Üçüncü Bap

İlâmsız Takip42-7352


I -Takibin muhtelif tarzları42-4952

II -Yetki5056

III-Tatiller ve talikler51-5656

IV-İcra tebliğleri5759

V -Takip talebi58-5959

VI-Ödeme emri ve itiraz60-7361

MaddeSayfa

Dördüncü Bap

Haciz Yolile Takip74-144/a76

I -Mal beyanı74-7776

II -Haciz78-10577

III-Paraya çevirme (satış)106-137100

IV-Paranın paylaştırılması138-144/a122


Beşinci Bap

Rehinin Paraya Çevrilmesi 

Yolile Takip145-153/a128

I -Taşınır rehninin paraya çevrilmesi145-147128

II-İpoteğin paraya çevrilmesi148-150/d129

III-Müşterek Hükümler150/e-153/a132


Altıncı Bap

İflâs Yolile Takip154-183139

I-Yetki154139

II-İflâs yolile adi takip155-166139

III-Kambiyo senetleri hakkındaki

hususi takip usulleri167-176/b145

      A) Haciz yolu ile takip 168-170/b145

B) İflâs yolu ile takip171-176150

      C) Müşterek hükümler176/a-176/b153

IV-Doğrudan doğruya iflâs halleri 177-181153

V-İflâsın kaldırılması182-183161


Yedinci Bap

İflâsın Hukukî Neticeleri184-207162

I -Borçlunun malları hakkında 

iflâsın neticeleri184-194162

II -Alacaklıların hakları üzerine 

iflâsın tesirleri195-207167

MaddeSayfa

Sekizinci Bap

İflâsın Tasfiyesi208-256174

I-Masanın teşkili208-217174

II-Alacaklıları davet218-220177

III-Masanın idaresi221-229178

IV-Alacakların tahkiki ve 

sıralarının tayini230-236184

V-Masanın tasfiyesi237-246187

VI-Paraların paylaştırılması247-253190

VII- İflâsın kapanması254-256192


Dokuzuncu Bap

İhtiyatî Haciz257-268194


Onuncu Bap

Kiralar Hakkında Hususî 

Hükümler ve Kiralanan 

Taşınmazların Tahliyesi269-276202


On Birinci Bap

İptal Davası277-284208


On İkinci Bap

Konkordato ile Sermaye Şirketleri

ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla

Yeniden Yapılandırılması285-309/ü213

I -Adî konkordato285-308/g213

II -Rehinli alacaklılarla müzakere ve 

borçların yapılandırılması308/h249

III -İflâstan sonra konkordato309252

IV-Malvarlığının terki suretiyle

konkordato309/a-309/l263

MaddeSayfa

V-Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin

uzlaşma yolu ile yeniden

yapılandırılması309/m-309/ü272


On Üçüncü Bap

Taksiratlı ve Hileli İflâs310-311283


On Dördüncü Bap

İtibarın Yerine Gelmesi312-316284


On Beşinci Bap

Fevkalâde Hallerde 

Mühlet ve Tatil317-330285

I-Fevkalâde mühlet317-329/a285

II-Fevkalâde hallerde tatil330291


On Altıncı Bap

Cezaî Hükümler331-354292


On Yedinci Bap

Hususî Hükümler 355-362306

Kanun Yollarına Başvurma ve 

Son Maddeler363-370-Ek Madde 1308

2. Bölüm

İLGİLİ MEVZUAT

Sayfa

-ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN ve ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

(ilgili maddeler)329


-İCRA ve İFLÂS KANUNU 

TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME341

-İCRA ve İFLÂS KANUNU 

YÖNETMELİĞİ349

-İCRA MÜDÜR ve YARDIMCILARININ

SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ449

-İFLÂS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI ve 

TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ

HAKKINDA TEBLİĞ471

-KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ475

-KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR

KURULUNA DAİR YÖNETMELİK477

-KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER

HAKKINDA YÖNETMELİK487

-LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI

YÖNETMELİĞİ493

-LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ

ÜCRET TARİFESİ513

-SERMAYE ŞİRKETLERİ VE

KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA

YENİDEN YAPILANDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK517

-TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ve

TİCARİ İŞLEMLERDE REHİN HAKKININ KURULMASI VE TEMERRÜT SONRASI HAKLARIN KULLANILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

(ilgili maddeler)533

-YARGITAY’DAN VERİLEN İCRA VE

İFLÂS İŞLERİNE AİT KARARLARIN

YAYIMLANMASINA DAİR YÖNETMELİK545


KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ549
Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar