İçtihat ve Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Ural AKÜZÜM
ISBN: 9786257899529
81,00 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ural AKÜZÜM
Baskı Tarihi 2020/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İçtihat ve Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Dr. Öğr. Üyesi Ural AKÜZÜM

2020/06 1. Baskı, 176 Sayfa

ISBN 978-625-7899-52-9

Bu çalışma Türk Kamu Hukuku, özellikle de idare hukuku öğretisindeki meslek örgütlerinin hukuki yapısı, idare hukukundaki yeri, dünyada bu alandaki düzenleme ve uygulamaları tartışmayı hedeflemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda kamu niteliğini haiz olarak tanımlanan bu meslek örgütleri toplumsal hayatımızın vazgeçilmez unsurları olarak tartışmaların odağındadır. Bu anlamda yüksek yargı kararlarıyla - bilhassa Anayasa Mahkemesi ve Danıştay- oluşan içtihat, süreci biçimlendirmiştir diyebiliriz. Bütün bu konulara değinirken hukuki, akademik, uygulamaya dair güncel tartışmalara bir ışık tutma amacını güttüm. Bu eserimin kamu hukuku camiası için verimli bir tartışmaya zemim oluşturmasını ümit ediyorum.(ÖNSÖZDEN)


  İçindekiler


   Temel Kavramlar ve Meslek Kuruluşlarının Tarihsel Gelişimi
   1. Profesyonel Meslek Kavramı
   2. Profesyonel Meslek Kavramına İlişkin Hukuki Sınırlamalar
   3. Meslek Kuruluşu Kavramı
   4. Meslek Kuruluşu Kavramının Tarihsel Gelişim


    İkinci Bölüm
    Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Hukuki Niteliği
    1. Kamu Kurumu Kavramı
    2. Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarının Hukuki Niteliğine Dair Görüşler


     Üçüncü Bölüm
     Karşılaştırmalı Hukukta Meslek Kuruluşları
     1. Avrupa Birliği Organları Nezdinde Meslek Kuruluşlarının Durumu
     2. OECD ve Meslek Kuruluşları
     3. Bazı Ülkelerde Profesyonel Mesleklerin ve Meslek Kuruluşlarının Durumu


      Dördüncü Bölüm
      Türk Hukukunda Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
      1. Genel Olarak
      2. Türkiye'de Bulunan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Üst Kuruluşları
      3. Kamu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Anayasadan Kaynaklanan Ortak Özellikleri
      4. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
      5. Danıştay Kararları
      Sonuç


       Kaynakça

       Yorum Yap

       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
       İlgili Yayınlar