İfa Zamanı ve Erken İfa

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Aygül KIZILAY GÜNEYLİOĞLU
ISBN: 9786254321436
157,50 TL 175,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Aygül KIZILAY GÜNEYLİOĞLU
Baskı Tarihi 2022/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 197

Erken ifa, ifa zamanı üst başlığı içinde düzenlenmiş bir kurum olmakla birlikte önemi itibariyle çalışmamızın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Borçlu kural olarak erken ifada -muacceliyetten önce ifada- bulunabilir. Kural bu olmakla birlikte, taraflar anlaşmayla bunun aksini kararlaştırmış olabilir ya da işin niteliğinden ve durumun gereklerinden borçlunun bu yetkiye sahip olmadığı sonucu çıkabilir. İşte bu çıkış noktası ile borçlunun erken ifa yetkisine sahip olmadığı istisnai durumlar incelenmiştir. Erken ifanın hukuki niteliği konusunda ise çalışmanın ortaya çıkması aşamasında bazı olasılıklar zihnimde oluşmuştur. Erken ifanın hukuki niteliğinin belirlenmesi konusunda üç olasılık üstünde düşünülebilir. Bunlar yenilik doğuran hak, seçimlik yetki ve ifa olduğu olasılıklarıdır.(ARKA KAPAKTAN)


  İçindekiler


   Giriş
   Birinci Bölüm
   İfa Zamanı
   A. Genel Olarak
   1. Genel Olarak İfa Kavramı
   2. İfa Zamanının Tarihçesi-Roma Hukuku
   3. İfa Zamanı
   B. Alacaklı Açısından İfa Zamanı
   1. Genel olarak: Muacceliyet
   2. Muacceliyetin Doğumunda Unsurlar
   3. Muacceliyetin Sonuçları
   4. Edimlere Dayalı Olarak İfa Zamanı
   5. Aranılacak, Götürülecek ve Yollanacak Borçlarda İfa Zamanı
   6. İşin Niteliğinden Doğan İfa Zamanı
   7. Çeşitli Hükümlerin İfa Zamanı Bakımından İncelenmesi
   C. Borçlu Açısından İfa Zamanı
   1. Genel olarak: İfa Edilebilirlik
   2. Kural: Derhal İfa Edilebilirlik
   D. Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Halin İfa Zamanına Etkisi
   1. Genel Olarak
   2. Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Halin Hüküm ve Sonuçları
   3. Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Halin Sözleşme Sorumluluğuna Etkisi
   4. Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Halin Gerçekleşmesi Durumunda Muacceliyet ve Vadelerin Akıbeti


    İkinci Bölüm
    Erken İfa
    A. Genel Olarak
    1. Kavram
    2. Hukuki Niteliği
    3. Erken İfanın Şartları
    B. Erken İfaya İlişkin Kural
    C. Erken İfaya İlişkin istisnalar
    1. Sözleşme ile Erken İfa Yetkisinin Kaldırılması
    2. İşin Niteliği Gereği Erken İfa Yetkisinin Olmaması
    3. Kanundan Dolayı Erken İfa Yetkisinin Olmaması
    D. Erken İfanın Benzer Kurumlardan ve kavramlardan Ayrılması
    1. Kısmi İfadan Farkı
    2. Kötü İfadan Farkı
    3. İfaya Hazırlık Faaliyetlerinden Farkı
    4. İbradan Farkı
    5. Dönemsel Edimli Borç İlişkisindeki İfadan Farkı
    6. Seçimlik Borçtan Farkı
    7. Dönme Cezasından Farkı
    8. Bağlanma Parasından Farkı
    E. Erken İfanın Hüküm ve Sonuçları ile İspatı
    1. Erken İfanın Hüküm ve Sonuçları
    2. Erken İfanın İspatı
    F. Türk Tüketici Hukukunda Erken İfa
    1. Genel Olarak: Tüketici, Tüketici İşlemleri ve Tüketiciye Yönelik Uygulamalar
    2. Taksitle Satış Sözleşmelerinde Erken İfa
    3. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Erken İfa
    4. Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Erken İfa
    5. Tüketici Hukukunda Erken Ödemenin Hukuki Niteliği
    6. Erken Ödemenin Sınırlandırılması


     Üçüncü Bölüm
     Özel Borç İlişkilerinde İfa Zamanı ve Erken İfa
     A. Satış Sözleşmesi
     1. Genel olarak
     2. İfa Zamanı ve Erken İfa
     B. CISG Kapsamında İfa Zamanı ve Erken İfa
     1. Genel Olarak
     2. İfa Zamanı ve Erken İfa
     C. Bağışlama Sözleşmesi
     1. Genel Olarak
     D. Kira Sözleşmesi
     1. Genel Olarak
     2. İfa Zamanı ve Erken İfa
     E. Kullanım Ödüncü Sözleşmesi
     1. Genel Olarak
     2. İfa Zamanı ve Erken İfa
     F. Tüketim Ödüncü Sözleşmesi
     1. Genel Olarak
     2. İfa Zamanı ve Erken İfa
     G. Eser Sözleşmesi
     1. Genel Olarak
     2. İfa Zamanı ve Erken İfa
     H. Yayın Sözleşmesi
     1. Genel Olarak
     2. İfa Zamanı ve Erken İfa
     I. Vekalet Sözleşmesi
     1. Genel Olarak
     2. İfa Zamanı ve Erken İfa
     J. Saklama Sözleşmesi
     1. Genel Olarak
     2. İfa Zamanı ve Erken İfa
     K. Kefalet Sözleşmesi
     1. Genel Olarak
     2. İfa Zamanı ve Erken İfa
     L. Mesafeli Sözleşmeler
     1. Genel Olarak
     2. İfa Zamanı ve Erken İfa
     Sonuç


      Kaynakça

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.