İnsan Hakları Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hasan Tahsin FENDOĞLU
ISBN: 978-605-05-0699-0
Stok Durumu: Stokta var
51,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hasan Tahsin FENDOĞLU
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İnsan Hakları Hukuku
Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU
2020/11 2. Baskı, 368 Sayfa
ISBN 978-605-05-0699-0

İKİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ

Allah, ilk insanı yarattıktan ve insanlar çoğaldıktan sonra insan hakları kuralları ve ihlalleri birlikte oluşmaya başlamış, ilk insan olan Hz. Adem’in oğlu Kabil, arazisini genişletmek için (!) kardeşi Habil’i öldürmüştür. İnsanlar, kendi aralarındaki hak ve ödevleri yozlaştırınca, güçlü olanlar güçsüz olanların haklarını gasp etmiş, doğru ile yanlış arasındaki mücadele giderek kızışmış ve insanlar arasında meydana gelen insan hakları savaşı günümüze kadar süregelmiştir. Günümüzde insan ile insan, insan ile çevre, insan ile devlet ve hatta devletler arasındaki mücadele, bir hak-hukuk savaşıdır. Ermenistan’ın 1994 yılında Azerbaycan’ın % 20’sini oluşturan Karabağ’ı işgali, Yunanistan’ın Türkiye’yi limanlarına hapsetmek istemesi, İsrail’in Filistin topraklarını adım adım işgal ederek Dünyanın en büyük açık cezaevinde Filistinlileri mahkûm etmesi gibi dünyanın sıcak bölgelerindeki çatışma ve hatta savaşlar, hak ihlali/gaspı değil midir? Türkiye’nin, kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur ama karasal vatanında, mavi vatanında veya açık mavi vatanında gözü olanın gözünü çıkaracağı da açıktır. 

Aslında insan, Hak’tan bazı “nefha”lar taşıyor ve “hak” aynı zamanda Allah’ın adı. İlk insanlıktan günümüze en çok sömürülen kavram da hak ve hukuk.

İnsan hakları hukuku çalışmamıza 1990’larda başlamıştık. Teorik çalışmalarımızın yanında, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı dönemimizde, kamuda ilk kez Türkiye İnsan Hakları Raporu’nu, Kayıp Çocuklar Raporu’nu, İşkence ve Kötü Muamele ile Etkin Mücadele Raporu’nu ve Töre Namus Cinayetleri Raporu’nu yayınlamıştık. Bu dönemde, Avrupa Konseyi ile yaptığımız ve Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “Implementaion of Human Rights Reforms in Turkey” Projesi, Avrupa ülkelerinde yapılan insan hakları uygulamalarını yerinde görmemizi sağladı. Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 10 Yılı Ulusal Komitesinde Sayın Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ile halef-selef olduk ve konunun ayrı bir boyutunu inceleme fırsatımız oldu. Yine Birleşmiş Milletler UNESCO İnsan Hakları İhtisas Komitesi üyeliğimiz döneminde konunun farklı boyutlarıyla karşılaştık. Bütün bu teori ve uygulamanın yanında insan hakları ile ilgili olarak elimizde biriken diğer çalışmaları gözden geçirdik. Konu hakkında yapılan paneller, tartışmalar, konferanslar, alınan kararlar, ulusal ve uluslararası yüksek mahkemelerin bakışı ile yeni bir insan hakları vizyonu oluşturmaya çalıştık. 

Bütün bu belirtilenlerin ışığında Yüce Varlık, bu kitabın yazılmasına fırsat; yazmak için öncelikle sağlık ve elimize kalem alma gücünü verdi. Böylece bu alanda teori ile pratiğin, kâğıt üzerinde yazılanlarla uygulamanın birlikteliği gerçekleşebildi.

Ülkemiz dışında katıldığımız insan hakları toplantılarında, konunun belirli ülkelerin hedefiyle bağlantılı olduğunu gördüğümüz belirtilebilir. Örneğin Franko-fon ülkelerinin insan hakları toplantılarının, Fransa liderliğinde bu ülkeler arasındaki işbirliğini (!) gerçekleştirmeyi amaçladığı söylenebilir. ABD’nin Irak’a saldırısının görünür nedeni de insan haklarıydı. Emperyalist ülkeler, insan hakları üzerinden hegemonyalarını sürdürmek için insan haklarını araçsallaştırıyorlar. Terör örgütleri insan hakları kavramları ile genç dimağları kandırıyorlar. Dünyada en çok araçsallaştırılan nesneler, insan haklarıyla ilgili kavramlardır.

İnsan hakları hukukunun konusu ne olmalıdır? İnsan hakları ile ilgili konular mı incelenecektir? İnsan haklarıyla ilgili kanunlar mı gözden geçirilecektir? OHAL-KHK’larının, OHAL-CBK’ larının insan haklarını düzenleme tarzı mı incelenecektir? Uluslararası insan hakları hukuku kurallarının, Türk insan hakları kurallarından üstünlüğü mü araştırılacaktır? Belki bunların tamamı ve daha çoğu irdelenecektir.

Zamanının önemli bir bölümünü insan hakları alanına ayıran bir akademisyen olarak, insan hakları alanında yaptığımız çalışmaların sadece bu Kitap olduğu sanılmamalıdır. 

Değerli araştırmacılar, değişik çalışmalarımızda, insan hakları konusunda ayrıntı bulabilirler. Şöyle ki; 

İlk olarak, 1999 tarihinde İstanbul Filiz Kitapevi tarafından yayımlanan Devlet, Diplomasi ve İnsanın Özgürlük Mücadelesi (2 nci Baskı, Filiz, İstanbul, ss. 1+228) isimli çalışmamızdır.  

İkinci olarak 2007 senesinde İstanbul’da basılan Türkiye’nin Demokratik Gelişimi ve Avrupa Birliği isimli eserimizdir (Beyan Yayınları, İstanbul 2007, ss. 1+552).

Üçüncü olarak, Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı isimli çalışmamızdır (Yetkin yayınları, Ankara, 2010, ss. 1+358). İnsan haklarının güvencesi yargıdır. Yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı bir ülkede insan haklarının olduğu söylenemez. 

Dördüncü olarak, 2011 senesinde basılan Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) isimli çalışmamızdır (Ankara, 2011, Yetkin Yayınevi, ss. 1+274). Bu çalışmamız, Avrupa Konseyi ile yaptığımız “Implementaion of Human Rights Reforms in Turkey” Projesi kapsamında 10 kadar Avrupa ülkesinde yüz yüze almış olduğumuz eğitim ve bilgilerin temel olduğu, harmanlanmış bir Kitaptır. 

Beşinci olarak, 2012 senesinde çıkan Anayasal Derinlik (Ankara, 2012, Yetkin Yayınevi, ss. 1+976) isimli çalışmamızda Türk İmparatorlukları döneminin insan hakları hareketleri kaleme alındığından tarihsel dönemdeki insan hakları konuları için bu çalışmaya başvurulabilir.

Altıncı olarak 2014 yılında kaleme aldığımız Çocuk Hakları Hukuku (Ankara, 2014, Yetkin Yayınevi, ss. 1+476) isimli çalışmamız insan haklarının çocukluk dönemi ile ilgili olup, insan yaşamının bu dönemi için bu çalışmamıza başvurulabilir; insan hayatının önemli bir bölümü olan çocukluk dönemindeki haklar ve bunların ihlali bu çalışmamızda değerlendirilmiştir. 

Yedinci olarak insan hakları konusunda İngilizce olarak yaptığımız konuşmaların ve makalelerimizin yer aldığı Constitution and Human Rights (Anayasa ve İnsan Hakları) isimli Kitaptır. Bu kitabın ikinci baskısı 2020’de Yetkin yayınları tarafından gerçekleştirilmiştir (ss. 1+416). 

Sekizincisi, Anayasamızda geçen tüm temel haklarla ilgili bireysel başvuruları da kapsayan Anayasa Yargısı (3 üncü Baskı, Ankara, 2019, Yetkin Yayınevi, ss. 1+ 450) isimli çalışmamızdır. Anayasa Mahkemesinin sadece Anayasamızın 17 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile ilgili olarak vermiş olduğu bireysel başvuru kararlarına elinizdeki bu Kitapta değindik. Anayasada geçen diğer temel haklarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu bireysel başvuru kararlarına, bu kitabın hacmini büyütmemek için, değinilmesi mutlaka gerekli olduğu halde, maalesef değinemedik. Bu konuda Anayasa Yargısı isimli yayınımıza başvurulabilir. İnsan haklarının bekçisi mahkemeler, özel bekçisi ise anayasa mahkemeleridir. Her bir hak ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru konuları tek tek ele alınmadıkça, sadece bu Kitapla yetinmenin, noksan olduğunu kabul etmek gerekir. 

Dokuzuncusu, insan hakları çerçevesinde kaleme aldığımız Anayasa Hukuku (8 inci Baskı, Ankara, 2020, Yetkin Yayınları, ss. 1+834) isimli çalışmamızdır.

İnsan Hakları Hukuku adını verdiğimiz elinizdeki kitabın birinci bölümünde, genel olarak insan haklarını analiz ettik. İkinci bölümde Birleşmiş Milletlerde insan haklarını; üçüncü bölümde Amerika Birleşik Devletlerinde insan haklarının korunmasını irdeledik. Dördüncü bölümde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminde insan haklarının korunmasını, beşinci bölümde Türk anayasalarında insan hakları üzerinde durduk. Altıncı bölümde önemi nedeniyle insan hakları ve terör ilişkisini analiz ettik. Yedinci bölümde ilgisi nedeniyle demokrasi, eşitlik, Cumhuriyet, hukuk devleti ve sosyal devlet kavramlarını inceledik. Sekizinci bölümde yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı üzerinde durduk.

Bu çalışmanın şekil açısından yenilikleri ise şunlardır; Kitapta her bir bölümün başına temel kavramlar, özet ve ana hatlar şeklinde 3 farklı tablo ekledik. Her bölümün başında geçen özet ve ana hatlar bölüm hakkında genel bilgi vermektedir. Her bölüm içerisinde önemli görülen paragrafları tablo içerisine aldık. Ayrıca her bölümün sonuna metin soruları ile “yaşamla ilişkilendir” konulu parçalar koyduk. Anayasa ve kanun maddelerini metin içerisinde kalın harfle yazarak dikkat çekmek istedik. Örneğin 1982/41, 1982 Anayasasının 41 inci maddesi demek olup, bununla okuyucu kanun maddesini daha rahat görebilecektir. “Yaşamla İlişkilendir” parçaları ile genel insan hakları kültürünü geliştirmeyi amaçladık. Çünkü insan hakları hukukunun bir amacı da, kişiye bu açıdan Türkiye’yi ve Dünya’yı tanıtmaktır. Aslında insan hakları hukuku, bir bakıma Dünya seyahatidir. 

İçtihat niteliğinde olan Yüksek Mahkeme kararlarının K harfini kalın harfle yazarak dikkat çekmek istedik; ayrıca ilgili mahkeme kararlarını dipnotta gösterirken § işaretini kullandık; böylece yüksek mahkeme kararlarına verilen önemi gösterdik. Ayrıca dipnotlarda yüksek mahkeme kararlarının bir cümle ile çok kısa özetini yine kalın harflerle yazdık. Dipnotlarda yüksek mahkeme karar özetleri dışında hiçbir şekilde kalın harf kullanmayarak yüksek mahkeme içtihatlarının açıkça görünümünü sağladık. Bu şekilde okuyucu yüksek mahkeme içtihatlarının özetini, oldukça pratik olarak, sadece dipnotlardaki kalın yazılan harflerde bulabilecek, bunları, ayrıca metin içerisinde aramasına gerek kalmayacaktır. Ayrıca metinde geçen kanunların yürürlüğe giriş tarihini, kanunun hemen yanında belirttik. 

Bu çalışmanın faydalı olması en büyük dileğimizdir. Yapılan hataların hoşgörüyle karşılanması ve tarafımıza iletilmesi telafisi açısından önemlidir. Bu çalışma nedeniyle üzerimde katkısı olanlara teşekkürler. Kerim-Ulviye, Rabia ile Bekir-Zeynep-Kerem’e, Salih-Hande-Ali’ye ve Mehmet-Büşra-Yüsra’ya ve üzerimde hakkı olan Hocalarıma şükran borçluyum. Teşvikleri için M. Zeki, Müzeyyen, Sebahat, Fethi, Ahmet ve Eyüp’e yakın çalışma arkadaşlarıma, Yetkin Yayınevi yetkililerine, Kitabın yazılmasına vesile olan öğrencilerime teşekkürler. Araştırma Görevlilerimiz A. Samet Güller'e, Merve Ünal Açıkgöz'e, M. Fatih Sarı'ya, İrem Alpözen'e, Emine Arslan'a, S. Hande Akgün'e ve E. Kumru Paksoy'a özel teşekkürler. 

İnsan Hakları Hukuku isimli çalışmamızın ikinci baskısında Kitap tamamen gözden geçirilmiş, güncelleme, ekleme ve düzeltmeler yapılmıştır. 

Yazdıklarını okuyucuyla paylaşmak isteyen yazar, bilime olası bu küçücük katkısında, hatalarının hoşgörü ile karşılanmasını ummaktadır


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ................................................................................................. 5

İÇİNDEKİLER..................................................................................... 9

1. BÖLÜM:
GENEL OLARAK İNSAN HAKLARI

     I.  İNSAN HAKLARI KAVRAMI, GELİŞİMİ VE
          SINIFLANDIRILMASI............................................................... 15

A.. KAVRAM............................................................................. 16

B. İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ........................................ 21

C.. İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI.................... 30

    II. KLASİK (KİŞİSEL) HAKLAR VE ÖDEVLER........................... 37

A.. YAŞAM HAKKI................................................................... 37

B. KİŞİNİN YAŞAMA VE KENDİNİ GELİŞTİRME HAKKI (1982/17-1) İLE İLGİLİ AYM BİREYSEL BAŞVURU KARARLARI..................................................... 40

C.. HAK ARAMA VE YASAL YARGILAMA HAKKI (YASAL VE KİŞİSEL CEZA, MASUMİYET KARİNESİ, HUKUKA AYKIRI KANIT)............................. 55

D.. ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI VE MAHREMİYET     56

E. . UNUTULMA HAKKI........................................................... 60

F... KONUT DOKUNULMAZLIĞI............................................. 62

G.. İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ..................................................... 62

H. SEYAHAT VE YERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ......................... 64

İ.... İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ.......................................................... 64

K.. EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAKKI........................................... 69

L. . TOPLANTI VE DERNEK KURMA HAKKI......................... 70

M.. CEVAP HAKKI VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ......................... 70

N.. ÇOCUĞUN VELAYETİ VE HÂKİMİN MÜDAHALESİ...... 71

   III. SİYASAL HAKLAR................................................................... 72

   IV. SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL HAKLAR...................... 73

A. AİLENİN KORUNMASI....................................................... 73

B.. ÇALIŞMA HAKKI................................................................ 73

C. SENDİKALI OLMA HAKKI................................................ 75

D. SOSYAL GÜVENLİK HAKKI............................................. 75

E. . SAĞLIK HAKKI................................................................... 75

F. . ÇEVRE HAKKI.................................................................... 76

G. BARIŞ HAKKI..................................................................... 77

    V. HAKLARIN SINIRLANMASI.................................................... 77

A. HAKLARIN SINIRLANMASI.............................................. 77

1. . Hakların sınırlanmasının sınırlanması.............................. 78

2. . AİHS’e göre sınırlamanın sınırları................................... 80

B. HAKLARIN KORUNMASI.................................................. 81

1. . Hukuk dışındaki sınırlayıcı faktörler............................... 81

2. . Devletin hukukla sınırlanması ........................................ 81

C.. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KULLANILMASINDA SİSTEMLER       82

   VI.  TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN ANAYASA VE DİĞER
          KAYNAKLARDA DÜZENLENMESİ
........................................ 83

1... Anayasalarda İnsan Haklarının Düzenlenmesi................ 83

2. . Diğer Kaynaklarda İnsan Haklarının Düzenlenmesi........ 84

İKİNCİ BÖLÜM:
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE
İNSAN HAKLARININ KORUNMASI

A. ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE İNSAN HAKLARI.. 89

1. . Birleşmiş Milletler Anlaşması.......................................... 89

a... Birleşmiş Milletler Teşkilatı....................................... 91

aa... Genel olarak....................................................... 91

bb... Birleşmiş Milletlerin Organları............................ 92

cc... Birleşmiş Milletlerin Restoresi............................ 94

dd. . Sonuç................................................................. 96

B.. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Bünyesinde Oluşturulan İnsan Hakları Metinleri        96

1. . İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (1948)............................ 96

2... Milletlerarası İnsan Hakları Sözleşmeleri......................... 97

C.. İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN DİĞER SÖZLEŞMELER..... 97

1. . Her Türlü Irk Ayrımının Kaldırılmasına İlişkin
Milletlerarası Sözleşme (European Commission against Racism and Intolerance) (ECRI)       97

2... Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması sözleşmesi (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (CEDAW)..... 98

3. . İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya
Haysiyet Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş
Milletler
 Sözleşmesi....................................................... 100

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE
İNSAN HAKLARININ
KORUNMASI

A. GENEL OLARAK............................................................... 107

B.. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ABD YÜKSEK MAHKEME KARARLARI   114

C.. İFADE HÜRRİYETİ.......................................................... 119

D.. FEDERAL YÜKSEK MAHKEME’NİN SEÇİM DÖNEMİ KARARLARI  122

1... Arkansas Educational Television Commission (AETC) v. Forbes davası         122

2... FCC v. League of Women Voters davası....................... 122

3... Wilson v. Layne davası................................................. 123

E... FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN KOMÜNİZM PROPAGANDASI İLE İLGİLİ KARARLARI............................................................................................ 123

F... FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN LAİKLİKLE İLGİLİ KARARLARI          125

G.. FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN YARGI İLE İLGİLİ KARARLARI           127

H.. FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN MÜSTEHCENLİK
İLE İLGİLİ KARARLARI................................................... 128

1. . R.A.V v. St. Paul davası................................................ 128

2... United States v. American Library Association davası.. 129

3... FCC v. Pacifica Foundation davası................................ 129

4... Ginsberg v. New York davası........................................ 129

5... Virginia v. Black........................................................... 129

6... Freedman v. Maryland davası....................................... 129

7... Stanley v. Georgia davası.............................................. 130

8... FYM, Osborne v. Ohio.................................................. 130

9... Roth v. United States..................................................... 130

10. FYM, Miller v. California.............................................. 130

11. A Shcroft v. The Free Speech Coalition........................ 131

12. Miskin v. New York...................................................... 131

13. Ginzburg v. United States.............................................. 132

14. Memoirs v. Massachusetts............................................. 132

SONUÇ.............................................................................................. 133

A. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:........................................................ 133

B. AÇIK VE YAKIN TEHLİKE.............................................. 133

C. DEVLETİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI.......................... 133

D.. LAİKLİK............................................................................ 133

E... ASKERLİK......................................................................... 134

F... YARGIYA ELEŞTİRİ......................................................... 134

G.. İFADE HÜRRİYETİ........................................................... 134

H.. MÜSTEHCENLİK............................................................... 135

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNDE
İNSAN HAKLARININ KORUNMASI

     I. GİRİŞ....................................................................................... 140

    II. ULUSLARARASI HUKUK KURALLARI VE ANAYASALAR 141

   III. HUKUKUN GENEL İLKELERİNİN ANAYASA ÜSTÜLÜĞÜ 145

   IV.  AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NORMLARININ
          ANAYASA ÜSTÜLÜĞÜ SORUNU......................................... 149

    V.  AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA
          İNSAN HAKLARI.................................................................... 160

A. GENEL OLARAK............................................................... 160

B. AİHS SİSTEMİNDE İNSAN HAKLARI............................. 163

C. AİHM VE 1982/13.............................................................. 172

a. . Sınırlama Bir Kanun ile Düzenlenmiş Olmalıdır............ 172

b. . Sınırlama Meşru Bir Amaca Yönelmiş Olmalıdır........... 173

c. . Sınırlama Demokratik Bir Toplum İçin Gerekli Olmalıdır 174

D. AİHM VE DEVLETİN TAKDİR YETKİSİ......................... 174

1. . AİHM’nin Takdir Yetkisi Öğretisi................................. 174

2. . Avrupa Mutabakatı........................................................ 175

E. . AİHM KARARLARINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI     177

F... DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİNİN GEREKLERİ VE AİHM 178

G. AİHM’NİN BÜNYESEL SORUNLARI............................... 178

H. AİHM VE TÜRK YARGISI................................................ 179

I. .. AİHM KARARLARI: 2008 YILININ ANALİZİ................. 180

 

BEŞİNCİ BÖLÜM:
TÜRK ANAYASALARI VE İNSAN HAKLARI

     I.  GİRİŞ...................................................................................... 189

    II.  CUMHURİYET ÖNCESİNDE İNSAN HAKLARI................... 196

A. 1876 ANAYASASI ÖNCESİNDE İNSAN HAKLARI........ 196

B. 1876 ANAYASASI SONRASI............................................ 201

   III.  CUMHURİYET DÖNEMİ (1982 ANAYASASI ÖNCESİ) İNSAN
           HAKLARI............................................................................... 202

A. 1921 ANAYASASINDA İNSAN HAKLARI...................... 202

B. 1924 ANAYASASINDA İNSAN HAKLARI...................... 202

C. 1961 ANAYASASINDA İNSAN HAKLARI...................... 202

   IV.  1982 ANAYASASINDA İNSAN HAKLARI............................ 204

A.. 1961 VE 1982 ANAYASALARI ARASINDAKİ FARKLAR 204

B.. GENEL OLARAK............................................................... 205

C.. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ......................... 218

D.. OLAĞANÜSTÜ HALLERDE ANAYASA YARGISI...... 223

ALTINCI BÖLÜM:
İNSAN HAKLARI VE TERÖR
(ULUSLARARASI ANAYASA HUKUKU BOYUTU)

     I.  GİRİŞ....................................................................................... 232

    II.  CEZA HUKUKUNU BİRLEŞTİRME KONFERANSLARINDA
          TERÖR KAVRAMI.................................................................. 234

   III.  TERÖRLE MÜCADELE SÖZLEŞMELERİNDE TERÖRİZM
          (CENEVRE SÖZLEŞMELERİ) ................................................ 235

   IV.  MİLLETLER CEMİYETİ KARARLARINDA TERÖRİZM....... 235

    V.  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KARARLARINDA TERÖR
          KAVRAMI
............................................................................... 236

   VI.  AVRUPA KONSEYİ KARARLARINDA TERÖRİZM............. 238

VII. AGİT BELGELERİNDE TERÖRİZM....................................... 239

VIII.  SONUÇ.................................................................................... 240

YEDİNCİ BÖLÜM:
İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA DEMOKRASİ, EŞİTLİK, CUMHURİYET, MONARŞİ, HUKUK DEVLETİ VE
SOSYAL DEVLET KAVRAMLARI

     I.  DEMOKRASİ KAVRAMI........................................................ 246

A. GİRİŞ.................................................................................. 246

1. . İdeal demokrasi............................................................. 247

2. . Deneysel demokrasi (ampirik demokrasi; poliarşi)........ 249

B. DEMOKRASİ TARTIŞMALARI......................................... 255

C. DEMOKRASİ TEORİLERİ................................................. 261

D. “DEMOKRATİK DEVLET” KAVRAMI............................ 266

E. . TÜRK ANAYASALARI VE DEMOKRASİ........................ 268

1. . 1876 ANAYASASI VE DEMOKRASİ.......................... 268

2. . 1921 ANAYASASI VE DEMOKRASİ.......................... 268

3. . 1924 ANAYASASI VE DEMOKRASİ.......................... 268

4. . 1961 ANAYASASI VE DEMOKRASİ.......................... 269

5. . 1982 ANAYASASI VE DEMOKRASİ.......................... 270

a. 1982 Anayasasına eleştiriler...................................... 270

b. 1982 Anayasasında AİHS’ne aykırılıklar vardır........ 272

c. 1982 Anayasasında, özgürlük-güvenlik dengesi........ 272

    II. EŞİTLİK................................................................................... 274

   III. CUMHURİYET........................................................................ 280

   IV. MONARŞİ VE DİKTATÖRLÜK.............................................. 282

1. . MONARŞİ.......................................................................... 282

2. . DİKTATÖRLÜK................................................................. 284

    V.  HUKUK DEVLETİ................................................................... 285

   VI.  SOSYAL DEVLET................................................................... 288

SEKİZİNCİ BÖLÜM:
YARGININ BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI

     I.  KAVRAMLAR......................................................................... 295

    II.  YARGI FONKSİYONU KAVRAMI......................................... 310

 

KAVRAM İNDEKSİ........................................................................ 317

KAYNAKLAR.................................................................................. 331

ÖZGEÇMİŞ...................................................................................... 367

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: insan hakları
İlgili Yayınlar