500 Soruda

İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları

İşveren ve İşçinin Başucu Kitabı
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Orhan KOTAN - Hatice KOTAN
ISBN: 9789750292538
Stok Durumu: Tükendi
279,00 TL 310,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Orhan KOTAN, Hatice KOTAN
Baskı Tarihi 2024/05
Baskı Sayısı 3
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 328

Orhan KOTAN, Hatice KOTAN


Ülkemizde her hanede mutlaka bir işçi veya bir işveren vardır. Haliyle toplumumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan işçi-işveren kesiminin hakları ve sorumlulukları gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır.

Çalışma yaşamında karşılaşılan işçi ve işveren kesimini ilgilendiren sorunlara çözüm bulunması ve mevzuattaki karmaşıklığın herkes tarafından anlaşılması amacıyla bir başucu kitabı hazırlama zarureti doğmuştur.

Yirmi yılı aşkın mesleki deneyime sahip bir iş müfettişi ile serbest muhasebeci mali müşavirin takım çalışmasının ürünü olan kitapta; sırasıyla iş mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, yabancıların çalışma izinleri, işverenlerin vergi ve sosyal güvenlik borçların yapılandırılması ve güncel sorunlar, kısa, öz ve anlaşılır bir dille soru-cevap şeklinde açıklanmıştır. Kitabın sonunda da örnek form ve dilekçelere yer verilmiştir.

Kitap; insan kaynakları uzman ve yöneticileri, avukatlar, serbest muhasebeci ve mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, işverenler ve özellikle işçiler için bir başucu kitabı niteliğindedir.

Önsöz  5
Birinci Bölüm
İŞ HUKUKU
Soru 1: Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?  39
Soru 2: İşyerinin satılması/devredilmesi durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?  40
Soru 3: Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?  40
Soru 4: Kıdem tazminatı tutarı nasıl hesaplanır?  40
Soru 5: İhbar tazminatı nedir, hangi hallerde ödenmektedir?  41
Soru 6: İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmasının esasları nelerdir?  42
Soru 7: İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?  43
Soru 8: İşyerinin taşınması veya çalışma şartlarının değiştirilmesi halinde işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?  43
Soru 9: Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?  44
Soru 10: İşe iade hakkından yararlanabilmek için gereken şartlar nelerdir?  44
Soru 11: İzin almadan işe devamsızlık yapan işçi ile ilgili yapılması gereken işlem nedir?  45
Soru 12: Uzun süreli rapor alan işçinin iş sözleşmesi bu nedenle feshedilebilir mi?  45
Soru 13: Fazla çalışma ücretine hangi hallerde hak kazanılmaktadır?  45
Soru 14: Eşi doğum yapan işçiye kaç gün izin verilmesi gerekmektedir?  46
Soru 15: Çalışanlara hamilelik ve doğum hallerinde sağlanan haklar nelerdir?  46
Soru 16: Hamilelik veya doğum nedeni ile işten ayrılan işçi, kıdem tazminatına hak kazanır mı?  47
Soru 17: Çalışanların raporla belgelenmiş sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıklarında işveren tarafından ücret ödenir mi?  47
Soru 18: Doğum nedeniyle kullanılacak ücretli ve ücretsiz izin sürelerinin, yıllık ücretli izin hakkı elde edilmesi için geçmesi gereken süreye etkisi nedir?  48
Soru 19: Bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır?  48
Soru 20: İşçilere ücret kesme cezası verilmesinin koşulları nelerdir?  48
Soru 21: Çalışanlara yol ve yemek parası verilmesi gerekli midir?  49
Soru 22: Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi fesih edilebilir mi?  49
Soru 23: Özel sektörde çalışan bir işçinin kaç yıldan sonra istifa sonucu kıdem tazminatı hakkı vardır?  50
Soru 24: Tatil günlerinde çalışan bir işçinin, bu çalışma karşılığındaki ücreti nasıl hesaplanmaktadır?  50
Soru 25: Ücretler hangi aralıklarla ve hangi oranlarda artırılmalıdır?  51
Soru 26: Çalışanın kendisine önerilen yeni pozisyonu kabul etmemesi durumunda işverenin yaptırım hakkı doğar mı?  51
Soru 27: İşyerinde çırak olarak çalışan bir kişi işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alabilir mi?  52
Soru 28: İşveren işçinin iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin (II) numaralı bendinde yer alan haller (Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri) gerekçesiyle feshederse işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?  52
Soru 29: İşçi iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca feshederse kıdem tazminatına hak kazanılır mı?  53
Soru 30: Malulen emekli olarak işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?  53
Soru 31: Toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?  53
Soru 32: 5510 sayılı Kanunda öngörülen yaşlılık aylığı almak için yaş dışındaki sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayılarını tamamlayarak kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?  53
Soru 33: 10 ay önce evlenen kadın işçi işten ayılmak zorundaysa, kıdem tazminatı alabilir mi?  54
Soru 34: 1 yıl 2 ay önce evlenen kadın işçi, işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi?  54
Soru 35: Çalışan vefat ettiği takdirde çalışana ait kıdem tazminatı tutarını mirasçıları talep edebilir mi?  54
Soru 36: İşyerinde 10 yıldan beri çalışan işçi, ne kadarlık ücret tutarında kıdem tazminatı alabilir?  54
Soru 37: Daha önce çalıştığı kamu kurumundan kıdem tazminatı alarak ayrılan işçi, daha sonra başka bir kamu kurumunda çalışmaya başlarsa, kıdem tazminatına esas süre ne kadar olur?  55
Soru 38: 10.000 TL. net ücret alan bir çalışanın, kıdem tazminatına esas ücreti ne kadardır?  55
Soru 39: Daha önceki hizmetinden dolayı kıdem tazminatı alan işçi, tekrar aynı işyerinde çalışmaya devam ederse, daha önceki süre için tekrar kıdem tazminatı alabilir mi?  55
Soru 40: Kıdem tazminatı zamanında ödenmezse faiz istenilebilir mi?  56
Soru 41: Kıdem tazminatında her yıl için ödenecek 30 günlük ücret artırılabilir mi?  56
Soru 42: Kıdem tazminatından kesinti yapılır mı?  56
Soru 43: Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilir?  56
Soru 44: Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dâhil edilmez?  57
Soru 45: İşçinin başka bir şubeye gönderilmesi mümkün müdür?  57
Soru 46: İşverenle işçi anlaşarak iş koşullarını değiştirebilir mi?  58
Soru 47: Çalışma koşullarında yapılan değişiklikler geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulur mu?  58
Soru 48: İşçilere dolar ile ödeme yapılabilir mi?  58
Soru 49: İşçiye ücret ödemesi emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde yapılabilir mi?  59
Soru 50: İşverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi yasal mıdır?  59
Soru 51: Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi var mıdır?  59
Soru 52: 8 işçi çalıştıran işveren ücretleri banka kanalıyla ödeme yükümlülüğüne tabii midir?  59
Soru 53: İşçi ücretlerinin ne kadarlık tutarı bankaya yatırılmalıdır?  60
Soru 54: 11 işçi çalıştıran işveren, işçilere ücretlerini banka aracılığıyla ödemese ne olur?  60
Soru 55: Ücreti ödenmeyen işçi iş görmekten kaçınabilir mi?  60
Soru 56: Ücreti zamanında ödenmeyen işçi faiz isteyebilir mi?  61
Soru 57: Ücreti zamanında ödenmediği için iş görmekten kaçınan işçinin iş sözleşmesi feshedilir mi?  61
Soru 58: Ücretin ne kadarı haczedilebilir veya başkasına devir temlik edilebilir?  61
Soru 59: Ücret bordrosu düzenleyen işverenin ücret hesap pusulası da düzenleme yükümlülüğü var mıdır?  61
Soru 60: İşverenin işçiden 3 gündelik kadar ücret kesintisi yapması yasaya uygun mudur?  62
Soru 61: İşçiden ücret kesme cezası yoluyla kesilen para ne yapılmalıdır?  62
Soru 62: Genel çalışma süresinin 45 saat olarak belirlendiği bir işyerinde, haftada 44 saat çalışma yaptıran işveren fazla çalışma ücreti ödemeli midir?  62
Soru 63: Haftada 3 saat fazla çalışma yaptırılan işçiye, ücreti nasıl ödenmelidir?  62
Soru 64: Sözleşmede haftalık 40 saat çalışacağı belirtilen bir işçi, işveren tarafından haftada 44 saat çalıştırılıyor ise ücreti ne kadar zamlı ödenmelidir?  63
Soru 65: Haftada 5 saat fazla çalışma yapan bir işçinin ücret yerine izin alması mümkün müdür?  63
Soru 66: İşçinin hak ettiği fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma nedeniyle serbest zamanı ne kadar sürede kullandırılmalıdır?  63
Soru 67: İşveren fazla saatlerle çalışma için işçinin onayını almalı mıdır?  64
Soru 68: İşveren bir yılda toplam ne kadar fazla çalışma yaptırma hakkına sahiptir?  64
Soru 69: Bir işyerinde taşeron firma elemanı olarak çalışan bir işçinin taşeron firmadan alamadığı ücreti tahsil edebilmesinin yasal bir yolu var mıdır?  64
Soru 70: Tüzel kişiliğe sahip bir ticari işletme kuran bir işçinin daha önce çalıştığı firmanın taşıma işlerini yapması mümkün müdür?  64
Soru 71: İşçinin iş görme ediminin alacaklısı olan taşeron firmanın değişmesi durumunda işçinin izin kullanma hakkı nasıl etkilenmektedir?  65
Soru 72: Bir spor kulübünde profesyonel futbolcu olarak 2 yıl çalışan bir futbolcu ne kadar kıdem tazminatı alabilir?  65
Soru 73: Bir hava yolu şirketinde finans müdürü olarak çalışan işçi 4857 sayılı İş Kanununa tabi midir?  65
Soru 74: İşverenin kadınlara erkeklerden daha az ücret ödemesi kanuna uygun mudur?  65
Soru 75: İşyeri devredilen işçinin devirden önceki alacaklarından yeni şirket mi, eski şirket mi sorumludur?  66
Soru 76: Geçici iş ilişkisi nedir?  66
Soru 77: İşçi özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kapsamında ne kadar süreyle görevlendirilebilir?  66
Soru 78: Geçici işçi çalıştıran işverenin yükümlülükleri nelerdir?  66
Soru 79: Geçici iş ilişkisinde işçinin yükümlülükleri nelerdir?  67
Soru 80: Hangi işlerde geçici iş ilişkisi gerçekleşmez?  67
Soru 81: İş sözleşmesinin işçi tarafından derhal feshi ne demektir?  67
Soru 82: İşçinin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek sağlık sebepleri nelerdir?  68
Soru 83: İşçinin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nelerdir?  68
Soru 84: İşçinin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek zorlayıcı sebepleri nelerdir?  69
Soru 85: İş sözleşmesinin işveren tarafından derhal feshi ne demektir?  69
Soru 86: İşverenin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek sağlık sebepleri nelerdir?  70
Soru 87: İşverenin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nelerdir?  70
Soru 88: İşverenin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek zorlayıcı sebepler nelerdir?  71
Soru 89: İşçinin gözaltına alınması veya tutukluluğu sebebiyle iş sözleşmesi derhal ne zaman feshedilir?  71
Soru 90: 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesinin (II) no.lu bendinin (g) alt bendinde yer alan ay kavramı ile ne ifade edilmektedir?  72
Soru 91: İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi durumunda ilgili işveren tarafından derhal fesih nasıl yapılır?  72
Soru 92: İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda ilgili işveren tarafından derhal feshi nasıl yapılır?  72
Soru 93: İşveren veya işçinin haklı nedenle fesih hakkını kullanma süresi nedir?  73
Soru 94: İş sözleşmesi feshedilen işçi tazminatlarını almak için nereye başvurmalıdır?  73
Soru 95: İş güvencesi kapsamında olan işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshinde uyulması gereken kurallar nelerdir?  74
Soru 96: Fesih bildirimine dava açma süresi ne kadardır?  74
Soru 97: İşe iade davası mahkemeler tarafından kaç gün içerisinde sonuçlandırılması gerekir?  74
Soru 98: Mahkeme işe iade kararı verirse işverenin işçiyi kaç gün içerisinde işe başlatması gerekir?  75
Soru 99: Mahkemenin işe iade kararına rağmen işveren işçiyi işe başlatmazsa ne olur?  75
Soru 100: Mahkeme işe iade kararı verirse işçinin kaç gün içerisinde işverene başvurması gerekir?  75
Soru 101: Mahkemenin işe iade kararına rağmen işçi işe başlamak için başvurmazsa sonuç ne olur?  75
Soru 102: İş sözleşmesinin feshinde usul nasıldır?  76
Soru 103: İşe iade edilen işçinin işe başlaması durumunda daha önce yapılan ödemeler mahsup edilir mi?  76
Soru 104: Çalışılmış gibi sayılan 4 aylık sürenin sigorta primi ödenir mi?  76
Soru 105: İşçinin 4 aylık ücretine gecikme faizi uygulanabilir mi?  77
Soru 106: Çalışılan işyeri devredildiğinde işçiler kıdem tazminatı talep edebilirler mi?  77
Soru 107: İşyerini devreden işverenin işyerinde çalıştırdığı işçilerle ilgili sorumluluğu devam eder mi?  77
Soru 108: İşverenin işçiyi geçici olarak bir başka işverenin yanında görevlendirmesi mümkün müdür?  78
Soru 109: Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin, işçiyi grev sırasında çalıştırması mümkün müdür?  78
Soru 110: İşçi işten ayrılmak istediğinde bu durumu ne kadar önce işverene haber vermelidir?  78
Soru 111: İşveren işçiyi işten çıkarmak istediğinde, işçiye önceden durumu bildirmeli midir?  79
Soru 112: Belirli süreli hizmet akdi ile çalışılan durumlarda da işverenin bildirim süresine uyma zorunluluğu var mıdır?  79
Soru 113: İşveren işçiyi ihbar süresine uymaksızın, yani önceden haber vermeksizin işten çıkardığında işçinin talep edebileceği bir hak var mıdır?  79
Soru 114: İşçi önceden haber vermeksizin işten ayrılırsa işveren işçiden ihbar tazminatı talep edebilir mi?  80
Soru 115: İşverenin bildirim süresi kullandırmaksızın işçinin iş sözleşmesini feshetmesi mümkün müdür?  80
Soru 116: Kanundaki bildirim süreleri kesin midir?  80
Soru 117: Denkleştirme uygulaması ne demektir?  80
Soru 118: İşverenin bayram sonrası verdiği izin karşılığı telafi çalışması yaptırması mümkün müdür?  81
Soru 119: Fazla mesai hesaplanırken ara dinlenmesi hesaba katılmakta mıdır?  81
Soru 120: Günde 7.5 saat çalışan işçinin ara dinlenmesi ne kadar olmalıdır?  82
Soru 121: Günde 9 saat çalışan işçinin ara dinlenmesi ne kadar olmalıdır?  82
Soru 122: İşverenin gece vardiyasında işçiyi 12 saat çalıştırması yasal mıdır?  82
Soru 123: Çocukların çalıştırılabilme yaşı kaçtır?  82
Soru 124: Çocuk işçilerin azami çalışma süreleri ne kadar olmalıdır?  83
Soru 125: Kadın işçiler madenlerde çalıştırılabilir mi?  83
Soru 126: Gece çalışması yapamayacak işçiler hangileridir?  83
Soru 127: Kadın işçiler gece vardiyasında en fazla kaç saat çalışabilir?  83
Soru 128: Gebe ya da emziren kadın işçi gece postasında çalıştırılabilir mi?  84
Soru 129: Kadın işçi eşiyle aynı gece postasında çalıştırılabilir mi?  84
Soru 130: Kadın işçilerin doğum izni ne kadardır?  84
Soru 131: Kadın işçi doğum öncesi iznini doğum sonrasına aktarabilir mi?  85
Soru 132: Kadın işçi gebeliği süresince çalışırken periyodik kontrollerini nasıl yaptırabilir?  85
Soru 133: Kadın işçi gebeliği süresince daha hafif bir işe geçebilir mi?  85
Soru 134: Kadın işçi doğum sonrası ücretsiz izin alabilir mi?  85
Soru 135: Kadın işçinin emzirme izni ne kadardır?  85
Soru 136: Emzirme izni saati bölünerek kullanılabilir mi?  86
Soru 137: Emzirme izni kullanılması durumunda işveren işçinin ücretinden kesinti yapabilir mi?  86
Soru 138: Yıllık ücretli izne ne zaman hak kazanılabilir?  86
Soru 139: Yıllık izin süresi nasıl hesaplanır?  86
Soru 140: Yıllık izin süreleri ile ilgili belirli yaş gruplarına yönelik özel bir düzenleme var mıdır?  87
Soru 141: Mevsimlik bir işte çalışan işçinin yıllık izin hakkı var mıdır?  87
Soru 142: Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir?  88
Soru 143: Yıllık izin bölünerek kullanılabilir mi?  88
Soru 144: Yıllık iznin uzakta geçirilmesi durumunda yol izni kullanılabilir mi?  88
Soru 145: İşveren kullanılan yıllık izinlere ilişkin kayıt tutmak zorunda mıdır?  88
Soru 146: Hak kazanılması durumunda yıllık izin hakkı ne zaman kullanılabilir?  89
Soru 147: Hastalık sebebiyle uzun süre rapor kullanmak zorunda kalındığında, bu durumdan yıllık izin hakkı nasıl etkilenir?  89
Soru 148: İşyerinde çalışırken muvazzaf askerlik dışında bildirim süresini aşmayan bir süre boyunca askere gidilmesi halinde, askerlikte geçen süre, yıllık izin hakkında değerlendirmeye alınacak mıdır?  90
Soru 149: Yıl içinde alınan mazeret izinlerini işveren yıllık izin hakkından düşebilir mi?  90
Soru 150: Yıllık izin süresi için ücret alınabilir mi?  90
Soru 151: Yıllık ücretli izin kullanılırken bir başka işte çalışılabilir mi?  90
Soru 152: Yıllık iznin kullanıldığı süre içinde işveren işçinin sigorta primlerini ödemeye devam eder mi?  91
Soru 153: Toplu izin uygulaması nedir?  91
Soru 154: İzin Kurulu nedir?  91
Soru 155: İzin Kurulu işçilerin yıllık izinlerini nasıl düzenler?  92
Soru 156: Ara dinlenmesi nedir?  92
Soru 157: Ara dinlenmesi süresi ne kadar olmalıdır?  92
Soru 158: Çalışma süresi hesaplanırken ara dinlenmeleri hesaba katılmalı mıdır?  92
Soru 159: Ara dinlenmesi süresi tek seferde mi kullanılmalıdır?  93
Soru 160: Hafta tatiline hak kazanmak için ne kadar çalışılmalıdır?  93
Soru 161: Hafta içinde raporlu olunması halinde hafta tatili hakkı kaybedilir mi?  93
Soru 162: İşveren hafta tatili izninde ücret ödemek zorunda mıdır?  94
Soru 163: Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmaması zorunlu mudur?  94
Soru 164: Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması halinde işçinin ücreti nasıl ödenir?  94
Soru 165: 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan tarım işletmeleri ile 50’den daha az işçi çalıştırılan tarım işletmelerindeki tarım işçisi sayılmayan işçilerin iş hukuku bakımından durumu nedir?  95
Soru 166: Havacılık hizmetlerinde çalıştırılan işçilerin İş Kanunu bakımından durumu nedir?  95
Soru 167: Geçici iş ilişkisi nasıl kurulur, hangi halde bu ilişki geçersiz sayılır?  95
İkinci Bölüm
YABANCI UYRUKLULARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ
Soru 168: Çalışma izni nedir?  99
Soru 169: Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar çalışma izni almak zorunda mıdır?  99
Soru 170: Yabancı Kimlik Numarası nedir?  99
Soru 171: Yabancılara Çalışma İzni veren kurumlar hangileridir?  100
Soru 172: İkamet iznine sahip olmak yasal çalışabilmek için yeterli midir?  100
Soru 173: Çalışma izni olan yabancı istediği iş ve işyerinde çalışabilir mi?  100
Soru 174: Çalışma izni süresi nasıl uzatılabilir?  100
Soru 175: Çalışma izni talep edilen yabancıya ödenecek en az ücret düzeyleri ne kadardır?  101
Soru 176: Çalışma izni verilen yabancıların sosyal güvenlik kaydı nasıl yapılacaktır?  101
Soru 177: Çalışma izni verilirken pasaport süresi dikkate alınmakta mıdır?  101
Soru 178: Değerlendirme kriterlerinde belirtilen 5 TC istihdamının izin süresince sağlanması gerekmektedir. İzin süresi içerisinde 5 TC işçilerden bir kişinin işten ayrılması halinde yerine yeni işçinin alınması için bir süre var mıdır?  102
Soru 179: E–izin sistemi nedir? Ne zaman uygulamaya alınmıştır?  102
Soru 180: E–izin sistemi için gerekli uygulamalar nelerdir?  102
Soru 181: E–izin sisteminde işyeri kaydı kim tarafından oluşturulur. İşyeri adına birden çok kişinin başvuru yapabilmesi mümkün müdür?  103
Soru 182: Ev hizmetleri başvurusu sadece işveren tarafından mı yapılabilir? Bu başvurunun vekalet verilecek ya da sistem üzerinden yetkilendirilecek başka kişiler tarafından yapılması mümkün müdür?  103
Soru 183: Ev hizmetlerinde hangi koşullarda yabancı çalıştırılmasına izin verilir?  103
Soru 184: İzin alarak Türk vatandaşlığından çıkarak Mavi Kart almaya hak kazanmış bulunanlar çalışma izni almak zorunda mıdır?  104
Soru 185: İzinsiz çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında hangi işlemler uygulanır?  104
Soru 186: Süreli çalışma izni nedir?  105
Soru 187: Süresiz çalışma izni nedir?  105
Soru 188: Turistik vize ile ülkemizde bulunan bir yabancı için yurtiçinden çalışma izin başvurusu yapabilir miyiz?  105
Soru 189: Türkiye’de çalışma izni ile çalışan yabancılar işyerlerini değiştirebilirler mi?  106
Soru 190: Türkiye’de yabancıların çalışmasının yasak olduğu meslek ve görevler nelerdir?  106
Soru 191: Uluslararası koruma başvuru sahipleri ve şartlı mülteci statüsünde bulunan yabancılar çalışma izni için başvuru yapabilirler mi?  107
Soru 192: Çalışma izin başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması nasıl yürütülmektedir?  107
Soru 193: Çalışma izin başvurularının sonuçları nasıl bildirilmektedir?  108
Soru 194: Çalışma izin belgemi kaybettim, yenisini nasıl çıkarabilirim?  108
Soru 195: Çalışma izin talebimiz reddedildi, yeniden başvuru yapabilir miyiz?  108
Soru 196: Çalışma izin taleplerinin reddedilmesi halinde itiraz merci neresidir?  109
Soru 197: Çalışma izni alabilmek için başvuru yaparken bir aracı kurumun yardımına ihtiyaç var mıdır?  109
Soru 198: Çalışma izni alınan yabancının işe başlamaması veya başladıktan sonra işten ayrılması halinde çalışma izni iptal/sonlandırma işlemi nasıl yapılacaktır?  109
Soru 199: Çalışma İzni almasına gerek bulunmayan yabancılar kimlerdir?  110
Soru 200: Çalışma izni başvurusu reddedilen yabancının itiraz hakkı var mıdır?  110
Soru 201: Çalışma izni başvurusu yapabilmek için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi alınması zorunlu mudur?  110
Soru 202: Çalışma izni başvurusunun reddi MADDE 9 – a) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan kriterler kanunda mevzuat içeriğinde yer almamaktadır. Detayları nelerdir. İçeriği hakkında ulaşılabileceğimiz kriterler nelerdir?  111
Soru 203: Çalışma izni bittikten sonra yabancının ülkeyi 10 gün içerisinde terk etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde yeni ikamet almadan farklı bir işveren sistemden çalışma izni başvuru yapabilir mi?  111
Soru 204: Çalışma izni harç ödemesi yapılabilecek bankalar hangileridir?  111
Soru 205: Çalışma izni için harç ödenmekte midir?  112
Soru 206: Çalışma izni ikamet izni sayılır mı?  112
Soru 207: Çalışma izni muafiyeti olan yabancılar kimlerdir?  113
Soru 208: Yabancılarda sigorta girişi ne kadar sürede yapılması gerekir?  113
Üçüncü Bölüm
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Soru 209: Kısa çalışma nedir?  115
Soru 210: Kısa çalışmanın amacı nedir?  115
Soru 211: Kısa çalışmadan ne kadar süreyle yararlanılabilir?  115
Soru 212: Kısa çalışma ödeneğine hangi işverenler müracaat edebilir?  115
Soru 213: Kısa çalışmadan yararlanabilmek için faaliyet ne kadar azaltılmalıdır?  116
Soru 214: Haftalık çalışma süresinin 1/3 oranında azaltılması ne demektir?  116
Soru 215: İşyeri bazında kısa çalışmadan faydalanacak toplam işçi sayısında bir kısıt var mı?  116
Soru 216: Daha önce ekonomik sebeplerle kısa çalışmadan yararlanan bir işyeri, koronavirüs nedeni ile de kısa çalışmadan yararlanabilir mi?  117
Soru 217: İşyerinin kısa çalışma yapması için asgari çalışan sayısı şartı var mı?  117
Soru 218: İşbaşı Eğitim Programından faydalanan bir işveren kısa çalışmadan faydalanabilir mi?  117
Soru 219: Belediyelerin kurmuş oldukları şirketlerde çalışan işçiler kısa çalışmadan yararlanabilirler mi?  117
Soru 220: Konkordato ilan etmiş bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir mi?  118
Soru 221: Sigorta ve vergi borcu olan bir işveren, kısa çalışma başvurusunda bulunabilir mi?  118
Soru 222: Kısa çalışma başvurusu nereye ve nasıl yapılmaktadır?  118
Soru 223: Kısa çalışmaya başvurmak için işyerleri hangi evrakları göndermelidir?  119
Soru 224: İşverenin kısa çalışma talep formunu imzalaması zorunlu mudur?  119
Soru 225: Bir işletmede işçi olarak çalışan bir kişi doğrudan kısa çalışma için başvuruda bulunabilir mi?  120
Soru 226: İşveren birden fazla şubesi olan işyerleri için nasıl başvuru yapmalıdır?  120
Soru 227: Başvuru yaptıktan sonra süreç nasıl ilerlemektedir?  120
Soru 228: İŞKUR’a verilen kısa çalışma yapacak işçi listesinde değişiklik (Kişi sayısı/çalışılmayan süre artırma veya kişi değiştirme) yapmak mümkün müdür?  121
Soru 229: İş Müfettişinin yapacağı uygunluk tespiti nedir?  121
Soru 230: Her işçi kısa çalışma ödeneği alacak mı?  121
Soru 231: Son 60 gün koşulunun değerlendirilmesinde, eksik prim gün bildirimleri veya iş sözleşmesinin askıda kalma durumu kesintiye sebep olmakta mıdır?  122
Soru 232: Kısa çalışma uygulamasının başladığı tarihte işçinin iş sözleşmesinin askıda kalma hali sona ererse kısa çalışmadan faydalanabilir mi?  122
Soru 233: İşçilerin alacağı ödenek tutarı nedir?  122
Soru 234: Kısa çalışma ödeneği işverene mi yoksa çalışanlara mı ödenmektedir?  123
Soru 235: Yabancı işçiler kısa çalışma ödeneği alabilir mi?  123
Soru 236: Kronik hasta ve 65 yaş üstü olan kişiler kısa çalışmadan yararlanabilir mi?  123
Soru 237: Yarım çalışma ödeneğinden faydalanan kişi aynı süre içerisinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir mi?  124
Soru 238: Kısa çalışma talebi uygun bulunan bir işyerinde işçiler ne zaman ödenek alır?  124
Soru 239: Kısa çalışmadan yararlandıktan sonra devlete bir borç olacak mıdır?  124
Soru 240: Kısa çalışma uygulaması süresince çalışılmayan günler için primler SGK’ya nasıl bildirilir?  124
Soru 241: Kısa çalışma hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup edilir mi?  125
Soru 242: Sosyal güvenlik destek primine tabi olan çalışanlar kısa çalışmadan faydalanabilir mi?  125
Soru 243: Kısmi süreli çalışan işçiler kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilirler mi?  125
Soru 244: İşyerinde fiilen kısa çalışma uygulanmamasına rağmen işçilere kısa çalışma ödeneği ödendiğinin tespit edilmesi halinde ne olacak?  126
Dördüncü Bölüm
İŞSİZLİK SİGORTASI
Soru 245: Kimler, işsizlik sigortası kapsamındadır?  127
Soru 246: İşsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilme koşulları nelerdir? Hangi belgeler ile nereye başvuru yapılabilir?  127
Soru 247: İşsizlik sigortası primleri hangi kazanç üzerinden ve hangi oranda kesilmektedir?  128
Soru 248: Yersiz alınan ve iadesi istenen İşsizlik sigortası primleri hangi Kurumdan talep edilmelidir?  128
Soru 249: Sigortalı işsizlere hangi hizmetler sunulmaktadır?  129
Soru 250: İşsizlik ödeneği ne kadar süre ile ödenmektedir?  129
Soru 251: İşsizlik ödeneği miktarı nasıl hesaplanmaktadır?  130
Soru 252: Sigortalı işsizler, işsizlik ödeneklerini İŞKUR'a başvurduktan sonra ne zaman, nasıl ve nereden alabilirler?  131
Soru 253: İşsizlik ödeneği hangi hallerde kesilmektedir?  131
Soru 254: Ölen Sigortalı İşsizlere ait fazla ödemeler tahsil edilir mi?  132
Soru 255: İşsizlik ödeneğinden herhangi bir kesinti yapılacak mıdır?  132
Soru 256: Son 120 günde kesinti sayılmayan haller nelerdir?  132
Soru 257: Sigortalı işsizlerin, işsizlik ödeneği alırken sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkün müdür?  133
Soru 258: Sigortalı işsizin, işsizlik ödeneği alırken bir işte çalışmaya başlaması halinde yapması gerekenler nelerdir?  134
Soru 259: İşe iade davası sonucu işe iade edilenlere işsizlik ödeneği ödenir mi?  134
Soru 260: Yabancı uyruklu kişiler işsizlik ödeneği alabilir mi?  135
Beşinci Bölüm
EMEKLİLİK SONRASI TEKRAR ÇALIŞMA (SGDP)
Soru 261: 4/1–(c) Kapsamındaki Emeklilerin Yeniden Çalışmaya Başlamaları Durumunda SGDP Kesintisi Nasıl Olur?  137
Soru 262: 4/1–(c) Kapsamında Emekli Oldum, Kamu Kesiminde Çalışmaya Başlamam Nedeniyle Temsil veya Görev Tazminatım Kesilir mi?  139
Soru 263: Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına Dahil Kadrolar İle Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kadrolarından Emekli Olanlara Yapılan Ek Ödeme yeniden çalışmaya başlamaları durumunda kesilir mi?  139
Soru 264: Süresinde ödenmeyen sosyal güvenlik destek primi (SGDP) borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı var mıdır?  140
Soru 265: Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler için toptan ödeme yapılır mı?  140
Soru 266: Sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılan sigortalılar için kısa vadeli sigorta kolları primi alınır mı?  140
Soru 267: 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık aylığı almakta iken çalışmaya başlayanların aylıkları kesilir mi?  141
Soru 268: SGDP uygulamasında üst sınırlar nasıl belirlenmiştir?  141
Soru 269: SGDP kesintisi ne zamana kadar devam eder?  142
Soru 270: Avukat ve noterler hakkında SGDP yönünden nasıl işlem yapılır?  142
Soru 271: Banka sandıklarından emekli olup (4/b) kapsamında çalışanlar  143
Soru 272: SGDP çakışmalarında ne yapılır?  143
Soru 273: SGDP’li çalışanlar tekrar emekli aylıklarına dönebilirler mi?  144
Soru 274: Engelli olarak emekli olan kişilerin tekrar çalışmaları halinde SGDP’ye tabi mi olurlar yoksa aylıkları kesilir mi?  144
Altıncı Bölüm
SİGORTALILIK
Soru 275: Kimler 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendi kapsamında sigortalıdır?  147
Soru 276: Hizmet akdi ne demektir?  147
Soru 277: Hizmet akdi hangi şartlarda oluşur?  147
Soru 278: Profesyonel sporcular sigortalı sayılırlar mı?  147
Soru 279: Avukat ve noterlerin sigortalılıkları ne şekilde olmaktadır?  148
Soru 280: Güvenlik korucuları sigortalı sayılır mı?  148
Soru 281: İşkur kursiyerleri sigortalı sayılırlar mı?  149
Soru 282: Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerin Yanlarında Çalıştırdıkları Türk İşçileri sigortalı sayılırlar mı?  149
Soru 283: İşverenler çalıştırdıkları veya çalıştıracakları kişileri en geç ne zaman kuruma bildirmek zorundadır?  149
Soru 284: İnşaat, Balıkçılık ve Tarım İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalılar kişileri için işe giriş bildirgesi en geç ne zaman kuruma verilebilir?  150
Soru 285: Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında sefer esnasında İşe başlatılan sigortalılar kuruma en geç ne zaman bildirilebilirler?  150
Soru 286: İlk Defa İşyeri Bildirgesi Verilen İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalıların Bildirimi ne zaman yapılabilir?  150
Soru 287: Sigortalıların kendilerini kuruma bildirmesi mümkün müdür?  151
Soru 288: 4/a kapsamında sigortalılık ne zaman sona erer?  151
Soru 289: Sigortalı işten ayrılış bildirgesi ne zaman verilir?  151
Yedinci Bölüm
BORÇLANMA
Soru 290: Borçlanılacak süreler nelerdir?  153
Soru 291: Doğum borçlanmasının şartları nelerdir?  155
Soru 292: Kadın sigortalı ne kadarlık süreyi borçlanabilir?  155
Soru 293: Askerlik borçlanmasına hangi süreler dâhildir?  155
Soru 294: Avukatların borçlanabileceği azami süre ne kadardır?  155
Soru 295: Borçlanmadan vazgeçilmesi halinde borçlanılan tutar iade alınabilir mi?  156
Soru 296: Ödenmesi gereken bir günlük borçlanma tutarı nedir?  156
Sekizinci Bölüm
FİİLİ HİZMET
Soru 297: Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak sigortalılar kimlerdir?  157
Soru 298: Hangi şartlarda fiili hizmet süresi zammından faydalanılabilir?  162
Dokuzuncu Bölüm
EMEKLİLİK (SSK, Bağ – Kur)
Soru 299: Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir?  163
Soru 300: Yaşlılık aylığına hak kazanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekmektedir?  163
Soru 301: Yaşlılık aylığı bağlanacak statü nasıl belirlenir?  163
Soru 302: Yaşlılık aylığı ne zaman başlar?  164
Soru 303: Yaşlılık aylığı nasıl hesaplanır?  164
Soru 304: Aylık artış oranları nasıl belirlenir?  164
Soru 305: 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı oldum ve 4 (a) kapsamında yaşlılık aylığı alıyorum. 4(a),(b),(c) ye tabi olarak çalışmaya başlamam halinde aylığım kesilir mi?  165
Soru 306: Hangi sigortalılar daha kolay şartlar ile yaşlılık aylığına hak kazanmaktadır?  165
Soru 307: Emekliyim tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladım. İşten ayrıldığımda emekli aylığım tekrar nasıl bağlanır? Tekrar hesap edilir mi?  166
Soru 308: Yaşlılık toptan ödemesi almak için hangi şartları yerine getirmem gerekiyor?  166
Soru 309: Yaşlılık toptan ödemesi nasıl hesaplanır?  166
Soru 310: 5510 Sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı ile birlikte ölen eşinden dolayı da ölüm aylığına hak kazananlara bu aylıklardan hangisi bağlanır?  167
Soru 311: Emekliler Asgari Geçim İndirimi alabilirler mi?  167
Soru 312: 5510 Sayılı Kanuna göre hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara bu aylıklardan hangisi bağlanır?  167
Soru 313: Ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılar için emeklilik şartlarında kolaylık sağlanmakta mıdır?  167
Soru 314: Yaşlılık aylığı başvurusu nereye yapılır ve istenecek belgeler nelerdir?  168
Soru 315: En düşük yaşlılık aylığı tutarı ne kadardır?  168
Soru 316: 4/a kapsamında yaşlılık aylığı almaktayım. Belediyeye ait bir şirkette çalışmaya başlarsam aylığım kesilir mi?  168
Soru 317: Kurumunuzdan aylık almaktayım. Emeklilere ödenen promosyon için nereye başvurmam gerekiyor?  169
Soru 318: Promosyon tutarı ne kadardır?  169
Soru 319: Promosyon ödemeleri kaç yıllıktır ve başvuruda hangi belgeler istenmektedir?  169
Soru 320: Bayram İkramiyesi Nedir?  169
Soru 321: Bayram İkramiyesi Kimlere Ödenir?  170
Soru 322: Bayram İkramiyesi Tutarı Ne Kadardır?  170
Soru 323: Bayram İkramiyesi için nereye başvuru yapılır?  170
Soru 324: Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alanların Bayram İkramiyesi ödemesinde hangi dosya esas alınır?  170
Soru 325: BAĞ–KUR’dan yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir?  170
Soru 326: BAĞ–KUR’dan yaşlılık aylığına hak kazanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekmektedir?  171
Soru 327: BAĞ–KUR’dan yaşlılık aylığı ne zaman başlar?  171
Soru 328: Hem SSK hem Bağ–Kur kapsamında hizmetlerim var. Tarafıma Hangi statüden aylık bağlanır?  171
Soru 329: 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı oldum ve 4 (b) kapsamında yaşlılık aylığı alıyorum. 4(a),(b),(c) ye tabi olarak çalışmaya başlamam halinde aylığım kesilir mi?  172
Soru 330: Emekliyim tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladım. İşten ayrıldığımda emekli aylığım tekrar nasıl bağlanır? Tekrar hesap edilir mi?  172
Soru 331: Aylık artış oranları nasıl belirlenir?  172
Soru 332: Yaşlılık toptan ödemesi ne demektir?  173
Soru 333: Yaşlılık toptan ödemesi nasıl hesaplanır?  173
Soru 334: 07.11.1996’da çalışmaya başladım. 2002 yılında yaş tashihi davası açarak yaşımı büyüttüm. Emeklilik yaşımın hesabında yaş tashihi geçerli midir?  173
Soru 335: Yaşlılık aylığı başvurusu nereye yapılır ve istenecek belgeler nelerdir?  174
Soru 336: 5510 Sayılı Kanuna göre hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara bu aylıklardan hangisi bağlanır?  174
Soru 337: Bağ–Kur kapsamında yaşlılık aylığı alıyorum ve aylık aldığım bankadan kredi çektim. Bankaya olan kredi borcum bitmeden aylığımı başka bir bankaya aktarabilir miyim?  174
Soru 338: 01.10.2008 tarihinden sonra BAĞ–KUR sigortalılarının prim borçlarının olması yaşlılık aylığı bağlanmasını etkiler mi?  175
Soru 339: 4/b kapsamında yaşlılık aylığı almaktayım. Belediyeye ait bir şirkette çalışmaya başlarsam aylığım kesilir mi?  175
Soru 340: 5510 Sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı ile birlikte ölen eşinden dolayı da ölüm aylığına hak kazananlara bu aylıklardan hangisi bağlanır?  175
Soru 341: En düşük yaşlılık aylığı tutarı ne kadardır?  175
Onuncu Bölüm
MALULEN EMEKLİLİK
Soru 342: Kimler malul sayılır?  177
Soru 343: Maluliyete esas teşkil edecek rapor nasıl ve nerede hazırlanır?  177
Soru 344: Kurum sağlık kurulu nedir? Görevleri nelerdir?  177
Soru 345: Kurum sağlık kurullarınca verilen kararlara karşı itiraz edilebilir mi?  178
Soru 346: Yüksek Sağlık Kurulu itirazları değerlendirirken yeniden muayene eder mi?  178
Soru 347: 4(b)’den malulen emekli oldum, 4(b)’li işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi?  179
Soru 348: 4(b)’den malulen emekli oldum, 4(c)’li işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi?  179
Soru 349: Devlet memurları, malullükleri ile ilgili olarak Kurum Sağlık Kurulu kararlarına itiraz edebilirler mi?  179
Soru 350: Maluliyette 4(a),(b),(c) ayrımı var mıdır?  179
Soru 351: Vücuttaki bütün kayıp oranları malul sayılmada toplanır mı? Değerlendirme nasıl yapılır?  179
Soru 352: İşe girmeden önce %60 oranında engeli olanlara malul aylığı bağlanır mı?  180
Soru 353: 4(a) ve 4(b)’liler malul aylığının bağlanabilmesi için nereye müracaat ederler?  180
Soru 354: Sigortalı başkasının bakımına muhtaç ise 10 yıllık sigortalılık süresi aranır mı?  180
Soru 355: Maluliyet aylığı için sigortalının işten ayrılması gerekir mi?  181
Soru 356: Maluliyet aylığı için 4/1–b kapsamında sigortalı olanların işyerini kapatması gerekir mi?  181
Soru 357: 4/1–b’e borcu olan kişi malulen emekli olabilir mi?  181
Soru 358: Maluliyet aylığı kısmi aylık mıdır? Aylık düşük mü bağlanır?  181
Soru 359: Maluliyet aylığı dilekçe tarihine göre mi, rapor tarihine göre mi bağlanır?  182
Soru 360: 4(b)’den malulen emekli oldum, 4(a)’lı işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi?  182
Soru 361: Malul aylığı alırken kontrollere gitmek zorunda mıyım? Gitmemem halinde aylığım kesilir mi?  182
Soru 362: 4(a)’dan malulen emekli oldum, 4(a)’lı işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi?  183
Soru 363: 4(a)’dan malulen emekli oldum, 4(b)’lı işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi?  183
Soru 364: En düşük Malullük Aylığı tutarı ne kadardır?  183
Onbirinci Bölüm
YURTDIŞI BORÇLANMASI
Soru 365: Yurtdışı borçlanma nedir?  185
Soru 366: Yurtdışında geçen hangi süreler borçlandırılır?  185
Soru 367: Borçlanma kapsamında olmayan süreler hangileridir?  186
Soru 368: Yurtdışı borçlanma için aranılan şartlar nelerdir?  187
Soru 369: Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışanların emekliliği nasıl olur?  187
Soru 370: Yurtdışı borçlanma talep dilekçesi var mıdır, nasıl temin edilir?  188
Soru 371: Yurt dışında bulunduğum dönemlerin tamamı için borçlanma talebinde bulundum, bir kısmının ödemesini yapmadım. Kalan kısım için tekrar borçlanma yapabilir miyim?  188
Soru 372: Borçlanma tarihinden sonra yurtdışında geçen süreler varsa bunlarda borçlanılabilir mi?  189
Soru 373: Yurtdışı borçlanma işlemleri Kurumun hangi biriminde yürütülmektedir?  189
Soru 374: Yurtdışı sürelerine ait borçlanma miktarının belirlenmesi nasıl yapılır?  190
Soru 375: Borçlanma miktarının ödenmesinde süre var mıdır?  192
Soru 376: Yurtdışı borçlanması yaptım, 3 ay içinde borcumu ödeyemedim, tekrar borçlanma yapabilir miyim?  192
Soru 377: Yurtdışı borçlanması yaptım iadesini isteyebilir miyim?  192
Soru 378: Borçlandırılan süreler, Türkiye’deki hangi sigortalılık statüsüne göre nasıl değerlendirilir?  193
Soru 379: Borçlandırılan sürelere göre aylık bağlanması için aranan şartlar nelerdir?  193
Soru 380: Bağlanan aylıkların başlama tarihi nedir?  194
Soru 381: Yurtdışı borçlanma yoluyla bağlanan aylıkların kesildiği haller nelerdir?  195
Soru 382: Yurtdışı borçlanma yaparak aylık bağlandıktan sonra yurtdışına çıkışın kuruma bildirimi gerekli midir?  195
Soru 383: 3201 sayılı Kanuna göre aylık alanlara mahsus yoklama belgesi nedir?  196
Soru 384: Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalışanların emekliliği nasıl olur?  197
Soru 385: Zorunlu göçe tabi tutulanlar yurtdışı borçlanması yapabilirler mi?  197
Soru 386: Yurtdışı borçlanmasında ibrazı gerekli belgelere nereden ulaşabilirim?  199
Soru 387: Borçlandırılan sürelerin Türkiye’deki sigortalılık sürelerinin başlangıcına etkisi var mıdır?  199
Soru 388: Vekâletname vererek vekil aracılığı ile borçlanma talebinde bulunabilir miyim?  200
Soru 389: Sosyal Güvenlik Kurumu hangi ülkelerden gelir/aylık alanların ödenmesine aracılık etmektedir?  201
Soru 390: Aylık talebi sırasında Kuruma bizzat başvurmam gerekir mi? Güncel tarihli hizmet belgesini hangi durumda ibraz etmeliyim?  201
Soru 391: Sosyal güvenlik sözleşmesine göre kısmi aylık almakta iken yurt dışı hizmet borçlanması yapanların aylıkları hangi tarih itibarı ile tam aylığa dönüştürülür?  202
Onikinci Bölüm
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
Soru 392: Kimler Genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır?  203
Soru 393: Kimler genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmaktadır?  203
Soru 394: Kimler genel sağlık sigortası kapsamı dışındadır?  204
Soru 395: Kimlerin bakmakla yükümlü olduğu kişisi yoktur?  204
Soru 396: Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları nelerdir?  205
Soru 397: Genel sağlık sigortası aktivasyon işlemi nasıl oluşturulur?  206
Soru 398: Bakmakla yükümlü kişilerin sağlık hak sahipliklerinin oluşturulması için ne gibi bir işlem yapılması gerekmektedir?  207
Soru 399: Ebeveynlerden ikisinin de genel sağlık sigortalısı olması halinde çocuklar kimden faydalanacaktır?  208
Soru 400: Anne ve babası boşanmış çocukların sağlık hak sahipliği hangi ebeveyni üzerinden sağlanır?  208
Soru 401: Evlat edinilen çocuğun evlat edinen kişi üzerinden sağlık hak sahipliği var mıdır?  208
Soru 402: Yabancı uyruklu kişiler genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü sayılabilir mi?  209
Soru 403: Türkiye’de ikamet eden genel sağlık sigortalısının Türkiye’de ikamet tezkeresi almış olan yabancı uyruklu ana ve babası bakmakla yükümlü sıfatıyla sağlık hizmetlerinden faydalanabilir mi?  209
Soru 404: Yüksek lisans ve doktora eğitimi yükseköğrenim sayılır mı? Sayılması durumunda bu öğrenimi görenler kaç yaşına kadar sağlıktan faydalanabilirler?  210
Soru 405: Hangi durumlarda öğrenciler bakmakla yükümlü sayılmazlar?  210
Soru 406: Yurt dışında öğrenim görüyorum. Türkiye’de anne/babam üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanabilir miyim?  211
Soru 407: Malul olan kimselerin sağlık hak sahipliği nasıl oluşturulmaktadır?  211
Soru 408: Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık yardımları hangi durumlarda ve ne zaman sona ermektedir?  211
Soru 409: Sağlık raporu almak istenildiğinde Sosyal Güvenlik Kurumunca bedeli karşılanmakta mıdır?  212
Soru 410: Hangi hallerde alınan sağlık raporu bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaz?  213
Soru 411: Engelli raporu için hastaneye başvurulduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmakta mıdır?  213
Soru 412: Meslek hastalığı tespiti amacıyla hastaneye başvuru yapıldığında sağlık raporu için ücret ödenir mi?  213
Soru 413: Devlet memuru ataması sonrası işe başlamak için sağlık raporu SGK tarafından karşılanıyor mu?  213
Soru 414: Evlilik muayenesi ve vasi tayini için Devlet Hastanesine başvuru halinde ücret talep edilir mi?  214
Soru 415: İlaç ve tıbbi malzeme almak için istenilen sağlık raporlarına ücret ödenir mi?  214
Soru 416: Yeşil kartlı hastalar özel hastanelerde sağlık hizmetlerinden faydalanabilir mi?  214
Soru 417: Yeşil kartlıyım çocuğumu acil durumlarda özel hastaneye götürebilir miyim?  214
Soru 418: Yeşil kartlı hastalar tedavileri için üniversite hastanelerine başvurabilir mi?  215
Soru 419: Yeşil kartlı hastaların ödedikleri katılım payı ücretleri geri alınabilir mi?  215
Soru 420: Yurt dışında sürekli görevliyim. Yapmış olduğum sağlık giderleri için kurumunuzca yapılacak ödemeler için hangi belgeler istenilmektedir?  216
Soru 421: Yurt dışında sürekli görevle gönderilen devlet memuruyum. Eşim yanımda olup, rahatsızlanmıştır. Ameliyat ve tedavi masrafları SGK tarafından karşılanıyor mu?  216
Soru 422: Yurt dışında 5 ay süreyle görevlendirildim. Eşim benimle beraber 2 aydır yanımda bulunmaktadır. Hastalanması halinde tedavi giderleri ne şekilde karşılanacaktır?  217
Soru 423: Yurt dışında sürekli görevli olarak bulunmakta iken vefat edenin cenaze giderleri SGK tarafından ödenir mi?  217
Soru 424: Yurt dışında geçici görevli bulunduğu sırada hastamız beyin kanaması geçirmiştir. Acilen ülkemize ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesi gerekmektedir. Ambulans gideri ödenir mi?  217
Soru 425: Ülkemizde yapılmayan tetkiklerin yurt dışında yaptırılması için ne yapılması gerekir?  217
Soru 426: Yurt dışına turistik amaçlı giden 5510 sayılı Kanunun 4/c kapsamındaki sigortalılarının hastalanmaları halinde tedavi giderleri ne şekilde karşılanmakta olup, ikili sosyal güvenlik sözleşme hükümlerinden yararlanma imkânları var mıdır?  218
Soru 427: Acilen yurt dışında kemik iliğinden kök hücre nakli olması gereken hastanın masrafları Kurumca karşılanır mı?  219
Onüçüncü Bölüm
ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNİN HAKLARI
Soru 428: Hizmet akdine tabi 4/a sigortalısı olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?  221
Soru 429: Doktora ve yüksek lisans 2. bir üniversite midir? Yoksa üniversite devamı olarak mı sayılır?  221
Soru 430: Eşimden dolayı 4(b)’den (Bağ–Kur) malul dul aylığı alıyorum, 4(b)’li işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim?  222
Soru 431: Eşimden dolayı 4(b)’den (Bağ–Kur) malul dul aylığı alıyorum, 4(c)’li işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim?  222
Soru 432: 4(a)’dan (SSK) emekli maaşı almaktayım, oğlumdan 4(a)’dan (SSK) kalan aylığı da alabilir miyim?  222
Soru 433: 4(a)’dan (SSK) emekli maaşı almaktayım, oğlumdan 4(b)’den (Bağ–Kur) kalan aylığı da alabilir miyim?  222
Soru 434: 4(b)’den (Bağ–Kur) emekli maaşı almaktayım, oğlumdan 4(a)’dan (SSK) kalan aylığı da alabilir miyim?  223
Soru 435: 2008 öncesi babamdan kalan 4/a (SSK) yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını da alabilir miyim?  223
Soru 436: 2008 öncesi annemden dolayı 4/b’den (Bağ–Kur) yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi babamdan 4/b’den (Bağ–Kur) kalan yetim aylığını da alabilir miyim?  223
Soru 437: 2008 öncesi babamdan dolayı Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını da alabilir miyim?  223
Soru 438: 2008 öncesi babamdan dolayı Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi annemden 4/b’den (Bağ–Kur) kalan yetim aylığını da alabilir miyim?  224
Soru 439: 2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını alıyorum. 4/a’dan (SSK) emekli olmam halinde yetim aylığını almaya devam edebilir miyim?  224
Soru 440: 2008 öncesi babamdan 4/b’den (Bağ–Kur) kalan yetim aylığını alıyorum. 4/a’dan (SSK) emekli olmam halinde yetim aylığı almaya devam eder miyim?  224
Soru 441: 2008 öncesi annemden Emekli Sandığı’ndan kalan yetim aylığını alıyorum. 4/a’dan (SSK) emekli olmam halinde yetim aylığını almaya devam edebilir miyim?  224
Soru 442: 2008’den sonra eşimden 4(c)’den (Emekli Sandığı) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(b)’den emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?  225
Soru 443: 2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını alıyorum. Emekli Sandığı’ndan emekli olmam halinde yetim aylığını almaya devam edebilir miyim?  225
Soru 444: 2008 öncesi annemden 4/b’den (Bağ–Kur) kalan yetim aylığını alıyorum. Emekli Sandığı’ndan emekli olmam halinde yetim aylığını almaya devam edebilir miyim?  225
Soru 445: 2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını alıyorum. 2008 sonrası babamdan 4(a)’dan (SSK) kalan yetim aylığını alabilir miyim?  225
Soru 446: 2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını alıyorum. 2008 sonrası babamdan 4/b’den (Bağ–Kur) kalan yetim aylığını alabilir miyim?  226
Soru 447: 2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını alıyorum. 2008 sonrası babamdan 4(c)’den (Emekli Sandığı) kalan yetim aylığını alabilir miyim?  226
Soru 448: 2008’den önce annemden 4/b’den (Bağ–Kur) kalan yetim maaşını alıyorum. 2008 sonrası babamdan 4/b’den (Bağ–Kur) kalan yetim aylığını alabilir miyim?  226
Soru 449: 2008’den önce annemden 4/b’den (Bağ–Kur) kalan yetim maaşını alıyorum. 2008 sonrası babamdan 4(c)’den (Emekli Sandığı) kalan yetim aylığını alabilir miyim?  226
Soru 450: 4/b’den (Bağ–Kur) emekli maaşı almaktayım, oğlumdan 4/b’den (Bağ–Kur) kalan aylığı da alabilir miyim?  227
Soru 451: 2008’den sonra eşimden 4(c)’den (Emekli Sandığı) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4/b’den (Bağ–Kur) emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?  227
Soru 452: Eşimden dolayı 4(a)’dan (SSK) malul dul aylığı alıyorum, 4(a)’lı (SSK) işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim?  227
Soru 453: Eşimden dolayı 4(a)’dan (SSK) malul dul aylığı alıyorum, 4/b’li (Bağ–Kur) işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim?  227
Soru 454: Eşimden dolayı 4(a)’dan (SSK) malul dul aylığı alıyorum, 4(c)’li işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim?  228
Soru 455: Eşimden dolayı 4(b)’dan (SSK) malul dul aylığı alıyorum, 4(a)’lı işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim?  228
Soru 456: 2008 öncesi eşinden dolayı dul 4/a’dan (SSK) dul aylığı alıyorum. 2008’den sonra 4/a’dan (SSK) emekli olmam halinde dul aylığını almaya devam edebilir miyim?  228
Soru 457: 2008 öncesi eşinden dolayı dul 4/a’dan (SSK) dul aylığı alıyorum. 2008’den sonra 4/c’den (Emekli Sandığı) emekli olmam halinde dul aylığını almaya devam edebilir miyim?  228
Soru 458: 2008 öncesi eşinden dolayı 4/a’dan (SSK) dul aylığı alıyorum. 2008’den sonra 4/b’den (Bağ–Kur) emekli olmam halinde dul aylığını almaya devam edebilir miyim?  229
Soru 459: 2008’den sonra eşimden 4(a)’dan (SSK) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(a)’dan (SSK) emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?  229
Soru 460: 2008’den sonra eşimden 4(a)’dan (SSK) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4/b’den (Bağ–Kur) emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?  229
Soru 461: 2008’den sonra eşimden 4(a)’dan (SSK) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(c)’den (Emekli Sandığı) emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?  229
Soru 462: 2008’den sonra eşimden 4(b)’den (Bağ–Kur) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(b)’den emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?  230
Soru 463: 2008’den sonra eşimden 4(b)’den (Bağ–Kur) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(a)’dan emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?  230
Soru 464: 2008’den sonra eşimden 4(b)’den (Bağ–Kur) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(c)’den emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?  230
Soru 465: Dul ve Yetim Aylığı tutarı en düşük ne kadardır?  230
Ondördüncü Bölüm
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
Soru 466: İş kazası ve meslek hastalığı hükümleri hangi sigortalılar hakkında uygulanır?  233
Soru 467: Şehir içi toplu taşıma araçlarında 10 günden az çalışanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı hükümleri uygulanır mı?  234
Soru 468: Bir Olayın İş Kazası Sayılabilmesi için Hangi Unsurları Taşıması Gerekmektedir?  234
Soru 469: Bir işveren, yanında çalışan işçinin geçirdiği iş kazasının nereye ve kaç gün içinde bildirilmesi gerekir?  234
Soru 470: İşverenin kontrolü dışındaki meydana gelen iş kazalarının bildirimi nereye ve kaç gün içerisinde yapılması gerekmektedir?  234
Soru 471: Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalının geçirdiği iş kazasının nereye ve kaç gün içinde bildirilmesi gerekir?  235
Soru 472: Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalının iş kazası yardımlarından yararlanması için aranan özel bir şart var mı?  235
Soru 473: İş kazası bildirimi nasıl yapılır?  235
Soru 474: İşverenin yanında çalışan işçinin geçirdiği iş kazasını bildirme yükümlülüğü var mı?  236
Soru 475: İşveren tarafından iş kazası bildiriminin süresi içinde yapılmaması durumunda işçi hak kaybına uğrar mı?  236
Soru 476: Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalının iş kazası bildiriminin süresi içinde yapılmaması durumunda hak kaybı olur mu?  236
Soru 477: İş kazası bildiriminin yapılmaması durumunda idari para cezası uygulanır mı?  237
Soru 478: İşe başladığı gün iş kazası geçiren sigortalıya istirahatlı bırakıldığı günler için geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilir mi?  237
Soru 479: İş kazasının veya meslek hastalığının işverenin kastı ya da kusuru ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?  237
Soru 480: İş kazası ya da meslek hastalığı raporlarında prim gün sayısı şartı aranır mı?  238
Soru 481: İş kazası ve meslek hastalığından sağlanan haklar nelerdir?  238
Soru 482: İş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat eden sigortalın hak sahiplerine ölüm geliri bağlama şartları nelerdir?  239
Soru 483: Eşim 2006 yılında iş kazası geçirdi, sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat etti. 2007 yılında yaptığım ölüm geliri başvurusu reddedildi. Yeniden başvursam gelir bağlanır mı?  239
Soru 484: Kendi sigortalılığım kapsamında yaşlılık aylığı alıyorum. Ölen eşimden dolayı ölüm gelirine başvursam gelir bağlanır mı?  240
Soru 485: Yakalandığı meslek hastalığı nedeniyle vefat eden babamdan dolayı ölüm aylığı ve geliri talebinde bulunsam hangisi bağlanır?  240
Soru 486: Geçirdiğim iş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alıyorum. Eşim iş kazası sonucu vefat etti. Talepte bulunsam vefat eden eşimden dolayı ölüm geliri bağlanır mı?  240
Onbeşinci Bölüm
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK
Soru 487: Kısmi süreli çalışan sigortalıların, eksik sürelerini isteğe bağlı ödeyebilme imkânı var mıdır?  241
Soru 488: Emekli Sandığı Kanunu uyarınca, isteğe bağlı iştirakçilikte geçen sürelere ikramiye ödenecek mi?  241
Soru 489: 4(b) kapsamındaki isteğe bağlı sigortalıları iş kazası geçirmeleri halinde iş göremezlik ödeneği alabilecekler mi?  241
Onaltıncı Bölüm
SGK VE VERGİ YAPILANDIRMASI
Soru 490: Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?  244
Soru 491: Yapılandırmadan nasıl yararlanılacak?  245
Soru 492: Ödemeler ne zaman başlayacak?  245
Soru 493: Yapılandırma nasıl olacak?  246
Soru 494: Hangi cezalar kapsam dışı olacak?  246
Soru 495: Taksitler aksarsa yapılandırma bozulacak mı?  246
Soru 496: Yapılandırma taksitlerinin bir kısmı ödenmezse ne olur?  247
Soru 497: Borçluların önceki kanunlar çerçevesinde yapılandırdıkları borçları ne olacak?  247
Soru 498: Sosyal güvenlik kapsamında hangi borçlar nasıl yapılandırılacak?  247
Soru 499: Belediyelerin ve spor kulüplerinin SGK’ya olan borçları nasıl yapılandırılacak?  248
Soru 500: Yeniden yapılandırma hangi borçları kapsayacak?  248
Soru 501: Yapılandırılacak borçlarda milat hangi tarih?  249
Soru 502: Ne zamana kadar müracaat edilebilecek?  250
Soru 503: Gecikme faizi nasıl hesaplanacak?  250
Soru 504: Borç silme olacak mı?  250
Soru 505: Ödemeler nasıl ve kaç taksitte olabilecek?  250
Soru 506: Daha önceki yapılandırmalardan kalan borçlar yeniden yapılandırılabilir mi?  251
Soru 507: Yargı kararları kesinleşen ancak ödemeye ilişkin tebligatın yapılmadığı borçlar yapılandırılabilir mi?  251
Soru 508: Varsa devam eden davalar ne olacak?  251
EKLER
 Arabulucuya Başvuru Dilekçesi  255
 Bağ–Kur Yapılandırma – Ek–1b  256
 Belirli Süreli İş Sözleşmesi  260
 Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi  264
 Cenaze Ödeneği Dilekçesi  269
 Emzirme Ödeneği (Süt Parası) Dilekçesi  270
 Evlenme Ödeneği Dilekçesi  271
 İbraname  272
 SGK Borç Yapılandırma Başvurusu–ek–1a  274
 SGK Emeklilik Başvurusu Dilekçesi  280
 SGK–İş Kazası Bildirimi  283
 Toptan Ödeme Dilekçesi  287
 Vergi Yapılandırma Başvurusu – EK2A  288
 Yıllık Ücretli İzin Kayıt Formu  289
Yararlanılan Kaynaklar  291
Kavramlar Dizini  292

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.