Kamu Harcamaları Kamu Gelirleri ve Bütçe

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: M. Kâmil MUTLUER - N. Nilay DAYANÇ KUZEYLİ
ISBN: 9786050505962
Stok Durumu: Stokta var
51,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar M. Kâmil MUTLUER, N. Nilay DAYANÇ KUZEYLİ
Baskı Tarihi 2020/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Kamu Harcamaları Kamu Gelirleri  ve Bütçe

Prof. Dr. M. Kamil MUTLUER, Dr. N. Nilay DAYANÇ KUZEYLİ

2020/05 1. Baskı, 327 Sayfa

ISBN 978-605-05-0596-2

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KİTAP

BİRİNCİ KISIM 

KAMU HİZMETLERİ VE KAMU HARCAMALARI

1. KAMU HİZMETLERİ VE KAMU HARCAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER 31

1.1. Kamu Hizmetleri 31

1.1.1. Kamu Hizmetlerinin Niteliği 31

1.1.2. Kamu Hizmetlerinin Türleri 33

1.1.2.1. Kamusal Hizmetler 33

1.1.2.2. Yarı Kamusal Hizmetler 34

1.1.2.3. Özel Hizmetler 35

1.1.3. Kamu Hizmetlerinin Belirlenmesinde Siyasetin Rolü 36

1.1.4. Üzerinde Önemle Durulması Gereken Kamu

Hizmetlerİ 37

1.1.4.1. Eğitim Hizmetleri 37

1.1.4.2. Sağlık Hizmetleri 39

1.1.4.3. Sosyal Güvenlik Hizmetleri 40

1.1.4.4. Savunma Hizmetleri 43

1.1.4.5. Çevre Hizmetleri 44

1.1.4.6. Ulaştırma Hizmetleri 46

2. KAMU HARCAMALARI 47

2.1. Kamu Harcamalarının Artışı Kamu Harcamalarının Artış

  Nedenleri 47

2.1.1. Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri 49

2.1.1.1. Kamu Harcamalarının Görünürde Artış 

Nedenleri 49

2.1.1.2. Gerçek Artış Nedenleri 51

2.2. Kamu Harcamalarının Artışı Konusunda Ortaya Konmuş

 Olan Görüşler 53

2.3. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması 54

2.3.1. Teorik Sınıflandırmalar 55

2.3.1.1. Reel Harcamalar - Transfer Harcamaları 55

2.3.1.1.1. Reel Harcamalar 55

2.3.1.1.2. Transfer Harcamaları 56

2.3.1.1.3. Türk Bütçe Sisteminde Yer Alan Transfer Harcamaları 59

2.3.1.2. Cari Harcamalar - Yatırım Harcamaları 60

2.3.1.3. Organik (Kurumsal) Sınıflandırma - Fonksiyonel Sınıflandırma 60

2.3.1.4. Türkiye’de Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması 61

2.4. Kamu Harcamalarının Etkileri 63

2.4.1. Reel Harcamaların Etkileri 63

2.4.1.1. Reel Harcamaların Kaynak Dağılımına

 Etkileri 64

2.4.1.2. Reel Harcamaların Üretim ve İstihdam Üzerine Etkileri 64

2.4.1.3. Reel Harcamaların Gelir Dağılımı Üzerine

 Etkileri 65

2.4.1.4. Reel Harcamaların Ekonomik İstikrar Üzerine Etkileri 65

2.4.1.4.1. Enflasyon Devrelerinde Reel Harcamaların Etkileri 65

2.4.1.4.2. Deflasyon Devrelerinde Reel Harcamaların Etkileri 66

2.4.2. Transfer Harcamalarının Etkileri 66

İKİNCİ KISIM 

TÜRKİYEDEKİ KAMU HARCAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1. KAMU HARCAMALARININ SİYASİ YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 69

1.1. Bütçelerin Siyasi Niteliği ve Kamu Harcamaları 69

1.2. Kesin Hesap Denetimi 71

1.3. Bütçe Görüşmelerinin Etkinliği 73

1.4. Devleti Küçülterek Etkin Devlet Haline Getirme 74

1.5. Seçim Zamanlarında Kamu Harcamalarının Artması 74

2. KAMU HARCAMALARININ HUKUKİ YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 74

2.1. Harcama Mevzuatının Karışık Olması ve Sık Aralıklarla

 Değiştirilmesi 74

2.2. Harcama Kanunlarının Genelde Tepki İle Karşılanması 75

2.3. Kalkınma Bakanlığının Kamu Harcamalarına Yön Vermesi

 Ve Bütçe İle Kesin Hesabının Görüşülmesi 76

2.4. Kamu Harcamaları ve Sayıştay Denetimi 79

2.5. Belediye Harcamalarının Denetimi 81

2.6. Kamu Harcamalarının Ekonomik ve Sosyal Yönden

 Değerlendirilmesi 82

2.6.1. Bütçe Denkliği ve Kamu Harcamaları 82

2.6.2. Kamu Kaynaklarının Tahsisi 87

2.6.3. Kamu Harcamaları İçİn Ödenek Tahsisinde 

Fonksiyonel Sınıflandırmanın Önemi 89

2.6.4. Kamu Harcamalarında Verimliliğin Sağlanması 90

2.6.5 Kamu Kesimi İstihdamı 90

2.6.6. Kamu Kesiminde Ücret Politikası 94

2.6.7. Kamu Harcamalarıyla Gelir Dağılımına Etkili Olmak 94

2.6.8. Kamu Harcamaları ve Ekonomik İstikrar 96

2.7. Türkiye’de Üzerinde Önemle Durulması Gereken Kamu

 Hizmetleri 97

2.7.1. Eğitim Hizmeti 97

2.7.1.1. Eğitime Genel Bakış 97

2.7.1.2. Eğitime Ayrılan Kaynaklar 101

2.7.2. Sağlık Hizmeti 107

2.7.2.1. Sağlık Hizmetlerine Genel Bakış 108

2.7.2.2. Sağlık Harcamaları 111

2.7.3. Sosyal Güvenlik Hizmetleri 115

2.7.3.1. Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin Ana Sorunları 116

2.7.3.2. Sosyal Güvenlik Hizmetlerini Düzeltme

Faaliyetleri 121

2.7.4. Savunma Hizmeti 122

2.7.4.1. Genel Olarak Savunma Hizmeti 122

2.7.4.2. Savunma Hizmeti İçin Ayrılan Kaynaklar 124

2.7.5. Çevre Hizmetleri 126

2.7.6. Ulaşım Hizmetleri 127

İKİNCİ KİTAP

BİRİNCİ KISIM

1. KAMU GELİRLERİNİN TÜRLERİ 129

2. GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 130

2.1. Gelir Vergisi 130

2.1.1. Gelir Vergisinin Tarihi Gelişimi 130

2.1.1.1. Yabancı Ülkelerde Gelir Vergisinin Tarihi Gelişimi 130

2.1.1.2. Türkiye’de Gelir Vergisinin Tarihi Gelişimi 131

2.1.2. Gelir Vergisinin Teorik Yapısı 132

2.1.3. Gelir Vergisi’nin Uygulama Şekilleri 133

2.1.4. Gelir Kavramı 134

2.1.5. Gelir Vergisine Tabi Olan Gelirin Özellikleri 137

2.1.6. Gelirin Unsurları 138

2.1.7. Gelir Vergisinin Mükellefi 139

2.1.8. Muafiyet Ve İstisnalar 139

2.1.9. Gelirin Vergilendirme Süreci 140

2.2. Kurumlar Vergisi 142

2.2.1. Kurumlar Vergisinin Tarihi Gelişimi 142

2.2.2. Kurumlar Vergisinin Niteliği 143

2.2.3. Gelir Vergisinden Ayrı Bir Kurumlar Vergisinin Gerekli Olup Olmadığı Konusunda İleri Sürülen Görüşler 144

2.2.3.1. Kurumlar Vergisinin Gerekliliğini Savunan Görüşler 144

2.2.3.2. Kurumlar Vergisinin Gereksizliğini Savunan Görüş 146

2.2.3.3. Türk Kurumlar Vergisinde Benimsenen

Görüş 147

2.2.4. Kurumlar Vergisi Uygulamalarında Karşılaşılan Sistemler 148

3. HARCAMA VERGİLERİ 149

3.1. Harcama Vergilerinin Tarihi Gelişimi 149

3.2. Harcama Vergilerinin Niteliği 150

3.3. Harcama Vergilerinin Uygulama Biçimleri 151

3.3.1. Tek Aşamada Alınan Harcama Vergileri 152

3.3.1.1. Üretim Vergileri 153

3.3.1.2. Toptan Ticaret Vergileri 153

3.3.1.3. Perakende Ticaret Vergileri 154

3.3.2. Çok Aşamada Alınan Harcama Vergileri 154

3.3.2.1. Çok Aşamalı Gayri Safi Harcama Vergileri 155

3.3.2.2. Çok Aşamalı Safi Harcama Vergileri (Katma 

 Değer Vergisi) 156

3.3.2.2.1. Katma Değer Vergisinin Niteliği 156

3.3.2.2.2. Katma Değer Vergisinin Matrah Tespit Yöntemleri 157

3.3.2.3. Katma Değer Vergisinin Hesaplanma 

Yöntemleri 158

3.3.2.2.1. Katma Değer Vergisinin Yararları ve Sakıncaları 159

3.3.4. Özel Tüketim Vergisi 160

3.3.4.1. Özel Tüketim Vergilerinin Uygulanış

 Şekilleri 161

4. SERVET VERGİLERİ 162

4.1. Servet Vergilerinin Tarihi Gelişimi 162

4.2. Servet Vergilerinin Varlık Nedenleri 162

4.2.1. Ödeme Gücü Görüşü 163

4.2.2. Fayda Teorisi 164

4.2.3. Ayırma İlkesi Görüşü 165

4.2.4. Servet Vergilerinin Denetim İşlevi 165

4.2.5. Servet Vergilerinin Tamamlama İşlevi 165

4.3. Servet Vergilerinin Sınıflandırılması 166

4.3.1. Servetten Alınan Vergiler 166

4.3.1.1. Genel Servet Vergileri 166

4.3.1.2. Kısmî Servet Vergileri 168

4.3.1.2.1. Emlak Vergisi 168

4.3.1.2.2. Motorlu Taşıtlar Vergisi 170

4.3.2. Servet Transferlerinden Alınan Vergiler 170

4.3.2.1. Karşılıksız Servet Transferleri Üzerinden

 Alınan Vergiler 171

4.3.2.2. Karşılıklı (Bedel Karşılığı) Servet Transferleri

 Üzerinden Alınan Vergiler 172

4.3.3. Servet Artışı Vergileri 173

4.3.3.1. Genel Servet Artışı Vergileri 173

4.3.3.2. Özel Servet Artışı Vergileri 174

İKİNCİ KISIM

1. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 177

1.1. Vergi Sisteminin Oluşturulmasında Vergilendirme Yetkisinin

 (Devletin Egemenliği İlkesinin) Sınırlandırılması 177

1.2. Türk Vergi Sisteminin Yapılandırılmasında Toplum

 Görüşlerine (Vergi Psikolojisine) Yer Verilmemesi 178

1.3. Plan-Program İle Vergi Politikaları Arasında Bir İlişkinin

 Bulunmaması 179

1.4. Vergi Kanunlarının Maliye Bakanlığı (Vergi Alacaklısı)

 Tarafından Hazırlanması 180

1.5. Vergi Kanunlarının Değişiminde Kanun Yapma Tekniğine

 Uyulmamış Olması 181

1.6. Vergi Kanunlarının Çok Sık Değişmesi 182

1.7. Vergi Kanunlarının Uygulanmasında Yürütmeye Geniş

 Yetki Verilmesi 183

1.8. Vergi Gelirlerinin Bütçe Giderlerini Karşılamada

 Yetersiz Kalması 184

2. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN EKONOMİK VE SOSYAL

 BAKIMDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 185

2.1. Türk Vergi Sisteminin Vergi Yükü ve Vergi Esnekliği

 Bakımından Değerlendirilmesi 185

2.2. Dolaylı Vergilerin Vergi Gelirleri İçindeki Payının Giderek

 Büyümesi 189

2.3. Muafiyet ve İstisnaların Fazlalığı 191

2.4. Kayıt Dışılık 192

2.5. Vergi Oranları 195

2.6. Gelir, Harcama ve Servet Vergilerinin Değerlendirilmesi 196

2.6.1. Gelir Vergilerinin Değerlendirilmesi 196

2.6.1.1. Gelir Vergisi’nin Değerlendirilmesi 196

2.6.1.1.1. Gelir Kavramının Dar Anlamda Kabul Edilmesi 197

2.6.1.1.2. Gelir Vergisi’nin Teorik Yapısından

 Uzaklaştırılması 198

2.6.1.1.3 Yıllık Beyanname Yerine Verginin

 Kaynakta Kesilmesi Yönteminin Ön

 Plana Çıkartılması 198

2.6.1.1.4. Ayırma İlkesinin Göz Ardı Edilmiş

 Olması 199

2.6.1.1.5. Gelir Unsurları Arasında Vergileme Farklılıklarının Bulunması 200

2.6.1.1.6. Gelir Vergisinde Oto-Kontrol Sisteminin İşletilememesi ve Güvenlik Önlemlerinin Mevcut Olmaması 200

2.6.1.1.7. Gelir ve Kurumlar Vergisi Arasında Olması Gereken Dengenin Kurulamaması 201

2.6.2. Kurumlar Vergisinin Değerlendirilmesi 203

2.6.2.1. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Genel

 Olarak Değerlendirilmesi 203

2.6.2.1.1. Türkiye’de Kurum Sayısı Artarken Kurumlar Vergisi Hasılatının Olması Gereken Şekilde Artmaması 204

2.6.2.1.2. Kurumların Zarar Beyanları Artmaktadır 204

2.6.2.1.3. Genellikle Kamu İşletmeleri Kurumlar Vergisinden 

Korunmuştur 205

2.6.2.1.4. Yatırım İndiriminin Kaldırılması Yerinde Olmamıştır 205

2.6.3. Harcama Vergilerinin Değerlendirilmesi 206

2.6.3.1. Katma Değer Vergisi 206

2.6.3.2. Özel Tüketim Vergisi 209

2.6.4. Servet Vergilerinin Değerlendirilmesi 210

2.7. Türkiye’de Vergi İdaresi 214

2.8. Vergi Denetimi 215

2.9. Vergi Cezaları 215

2.10. Vergi Yargısı 216

ÜÇÜNCÜ KİTAP 

BÜTÇE

BİRİNCİ KISIM 

BÜTÇE KONUSUNDA GENEL BİLGİLER

1. BÜTÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ 219

1.1. Yabancı Ülkelerde Bütçenin Tarihi Gelişimi 219

1.2. Türkiye’de Bütçenin Tarihi Gelişimi 221

1.2.1. Cumhuriyetten önce bütçenin tarihi gelişimi 221

1.2.2. Cumhuriyetten döneminde bütçenin tarihi gelişimi 222

2. BÜTÇE HUKUKUNUN KAYNAKLARI 224

2.1. Yasama Organ Tarafından Çıkartılan Kaynaklar 224

2.1.1. Anayasa 224

2.1.2. Kanunlar 225

2.1.3. Uluslararası Mali Anlaşmalar 226

2.2. Yürütme Organı Tarafından Çıkarılan Kaynaklar 227

2.2.1. Cumhurbaşkanlığı Olağan Hal Ve Olağanüstü Hal Kararnameleri 227

2.2.1.1. Cumhurbaşkanlığı Olağan Hal kararnameleri 227

2.2.1.2. Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal 

Kararnameleri 228

2.2.2. Cumhurbaşkanı Kararları 228

2.2.3. TüZüKler 228

2.2.4. Yönetmelikler 229

2.2.5. Tebliğler 229

2.3. Yargı Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar 230

2.3.1. Anayasa Mahkemesi Kararları 230

2.3.2. İçtihadı Birleştirme Kararları 231

2.3.3. Diğer Yargı Kararları 232

3. BÜTÇENİN NİTELİKLERİ 232

3.1. Bütçenin Temel Nitelikleri 232

3.2. Bütçenin Siyasi Niteliği 233

3.3. Bütçenin Hukuki Niteliği 234

3.3.1. Bütçenin Kanun Olduğunu Savunanlar 234

3.3.2. Bütçenin İdari Tasarruf Olduğunu Savunanlar 235

3.3.3. Bütçenin Kısmen Kanun Kısmen İdari Tasarruf 

Olduğunu Savunanlar 236

3.4. Bütçenin Ekonomik ve Mali Niteliği 236

3.4.1. Bütçenin Geleneksel Ekonomik ve Mali Niteliği 236

3.4.2. Bütçelerin Çağdaş Ekonomik ve Mali Niteliği 237

3.4.2.1. Ekonomik Kalkınmayı Sağlama Niteliği 237

3.4.2.2. Bütçenin Kaynak Tahsis Niteliği 238

3.4.2.3. Bütçenin Gelirin Yeniden Dağılımını Sağlama

 Niteliği 239

3.4.2.4. Bütçenin Ekonomik İstikrarı Sağlama

 Niteliği 240

3.4.2.5. Bütçenin Denetim Niteliği 240

4. BÜTÇE İLKELERİ 241

4.1. Genellik İlkesi 242

4.1.1. Genellik İlkesinin Esasları 242

4.1.2. Genellik İlkesi Uygulamaları 244

4.2. Birlik İlkesi 246

4.2.1. Birlik İlkesinin Esasları 246

4.2.2. Birlik İlkesinden Sapmalar 247

4.2.3. Bütçelerin Toplanması 247

4.3. Denklik İlkesi 248

4.3.1. Klasik Maliye Görüşüne Göre Bütçe Denkliği 248

4.3.2. Modern Maliye Görüşüne Göre Bütçe Denkliği 249

4.3.2.1. Devri Bütçe Teorisi 249

4.3.2.2. Telafi Edici Bütçe Görüşü 251

4.4. Bütçenin Yıllık Olma İlkesi 252

4.5. Mali Saydamlık İlkesi 254

4.6. Objektif Doğruluk İlkesi 255

4.7. Sübjektif Doğruluk İlkesi 256

4.8. Önceden İzin İlkesi 256

5. BÜTÇE TÜRLERİ (SİSTEMLERİ) 257

5.1. Klasik Bütçe Sistemi 257

5.2. Torba Bütçe Sistemi 258

5.3. Sıfır Tabanlı Bütçe Sistemi 259

5.4. Plan-Program-Bütçe Sistemi 260

5.5. Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi 262

6. TÜRKİYE’DE KAMU MALİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN GELİŞMELER 264

6.1. 5018 Sayılı Kanunla Kamu Mali Yönetim Sistemine

 Getirilen Yenilikler 264

6.1.1. Kamu Maliyesinin Temel İlkeleri Bakımından 

Getirilen Yenilikler 264

6.1.2. Kamu Kaynağının Kullanımı Bakımından 

Getirilen Yenilikler 267

6.1.2.1. Mali Saydamlık 268

6.1.2.2. Hesap Verme Sorumluluğu 269

6.1.2.3. Performans Esaslı Bütçeleme 270

6.1.2.4. Çok Yıllı Bütçeleme 272

6.1.3. Türkiye’de Kamu İdare Bütçeleri 273

6.1.3.1. Genel Bütçe 275

6.1.3.2. Özel Bütçe 276

6.1.3.3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçeleri 277

İKİNCİ KISIM

BÜTÇENİN UYGULAMA AŞAMALARI

1. BÜTÇENİN HAZIRLANMASI 279

2. BÜTÇE KANUN TASARISININ TBMM’DE GÖRÜŞÜLMESİ

VE ONAYLANMASI 281

2.1. Bütçe Kanun Tasarısının Tbmm’ye Sunulması 281

2.2. Bütçe Kanun Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonu’nda

 Görüşülmesi 282

3. BÜTÇENİN UYGULANMASI 283

3.1. Gider Bütçesinin Uygulanması 284

3.1.1. Ödeneklerin Kullanılması 287

3.1.2. Ödenek Türleri, Ödenek Aktarmaları ve Dış Birimlere Ödenek Gönderme 288

3.1.3. Giderin Yapılma Aşamaları 290

3.2. Gelir Bütçesinin Uygulanması 293

3.3. Bütçe Hesaplarının Kapatılması 295

3.4. Kamu Hesaplarının Tutulması 297

3.5. Hazine İşlemleri ve Bütçenin Finansmanı 299

3.6. Kamu Gelirleri ve Giderlerinin Yer ve Zaman Bakımından

 Denkleştirilmesi 300

3.7. Borç Yönetimi ve Devletin İç ve Dış Borçlanması 303

3.7.1. İç Borçlanma 306

3.7.2. Dış Borçlanma 308

4. BÜTÇENİN DENETİM VE YARGISI 309

4.1. Bütçenin İdari Denetimi 309

4.1.1. İç Kontrol 309

4.1.2. Ön Mali Kontrol 310

4.1.3. İç Denetim 310

4.2. Denetim Türleri 311

4.2.1. Mali Denetim 311

4.2.2. Performans Denetimi 311

4.2.3. 5018 Sayılı Kanun’a Göre Bütçenin İdari Denetimi 312

5. BÜTÇENİN SAYIŞTAY’CA DENETİMİ 315

5.1. Sayıştay’ın Denetim Görevi ve Sayıştay Denetiminin

 Hukuki Niteliği 315

5.2. Sayıştay’ın Yapmış Olduğu Denetim Türleri 316

5.3. Sayıştay’ın Yargı Görevi 318

5.3.1. Sayıştay Yargısının Hukuki Niteliği 318

5.3.2. Sorumlular 318

5.4. Sayıştay’ın Rapor Verme Görevi 319

6. BÜTÇENİN YASAMA DENETİMİ 319


 

GRAFİKLER

Grafik 1 - Türkiye'de Bütçe Harcamalarının GSYH'ye Oranı 48

Grafik 1.1. - Bütçe Giderlerinin ve Faiz Hariç Bütçe Giderlerinin

 GSYH’ye Oranları 49

Grafik 2 - Merkezi Yönetim Kamu Harcamalarının GSYH'ye

 Oranı 83

Grafik 3 - Merkezi Yönetim Bütçe Dengesinin GSYH'ye Oranı 84

Grafik 4 - 2002-2018 Dönemi Faiz Giderlerinin Bütçe İçindeki

 Payı 85

Grafik 4.1. - 2002-2018 Dönemi Merkezi Yönetim Faiz Giderlerinin GSYH’ye Oranı 86

Grafik 4.2. - Ülkelere Göre Merkezi Yönetim Faiz Giderlerinin

 GSYH'ye Oranı 87

Grafik 5 - Kamu Sektörü İstihdam Sayıları (Aralık 2019) 91

Grafik 5.1 - Personel Giderlerinin Bütçe Giderleri İçindeki

 Payı (%) 92

Grafik 6 - Personel ve Faiz Giderlerinin Bütçe Giderleri

 İçindeki Payı (%) 93

Grafik 7 - Okul Öncesi Eğitim Okullaşma Oranı (%, Brüt) 98

Grafik 8 - İlköğretim Okullaşma Oranı (%, Brüt) 99

Grafik 9 - Ortaöğretim Okullaşma Oranı (%, Brüt) 99

Grafik 10 - Yükseköğretim Okullaşma Oranı (%, Brüt) 100

Grafik 11 - Öğrenci Sayısı (Bin Kişi) 101

Grafik 12 - İlköğretimde Öğrenci Başına Kamu Harcaması

/Kişi Başına GSYH (%) 102

Grafik 13 - Ortaöğretimde Öğrenci Başına Kamu Harcaması

/Kişi Başına GSYH (%) 103

Grafik 14 - Yükseköğretimde Öğrenci Başına Kamu Harcaması/Kişi

 Başına GSYH (%) 104

Grafik 15 - Öğrenci Başına Eğitim Harcamaları (ABD Doları) 105

Grafik 16 - Türkiye’de Toplam Eğitim Harcamalarının Dağılımı 106

Grafik 17 - 1000 Kişiye Düşen Doktor Sayısı 108

Grafik 18 - 1000 Kişiye Düşen Yatak Sayısı 109

Grafik 19 - Yaşam Uzunluğu (Yıl) 110

Grafik 20 - Bebek Ölümleri – 1000 Doğumda 110

Grafik 21 - Sağlık Harcamalarının GSYH’ye Oranı (%) 111

Grafik 22 - Kamu Harcamalarının Sağlık Harcamalarına

 Oranı (%) 112

Grafik 23 - Kamunun Kişi Başı Sağlık Harcaması

 (($,Satın Alma Gücü) 113

Grafik 24 - Emeklilik Yaşları 118

Grafik 25 - Sosyal Güvenlik Katkı Paylarının Brüt Ücret İçindeki

 Payı 120

Grafik 26 - 65 Yaş ve Üstü Nüfusun Toplam Nüfus İçindeki Payı 121

Grafik 27 - SGK Açığının GSYH'ye Oranı (%) 122

Grafik 28 - Savunma Giderlerinin GSYH’ya Oranı 124

Grafik 29 - Savunma Giderlerinin Faiz Hariç Bütçe Giderlerine

 Oranı (%) 125

Grafik 30 - Vergi Gelirlerinin Bütçe Giderlerini Karşılama

 Oranı (%) 184

Grafik 31 - Toplam Vergi Yükü 186

Grafik 32 - Türkiye’de Vergi Yükünün Gelişimi 187

Grafik 33 - Vergi Gelirlerinin GSYH'ye Göre Esneklikleri (%) 188

Grafik 34 - Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV

 Esneklikleri (%) 189

Grafik 35 - Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Toplam Vergiler

 İçindeki Payı (%) 191

Grafik 36 - Kazanç Üzerinden Alınan Vergilerin Vergi Gelirlerine

 Oranı (%) 197

Grafik 37 - Çeşitli Vergi Gelirlerinin Toplam Vergiler İçindeki

 Payı (%) 207

Grafik 38 - Servet Unsurları Üzerinden Alınan Vergilerin

 GSYH'ye Oranı (%) 211

Grafik 39 - Servet Unsurları Üzerinden Alınan Vergilerin Vergi

 Gelirlerine Oranı (%) 212

ŞEMALAR

Şema 1 – Harcama Vergileri 152Akdoğan, Abdurrahman: Kamu Maliyesi, 20. baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2019.

Aksoy, Şerafettin: Kamu Maliyesi, 4. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2011.

Altuğ, Figen / Kesik, Ahmet / Şeker, Murat (ed.): Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2013.

Anadolu Üniversitesi, Kamu Maliyesi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012.

- Türk Vergi Sistemi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012.

- Vergi Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012.

Ataç, Beyhan: Maliye Politikası Gelişimi, Amaçları, Araçları ve Uygulama Sorunları, genişletilmiş 11. baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016.

Bilici, Nurettin: Vergi Hukuku, 49. baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2020.

Bulutoğlu, Kenan: Vergi Politikası, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1962.

-, Kamu Bütçesi, Kamu Harcamaları, Kamu Borçları, Batı Türkeli Yayıncılık, İst., 2004.

-, Kamu Ekonomisine Giriş, Batı Türkeli Yayıncılık, İstanbul, 2004.

Çağan, Nami: Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1982.

Falay, Nihat: Maliye Tarihi Ders Notları, 3. baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2000.

Feyzioğlu, Bedi Necmeddin: Nazari, Tatbiki, Mukayeseli Bütçe, 4. Baskı, İstanbul, 1972.

Fransa Millet Meclisi, Kamu Harcamalarının Etkinlik ve Parlamenter Denetimi, Fransa Millet Meclisi Çalışma Grubu Raporu, çev. Ş. Alparslan Yasa, Özlem Okur Kasap, Sayıştay Araştırma/ İnceleme/Çeviri Dizisi, Ankara, 2002.

Gedikli, Bülent: Kamu Harcama Yönetiminde Kalite, Yolsuzlukla Mücadele İçin Bir Model Önerisi, C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik Yayınları, Ankara, 2001.

Gözübüyük, A. Şeref ve Tan, Turgut: İdare Hukuku, Cilt I, İdari Yargılama Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, Ekim 2017.

Gözübüyük, A. Şeref ve Tan, Turgut: İdare Hukuku, Cilt II, Genel Esaslar, Turhan Kitabevi, Ankara, Ekim 2019.

Guerien, Bernard: Neo Klasik İktisat, çev. Ertuğrul Tokdemir, 2. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999.

Kaneti, Selim / Emekçi, Esra / Güneş, Gülsen / Kaşıkçı, Mahmut: Vergi Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2019.

Karakoç, Yusuf: Genel Vergi Hukuku, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, 2019, Ankara.

Kızılot, Şükrü/Sarısu, Ekrem/Sezgin, Özcan/Kızılot, Zuhal: Gayrimenkul Rehberi, 10. Baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2013.

Kızılot, Şükrü/Şenyüz, Doğan/Taş, Metin/Dönmez, Recai: Vergi Hukuku, 3. Baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2008.

Küçükevcilioğlu, Ömer: “Gelişmekte Olan Ülkelerde Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Yaşanan Sıkıntılara Karşı Geliştirilen Çözümler ve Türkiye’nin Bir Örnek Uygulamanın Geliştirilmesi”, Basılmamış Bütçe Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2007.

Maliye Bakanlığı, Genel Bütçe Kanunları (1924-1970 ve 1971-1992), Bümko Yayın No:1992.1.2, Ankara, 1992.

- , Bütçe Gider ve Gelir Gerçekleşmeleri (1924-1995), 2. Baskı, Bümko Yayın No: 1995/5,

Ankara, 1995.

- , (2000), Osmanlı Bütçeleri (1909-1918), APK Yayın No: 2000/358, Ankara, 2000. Maliye Hesap Uzmanları Vakfı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Vergi Sistemi,Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara, 2002.

Mutluer, M. Kâmil Öner Erdoğan Kesik, Ahmet, Bütçe Hukuku, 3. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009.

Mutluer, M. Kâmil / Öner, Erdoğan / Kesik, Ahmet: Kamu Maliyesi, 4. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009.

Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi, 4. Baskı

Mutluer, M. Kâmil / Öner, Erdoğan: Teoride ve Uygulamada Mahalli İdareler Maliyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009.

Mutluer, M. Kâmil / Kuzeyli Dayanç, N. Nilay: Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019.

Mutluer, M. Kâmil / Öner, Erdoğan / Coşkun, Arife: Sayıştay Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015.

Mutluer, M. Kâmil: Türkiye’de Gayrimenkullerin Vergilendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1973.

- , Türkiye’de Vergi Yargı Sistemi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1975.

- , Vergi Ceza Hukuku, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basımevi, Eskişehir, 1979.

- , Vergi Genel Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006.

- , Vergi Özel Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.

- , Kamu Maliyesi Teorisi, 11. baskı, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 2000.

- , “Vergi Hukukunda Norm Koyma (Hukuk Yaratma)”, Yaklaşım Yayınları, Sayı: 248, 2013, Ankara.

Müftüoğlu, Zeynep: Kamu Harcamalarında Yetkı̇, Sorumluluk ve Denetı̇m, Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara 2019.

Nemli, Arif, Kamu Maliyesine Giriş, 4. baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1996.

Nevmark, F., Türkiye’de ve Yabancı Memleketlerde Gelir Vergisi, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1946.

OECD, OECD Economic Surveys Turkey, OECD, Paris, 2006.

Öncel, M. / Kumrulu, A. / Çağan, N.: Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, 27. Bası, Ankara, 2018. 

Öner, Erdoğan: “Türkiye’de Bütçe Harcamalarının Genel Bir Değerlendirmesi”, IX. Türkiye Maliye Sempozyumu, s.237-280, Adana, 1993.

-: Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Döneminde Mali İdare, 2. baskı, Maliye Bakanlığı APK Yayın No: 2005/369, Ankara, 2005.

- : İstanbul Şehremâneti (Belediyesi)’nin Kuruluşu ve 1917 Yılı Bütçesi, Maliye Bakanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No: 2008/386, Ankara, 2008.

- : Osmanlı Devleti 1912 Yılı Hazine Genel Hesabı ve Kesin Hesap Kanun Tasarısı, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No: 2009/398, Ankara, 2009.

- : “Emlak Vergisi’nde Matrah Tespit Usullerinde Gelişmeler”, Kamu Maliyesinde Güncel Mali Sorunlar (Teori ve Uygulama), Ed. Nihat Falay, Mehmet Şahin, Ahmet Kesik,

Seçkin Yayınevi, s.209231, Ankara, 2006.

- : Osmanlı Bütçeleri (1864, 1869, 1877, 1880, 1897), Osmanlı Muvazene Defterleri,

Mali-ye Bakanlığı Yayın No. 2007/372, Ankara, 2007.

- : Osmanlı Devleti 1912 ılı Hazine Genel Hesabı ve Kesin Hesap Kanun Tasarısı, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No: 2009/398, Ankara, 2009

- : Vergi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 11. Baskı, Ankara 2019. 

- : Türk Vergi Sistemi, 9. Baskı, Ankara, 2019.

Özdemir, Biltekin: Küreselleşme Bağlamında Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2006.

Pelin, İ. Fazıl: Finans İlmi ve Finansal Kanunlar, 3. Baskı, Akgün Basımevi, İstanbul, 1945. 

Pur, Hüseyin Perviz: Borç Prangası, TÜRMOB Yayınları, Ankara, 2005.

Saban, Nihal: Vergi Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2019. 

Savaş, Vural Fuat: İktisadın Tarihi, 2. Baskı, Avcıol Basım ve Yayınevi, İstanbul, 1998. 

Sayar, Nihat: Kamu Maliyesi, II. Cilt Bütçe Prensipleri ve Tatbikatı, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayın No. 236, İstanbul, 1978.

Sayın, A. Vefik: Tekâlif Kavaidi (Osmanlı Vergi Sistemi), Maliye Bakanlığı APK Yayın No: 2000/352, Ankara, 1999.

Söyler, İlhami: Devlet Mallarının Kamu Finansmanı Açısından Değerlendirilmesi, Maliye Bakanlığı APK Yayını, Ankara, 2005.

Stiglitz, Joseph E.: Economics of The Public Sector, Third Edition, W. W. Norton & Company, New York, 2000.

Süleyman, Sudi: Defter-i Muktesid, Osmanlı Vergi Düzeni, çev. Mehmet Ali Önal, Isparta, 1996. 

Şener, Orhan: Teori ve Uygulamada Kamu Ekonomisi, 8. baskı, Beta Basım ve Yayın, İstanbul, 2006. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020 Yılı Bütçe Gerekçesi, Ekim 2019, Ankara.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018 Yılı Genel Faaliyet Raporu, Haziran 2019, Ankara.

The World Bank, Turkey Public Expenditure and Institutional Review, Reforming Budgetary Institutions for Effective Government, Washington, D.C., 2001.

The World Bank, Turkey Public Expenditure Review, The World Bank, Washington, D.C.,2006.

Turhan, Salih: Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1993.

Turhan, Salih (çev.): Haller, Heinz: Maliye Politikası Teorik Esasları ve Temel Problemleri, Gür-Ay Matbaası, 1985.

Türk, İsmail: Maliye Politikası ve Çağdaş Bütçe Teorileri, Sevinç Matbaası, Ankara 1969.

Uluatam, Özhan: Kamu Maliyesi, 13. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2014.

Ülkmen, İsmail Hakkı: Mahalli İdareler Maliyesi Dersleri, Ankara Üniversitesi S.B.F. Yayını: 103/85, Ankara, 1960. 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.